Wszystko o gruczolakoraku odbytnicy

Najczęstszą patologią planu onkologicznego jest gruczolakorak odbytnicy lub, w języku potocznym, guz nowotworowy jelita. Naukowcy na całym świecie pracują nad kwestią wczesnego rozpoznania tej choroby, ponieważ w późnych stadiach wykrycia w 95% przypadków pacjent jest skazany.

Gruczolakorak jest nowotworem złośliwym, który rozwija się z komórek gruczołowych tkanki nabłonkowej wyściełających wszystkie narządy w ludzkim ciele. Ta forma raka jest najbardziej agresywna i powszechna, ale, niestety, prawie niemożliwe jest bronić się przed nią, ponieważ podstawą jest interakcja czynnika dziedzicznego z otoczeniem i różnymi aspektami życia ludzkiego.

Etiologia gruczolakoraka

Głównym powodem pojawienia się gruczolakoraka odbytnicy, wielu naukowców współczesnego świata wierzy w obecność łagodnego nowotworu. Zmienione już komórki normalnego polipa lub gruczolaka pod wpływem różnych czynników mogą ulegać degeneracji do komórek nowotworowych. Główne przyczyny powodujące rozwój procesu onkologicznego jelita są następujące:

 • obecność w rodzinie ludzi, którzy przeszli podobną patologię, to jest obciążoną onkologiczną anamnezę życia;
 • przewlekłe choroby jelit (polipów, wrzody, zapalenie okrężnicy i dysbioza, przetok różnej genezie) predysponują do opracowania procesów nowotworowych, zwłaszcza jeżeli choroba ma doświadczenia w przedziale 10-15 lat;
 • wiek powyżej 50 lat;
 • skłonność do częstych zaparć;
 • rzadki stolec, który stale objawia się wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, jest uważany za bardzo niebezpiecznego prekursora raka;
 • seks analny;
 • sam wirus brodawczaka ludzkiego jest uważany za bardzo niebezpieczny pod względem rozwoju onkologii dowolnego narządu, w tym jelita;
 • Nowotwór złośliwy odbytnicy często wiąże się z dużymi zaburzeniami w diecie, czyli nadużywanie dużej ilości tłuszczów zwierzęcych, produktów mącznych, czerwone mięso na tle ignorowania świeżych warzyw i owoców sprzyja rozwojowi raka przewodu pokarmowego;
 • rozpowszechnienie w codziennym menu smażonych i wędzonych produktów spożywczych;
 • hipodynamia;
 • kontakt ze szkodliwymi lub radioaktywnymi substancjami;
 • złe nawyki (palenie, alkohol);
 • nadwaga.
Należy zauważyć, że gruczolakorak odbytnicy znacznie częściej wpływa na mężczyzn.

Rodzaje gruczolakoraka

W gruczolakoraku odbytnicy występuje kilka rodzajów:

 • wysoce zróżnicowany;
 • umiarkowanie zróżnicowane;
 • mało zróżnicowany;
 • niezróżnicowany.
Rodzaj guza określa się podczas diagnozy, co ma szczególne znaczenie przy wyborze skutecznego i adekwatnego planu interwencji terapeutycznych. Każdy typ nowotworu ma pewne dane charakterystyczne i prognostyczne.

Wysoce zróżnicowane gatunki

Bardzo zróżnicowany gruczolakorak odbytnicy rozpoznano lepsze i lżejsze niż inne rodzaje raka, ponieważ komórki patologiczne ostrości mieć znaczące różnice w prawidłowych tkankach, co pozwala doświadczonych specjalistów w celu identyfikacji onkologii na wczesnych etapach rozwoju.

Gatunek ten należy do około 7% wszystkich odmian onkologii. Patologia uważana jest za dość powszechną na świecie. Gruczolakoraka Ta interpretacja narusza narządu, ale ze względu na pewnych komórkach patologicznych podzieloną strukturę, to jest znajdują się w etapach, które są poddane obróbce chirurgicznej, która daje 50% rokowanie.

Leczenie i rokowanie wysoce zróżnicowanego typu gruczolakoraka ma najkorzystniejszy wynik i minimalną liczbę nawrotów.

Umiarkowanie zróżnicowane gatunki

Umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak odbytnicy, naukowcy zajęli czwarte miejsce spośród wszystkich zarejestrowanych procesów onkologicznych. Charakterystyka tego gatunku składa się z następujących aspektów:

 • pochodzi z gruczołowych komórek tkankowych;
 • przerzuty występują w układzie limfatycznym;
 • sukces środków terapeutycznych polega na wczesnej diagnozie;
 • ujawnienie początkowych etapów rozwoju tego typu onkologii jest bardzo problematyczne, ponieważ komórki atypowe pozostają przez dłuższy czas niezauważone, przyjmując kształt i strukturę zdrowych komórek;
 • wyrażona nietypowość komórek procesu nowotworowego jest odnotowywana tylko w ostatnich stadiach choroby, co powoduje 90% śmiertelność.
Gruczolakorak tego rodzaju w większości przypadków nie podlega leczeniu, a osoba umiera w stosunkowo krótkim czasie od zatrucia nowotworowego.

Niski zróżnicowany widok

Nisko stopniowy gruczolakorak odbytnicy nazywany jest rakiem śluzówki, który charakteryzuje się wytwarzaniem dużej ilości egzogennego śluzu. Praktycznie we wszystkich przypadkach występuje obecność patologicznego płynu wokół komórki rakowej. Ten rodzaj gruczolakoraka charakteryzuje się najwyższym stopniem złośliwości i agresywności. Na pierwszych etapach rozwoju choroby dochodzi do szybkiego postępu komórek nowotworowych. Do formy niskiej jakości należą również:

 • rak płaskokomórkowy;
 • guz gruczołowo-płaskonabłonkowy, który jest rzadko diagnozowany;
 • Rak śluzówkowy ma wpływ na młodych ludzi, znacznie rozprzestrzenia się w tkankach ciała, nie ma wyraźnych granic, co znacznie komplikuje proces interwencji chirurgicznej.

Niezróżnicowany widok

Niezróżnicowana forma gruczolakoraka odbytnicy nazywana jest rakiem anaplastycznym. Nowotwór składa się z nietypowych komórek, które nie należą do żadnej z definicji histologicznych. Ta forma powoduje powstanie wyraźnego naciekania i przerzutów do pobliskiego pioruna regionalnych węzłów chłonnych, które jest kilka razy większa propagacji procesu patologicznego i zatrucie przez rozkład komórek atypowych. Prawdopodobieństwo przeżycia z tą postacią gruczolakoraka wynosi nie więcej niż 3-5%.

Objawy gruczolakoraka odbytnicy

Niestety, aby zidentyfikować gruczolakoraka odbytnicy na wczesnym etapie, trzeba być bardzo uprzejmy dla ich zdrowia, jak rak gruczołowy przez długi czas nie daje żadnej typowe objawy.

Pierwsze etapy procesu onkologicznego można dość przypadkowo odkryć w diagnozie innej patologii jelita, która często poprzedza powstawanie onkologii.

Pierwsze przejawy już aktywnie rozwijającego się raka w jelicie są następujące:

 • okresowy ból w jelitach, z przewagą napadów skurczów;
 • częste pragnienia aktu defekacji, z nieskutecznym wynikiem;
 • zmniejszony apetyt;
 • Szybka utrata wagi;
 • podwyższona temperatura ciała jest podporządkowana;
 • bladość skóry;
 • częsty obrzęk jelita;
 • kał wskazuje na obecność krwi, śluzu i ropy;
 • zaparcia mogą naprzemiennie z rozlaną biegunką;
 • w defekacji występuje ból;
 • wzrost ogólnej słabości;
 • rozwój stanu kacheksji (skrajne wyczerpanie).
Symptomatologia gruczolakoraka jelita grubego, w większości przypadków, sporządzonych z uwagi pacjenta jest już na etapie postępu nowotworu procesie, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo sukcesu środków terapeutycznych 2-3.

Rozpoznanie gruczolakoraka

Obecność i stadium gruczolakoraka odbytnicy określa się za pomocą następujących metod diagnostycznych:

 • rutynowe badanie przez lekarza, które ma dużą wartość informacyjną pod względem początku przejawów objawów patologicznych, charakteru dolegliwości, wyjaśnienia epizodów onkologicznych w rodzinie;
 • kontrola wzrokowa skóry, błon śluzowych;
 • metodą obmacywania przebadano narządy jamy brzusznej i miednicy mniejszej, co pomaga w wstępnej diagnozie;
 • palpacja węzłów chłonnych niesie również bardzo przydatne informacje (onkologia powoduje ich wzrost);
 • badanie palpacyjne odbytnicy;
 • ogólne badania krwi i moczu, testy biochemiczne kompleksu wątrobowego i nerkowego;
 • analiza kału pod kątem obecności ukrytej krwi (komórki atypowe są obecne nawet podczas rozpadu gruczolakoraka);
 • Radiografia dolnego odcinka jelita za pomocą kontrastu pozwala zidentyfikować proces nowotworowy we wczesnej fazie rozwoju;
 • badanie endoskopowe (kolonoskopia) jest uważane za najbardziej przydatną metodę;
 • Ultradźwięki jamy brzusznej, w tym przypadku, pomogą ustalić częstość przerzutów, zniszczenie pobliskich narządów i węzłów chłonnych;
 • Nowe techniki, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, aby określić charakter i rodzaj guza i jak gruczolakorak rozprzestrzenia się w jelitach, co jest jego obszar i teren przerzutów;
 • specyficzna analiza markerów raka.

Takie badanie na dużą skalę pacjentów z możliwym rozwojem gruczolakoraka pozwala dokładnie określić lokalizację, rodzaj i stopień zaawansowania postaci gruczołowej raka.

Powikłania gruczolakoraka jelita

Gruczolakorak odbytnicy, z wyjątkiem procesów zatrucia, ukrywa możliwy rozwój jeszcze bardziej niebezpiecznych i awaryjnych sytuacji, to jest:

 • wzrost guza w świetle odbytnicy, co wywołuje rozwój ostrej niedrożności jelit;
 • złuszczanie ściany jelita z powodu postępu procesu nowotworowego, który zagraża obfitym krwawieniem jelitowym, co praktycznie nie daje się operować;
 • powstawanie przetok jelitowych, zapalenie otrzewnej o bardzo wysokim odsetku śmiertelności;
 • kiełkowanie sąsiednich narządów przez proces nowotworowy, który zatrzymuje lub zakłóca ich normalne funkcjonowanie.
W połowie przypadków progresji gruczolakoraka jelit, śmierć pacjentów wynika z rozwoju powikłań, a nie z samego procesu onkologicznego.

Metody leczenia i profilaktyki gruczolakoraka

Leczenie gruczolakoraka odbytnicy zwykle obejmuje następujące metody:

 • interwencja chirurgiczna, czyli usunięcie guza, jeżeli manipulacja ta jest możliwa w przypadku pacjenta i rozpowszechnienia procesu nowotworowego lub, ogólnie rzecz biorąc, ma sens;
 • stosuje się radioterapię w celu spowolnienia postępującego wzrostu nowotworu, patologicznego podziału komórek atypowych, przygotowania do operacji;
 • Chemioterapię uważa się za pomocniczą metodę leczenia gruczolakoraka odbytu, czyli ustalania wyników interwencji chirurgicznej.
Na całym świecie gruczolakorak prostego, okrężnicy i okrężnicy jest bardzo trudny do leczenia, nawet na najwcześniejszych etapach. Śmiertelność w pierwszym roku wynosi 30%, po 1,5 roku - 42%, a po 5 latach - wszystkie 78% ogólnej liczby zgłoszonych przypadków.

Prognozy dotyczące gruczolakoraka odbytnicy, nawet w pierwszych stadiach rozwoju, są dość niekorzystne, dlatego należy dokładnie rozważyć swoje zdrowie i zastosować środki zapobiegawcze zalecane przez międzynarodowe stowarzyszenie onkologów.

Aby zapobiec rozwojowi gruczolakoraka jelita, należy prowadzić zdrowy tryb życia, to znaczy stosować odpowiednie odżywianie, ćwiczyć i uważać na czasową ewakuację jelita.

Znalazłeś błąd? Wybierz i naciśnij Ctrl + Enter

Jak manifestuje się gruczolakorak odbytnicy?

Problemem onkologicznym XXI wieku jest gruczolakorak odbytnicy, zwany rakiem jelita grubego. Jego głównym niebezpieczeństwem jest to, że niemal niemożliwe jest zdiagnozowanie wczesnego etapu, nawet przy pomocy współczesnej medycyny. Dlatego gdy objawy stają się zauważalne, całkowite wyleczenie jest często niemożliwe. Według statystyk tylko 5 procent wszystkich przypadków jest uleczalnych. Co więcej, postępująca choroba może zabić osobę w ciągu zaledwie jednego roku. A jeśli pacjent doświadcza pierwszego udaru, to z reguły nie żyje dłużej niż dwa lata. I jest to gruczolakorak odbytnicy, którego objawy, przyczyny i leczenie zostaną omówione poniżej, wśród wszystkich złośliwych formacji jelitowych występuje najczęściej.

Cechy patologii

Gruczolakorak jest złośliwym guzem, który ma tkanki składające się z nabłonka gruczołowego, do którego wydalana jest wewnętrzna powierzchnia narządu. Dlatego też choroba nazywana jest również rakiem gruczołowym lub okrężniczo-odbytniczym. Zagrożeni są ludzie w starszym wieku (szczególnie mężczyźni), a także ci, którzy żyją w niezadowalających warunkach domowych lub złych warunkach klimatycznych.

Osobliwością patologii, a także innych chorób onkologicznych jest to, że jest ona osadzona w ludzkim DNA i nie może być przenoszona w żaden inny sposób. Ten rodzaj raka jest najniebezpieczniejszy i najczęstszy spośród wszystkich złośliwych postaci przewodu żołądkowo-jelitowego i prawie nie ma z niego ochrony. Wynika to z czynnika dziedzicznego, wraz z wpływem pewnych aspektów życia ludzkiego i negatywnego wpływu środowiska.

Klasyfikacja procesu patologicznego według gatunków i etapów

Główna klasyfikacja patologii jest przeprowadzana w zależności od jednorodności, innymi słowy stopnia zróżnicowania. Na tej podstawie rodzaj guza, który może być:

 • wysoce zróżnicowany;
 • umiarkowanie zróżnicowane;
 • niski stopień;
 • niezróżnicowany.

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak odbytnicy charakteryzuje się minimalną zmianą w strukturze komórkowej nowotworu ze wzrostem tylko jego jądra. Dlatego ten rodzaj raka jest trudny do zdiagnozowania, ponieważ zdrowe komórki prawie nie różnią się od komórek złośliwych i normalnie spełniają swoje funkcje. Choroba rozwija się powoli z brakiem przerzutów. Leczenie w 98 procentach przypadków zakończyło się sukcesem.

Średnio zróżnicowany gruczolakorak odbytnicy ma bardziej rozczarowujące rokowanie (wyleczenie jest prawdopodobnie mniejsze niż w 75 procentach przypadków). Cechą charakterystyczną tego typu nowotworu jest wzrost nabłonka, który może powodować niedrożność jelit. Po powiększeniu guza zwiększa się prawdopodobieństwo pęknięcia ściany jelita i otwarcie krwawienia. Mogą rozwijać się przetoki i zapalenie otrzewnej.

Radzimy, aby dowiedzieć się, czym jest kolostom i jak z nim żyć.

Przeczytaj: jakie mogą być przyczyny bólu w jelicie po lewej stronie.

Nisko zaawansowany gruczolakorak odbytnicy ma niekorzystne rokowanie, ponieważ różni się agresywnym rozwojem. Ta forma występuje w około 20 procentach przypadków i jeśli zostanie wykryta na wczesnym etapie, można przeprowadzić leczenie, ale długie i skomplikowane, z długotrwałą remisją. Jego cechy charakterystyczne: wyraźny polimorfizm komórkowy, szybki postęp, wczesne rozprzestrzenianie się przerzutów do pobliskich narządów. Ten typ gruczolakoraka ma własną klasyfikację:

 • śluzowaty;
 • podobna do pierścienia;
 • komórka płaskokomórkowa;
 • komórka gruczołowo-łuskowata.

Niezróżnicowany gruczolakorak charakteryzuje się kiełkowaniem patologicznych tkanek do ścian odbytnicy.

Klasyfikacja raka według etapu rozwoju:

 • Etap I z ruchomą formacją o małym rozmiarze, który nie wnika głębiej niż podśluzówka, nie ma przerzutów;
 • Etap II ma dwa kroki pośrednie: 2A (kiełkowania warstwy mięśniowej i 1 centymetr wewnątrz światła jelita, brak przerzutów) i 2b (prześwitu utraty więcej niż jeden centymetr może wystąpić perienteric węzłów chłonnych z przerzutami);
 • III etap dzieli się na dwa pod-etapy: 3A (nowotwór jelita wpływa na grubość wystaje do przestrzeni jest większa niż 1 cm, węzły chłonne, nie mają wpływu) i 3B (o mnogie przerzuty w węzłach chłonnych);
 • Etap IV, charakteryzujący się guzem o znacznej wielkości, wprowadzeniem patologicznych tkanek w wielu zlokalizowanych narządach, obecnością odległych przerzutów.

Przyczyny choroby

Ten rodzaj raka może rozwinąć się z następujących przyczyn:

 • dziedziczność, jako główny czynnik;
 • przewlekłe choroby okrężnicy, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego (najniebezpieczniejsze), hemoroidy, polipy, bruzdy, przetoki;
 • długotrwałe i częste zaparcia;
 • infekcja wirusem brodawczaka;
 • niedożywienie z niewielką ilością błonnika, nadmiaru mąki i tłuszczu;
 • uzależnienie od seksu analnego;
 • czynnik profesjonalny, w szczególności praca, w której dana osoba wchodzi w kontakt z azbestem;
 • częsty ciężki stres;
 • narażenie na niektóre leki;
 • nadwaga;
 • hipodynamia;
 • uzależnienie od palenia i napojów alkoholowych.

W grupie ryzyka są ludzie (zwłaszcza mężczyźni), których wiek przekracza pięćdziesiąt lat.

Obraz kliniczny choroby

Początkowe stadia raka odróżniają się brakiem objawów lub rozmytym obrazem klinicznym. Jedyne, co pacjent może zauważyć, to zbyt twardy stolec, lekka utrata wagi i trudny ruch jelit.

W miarę postępu choroby symptomatologia rośnie i objawia się w postaci:

 • czasami ból w jamie brzusznej i obrzęk;
 • utrata apetytu, w stosunku do której zmniejsza się masa ciała;
 • ból w odbytnicy;
 • mała hipertermia;
 • bladość skóry;
 • nieregularne stolce;
 • bolesny kał, czasami z krwią lub ropnymi wtrętami;
 • ogólne osłabienie;
 • częstsze akty wypróżniania.

W miarę rozwoju patologii mogą wystąpić wymioty przypominające fontanny, niedrożność jelit, kacheksja, zespół anemiczny.

Metody diagnozowania raka jelita grubego

Rozpoznanie tego typu nowotworu wymaga złożoności wielu metod laboratoryjnych i instrumentalnych. Obejmuje to badanie fizykalne, badania krwi i stolca, sigmoidoskopię, kolonoskopię, irygoskopię, badanie ultrasonograficzne, obrazowanie metodą komputerową i rezonansu magnetycznego, biopsję tkanki.

W jaki sposób leczy się patologię?

Głównym sposobem leczenia gruczolakoraka odbytnicy jest leczenie operacyjne wykonywane w początkowych stadiach choroby. Jest ukierunkowany na radykalną eliminację guzów i tkanek z przerzutami. Wcześniej możliwe jest przeprowadzenie bremsstrahlung w celu zmniejszenia nowotworu. Ponadto, w zależności od charakteru przebiegu choroby przed zabiegiem lub po nim, zalecana jest chemioterapia.

W niektórych przypadkach interwencja chirurgiczna jest niemożliwa, na przykład ze względu na starszego pacjenta lub bardzo słaby stan ciała. Następnie przeprowadzana jest tylko chemioterapia w połączeniu z napromieniowaniem promieniowaniem.

Jakie prognozy ma gruczolakorak?

Gruczolakorak odbytnicy ma inne rokowanie, w zależności od terminowości leczenia i wielu innych czynników (wiek człowieka, stadium choroby, jej cechy). Zatem choroba wykrywano w pierwszym etapie, znamienny tym, że skuteczne leczenie (około 95%), a drugi etap może mieć pozytywny wynik w około 75% przypadków, w trzecim etapie nadaje się tylko do połowy pacjentów leczonych, jak i na czwartym - około 10% czasu trwania życia po transakcje do roku.

Rak odbytnicy

Jeśli rak powstaje w odbytnicy, w medycynie ta patologia nazywa się rakiem odbytnicy. Ta choroba jest dość powszechna i niebezpieczna dla ludzkiego życia. Najczęściej patologia jest wywoływana przez predyspozycje genetyczne. Gruczołowy rak odbytnicy składa się z nabłonkowych komórek gruczołowych, które wyścielają powierzchnię wewnątrz jelita. Niebezpieczeństwo choroby polega na jej wysokiej zdolności do uwalniania przerzutów do pobliskich narządów.

Co to jest?

Ten złośliwy guz często powoduje niedrożność jelit. Lokalizacja nowotworu w dalekim odbytnicy, co znacznie komplikuje leczenie chirurgiczne i zwiększa ryzyko nawrotu po operacji. Niebezpieczeństwo gruczolakoraka odbytnicy polega na braku objawów w pierwszych stadiach rozwoju, co jest przyczyną częstych zgonów. Tworzenie się guza występuje podczas patologicznego zwyrodnienia nabłonkowych komórek gruczołowych. Stopniowo rosnące nowotwory atakują wszystkie duże obszary tkanek, powodując zaburzenia jelitowe i powodując całkowitą niedrożność jelit. Metastazy szybko rozprzestrzeniają się na inne narządy.

Formy choroby i ich cechy

Gruczolakorak odbytnicy dzieli się, podobnie jak inne formacje onkologiczne, na kilka typów. Ale rokowanie choroby i nasilenie objawów zależy bezpośrednio od stopnia zróżnicowania (jednorodności). Czynniki te determinują metody niezbędnej terapii. Gruczolakorak odbytnicy jest zróżnicowany według następujących typów:

 • wysoce zróżnicowany;
 • umiarkowanie zróżnicowane;
 • mało zróżnicowany;
 • niezróżnicowany.
Powrót do spisu treści

Umiarkowana forma

Ta postać guza o średnim stopniu jednorodności jednostek strukturalnych. Ma chłonną ścieżkę rozwoju i jest trudny do leczenia. Korzystne rokowanie jest możliwe tylko w przypadku wykrycia patologii we wczesnych stadiach. Problem polega jednak na tym, że umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak odbytnicy składa się z takich patologicznych komórek, które bardzo trudno odróżnić od komórek zdrowych. Dlatego na wczesnych etapach choroby rzadko występuje.

W leczeniu umiarkowanie zróżnicowanego guza odbytnicy należy zastosować radioterapię punktową i metodę interwencji chirurgicznej.

Wysoce zróżnicowany

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak odbytnicy jest bardzo powszechny. Jest również nazywany ciemnokomórkowym gruczolakorakiem odbytnicy. Struktura nowotworu pozwala na wykrycie zmian patologicznych na początku rozwoju, a dzięki szybkiemu wezwaniu do lekarza szansa na wyleczenie jest dość wysoka. Według statystyk medycznych istnieje wysokie ryzyko nawrotu po półtora roku po operacji.

Nisko zróżnicowany

Innymi nazwami tej postaci są śluzówkowo-skórny gruczolakorak lub koloidalny rak śluzówki. Głównym objawem jest zwiększona sekrecja wydzielania śluzu pozakomórkowego i jego skupisk. Ta forma gruczolakoraka odbytnicy ma wysoki stopień złośliwości. Metastazy rosną bardzo szybko. Najstarsze etapy rozwoju mogą doprowadzić do zgonu. Ten typ guza charakteryzuje się szybkim przebiegiem i agresywnym wzrostem komórek złośliwych w odbytnicy, wpływając na tkanki w krótkim okresie czasu.

Niezróżnicowany

Znany również jako rak anaplastyczny. Powstaje z komórek patologicznych, które nie są charakterystyczne dla form histologicznych. Takie komórki charakteryzują się wczesną penetracją przerzutów do węzłów chłonnych i wzrostem naciekowym. Niezróżnicowany gruczolak odbytnicy często kończy się śmiercią, a leczenie rzadko daje pozytywne wyniki.

Etapy gruczolakoraka odbytnicy

Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób gruczolakorak dzieli się na etapie. W zależności od tego, który z nich jest nowotworem, staje się możliwe określenie wzrostu, cech klinicznych procesu patologicznego i przepisanie optymalnej terapii. Etap rozwoju nowotworów złośliwych zależy od stopnia kiełkuje w ścianie odbytnicy i czy przerzuty rozprzestrzeniły się do narządów znajdujących się w pobliżu.

 • Pierwszy charakteryzuje się guzem, który atakuje wyłącznie śluzówkę i błonę śluzową jelita. Objawy choroby są całkowicie nieobecne, dlatego gruczolakorak występuje w niezwykle rzadkich przypadkach, gdy jest badany, niezwiązany z objawami nowotworu.
 • W drugim etapie guz przenika do warstw mięśniowych odbytnicy i utrudnia przechodzenie substancji. Pacjenci często rozwijają zaparcia, trudności z wypróżnieniami. W kale może znajdować się krew, śluz i inne substancje patologiczne.
 • Etap 3 charakteryzuje się wystąpieniem silnych objawów bólowych. Wynika to z kiełkowania gruczolakoraka w zewnętrznej warstwie błony surowiczej, gdzie znajduje się wiele włókien nerwowych.
 • Czwarty etap jest uważany za ostatni i najcięższy. Węzły nowotworu rozprzestrzeniają się na pobliskie narządy.

Jakie są powody?

Nie ustalono przyczyn, które wpływają na rozwój adenocarcoma odbytnicy. Ale naukowcy wysunęli kilka czynników, które czasami zwiększają ryzyko złośliwego guza. Wśród nich:

 • dziedziczność;
 • złe niedożywienie;
 • podeszły wiek;
 • ludzki wirus brodawczaka;
 • częsty kontakt z substancjami toksycznymi;
 • problemy z jelitami i ich przepuszczalność;
 • długotrwały stres;
 • patologia okrężnicy.
Powrót do spisu treści

Jakie są objawy?

Główne objawy gruczolakoraka odbytnicy to:

 • ostre bóle skurczowe w jamie brzusznej;
 • zły apetyt, ostra utrata masy ciała;
 • stale podwyższona temperatura;
 • chroniczne zmęczenie;
 • bladość skóry;
 • krew, śluz, ropa w kale;
 • wzdęcia i obrzęki;
 • naprzemienne zaparcia i biegunka;
 • ból w ruchach jelit.

Pierwsze etapy rozwoju nowotworu zwykle się nie manifestują. Objawy pojawiają się, gdy wzrasta nowotwór. Możliwe objawy zatrucia organizmu, które powstają w wyniku częściowego rozkładu gruczolakoraka. Ciągłe krwawienie ostatecznie prowadzi do anemii. Rozprzestrzenianie się złośliwych formacji może wpływać na pęcherz, wątrobę, tkankę kostną i nerki.

Diagnostyka

Pierwotna diagnoza kliniczna wykonywana jest według standardowej procedury - znajomości lekarza z rozpoznaniem choroby, pierwotnego badania doodbytniczego. W większości przypadków przy palpacji można już uzyskać wynik diagnostyczny, ponieważ guz jest łatwo wyczuwalny. Dlatego pacjenci obciążeni ryzykiem powinni być poddawani kontroli co roku. Jeśli to konieczne, lekarz zaleca dodatkową diagnostykę. Metody stosowane do diagnozy gruczolakoraka odbytnicy:

 • sigmoidoskopia;
 • biochemiczne badanie krwi na obecność onkarkerów;
 • ogólna analiza stolca do wykrywania plam;
 • kolonoskopia;
 • USG miednicy i okolicy brzucha;
 • biopsja tkanki patologicznej;
 • tomografia komputerowa;
 • terapia rezonansu magnetycznego;
 • scyntygrafia;
 • pozytonowa tomografia emisyjna.
 • terapia.

Przeprowadzone testy i metody diagnostyczne dają pełny obraz rozwiniętej patologii, na podstawie której zalecana jest wymagana terapia. Staje się jasne, jak potrzebna jest interwencja chirurgiczna. Jeśli rak przerzucił się na pobliskie narządy, patologia nabrała stadium paliatywnego. W takim przypadku terapia ogranicza się do złagodzenia cierpienia pacjenta. Dodatkową metodą leczenia była radioterapia, która jest wykonywana przed operacją.

Operacja gruczolakoraka

Z optymistyczną prognozą główną metodą leczenia jest operacja. Całkowicie usunięto dotknięty obszar jelita i regionalnych węzłów chłonnych. Tylko takie radykalne usunięcie może zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się raka. Po operacji, przebieg ekspozycji na promieniowanie jest obowiązkowy. Zmniejsza to ryzyko nawrotu.

W przypadku operacji we wczesnym stadium rozwoju gruczolakoraka istnieje szansa na pełne przywrócenie funkcji jelit. Czasami wymagane jest alternatywne przejście dla gazów i kału.

Komplikacje

Choroba może powodować wiele negatywnych konsekwencji. W świetle odbytnicy komórki nowotworowe mogą rosnąć, zamykając światło i powodując niedrożność. Wzrost guza w ścianie jelita czasami prowadzi do pęknięcia ściany i zaczyna obfitego krwotoku z jelit. Wraz z rozwojem choroby rozwijają się przetoki i formy otrzewnej.

Jaka prognoza?

W przypadku gruczolakoraka odbytnicy prognozy dla życia ludzkiego są wyjątkowo niekorzystne. Guz jest trudny w obsłudze, a komórki rakowe są odporne na promieniowanie. Większość pacjentów z podobną diagnozą żyje nie dłużej niż 5 lat. Prognozy te odnoszą się do przypadków, w których guz nowotworowy został znaleziony w raczej zaniedbanej formie, która występuje często. W przypadku zajęcia węzłów chłonnych tylko połowa pacjentów żyje dłużej niż 5 lat. Na czwartym etapie choroby wskaźnik przeżycia wynosi 10%. Należy pamiętać, że tutaj podaje się średnie dane statystyczne i każdy przypadek jest indywidualny, a zatem wynik choroby dla każdego jest nieprzewidywalny.

Gruczolakorak odbytnicy lub rak gruczołowy

Gruczolakorak odbytnicy nie jest przenoszony z chorego na zdrową ścieżkę kontaktu, ponieważ jest osadzony w DNA. Dlatego ta choroba jest zawarta w oddzielnej kategorii.

Czym jest gruczolakorak odbytnicy?

Odbytnica musi zachować i przechowywać utworzone masy kałowe przed kałem.

Składa się z trzech warstw:

 • Warstwa śluzowa pokrywająca jamę odbytnicy i emitująca specjalny śluz, który zapewnia swobodny ruch stolca;
 • warstwa mięśniowa - tkanka łączna składająca się z włókien mięśniowych, które utrzymują kształt jelita. Skurczeni, postępującymi ruchami, usuwają masę stolca na zewnątrz;
 • warstwa brzuszna - tłumiąca tkanka tłuszczowa pokrywająca odbyt.

Gruczolakorak odbytnicy: objawy i objawy

Węzły chłonne są zlokalizowane wokół jelita. Zawierają wirusy i bakterie, a także komórki rakowe. Rak jelita grubego lub gruczołowy odbytu we wczesnych stadiach nie jest widoczny, więc w późnych stadiach po operacji i chemioterapii pacjenci mają małe szanse na wyleczenie.

Gruczolakorak rośnie w miejscu nabłonka gruczołowego. W odbytnicy kładzie wewnętrzną ścianę. Częściej pojawia się u osób starszego pokolenia, zwłaszcza żyjących w złych warunkach klimatycznych i życiowych.

Kod na ICD 10 - C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy.

Przyczyny gruczolakoraka odbytnicy

Gruczolakorak jelita powstaje ze złożoną interakcją dziedziczenia (złożone mutacje genetyczne) z czynnikami zewnętrznymi. Może rozwinąć się z gruczolaka łagodnego (polip).

Przyczyny gruczolakoraka są związane z następującymi czynnikami:

 • pracować z azbestem i innymi substancjami chemicznymi i toksycznymi;
 • choroby jelita grubego: polipy, zapalenie okrężnicy, guza kosmków, przewlekła przetoka;
 • długie zaparcia;
 • stres nerwowy;
 • seks analny;
 • infekcja wirusem brodawczaka;
 • żywność o niskiej jakości.

Obraz kliniczny

Objawy gruczolakoraka odbytnicy pojawiają się:

 • nieregularny ból w podbrzuszu;
 • ból w odbytnicy i kroczu;
 • utrata wagi z powodu braku apetytu i głodu;
 • niewielki wzrost temperatury;
 • rozdęty żołądek i nieregularny stolec: biegunkę zastępuje zaparcie lub długotrwałe zaparcie i biegunka;
 • defekacja wraz z bolesnymi atakami;
 • pojawienie się krwi, śluzu i ropy w kale;
 • powolność całego ciała;
 • blada skóra.

Komplikacje

Gruczołowy rak odbytnicy pozostawia poważne konsekwencje:

 • komórki nowotworowe rosną w świetle odbytnicy, zamykają ją i prowokują niedrożność jelit;
 • bolesne oznaki gruczolakoraka odbytnicy wskazują na krwawienie z powodu przebicia ściany jelita przez ogromny guz;
 • przerzuty gruczolakoraka mogą wpływać zarówno na sąsiednie, jak i odległe tkanki i narządy;
 • rozwija się zapalenie otrzewnej, powstaje przetoka.

Rodzaje, rodzaje i postacie gruczolakoraka odbytnicy

Gruczołowy rak odbytnicy dzieli się na typy. Jednorodność, to znaczy stopień zróżnicowania, brany jest pod uwagę w celu ujawnienia rodzaju guza.

Klasyfikacja obejmuje:

 1. wysoce zróżnicowany gruczolakorak odbytnicy;
 2. umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak odbytnicy;
 3. gruczolakorak niskiego stopnia odbytnicy;
 4. niezróżnicowany rak.

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak prawie nie zmienia struktury komórek nowotworowych, tylko wzrost jąder. Komórki, podobnie jak zdrowe, spełniają swoje funkcje. U pacjentów w podeszłym wieku przerzuty nie rosną i nie penetrują innych narządów. U młodych pacjentów, wtórne ogniska mogą tworzyć się i nawroty nowotworów rozpoczynają się w ciągu 12 miesięcy po operacji. Rozpoznanie choroby jest trudne, ponieważ zdrowe komórki są podobne do raka.

Podtyp ten reaguje pozytywnie na leczenie, dlatego wysoce zróżnicowany gruczolakorak odbytnicy ma dość wysokie rokowanie: do 98%. Daje nadzieję na wyleczenie, ponieważ nie ma przerzutów, a choroba rozwija się powoli.

Średni zróżnicowany gruczolakorak odbytnicy ma znacznie gorsze rokowanie, wynosi 75%. W obecności przerzutów w węzłach chłonnych pięcioletni wskaźnik przeżycia zmniejsza się do 50%. Choroba o umiarkowanym zróżnicowaniu charakteryzuje się proliferacją komórek nabłonka, dlatego może wystąpić niedrożność jelit. Duży guz jest często pęknięty przez ścianę jelita i występuje krwawienie. Choroba jest pogarszana przez wzrost przetoki i zapalenie otrzewnej. Po operacji i dodatkowych metodach leczenia ciało daje dobrą odpowiedź.

Nisko zaawansowany gruczolakorak odbytnicy - jest to jedna z odmian gruczolakoraka jelita grubego o agresywnym rozwoju, występuje u 20% pacjentów z rakiem. Płynie z wyraźnym polimorfizmem komórkowym. Komórki rakowe szybko się proliferują, przerzuty rozprzestrzeniają się wcześnie na sąsiednie narządy i trzy razy częściej niż w wysoce zróżnicowanej postaci.

Gruczolakorak niskiego stopnia w prognozie odbytnicy jest rozczarowujący. Kiedy guz zostanie usunięty we wczesnym stadium i zostanie przeprowadzona kompleksowa terapia, remisja zostanie przedłużona.

Raka gruczołowego dzieli się na gatunki:

 1. Śluzowy gruczolakorak odbytnicy (śluzowej). Zawiera mucynę (składnik śluzu) i niewielką liczbę elementów nabłonka. Nie ma jasno określonych granic. Metastasizes do regionu regionalnych węzłów chłonnych. Guz charakteryzuje się częstymi nawrotami, ponieważ nie ma wrażliwości na napromieniowanie.
 2. Adenocarcinoma z pierścieniem komórkowym. Opracowuje agresywne, wczesne przerzuty do wątroby i węzłów chłonnych, kiełki w warstwach jelita. Młodzi ludzie częściej chorują.
 3. Rak gruczołowy płaskonabłonkowy. Guz składa się z komórek płaskich. Częściej przemieszcza się w kanale odbytu. Nowotwór ma wysoki stopień złośliwości, agresywny rozwój. Onkokletki kiełkują w moczowodzie, pęcherzu moczowym, prostacie, pochwie. Często nawroty, więc pacjenci po rozpoznaniu żyją nie dłużej niż 3 lata. Pięcioletni próg przetrwania wynosi do 30%.
 4. Rurkowy gruczolakorak. Guz tworzy się przez formacje rurowe. Tworzenie się małych rozmiarów z rozmytymi granicami występuje u 50% lub więcej pacjentów z rakiem gruczołowym.

Niezróżnicowany nowotwór rośnie wewnątrz ścian, co jest brane pod uwagę podczas operacji. W przypadku leczenia chirurgicznego określić głębokość kiełkowania, granicę guza, częstotliwość przerzutów w LU.

Planując diagnozę i taktykę leczenia, weź pod uwagę strefy kiełkowania gruczolakoraka w odbytnicy.

Gruczolakorak przemieszcza się w oddziałach (w centymetrach od odbytu):

 • rectosigmoid - na wysokości ponad 12 cm;
 • Górny ampullar - na wysokości 8-12 cm;
 • średnio popularna - na wysokości 4-8 cm;
 • gorszy ampullar - 4 cm od linii zębowej;
 • kanał odbytu - w odbycie.

Najczęstszym jest gruczolakorak górnej części prostaty odbytu.

Rozpoznanie i stadia gruczolakoraka odbytnicy

W celu ustalenia lub potwierdzenia diagnozy "gruczolakoraka odbytnicy" wymagane jest następujące badanie diagnostyczne:

 1. badanie i badanie palcem odbytnicy u lekarza;
 2. badanie krwi na obecność onkarkerów;
 3. wspólne badanie krwi, w którym wskazanie ESR jest ważne - szybkość sedymentacji erytrocytów, z podwyższonym rakiem ESR;
 4. analiza laboratoryjna kału na krew utajoną;
 5. badanie metodą radiopaque i endoskopową (kolonoskopia);
 6. Irrigoscopy i biopsja;
 7. Ultrasonografia małej miednicy i okolicy brzusznej;
 8. endorektalne USG;
 9. CT i MRI.

Etapy gruczolakoraka odbytnicy:

 • Gruczolakorak odbytnicy I stadium: guz o niewielkich rozmiarach, ruchomy, z wyraźną ograniczoną częścią błony śluzowej. Głębsza warstwa podśluzówkowa nie przenika. Nie ma regionalnych i odległych przerzutów.
 • Gruczolakorak odbytnicy II stopnia podzielony jest na 2 podetapy:
 1. Etap 2A jest określany, gdy guz nowotworowy rozprzestrzenia się na trzecią połowę obwodu błony śluzowej, nie wykracza poza światło jelita i ściany, nie występują przerzuty;
 2. Stadium 2B - różni się przerzutami w LU wokół jelita. Wymiary mogą być mniejsze niż na etapie 2A.
 • Gruczolakorak odbytnicy trzeciego etapu, również podzielony na 2 podetapy:
 1. etap 3A, zajmujący więcej niż połowę obwodu jelita grubego. Kieruje się głęboko i obejmuje całą ścianę jelita i tkankę okołostawową w procesie onkologicznym. Zarejestruj rzadkie przerzuty w jednostce LU pierwszego rzędu;
 2. Etap 3B o różnej wielkości i głębokości. Wielokrotne przerzuty odnotowano we wszystkich węzłach chłonnych odbytnicy.
 • Gruczolakorak odbytnicy w 4. etapie. Guz o różnych rozmiarach, istnieją odległe przerzuty do narządów wewnętrznych i LU. Guz ma skłonność do rozpadu i zniszczenia odbytnicy. Wyrastają przez tkanki dna miednicy i łączą się z regionalnymi przerzutami.

Leczenie gruczolakoraka odbytnicy

Leczenie gruczolakoraka odbytnicy odbywa się metodami chirurgicznymi, kombinowanymi i złożonymi.

Główną metodą leczenia jest operacyjna interwencja, która jest wykonywana w początkowych stadiach nowotworu. Przed zabiegiem operacyjnym pacjent jest przygotowany do osiągnięcia ability i aseptyczności. Jelito traktuje się ostrożnie, naczynia główne są leczone, jelita mobilizują się. Chirurg decyduje się na usunięcie przerzutów i określa zakres operacji.

W przypadku leczenia gruczolakoraka częściej przepisuje się w połączeniu. Początkowo działanie na nowotwór przeprowadza się w celu zmniejszenia jego masy, dewitalizacji komórek, następnie operację przeprowadza się przy gruczolakoraku odbytnicy.

W 50% przypadków gruczolakorak odbytnicy jest przepisywany przez bremsstrahlung w celu zmniejszenia wielkości guza. Po dewitalizacji onkocell wykonuje się operację. Przed i po operacji możliwe jest narażenie na chemioterapię.

Operacje są typowe, połączone i rozszerzone, w zależności od etapów i stopni zaawansowania raka. Typowa resekcja guza jest zlokalizowana. Połączone resekcje są stosowane przy rozszerzaniu go na inne narządy. Synchroniczne nowotwory, które występują jednocześnie, są usuwane za pomocą zaawansowanych resekcji.

Chemioterapia zapobiega nawrotom gruczolakoraka. Żyły infuzji z kilku leków (5-fluorouracyl, oksaliplatyna, leukoworyna), do których komórki raka jelita grubego są wrażliwe, są przenoszone do środka.

Jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia operacji, wówczas chemia jest przeprowadzana jako jedyna metoda. Jeśli nie ma przeszkód na drodze do zabiegu, chemia jest połączona z resekcją.

Jeśli istnieje wiele przerzutów w LU lub pojedynczo - w wątrobie, chemię przeprowadza się za pomocą kursów, które przedłużają leczenie przez długi czas.

Film informacyjny:

Tradycyjne metody terapii

Leczenie gruczolakoraka odbytu za pomocą środków ludowych obejmuje środki ziołowe zawierające składniki przeciwnowotworowe w kompozycji, co potwierdzają współczesne badania naukowe.

Takie rośliny obejmują:

 • grzyby: brzoza chaga, shiitake, meytake, cordyceps, reishi;
 • korzeń kamienia milowego, cykuty, akonit jungar, bagno bagienne;
 • bielone czarne, piołun, kąkol, glistnik, korzeń łopianu;
 • stożki olchowe, propolis i inne środki.

Ważne! Wiele ziół jest trujących, więc powinieneś przestrzegać przepisu przy sporządzaniu i stosowaniu wywarów, naparów i nalewek.

 1. Nalewka z korzenia kamienia milowego: 1 łyżeczka. korzeń kamienia milowego (pietruszka kotów) jest wypełniony szklanką alkoholu i nalegał 21 dni. Zastosuj przerzuty do wątroby. Na przemian z glistnikiem z nalewki. Do 50 ml. Woda dodaje 1 kroplę pierwszego dnia. W kolejnych dniach dodajemy 1 kroplę dziennie, ilość wody zwiększa się również o 10-15 ml. Po przyjęciu 20 kropli w 100-150 ml. woda, ich liczba sięga jednej kropli. W korzeniach rośliny zawiera toksyczną i leczniczą substancję o nazwie cicutoxin. Zaakceptowany na pusty żołądek rano.
 2. Odwar z szyszek olchy: szyszki są mielone (5 g.) Wlewa się wrzącą wodą (1 litr), doprowadza do wrzenia, nalega na 2 godziny i oddziela płyn od grubej. Take after eating - 1 przedmiot / dzień.
 3. Nalewka z grzyba veselka: świeży grzyb (50 g.) Lub suszony (5 g.) Wlać wódkę - 200 ml. Domagaj 2 tygodnie w zimnym miejscu. Nalewka nie jest filtrowana. Weź 1 łyżeczkę. z wodą na pusty żołądek. Substancje w postaci pęcherzyków aktywnie wytwarzają w ciele peroksyny, a pod wpływem substancji czynnych dojrzałe limfocyty uruchamiają mechanizmy niszczenia onkocell.
 4. Napar Chaga: czysty grzyb zanurza się w przegotowanej wodzie i odstawia na 4-5 godzin. Następnie grzyb jest mielony w maszynce do mięsa. Woda jest używana jako napar. Jedną część zmiażdżonego grzyba wlewa się z tą infuzją (5 części), ogrzewa do 50 ° C i odstawia na 48 godzin. Następnie infuzja jest filtrowana, a przegotowana woda jest dodawana do pierwotnej objętości. Przechowywać infuzję nie więcej niż 3-4 dni. Od gruczolakoraka pić w małych porcjach po 3 łyżki dziennie na pół godziny przed posiłkami i między posiłkami.
 5. Beefungin - ekstrakt z chaga wyhodowany: 3 łyżeczki. na 150 ml. wodę i pić 1 łyżkę. l. 3 razy dziennie przez pół godziny przed posiłkami. Dzień nie przekracza dawki chaga w 3,3-3,5 g, kurs - 3-5 miesięcy, przerwa 7-10 dni. Lek nie jest toksyczny.
 6. Napar: w termosie na 1 łyżeczkę. chaga i korzenie cewki z wrzącą wodą (250 ml). Nalegać 10-12 godzin, filtrowane. Zażyj przed posiłkami za 1 łyżkę. l. 3 razy.
 7. Nalewka: 3 łyżki. l. chaga i korzenie cewki wylewa się z wódką (0,5 litra) i nalega 2 tygodnie w ciemnym pojemniku ze szkła, okresowo wstrząsa. Pij 1 łyżkę. l. 5 razy dziennie.
 8. Weź nalewkę propolisu 20% (30 kropli nalewki na 0,5 wody stołowej) 3 razy dziennie. Czas trwania kursu wynosi 3 miesiące. Czysty propolis jest żuty - 3 g. W recepcji.

Odżywianie w okresie leczenia

Kiedy zdiagnozowano gruczolakoraka odbytu, dieta przed zabiegiem powinna wspierać układ odpornościowy i dodać siłę pacjentowi. Możesz jeść wszystko, z wyjątkiem cięższych potraw, smażonych i tłustych, pikantnych, słonych. Pokarm powinien być ułamkowy (5-6 razy) w małych porcjach.

Menu dnia / tygodnia znajduje się w tabeli:

Gruczolakorak odbytnicy

Gruczolakorak odbytnicy to złośliwy nowotwór składający się z komórek nabłonka gruczołowego, które wyścielają powierzchnię wewnątrz jelita. Na starość prawdopodobieństwo zachorowania rośnie. Poziom życia wpływa również na rozwój choroby: ludzie żyjący w cywilizowanym kraju, gdzie poziom życia jest wysoki, z wysokim prawdopodobieństwem zarażenia nim.

Ogólne informacje o chorobie

Ważne jest, aby skontaktować się ze specjalistą w przypadku jakichkolwiek objawów dyskomfortu

Gruczolakorak (w inny sposób, rak jelita grubego lub gruczołowy) odbytnicy jest trzecim najczęstszym spośród wszystkich chorób onkologicznych układu pokarmowego.

Choroba ta najczęściej dotyka mężczyzn, a nie kobiety. Może to doprowadzić do śmierci w ciągu zaledwie jednego roku i jest podstępne, ponieważ nie jest przenoszone drogą powietrzną lub drogą płciową, a nawet nie jest spowodowane przez nadzór lekarza, ale jest osadzone w ludzkim DNA. Innymi słowy, nie zostaną z niego zapisane żadne środki antykoncepcyjne, jednorazowe strzykawki ani opatrunek z gazy.

Gruczolakorak odbytnicy ma smutne rokowanie, ponieważ nie ma specjalnej symptomatologii dla wczesnego przebiegu choroby, a ludzie są zawstydzeni konsultacją z lekarzami (trudno jest mówić o ich problemie i przeraża, aby przeprowadzić ankietę).

Wyróżnia się następujące etapy choroby:

Przyczyny choroby

Naukowcy jeszcze nie zorientowali się dokładnie, co powoduje tę chorobę. W rzadkich przypadkach choroba ta pojawia się tylko z powodu mutacji genów, a najczęściej jest spowodowana kombinacją czynników zewnętrznych i genetycznych.

Badania naukowe przeprowadzone przez naukowców w dziedzinie medycyny potwierdziły, że przyczyną rozwoju gruczolakoraka odbytnicy są następujące czynniki:

 • predyspozycje genetyczne;
 • jelita już dotknięte stałymi dolegliwościami (hemoroidy, przetoki, pęknięcia, polipy, zapalenie okrężnicy);
 • schorzenia dziedziczne (polipowatość rozlana, zespoły Gardnera i zespoły Tyurko), które tworzą dobre środowisko dla polipów, które później przekształcają się w komórki nowotworowe;
 • wiek powyżej 50 lat;
 • częste stresujące sytuacje;
 • zaparcia, które trwa długo;
 • wpływ niektórych leków;
 • obecność wirusa brodawczaka;
 • seks analny;
 • częste używanie czerwonego mięsa, pieczenie, tłuste jedzenie, brak warzyw, owoców i zbóż w diecie;
 • długi kontakt z substancjami chemicznymi, takimi jak azbest, amidy, tyrozyna;
 • siedzący tryb życia;
 • nadwaga;
 • palenie;
 • częste spożywanie alkoholu.

Symptomatologia

Objawy kliniczne wystąpienia choroby nie są wyraźne. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na łagodne lub umiarkowane objawy w celu rozpoczęcia leczenia. Pojawienie się tej choroby może oznaczać:

 • stały kał;
 • ból podczas defekacji;
 • śmierdzące odchody;
 • bladość skóry;
 • brak apetytu;
 • utrata masy ciała;
 • ból w jamie brzusznej i kroczu;
 • nieznaczny wzrost temperatury;
 • szybkie zmęczenie;
 • wzdęcia;
 • fontanna wymiotuje;
 • przemiana biegunki i zaparcia lub obecność uporczywej biegunki lub zaparcia;
 • obecność w kale krwi, ropie i śluzie.

W gruczolakoraku odbytnicy człowiek staje się skrajnie wyczerpany. Z powodu stałej utraty krwi ma on anemię.

Powikłania spowodowane chorobą

Postęp gruczolakoraka odbytnicy prowadzi do pojawienia się następujących powikłań:

 • krwawienie;
 • anemia;
 • niedrożność jelit;
 • Pojawia się zapalenie otrzewnej i zapalenie otrzewnej;
 • z powodu proliferacji tkanki nowotworowej ściana jelitowa ulega uszkodzeniu, na którą wpływa schorzenie, dlatego powstają przetoki lub dochodzi do zapalenia otrzewnej;
 • istnieją przerzuty węzłów chłonnych;
 • choroba atakuje macicę, pęcherz, wątrobę, nerki, tkankę kostną, płuca i mózg.

Etapy rozwoju gruczolakoraka

Wszystkie te komplikacje utrudniają lub uniemożliwiają radykalne leczenie.

Klasyfikacja choroby i jej rodzaje

Przy klasyfikacji homogenności gruczołowej gruczołu (stopień zróżnicowania) dla ujawnienia rodzaju nowotworu rozważa się.

Choroba ta jest klasyfikowana w następujący sposób:

Rodzaje raka gruczołowego są następujące:

Aby postawić diagnozę i wybrać taktykę terapeutyczną, należy wziąć pod uwagę obszar, w którym kiełkują komórki nowotworowe. Oddziały, w których choroba ma dyslokacji (liczba centymetrów od odbytu) są następujące:

 • rectosigmoid (do 12 centymetrów);
 • Górna amortyzacja (od 8 do 12 centymetrów);
 • średnio popularny (od 4 do 8 centymetrów);
 • dolny ampullar (4 centymetry od linii zębatej);
 • kanał odbytu (w odbycie).

Metody diagnostyczne

Jeśli dana osoba jest podejrzewana o tę chorobę, należy zasięgnąć porady lekarza od proktologa, koloprologa, onkologa.

Rak żelaza należy kompleksowo zdiagnozować za pomocą badań endoskopowych i laboratoryjnych. Chory poddawany jest dokładnemu badaniu fizykalnemu, które obejmuje badanie anamnezy i palców w obszarze problemowym ciała.

Pacjent musi następnie przejść następującą procedurę:

 1. Recto-manoscopy. To pozwala na wizualne sprawdzenie stanu błony śluzowej, jak również jako produkty do biopsji tkanki guza za elektropetli.
 2. Irrogoskopia, która jest badaniem rentgenowskim przeprowadzonym za pomocą środka kontrastowego (siarczan baru). Substancja jest wprowadzana do organizmu przez jamę ustną lub lewatywę w celu uzyskania obrazu.
 3. Kolonoskopia. Jest to najbardziej informatywna metoda, która umożliwia ocenę stanu przewodu pokarmowego.
 4. Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej. Ta metoda diagnozy jest minimalnie inwazyjna i bezbolesna, dostarcza informacji na temat procesu onkologicznego, stanu narządów i przerzutów.
 5. Metoda rezonansu magnetycznego terapii.
 6. Badanie CT (tomografia komputerowa).
 7. Scyntygrafia.
 8. PET (pozytronowa tomografia emisyjna).

MRI i późniejsze rodzaje diagnozy dają możliwość wyjaśnienia histologii guza i wykrycia przerzutów.

A także musisz wykonać analizę:

 • krew (ogólna, biochemiczna, na obecność onkarkerów);
 • kał na obecność ukrytej krwi.

Jakie są sposoby leczenia?

Ponieważ rak jelita grubego jest podatny na wczesne przerzuty, konieczne jest przeprowadzenie na czas leczenia, które musi być odpowiednio dostosowane i dostosowane do każdego pacjenta indywidualnie.

Główną metodą leczenia jest operacja, która usuwa nowotwór złośliwy i tkanki z przerzutami, z wydzielaniem kału z organizmu człowieka. Najlepszym rodzajem operacji jest usunięcie chorej drogi jelitowej i samego nowotworu, ale z zapewnieniem ciągłości jelitowej. Jednak nie jest to możliwe w każdym przypadku.

Najczęściej konieczna jest interwencja chirurgiczna

Gdy nowotwór znajduje się w pobliżu odbytu, problematyczny części ciała muszą być one usuwane razem z urządzeniem do zwieracza. Powstaje kolostomia - sztuczny wylot odchodów, do którego zamocowany jest kalorymetr.

Niestety, zdarzają się przypadki, gdy rak nie działa, 1/3 pacjentów nie przetrwa leczenia chirurgicznego z powodu starości lub zbyt słabego zdrowia. Następnie należy zastosować paliatywną metodę leczenia (na przykład elektrokoagulację guza, chemioterapię), która zmniejsza ból i poprawia jakość i długość życia chorego. Jeśli ból jest umiarkowany lub ciężki, należy przepisać silne środki przeciwbólowe.

Jako dodatkowe leczenie stosuje się chemioterapię (leki cytostatyczne). Jeden lek (irynotekan lub 5-fluorouracyl) lub kompleks preparatów (fluorafur, raltitreksyd, kapecytabina) może pojawić się tutaj. Przed zabiegiem chirurgicznym ta metoda leczenia umożliwia zatrzymanie wzrostu komórek nowotworowych, a po operacji - zmniejsza prawdopodobieństwo nawrotu choroby.

Przed i po chirurgicznej metodzie leczenia stosuje się również radioterapię (pomaga zmniejszyć wielkość guza, hamuje szybkość podziału komórek nowotworowych, zapobiega przerzutom, zapobiega nawrotom choroby).

Kiedy choroba została już zidentyfikowana, ale nie była jeszcze leczona chirurgicznie, należy zastosować dietę, która wspiera odporność i dodaje siły pacjentowi. Nie można jeść ciężkiego jedzenia, ani niczego tłustego, smażonego, pikantnego i słonego. Aby jeść należy podzielić (5 lub 6 razy dziennie), porcje jedzenia powinny być małe.

A tę chorobę można leczyć za pomocą medycyny ludowej, która wykorzystuje rośliny, które mają składniki przeciwnowotworowe.

Większość ziół leczniczych zawiera truciznę, a zatem konieczne jest ścisłe przestrzeganie recepty podczas przygotowywania bulionu leczniczego, naparu lub nalewki. Warto pamiętać, że medycyna ludowa nie jest panaceum, tylko ekspert może przepisać wysokiej jakości leczenie.

Profilaktyka rozwoju choroby

Pacjenci z gruczolakorakiem odbytnicy najczęściej zwracają się do lekarza, gdy ich stan już stał się nie do zniesienia. Spośród wszystkich specjalistów, najbardziej obawiają się dentystów i proktologów. Wolą odczuwać dyskomfort i ból, gdy jest to możliwe. To zaniedbanie w stosunku do własnego zdrowia ma ostatecznie straszliwe konsekwencje, których nie zawsze można wyleczyć. Dlatego nie należy się bać i nie wstydź się, i tak szybko, jak zaobserwowano dolegliwości skontaktować się z placówki medycznej. A także nie będzie niepotrzebne podejmowanie środków zapobiegawczych, aby nie zachorować.

Pamiętaj, aby dbać o zdrowie przewodu żołądkowo-jelitowego. Z czasem potraktuje wszystkie swoje choroby. Konieczne jest prawidłowe odżywianie się, a jeśli jest taka potrzeba, skonsultuj się z dietetykiem. W przypadku diety, zawsze musisz to obserwować.

Lepiej unikać wpływu szkodliwych substancji. Konieczne jest przyjmowanie tylko tych leków, które zostały przepisane przez lekarza prowadzącego po badaniu. Musisz walczyć ze stresem. Musisz zrozumieć swój problem i nauczyć się radzić sobie z nim. Wszelkie dolegliwości wywołane przez infekcje muszą być leczone. Nie możesz uprawiać seksu analnego.

Konieczne jest ustalenie, jakie choroby mieli krewni. Jeśli dana osoba dowiaduje się, że miał w swojej rodzinie tych, którzy cierpieli na gruczolakoraka odbytnicy, powinien zdać sobie sprawę, że jest zagrożony, więc będziesz musiał przejść ankietę u proktologa.

Oznacza to, że środki zapobiegawcze będą tymi, które wykluczą czynniki szkodliwe dla organizmu. Najważniejsze, żeby nie pozostawać bezczynnym, bo inaczej będzie za późno!

Prognoza - ile żyć

Rokowania dla gruczolakoraka opracowuje lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie wielu czynników:

 • stadium choroby;
 • ile lat ma pacjent;
 • stan psychoemocjonalny pacjenta;
 • cechy odporności pacjenta.

Uśrednione statystyki są następujące:

 • Złe samopoczucie, ujawnione w początkowej fazie, kończy się odzyskaniem ponad 90% pacjentów;
 • diagnoza choroby w drugim etapie może wyleczyć 70% osób cierpiących na nią;
 • w trzecim etapie tylko 50% pacjentów ma szansę na wyzdrowienie;
 • czwarty etap pozostawia przy życiu 10% chorych.

Metody diagnozowania tej choroby w momencie jej powstania nie zostały jeszcze opracowane. Nie ma metod leczenia gwarantujących całkowite wyleczenie. Ta choroba ma niski wskaźnik przeżywalności. Głównym zadaniem człowieka w organizmie, którego ujawnił się ten proces onkologiczny, jest próba życia przez kolejne 5 lat. Następnie pacjent odczuje poprawę swojej kondycji.

Choroba onkologiczna żołądka.

Zidentyfikuj raka w ludzkim ciele.

Brodawki są dość powszechne.

O Nas

Nudności i wymioty - nie najstraszniejszy towarzysz chorób onkologicznych, ale jeden z najbardziej nieprzyjemnych. Według statystyk ten czynnik najczęściej wpływa na odmowę powtarzanej chemioterapii, co z kolei może skrócić życie pacjenta onkologicznego.