Gruczolakorak płuca (rak)

Gruczolakorak płuca jest jednym z histologicznych wariantów raka, charakterystycznych dla lokalizacji oskrzelowo-płucnej. Jest to najczęstszy typ złośliwego uszkodzenia tkanki płucnej. Występuje w 40-45% wszystkich przypadków procesu nowotworowego. Przedstawiciele mężczyzn chorują częściej niż kobiety. Druga nazwa to gruczołowy rak płuc, który odzwierciedla pojawienie się guza z gruczołów nabłonka oskrzeli. W większości przypadków proces ten wpływa na obwodowe gruczoły oskrzelowe, gruczolakorak, duże oskrzele centralne są znacznie mniej dotknięte.

Ma charakterystyczny obraz kliniczny, charakteryzuje się szybkim postępującym wzrostem, niekorzystnym rokowaniem dla przedwczesnego leczenia i wykrywania.

Przyczyny

To, co odróżnia gruczolakoraka od innych postaci raka płuc, to brak bezpośredniego związku między rozwojem choroby a paleniem. Zdecydowana większość przypadków to osoby niepalące. Uważa się, że głównymi czynnikami etiologicznymi choroby są:

 • Obecność przewlekłych chorób płuc prowadzących do zmian włóknistych i stwardniałych w tkance płucnej.
 • Długotrwałe narażenie na szkodliwe czynniki rakotwórcze, które powodują przewlekłe uszkodzenia, to pylica płucna, która jest podłożem występowania raka. Ten patologiczny proces jest najbardziej podatny na pacjentów, którzy pracowali przy węglu, azbeście, produkcji szkła, w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, z doświadczeniem szkodliwej pracy od 5 lat. Długotrwałe narażenie na zagrożenia przemysłowe zwiększa ryzyko wystąpienia gruczolakoraka więcej niż dziesiątki razy.
 • Długotrwałe stosowanie leków hormonalnych, które prowadzi również do zmian nie tylko w tkance płucnej, ale także w immunosupresji.
 • Obecność łagodnej zmiany nowotworowej, przeciwko której pod wpływem różnych czynników - kurzu, palenia, innych substancji, które mają działanie rakotwórcze, może rozwinąć się gruczolakorak płuca.
 • Aktywnie badał rolę składników wirusowych w rozwoju choroby, zdolnych do zmiany struktury DNA, prowadząc w ten sposób do wystąpienia uszkodzenia nowotworu.

Współcześni badacze aktywnie badają prawdopodobieństwo predyspozycji genetycznych do rozwoju tej formy raka, roli onkogenów, pierwotnie wbudowanych w strukturę DNA komórkowego, aktywowanych przez wpływ agresywnych czynników środowiskowych.

Klasyfikacja

Biorąc pod uwagę stopień różnicowania komórek, gruczolakorak płuc dzieli się na guzy:

 • Wysoce zróżnicowany.
 • Przy średnim stopniu zróżnicowania.
 • Nisko zróżnicowany.
 • Niezróżnicowany.

Ponadto, gruczolakoraki są izolowane z raka oskrzelowo-pęcherzykowego, który wyróżnia się uszkodzeniem struktur gruczołowych pęcherzyków płucnych i oskrzelików.

W zależności od stopnia rozprzestrzeniania się zmiany nowotworowej, izolowane są cztery etapy procesu onkologicznego dla raka płuc.

 • Pierwszy etap gruczolakoraka płuc charakteryzuje się ograniczoną zmianą jedynie tkanki płucnej, małą wielkością guza nowotworowego (do 3 cm) i brakiem regionalnych zmian przerzutowych.
 • W drugim etapie guz osiąga znacznie większe rozmiary, są badania przesiewowe komórek nowotworowych w regionalnych węzłach chłonnych po stronie zmiany.
 • Trzeci etap procesu charakteryzuje się tym, że: wielkość guza pierwotnego wynosi 6 cm lub więcej, obecność przerzutowych węzłów chłonnych nie tylko po stronie zmiany, ale również po stronie przeciwnej.
 • 4 etap - rozpoczęta forma. Charakteryzuje się obecnością odległych guzów przerzutowych. Najczęściej w gruczolakoraku przerzutów do płuc wpływają: sąsiednie płuca, opłucna, wątroba, kości, nadnercza, mózg, tkanki miękkie itp.

Rokowania dla rozpoznania choroby na czwartym etapie są zawsze niekorzystne.

Określenie stopnia zróżnicowania, ocena stopnia zaawansowania procesu onkologicznego odgrywa istotną rolę w określaniu taktyki leczenia, rokowania choroby, obliczania współczynników przeżycia.

Najbardziej niekorzystny w planie prognostycznym jest trzeci, a zwłaszcza czwarty etap procesu onkologicznego, a także wykrycie guza ze zmniejszeniem stopnia różnicowania komórek.

Obraz kliniczny

W przypadku gruczolakoraka płuc występuje silna kliniczna symptomatologia. Chorobie towarzyszą:

 • Kaszel z obfitym wypływem plwociny, czasem z żyłami krwi.
 • Ból w klatce piersiowej.
 • Wyraźna duszność. Stopień nasilenia tego objawu zależy od rozprzestrzeniania się procesu w tkance płucnej, zmiany przerzutowej węzłów chłonnych śródpiersia.
 • Manifestacja zapalenia płuc w zajętym płacie, odcinek płuca.
 • Wyraźna niewydolność oddechowa.
 • Gorączka, gwałtowny spadek masy ciała, objawy zatrucia.

W obecności ognisk przerzutowych w innych narządach może wystąpić skarg bólu kości, objawy niewydolności nerek kryzys hormonalne wywołane przez przerzuty w gruczołach nadnerczy, zaburzenia neurologiczne, zmiany umysłowe w obecności przerzutów do mózgu.

Metody diagnostyczne

Wymagane minimum manipulacji diagnostycznych w wykrywaniu raka płuc obejmuje:

 • Ogólne badanie kliniczne - ogólna analiza krwi, moczu, ocena wskaźników biochemicznych krwi żylnej.
 • Badanie mikroskopowe plwociny w celu identyfikacji komórek rakowych gruczolakoraka, diagnostyki różnicowej ze zmianami w płucach o innej etiologii, np. Gruźlica.
 • Metody rentgenowskie: przegląd radiogramu może ujawnić obecność guza, poszerzoną śródpiersia z powodu powiększonych węzłów chłonnych. Skomputeryzowane badanie płuc pomaga w ocenie stopnia uszkodzenia, odgrywa ważną rolę w prawidłowej ocenie stopnia zaawansowania guza.
 • Bronchoskopia. Jest to obowiązkowy środek diagnostyczny, umożliwiający w wielu przypadkach wykonanie biopsji ogniska guza.
 • Badanie sonograficzne narządów wewnętrznych odgrywa ważną rolę w ocenie rozpowszechnienia tego procesu. Pozwala na ujawnienie uszkodzeń przerzutowych w narządach wewnętrznych.
 • Biopsja jest kluczowa dla ustalenia diagnozy procesu onkologicznego.
 • Jeśli istnieją wskazania: bóle kości, zaburzenia neurologiczne - powołuje tomografii komputerowej lub badaniu rezonansu magnetycznego mózgu, kości, kości skanowania badanie rentgenowskie struktur kostnych, itd. Dodatkowe badania pomagają prawidłowo określania stopnia zaawansowania raka..
 • PET CT ma dużą informatywność w określaniu stopnia rozpowszechnienia patologicznej porażki.

Rozpoznanie gruczolakoraka płuca w obecności objawów zmiany nowotworowej ustala się jedynie na podstawie weryfikacji cytologicznej lub morfologicznej procesu.

Metody leczenia

Kiedy leczenie gruczolakoraka płuc, jego taktyka, zależą od wielkości, wziąć pod uwagę lokalizację guza w płucach, powodując ustawić pełne badanie przeprowadzone onkologiczne etapu procesu, stopień występowania choroby, uszkodzenia innych narządów i tkanek. Z reguły jest złożony, obejmuje metodę chirurgiczną, efekty chemioterapeutyczne, radioterapię.

Leczenie procesu onkologicznego jest konieczne w specjalistycznym szpitalu, który ma wszystkie niezbędne zasoby diagnostyczne, terapeutyczne i chirurgiczne. Złożone, połączone metody terapii, okres rekonwalescencji wymagają wysokich kwalifikacji personelu, trwają dość długo.

Leczenie chirurgiczne

Z możliwością przeprowadzenia radykalnej operacji - w przypadku guzów, których rozprzestrzenianie się odpowiada 1-2, czasem w trzecim etapie - operacja jest podejmowana na pierwszym etapie leczenia. Standard to:

 • Resekcja części płuca - usunięcie segmentu, płata, kilka płatów płucnych.
 • Całkowite usunięcie jednego płuca.

Onkologiczny zakres interwencji koniecznie obejmuje usunięcie regionalnego układu limfatycznego.

Leczenie chemioradiacyjne

Jest wykonywany po przeprowadzeniu radykalnej operacji lub jest stosowany jako niezależny rodzaj leczenia początkowo nieoperacyjnych, późno zdiagnozowanych procesów.

Ograniczeniem stosowania leków chemioterapeutycznych i metod radiacyjnych jest stan pacjenta, który nie pozwala na przeniesienie tych metod wpływu, kontynuację postępu procesu nowotworowego na tle leczenia.

Rehabilitacja i rokowanie

Okres rehabilitacji po chirurgicznym leczeniu raka płuca zależy od zdolności kompensacyjnych ciała. Co najmniej jeden rok jest jednak niezbędny, aby organizm mógł odzyskać siły i nauczyć się żyć ze zmniejszoną objętością tkanki płucnej. Pacjenci wymagają specjalistycznego kursu rehabilitacyjnego i muszą również regularnie kontrolować stan pacjenta, biorąc pod uwagę możliwość nawrotu choroby i jej progresję.

Rokowanie w raku płuca, zwłaszcza w stadium 3-4, jest niekorzystne. Pięcioletnia przeżywalność dla wszystkich stadiów po radykalnym leczeniu wynosi nie więcej niż 40%.

Po leczeniu chirurgicznym, przeprowadzonym z różnym rakiem na etapie 1, pięć lat przeżywa około 65-70%, drugi etap - do 45%, trzeci etap - nie więcej niż 15%.

Częstość występowania stanu miejscowego procesu, obecność przerzutów regionalnych węzłów chłonnych i do odległych projekcji nowotworowych - do przewidywania niekorzystne zmniejszenie prawdopodobieństwa możliwość długotrwałego przeżycia bez choroby choroby.

Gruczolakorak płuc lub gruczołowy rak płuc

Rak płuc jest jednym z najczęstszych rodzajów nowotworów u pacjentów. Jego popularniejsza nazwa to gruczolakorak płuc. Występuje w około 40% przypadków onkologii płuc. Najczęściej znajduje się na obrzeżach płuc. Kobiety częściej chorują na gruczołową chorobę płuc niż mężczyźni.

Często rak płuc rozpoznaje się już w późniejszych stadiach choroby. Wynika to z bezobjawowego przebiegu choroby na początkowych etapach progresji onkologicznej. Pierwsze objawy pojawiają się, gdy choroba przeszła do 3 lub 4 stopnia raka płuc. Terminowe rozpoznanie i terminowe leczenie choroby płuc daje szansę na wyleczenie. Również dla pomyślnej terapii bardzo ważnym punktem jest prawidłowe określenie rodzaju guza i stopnia złośliwości.

Rodzaje złośliwych guzów płuc:

 1. Rak płaskonabłonkowy - ten rodzaj rozpoznaje się w 40-48% wszystkich przypadków onkologii w płucach. Guz rozwija się wystarczająco wolno, prawie nigdy nie ma wczesnych przerzutów.
 2. Rak drobnokomórkowy rozpoznaje się w 20-25% przypadków. Guz jest dość agresywny i szybko rozprzestrzenia się w ciele. Rokowania tego typu nowotworu są rozczarowujące nawet we wczesnych stadiach.
 3. Niedrobnokomórkowy rak płuca - odnosi się do niezróżnicowanych gatunków, wcześnie daje przerzuty do węzłów chłonnych, opłucnej, narządów śródpiersia, kości itp.
 4. Gruczołowy rak płuc lub gruczolakorak płuca. Przypadki choroby z tego typu nowotworem rosną. Wcześniej zdiagnozowano go w 12-35% wszystkich przypadków, teraz wynosi około 30-45%. Najczęstszy nowotwór płuc u osób niepalących. Rozwija się dość wolno w przypadku raka wątroby, który charakteryzuje się krwiotwórczymi przerzutami w nadnerczach, wątrobie, nerkach, mózgu.

Objawy i objawy gruczolakoraka płuca

W początkowych stadiach choroby gruczolakorak lub gruczołowy rak płuc jest bezobjawowy. Obraz kliniczny zależy od umiejscowienia guza.

Pierwsze objawy gruczolakoraka płuca manifestują się:

 • długotrwały kaszel z uwolnieniem dużej ilości plwociny z nieprzyjemnym zapachem;
 • podwyższona temperatura ciała;
 • odczuwa się brak powietrza;
 • ból w okolicy klatki piersiowej;
 • apatia, osłabienie, ospałość, szybkie zmęczenie, gwałtowny spadek masy ciała;
 • obrzęk twarzy i szyi;
 • z szybkim wzrostem guza może powstać krwotok płucny;
 • chrypka w jego głosie;
 • duszność;
 • częste zapalenie płuc i zapalenie opłucnej;
 • wzrost węzłów chłonnych.

Rozpoznanie gruczołowego raka płuc

Wczesne rozpoznanie gruczolakoraka płuca daje bardzo dużą szansę na wyleczenie z tej strasznej choroby, ale często nie jest to możliwe z powodu bezobjawowego przebiegu choroby. Bardzo ważnym momentem zapobiegawczym w życiu każdej osoby jest roczne badanie płuc, tylko w ten sposób możliwe jest rozpoznanie choroby na wcześniejszym etapie i rozpoczęcie leczenia na czas.

Identyfikacja i co najważniejsze, leczenie gruczolakoraka płuca w stadium 3 i 4 choroby nie daje dobrych wyników, a rokowanie jest bardzo rozczarowujące. Dlatego zwracaj uwagę na swoje zdrowie.

Metody rozpoznawania gruczolakowatego (gruczolakoraka) raka płuca:

 • Fluorografia jest metodą diagnostyczną zalecaną grupom populacyjnym w celach profilaktycznych;
 • Radiografia narządów klatki piersiowej pozwala określić zmiany patologiczne w płucach;
 • CT i MRI pozwalają na szczegółowe badanie patologicznych formacji w płucach;
 • bronchoskopia - pozwala na wizualną identyfikację guza, jego lokalizacji i granic, a także wykonanie biopsji;
 • biopsja - z dokładnością określa złośliwy guz w płucach;
 • Cytologia plwociny;
 • test krwi dla onkarkerów.

Etapy gruczołowego raka płuc

Częstość występowania raka płuc

Istnieją cztery stadia gruczolakoraka płuca:

 • Stadium I - rozmiar guza w płucach jest mniejszy niż 3 cm, jego występowanie ogranicza się do jednego segmentu płuc lub odcinkowego oskrzela, przerzuty są nieobecne. Rak płuca na etapie 1 daje dużą szansę na wyleczenie podczas przeprowadzania w odpowiednim czasie operacji usunięcia guza;
 • II etap - wielkość guza nie przekracza 6 cm, częstość występowania nie wykracza poza odcinek płuca lub odcinkowego oskrzela, przerzuty są obecne w węzłach chłonnych oskrzelowo-płucnych. Rokowanie w stadium 2 raka płuc jest mniej pocieszające, ale istnieje szansa na wyleczenie. Wszystko zależy od prawidłowego wyboru leczenia i stanu zdrowia pacjenta;
 • III etap - wielkość formacji jest większa niż 6 cm, proces nowotworowy obejmuje cały płat, lobar lub główny oskrzon, określa się przerzuty w węzłach chłonnych tchawiczo-oskrzelowych, błoniastych i bifurkacyjnych. Rak jest trudny do wyleczenia. Oczekiwana długość życia jest znacznie zmniejszona z powodu przerzutów nowotworowych do wszystkich najważniejszych narządów. O pełnym wyleczeniu nie prowadzi się, ponieważ odsetek przeżycia w stadium 3 raka płuca wynosi około 10%;
 • Etap IV - guz rozprzestrzenia się na inne płuco, sąsiednie struktury anatomiczne, określa się miejscowe i odległe przerzuty gruczolakoraka płuca, może rozwinąć się rakowy zapalenie opłucnej. Rak płuca Stopień 4 wskazuje na rozprzestrzenianie się nowotworu złośliwego w całym ciele, ilu pacjentów żyje, nikt nie wie, jest to indywi- dualny wskaźnik, ponieważ rak jest śmiertelną chorobą, która atakuje wszystkie narządy na jej drodze. Wyleczenie jest niemożliwe, w tym przypadku lekarze starają się złagodzić cierpienie i zmniejszyć ból. Na całkowite wyleczenie wcale nie jest.

Leczenie gruczolakoraka lub gruczołowego raka płuc

Wykrywanie gruczolakoraka płuc na wczesnym etapie umożliwia następujące leczenie:

Operacja (interwencja chirurgiczna) jest najskuteczniejszą metodą leczenia we wczesnych stadiach rozwoju powstawania nowotworów złośliwych, dzięki czemu w ciągu kilku godzin można pozbyć się pacjenta z głównego ośrodka nowotworowego.

W zależności od lokalizacji i wielkości guza lekarze rozróżniają trzy rodzaje interwencji:

 1. segmentektomia - usunięcie jednego lub więcej odcinków płuca;
 2. Lobektomia - usunięcie płata płuca;
 3. pulmonektomia - usunięcie całego narządu.

Całkowite usunięcie płuca

Ważne! Podczas operacji należy przestrzegać zasady abstynktury i antyplastyki, co z kolei zapobiega rozprzestrzenianiu się przerzutów w całym ciele. Ponadto wraz z guzem usunięto regionalne węzły chłonne.

Radioterapia - napromienianie guza z minimalnym uszkodzeniem całego organizmu. Radiosurgery lub Cyber-Knife to najnowocześniejsza metoda radioterapii. Lekarze oceniają wielkość i koordynację guza i wykonują program, zgodnie z którym aparat następnie działa. Źródłem promieniowania w tym przypadku steruje robot, który dostarcza potrzebną dawkę promieniowania z różnych punktów. W rezultacie wszystkie promienie są skupione i tworzą wystarczająco wysoką dawkę, aby tkanka guza mogła umrzeć.

Chemioterapia - metoda oparta na użyciu specjalnych leków agresywnych w stosunku do tkanek nowotworowych. Pozwalają wpływać nawet na odległe przerzuty nowotworu i zmniejszają prawdopodobieństwo nawrotu po interwencji chirurgicznej.

Rokowanie w gruczołowym raku płuc

W większości przypadków gruczolakorak płuca rozpoznaje się w 3 do 4 stadiach choroby. Praktycznie 80% pacjentów bez odpowiedniego leczenia umiera w ciągu roku, a tylko 10% ma szansę przeżyć pięcioletnią barierę.

Wszystko o gruczolakoraku płuca

We współczesnym świecie choroby onkologiczne nabierają niemal epidemiologicznego charakteru. Coraz częściej rozpoznaje się gruczolakoraka płuc. Jest to spowodowane pogorszeniem sytuacji ekologicznej, aktywnym rozwojem przemysłu chemicznego, niską jakością produktów żywnościowych, aw konsekwencji obniżeniem odporności.

Siedzący tryb życia decyduje o pojawieniu się otyłości u co drugiego mieszkańca, co jest czynnikiem predysponującym do rozwoju procesu nowotworowego.

Gruczolakorak to patologiczna proliferacja komórek gruczołowych warstwy nabłonkowej, która tworzy wewnętrzną powierzchnię narządu. Ten rodzaj raka może wpływać na każdy narząd w ludzkim ciele i stanowi około 70% wszystkich procesów nowotworowych.

Czynniki etiologiczne gruczolakoraka płuca

Niestety, nie ma określonej przyczyny, która powoduje raka w płucach. Rozwój patologii powoduje połączenie różnych czynników z obciążoną osobowością onkologiczną człowieka. Najczęstsze powody, które mogą wywoływać raka płuc, eksperci nazywają:

 • predyspozycje genetyczne;
 • obciążona dziedziczność;
 • złe nawyki, zwłaszcza palenie tytoniu;
 • częste choroby zapalne dolnych dróg oddechowych;
 • starszy wiek jest bardziej podatny na epizody onkologiczne;
 • stały kontakt z substancjami chemicznymi i radioaktywnymi;
 • obniżona odporność nie poradzi sobie z początkiem podziału komórek atypowych, co jest główną przyczyną zachorowania na raka;
 • naruszenie procesów metabolicznych w organizmie (cukrzyca, otyłość, dystrofia);
 • czynniki predysponujące są miejscami tkanki łącznej po przeniesionym zapaleniu płuc, gruźlicy lub innych procesach przewlekłych;
 • W większości przypadków łagodne nowotwory w płucach mają tendencję do degeneracji w procesie nowotworowym.
Główną przyczyną gruczolakoraka płuc, według naukowców, jest palenie tytoniu, niska ekologia i predyspozycje genetyczne. Ochrona przed nowotworami układu oddechowego za pomocą określonych metod jest niemożliwa. Lekarze zalecają zdrowy tryb życia i co roku poddawane są badaniu fluorografii, które pozwala na wczesnym etapie zidentyfikować rozwój procesu patologicznego. Po prostu niemożliwe jest wpływanie na główny czynnik etiologiczny związany ze złymi warunkami środowiskowymi.

Eksperci uważają, że najlepszą ochroną przed rozwojem gruczolakoraka jest dostarczanie organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

Codzienna dieta osoby musi koniecznie zawierać świeże warzywa, owoce, niskotłuszczowe odmiany mięsa, pełnoziarniste płatki zbożowe, produkty z kwaśnego mleka i różne oleje roślinne do aktywnej odporności na zewnętrzne agresywne warunki życia.

Kliniczne cechy gruczolakoraka płuca

Zwykle gruczolakorak w 2-3 stadiach rozwoju ma jasny prąd. Onkolodzy zauważają następujące objawy gruczolakoraka płuca:

 • krwioplucie jest uważane za jeden z charakterystycznych przejawów gruczołowego raka płuc;
 • zadyszka przy wykonywaniu nieistotnych ćwiczeń;
 • uporczywy kaszel z oddzielaniem dużych ilości plwociny;
 • ból w okolicy klatki piersiowej charakteryzuje przewagę procesu nowotworowego na opłucnej, w której występuje duża liczba zakończeń nerwowych, które powodują wyraźne bolesność;
 • wyraźne zmniejszenie masy ciała w krótkim okresie czasu prawie zawsze charakteryzuje postęp onkologii;
 • słaby apetyt i zaburzenia trawienne mogą charakteryzować rozprzestrzenianie się przerzutów nowotworowego guza;
 • wzrost temperatury ciała do niskiej jakości obserwuje się tylko w połowie przypadków;
 • wzrost węzłów chłonnych pod pachę i pod pachami;
 • rozwój objawów zatrucia organizmu.
Należy zauważyć, że wiele z wymienionych objawów może być oznaką wielu innych patologii, więc nie jest konieczne wczesne wstawanie. Przy pierwszych zjawiskach patologicznych należy zwrócić się do lekarza, który poprzez specjalne badania określi dokładną przyczynę ich pochodzenia.

Cechy rozpoznania gruczolakoraka

Rokowanie w przypadku gruczolakoraka płuc zależy od danych diagnostycznych. Im wcześniej wykryje nowotworowy nowotwór, tym lepsze będzie leczenie, a perspektywy na przyszłość będą bardziej optymistyczne. Aby wyróżnić i udoskonalić diagnozę, specjaliści używają następujących metod:

 • radiografia konwencjonalna, z reguły staje się pierwszą metodą diagnostyczną, która wykrywa ciemnienie na filmie ognisk niejasnej etiologii;
 • tomografia komputerowa i Rezonans magnetyczny jest uważany badań najbardziej znaczące, ponieważ za ich pomocą, lekarz jest w stanie uzyskać informacji na patologicznych formacjach ze wszystkich stron i fragmentów włókien, do oceny charakteru i struktury tkanki nowotworowej, częstość procesu, stopień uszkodzenia narządów i tkanek w całym ciele;
 • endoskopowa metoda badania oskrzela jest ważną wartością diagnostyczną i jest stosowany w przypadkach, gdy niemożliwe jest zastosowanie CT, MRI lub istnieje inna konkretna przyczyna, na przykład, gruczolakorak oskrzeli o nieokreślonej strukturze komórkowej;
 • badanie krwi na obecność markerów, określenie procesu onkologicznego układu oskrzelowo-płucnego;
 • biopsja ma ogromne znaczenie w procesie diagnozowania gruczolakoraka, ponieważ przy jego pomocy lekarz może określić typ struktury histologicznej, która umożliwi określenie planu skutecznego i właściwego leczenia, a także przewidzieć dalsze zachowanie procesu nowotworowego;
 • ogólne kliniczne badania krwi nie udzielają pewnych informacji w onkologii, ale mogą wyjaśnić obraz ogólnego stanu ważnych narządów i układów na tle złośliwego procesu, który wpływa na ciało;
 • analiza płynu opłucnowego i plwociny zawiera informacje o obecności w płynach biologicznych nietypowych komórek, krwi, ropy i śluzu.
Na podstawie danych z badania, doświadczony onkolog-pulmonolog może przepisać skuteczne leczenie gruczolakoraka płuca.

Klasyfikacja gruczolakoraka płuc

Gruczolakorak płuca ma kilka odmian pod względem stopnia zróżnicowania struktury komórkowej nowotworu złośliwego. Istnieją następujące typy gruczolakoraka:

 • wysokim stopniem guza jest zarejestrowany w 60% przypadków raka płuc, zwłaszcza u mężczyzn, i cechuje minimalna różnica między transformowanych komórek od zdrowych struktur tkanki ciała, to jest wysoce utajony postęp w tkankę płuc dłuższy okres czasu;
 • umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak płuca rozwija się bardziej zauważalnie, ponieważ ten typ procesu onkologicznego ma oczywiste różnice w strukturze komórkowej i jest w stanie dawać przerzuty już we wczesnych stadiach rozwoju niedrobnokomórkowego raka;
 • słabo zróżnicowany gruczolakorak forma ma bardzo prymitywnego strukturę histologiczną, ale bardzo szybkie, a przebieg działania toksycznego na korpusie, co powoduje typu aktywnego, najbardziej złośliwy mającego najwyższą procentową śmiertelność (80%);
 • niezróżnicowany rak jest błyskawiczną postacią uszkodzenia ciała, z przerzutami w początkowych etapach rozwoju tego procesu.

Etapy gruczolakoraka

Gruczolakorak płuca występuje i zaczyna się rozwijać, przechodząc przez 4 etapy rozwoju i wpływ na organizm ludzki. Specjaliści wyróżniają następujące etapy procesu nowotworowego:

 • w pierwszym etapie nowotwór dotyczy małego obszaru tkanek układu oddechowo-oskrzelowego, który w większości przypadków nie ma znaczących objawów, a przerzuty są wykluczone;
 • drugi etap progresji gruczolakoraka charakteryzuje wzrost wielkości guza, ale bez wpływu na tkanki sąsiadujących narządów, jednak możliwe jest przerzut do układu limfatycznego;
 • trzeci etap raka gruczołowego ma ciężki przebieg, z jaskrawymi objawami klinicznymi i dużą strefą uszkodzenia tkanki płucnej i pobliskich narządów;
 • czwarty etap gruczolakoraka charakteryzuje się obfitymi przerzutami w wątrobie, mózgu i rozwojem ciężkich objawów ogólnego zatrucia, które w 98% przypadków prowadzi do śmierci.
Duży procent przeżywalność odnotowuje się tylko w rozpoznaniu raka w stadium 1-2 rozwoju, do 85%. Na 3 etapach gruczolakoraka wiele zależy od rodzaju i umiejscowienia procesu nowotworowego, więc pięcioletnia przeżywalność nie przekracza 45%.

W 4 stadiach gruczolakoraka płuc rokowanie jest bardzo niekorzystne, z czasem przeżycia nie większym niż 2-5%.

Leczenie gruczolakoraka

W leczeniu raka płuc, taktyki określają gatunek, lokalizację, przewagę procesu i stadium przebiegu. Następujące aspekty interwencji terapeutycznych są powszechnie stosowane:

 • chemioterapię stosuje się przed i po operacji;
 • Operacja polega na wycięciu chorej tkanki z części lub całej światła z wszystkich regionalnych węzłów chłonnych i do całkowitego wyeliminowania ewentualnego ostrości, z której nowotwór powstaje nawrotu choroby;
 • radioterapia może być wykonana w przypadku niesprawności pacjenta lub wraz z operacją;
 • zapobieganie nawrotom;
 • rehabilitacja.
Skuteczność i korzystne wyniki w większości przypadków są nieodłączne tylko w gruczolakoraku płuca, zdiagnozowanym na etapie 1-2 rozwoju, a czasami na etapie 3.

Znalazłeś błąd? Wybierz i naciśnij Ctrl + Enter

Gruczolakorak płuc: leczenie raka i rokowanie na przeżycie pacjenta

Przedstawiając dość powszechną chorobę wśród wszystkich nowotworowych zmian w organizmie, gruczolakorak płuca występuje w 12-35% przypadków zdiagnozowanych zmian w tkance płucnej.

Może występować u mężczyzn i kobiet z tą samą częstotliwością. Jednak według niektórych badaczy gruczolakorak może występować trzy razy częściej u mężczyzn.

Jaka jest choroba?

Zewnętrznie gruczolakorak objawia się w postaci licznych guzków o różnych rozmiarach i różnych gęstościach.

Ich powierzchnia ma głównie szary kolor i odcienie bieli i żółtobrązowego koloru.

W guzkach znajdują się obszary o bezbarwnym, przezroczystym kolorze.

Klasyfikacja

Ta zmiana tkanek płuc jest zwykle podzielona w zależności od stopnia zróżnicowania. Istnieją trzy typy tego:

 • wysoce zróżnicowany;
 • umiarkowanie zróżnicowane;
 • niskowzroczny gruczolakorak płuca.

Następnie, każdy typ ma również pewne oddzielenie w zależności od stopnia aktywności choroby.

 1. Wysoce zróżnicowany gruczolakoraki charakteryzują się wysoką aktywnością wzrostu komórek i ich podziałem. Są podatne na obfite wydzielanie śluzu. Są one zwykle nazywane nowotworami brodawkowatymi i groniastymi.
 2. Do umiarkowanie zróżnicowanego Ten rodzaj uszkodzenia tkanki płucnej obejmuje guzy z gruczołowo-twardą strukturą ciała. W nich proces śluzowy jest wykonywany tylko przez część komórek.
 3. Niski dyferencjał gruczolakoraki tworzą w przeważającej mierze w przybliżeniu jednorodną obecność komórek tworzących śluz i stałych.

Oddzielnie konieczne jest przydzielenie typu raka oskrzelowo-pęcherzykowego. W tym przypadku komórki patologiczne rozprzestrzeniają się wzdłuż ścian oskrzeli i pęcherzyków płucnych.

Przyczyny

Gruczolakorak płuc, będący nowotworem, można rozpoznać zarówno u palaczy, jak iu osób niepalących.

Chociaż ogólnie przyjmuje się (co potwierdzają liczne studia przypadków), że onkologiczne zmiany w płucach występują najczęściej u osób palących, gruczolakorak jest również powszechny u biernych palaczy. W tym przypadku dominuje tkanka gruczołowa w komórkach nowotworowych.

Najczęstsze przyczyny tego typu uszkodzenia tkanek płuc to:

 • predyspozycje genetyczne;
 • pneumoskleroza - schorzenie to charakteryzuje się stopniowym zastępowaniem płucnej tkanki łącznej;
 • regularne wdychanie lotnych czynników rakotwórczych;
 • pylica azbestowa, choroba zawodowa;
 • wirusy aktywnie namnażają się w tkankach oskrzeli i powodują występowanie chorób z uszkodzeniem struktury DNA.

Jednak najczęstszą przyczyną gruczolakoraka płuc powinno być palenie.

Objawy

Gruczolakorak płuca w pierwszych stadiach rozwoju nie ma widocznych zewnętrznych objawów.

Jednak wraz ze wzrostem liczby guzków i zniszczeniem tkanki płucnej ujawniają się objawy charakterystyczne dla chorób, które obejmują:

 • sztywny kaszel;
 • ból w klatce piersiowej, kaszel, oddawanie w okolice tylne, a nawet ręce;
 • obfite wydzielanie śluzu podczas kaszlu (jest to objaw już rozwiniętej choroby);
 • zapalenie opłucnej.

Dlatego nawet w przypadku pozornie niewielkich objawów wymienionych powyżej, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem w celu przeprowadzenia ankiety.

Etapy

Ta choroba onkologiczna ma kilka etapów rozwoju. Istnieje kilka stopni stopniowego rozszerzania się zmian patologicznych, które są charakterystyczne dla każdego stadium gruczolakoraka tkanki płucnej.

Pierwszy

Na tym etapie choroba lokalnie dotyka jednego odcinka płuca lub oskrzela. Rozmiar guza jest stosunkowo niewielki (nie ma więcej niż 3 cm średnicy), nie ma jeszcze przerzutów.

Zewnętrznie, ten etap prawie się nie objawia, może wystąpić zwiększona senność i ogólny spadek siły

Drugi

W etapie 2, choroba postępuje, wzrost wielkości guza. - w ciągu 6 cm Sama nowotworu pozostaje w płucach lub segmentu oskrzeli i stosunkowo małych przerzutów i wpływają do sąsiednich tkanek i węzły chłonne, które są usytuowane w pobliżu uszkodzenia płuc.

Trzeci

Na 3 etapach procesu patologicznego guz aktywnie zwiększa swój rozmiar, przerzuty zaczynają przenikać do sąsiednich i odległych węzłów chłonnych.

Stan pacjenta pogarsza się znacząco, pojawia się charakterystyczny kaszel z uwolnieniem dużej ilości plwociny.

Po czwarte

W 4 etapach rozwoju adenocracinoma płuc, guz już wykracza poza granice jednego segmentu płuc, komórki rakowe wpływają na główny oskrzele. Może rozwinąć się rakowy zapalenie opłucnej.

Przerzuty przenikają do wszystkich sąsiednich tkanek. Stan pacjenta gwałtownie się pogarsza.

Diagnostyka

Wykrycie choroby we wczesnych stadiach jej rozwoju jest w dużej mierze utrudnione, ponieważ w tym okresie nie ma zewnętrznych przejawów trwającego procesu patologicznego.

Do najbardziej skutecznych metod wykrywania patologii w tkance płuc należą:

 • badanie krwi;
 • badanie fluoroskopowe;
 • uzyskiwanie danych endoskopowych;
 • biopsja oskrzeli i tkanki płucnej;
 • bronchoskopia;
 • badanie wydzielin oskrzelowych;
 • CT płuc.

Zwykle na zdjęciu rentgenowskim z rozwojem gruczolakoraka pojawia się niewyraźnie zarysowany cień lub ciemnienie, które może być procesem patologicznym rozwijającym się w części płuca.

Jako dodatkowe badanie można przepisać ultradźwięki w okolicy opłucnej i biopsję.

Leczenie

Ponieważ najczęściej w leczeniu gruczolakoraka płuc rozpoczyna się już w drugim lub trzecim etapie, jako terapia, można zaproponować interwencję chirurgiczną. W tym przypadku obszar częściowej resekcji płuc lub oskrzeli zależy od umiejscowienia guza. Można również wykonać całkowite usunięcie płuca.

Rokowanie w gruczolakoraku płuca

W zaawansowanej chorobie i niewystarczającym leczeniu rokowanie na przeżycie gruczolakoraka płucnego w ciągu 5 lat wynosi nie więcej niż 10-15%. Jeśli część płuca została wycięta, a leczenie miało wyraźne wyniki, to pięcioletnia przeżywalność jest znacznie wyższa - około 80-85%.

Film o statystykach, przyczynach, symptomach i metodach diagnozowania raka płuc:

Gruczolakorak płuc: objawy i leczenie

Gruczolakorak płuc - główne objawy:

 • Powiększanie węzłów chłonnych
 • Utrata wagi
 • Różnice temperatur
 • Utrata apetytu
 • Brak powietrza
 • Ból w klatce piersiowej
 • Szybkie zmęczenie
 • Obrzęk twarzy
 • Kaszel krwią
 • Chrypka głosu
 • Hemoptysis
 • Kaszel z flegmą
 • Mokry kaszel
 • Obrzęk szyi
 • Plwocina z nieprzyjemnym zapachem
 • Dyskomfort w klatce piersiowej

Gruczolakorak płuc (gruczołowy rak płuca) - niedrobnokomórkowy rak rozpoznawany jest w 40% wszystkich onkologicznych chorób płuc. Głównym zagrożeniem tego patologicznego procesu jest to, że w większości przypadków jest bezobjawowy. Mężczyźni w wieku 50-60 lat są najbardziej podatni na tę chorobę. Dzięki szybkiemu leczeniu nie powoduje komplikacji.

Etiologia

Lekarze zauważają, że tę dolegliwość najczęściej zdiagnozowano u mężczyzn, co może wynikać z kosztów pracy, nadmiernego spożycia nikotyny i innych wyrobów tytoniowych.

Etiologia tej choroby jest dobrze zbadana. Czynniki predysponujące procesu onkologicznego są następujące:

 • palenie;
 • nadmierne spożycie napojów alkoholowych;
 • systematyczne spożywanie tłustych, pikantnych, słonych i fast foodów;
 • cechy ekologiczne miejsca zamieszkania (znajdujące się w pobliżu obiektów przemysłowych, ogólnie słaba sytuacja środowiskowa);
 • wdychanie substancji toksycznych;
 • długotrwała terapia hormonalna;
 • przewlekłe choroby płuc;
 • predyspozycje genetyczne.

Należy zauważyć, że umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak płuc może rozwijać się u osób z minimalnym doświadczeniem palenia lub u osób, które w ogóle nie palą. Przy osłabionym systemie odpornościowym wystarczy być biernym palaczem, aby znaleźć się w strefie ryzyka.

Klasyfikacja

W zależności od stopnia zróżnicowania wyróżnia się następujące formy choroby:

 • umiarkowanie zróżnicowane;
 • wysoce zróżnicowany;
 • mało zróżnicowany.

Do wysoce zróżnicowanej postaci należą dolegliwości z aktywnym tworzeniem śluzu. Dla umiarkowanej formy charakterystyczny jest rozwój struktury gruczołowo-śluzowej. Nisko zaawansowany gruczolakorak płuc charakteryzuje się obecnością wielobocznych komórek tworzących śluz.

Również w zależności od stopnia porażki rozróżnia się cztery etapy rozwoju procesu onkologicznego:

 • pierwszy - nie ma przerzutów, wielkość guza jest nie większa niż 3 centymetry;
 • drugi - rozmiar guza osiąga 6 centymetrów, rozpoznano obecność przerzutów w węzłach oskrzelowo-płucnych;
 • trzecia - wielkość guza większa niż 6 centymetrów, proces onkologiczny obejmuje cały płat płuca;
 • po czwarte - proces nowotworowy rozciąga się na drugie płuco, zaczyna się rozwój zapalenia opłucnej raka.

Leczenie jest najbardziej skuteczne w pierwszym drugim etapie rozwoju choroby płuc. Jeśli u pacjenta zostanie zdiagnozowany czwarty stopień choroby, całkowite wyleczenie nie nastąpi. Terapia w tym przypadku ma na celu utrzymanie życia pacjenta.

Symptomatologia

W początkowej fazie rozwoju choroba w większości przypadków przebiega bezobjawowo. Również obraz kliniczny może różnić się od ogólnych objawów, w zależności od umiejscowienia guza i stadium zmiany.

W miarę rozwoju patologii mogą pojawić się objawy:

 • przedłużony kaszel z plwociną, który ma nieprzyjemny zapach;
 • dyskomfort i ból w klatce piersiowej;
 • brak powietrza;
 • niestabilna temperatura ciała;
 • obrzęk twarzy i szyi;
 • szybkie zmęczenie;
 • utrata apetytu i, w rezultacie, gwałtowna utrata wagi;
 • chrypka w głosie;
 • powiększone węzły chłonne;
 • częste zapalenie opłucnej.

Jeśli dochodzi do szybkiego wzrostu guza, u pacjenta może rozwinąć się krwotok płucny. W takim obrazie klinicznym należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Samoleczenie jest ściśle przeciwwskazane.

Diagnostyka

Wczesna diagnoza tej dolegliwości prawie całkowicie leczy pacjenta. Jest to jednak praktycznie niemożliwe, ponieważ na początkowym etapie choroba przebiega bezobjawowo.

Początkowo lekarz przeprowadza osobiste badanie i dowiaduje się o anamnezie pacjenta, jeśli pozwala na to jego stan zdrowia. Aby uzyskać dokładną diagnozę, stosuje się następujące metody badawcze:

 • CT i MRI klatki piersiowej;
 • ogólne i biochemiczne badanie krwi;
 • Cytologia plwociny;
 • RTG klatki piersiowej;
 • fluorografia;
 • biopsja;
 • bronchoskopia;
 • pobieranie krwi w celu przeprowadzenia testu oncomarker.

Poprzez wyniki analiz lekarz może dokładnie określić podgatunek i etap rozwoju danego procesu patologicznego.

Leczenie

Leczenie gruczolakoraka płuca ma sens tylko na początkowych etapach rozwoju procesu onkologicznego. Ogólnie rzecz biorąc, taktykę leczenia wybiera się na podstawie lokalizacji i stopnia uszkodzenia prawego lub lewego płuca.

Zazwyczaj leczenie raka gruczołowego może obejmować:

 • interwencja chirurgiczna;
 • radioterapia;
 • chemioterapia.

Oddzielnie konieczne jest przydzielenie leczenia chirurgicznego. W zależności od stopnia uszkodzenia stosuje się jedną z następujących metod:

 • segmentektomia - usunięcie tylko chorej części płuca;
 • Lobektomia - usunięcie płatków;
 • pulmonektomia - usunięcie całego narządu.

Zazwyczaj ostatni rodzaj interwencji chirurgicznej jest stosowany tylko w trzecim, czasem w czwartym etapie. Należy również zauważyć, że operacja nie jest wykonywana, jeśli przerzuty są w pobliżu tchawicy lub pacjent ma współistniejące choroby układu sercowo-naczyniowego.

Leczenie farmakologiczne, jako odrębny rodzaj leczenia, nie jest stosowane w tej patologii. Co do zasady lekarz wyznacza określone leki po operacji, aby ciało pacjenta mogło jak najszybciej odzyskać zdrowie. Na temat stosowania tradycyjnej medycyny, w tym przypadku nie może być mowy.

Prognoza

Najlepsze prognozy dla leczenia są podane, jeśli u pacjenta zdiagnozowano chorobę stadium 1-2. Przeprowadzenie operacji lub jednego z powyższych rodzajów terapii daje pozytywne wyniki. Ogólna przeżywalność wynosi 60-70%.

W przypadku choroby onkologicznej na trzecim etapie przewidywania nie są pocieszające. Operacja może prowadzić do częściowego odzyskiwania. Według statystyk, całkowity czas przeżycia na tym etapie raka wynosi 20-25%.

Czwarty etap gruczolakoraka płuca ma wyjątkowo negatywne rokowanie. W tym przypadku operacja nie jest wykonywana. Terapia ma na celu tylko utrzymanie życia danej osoby. Przetrwanie wynosi 2-3%.

Zapobieganie

Zapobieganie gruczołowemu rakowi płuc jest znacznie łatwiejsze niż leczenie. Aby zminimalizować ryzyko rozwoju tego procesu nowotworowego, konieczne jest stosowanie takich zasad zapobiegania w praktyce:

 • całkowita odmowa palenia;
 • unikać długotrwałego kontaktu z zakurzonymi, słabo wentylowanymi pomieszczeniami;
 • terminowe i prawidłowe leczenie chorób wirusowych;
 • właściwe odżywianie;
 • umiarkowane regularne ćwiczenia;
 • unikać kontaktu z niebezpiecznymi substancjami rakotwórczymi, które obejmują arsen, radon, azbest, nikiel.

Nie zapominaj również o regularnym przejściu fluorografii. Pomoże to na wczesnym etapie wykrycia choroby, co umożliwi całkowite jej wyleczenie. Przy pierwszych objawach powinieneś szukać pomocy medycznej, a nie być leczonym.

Jeśli uważasz, że masz Gruczolakorak płuc i objawy charakterystyczne dla tej choroby, wtedy lekarze mogą ci pomóc: pulmonolog, onkolog.

Sugerujemy również skorzystanie z naszej internetowej usługi diagnostycznej, która na podstawie objawów wybiera prawdopodobne choroby.

Gruźlica płuc jest chorobą wywołaną przez bakterie z gatunku Mycobacterium, odkryte przez Roberta Kocha w 1882 roku. Są to 74 gatunki przenoszone przez wodę, glebę, od osoby chorej do osoby zdrowej. Postać choroby, na którą ludzie są najczęściej narażeni, to gruźlica płuc, ze względu na fakt, że główny rodzaj przenoszenia bakterii jest przenoszony drogą powietrzną.

Alveolitis płuc jest patogennym procesem, w trakcie którego dochodzi do zajęcia pęcherzyków, z późniejszym tworzeniem się zwłóknienia. W tym zaburzeniu tkanka narządu pogrubia, co nie pozwala na pełne funkcjonowanie w płucach i często prowadzi do niedoboru tlenu. Inne narządy w tym czasie również nie dostają pełnego tlenu, co z kolei zakłóca metabolizm.

Guz śródpiersia jest nowotworem w przestrzeni śródpiersia klatki piersiowej, który może różnić się strukturą morfologiczną. Często rozpoznaje się łagodne nowotwory, ale około jedna trzecia pacjentów ma onkologię.

Chłoniak nie jest jedną specyficzną chorobą. Jest to cała grupa dolegliwości hematologicznych, które poważnie wpływają na tkankę limfatyczną. Ponieważ ten typ tkanki znajduje się niemal w całym ludzkim ciele, złośliwa patologia może być tworzona w dowolnym obszarze. Możliwe uszkodzenie nawet narządów wewnętrznych.

Ziarniniak Wegenera jest podtypem układowego nekrotycznego zapalenia naczyń, które dotyczy przede wszystkim tkanek i naczyń górnych dróg oddechowych. W głównej grupie ryzyka tego procesu patologicznego są mężczyźni i kobiety w wieku od 25 do 40 lat. W uogólnionej postaci patologii rokowanie kliniczne jest wyjątkowo niekorzystne.

Przy pomocy ćwiczeń fizycznych i samokontroli większość ludzi może obejść się bez leczenia.

Gruczolakorak płuca

Gruczolakorak płuca jest uważany za jedną z najczęstszych postaci niedrobnokomórkowego raka płuc. Choroba ta występuje w około 40% zdiagnozowanych złośliwych nowotworów płuc. Przypuszczalnie występuje w komórkach o dużych strukturach oskrzelowych, ale po jego wykryciu określa się go jako obwodowy nowotwór płuca o przebiegu bezobjawowym.

Kod ICD-10

Przyczyny gruczolakoraka płuc

Według statystyk najczęściej choroba jest wykryta u mężczyzn. Można to wyjaśnić osobliwością działalności zawodowej (praca przy szkodliwej produkcji, wdychaniu substancji chemicznych i toksycznych) i większą skłonnością do złych nawyków. Pacjentki są bardziej narażone na występowanie tylko niektórych rodzajów chorób - na przykład oskrzelowo-gruczolakoraka.

Czynnikami predysponującymi do powstawania nowotworu są:

 • długotrwałe doświadczenie palenia (istnieją dowody na to, że codzienne wdychanie substancji smolistych i nikotyny zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów 20-30 razy);
 • alkoholizm;
 • ekologiczne cechy miejscowości (duże obiekty przemysłowe, znajdujące się w pobliżu autostrady, a także niezadowalająca woda, atmosfera, gleba);
 • niedokładności w żywieniu (zwiększone stosowanie czynników rakotwórczych - półprodukty, fast food, tłuszcz, smażone potrawy);
 • długotrwała obecność w pomieszczeniach ze skażonym powietrzem (kurz, sadza itp.);
 • prace związane z produkcją i eksploatacją azbestu;
 • regularne wejście do płuc radonu, co wynika ze specyfiki położenia geograficznego;
 • radioaktywne uszkodzenie płuc;
 • przewlekłe zakaźne i wirusowe choroby płuc;
 • dziedziczna predyspozycja.

Większość rozpoznań gruczolakoraka płucnego powstaje po 60 latach, więc wiek można również zaklasyfikować jako czynniki predysponujące do choroby.

Drugą przyczyną choroby może być również niekontrolowane długotrwałe stosowanie leków hormonalnych w leczeniu innych patologii w organizmie.

Objawy gruczolakoraka płuc

Niestety, w większości przypadków choroby złośliwe nie wykazują żadnych specyficznych objawów, a gruczolakorak płuc nie jest wyjątkiem.

Spośród niespecyficznych oznak onkologii możemy wymienić następujące:

 • zmniejszenie lub zanik apetytu;
 • ogólne osłabienie, zmęczenie, zmniejszona wydajność;
 • senny stan;
 • utrata masy ciała;
 • postępująca niedokrwistość.

W przyszłości symptomatologia rośnie, nasila się, pojawiają się wszystkie nowe znaki:

 • bezproblemowy kaszel, zwykle z niewielką ilością plwociny;
 • duszność podczas aktywności fizycznej oraz z czasem i podczas odpoczynku;
 • ból i niewygodny stan za mostkiem;
 • wzrost węzłów chłonnych pod szczęką, pod ramionami itp.;
 • nieznaczny wzrost temperatury ciała;
 • często nawracające choroby płuc, które są wyjątkowo słabo uleczalne.

Jeśli rozwijają się przerzuty - komórki nowotworowe, które są przenoszone w całym ciele - wtedy symptomatologia będzie zależeć od tego, który konkretny organ okaże się przerzutem.

Gdzie to boli?

Co cię trapi?

Etapy gruczolakoraka płuc

Skuteczność środków terapeutycznych zależy bezpośrednio od rozprzestrzeniania się choroby w całym ciele. Na tej podstawie rozróżnia się cztery etapy procesu nowotworowego:

 • w pierwszym stadium złośliwość tkanek nie opuszcza płuc;
 • w drugim etapie guz jest mały, do 60 mm, ale występuje przerzut przerzutów do węzłów chłonnych;
 • w trzecim etapie guz całkowicie pokrywa cały płat płucny, występują przerzuty w węzłach chłonnych;
 • W czwartym etapie wpływa na drugie płuco, a przerzuty są wykrywane w odległych narządach.

Ze względu na niedobór objawów najczęściej wykrywa się gruczolakoraka płuc w 4. etapie. Patologię tę można jednak skutecznie leczyć nowoczesnymi metodami.

Rozpoznanie gruczolakoraka płuca

Terminowe rozpoznanie nowotworów złośliwych umożliwia zwiększenie skuteczności leczenia, aw onkologii jest to bardzo ważna kwestia. Oczywiście wiele zależy od samego pacjenta, który musi zwrócić się o pomoc.

Aby zidentyfikować guz lub wyjaśnić diagnozę, stosuje się następujące metody diagnostyczne:

 • Radiografia klatki piersiowej jest jedną z najbardziej popularnych procedur wykrywania zmian nowotworowych w płucach. Często guzy są wykrywane przypadkowo - na przykład w trakcie profilaktycznej fluorografii.
 • Obrazowanie metodą komputerową i rezonansu magnetycznego uważa się za najnowocześniejsze metody uzyskiwania informacji, gdy lekarz może badać i oceniać stan układu oddechowego pod różnymi kątami. Daje to najbardziej kompletny obraz patologii ze skalą nowotworu, rozprzestrzenianiem się i przerzutami.
 • Ultradźwięki są również procedurą numer 1 w diagnozowaniu choroby, ale jej informacyjność w onkologii jest nieco zawyżona.
 • Badanie bronchoskopowe wykonuje się za pomocą specjalnego aparatu - endoskopu. Urządzenie składa się z elastycznej lampy światłowodowej wyposażonej w urządzenie wideo i urządzenie oświetleniowe. Rurkę wstrzykuje się śródskórnie i pomaga zbadać stan wewnętrzny tchawicy z obrazem wysyłanym do monitora.
 • Badanie krwi na zawartość markerów onkologicznych wskazuje na obecność chorób nowotworowych w organizmie.
 • Biopsja jest bardzo ważnym i podstawowym badaniem, bez którego trudno wyobrazić sobie nowoczesną onkologię. Istota metody polega na pobraniu elementu dotkniętej tkanki do dalszych badań. Według pobranej próbki złośliwość procesu może być określona z dokładnością. Materiał do analizy pobierany jest jednocześnie z bronchoskopią lub z nakłuciem przezklatkowym (co jest mniej pożądane i jest wykonywane tylko w ostateczności).

Co należy sondować?

Różnicowanie gruczolakoraka płuca

Guzy nowotworowe mogą różnić się pod względem różnych cech i parametrów, więc często są podzielone na pewne typy, gatunki i podgatunki.

Na przykład, zgodnie z charakterystycznymi cechami złośliwych komórek od zdrowych do guzów, stosuje się kilka kategorii różnicowania. By the way, wysoce zróżnicowane i normalne struktury komórkowe praktycznie nie różnią się w żaden sposób.

Termin "wysoce zróżnicowany gruczolakorak płuc" wyjaśnia fakt, że transformacja wewnątrzkomórkowa polega jedynie na zmianie wielkości jądra komórkowego - obserwuje się jej wydłużenie. Sugeruje to, że ta forma choroby przez długi czas nie wykazuje żadnych objawów, dopóki nie osiągnie określonej wielkości. Oczywiście mogą występować niespecyficzne objawy - ogólne osłabienie, apatia, utrata zainteresowania pokarmem, wycieńczenie, erytrocytopenia.

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak płuc występuje w 60% wszystkich przypadków złośliwych zmian w układzie płucnym, najczęściej u mężczyzn. Ta patologia może przybrać formę guzka lub dużego guza. Może występować w formie groniastej (z przewagą struktury gruczołowej) lub w formie brodawkowej (z brodawkowatą strukturą). Oba prądy są podatne na zwiększone tworzenie śluzu.

Jak powiedzieliśmy powyżej, choroba nie pojawia się na początku. Nieco później pojawiają się pierwsze znaki:

 • uwolnienie dużej ilości plwociny, prawdopodobnie z cząsteczkami ropy lub krwi;
 • ataki kaszlu, podwyższone wskaźniki temperatury (brak reakcji na konwencjonalne środki przeciwgorączkowe);
 • duszność, zarówno podczas ćwiczeń, jak i w spoczynku.

Umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak płuc przypomina wysoce zróżnicowaną chorobę w zależności od charakteru tego procesu. Jednak w tym przypadku występuje wyraźna zmiana w strukturach komórkowych. Teraz stosunkowo łatwo odróżnić je od normalnych, ponieważ liczba komórek o nietypowej strukturze i tych, które przechodzą fazę rozszczepienia, stale rośnie i nie można ich zauważyć.

Ponadto, umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak występuje znacznie ostrzej niż inne, z wysokim ryzykiem rozwoju współistniejących chorób i konsekwencji. Ta forma nowotworu jest podatna na przerzuty, głównie w limfatycznych i najbliższych węzłach chłonnych. Interesujące jest to, że u pacjentów młodszych niż 30 lat, prawie nie obserwuje się rozległych przerzutów do gruczolakoraka płucnego.

Nisko zróżnicowany gruczolakorak płuc wyróżnia się prymitywną naturą rozwoju komórkowego. Takie struktury są trudne do porównania z dowolnymi tkankami ciała, dlatego ocena budowy i mechanizmu rozwoju tego guza jest trudna. Jednak nowotwór o niskim stopniu złośliwości ma najwyższy stopień złośliwości. Guz rozwija się bardzo szybko i już w początkowym okresie rozwoju może rozprzestrzeniać się w całym ciele. Oczywiście ta forma gruczolakoraka jest uważana za najbardziej niekorzystną niezależnie od etapu wzrostu.

Do kogo się zwrócić?

Leczenie gruczolakoraka płucnego

Leczenie gruczolakoraka płucnego może polegać na chirurgicznym usunięciu guza, chemioterapii i radioterapii. Najczęściej te metody terapeutyczne są stosowane w kompleksie - schemat leczenia jest określany przez onkologa na podstawie wyników analiz i badań pacjenta.

Podobnie jak w przypadku innych nowotworów złośliwych, celem leczenia jest całkowite usunięcie guza lub, jeśli nie jest to możliwe, przedłużenie życia pacjenta, łagodzenie jego cierpienia.

Interwencja operacyjna konieczne jest zastosowanie w I i II stadium gruczolakoraka, czyli około 10-30% chorób. Jeśli proces rozsiewania przerzutów do odległych narządów już się rozpoczął, nie trzeba już liczyć tylko na operację. Ponadto operacja może być niemożliwa, jeśli złośliwe formowanie znajduje się w pobliżu tchawicy lub pacjent ma zdiagnozowaną ciężką chorobę serca.

Rodzaj interwencji w płucach jest wybierany w zależności od wielkości i lokalizacji zmiany. Na przykład chirurg może usunąć część płata płucnego, cały płat lub całkowicie jedno płuco. Jednocześnie usuwane są również dotknięte węzły chłonne.

Okres rehabilitacji u pacjentów po operacji nie jest łatwy, pacjenci wymagają starannej opieki, być może przez kilka miesięcy. Początkowo u osób poddawanych zabiegom chirurgicznym występują trudności w oddychaniu, duszność, ból w klatce piersiowej. Pacjenci w podeszłym wieku potrzebują dłuższej rehabilitacji.

 • Radioterapię stosuje się przed lub po operacji. Istotą napromieniowania jest zastosowanie specjalnych promieni zdolnych do niszczenia komórek nowotworowych. W większości przypadków radioterapia jest połączona z zabiegiem chirurgicznym i leczeniem farmakologicznym.

Brachyterapia może być przepisywana zamiast promieni. Ta metoda jest rodzajem radioterapii, kiedy substancja emitująca promieniowanie jest umieszczana bezpośrednio na zajętym narządzie w postaci granulek. Ogromną zaletą tej metody jest to, że promieniowanie nie wpływa na nowotwór z zewnątrz, to znaczy, że nie musi przezwyciężyć warstw zdrowych tkanek. Dzięki temu brachyterapia ma znacznie mniej skutków ubocznych i powikłań.

Radioterapię można stosować, jeśli pacjent z jakiegokolwiek powodu odmawia operacji lub gdy operacja staje się niemożliwa lub pozbawiona sensu. Skutki uboczne po radioterapii to uczucie ciągłego osłabienia, zmęczenia, wzrostu stopnia podatności na choroby zakaźne, naruszenia krzepliwości krwi.

Chemioterapia gruczolakoraka płucnego pozwala zatrzymać rozwój złośliwych komórek, aby zapobiec ich podziałowi i spowodować ich śmierć. Istnieje ponad sześćdziesiąt rodzajów chemioterapii. Najbardziej znane z nich to:

 • Cisplatinum
 • Carboplatin
 • Gemcytabina
 • Winorelbina
 • Paclitaxel
 • Docetaksel.

Najczęściej leki te nie są przyjmowane osobno, ale w połączeniu ze sobą. Leki są przepisywane zarówno w postaci tabletek, jak iw postaci wstrzyknięć dożylnych. Obliczanie dawek chemioterapii - jest decyzją czysto medycznego w celu ustalenia dokładnej ilości leku jest bardzo trudne: zbyt niską dawkę leku będzie nieskuteczne i niepotrzebne promieniowanie obarczona ciężką toksycznością i pojawienia się znaczących objawów ubocznych. Zwykle dawka jest obliczana na podstawie wartości PPT - powierzchni ciała tułowia pacjenta. PPT oblicza się indywidualnie za pomocą specjalnie opracowanej formuły, gdzie kluczowymi wskaźnikami są masa ciała i wzrost pacjenta.

Ponadto, jedną z metod dawkowania może być określenie ilości chemioterapii w osoczu krwi przez pewien okres czasu, a następnie dostosowanie dawki w celu uzyskania optymalnego działania. Więc możesz obliczyć minimalny efekt toksyczny leku na tle skutecznego leczenia guza.

Przebieg leczenia uzależnień zwykle trwa kilka dni. Pod koniec kursu pacjent otrzymuje przerwę na przywrócenie i złagodzenie objawów zatrucia, po czym leczenie zostaje wznowione. Całkowita liczba procedur jest obliczana indywidualnie.

Wiadomo, że leki chemioterapeutyczne często powodują działania niepożądane, chociaż lekarze zapewniają, że takie objawy mogą być kontrolowane. O jakich efektach ubocznych mówimy?

 • Zwiększona wrażliwość organizmu na infekcje - stan ten zwykle objawia się tydzień po zakończeniu kursu, osiągając maksimum po 2 tygodniach. Po tym odporność zaczyna się regenerować i przed wznowieniem leczenia normalizuje się. Kontroluj ten proces, okresowo pobierając krew do analizy: jeśli obraz krwi jest niezadowalający, dalsze zabiegi mogą zostać odroczone.
 • Pojawienie się siniaków i krwawień jest wynikiem pogarszającego się krzepnięcia krwi poprzez obniżenie poziomu płytek krwi. Stan ten stanowi poważne zagrożenie, ponieważ krwawiące tkanki mogą przekształcić się w pełnoprawne krwawienie, które wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.
 • Niedokrwistość jest bardzo częstym działaniem niepożądanym. Anemii występuje ze względu na poziom czerwonych krwinek i opuszczania, odpowiednio, hemoglobiny, która objawia się uczucie zmęczenia, osłabienie ciągłej i apatii.
 • Ataki mdłości i wymiotów mogą rozpocząć się niespodziewanie. W takich przypadkach konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem, który przepisuje leki, które eliminują ten problem.
 • Zapalenie jamy ustnej i bolesność dziąseł są eliminowane przez zwykłe płukania jamy ustnej. Aby uniknąć niepotrzebnych urazów mechanicznych błony śluzowej jamy ustnej, powinieneś jeść przetartego pokarmu i pić wysokokaloryczny płyn.
 • Utrata włosów jest częstym i bardzo nieprzyjemnym efektem ubocznym, szczególnie u kobiet. Możesz poprosić lekarza, aby zastąpił lek, który wywołuje ten efekt, lub zaakceptował i założył perukę lub szalik. W większości przypadków linia włosów jest przywracana kilka miesięcy po ostatnim cyklu leczenia.

Leczenie gruczolakoraka nie zawsze ma taki sam wpływ na pacjentów: ten, kto źle reaguje na promieniowanie, podczas gdy drugi nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji. Ktoś cierpi na skutki uboczne narkotyków, ale komuś najlepiej pasuje. Dlatego lekarze nalegają na indywidualne podejście do leczenia: ważne jest, aby słuchać lekarza i stosować się do wszystkich jego zaleceń.

O Nas

Rak jest najbardziej nieprzyjemną prognozą, jaką może zaoferować lekarz. Do tej pory nie ma leku, który zagwarantowałby lekarstwo na tę chorobę. Podstępność raka polega na tym, że dotyka on prawie wszystkich znanych narządów.