Co to jest gruczolakorak żołądka

Gruczolakorak żołądka jest częstym nowotworem złośliwym układu trawiennego. Guz powstaje ze zmienionych komórek nabłonka gruczołowego pokrywających ściany narządu. We wczesnych stadiach rozwoju żadnych objawów nie obserwuje się, co znacznie komplikuje wykrycie patologii. Później pojawia się zespół bólowy, którego intensywność wzrasta wraz ze wzrostem guza. Towarzyszy mu zmniejszenie apetytu, uczucie ciężkości w okolicy nadbrzusza, nudności i wymioty, gwałtowny spadek masy ciała, ogólne osłabienie.

Rozpoznanie raka żołądka rozpoczyna się od badania rentgenowskiego, EGDS i wykrywania markerów nowotworowych we krwi. Jedyną skuteczną metodą leczenia jest operacja usunięcia guza z częścią zdrowej tkanki. Chemioterapia i radioterapia są stosowane jako dodatkowe metody terapeutyczne, a także gdy interwencja chirurgiczna jest niemożliwa. Ile osób będzie żyć z gruczolakorakiem w żołądku zależy od wielu czynników: stadium choroby, zastosowanego leczenia, ogólnego stanu organizmu, obecności towarzyszących patologii.

Przyczyny choroby

Gruczolakorak żołądka - nowotwór złośliwy. Jest to najczęstszy rodzaj raka, który występuje u ponad połowy pacjentów onkologów. Jest na pierwszym miejscu pod względem liczby zgonów w Rosji, na Ukrainie, w Japonii i niektórych krajach europejskich. Patologia ta najczęściej ma na myśli mówiąc o raku żołądka. Głównym niebezpieczeństwem tej choroby jest niemożność wczesnego wykrycia w przypadku braku charakterystycznych objawów. Około 30% pacjentów zwraca się do onkologa z objawami zaniedbanych postaci nowotworów złośliwych. Duża liczba współistniejących procesów patologicznych uniemożliwia radykalną interwencję chirurgiczną. Liczba zgonów podczas operacji zbliża się do 12 na 100 pacjentów.

Dokładne przyczyny gruczolakoraka u ludzi nie są znane. Głównym czynnikiem jest długotrwały efekt działania czynników rakotwórczych na tle pogarszającego się wydzielania i upośledzonego dopływu krwi do organizmu. Istnieje wiele przyczyn rozwoju nowotworów w układzie trawiennym. Procesy złośliwości mogą być spowodowane genetycznymi predyspozycjami, nawykami żywieniowymi, wpływem szkodliwych chemikaliów. Niektórzy lekarze wiążą wysokie ryzyko rozwoju chorób onkologicznych żołądka z aktywnym życiem chorobotwórczego mikroorganizmu - Helicobacter pylori. Jest to główna przyczyna zapalenia żołądka i wrzodów żołądka, uważanych za procesy patologiczne w tle.

Częstotliwość choroby zależy również od cech wieku. Gruczolakorak żołądka jest najczęściej diagnozowany u osób w podeszłym wieku. A ryzyko tej choroby u mężczyzn jest dwa razy większe niż u kobiet. Ważną rolę w rozwoju raka żołądka odgrywa niedożywienie, palenie i picie. Alkohol promuje pojawianie się lokalnych ognisk proliferacji w błonach śluzowych żołądka, które ostatecznie ulegają degeneracji do nowotworów złośliwych. Również rozwój gruczolakoraka można ułatwić poprzez:

 • diety o niskiej zawartości błonnika pokarmowego, witamin i przeciwutleniaczy;
 • takie patologiczne procesy jak polipowatość, zanikowe i rozrostowe zapalenie żołądka;
 • z przyczyn endogennych zwiększ ilość związków azotowych tworzonych w tkankach narządu w określonych procesach patologicznych.

Nowotwory złośliwe prawie nigdy nie występują w zdrowych tkankach. Gastroenterolodzy wyróżniają kilka postaci stanów przedrakowych, którym towarzyszą zmiany w komórkach nabłonkowych. Należą do nich: przewlekłe zapalenie żołądka, polipowatość, wrzody, skutki resekcji żołądka. W tle znajdują się procesy patologiczne, w których wykrywane są zmiany potwierdzone morfologicznie, wskazujące na początek nowotworu złośliwego (degeneracja nowotworowa). Choroby te łączy pojęcie "dysplazja".

Klasyfikacja nowotworów złośliwych

Istnieje kilka postaci gruczolakoraka żołądka, które mają swoje własne objawy histologiczne i objawy kliniczne:

 1. Wrzód nowotworowy ma postać płaskiego guza z ekspresją w jego środkowej części.
 2. Skirr charakteryzuje się rozprzestrzenianiem się nowotworu złośliwego na duże obszary z głęboką penetracją do ścian żołądka.
 3. Rak gruczołu krokowego to guz o wyraźnych granicach przypominający duży wzrost.
 4. Pseudo-wrzodziejący gruczolakorak żołądka ma objawy wrzodu.
 5. Rurową postacią nowotworu jest guz składający się z komórek cylindrycznego nabłonka.
 6. Śluzowo-skórny gruczolakorak jest nowotworem składającym się z elementów śluzowych.

Klasyfikacja TNM uwzględnia stopień przenikania guza do ścian narządów, obecność przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych, zniszczenie pobliskich i odległych tkanek. Istnieją 4 etapy choroby. Istnieje klasyfikacja uwzględniająca histologiczną charakterystykę nowotworu. Gruczolakorak może mieć postać mało zróżnicowaną, wysoce zróżnicowaną i średnio zróżnicowaną. Każdy rodzaj choroby ma swoją własną symptomatologię, rokowanie i sposób leczenia.

Obraz kliniczny raka żołądka

Lekarz może podejrzewać gruczolakoraka, jeśli pacjent skarży się na silny zespół bólowy w okolicy nadbrzusza. Jego intensywność nie zależy od przyjmowania pokarmu i pozycji ciała. Ból można łączyć z nudnościami, wymiotami, ciągłym odbijaniem, utratą apetytu. Często dochodzi do naruszeń jelit - biegunki, zaparcia, wzdęcia. Rak żołądka charakteryzuje się ostrą utratą masy ciała, utratą siły, apatią. Ponadto lekarz musi zwracać uwagę na obecność objawów pośrednich: brak satysfakcji z jedzenia, obecność uczucia ciężkości w jamie brzusznej, spadek stężenia hemoglobiny we krwi, zwiększone zmęczenie, słabe wyniki.

Objawy raka żołądka zależą od umiejscowienia guza, tempa jego wzrostu, cech histologicznych, obecności przerzutów w pobliskich i odległych narządach. Objawy miejscowe występują, gdy rosnący guz zaczyna zakłócać funkcjonowanie żołądka. W obecności guza objawy zwężenia odźwiernika pojawiają się w obszarze przejścia narządów do dwunastnicy. Gruczolakorak żołądka, rozwijający się w jego centralnej części, nie ma znaków przez długi czas. Wynika to z dość dużej objętości ciała. Podobny guz jest wykrywany tylko wtedy, gdy osiąga duży rozmiar. Dlatego rak żołądka jest wykrywany tylko wtedy, gdy występują oznaki zatrucia organizmu.

W przypadku gruczolakoraka części sercowej żołądka obserwuje się coraz większy obraz kliniczny. We wczesnych stadiach występuje łatwa postać dysfagii. Występują trudności z połykaniem, ból podczas przepuszczania pokarmu. Pacjent musi pić dużo wody. Później przepływ cieczy jest trudny. Wraz z przenikaniem nowotworu złośliwego do pobliskich narządów obraz kliniczny może być dość zróżnicowany. Lokalizacja i intensywność zespołu bólowego zależy od wielkości i umiejscowienia formacji ognisk wtórnych. Obecność przerzutów w odległych narządach i tkankach znacząco pogarsza rokowanie i redukuje średnią pięcioletnią przeżywalność.

Metody wykrywania raka żołądka

Ważną rolę w rozpoznaniu gruczolakoraka odgrywa badanie. Szczegółowa analiza charakterystycznych objawów, jak również objawów pośrednich, pozwala lekarzowi bez trudu przeprowadzić wstępną diagnozę. Ta choroba nie ma ogromnej anamnezy. Gastroenterolog bada obszary najbardziej podatne na przenikanie przerzutów - węzłów chłonnych szyjnych i piersiowych, wątroby, narządów miednicy, płuc. Aby potwierdzić diagnozę, stosuje się instrumentalne i laboratoryjne metody badań. Ogólny test krwi może wykryć niedokrwistość występującą przy praktycznie dowolnym typie raka. Nowotwory złośliwe przyczyniają się do pojawienia się w organizmie substancji specjalnych, które są wykrywane za pomocą specjalnej analizy.

Gastroskopia i EGDS z jednoczesną biopsją pozwalają nam szczegółowo zbadać dotknięty obszar i zabrać materiał do badania. Wykrywanie patologicznie zmienionych komórek w wynikowej próbce jest wiarygodnym objawem raka. Ustalenie rodzaju guza pozwala określić postać choroby, dokonać prognozy i wybrać optymalny schemat leczenia. Badanie rentgenowskie za pomocą środka kontrastowego umożliwia wykrycie nieprawidłowości w budowie narządu. Zidentyfikowana charakterystyka objawów gruczolakoraka - zmiany w wypełnieniu i konturach. Endoskopowa diagnostyka ultrasonograficzna pomaga określić stopień uszkodzenia ścianek żołądka przez nowotwór złośliwy. Podczas zabiegu wykonuje się biopsję cienkoigłową dotkniętego obszaru.

CT i MRI są stosowane do diagnozowania zaawansowanych postaci raka. Mogą wykrywać nie tylko ognisko pierwotne, ale także przerzuty zlokalizowane w regionalnych węzłach chłonnych, pobliskich i odległych tkankach. Wyniki tomografii pomagają lekarzowi wybrać najbardziej skuteczne metody terapeutyczne. Gruczolakorak żołądka powinien być w stanie odróżnić od zapalenia żołądka, wrzodów i polipowatości.

Metody leczenia choroby

Najskuteczniejszym sposobem przedłużenia życia w przypadku raka żołądka jest radykalna interwencja chirurgiczna. Napromienianie i chemioterapia jako niezależne metody terapeutyczne są niezwykle rzadkie. Główne wskazania do ich powołania to:

 • niemożność przeprowadzenia operacji;
 • zaniedbane formy raka;
 • obecność przerzutów w odległych narządach.

Istnieją dwa rodzaje interwencji chirurgicznych - wycięcie żołądka i subtotalna resekcja. W pierwszym przypadku żołądek usuwa się z częścią przełyku, dwunastnicy i otaczających tkanek. Drugi rodzaj zabiegów chirurgicznych polega na usunięciu części narządu z nowotworem złośliwym. Wybór rodzaju zabiegu przeprowadzany jest z uwzględnieniem lokalizacji i wielkości guza oraz jego cech histologicznych.

Jeśli takie leczenie nie doprowadzi do całkowitego zniknięcia nowotworu złośliwego, można zastosować techniki paliatywne, aby ułatwić życie osobom cierpiącym na zaniedbane formy raka żołądka. Należą do nich stentowanie, które zachowuje światło narządu. Takie leczenie pozwala pacjentowi mieć możliwość odpowiedniego odżywienia. Najskuteczniejsza jest terapia laserowa, która zakłada usunięcie tego złośliwego nowotworu przez skierowaną wiązkę.

Chemioterapia gruczolakoraka praktycznie nie wpływa na rokowanie. Używane przed operacją w celu zniszczenia pewnej liczby zmienionych komórek i poprawy wyników terapii. Napromieniowanie jest zalecane po operacji. Konieczne jest zapobieganie ponownemu rozwojowi złośliwego nowotworu. Nie jest to niezależny sposób leczenia raka żołądka. W 4 etapach choroby paliatywne leczenie pozwala osobie żyć dłużej bez bólu.

Przeżycie w gruczolakoraku

Słysząc straszną diagnozę, pacjenci często zastanawiają się, ile osób żyje z gruczolakorakiem żołądka. Rokowanie zależy od rodzaju i stadium raka, zastosowanego leczenia, ogólnego stanu organizmu. Pięcioletnie przeżycie obserwuje się w guzach części sercowej żołądka. Wynika to z wczesnego pojawienia się objawów. Rozpoczęte w odpowiednim czasie radykalne leczenie daje możliwość pełnego wyzdrowienia. Rokowanie zależy od cech morfologicznych guza.

Gruczolakorak żołądka lub gruczołowy rak żołądka

Rak gruczołowy, który wpływa na główny narząd trawienny człowieka, stał się dość powszechny w ostatnich latach. W terminologii medycznej nazywa się gruczolakorak żołądka i jest diagnozowany co roku częściej. Według bezstronnej opinii specjalistów, głównym czynnikiem wywołującym pojawienie się mutacji tego typu na poziomie komórkowym jest obniżenie jakości produktów i "punktualność" ich czynników rakotwórczych, azotanów i azotynów.

Gruczolakorak żołądka: cecha onkologii

Rozpoznanie i leczenie gruczolakoraka żołądka

Ta wersja stanu patogenetycznego jest również nazywana rakiem gruczołowym. Od momentu jego wystąpienia nie jest ubezpieczony żaden wydział głównego narządu trawiennego. Jak wskazują eksperci na podstawie praktyki klinicznej, objawy gruczolakoraka żołądka są zwykle diagnozowane u osób w wieku powyżej 55 lat.

Ta forma onkologii jest uważana za bardzo niebezpieczną, ponieważ ma zdolność do bardzo wczesnych przerzutów. Proces "pączkowania" z macierzyńskiej złośliwej struktury nieprawidłowych komórek może rozpocząć się na najwcześniejszych etapach choroby.

Gruczolakoraki występują znacznie częściej niż jakikolwiek inny nowotwór żołądka, a do tego dochodzi wyjaśnienie, charakteryzujące się pewnymi niuansami ich rozwoju:

 • w nabłonkowych tkankach gruczołowych otaczających wewnętrzną powierzchnię głównego narządu trawiennego, istnieje stały proces odnowy, bezpośrednio związany z podziałem komórek;
 • im wyższy stopień rozdrobnienia (namnażania) składowych struktur komórkowych, tym większa szansa charakterystycznej usterki patologicznej na dowolnym etapie, zdolnej do wywołania pojawienia się spontanicznej mutacji genetycznej;
 • powstały w wyniku tego patogenetycznego procesu, komórka staje się progenitorem całego klonu nowych nieprawidłowych mikrostruktur, które w wyniku genetycznej niesprawności mają nietypową strukturę lub właściwości;
 • wymawiane ich zdolność do aktywnego hodowli prowadzi do rozwoju jak najszybciej od normalnych tkanek nabłonkowych guzów chorobotwórczych przestrzennego o dramatycznych różnic w wyglądzie i budowie morfologicznej.

Gruczolakorak zawsze ma zwiększoną złośliwość, charakteryzującą się pojawieniem zdolności nie tylko do intensywnego namnażania się, ale również do wzrostu w otaczające tkanki, a także do "budowania" komórek potomnych. Przepływają one przez krew lub limfę po całym ciele i wpływają na odległe narządy życiowe, tworząc w nich wtórne ogniska raka.

Warto zauważyć! Gruczolakorak, gruczołowa postać raka żołądka, wywołuje rozwój przerzutów w prawie 85% przypadków. Najbardziej patogennym schorzeniem są mężczyźni po 50 roku życia.

Wolność od takich gatunków Onkologii w zaawansowanych przypadkach przez radykalnego zabiegu nie jest możliwe, jako patologicznego procesu w późniejszych stadiach choroby przewodu głównego korpusu pokrywy znajduje się obok niego i regionalnej tkance węzłów chłonnych, chwytając je prawie całkowicie.

Klasyfikacja gruczolakoraka żołądka

Ta patologia, kiedy dotknięty jest główny narząd trawienny, występuje w postaci kilku konkretnych form, które są wyróżniane przez specjalistów w pewnych systematycznych kategoriach. Najczęściej gruczolakorak błony śluzowej żołądka jest klasyfikowany zgodnie z Bormannem, ponieważ jest to ten podział stanu patogenetycznego, który ma największą popularność w praktyce klinicznej.

Zgodnie z tą systematyką w stanach nowotworowych tego typu występują 4 główne warianty histologiczne:

 • rurowy gruczolakorak jest reprezentowany przez nagromadzenie rozgałęzionych gęstych struktur otoczonych tkankami łącznymi o luźnej konsystencji;
 • gruczolakorak brodawkowaty żołądka charakteryzuje się pojawieniem się w warstwie nabłonkowej dużej liczby szerokich lub wąskich procesów wydłużonych;
 • guz w kształcie pierścienia jest akumulacją i dalszą konsolidacją dużej liczby niejądrowych, nieformowanych komórek podatnych na mutację;
 • Błona śluzowa (śluzowego) nienormalna zmiana struktury charakteryzują się obecnością dużej ilości grubych wydzielin, który otacza nietypowych struktur komórkowych losowo rozproszone w całej grubości warstwy nabłonka.

Ale ta klasyfikacja gruczolakoraka żołądka nie jest jedyna. W zależności od tego, jaki rodzaj wzrostu charakteryzuje nieprawidłowe struktury tkanek, gruczolakorak żołądka dzieli się na kilka odmian, których cechy przedstawiono w tabeli:

Najbardziej niebezpieczne są owrzodzone typy gruczolakoraka żołądka, ponieważ zaczynają one dawać przerzuty na najwcześniejszych etapach rozwoju. Niektóre z ich struktur komórkowych są w stanie przeniknąć do najgłębszych warstw mięśni narządu trawiennego, a także przenosić krew i przepływ limfy przez odległe narządy wewnętrzne. Takie guzy nowotworowe niosą bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta, ponieważ są trudne do zdiagnozowania z powodu dużego podobieństwa do wrzodu trawiennego.

Gruczolakorak żołądka o niskim stopniu złośliwości

W klasyfikacji tego stanu patogenetycznego przez wiodących onkologów należy wziąć pod uwagę stopień różnicowania. Im mniej, tym bardziej groźny i agresywny staje się charakter choroby. Przechodząc od tego, najgroźniejsza odmiana będzie odmianą niskiego gatunku. W terminologii medycznej określa się ją za pomocą tak specyficznej koncepcji, jak gruczolakorak żołądka g3.

Najbardziej groźnymi czynnikami występującymi w rozwoju tego typu procesu patogenetycznego są:

 • wysoki stopień rozwoju, w wyniku którego całkowita zmiana miejsca zniszczenia w jak najkrótszym czasie wykracza poza rozpoznawanie tkanek i struktur komórkowych, z których składa się narząd trawienny;
 • wcześnie, zaznaczone na pierwszych etapach rozwoju, początek procesu przerzutów.

Wysoki wskaźnik rozwoju i zwiększona agresywność tej patologii żołądka, uznawanej przez nią za najbardziej złośliwą, są związane z niedojrzałością anomalnych komórek składowych. Oni, nawet bez osiągnięcia minimalnego rozmiaru, zaczynają mutować. W wyniku nabycia nowych nieprawidłowych cech struktury komórkowe przechodzą do fazy ultraszybkiego podziału, co powoduje, że agresywnie wychwytują coraz większy obszar otaczający zlokalizowane zmiany na błonie śluzowej żołądka.

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak żołądka

Nieprawidłowej tkanki tego typu struktur komórkowych raka gruczołowego reprezentowana słabo untypicality o monomorficznych (konserwujący taki sam kształt, mimo długotrwałego procesu mutacji przepływu) rdzenia i pokryte nie więcej niż jedną warstwę nabłonka. Tego rodzaju schorzeń charakteryzuje się korzystniejsze od innych, z tym zapewnionym elementy dojrzałości nowotworu nienormalnych komórek.

Główną cechą charakterystyczną dobrze zróżnicowanego gruczolakoraka typu związanych z jego budowy histologicznej, uważa się wielkie podobieństwo z normalnych tkanek i jednoczesnej obecności w nich pewnych oznak nietypowe:

 • jądra o zwiększonej wielkości • patologiczna mitoza (proces podziału komórki);
 • przyspieszony proces proliferacji (namnażania) struktur komórkowych.

Wysoce zróżnicowana struktura guza, która wpływa na główny narząd trawienny, w taki sam sposób, jak inne rodzaje zmian nowotworowych, powinna być poddana szczegółowemu badaniu i badaniu. Taka taktyka przed zabiegiem dąży do ujawnienia bezpośredniej przyczyny rozwoju stanu patogenetycznego.

Umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak żołądka

Ten rodzaj złośliwego rozwoju, rozwijający się w głównym narządzie przewodu pokarmowego, jest pośrednim ogniwem między wysokimi i niskimi zróżnicowanymi stanami. Nie ma szczególnych oznak różnic, a zmiany patologiczne w strukturach komórkowych charakteryzują się uśrednioną nasileniem.

Umiarkowanie zróżnicowany nowotwór żołądka, oznaczoną w klinicznej praktyce onkologicznej gruczolakoraka żołądka termin G2, jest podobny do dobrze zróżnicowany rak przepływu typu tylko w obecności różnic - zwiększenie liczby komórek nieprawidłowych z następujących cech:

 • wyraźny, wyraźny polimorfizm genetyczny;
 • niewielka różnica w stosunku do normalnych struktur komórkowych.

Wraz z rozwojem tego typu gruczolakoraka istnieje zwiększone ryzyko różnych powikłań. Jeśli nie rozpoczniesz leczenia w odpowiednim czasie, na organizm pacjenta bardzo szybko zaczną wpływać przerzuty, które znacznie zmniejszają szanse pacjenta na korzystny wynik zastosowanych efektów terapeutycznych.

Etapy gruczolakoraka żołądka

Raka gruczołowego rozwija się na tej samej zasadzie, co inne patologie onkologiczne. Specjaliści wyróżniają 4 główne stopnie gruczolakoraka żołądka. Ich przejście do siebie odbywa się konsekwentnie, w dość krótkim czasie.

Informacje na temat tego, co jest scharakteryzowane i jak każdy z tych etapów przejawia się, można zobaczyć w tabeli:

Definicja stadium gruczolakoraka żołądka jest przeprowadzana przy użyciu międzynarodowego systemu klasyfikacji TNM, którego dane wyrażono w alfanumerycznym odpowiedniku:

 1. T (1 - 4) wskazuje stopień rozpowszechnienia nowotworu i jego wielkość.
 2. N (0-3) wskazuje na obecność kiełkujących w regionalnych przerzutach do węzłów chłonnych.
 3. M (0-1) stopień odległych przerzutów.

Przyczyny gruczolakoraka żołądka

Obecnie nie ma dokładnego obrazu etiologicznego stanu patogenetycznego. Główną przyczyną prowokowania rozwoju tego patogenetycznego procesu, zdaniem większości ekspertów, jest długotrwały wpływ na organizm substancji rakotwórczych, które działają na tle zaburzeń krążenia i słabego wydzielania żołądkowego.

Zaobserwowano również następujące czynniki etiologiczne, które mogą wywołać rozwój gruczolakoraka głównego narządu przewodu pokarmowego:

 • choroby zakaźne, które wpływają na układ trawienny;
 • zaburzenia pokarmowe w diecie;
 • obecność takich szkodliwych nawyków, takich jak nałóg nikotynowy i nadużywanie alkoholu;
 • dostępne w historii medycznej osoby, w leczeniu których stosuje się długie cykle terapii hormonalnej i antybakteryjnej;
 • interwencje chirurgiczne wykonywane na organach przewodu pokarmowego;
 • przewlekły wrzód lub zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka;
 • predyspozycje genetyczne.

Ale te przyczyny gruczolakoraka żołądka nie zawsze prowokują rozwój dolegliwości. Aby mogły one przyczynić się do powstania procesu patogenetycznego w głównym narządzie trawiennym, konieczny jest bezpośredni wpływ pewnych czynników ryzyka. Główne z nich uważa się za wiek osoby (zazwyczaj choroba dotyka ludzi 40-50 lat), złe warunki środowiskowe w strefie zamieszkania lub zainfekowanie patogenu, takie jak bakteria Helicobacter pylori, zawsze wywołuje w układzie pokarmowym, poważne uszkodzenia błony śluzowej.

Gruczolakorak żołądka: objawy i objawy

Początkowy okres rozwoju tego rodzaju stanu patogenetycznego jest zawsze ukryty, to znaczy ukryty, a nie towarzyszą mu określone objawy. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ nie pozwala osobie, która rozwinie taką onkologię w głównym narządzie przewodu pokarmowego, na rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, które zwiększa szanse na życie. To nie pozwala chorym na rozpoczęcie leczenia na czas. Złe samopoczucie w początkowej fazie jest całkowicie przypadkowe, zgodnie z wynikami testu krwi wykonanego dla zupełnie innej choroby.

Wraz z rozwojem złośliwej struktury guza, objawy gruczolakoraka żołądka stają się bardziej wyraźne, ale przypominają zupełnie różne choroby narządów trawiennych.

Eksperci zalecają zwrócić uwagę na następujące negatywne i alarmujące objawy:

 • pojawienie się bolesnych wrażeń w okolicy nadbrzusza, cechą charakterystyczną której jest niemożność ich zatrzymania za pomocą preparatów znieczulających;
 • nie powoduje dyskomfortu w jamie brzusznej i może być zlokalizowany w dowolnym rzucie jamy brzusznej;
 • niewytłumaczalna utrata apetytu i znaczny spadek masy ciała;
 • dysfagia (trudności w odruchu połykania);
 • stałe ogólne osłabienie i apatia.

Dalszy rozwój stanu patogenetycznego, przy braku odpowiedniego leczenia, powoduje nasilenie wszystkich wymienionych objawów. Ponadto, gdy patologia przechodzi do zaniedbanego etapu, pojawiają się oznaki bezpośrednio związane ze wzrostem przerzutów do węzłów chłonnych lub niektórych narządów wewnętrznych. Na przykład, gdy wtórne złośliwe struktury wątroby są dotknięte, pacjenci zauważają ostry ostry ból w górnym prawym rzucie brzucha i żółtaczki skóry, a przerzuty nerek prowadzą do pojawienia się krwawych wtrętów w moczu.

Diagnoza choroby

Uznany w praktyce onkologicznej, techniki zaprojektowane do wykrywania tego stanu patogenetycznego, pozwalają określić z największą dokładnością rodzaj i stadium rozwoju danego rodzaju struktury guza. Rozpoznanie gruczolakoraka żołądka polega na przeprowadzeniu pełnego badania onkologicznego, polegającego na zastosowaniu zarówno technik laboratoryjnych, jak i instrumentalnych. Informacje otrzymane przez specjalistę pozwalają mu opracować odpowiedni protokół leczenia, który pozwala uwolnić osobę od bolesnych objawów i przedłużyć jej życie.

Badanie pacjenta za pomocą laboratoryjnych i instrumentalnych metod badawczych pozwala uzyskać informacje niezbędne do opracowania protokołu leczenia. Przede wszystkim wykonywany jest test krwi dla onkarkerów. Jeśli uzyska pozytywny wynik, zostanie przeprowadzona dalsza diagnostyka gruczolakoraka żołądka z powołaniem szeregu badań instrumentalnych. Główne miary stosowane do wykrywania tego stanu patogenetycznego wymieniono w tabeli:

Rozpoznanie "gruczolakoraka żołądka" potwierdzono po wykonaniu wszystkich pomiarów diagnostycznych, a analiza histologiczna wykazała obecność zmutowanych komórek w głównym narządzie trawiennym. Następnie zostaje przydzielona ultradźwiękowa, co pozwoli na określenie etapu procesu patogenetycznego.

Leczenie gruczolakoraka żołądka

W przeważającej części działania terapeutyczne mające na celu wyeliminowanie struktury guza tego typu polegają na stosowaniu leczenia chirurgicznego. Może polegać na całkowitym usunięciu żołądka lub częściowej resekcji. W ostatnich latach chirurdzy-onkolodzy spędzają go przy użyciu tomoterapii polegającej na użyciu specjalnego urządzenia podczas operacji. Dzięki jego pomocy specjalista ma możliwość śledzenia wszystkich zmian, które zachodzą podczas zabiegu usunięcia nowotworu złośliwego. W większości przypadków stosowanie tej metody jest zalecane w przypadku nagłej operacji.

Ogólna lista środków terapeutycznych stosowanych przez specjalistów w tego rodzaju chorobie:

 1. Interwencja chirurgiczna. Operacja z gruczolakorakiem żołądka jest wykonywana w celu wyeliminowania struktur tkanek uszkodzonych w procesie złośliwym z głównego narządu przewodu pokarmowego, co zapobiega dalszemu podziałowi i proliferacji nieprawidłowych komórek. Interwencja chirurgiczna obejmuje nie tylko całkowite usunięcie złośliwego nowotworu, ale także wycięcie regionalnych węzłów chłonnych, które rozprzestrzeniają proces przerzutów.
 2. Chemioterapia dla gruczolakoraka żołądka, pomaga zmniejszyć prawdopodobieństwo nawrotu stanu patogenetycznego, a także zwiększa szanse osoby na przedłużenie życia. Przeprowadzić taką terapię za pomocą przeciwnowotworowych leków cytotoksycznych.
 3. Radioterapia. Leczenie gruczolakoraka żołądka za pomocą LT zapewnia spalanie zmutowanych struktur komórkowych z promieniami izotopowymi o wysokiej częstotliwości. Ale ta metoda jest używana dość rzadko, tylko według specjalnych wskazań specjalisty. Wynika to z dużego rozmiaru dotkniętych obszarów, co sprawia, że ​​napromieniowanie jest nieskuteczne.

Jeśli istnieją przerzuty, które wskazują na zaniedbanie procesu onkologicznego, leczenie gruczolakoraka żołądka zapewnia usunięcie przerzutów z pobliskich lub odległych narządów. W tym celu częściowej resekcji wątroby, transplantacji, przerzuty wycięcie dotkniętej części jelita, w całości lub częściowo, w zależności od występowania procesu patogenetycznego, usunięcie przełyku.

Ważne! Gruczolakorak żołądka po operacji i dodatkowe kursy chemii i promieniowania przestają się rozwijać, ale nadal istnieje ryzyko nawrotu choroby. Eksperci zalecają, aby wszyscy pacjenci, którzy pomyślnie przeszli specjalistyczne kursy terapeutyczne i dalszą rehabilitację, zwrócą uwagę na ich zdrowie i ściśle przestrzegają wszystkich pooperacyjnych zaleceń lekarza prowadzącego z zachowaniem ścisłej ścisłości.

Nawroty i przerzuty w gruczolakoraku żołądka

Ta choroba patogenetyczna, zwana specjalistami raka gruczołowego, jest raczej podstępna. Nawet w przypadku pomyślnego przeprowadzenia leczenia nie można stwierdzić, że osoba, która przeszła terapię, jest całkowicie wolna od procesów onkologicznych. Wynika to ze zdolności patologii do rozpoczęcia metastazyzacji na najwcześniejszych etapach jego rozwoju. Przerzuty w gruczolakoraku żołądka są przenoszone przez krew lub limfę, jak również przez kontakt, czyli wypuszczanie do bezpośrednich narządów wewnętrznych. Najczęściej proces przerzutu wpływa na wątrobę, płuca i kości.

Nawrót gruczolakoraka żołądka należy się spodziewać w najbliższej przyszłości, jeśli u pacjenta zdiagnozowano 4 etapy z przerzutami i przeprowadzono leczenie paliatywne. Szybkie zaostrzenie choroby (w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy) w tym przypadku występuje u 65-70% leczonych onkologów. Należy także stwierdzić, że w praktyce klinicznej onkologii, chociaż rzadko, ale odnotowuje się liczbę przypadków nawrotu nowotworu powstałego więcej niż 30 lat po operacji prowadzono z rakiem żołądka, który zakończył się pomyślnie.

Ważne! Im później proces nawrotowy wystąpi z rakiem gruczołowym, tym bardziej korzystny wynik czeka na osobę. Pojawienie się nawrotu patologii onkologicznej na głównym narządzie trawiennym niemal natychmiast po przebiegu terapii zwykle skutkuje zgonem, ten negatywny czynnik jest szczególnie dotkliwy dla starszych pacjentów.

Rokowanie dla gruczolakoraka żołądka

Odpowiedź na pytanie, jak wiele osób może żyć z rozpoznanym nowotworem gruczołowym, zależy bezpośrednio od stadium, na którym zlokalizowany jest złośliwy proces. Zwykle rokowanie dla gruczolakoraka żołądka jest dość rozczarowujące. Wynika to z braku możliwości jego wczesnego wykrycia z powodu bezobjawowego przepływu. Nawet w przypadku wcześniejszego, przypadkowego wykrywania stanu patogenne wyniki długotrwałych, co da w odpowiednim czasie chirurgii i chemioterapii w gruczolakoraka żołądka będzie zależeć od stanu odporności ludzi i histologicznej struktur nowotworu:

 • Śmiertelność śródoperacyjna (występująca podczas radykalnej operacji) wynosi około 3%;
 • pięcioletnie przeżycie w pierwszym stadium rozwoju sięga 90%, w II - 50-70%, aw III nie więcej niż 20% pacjentów ma szansę na przedłużenie życia.

Zidentyfikowane na późniejszych etapach, nieoperacyjny czas trwania życia nowotworu żołądka znacznie się zmniejsza. Zwykle w takiej sytuacji pacjenci mogą wytrzymać nie więcej niż sześć miesięcy, aw niektórych przypadkach czas może być skrócony do 1-2 miesięcy lub nawet kilku tygodni. Prognoza jest osłabiona przez pojawienie się lokalnych (lokalnych) nawrotów.

Zapobieganie rakowi żołądka

Aby uniknąć pojawienia się dużej, średniej lub niskiej jakości gruczolakoraka żołądka, konieczne jest przestrzeganie pewnych prostych zasad. Dotyczą one zarówno sposobu życia, jak i korekty diety człowieka.

Zapobieganie gruczolakorakowi żołądka jest następujące:

 1. Aby zarejestrować się u gastroenterologa i poddać się corocznym badaniom, które pozwalają na szybkie wykrycie początku złośliwego procesu, jeśli istnieje historia lub podejrzenie rozwoju takich stanów przedrakowych, jak polipowatość, wrzód trawienny lub zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka.
 2. Dostosuj codzienną dietę. Doświadczony dietetyk pomoże stworzyć indywidualny plan menu, odpowiedni w konkretnym przypadku chorób patogenetycznych.
 3. Całkowicie zrezygnuj z takich szkodliwych nawyków, jak nałóg nikotynowy, nadużywanie alkoholu i skłonność do przejadania się, szczególnie wieczorem.

Niestety nie jest możliwe całkowite uniknięcie pojawienia się złośliwego procesu w narządzie trawiennym. Wynika to z faktu, że te typy chorób nie były badane. Pomimo faktu, że nie ma określonego leku na raka, możliwe jest zmniejszenie ryzyka rozwoju stanu patogenetycznego. Aby to zrobić, wystarczy poddać się regularnym badaniom profilaktycznym u gastroenterologa i ściśle przestrzegać wszystkich jego zaleceń.

Gruczolakorak żołądka: objawy, nowoczesne metody leczenia

Gruczolakorak żołądka nazywany jest nowotworem złośliwym, który wyrasta z komórek nabłonka gruczołowego. Ten rodzaj raka jest bardzo powszechny i ​​zajmuje czwarte miejsce wśród wszystkich chorób nowotworowych.

W tym artykule zapoznasz się z głównymi czynnikami predysponującymi, odmianami, objawami i metodami diagnostyki i leczenia gruczolakoraka żołądka. Informacje te pomogą podjąć decyzję o potrzebie regularnego badania i szybkiego leczenia lekarzowi w momencie pojawienia się pierwszych możliwych objawów tej groźnej choroby.

Z reguły guz zaczyna rosnąć w odźwiernikowej lub antralnej części żołądka i na początkowym etapie wzrostu nie wykazuje się. Jego tworzenie może trwać bardzo długo, a czasami ten okres trwa około 15-20 lat. Przebieg tego raka znacznie pogarsza wczesne pojawienie się przerzutów. Rozwijają się w 82% przypadków.

Z reguły gruczolakorak żołądka wykrywa się u osób w wieku powyżej 45-50 lat i częściej nowotwór wykrywa się już w stadium III-IV. Bardziej podatny na tę dolegliwość mężczyzny.

Przyczyny

Podstawową przyczyną rozwoju guza nowotworowego z komórek gruczołowego nabłonka żołądka jest ucisk wydzielania i wyraźne zaburzenie w dostarczaniu krwi i substancji odżywczych do ścian narządu. Takie zmiany są zwykle wywoływane przez ekspozycję na różne czynniki rakotwórcze i czynniki:

 • żywice tytoniowe;
 • alkohol;
 • produkty spożywcze o wysokim poziomie azotynów: tłusta, słona i wędzona;
 • diety długoterminowe;
 • obecność w żołądku bakterii Helicobacter pylori;
 • praca w szkodliwych branżach;
 • życie w strefach ekologicznie niekorzystnych lub radioaktywnych;
 • predyspozycje genetyczne.

Większość ekspertów zauważa, że ​​następujące choroby są częstymi chorobami podstawowymi gruczolakoraka żołądka:

Klasyfikacja

Zgodnie z klasyfikacją Bormanna, istnieje pięć głównych gatunków i cztery podgatunki gruczolakoraka żołądka.

Rodzaje gruczolakoraka żołądka:

 • polipowatość - ograniczona postać nowotworu;
 • wrzodziejące - nowotwór z powiększonymi granicami;
 • pseudo-wrzód - nowotwór przypominający wrzód żołądka;
 • dyfundować - nowotwór, który nie ma wyraźnych granic;
 • grupa nowotworów niesklasyfikowanego rodzaju.

Podgrupa gruczolakoraka żołądka:

 • brodawkowaty - nowotwór ma kształt podobny do palca, wyrasta z brodawki nabłonka do żołądka;
 • rurkowaty - nowotwór składa się z cysto-rozszerzonych lub rozgałęzionych struktur;
 • śluzowaty - nowotwór stale wytwarza śluz (zawsze jest to zauważalne podczas wykonywania gastroskopii);
 • cricoid-cell - nowotwór rozprzestrzenia się w wewnętrznych warstwach żołądka.

Ze względu na rodzaj struktury komórkowej gruczolakorak żołądka może być:

 1. Nisko zróżnicowany. Odnosi się do najbardziej złośliwych i agresywnych. Komórki nie spełniają swoich funkcji, ponieważ ich struktura jest całkowicie zepsuta. Guz powstaje bardzo szybko, rozprzestrzeniając się na grubość innych ścian narządu. Szybko tworzy ogniska wtórne i ma niekorzystne rokowanie.
 2. Wysoce zróżnicowany. Struktura komórek nowotworowych różni się niewiele od struktury normalnych komórek. Częściowo spełniają swoje funkcje. Jądro komórkowe staje się wydłużone. Nowotwór rozwija się powoli i może być bezobjawowy przez wiele lat. W większości przypadków rokowanie wyniku choroby jest korzystne, ale prawdopodobieństwo braku nawrotu jest większe, gdy proces nowotworowy zostanie wykryty w pierwszych stadiach.
 3. Umiarkowanie zróżnicowany. Zajmuje miejsce pośrednie między guzem silnym a malodifferentsirovannoy. W porównaniu z wysoce zróżnicowanym nowotworem ma większą liczbę nietypowych komórek. Gdy zidentyfikowane na początkowych etapach ma korzystne prognozy.
 4. Nieco zróżnicowany. W przeciwieństwie do innych odmian tej nowej formacji, nie ma prawie żadnych struktur gruczołowych.
 5. Niezróżnicowany. Nowotwór nie powstaje ze struktur gruczołowych, nie wykazuje oznak różnicowania i ma niekorzystne rokowanie.

Objawy

W większości przypadków gruczolakorak rozwija się powoli i dlatego guz jest zazwyczaj wykrywany w stadiach III-IV, aw początkowych stadiach stwierdza się go przypadkowo podczas badania innej choroby lub podczas badań profilaktycznych.

W pierwszych stadiach gruczolakorak może w ogóle nie objawiać się lub mogą mu towarzyszyć krótkotrwałe zaburzenia dyspeptyczne, które są postrzegane przez pacjenta jako normalne objadanie się lub odbiór złej jakości żywności. Można je wyrazić przez odbijanie, mdłości, brak apetytu, niewielki ból żołądka lub okresowe wzdęcia. Pacjent często ma niechęć i nietolerancję do żywności białkowej - ryb i potraw mięsnych.

W późniejszych etapach pojawiają się następujące symptomy:

 • ból - ich występowanie nie wiąże się z jedzeniem, bolesne odczucia mogą promieniować do mostka, łopatki lub pleców;
 • zaburzenia stolca - nowotwór powoduje destabilizację trawienia i prowadzi do zaparć lub biegunki;
 • całkowity brak apetytu - pojawia się na późnym etapie;
 • zmniejszenie masy ciała - jest spowodowane naruszeniem apetytu i trawieniem pokarmu;
 • stolec zwyrodnieniowy tar - pojawia się z krwawieniem z żołądka spowodowanym rozpadem guza i jego rozprzestrzenianiem się na ściany żołądka i liczne zlokalizowane narządy;
 • wymioty pokarmu lub krwi - są spowodowane zaburzeniami trawienia lub rozpadem guza;
 • ogólne zatrucie - letarg, osłabienie i niepełnosprawność.

Utrata apetytu, zaburzenia trawienia i nawracające krwawienie z żołądka powodują rozwój niedokrwistości. W rezultacie pacjent staje się blady, a pokrycia skóry mają lekko żółtawy odcień. Zmniejszenie stężenia hemoglobiny prowadzi do pogorszenia wyglądu włosów, skóry i paznokci.

W przypadku gruczolakoraka żołądka u pacjentki może wystąpić okresowa hipersalacja i podwyższenie temperatury do lub powyżej 37,5 ° C. Naruszono funkcjonowanie układu nerwowego, wyrażone nadmierną drażliwością, apatią i rozwojem depresji.

W niektórych przypadkach pojawieniu się i rozwojowi gruczolakoraka nie towarzyszy ból i objawy zaburzeń trawiennych. Taki przebieg choroby jest najbardziej niebezpieczny, ponieważ takie guzy nowotworowe są wykrywane na ostatnim etapie, a ich chirurgiczne usunięcie jest już nieskuteczne.

Etapy gruczolakoraka żołądka

Etap I

Proces nowotworowy wpływa tylko na błonę śluzową żołądka. Rozmiar nowotworu jest minimalny i nie przenika do innych narządów. Objawy zatrucia i specyficzne objawy nadal nie występują. Pacjent może odczuwać jedynie nasilenie apetytu.

II etap

Proces nowotworowy rozprzestrzenia się na warstwę mięśniową i do najbliższych węzłów chłonnych. Pacjent ma łagodne oznaki trawienia, okresowo występują nieintensywne bóle, pogarsza się apetyt i obserwuje się pierwsze objawy ogólnego zatrucia.

III etap

Proces nowotworowy rozciąga się na wszystkie warstwy żołądka i zaczyna przenikać do innych narządów (trzustki, przełyku, wątroby) i tkanki otrzewnej. Przerzuty są wykrywane nie tylko w wielu zlokalizowanych węzłach chłonnych, ale także w odległych.

IV etap

Proces guza charakteryzuje się mnogimi przerzutami.

Przerzuty

Wczesne wystąpienie przerzutów w gruczolakoraku żołądka znacznie pogarsza przewidywania dotyczące wyniku tego nowotworu. Zwykle w organach jamy brzusznej tworzą się wtórne ogniska: wątroba, trzustka lub śledziona. Czasami przerzuty wpływają na tkanki miękkie w okolicy okołoustnej lub w płucach. Po zaatakowaniu tych ostatnich u pacjenta pojawiają się bolesne ataki kaszlu, w których w plwocinie pojawiają się smugi krwi.

Komplikacje

Gruczolakorak żołądka może być skomplikowany pod następującymi warunkami:

 • Perforacja żołądka - guz wyrasta ze wszystkich warstw ciała i może powodować ich stopienie i perforację, w których zawartość wlewa się do jamy brzusznej i wywołuje rozwój zapalenia otrzewnej;
 • krwawienie z żołądka - komórki nowotworowe powodują uszkodzenie ścian naczyń krwionośnych i rozwój krwawienia;
 • niedokrwistość - niestrawność i częste krwawienie prowadzą do obniżenia poziomu hemoglobiny we krwi;
 • zwężenie odźwiernika - wzrost tkanki guza może powodować zwężenie światła odźwiernika i prowadzić do trudnego przejścia pokarmu z żołądka do jelita;
 • wodobrzusze - tkanki nowotworowe ściskają naczynia żylne i powodują nagromadzenie płynu w jamie brzusznej.

Diagnostyka

Aby potwierdzić rozpoznanie "gruczolakoraka żołądka", należy przeprowadzić następujące rodzaje badań:

 • esophagogastroduodenoscopy - ta endoskopowa metoda badania pozwala zidentyfikować podejrzane ogniska błony śluzowej żołądka i wykonać biopsję tkanek koniecznych do analizy histologicznej;
 • Radiografia z kontrastem - pozwala ustalić obszar lokalizacji nowotworu i ujawnić naruszenia w perystaltykach żołądka;
 • Ultradźwięki narządów wewnętrznych - jest przeznaczony do wykrywania przerzutów;
 • CT przeprowadza się w celu identyfikacji głównego ogniska gruczolakoraka i jego przerzutów;
 • testy na obecność Helicobacter pylori (badanie krwi, kał i badanie oddechowe) - w stosownych przypadkach zaleca się odpowiednie leczenie;
 • analiza krwi na onkomarkery - wydaje się podejrzenie o gruczolakoraka żołądka;
 • kliniczne badania krwi - są przeznaczone do wykrywania niedokrwistości, procesu zapalnego i zaburzeń trawienia.

Leczenie

Taktyka leczenia gruczolakoraka żołądka jest określana po dokładnym badaniu pacjenta i ujawnieniu stadium procesu nowotworowego.

W zależności od stadium raka, obszaru lokalizacji guza i jego struktury histologicznej wybiera się chirurgiczną technikę usuwania nowotworu:

 • subtotal resection - część żołądka i część tkanek przylegających do guza są usuwane;
 • wycięcie żołądka - usunięto cały żołądek z częścią przełyku, jelita cienkiego, z węzłami chłonnymi i tkankami wokół.

Przed i po zabiegu pacjentowi można przypisać radioterapię i chemioterapię, których celem jest zmniejszenie rozmiaru obrzęku i zapobieganie nawrotom po interwencji.

Na zaawansowanych etapach, gdy operacja chirurgiczna jest już nieskuteczna, pacjent poddawany jest zabiegom paliatywnym:

 • laserowa terapia endoluminalna - technika ta pozwala niszczyć komórki nowotworowe za pomocą lasera;
 • stentowanie śródgałkowe - do żołądka wprowadzany jest stent, który pozwala pacjentowi samodzielnie jeść.

W późnych stadiach gruczolakoraka pacjentowi przypisuje się radioterapię, sesje chemioterapii, przyjmowanie środków przeciwbólowych i leków w celu poprawy funkcji żołądka.

Schemat chemioterapii obejmuje podawanie dwóch lub więcej cytostatyków. Do tego możesz użyć:

 • Epirubicyna;
 • Docetaksel;
 • Cisplatyna;
 • Oksaliplatyna;
 • Irinotecan i in.

Leczenie metodami ludowymi

Pamiętaj, że gruczolakorak wyleczony z żołądka za pomocą metod ludowych jest niemożliwy! Przepisy ludowe mogą być używane tylko na polecenie lekarza i tylko w celu poprawy trawienia.

Prognozy

Ogólna pięcioletnia przeżywalność dla gruczolakoraka żołądka wynosi około 20%. Takie rozczarowujące rokowanie wynika z faktu, że w większości przypadków guz jest wykryty już w zaawansowanych stadiach.

Pięcioletnia przeżywalność, w zależności od stadium gruczolakoraka, wygląda następująco:

 • I etap - około 80%;
 • II etap - nieco ponad 50%;
 • III etap - od 15 do 38%;
 • Etap IV - nie więcej niż 5%.

Jeśli wykryje się gruczolakorię na ostatnim etapie, oczekiwana długość życia pacjenta nie przekracza 1 roku.

Do którego lekarza się zgłosić

W przypadku pogorszenia apetytu, zaburzeń trawienia lub bólu w okolicy żołądka należy skonsultować się z gastroenterologiem. Aby zidentyfikować gruczolakoraka, lekarz przepisze FGDS, RTG z kontrastem, USG, CT i niezbędne badania laboratoryjne. Gdy diagnoza zostanie potwierdzona, onkolog będzie wymagał leczenia.

Gruczolakorak żołądka jest częstą i przebiegłą chorobą onkologiczną, którą w większości przypadków rozpoznaje się już w III-IV etapie. W celu szybkiego wykrycia takiego nowotworu, należy skonsultować się z lekarzem z pojawieniem się jej pierwszych objawów - pogorszenia apetytu i zaburzeń dyspeptycznych. Taktyki leczenia gruczolakoraka są określane na podstawie stadium procesu nowotworowego, miejsca lokalizacji i histologicznego wyglądu nowotworu.

Gruczolakorak żołądka

Raka gruczołowego lub gruczolakoraka żołądka jest dość powszechną chorobą, która jest coraz częściej wykrywana w krajach rozwiniętych. Wielu lekarzy uważa, że ​​rozpowszechnienie patologii wiąże się ze spadkiem jakości produktów spożywczych na rynku.

Istnieje opinia, że ​​podstawą do tworzenia się gruczolakoraka żołądka jest nadmiar azotynów i azotanów w żywności. Dostając się do żołądka, związki te przekształcają się w specjalne substancje, które niszczą błony śluzowe, tworząc sprzyjające warunki do mutacji komórek. Choroba rozpoznawana jest zazwyczaj u pacjentów w wieku 45 lat i starszych.

Jakie są przyczyny gruczolakoraka żołądka?

Ta onkologia powstaje z komórek gruczołowych żołądka. Oprócz złego odżywiania, istnieją inne czynniki, które powodują początek tej choroby.

Do czynników tych należą: nadużywanie silnego alkoholu, przewlekłe wady żołądka utwardza ​​się nieprawidłowo lub nie leczone w ogóle (czyli wrzód żołądka, polipy żołądka), otyłość, historia rodziny, mieszka w obszarze o złym środowisku, zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, o stałym charakterze, częste spożywanie soli kuchennej w dużych ilościach.

Jeśli mówimy o jedzeniu, rak żołądka może powodować nadmierne zużycie marynat, wędzone Artykuły spożywcze, żywność w puszkach, tłuste czerwone mięso, gazowanej cieczy, kawa, fast food. Istotną rolę w zapobieganiu rakowi żołądka odgrywa terminowe wykrywanie i eliminacja przewlekłych chorób tego narządu.

Predrak

Wielu lekarzy uważa, że ​​polipy żołądka i przewlekłe zapalenie przełyku - refluks to patologie przedrakowe. Szanse na degenerację komórek rakowych z takimi dolegliwościami wynoszą około 30%. Przewlekła choroba wrzodowa żołądka, która w ostrej fazie charakteryzuje się aktywacją bakterii Helikobakter Pilori, jest również dość niebezpieczna.

Ogólnie rzecz biorąc, rola bakterii w powstawaniu onkologii jest badana dość aktywnie. Na przykład wirus brodawczaka jest już uważany za pełnoprawną przyczynę mutacji nowotworowych komórek o różnej lokalizacji. Znaczącą rolę w nowotworowej degeneracji struktur komórkowych odgrywają również paciorkowce, gronkowce i określone grzyby.

Symptomatologia

Gruczolakorak żołądka postępuje stopniowo i dość wolno. Z tego powodu ujawnianie jej wczesnych objawów jest problematyczne. Na pierwszym etapie objawy kliniczne są rozmyte. Może wystąpić uczucie bólu brzucha, nudności; pacjent często cierpi na zaparcia; jest utrata wagi i słaby apetyt.

W praktyce medycznej objawy te są łączone w określoną grupę zwaną "syndrom małego objawu". Takie odchylenia są typowe dla innych wad, ale ich ciągła obecność jest powodem dokładnego badania lekarskiego. Na późniejszych etapach objawy stają się bardziej wyraźne.

Jakie jest niebezpieczeństwo?

W 90% przypadków powoduje przerzuty do pobliskich i odległych narządów. Często choroba jest diagnozowana na 4 etapie progresji, kiedy operacja i "chemia" są już nieskuteczne. Powszechnymi wskaźnikami postępującej choroby są:

- ból w tak zwanym regionie nadżebłonowym,
- zmiana preferencji smakowych (na przykład niechęć do jakichkolwiek dań zawierających białko),
- patologicznie aktywne ślinienie,
- częste wymioty (szczególną uwagę należy zwrócić na wymioty z zanieczyszczeniami krwi, ponieważ jest ważnym wskaźnikiem raka żołądka), zanieczyszczenia krwi w stolcu, zmiana konsystencji.

Jednak nawet przy aktywnym postępie rak może być skryty. Podobne lekarze onkochagi nazywają "głupimi"; ukrywają największe niebezpieczeństwo same w sobie. Wśród pośrednich objawów omawianej choroby można wskazać słaby przejaw anemii, ogólne osłabienie, wzrost wskaźnika temperatury ciała do wartości 37,5 stopnia. Dość często pacjenci cierpią na przedłużającą się depresję.

Diagnoza

Do wykrywania gruczołowych raka żołądka przeprowadzonych standardowych skomplikowanych procedur diagnostycznych: gastroskopii (obserwacji zmian w obszarze błony śluzowej), fluoroskopii żołądka, USG brzucha, laparoskopii (krok pomoże zidentyfikować przerzutów i rak patologii w wątrobie albo w jamie brzusznej), analizy krwi pod kątem obecności markerów nowotworowych.

Jednak najlepszą (pod względem dokładności) jest biopsja z późniejszym badaniem materiału w laboratorium. Za pomocą biopsji można dowiedzieć się o rodzaju zmiany gruczolakoraka.

Odmiany patologii

Ta patologia jest klasyfikowana zgodnie ze stopniem zróżnicowania onkocell:

- niski stopień (najniebezpieczniejsza odmiana ze zwiększoną złośliwością), w obecności tej morfologii, prawie zawsze podaje się negatywne prognozy, ponieważ ostrość szybko daje przerzuty do pobliskich węzłów i narządów;
- umiarkowanie zróżnicowana onkologia żołądka (uszkodzenie stopnia zaawansowania) - struktura tkanki pod taką chorobą różni się od podłoża;
- wysoce zróżnicowany (najkorzystniejszy rodzaj zmiany) - ma niski stopień złośliwości.

Jeśli chodzi o uszkodzenie gruczolakoraka odbytnicy, jest to dość niebezpieczne dla ludzkiego życia. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby znać jej główne objawy, aby w porę skonsultować się z lekarzem. Tylko taki zabieg będzie miał skutek.

Etapy progresji choroby

Wczesny etap jest często bezobjawowy. Na tym etapie patogeneza ma niewielki rozmiar i jest zlokalizowana w błonie śluzowej żołądka. W otaczających tkankach nie ma penetracji. Ponadto nie ma odurzenia, które zwykle wywołują produkty onkologii życia. Jedynym (i najbardziej wyraźnym) wskaźnikiem tej choroby może być pogorszenie apetytu.

Drugi etap gruczolakoraka żołądka - zaczyna się wzrost wielkości guza. Prowadzi to do przenikania do komory komórkowej żołądka. Składniki komórkowe powodujące choroby mogą zacząć rozprzestrzeniać się w ludzkim układzie limfatycznym. Objawy są nadal bardzo słabe i niewyraźne.

Trzeci etap - dotyczy wszystkich warstw ścian żołądka; Ponadto wpływają na pobliskie narządy. Powstają wtórne onkochamery znajdujące się w bliskich i dalekich węzłach chłonnych.

4 etap - istnieje wiele przerzutów, etap nie jest zgodny z długością życia pacjenta. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo powikłań patologicznych z dodatkowymi problemami: częstym krwawieniem, niedrożnością jelit. Może to być paliatywne leczenie mające na celu trwanie i jakość życia.

O Nas

Chemioterapia raka piersi jest jedną z głównych i dość długo stosowanych metod leczenia. Może być stosowany jako jedyny sposób wpływania na nowotwór złośliwy, skuteczność takiego schematu terapeutycznego zależy od rodzaju komórek nowotworowych i stadium choroby.