Gruczolakorak macicy

Gruczolakorak macicy jest rodzajem raka macicy.

Główną cechą wyróżniającą taką onkologię jest to, że wpływa ona na endometrium i powierzchowną warstwę macicy.

Przyczyny

W rzeczywistości nie można jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego obserwuje się rozwój procesu onkologicznego. Gruczolakorak endometrium może powstać w wyniku wielu współistniejących czynników. Najczęściej onkologię stwierdza się u kobiet w wieku od 50 do 65 lat.

Jak można sądzić na podstawie danych z przeprowadzonych badań, w szczególności w grupie ryzyka znajdują się kobiety z zaburzeniami metabolicznymi i nadwagą. W obecności otyłości, 2-3 stopni, o bardzo wysokim wskaźniku masy ciała. Większe prawdopodobieństwo rozwoju procesu onkologicznego obserwuje się u kobiet, które nigdy nie rodziły.

Często choroba rozwija się na tle obecności policystycznych jajników.

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia procesu onkologicznego w danym narządzie, może wystąpić wcześniej zaawansowany rak piersi. Ponadto istnieje relacja pokrewieństwa, jeśli w Twojej rodzinie zaobserwowano bliskich członków rodziny o podobnych patologiach, ale musisz zachować szczególną ostrożność.

Objawy procesu onkologicznego

W swoim rodzaju formacja przypomina węzeł nowotworowy, którego proces wzrostu odbywa się zgodnie z typem egzofitu, z możliwością dalszego rozprzestrzeniania się do mięśniówki macicy. Tendencję tę obserwuje się w bardzo rzadkich przypadkach, często powstawanie różni się w określonej lokalizacji, bez wnikania do parametrów i mięśniówki macicy.

Jeśli mówimy o objawach procesu onkologicznego na etapie jej prezenteracji, endometrium objawia się jako następujące choroby w tle i przedrakowe. Polipy endometrialne, które obserwuje się na wewnętrznej skorupie macicy, mają ograniczone pogrubienie, rozciągające się jako przerost do jamy macicy.

Jeśli mówimy o objawach, które przewidują chorobę, wtedy można je uznać za silny wzrost liczby gruczołów endometrialnych, co jest drugą nazwą - gruczolakowatość endometrium.

Obecność stanu przedrakowego lub nowotworowego u kobiet jest dotknięta bolesnym objawem w okolicy lędźwiowej. Podczas menstruacji u kobiet w wieku rozrodczym występują długie okresy z dużą utratą krwi. Występuje krwawienie z macicy, które może wystąpić w okresie menopauzy, wznowienie krwawienia po długim okresie nieobecności.

Jeśli istnieją dziwne i niezwykłe objawy dla twojego ciała, zaleca się skonsultować się z lekarzem z ginekologiem, każda choroba jest łatwiejsza do leczenia w początkowej fazie.

Rak macicy - stadium choroby

Jeśli pacjent ma gruczolakoraka macicy, rokowanie będzie bezpośrednio zależało od etapu, w którym wykryto onkologię. Wyróżnia się następujące etapy raka:

 1. W pierwszym stadium onkologii proces nowotworowy przechodzi do ściany macicy z błony śluzowej narządu. Stopień prawdopodobieństwa całkowitego wyleczenia przy szybkim zdiagnozowaniu choroby i prawidłowym leczeniu wynosi 87%.
 2. W drugim etapie onkologii obserwuje się, że pacjent obejmuje komórki nowotworowe w okolicy szyjki macicy. W tym przypadku komórki złośliwe nie przechodzą do pobliskich narządów. Prognoza pomyślnego leczenia w tym przypadku jest całkiem korzystna, a prawdopodobieństwo pełnego wyleczenia wynosi 76%.
 3. Jeśli zostanie rozpoznany gruczolakorak trzeciego stadium ciała macicy, sąsiadujące narządy wewnętrzne są również pokryte przez komórki nowotworowe, zmiana może również przejść do węzłów chłonnych. Na tym etapie choroby prawdopodobieństwo odzyskania wynosi 63%.
 4. Mówiąc o charakterystycznych cechach czwartego stadium raka macicy, polegają one na tym, że onkologia wpływa nie tylko na pobliskie narządy, ale także powoduje rozprzestrzenianie się przerzutów. W tym przypadku prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia raka wynosi tylko 37%.

W zależności od których została zdiagnozowana stadium choroby, może być wskazane lub inne zabiegi, zarówno konserwatywny radykał, na przykład, radioterapii lub zabiegu chirurgicznego mającego na celu usunięcie formacji.

Gruczolakorak macicy typu wysoce zróżnicowanego

Jedną z odmian nowotworu złośliwego jest wysoce zróżnicowany gruczolakorak macicy, który może rozwijać się w nabłonku tkanki gruczołowej. Granice różnic między gatunkami determinowane są poziomem zróżnicowania ich komórek.

W tym konkretnym przypadku mówimy o minimalnym stopniu polimorfizmu. Sugeruje to, że komórki nowotworowe danej tkanki różnią się w sposób nieistotny od zdrowych.

Głównym objawem i objawy są różne widoki procesu nowotworowego może obejmować tylko, że jeżeli występuje, jądra komórek, które uległy mutacji bardziej wydłużony kształt i wzrost wielkości.

Na podstawie uzyskanych informacji można stwierdzić, że trudno je zdiagnozować, dlatego trudno jest zdiagnozować raka tej postaci.

Przy tej postaci raka obserwuje się jego powierzchnię rozprzestrzeniającą się na obszar myometrium. Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych powikłań, a także możliwych formacji przerzutów w węzłach chłonnych, zależy bezpośrednio od lokalizacji formacji. Jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków w tym przypadku jest minimalne, takie rasy uważa się za niebezpieczne, spośród wszystkich dostępnych form.

Gruczolakorak macicy umiarkowanie zróżnicowanego typu

Jeśli mówimy o kształcie takim jak umiarkowanie zróżnicowany rak gruczołowy macicy, po czym choroba charakteryzuje się wysokim stopniem polimorfizmu komórek poddanych mutacji spowodowanych chorobą jest typu raka, macicy oraz jego błony śluzowej i tkanki mięśniowej.

Dzięki mechanizmowi działania, taki proces onkologiczny jest bardzo podobny do adeno- kokinowego, o wysoce zróżnicowanym typie. Główną cechą wyróżniającą tego typu choroby powinno być to, że wiele innych komórek zaangażowanych jest w procesy patologiczne, za pomocą których obserwuje się aktywne przejawy mitozy, podziału komórkowego.

W rezultacie gruczolakorak macicy o umiarkowanie zróżnicowanym typie jest poważniejszy w porównaniu z pierwszym wariantem choroby. Ma większe prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów i wszelkich innych możliwych powikłań. W takim przypadku niezwykle ważne jest ustalenie choroby na czas i rozpoczęcie jej natychmiastowego leczenia.

Komórki nowotworowe w tym przypadku zaczynają się rozprzestrzeniać w całym ciele wraz z prądem limfy w obszarze węzłów chłonnych małej miednicy.

Około 9% wszystkich pacjentów z tym rozpoznaniem rozwija przerzuty. U młodych kobiet płci mniejszej, których wiek nie przekracza 30 lat w przeważającej większości przypadków przerzutów nie wykryto.

Gruczolakorak macicy typu niskiego stopnia

Trzeci stopień raka macicy uważa się za niedrobnokomórkowy gruczolakorak macicy. W swoim rodzaju taki proces onkologiczny jest kombinacją komórek, które zostały utworzone w postaci mas i pasm o nieregularnym kształcie.

W jednym przypadku można zaobserwować manifestację mucyny w komórkach. W wielu pojedynczych sytuacjach, lekkich, hydroksyfilowych bogatych w lipidy lub z niewielką ilością glikogenu, można obserwować pienistą zawartość cytoplazmy komórek.

Jeśli mówimy o głównych cechach charakterystycznych tego rodzaju procesu nowotworowego, to przede wszystkim należy przypisać obecność wyraźnego polimorfizmu komórkowego. W obecności tego rodzaju procesu onkologicznego obserwuje się wyraźną chorobę nowotworową, która wyraża się w pojawieniu się tkanek, które uległy zmianom patologicznym.

W tym przypadku lekarze dają najmniej korzystne rokowanie dla powrotu do zdrowia. Prawdopodobieństwo, że głęboka inwazja myometrium występuje ponad trzy, cztery razy, a występowanie przerzutów regionalnych węzłów chłonnych przekracza 16-18 razy większa od szybkości, z jaką mogą być obserwowane w trzech etapach procesu nowotworowego, które różnią się znacznie większą różnicę stopni.

Metody wykrywania chorób

Jeśli kobieta w okresie menopauzy, nie ma krwawienia z macicy, jest on natychmiast zalecane bez osadów stosuje się do ginekologa, tak, że po wszystkich niezbędnych badań i analiz jej dokładna diagnoza została wykonana.

Jeśli to konieczne, konieczne jest również przeprowadzenie szeregu dodatkowych środków diagnostycznych w celu wykluczenia lub potwierdzenia rozwoju procesu onkologicznego w macicy.

Jeśli mówimy o głównych metodach, które są wykorzystywane do prowadzenia działań diagnostycznych, należy zauważyć, badanie przez ginekologa. Podczas badania palpacyjnie lekarz może wyczuć obecność w macicy formacji obcych. W takiej sytuacji należy wyznaczyć dodatkową metodę diagnozy.

Prowadzenie USG w obszarze miednicy może wykazać, że wewnętrzna warstwa macicy różni się zwiększoną grubością.

W trakcie diagnozy na wczesnym etapie, a także u pacjenta, u którego zdiagnozowano raka macicy, badanie ultrasonograficzne umożliwia wykrycie przerzutów. Aby uzyskać endometrium do późniejszego badania go pod mikroskopem, możliwe jest wykonanie kiretażu jamy macicy w celach diagnostycznych.

Biopsja endometrium i diagnostyka histeroskopowa są uważane za jedną z najnowocześniejszych metod diagnozowania raka macicy. W swojej widzenia Histeroskopy jest urządzenie optyczne, które są wprowadzane do jamy macicy, do badania i do wnętrza materiału biorąc do biopsji - oddzielne kawałki tkanki do dalszego badania pod mikroskopem, aby sprawdzić pod kątem komórek nowotworowych.

Terapia gruczolakoraka macicy

W zależności od postaci i stadium procesu nowotworowego lekarze wybierają opcje leczenia w każdym przypadku. Tak więc, na przykład, jeśli wykryta zostanie onkologia na początkowym (pierwszym) etapie, konieczne jest przeprowadzenie interwencji chirurgicznej, która będzie polegała na całkowitym usunięciu macicy wraz z jej przydatkami.

W drugim etapie onkologii, oprócz usuwania przydatków i macicy, zaleca się usunięcie węzłów chłonnych, które znajdują się w jej pobliżu. Konieczne jest, aby mieli oni przerzuty. W późniejszych etapach procesu onkologicznego zaleca się leczenie przy użyciu jednej z poniższych opcji.

Radioterapia polega na prowadzeniu dawkowanego napromieniania niektórych obszarów macicy za pomocą promieni Roentgena. Zdarzenie powoduje rozpad komórek patologicznego ogniska, w niektórych przypadkach guz może zostać zniszczony.

Chemioterapia pozwala także zabijać komórki nowotworowe, ale za pomocą specjalnych leków. W leczeniu gruczolakoraka macicy za pomocą chemioterapii zaleca się stosowanie leków: cisplatyny, karboplatyny, doksorubicyny.

Wniosek

Jeśli zdiagnozowano u ciebie raka macicy, nie rozpaczaj, ponieważ nowoczesna medycyna pozwala na wczesne leczenie onkologii. Najważniejsze w tym przypadku nie jest odłożone z leczenia, ponieważ na koncie może być co miesiąc. Nie zaniedbuj zdrowia, zaniedbany etap raka jest nieuleczalny i prowadzi do śmierci.

Gruczolakorak macicy

Poprzedni artykuł: Osteoma kości

Gruczołowe nowotwory żeńskich narządów rozrodczych są dość obszerną grupą chorób onkologicznych. Gruczolakoraki mogą rozwijać się w jajnikach, szyjce macicy, endometrium.

We wszystkich tych narządach i tkankach znajduje się gruczołowa tkanka, która wytwarza śluz lub inny płyn wydzielniczy. Nieprawidłowe komórki tkanki gruczołowej mogą rozpocząć niekontrolowany podział i spowodować nowotwór złośliwy. Częściej złośliwe gruczolakoraki występują u kobiet przed menopauzą lub po jej wystąpieniu.

Zastanów się szczegółowo, jakie są objawy choroby, jakie czynniki mogą wywołać anormalne zwyrodnienie komórek, jak choroba jest leczona i czy możliwe jest zapobieganie gruczolakorakowi macicy.

 • Wszystkie informacje na stronie mają charakter informacyjny i NIE są wskazówkami do działania!
 • Możesz umieścić PRECYZYJNE DIAGNOZY tylko LEKARZ!
 • Prosimy, aby NIE przyjmować samoleczenia, ale umówić się na spotkanie ze specjalistą!
 • Zdrowie dla Ciebie i Twoich bliskich! Nie zniechęcaj się

Przyczyny

Główną przyczyną gruczolakoraka macicy są mutacje w komórkach gruczołowych, w wyniku których nabywają one zdolności do niekontrolowanego podziału: prowadzi to do powstania nowotworu złośliwego.

Stopniowo komórki nowotworowe wchodzą do układu limfatycznego i krążenia i rozprzestrzeniają się po całym ciele. Lekarze nie mogą jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego komórki mutują: najprawdopodobniej jest to wynikiem wpływu kilku czynników patogennych.

Okoliczności powodujące gruczołowe nowotwory macicy obejmują:

 • bezpłodność spowodowana organicznymi zaburzeniami układu rozrodczego;
 • nieprawidłowości w cyklu menstruacyjnym spowodowane przez ucisk owulacji na tle podwyższonego poziomu estrogenu i obniżonego poziomu progesteronu;
 • brak porodu: u nieródki, ryzyko raka macicy jest 2-3 razy większe;
 • wczesna menarche - początek menstruacji w wieku 12 lat, a później koniec cyklu miesiączkowego: im więcej miesiączki ma kobieta, tym dłuższy jest efekt estrogenów na endometrium, a tym samym im większe ryzyko raka macicy;
 • cykle anowulacyjne (nieprawidłowe miesiące bez uwolnienia dojrzałego jaja w połowie cyklu);
 • Otyłość: nie tylko jajniki, ale także tkanka tłuszczowa produkuje estrogeny;
 • przyjmowanie leków hormonalnych - im dłuższy jest cykl leczenia i im wyższa dawka, tym większe ryzyko powstania nowotworów złośliwych;
 • obecność policystycznych jajników (ponownie zwiększa poziom estrogenów w organizmie);
 • obecność łagodnych guzów jajnika wytwarzających hormony;
 • terapia w leczeniu złośliwych guzów gruczołów mlecznych: w szczególności długotrwałe stosowanie leku "Tamoksyfen";
 • cukrzyca;
 • nadciśnienie;
 • przyczyny dziedziczne - obecność w rodzinnej historii pacjentów z onkologią macicy i gruczołów mlecznych;
 • inne choroby endometrium.

Ponieważ gruczolakoraki macicy często rozwijają się w okresie przedmiesiączkowym i późniejszym, wiek kobiety w wieku powyżej 50 lat można również uznać za dodatkowy czynnik ryzyka.

Zwiększyć prawdopodobieństwo raka gruczołowego i ogólnych czynników rakotwórczych - niewłaściwe odżywianie (nadużywanie tłustych i mięsnych potraw, fast food), praca przy szkodliwej produkcji, palenie tytoniu, promieniowanie.

Objawy gruczolakoraka macicy

Często gruczolakorak rozwija się na tle chorób współistniejących (polipów lub przerostu endometrium), dlatego ważne jest, aby odróżnić złośliwe patologie od innych patogennych procesów w czasie.

Objawy niekontrolowanego podziału nieprawidłowych komórek można wykryć za pomocą badania cytologicznego lub histologicznego materiału uzyskanego podczas kiretażu diagnostycznego.

Obecność nietypowych komórek w rozmazie daje powód do podejrzeń o proces złośliwy (złośliwy) i podejmuje szereg środków zapobiegawczych. Raka gruczołowego przy braku patologii w tle w początkowych stadiach jego rozwoju nie różni się w nasileniu objawów, choroba nie objawia się przez długi czas.

W młodym wieku następujące objawy mogą budzić obawy:

 • nieprawidłowe działanie cyklu miesiączkowego, długotrwałe i obfite krwawienie miesiączkowe;
 • ciągły obolały ból w okolicy lędźwiowej;
 • bezproduktywny wzrost brzucha.

Ostatni znak może być obecny w każdym wieku, ale u kobiet po 45. roku życia wszystko jest spisywane z powodu przejawów menopauzy. Kobiety, które regularnie odwiedzają ginekologa, są bardziej skłonne do skutecznej terapii.
Wraz z pojawieniem się menopauzy, nieregularne plamienie jest normą. Jeśli jednak alokacja nie zmniejsza się z miesiąca na miesiąc, a okres między nimi nie spada, jest to powodem do niepokoju i powodem do poddania się pełnemu badaniu klinicznemu.

Objawy niezależne od wieku - ból podczas stosunku, dyskomfort i ból w jamie brzusznej, zmniejszona wydajność, zwiększone zmęczenie, ciężka utrata masy ciała, drażliwość, bezsenność, gorączka bez widocznych przyczyn.

Wideo: o raku macicy

Diagnostyka

Przede wszystkim obowiązkowe jest ogólne badanie ginekologiczne z lustrem. Procedura ta pozwala lekarzowi zbadać ściany pochwy i wykluczyć przyczyny krwawienia związanego z patologią tych narządów.

Po wstępnym badaniu i rozmowie, której celem jest sporządzenie szczegółowej historii choroby, lekarz zaleca następujące procedury diagnostyczne:

 • badanie ultrasonograficzne macicy: pomaga ocenić wielkość i ogólny stan narządu, jajowodów i jajników (określa się grubość i strukturę endometrium);
 • łyżeczkowanie (diagnostyczne łyżeczkowanie) i badanie uzyskanej próbki tkanki: jest to najbardziej wskazująca metoda diagnozy (zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym i wymaga 1-2 dni na umieszczenie w szpitalu);
 • badania krwi pod kątem markerów raka i innych oznak procesów patologicznych;
 • inne metody obrazowania: CT, MRI, PET CT (zgodnie ze wskazaniami).

Aby zidentyfikować przerzuty, można zastosować dodatkowe procedury diagnostyczne - badania z kontrastem, scyntygrafia.

Rokowania dla umiarkowanie zróżnicowanego gruczolakoraka odbytnicy opisano w tym artykule.

Gruczolakorak macicy dzieli się na stopień różnicowania komórek.

Istnieją trzy rodzaje choroby:

 • wysoce zróżnicowany gruczolakorak - nie obserwuje się polimorfizmu komórkowego, ale wymiary jądra nieprawidłowych komórek są powiększane i wydłużane;
 • umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorakz wyraźnym polimorfizmem komórek, większość z nich jest w stanie podziału (mitoza);
 • gruczolakorak niskiego stopnia: w obecności wielu komórek, które powodują patologicznie zmienioną tkankę macicy.

Etapy

Podobnie jak wszystkie inne typy raka, gruczolakorak rozwija się etapami.

Onkolodzy wyróżniają 4 etapy raka gruczołowego:

 • na pierwszym etapie nowotwór prawie nie wykracza poza błonę śluzową i ma niewielki rozmiar;
 • w drugim etapie guz przenika przez szyjkę macicy, ale nie rozprzestrzenia się na otaczające narządy;
 • trzeci etap charakteryzujące się rozprzestrzenianiem procesu złośliwego na sąsiednie narządy i penetracją do węzłów chłonnych;
 • na czwartym etapie Guz nowotworowy daje liczne przerzuty do odległych narządów.

Leczenie

We wczesnych stadiach gruczolakoraka macicy uważa się za uleczalny: im wcześniej choroba zostanie wykryta, tym lepsza będzie terapia. W chwili obecnej najskuteczniejszą metodą leczenia jest chirurgiczne wycięcie ogniska guza pierwotnego.

Ponieważ podczas operacji nie jest możliwe określenie dokładnych granic nowotworu i zasięgu rozprzestrzeniania się na sąsiednie tkanki, operacja ta najczęściej obejmuje całkowite usunięcie macicy, jajników, jajowodów i pobliskich węzłów chłonnych.

Obecnie podejmuje się mniej inwazyjne operacje (laparoskopowe i endoskopowe) bez rozległego nacięcia w jamie. Po zabiegu można przepisać chemioterapię i (lub) radioterapię. Jeśli guz nie nadaje się do pracy, te metody leczenia są przepisywane jako niezależna terapia, niezależnie od interwencji chirurgicznej.

Jako leki stosowane w chemioterapii stosują takie leki jak "Cisplatinum", "5-fluorouracyl", "Docetaksel", "Mitomycyna". Również preparaty hormonalne są leczone.

Zdjęcie: «5 - fluorouracyl»

Radioterapię można stosować na dowolnym etapie choroby jako niezależną lub pomocniczą metodę leczenia. Stosuje się radioterapię zewnętrzną i wewnętrzną (brachyterapia). W pierwszym przypadku leczenie przeprowadza się w szpitalu przez kilka tygodni, w drugim przypadku terapia może być wykonywana w warunkach ambulatoryjnych: sesje trwają tylko kilka minut dziennie.

Jakie są prognozy dla gruczolakoraka piersi, można dowiedzieć się w tej sekcji.

O tym, co jest wysoce zróżnicowanym gruczolakorakiem żołądka, napisanym tutaj.

Prognoza (ile żyć) i zapobieganie

Rokowanie w pierwszym stadium choroby jest dość korzystne - szanse na całkowite wyleczenie wynoszą 85-90%. W leczeniu rozpoczętym w drugim etapie szanse są zredukowane do 76%. W przypadku raka rozprzestrzeniającego się na pobliskie narządy i osiągającego chorobę w stadium 3, onkolodzy szacują szanse pacjentów na przeżycie dłuższe niż 5 lat w 50%. Na etapie przerzutów prawie całkowite wyleczenie jest niemożliwe: ponad 5 lat, tylko 10-25% na żywo.

Niestety, nie ma skutecznych środków profilaktycznych przeciwko gruczolakorakowi macicy. Jedynym prawdziwym środkiem zapobiegawczym są regularne badania ginekologiczne wszystkich kobiet powyżej 30 roku życia.

Takie badania należy przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku, dotyczy to zwłaszcza kobiet, które są obecne w historii rodziny jako choroba macicy, jajników i piersi. Wartość ma pełne i terminowe leczenie chorób zapalnych i zakaźnych narządów rozrodczych.

Gruczolakorak macicy

Gruczolakorak macicy - złośliwy nowotwór endometrium. Występuje z tkanki gruczołowej, częściej dotyka dolnej części macicy. Może być bezobjawowy przez długi czas. U kobiet po menopauzie krwawienie jest możliwe u młodych pacjentów - niezwykle obfite miesiączki. Wraz z rozprzestrzenianiem się gruczolakoraka macicy pojawiają się bóle krzyża, powiększenie brzucha, wydzielina z pochwy i niespecyficzne objawy raka (osłabienie, utrata masy ciała i apetyt). Rozpoznanie ustala się na podstawie danych z inspekcji, badań laboratoryjnych i instrumentalnych. Leczenie - interwencja chirurgiczna, chemioterapia, radioterapia, terapia hormonalna.

Gruczolakorak macicy

Gruczolakorak macicy (rak endometrium) jest złośliwym nowotworem, który pochodzi z komórek gruczołowych endometrium. Jest to bardziej rozpowszechniona forma raka macicy niż mięsak gładkokomórkowy (guz pochodzący z tkanki mięśniowej), który rozpoznaje się w 70% przypadków raka macicy. Zajmuje drugie miejsce wśród nowotworów złośliwych u kobiet po raku piersi. Częściej zdiagnozowana jest w wieku 40-65 lat. Obecnie obserwuje się wzrost częstości występowania gruczolakoraka macicy i tendencję do odmładzania tego typu nowotworów. 40% pacjentów to kobiety w wieku rozrodczym.

Przez ćwierć wieku zapadalność w grupie wiekowej 40-49 lat wzrosła o 30%, w grupie kobiet 50-59 lat - o 45%. W tym przypadku częstość występowania u kobiet w wieku poniżej 29 lat tylko w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła o 50%. Gruczolakorak macicy jest dobrze uleczalny we wczesnych stadiach, a wraz z postępem procesu rokowanie pogarsza się. Wszystko to powoduje, że ważne są regularne badania diagnostyczne i potrzeba czujności onkologicznej ginekologów w odniesieniu do tej choroby. Leczenie gruczolakoraka macicy prowadzone jest przez specjalistów z zakresu ginekologii i onkologii.

Przyczyny gruczolakoraka macicy

Gruczolakoraka macicy jest hormonem, nowotworach. Stan gruczołowej tkanki endometrium cykliczne zmiany pod wpływem steroidowych hormonów płciowych. Zwiększenie ilości estrogenów stymuluje zwiększoną proliferację komórek endometrium, oraz zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka. Wśród czynników ryzyka macicy, gruczolakorak związanych ze zmianami poziomów hormonalnych Wskazano wczesnym początkiem miesiączki późnym początkiem menopauzy, zespół policystycznych jajników, nowotwory jajników wytwarzające hormony, otyłość (tkanka tłuszczowa syntetyzuje estrogeny), a długotrwałe stosowanie dużych dawek leków estrogensoderzhaschih.

Prawdopodobieństwo rozwoju gruczolakoraka macicy zwiększa się w obecności niektórych chorób, w szczególności nadciśnienia i cukrzycy. Warto zauważyć, że zaburzenia hormonalne i metaboliczne są częstym, ale nie obowiązkowym czynnikiem poprzedzającym rozwój gruczolakoraka macicy. U 30% pacjentów wymienione powyżej zaburzenia są nieobecne. Wśród innych czynników ryzyka, onkolodzy nazywają brak aktywności seksualnej, ciążę i poród, a także obecność raka piersi i raka endometrium u bliskich krewnych. Nowotwór złośliwy rozwija się często na tle gruczolakowatości i polipowatości macicy.

Klasyfikacja gruczolakoraka macicy

Biorąc pod uwagę poziom różnicowania komórek, istnieją trzy typy raka endometrium:

 • Wysoce zróżnicowany gruczolakorak macicy - większość komórek zachowuje normalną strukturę. Zidentyfikowano niewielką liczbę komórek o uszkodzonej strukturze (z wydłużonymi jądrami, wydłużonymi lub powiększonymi).
 • Umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak macicy - komórkowy polimorfizm jest bardziej wyraźny, obserwuje się intensywny podział komórek.
 • Nisko zróżnicowany gruczolakorak macicy - wyraźnie wyrażony komórkowy polimorfizm, liczne oznaki zmian patologicznych w strukturze komórki.

Biorąc pod uwagę kierunek wzrostu guza trzy rodzaje macicy gruczolakoraka: głównie exophytic wzrost (guza rośnie do jamy macicy), korzystnie z endofitycznych wzrostu (guza atakuje leżących tkanek) i mieszano. Złośliwe nowotwory ze wzrostem egzofitycznym są częściej wykrywane.

Biorąc pod uwagę przewagę tego procesu, wyróżnia się cztery stadia gruczolakoraka macicy:

 • Etap I - guz jest umiejscowiony w ciele macicy, otaczające tkanki nie są zaangażowane.
 • II etap - Guz rozciąga się na szyjkę macicy.
 • III etap - gruczolakorak macicy rozciąga się na otaczającą celulozę, można wykryć przerzuty w pochwie i regionalne węzły chłonne.
 • IV etap - gruczolakorak macicy wykracza poza miednicę mniejszą, kiełkuje do odbytnicy lub pęcherza, można wykryć odległe przerzuty.

Objawy gruczolakoraka macicy

Choroba może być bezobjawowa przez długi czas. W kobiet po menopauzie są alarmujące objawy krwawienia z macicy. U kobiet w wieku rozrodczym może być zbyt ciężki i zbyt długotrwałe miesiączki. Krwawienie nie jest patologicznym znakiem macicy, gruczolakorak, ponieważ objawy mogą być wyświetlane w wielu innych chorób (na przykład, gruczolistość i mięśniaków macicy), ale obecność tej objawów należy wzbudzić onkologiczne czujności i prowadzą do badania w głębi. Szczególnie dotyczy to pojawienie się krwawienia z macicy w okresie menopauzy siedzibę.

Młodych kobiet cierpiących z rakiem macicy, często okazują się ginekologa powodu zaburzenia jajnika, niepłodność, nieregularne miesiączki i upławy. Pacjenci w podeszłym wieku mogą zgłaszać skargi dotyczące surowiczych zrzutów o różnej konsystencji. Wraz z rozwojem gruczolakoraka macicy, białka stają się obfite, wodniste. Obecność nieprzyjemnym zapachu wyładowania jest słaba prognostyczny znaku, co świadczy o szerokim rozprzestrzenianiu rozpadu i macicy, gruczolakorak.

Bóle pojawiają się zwykle podczas rozprzestrzeniania się guza, zlokalizowane w okolicy lędźwiowej i podbrzuszu, mogą być trwałe lub napadowe. Niektórzy pacjenci zwracają się do lekarza tylko na etapie kiełkowania i przerzutów. Wśród możliwych dolegliwości w późnych stadiach gruczolakoraka macicy - osłabienie, brak apetytu, utrata masy ciała, hipertermii i obrzęk kończyn dolnych. Przy kiełkowaniu ściany jelita i pęcherza dochodzi do naruszeń defekacji i oddawania moczu. Niektóre kobiety wykazują wzrost wielkości brzucha. W późniejszych stadiach może wystąpić puchlina brzuszna.

Rozpoznanie gruczolakoraka macicy

Rozpoznanie ustala się na podstawie danych z badań ginekologicznych, wyników badań instrumentalnych i laboratoryjnych. Najprostszą metodą diagnostyki laboratoryjnej gruczolakoraka macicy jest biopsja aspiracyjna, którą można wielokrotnie wykonywać w warunkach ambulatoryjnych. Wadą tej techniki jest mała informatywność na początkowych etapach gruczolakoraka macicy. Nawet przy powtarzających się badaniach prawdopodobieństwo wykrycia początkowego stadium raka z analizy zawartości aspiracji wynosi tylko około 50%.

Podczas badania przesiewowego oraz z pojawieniem się podejrzanych objawów zaleca się USG narządów miednicy. Ta metoda diagnostyki instrumentalnej umożliwia wykrywanie procesów wolumetrycznych i zmian patologicznych w strukturze endometrium. Wiodącym miejscem w rozpoznaniu gruczolakoraka macicy jest histeroskopia. Podczas zabiegu ginekolog nie tylko bada wewnętrzną powierzchnię macicy, ale także dokonuje celowanej biopsji zmienionych miejsc, WFD jamy macicy i kanału szyjki macicy.

Obiecującą metodą diagnostyczną macicy, gruczolakorak jest diagnostyka fluorescencyjne - badanie endoskopowe macicy po podaniu fotosensybilizatora, gromadzi się selektywnie w zmienionej tkance. Technika pozwala na wizualizację formacji objętościowych o średnicy do 1 mm. Po histeroskopii i diagnostyce fluorescencyjnej wykonuje się histologiczne badanie próbki biopsyjnej. Aby ocenić częstość macicy, gruczolakorak, wykrywanie węzłów chłonnych i odległych przerzutów jest stosowany CT i MRI.

Leczenie gruczolakoraka macicy

Najlepsze wskaźniki pięcioletniego przeżycia w gruczolakoraku macicy odnotowano po kompleksowej terapii, w tym chirurgii, radioterapii i terapii lekowej. Taktyki terapeutyczne, intensywność i czas stosowania każdego składnika złożonej terapii onkoginekologów ustalane są indywidualnie. Wskazaniami do zabiegu są stadia I i II gruczolakoraka macicy. Wykonalność interwencji chirurgicznej w stadium III określa się biorąc pod uwagę liczbę niekorzystnych czynników prognostycznych.

W przypadku raka, śluzówki macicy może być realizowany zarówno pangisterektomiya przedłużony przydatkami macicy, usuwaniu regionalnych węzłów chłonnych i tkanki w obrębie miednicy). Radioterapię gruczolakoraka macicy stosuje się na etapie przygotowania przedoperacyjnego oraz w okresie pooperacyjnym. Używać teleirradiation i macicy brachyterapii (promieniowanie z cylindrem, wprowadzono do macicy lub pochwy).

Chemioterapia i terapia hormonalna gruczolakoraka macicy to pomocnicze techniki mające na celu zmniejszenie ryzyka nawrotu i korekcji tła hormonalnego. W procesie chemioterapii stosuje się cytostatyki. W trakcie terapii hormonalnej przepisuj leki, które wpływają na receptory progesteronu i estrogenu znajdujące się w nowotworze złośliwym. W przypadku gruczolakoraka macicy stopnia IV interwencja chirurgiczna nie jest wskazana, leczenie przeprowadza się przy użyciu chemioterapii i radioterapii.

Rokowanie i zapobieganie gruczolakorakowi macicy

Rokowanie zależy od stadium raka endometrium, wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Pięcioletnia przeżywalność dla stadiów I i II gruczolakoraka macicy wynosi 98-70%, na etapie III - 60-10%, na etapie IV - około 5%. W 75% przypadków nawroty występują w ciągu pierwszych trzech lat po zakończeniu leczenia. Prawie połowa przypadków znajduje się w pochwie, 30% w regionalnych węzłach chłonnych, a 28% w odległych narządach.

Środki zapobiegawcze w dziedzinie profilaktyki i wczesnego wykrywania macicy gruczolakoraka obejmować regularne kontrole u ginekologa, okresowe badanie ultrasonograficzne miednicy, terminowe leczenie chorób przedrakowych macicy, korekcja zaburzeń endokrynologicznych, zrównoważonej diety i ćwiczeń, aby utrzymać prawidłową masę ciała, mające na celu zmniejszenie masy ciała w otyłości, odpowiednie terapia cukrzycy i nadciśnienia.

Gruczolakorak lub rak macicy ciała - brak objawów przed zaawansowanym stadium

Raka ciała macicy oczywiście nie jest takim liderem jak, powiedzmy, rak szyjki macicy. Jednak endometrium zaczyna być atakowane przez nowotwory, głównie w wieku "Balzaka" i starszych. Na macicy nie jest już odpowiedzialna za prokreacji, a hormony zaczynają się przestawić na domiar złego ich działalności, ponieważ hormony nie ma potrzeby monitorowania miesięcznego cyklu miesiączkowego, zapewniając proces owulacji, możliwość poczęcia i implantacji jaja.

Ale każda reguła ma wyjątek, a hormony są czasami w bardzo młodym wieku, aby zachowywać się jak u kobiet po menopauzie, więc występowanie gruczolakoraka endometrium u kobiet w wieku rozrodczym nie jest wyjątkiem. Tendencja do odmłodzenia jest niestety obserwowana we wszystkich typach nowotworów ciała macicy.

Co to jest rak macicy i jego rodzaje

Jeśli chodzi o raka endometrium, w większości przypadków odnosi się do guzów gruczołów (gruczolakoraków śluzówki macicy), a w międzyczasie, istnieją inne, choć rzadziej rodzajów nowotworów złośliwych, które różnią się pod względem pochodzenia (histogenezie). Odmiany nowotworów złośliwych korpusu macicy można przedstawić w następujący sposób:

 • nabłonek: gruczołowy rak (gruczolakorak) i rak płaskonabłonkowy;
 • guzy pochodzenia mezenchymalnego: mięśnie gładkie (mięsak gładkokomórkowy macicy) i podścielisko (mięsak zrębu endometrium);
 • mieszane nowotwory nabłonkowo-mezenchymalne, w których obecny jest zarówno zrębowy, jak i gruczołowy komponent złośliwy (adenosarcoma, carcinofibroma).

Jednak najczęstszym typem nowotworu w ciele macicy jest guz z nabłonka gruczołowego - gruczolakorak endometrium, który również ma swoje różnice wewnątrzgatunkowe:

 • bardzo zróżnicowany gruczolakorak macicy charakteryzuje łagodnym polimorfizm komórek, które po kilku etapach dojrzewania się tak blisko do normalnego, a nawet „uczyć się”, aby wykonywać swoją funkcję fizjologiczną;
 • umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak jest reprezentowany przez komórki polimorficzne inne niż normalne komórki, z powiększonym jądrem hiperchromicznym z jąderkami, z obecnością patologicznych mitoz;
 • guz o niskim stopniu zróżnicowania różni się intensywną proliferacją z eksprymowaną atypią komórek, obecnością znacznej liczby patologicznych mitów, wyrażoną strukturalną reorganizacją tkanki nowotworowej;
 • niezróżnicowany rak, którego naturę można określić jedynie przypuszczalnie, ponieważ komórki nie są rozwinięte i nie jest możliwe ustalenie, czy należą one do konkretnej tkanki. Nazywa się je po prostu "komórkami rakowymi". Niezróżnicowany rak ma najwyższy stopień złośliwości i najgorsze rokowanie.

Im wyższy stopień zróżnicowania raka endometrium rokowanie jest korzystny, jednak cytologiczne i histologiczne wysokiej jakości gruczolakoraka macicy może być trudna do odróżnienia od nietypowym rozrostem, ponieważ komórki rakowe nadal uchodzić za normalne.

Jakie czynniki powodują rozwój raka endometrium?

Głównym „winny” i progenitorowych od ciała macicy, gruczolakorak długi czas uważano, hormony, gdzie asymetria pomiędzy podwyższonym poziomem progesteronu i niedobór estrogenów powoduje powstanie procesów patologicznych w endometrium. Istniejące współistniejące choroby mogą przyczyniać się do raka i pogorszyć sytuację.

Tak więc warunkiem wstępnym rozpoczęcia edukacji złośliwej są:

 • naruszenie równowagi hormonalnej pomiędzy estrogenami i progesteronem;
 • przerost, polipy i inne łagodne procesy endometrialne w wyniku braku równowagi hormonalnej;
 • policystyczny jajnik;
 • wczesny początek miesiączki (menarche), nieobecność w ciąży i poród;
 • inne nowotwory rozrodczych narządów płciowych (jajniki, gruczoł mleczny);
 • otyłość i cukrzyca;
 • leczenie radioterapeutyczne;
 • czynnik dziedziczny.

Ważne jest, aby kombinacja trzech lub więcej czynników zwiększała ryzyko rozwoju złośliwego procesu, a obecność:

 • brak owulacji;
 • hyperestrogenia;
 • naruszenie metabolizmu węglowodanów i tłuszczów, znacząco zwiększa prawdopodobieństwo raka endometrium.

Etapy raka w ciele macicy

Po rozpoczęciu wzrostu od jednej komórki nowotworowej nowotwór rozpoczyna swój rozwój, zdobywając coraz to nowe terytoria, i rozrasta się zarówno dogłębnie (w pierwszym etapie), jak i do endocervix (w drugim etapie). W związku z tym, na podstawie struktury i rozmieszczenia tkanki nowotworowej, zidentyfikowano następujące etapy procesu złośliwego (histologicznie):

 1. Art. - komórka nowotworowa wytwarza podobne i jest opanowana w endometrium, Stopniowo przenikając w głąb, tkanka nowotworowa osiąga połowę mięśniówki macicy i porusza się dalej;
 2. Art. - rozpoczyna się, gdy kiełkuje w raku myometrium, zaczyna opanowywać gruczołowe kanały endocervix i chwyta zręby szyjki macicy;
 3. Art. - proces złośliwy rozciąga się na otrzewną, przydatkami, pozostawiając przerzuty w pochwie, w węzłach chłonnych miednicy i otrzewnej (śródbrzusznej);
 4. Art. - charakteryzuje się inwazją (wrastanie) z tkanki nowotworowej u śluzowej pęcherza, jelita grubego, obecność przerzutów oraz narządów jamy brzusznej (wątroby, trzustki, nerek), a nawet nowotworu może łatwo dostać się do płuc i mózgu.

Znaki i objawy

Zasadniczo gruczolakorak występuje w chorobach podstawowych (polip, przerost endometrium).

Objawy złośliwości można znaleźć w badaniach cytologicznych i histologicznych materiału uzyskanego z oddzielnym biuretą diagnostyczną lub biopsją aspiracyjną jamy macicy.

Obecność atypii w komórkach nabłonka gruczołowego daje podstawy do założenia nowotworu, co wymaga szeregu dodatkowych środków diagnostycznych.

Rak endometrium w przypadku braku chorób tła w początkowych fazach jasności symptomatologii nie jest różny i nie może identyfikować się przez długi czas. Jeśli pojawią się patologie młodych kobiet:

 • przedłużone krwawienie miesiączkowe;
 • ciągły obolały ból w okolicy lędźwiowej;
 • narastał nagle żołądek, następnie u kobiet w okresie menopauzy w przypadku braku menstruacji takie objawy i tak się dzieje (wszystko jest odpisane z powodu wieku).

Jednak objawy raka endometrium, choć nie są liczne, ale nadal można je rozpoznać, co najważniejsze - nie zapomnij odwiedzić ginekologa i nie odkładaj swojego zdrowia w "długim pudełku".

Rozpoczęty nagle po długiej przerwie krwawienie z macicy w okresie menopauzy jest poważnym zwiastunem przyszłych kłopotów, więc wyjazd do ginekologa powinien być przeprowadzony bez zwłoki.

Metody diagnostyczne

Rozpoznanie raka macicy może być przeprowadzone za pomocą:

 • badanie ultrasonograficzne;
 • tomografia komputerowa;
 • histeroskopii z biopsją, jednakże najbardziej znaczące Plan badania morfologii guza zawiera materiał, który może zawierać: zgarniający szyjki macicy, oddzielne skrobanie jamy macicy i szyjki macicy, kanału zasysającego.

Materiał uzyskany za pomocą tych metod, już wizualnie (kolor, konsystencja) może wskazywać na złośliwość procesu, aby wyjaśnić, który musi przejść przez główne etapy diagnostyki:

I. Badania cytologiczne, które umożliwiają:

 • aby wykryć oznaki złośliwości w samych komórkach (polimorfizm komórkowy, naruszenie stosunku jądrowo-cytoplazmatycznego w kierunku powiększania jądra, mitozy);
 • określić rodzaj guza i stopień jego różnicowania.

II. Diagnostyka histologiczna będzie badać nowotwór szerzej i określić:

 • wszystkie oznaki atypii;
 • stosunek składnika zrębowego i gruczołowego;
 • stopień inwazji, ponieważ bada sekcję tkanki;
 • obecność komórek nowotworowych w lumenach naczyń limfatycznych i naczyń krwionośnych (emboli). Pojawienie się zatorów w naczyniach jest złym prekursorem i wskazuje, że guz zaczął się dawać przerzuty.

Cała struktura guza przechodzi analizę histologiczną. Proces złośliwy w miarę rozwoju często staje się niejednorodny. W guzie mogą pojawić się jeszcze bardziej złośliwe ogniska niż pierwotnie, co zmniejsza stopień różnicowania w poszczególnych miejscach. Diagnoza w takich przypadkach jest ustawiona na najniższy stopień. Dlatego do zawarcia jest niezbędna duża ilość materiałów pobranych z różnych stron.

Ponadto wszystkie narządy i tkanki usunięte podczas operacji podlegają obowiązkowemu badaniu histologicznemu.

III. metody immunohistochemiczne jest najbardziej pouczające, ale niestety nadal mało dostępne ze względu na złożoność i wysokie koszty sprzętu i odczynników, ale immunohistochemia guza można powiedzieć wszystko, odsłaniając:

 • obecność markerów nowotworowych, to jest białek, które są charakterystyczne tylko dla tego typu nowotworu;
 • obecność receptorów dla hormonów specyficznych dla tego raka;
 • charakter formacji złośliwej i, oczywiście, stopień zróżnicowania.

Immunohistochemia, pokonywanie trudności, pewnie wkracza do praktyki klinicznej, ponieważ jest to wysoce informatywna metoda nie tylko w zakresie diagnostyki, ale także w celu określenia protokołu leczenia i prognozy choroby. Cieszę się, że zalety nowego kierunku zostały już z powodzeniem wykorzystane w wielu klinikach Federacji Rosyjskiej.

Leczenie

Leczenie jest odpowiednie w złożony sposób, w którym wiek pacjenta, stadium choroby i stopień różnicowania guza determinują kierunek i taktykę: jak leczyć raka macicy.

Leczenie zachowawcze po wykryciu wysoce zróżnicowanego gruczolakoraka jest teoretycznie możliwe. Pokazano go jedynie kobietom w młodym wieku (do 40 lat). Leczenie opiera się na terapii hormonalnej, przeprowadzonej pod ścisłą kontrolą skuteczności leczenia z obowiązkowymi powtarzanymi biopsjami.

Chirurgiczna metoda walki z rakiem endometrium była i pozostaje najbardziej podstawową i najbardziej niezawodną metodą usuwania:

 • macica;
 • macica i przydatki;
 • macica, przydatki i regionalne węzły chłonne.

Oczywiście, oprócz różnicowania i etapu, wiek odgrywa ważną rolę dla metody chirurgicznej. Jeżeli leczenie kobiet w wieku rozrodczym zapewnia maksymalną chirurgię oszczędzającą narząd, to w okresie menopauzy, nawet przy wysokim zróżnicowaniu nowotworów, pokazano najbardziej radykalne warianty.

Laparoskopowe wycięcie macicy w gruczolakoraku endometrium jest niepraktyczne ze względu na złośliwość procesu. Onkolodzy twierdzą, że nie należy "tracić" komórki nowotworowej podczas usuwania zajętego narządu. Nie zawsze jest to możliwe z laparoskopią. Zwyrodnienie powinno być wykonywane przez otwarty dostęp (laparotomia), gdzie obowiązkowym etapem operacji jest przedłużony audyt jamy brzusznej w celu wykluczenia formacji objętościowych innych narządów.

Równolegle z leczeniem chirurgicznym, aby zapobiec przerzutom i nawrotom, chemioterapia lekami hamującymi wzrost nowotworu odbywa się w dawkach odpowiadających stadium choroby, stopniowi złośliwości i wieku pacjenta.

Podejście do diagnostyki radiacyjnej jest również ściśle indywidualne i bierze pod uwagę kryteria wymienione powyżej.

Prognoza

Przy wysoce zróżnicowanym raku ciała macicy (gruczolakorak) rokowanie jest względnie korzystne, zwłaszcza jeśli zostanie wykryte na wczesnym etapie jego rozwoju. Odpowiednie kompleksowe leczenie, dynamiczne obserwacje i środki zapobiegawcze dają nadzieję na całkowite wyleczenie. Niestety, rak o niskim stopniu złośliwości daje tylko łzy i wątpliwości, a niezróżnicowany pozostawia niewiele nadziei. Rak to rak...

A jednak wiele zależy od kobiety. Im szybciej zwróci się o pomoc, tym bardziej nie ma szansy stawić czoła temu straszliwemu słowu "rak", a jeśli się z nim zmierzy, łatwo przezwyciężyć tę dolegliwość.

Okresowe wizyty w klinice położniczej w celu rutynowej kontroli, materiał pochodzi z cytologia szyjki macicy i kanału szyjki macicy co sześć miesięcy zapewni systematyczne monitorowanie ich stanu zdrowia. I kobiet w okresie menopauzy dotyczy to przede wszystkim dlatego, że jakiś docierającego menopauzie, zaczynają rozumieć, że nie jest już konieczne, ze względu na wygaśnięcie aktywności hormonalnej i utraty płodności.

Zdrowie kobiet jest ważne w każdym wieku, dbaj o nie.

Gruczolakorak macicy

Gruczolakorak macicy jest jedną z odmian złośliwych nowotworów macicy. Rak ten charakteryzuje się tym, że dotyka przede wszystkim najbardziej powierzchownej warstwy, endometrium macicy.

Objawy kliniczne raka endometrium występują w postaci krwawienia, które w miarę postępu choroby jest uzupełniane objawami bólu w dolnej części brzucha. Może wystąpić tendencja do zwiększenia lub zmniejszenia wielkości macicy. Rozwój procesów patologicznych w większości przypadków bezpośrednio obejmuje ciało macicy.

Kod ICD-10

Przyczyny gruczolakoraka macicy

Dokładne przyczyny rozwoju raka macicy (a także wielu innych postaci raka) są nieznane. Według niektórych badań wzrasta ryzyko zachorowania na raka macicy:

Tak jak obecnie niemożliwe jest stwierdzenie z absolutną pewnością, co tak naprawdę powoduje raka w różnych jego postaciach, przyczyny gruczolakoraka macicy można zmniejszyć jedynie do listy czynników, które mogą sprowokować lub przyczynić się do rozwoju tej złośliwej choroby.

Zakres wieku, w którym istnieje największe prawdopodobieństwo powstania takiego guza, obejmuje okres życia kobiety w wieku od 50 do 65 lat.

Jak wskazują wyniki niektórych badań, kobiety są szczególnie zagrożone w grupie ryzyka, gdy mają zaburzenia metaboliczne i mają nadwagę, otyłość. W szczególności z otyłością 2-3 stopni, ze znacznym nadmiarem wskaźnika masy ciała.

Istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się gruczolakoraka macicy u kobiet, które nigdy nie rodziły.

zwiększa ryzyko wystąpienia takiej choroby później w momencie wystąpienia menopauzy, jeśli kobieca menopauza wystąpiła w wieku 52 lat.

Do przyczyn gruczolakoraka macicy należy również obecność kobiety z zespołem policystycznych jajników.

Zwiększa możliwość rozwoju tego złośliwego nowotworu i raka piersi, przenoszonego przez kobietę, a poza tym, jeśli jest w bezpośrednim związku z tymi, którzy mieli raka macicy - od matki lub siostry.

Objawy gruczolakoraka macicy

Nowotwór ma wygląd węzła nowotworowego, którego proces wzrostu zachodzi zgodnie z typem egzofitycznym, z możliwością późniejszego rozprowadzenia do mięśniówki macicy. Ale z reguły taka tendencja występuje w wyjątkowych przypadkach, głównie guz ma określoną lokalizację, nie rozszerza strefy zmiany na endometrium na całej jego powierzchni i nie penetruje myometrium i parametrów.

Objawy macicy gruczolakoraka w kroku przewidywanie jego wygląd jak objawia się w następujący tle i chorób wpływających przedrakowe endometrium.

Polip endometrium charakteryzuje się pojawieniem się na wewnętrznej skorupie macicy ograniczonego zgrubienia, rozciągającego się jako występ w jamie macicy.

Innym prekursorem złośliwego nowotworu rozpoczynającego się w macicy może być znacznie zwiększona ilość gruczołów śluzowo-jelitowych, która jest znana jako adenomatoza endometrium.

Na stanie przedrakowym lub wczesnego rozwoju raka wskazać takie rzeczy jak dostępność rozszerzona typu bolące objawy ból w okolicy lędźwiowej; długotrwałe krwawienie z wysokim stopniem utraty krwi podczas cyklu menstruacyjnego u kobiet w wieku rozrodczym; krwawienie w macicy, które można sprowokować w okresie menopauzy, takie jak wznowienie krwawienia po długim czasie.

Prostym i skutecznym środkiem zapobiegawczym mogą być regularne wizyty u ginekologa. Specjalista jest w stanie zdiagnozować objawy gruczolakoraka macicy i wyznaczyć odpowiednie na czas leczenie, zapobiegając przejściu choroby do bardziej poważnej fazy i możliwemu pojawieniu się wszelkiego rodzaju powikłań.

Gruczolakorak szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest chorobą nowotworową, która w większości przypadków rozwija się w płaskich komórkach nabłonka, z których składa się wewnętrzne pokrycie szyjki macicy. Z dużo mniejszym prawdopodobieństwem może istnieć gruczolakorak szyjki macicy, który ma źródło komórek produkujących śluz.

Guz nowotworowy, zlokalizowany w szyjce macicy, może być egzofityczny lub endofityczny. W pierwszym przypadku kierunek wzrostu nowotworu jest obracany wewnątrz pochwy, podczas gdy dla innych ekspansja stref dotkniętych obszarów jest spowodowana pogłębieniem w kanale, w kierunku ciała macicy.

Należy zauważyć, że istnieje również trzeci typ - rak szyjki macicy typu brodawkowego. Dzięki temu guz powstaje w wyniku połączenia czegoś przypominającego małe brodawki, podobnego do brukselki.

Gruczolakorak szyjki macicy rozpoznaje się metodą polegającą na wykryciu obecności komórek nowotworowych w rozmazach pobranych z szyjki macicy lub, przeciwnie, stwierdzeniu ich nieobecności. Ta metoda diagnozy nazywana jest testem Pap lub testem Pap. Często nowotwory szyjki macicy mogą przebiegać bezobjawowo, co sprawia, że ​​diagnoza i rozpoczęcie leczenia jest na czas.

Gruczolakorak ciała macicy

Gruczolakorak w ciele macicy jest nowotworem złośliwym, który występuje w tkankach mięśni lub błony śluzowej macicy.

Wychodząc z faktu, że endometrium wykazuje znaczną wrażliwość na działanie hormonów płciowych, w szczególności estrogenu, ta onkologia jest nowotworem zależnym od hormonów.

Około połowa przypadków lokalizacji guza jest obszarem dna macicy, może występować mniej zmian przesmyku lub całe otoczenie macicy może zostać otoczone.

W miarę postępu choroby komórki patologiczne mają tendencję do rozszerzania obszaru dotkniętych obszarów poprzez rozprzestrzenianie się na sąsiednie komórki. Osoby biorące udział w procesach przerzutów mogą być szyjką macicy, jajnikami z rurkami macicy i tkankami otoczonymi macicą, a także węzłami chłonnymi i transportem limfatycznym do wszystkich innych narządów.

Gruczolakorak ciała macicy najczęściej występuje u kobiet przed wystąpieniem menopauzy. Rozpoznanie następuje poprzez skrobanie z kanału szyjki macicy w celu wykonania kolejnego badania histologicznego. Niekorzystnym czynnikiem komplikującym diagnozę jest jego występowanie w głębokich warstwach tkanek.

O Nas

Teratoma jest łagodnym nowotworem, który powstaje na etapie ludzkiego rozwoju zarodkowego. Uważa się, że występuje ona w ciąży mnogiej, jeśli rozwój jednego z zarodków zostanie przerwany.