Metastazy w płucach - ile żyją?

Według częstości drugorzędowych wtórnych procesów onkologicznych, płuca zajmują drugie miejsce po wątrobie. Takie statystyki są oparte na cechach dopływu krwi ludzkiej, w których największa objętość krwi przechodzi przez wątrobę i tkankę płucną.

W praktyce onkologicznej powszechne jest oddzielenie krwiotwórczych i limfogennych szlaków komórek nowotworowych. "Metastazy w płucach"- ilu żyć pacjenci z tą patologią są zdeterminowani przez rodzaj guza pierwotnego, a także przez liczbę i rozmiar wtórnego ogniska onkologicznego.

Etiologia przerzutowej choroby płuc

Przerzuty do płuc powstają w wyniku podziału nietypowych komórek nowotworowych i rozprzestrzeniania ich przez ciało poprzez układ krążenia i limfatyczny. W praktyce onkologicznej powszechnie uważa się, że prawie każdy złośliwy nowotwór może służyć jako źródło przerzutów płucnych. Istnieje następująca grupa chorób onkologicznych, które w przerzutach z dużą częstotliwością do płuc:

 • rak odbytnicy;
 • czerniak skóry;
 • rak piersi;
 • złośliwy nowotwór pęcherza moczowego;
 • mięsak nerki;
 • nowotwory żołądka i przełyku.

Przerzuty do płuc: objawy obecności

Zwykle pacjenci z przerzutami w płucach poszukiwania leczenia w późniejszych stadiach choroby, która jest związana z rozwojem nowotworów u bezobjawowych w pierwszych etapach wzrostu złośliwych. Typowe objawy wtórnego ogniska nowotworu w układzie płucnym przebiegają w następujący sposób:

 1. Progresywna duszność obserwowana podczas wysiłku fizycznego lub w spoczynku.
 2. Regularne ataki suchego kaszlu.
 3. Stopniowo nasilający się zespół bólowy. Ból w nowotworach na początkowych etapach jest zatrzymywany przez tradycyjne środki przeciwbólowe, a na późniejszym etapie wymaga użycia narkotycznych analeptyków.
 4. Obecność krwawych mas w plwocinie po ataku kaszlu.

Ilu ludzi żyje z przerzutami do płuc, zależy od szybkiego wykrycia wtórnej onkologii. Lekarze-onkolodzy zalecają natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej w przypadku wykrycia przynajmniej jednego z powyższych objawów! W onkologii bardzo często przerzuty do płuc są określane na długo przed odkryciem pierwotnego miejsca raka.

Dalszemu rozwojowi choroby towarzyszy wzrost zatrucia nowotworowego organizmu, co objawia się w takim obrazie klinicznym:

 • szybkie zmęczenie, ogólne złe samopoczucie i obniżona wydajność;
 • podkliniczna temperatura ciała, która jest chroniczna;
 • kaszel z rakiem jest prawie stały;
 • utrata apetytu i szybki spadek masy ciała.

Rozpoznanie przerzutów do płuc

Aby ustalić diagnozę ośrodka onkologicznego dla takich technik:

Za pomocą promieniowania rentgenowskiego lekarz określa obecność przerzutów, ich lokalizację i rozmiar.

Cyfrowe przetwarzanie wyników rentgenowskich pozwala nam wyjaśnić kształt i położenie drugiego punktu skupienia na onkologii.

Badanie układu oddechowego w polu elektromagnetycznym za pomocą promieniowania rentgenowskiego zwiększa przejrzystość obrazu i jakość diagnozy.

Płuca z przerzutami w sekcji

Leczenie wtórnych nowotworów w płucach

Do tej pory w onkologii stosuje się następujące metody leczenia przerzutów w płucach:

Resekcja tkanki płucnej wraz z przerzutami jest najskuteczniejszym sposobem leczenia przeciwnowotworowego, ale jest przeprowadzana dość rzadko. Wynika to z faktu, że wskazaniem do interwencji chirurgicznej jest pojedyncze ognisko wtórne i wyraźnie umiejscowione umiejscowienie guza.

Wpływ promieniowania rentgenowskiego o wysokiej aktywności przyczynia się do stabilizacji procesu złośliwego i redukcji zespołu bólowego. Napromienianie promieniami jonizującymi odbywa się zdalnie w warunkach stacjonarnych.

Systematyczny odbiór środków cytotoksycznych pozwala kontrolować rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. Przebieg chemioterapii ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta z rakiem, biorąc pod uwagę główne leczenie raka i ogólny stan organizmu. W praktyce, onkolodzy łączą radioterapię i chemioterapię w celu wzmocnienia efektu terapeutycznego.

Przyjmowanie leków hormonalnych jest uzasadnione obecnością hormonozależnego guza pierwotnego (raka gruczołu mlecznego i prostaty). Ten rodzaj ekspozycji jest głównie stosowany w złożonej terapii przeciwnowotworowej.

Technika ta jest pokazana jako objawowe leczenie zmian nowotworowych dużych oskrzeli. Laserowa resekcja wykonywana jest pod kontrolą bronchoskopii.

Innowacyjna technologia "cyber-nóż" pozwala na operowanie trudnodostępnego raka za pomocą skoncentrowanej wiązki promieniowania jonizującego.

Metastazy w płucach - ile żyją? Prognoza

Metastazy w płucach, ilu żyć pacjenci zależą od rodzaju guza pierwotnego i stopnia złośliwego wzrostu. Ogólnie jednak rokowanie choroby jest skrajnie negatywne, ponieważ według statystyk lekarze nie ustalają pięcioletniego przeżycia u takich pacjentów. Po leczeniu chirurgicznym obserwuje się najdłuższą oczekiwaną długość życia pacjentów z wtórnym guzem płuc.

Ile czasu potrzeba, aby żyć z przerzutami w płucach?

Przerzuty do płuc powtarzają się złośliwe zmiany w tkance płucnej, które są wynikiem rozprzestrzeniania się komórek rakowych z innych narządów. Choroba jest szybka i nie można jej zdiagnozować na wczesnym etapie. Najczęściej rokowanie rozwoju zdarzeń jest niezwykle negatywne, ponieważ ze względu na znaczną liczbę zmian, skuteczne efekty terapeutyczne stają się nieosiągalne.

Jednak dokładna definicja tego, ile życia pozostaje dla pacjenta z przerzutami do płuc, jest określona przez całą listę różnych składników: lokalizacji ogniska, wielkości guzów i skuteczności leczenia.

Etiologia, objawy i rozpoznanie przerzutów

Jedną z głównych przyczyn częstych przerzutów narządów oddechowych jest dobrze rozwinięty układ krążenia, który je przenika. Komórki rakowe pierwotnej postaci złośliwej poruszają się wzdłuż układu naczyniowego lub limfatycznego, przenikając do tkanki płucnej. Ponadto, nie ma możliwości rozprzestrzeniania się zasysanie, podczas których komórki nowotworowe przerzuty do rozpoczęcia ruchu wokół gałęzi tchawicy z szybko rosnących guzów, w pobliżu jednego z organów, płuc i dróg oddechowych.

Przerzuty do płuc są zwykle wykrywane w raku przewodu pokarmowego, układu moczowego, gruczołu krokowego, wątrobie, raku tarczycy i innych typach zmian nowotworowych. Często są to plomby w rozmiarach od dwóch do trzech milimetrów do sześciu centymetrów. Czasami pojawiają się one jako sieć dyfuzyjna, umieszczona pod jamą opłucnową lub w warstwach tkanki płucnej.

W pierwszych stadiach przerzutów praktycznie nie manifestują się, płyną całkowicie bezobjawowo.

Tylko ogólne oznaki jakiegokolwiek raka mogą o tym świadczyć: zmniejszony apetyt, bezprzyczynowe osłabienie, obniżona zawartość hemoglobiny we krwi, utrata masy ciała lub wysoka temperatura ciała. Podstawą do diagnozowania guzów wtórnych jest z reguły rosnąca skłonność do różnych ostrych chorób układu oddechowego, na przykład grypy, zapalenia płuc i przeziębienia.

Duszność zaczyna się formować w przypadkach zaangażowania znacznej części narządów oddechowych. Przed kaszlem jest sucho i rozwija się najczęściej w nocy, ale z czasem dodaje się do niego ropne wydzielinę. Prawdopodobieństwo krwotoku płucnego wzrasta. Ponadto rozprzestrzenianie się przerzutów prowadzi do ciężkiego zespołu bólowego.

Jeśli boli węzeł chłonny w lewej jamie piersiowej, lub nie może być utrata dźwięczności chrypka głosu, w uszkodzeń węzłów chłonnych w prawej jamie piersiowej - silny obrzęk ciała, spowodowane przez kompresję żyły głównej górnej.

Przewidywanie choroby

Podczas ustalania prognozy, ilu żyją z przerzutami do płuc, przede wszystkim zależy od stopnia zaniedbania choroby. Jeżeli choroba zostanie wykryta w ostatnich stadiach, oczekiwana długość życia nie przekracza sześciu miesięcy.

Z reguły, ze względu na zestaw środków terapeutycznych, pacjent onkologiczny może żyć przez kilka miesięcy, pod nieobecność jednego - nie więcej niż jeden. Jeśli nowotwór wykryje się we wczesnym stadium, pacjent ma nadzieję na długie życie, ponieważ obecnie istnieją bardzo skuteczne metody terapii. Na procent przeżycia istotny wpływ ma również rodzaj guza wtórnego.

Metastazy w płucach są niezwykle trudne, z wysoką śmiertelnością. Okres ich życia zależy od wielu kryteriów:

 • czy środki medyczne są uruchamiane w odpowiednim czasie;
 • rodzaj edukacji;
 • etap, na którym występują powtarzające się nowotwory;
 • poziom odporności na ciało.

Terminowe leczenie daje szansę na znaczne wydłużenie oczekiwanej długości życia pacjenta.

W przypadku wystąpienia choroby zaczyna się rozwijać, jej objawy stają się bardziej oczywiste i wyraźne, a ostatecznie prowadzi do zgonu. Jeśli nie skorzystasz z wykwalifikowanej pomocy medycznej i nie zabiegasz o leczenie wspomagające, wynik będzie najbardziej niekorzystny.

Rokowanie dla przerzutów niedrobnokomórkowych

Najczęściej występuje przerzut niedrobnokomórkowy. Jest podzielony na kilka typów:

 1. Gruczolakorak.
 2. Pojawienie się płaskiej komórki.
 3. Duże komórki.

Długość życia z tym rodzajem wtórnego złośliwości zależy od szybkości rozprzestrzeniania się. Niedrobnokomórkowy typ postępuje wystarczająco wolno, a zatem dzięki odpowiedniej terapii i szybkiej interwencji możliwe jest znaczne przedłużenie życia pacjenta z rakiem.

Zdarza się, że podczas badania diagnostycznego wykrywa się ostatni etap przerzutów do płuc, a zatem zastosowanie jakichkolwiek metod terapeutycznych staje się niemożliwe. Ten etap charakteryzuje się szybkim rozprzestrzenianiem się na inne narządy i silną zmianą węzłów chłonnych. Pacjent będzie mógł żyć od trzech miesięcy do półtora roku.

Lekarze w takim rozwoju choroby mogą jedynie utrzymywać jakość życia pacjenta i częściowo zmniejszać jego zespół bólowy. Do tej pory medycyna nie ma skutecznych metod terapeutycznych, które pozwoliłyby na pokonanie lub przynajmniej złagodzenie dolegliwości na tym etapie. Następujące opcje leczenia są powszechnie stosowane:

 • Środki mające na celu wyeliminowanie bólu.
 • Oxygenoterapia.
 • Opieka paliatywna to kompleks środków medycznych wykonywanych w celu utrzymania najbardziej komfortowego poziomu życia pacjenta.

Ten rodzaj pomocy udzielany jest w wyspecjalizowanych instytucjach dla śmiertelnych pacjentów - hospicjów.

Wskaźnik przeżywalności dla innych form

Również bardzo często przerzuty w płucach są płaskonabłonkowe. Czas życia pacjenta, a także tempo rozprzestrzeniania się choroby, zależy od stopnia rozwoju nowotworu, stadium i charakterystycznych cech typu histologicznego.

Jeśli w płucach występuje trzeci etap płaskonabłonkowych przerzutów, wskaźnik przeżycia nie przekracza dwudziestu procent na sto osób. Ponadto podobny etap ma wyraźne oznaki: nowotwory osiągają rozmiar sześciu centymetrów, istnieje aktywne rozprzestrzenianie się komórek rakowych do innych narządów.

Wśród pacjentów cierpiących na wielkokomórkową postać nowotworów wtórnych prawdopodobieństwo odzyskania wynosi tylko dziesięć procent ogólnej liczby przypadków. Wyjaśnienie tego jest takie, że prawidłowa diagnoza może być ustalona tylko na ostatnich etapach. A potem leczenie już nie ma znaczenia.

Zaczynając się rozwijać, choroba nie objawia się, jednak jej objawy to ból w klatce piersiowej, duszność i stan osłabienia.

Dorosły rak jest inną powszechną postacią przerzutów do płuc. W sytuacji, gdy złośliwy guz rozprzestrzenia się i przenika do narządów oddechowych, infekuje węzły chłonne i jamę opłucnową, rokowanie jest bardzo niekorzystne.

Ostatnim etapem nie jest leczenie chirurgiczne, dające możliwość życia od kilku tygodni do dwóch lat.

Gdy choroba zostanie wykryta na wczesnym etapie, sukces leczenia znacznie się zwiększy. Jak pokazują statystyki, szybka diagnoza powtarzanych guzów zwiększa wskaźnik przeżycia pacjenta do osiemdziesięciu procent. Jeśli nie skorzystasz z opieki medycznej, choroba w dziewięćdziesięciu procentach przypadków kończy się śmiercią w ciągu najbliższych dwóch lat.

Gdy taka diagnoza, jak przerzuty do płuc, była prawie wyrokiem śmierci dla pacjenta. Został przepisany tylko z objawowymi lekami, usuwając efekt bólu, a ukierunkowane procedury terapeutyczne nie zostały wykonane. Teraz wszystko nie jest tak jednoznaczne, a proces odzyskiwania zależy od wielu czynników.

Przede wszystkim lokalizacja i obszar początkowego ogniska, a także liczba i rozmiar rakowatych pieczęci. Równie ważne jest szybkie wykrycie choroby, skuteczność złożonego środka terapeutycznego.

Objawy przerzutów do płuc: etapy, leczenie i prognoza przeżycia

Metastazy są wtórnym celem raka. Wynikają one z ruchu komórek pierwotnego guza do innych narządów i tkanek ciała (często poprzez krew i limfę). Płuca biorą aktywny udział w procesie dopływu krwi do ciała, nasycenia krwi tlenem. To ciało zajmuje drugie miejsce w częstotliwości przerzutów.

Przyczyny

Przerzuty powstają w wyniku przemieszczania zmutowanych komórek rakowych do innych narządów i tkanek. Pierwotna choroba może być zlokalizowana z dala od lokalizacji formacji wtórnych. Co więcej, komórki przerzutowe mają te same cechy, co komórki głównego ogniska.

Przerzuty do płuc mogą mieć raka, ale najczęściej się zdarza:

 • rak piersi (przerzuty w płucach występują u 26% pacjentów z rakiem piersi);
 • rak nerki i pęcherza moczowego;
 • czerniak;
 • rak jelita grubego;
 • rak przełyku i żołądka;
 • rak prostaty;
 • rak macicy i jajników;
 • rak jednego z płuc.

Rodzaje przerzutów

W zależności od ścieżki komórek nowotworu złośliwego rozróżnia się te typy przerzutów:

 1. Limfogeniczny. Dotknięte komórki wchodzą do węzłów chłonnych poprzez naczynia limfatyczne. Ta ścieżka jest najbardziej typowa dla nowotworów nabłonkowych.
 2. Hematogenic. Komórki docierają do każdego narządu poprzez naczynia krwionośne. W ten sposób rozprzestrzeniają się zwykle guzy tkanki łącznej.
 3. Implantacja. Rozprzestrzenianie się komórek następuje z powodu przypadkowego kontaktu tkanek zdrowego organu z uszkodzonym narządem.

Przerzuty do płuc klasyfikowane są według różnych znaków:

 • Natura zmiany: naciekowa, mieszana, ogniskowa.
 • Cecha ilościowa: pojedyncza, pojedyncza, wielokrotna (więcej niż 3).
 • Powiększenie: duże, małe.
 • Lokalizacja: jednostronna, dwustronna.

Objawy

Przez długi czas przerzuty do płuc nie mają wpływu na stan pacjenta i nie pojawiają się jako objawy. Na wstępnym etapie można je wykryć podczas regularnego badania. Rozpocznij leczenie powinno być natychmiast po postawieniu diagnozy.

Objawy pojawiają się, gdy choroba onkologiczna wpływa na tkanki opłucnej. Ten proces występuje w 2-3 etapach pierwotnego guza. Na tym etapie przerzuty do płuc mają takie objawy:

 • apatia;
 • zmniejszona zdolność do pracy;
 • zmęczenie;
 • ogólne osłabienie, złe samopoczucie;
 • podwyższona temperatura ciała;
 • częste występowanie grypy, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc;
 • katar dróg oddechowych;
 • duszność;
 • suchy kaszel;
 • utrata masy ciała.

W niektórych przypadkach pojawiają się objawy z przerzutami w płucach w ostatnich stadiach choroby nowotworowej. W tym okresie objawy przerzutów mogą być dość intensywne. Jednak takie wyrażone znaki są charakterystyczne dla niewielkiej liczby przypadków klinicznych (nie więcej niż 20%). Objawowe spotkanie z objawami raka płuc Etap 4. Te atrybuty obejmują:

 • hemoptysis;
 • kaszel duszący (suchy lub mokry);
 • znaczne zmniejszenie masy ciała;
 • pobranie plwociny za pomocą krwi;
 • duszność;
 • stabilnie podwyższona temperatura ciała;
 • uczucie ogólnego osłabienia;
 • ból w żebrze i klatce piersiowej;
 • ochrypły głos.

Taki znak jak kaszel jest jednym z głównych. Często jest to pierwsza manifestacja przerzutów i występuje w 90% przypadków klinicznych. Różni się jednak od zwykłego kaszlu. Na początku kaszel jest suchy i rozdziera. Następnie staje się mokry, a często plwocina ma zanieczyszczenia ropy i krwi. Z biegiem czasu plwocina staje się ropna, z żyłami krwi. W rzadkich przypadkach kaszel może towarzyszyć krwotok płucny. Gdy proces przerzutowy wpływa na tkanki opłucnej, występuje ucisk na oskrzela, w wyniku czego kaszel staje się bardziej intensywny i towarzyszy mu znaczny ból.

Kaszel podczas procesów nowotworowych jest bardzo długi. To może nie przejść przez kilka miesięcy i być odporne na leki przeciwkaszlowe.

Etapy

Proces przerzutów trwa kilka etapów:

Intrwainacja - komórki guza pierwotnego przemieszczają się do naczyń limfatycznych lub naczyń krwionośnych.

Rozpowszechnianie - komórki, wraz z prądem limfy lub krwi, przemieszczają się przez ludzkie ciało.

Zator - komórki zatrzymują się w określonym narządzie lub tkankach. Komórki przerzutowe mogą zatrzymywać się w dowolnym narządzie i tkankach, nawet w znacznej odległości od guza pierwotnego.

Wynaczynienie - czwarty etap charakteryzuje się przenikaniem komórek przez ściany naczyń krwionośnych do tkanek i początkiem procesu ich podziału.

Bezpośredni wzrost wykształcenia wynikający z podziału i namnażania komórek przerzutowych. Proces ten może przebiegać szybciej niż wzrost guza pierwotnego.

Diagnostyka

W celu wykrycia przerzutów w płucach i ustalenia odpowiedniej diagnozy stosuje się następujące metody badań:

 • tomografia komputerowa;
 • bronchoskopia;
 • rezonans magnetyczny;
 • biopsja i histologia;
 • pozytonowa tomografia emisyjna;
 • plwociny i wysięki.

Formacje mogą mieć inną strukturę i echogeniczność:

 • homogenny hiperechogeniczny (źródło - rak okrężnicy esicy, rak odbytnicy);
 • homogenny hypoechogen (źródło - rak piersi, płuc, czerniak);
 • przerzuty do płuc o budowie torbielowatej (źródło - rak jajnika, jelit, nerek, trzustki);
 • zwapniałe przerzuty (źródło - rak jelita grubego, jajniki, żołądek, gruczoły sutkowe).

Leczenie

Wybór taktyki leczenia podejmuje lekarz. Metody leczenia dobierane są indywidualnie w każdym przypadku. Kierunek przebiegu leczenia zależy od takich czynników:

 • charakterystyka pierwotnego nowotworu złośliwego;
 • lokalizacja przerzutów w płucach i ich liczba;
 • rozmiar guza;
 • intensywność objawów;
 • tempo wzrostu i rozwoju przerzutów;
 • wiek, stan zdrowia pacjenta.

W leczeniu przerzutów w płucach stosuje się te same metody, co w leczeniu pierwotnych formacji onkologicznych:

Chemioterapia - za pomocą tej metody można kontrolować wzrost i rozprzestrzenianie się przerzutów. Przepisując chemioterapię, należy wziąć pod uwagę okres recepty na leczenie nowotworów pierwotnych tą metodą, a także leki stosowane wcześniej. W wyniku tej procedury nowotwory mogą ulegać zwapnieniu i zatrzymać ich wzrost. Ta metoda wpływa na ogólny stan pacjenta, po aplikacji wymaga długiej rehabilitacji.

Radioterapia polega na leczeniu przerzutów w dotkniętych płuc przez działanie promieniowania jonizującego na nowotwór. Pod wpływem promieni, wzrost nowotworów zatrzymuje się, a komórki ulegają zniszczeniu. Może mieć znaczące konsekwencje dla całego ciała. Wykorzystuje się promieniowanie neutronowe, promieniowanie gamma, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie beta.

Hormonalna terapia jest najbardziej skuteczna w zwalczaniu przerzutów z pierwotnych guzów piersi i prostaty, ponieważ wykazują one większą podatność na terapię hormonalną. Ta metoda powinna być częścią złożonej terapii.

Brachyterapia wewnątrzoskrzelowa - radioaktywny lek wstrzykuje się do oskrzeli za pomocą bronchoskopu przez tchawicę. Jest stosowany do guzów zlokalizowanych wokół oskrzeli, z niewielką ilością formacji.

Laserowa resekcja - zalecana w przypadku trudności w oddychaniu z powodu ucisku oskrzeli i gardła oddechowego.

Cyberknife to urządzenie używane w radiochirurgii. Metoda jest podobna do radioterapii, ale cyberknife pozwala na dokładny wpływ na nowotwór, bez wpływu na otaczające tkanki i narządy. W związku z tym nowotwory są leczone większymi dawkami promieniowania.

Leczenie operacyjne stosuje się w obecności takich warunków:

 • brak pierwotnego guza i nawrót pierwotnej choroby onkologicznej;
 • brak innych przerzutów w organizmie;
 • edukacja ma charakter centralny;
 • pojedyncze przerzuty (nie więcej niż 3);
 • niskie tempo rozwoju nowotworu (między usunięciem guza pierwotnego a występowaniem przerzutów wynosi 1 rok);
 • pojawieniu się ogniska przerzutów w płucach nie towarzyszy aktywne pojawianie się innych ognisk;
 • interwencja chirurgiczna nie spowoduje znacznego uszkodzenia stanu zdrowia pacjenta (podczas operacji można wykryć ostrzejszy obraz niż podczas badania).

Terapię przerzutów do płuc przeprowadza się w taki sam sposób, jak leczenie raka płuca w 4. etapie.

Przerzuty do płuc: objawy, edukacja i terapia

Każdy rodzaj raka jest predysponowany do przerzutów. Są w stanie przeniknąć do wszystkich narządów i tkanek, zarówno zlokalizowanych obok głównych raków, jak i odległych od nich.

Jednym z najbardziej przerzutowych narządów są płuca, które zajmują drugie miejsce po wątrobie.

Definicja

Przerzuty to ogniskowe formacje wtórnego typu różnych typów raka. Powstały z komórek formacji podstawowej, które są w stanie przeniknąć do dowolnej części ciała za pomocą przepływu limfy i przepływu krwi. Szybkość przenikania do narządów i tkanek zapewnia zmniejszoną odporność. W przypadku przerzutów charakterystyczny jest powolny i niepozorny wzrost.

Przyczyny

Dla każdego rodzaju nowotworu ich obszarami uszkodzenia są ogniska wtórne. Jako przyczyny rozprzestrzeniania się ognisk wtórnych rozważ następujące:

 1. Limfogeniczny. Przerzuty w tym przypadku pojawiają się z powodu przeniesienia komórek nowotworowych przez układ limfatyczny do narządów zlokalizowanych zdalnie z głównego ogniska. Pomimo tego, że system limfatyczny pełni rolę obrońcy naszego ciała i prowadzi do śmierci większości komórek nowotworowych, niektóre z nich pozostają nienaruszone i docierają do zdrowej tkanki.

Najczęściej przyczyną przerzutów jest rak jajników, nerek, macicy.

 • Hematogenic. Nowotwory wtórnego typu w płucach, w tym przypadku powstają w wyniku wejścia patogennych komórek przez krew. Przerzuty spowodowane przyczynami krwiotwórczymi mają skłonność do szybkiego rozprzestrzeniania się i aktywnego wzrostu. Komórki nowotworowe pochodzą z zaatakowanego jelita, trzustki.
 • Implantacja. Guz rozprzestrzenia się w płucach przez wzrost komórek rakowych przez błonę surowiczą. Bezpośrednie kiełkowanie przerzutów obserwuje się w przypadku raka żołądka, skóry i gruczołów sutkowych.
 • Mechanizm rozwoju

  Łatwość zranienia tkanek opłucnej leży w cechy jego struktury. W przeciwieństwie do innych narządów, płuca mają bardzo rozgałęzioną sieć naczyń włosowatych, która znajduje się we wszystkich warstwach tkanki. W tym przypadku płuca stale uczestniczą w procedurze mikrokrążenie krwi i limfy.

  Film pokazuje proces powstawania przerzutów:

  Objawy

  Osobliwością przerzutów jest to, że na początkowych etapach ich rozwoju nie pokazuj żadnych znaków. Objawy charakterystyczne dla jakiejkolwiek patologii raka mogą być obecne: zwiększone zmęczenie, utrata masy ciała, nudności, wysoka gorączka.

  W miarę wzrostu guza wtórnego dodaje się następujące objawy:

  1. Częste choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, które przyjmują postać chroniczną. Te cechy są głównie obserwowane już przy rozległych przerzutach przez tworzenie wielu węzłów.
  2. Wytchnienie. Pojawia się w wyniku stałego ucisku guza z częścią oskrzeli lub płuc.
  3. Kaszel. Z reguły zaczyna się od małej manifestacji. Na początku charakterystyczny jest mały, rzadki kaszel, który później staje się trwały. W nocy staje się szczególnie silny.

  Na początku kaszel jest suchy, ale wtedy pojawia się ropny śluz z plwociny. Jeśli dojdzie do dużego wzrostu plwociny, mogą pojawić się smugi krwi.

 • Krwawienie z płuc. Rozprzestrzenianie się edukacji prowadzi do rozciągania się tkanki opłucnej i deformacji naczyń, które zaczynają krwawić. Długi i objętościowy krwotok wskazują na obecność dużego guza.
 • Zespół bólu. Obserwuje się, gdy przerzuty w opłucnej rozprzestrzeniają się do części brzegowej i kręgosłupa.
 • Naruszenie głosu, objawia się chrypką i afonią. Przyczyną w tym przypadku jest powstawanie przerzutów do płuc w regionie śródpiersia.
 • Obrzęk, charakterystyczne tylko dla górnej części ciała. Prowokuje to poprzez ściśnięcie guza wtórnego głównych naczyń krwionośnych, w wyniku czego odpływ krwi zostaje zakłócony. Z tego samego powodu obrzękowi może towarzyszyć ból głowy, który pojawia się przy nagłych ruchach i kaszlu.
 • Klasyfikacja

  Aby ułatwić rozpoznanie przerzutów, prowadzono prace nad ich podziałem na grupy z różnych przyczyn. Do chwili obecnej istnieje klasyfikacja, która odróżnia formacje wtórne różnych typów:

  1. Według rodzaju tworzenia guza. Istnieją dwa rodzaje: infiltracyjny i ogniskowy. W przypadku nacieku zmiana ma ograniczoną szerokość. Guz nie rozprzestrzenia się na wszystkich powierzchniach, ale pogłębia się w tkankach opłucnej. W przeciwieństwie do nich ognisko może rozprzestrzeniać się na wszystkich powierzchniach płuc.
  2. Według liczby przerzutów. Na podstawie tej cechy wyróżnia się trzy formy: pojedyncze formy, w tym nie więcej niż 3 formacje, pojedyncze (pojedyncze) i wielokrotne (od 3 lub więcej).
  3. Przez średnicę formacji rozróżniać małe (do 1 cm) i duże formy.
  4. Według lokalizacji. Zgodnie z tą cechą wyróżniono jednostki jednostronne i obustronne, wpływające na oba płuca.

  Diagnostyka

  Aby zdiagnozować powstawanie guza wtórnego, nie wystarczy badanie i kontrola wzrokowa. W tym celu obowiązują następujące metody:

  1. Radiografia. Jest używany w pierwszej kolejności, ponieważ pozwala na natychmiastowe wykrycie przerzutów i określenie ich liczby. Również za pomocą tej metody można określić obecność we wnęce opłucnej, wysięku.
  2. CT. Zastosowany w celu określenia charakteru powstawania i wykrywania przerzutów w początkowej fazie, z małym rozmiarem do 0,5 mm. Badanie CT ujawnia obecność guza pod przykryciem.
  3. MRI. Przypisuj wykrywanie ognisk wtórnych u dzieci i liczne badania. To urządzenie umożliwia wykrycie guzów o wielkości do 0,3 mm.
  4. Badanie cytologiczne wysięk opłucnowy i flegma.
  5. Biopsja, przeznaczone do badania histologicznego.
  6. Ultradźwięki. Jest on pokazany do badania sąsiednich tkanek i narządów.

  Leczenie

  Do leczenia przerzutów do płuc stosuje się różne metody.

  Terapia chirurgiczna

  Jest to metoda preferowana dla małych kiełków guzów pierwotnych. Procedura jest w znieczuleniu ogólnym w kilku etapach:

  1. W obsługiwanym regionie dodatkowo wstrzykiwany środek znieczulający.
  2. Następnie wyprodukuj wycięcie klatki piersiowej i płuc.
  3. Kiedy guz jest zlokalizowany, przeprowadza się go wycięcie. Jeśli wyrosła na sąsiednie narządy i tkanki, przeprowadza się resekcję stawu.
  4. Po tym Obsługiwana strona jest szyta.

  Chemioterapia

  Ta technika jest najkorzystniejsza w przypadku wtórnej proliferacji komórek rakowych. Jest to wprowadzenie toksycznych leków do krwioobiegu, które agresywnie działają na komórki patogenne. Chemioterapia może być prowadzona jako przed i po operacji jej.

  Do leczenia użyj kombinacji następujących leków:

  • cyklofosfamid;
  • metotreksat;
  • fluorouracyl;
  • winkrystyna;
  • adriamycyna.

  Radioterapia

  Jest to efekt punktowy promieni rentgenowskich na obszarze przerzutów. Ta procedura może być przeprowadzona na dwa sposoby:

  1. Prosto. Oznacza to naświetlanie guza poprzez bezpośredni kontakt z nim. W tym celu wprowadza się cewnik lub specjalną rurkę do dotkniętej tkanki, przez którą dostarczana jest pewna dawka promieni. Ta metoda jest uważana za najbardziej skuteczną, ale traumatyczną.
  2. Zewnętrzny. Napromieniowanie przeprowadza się za pomocą urządzenia ze specjalną końcówką. Końcówka trafia do dotkniętego obszaru, a promienie są kierowane do niej.

  W przypadku radioterapii obszar oddziaływania jest podzielony na kilka segmentów. Dla każdego segmentu określa się jego dawkę i liczbę ekspozycji. Dawka każdego miejsca nie powinna przekraczać całkowitej dawki obliczonej dla leczenia.

  Alternatywne metody

  Nie tak dawno temu w leczeniu raka z przerzutami wprowadzono nowe metody, które już okazały się skuteczne:

  1. Radiochirurgia. Jest to rodzaj leczenia chirurgicznego, w którym kawałki tkanek wykonuje się za pomocą cyber noża. W porównaniu z konwencjonalnym skalpelem jest mniej traumatyczny i dokładniejszy.
  2. Leczenie laserowe. W tym przypadku zamiast skalpela stosuje się promień lasera, który zapewnia całkowite działanie antyseptyczne i minimalizuje ryzyko krwawienia.

  Prognoza

  Kiedy bez leczenia, przerzuty tkanki płucnej, ma niekorzystna prognoza 100% przypadków. Jednocześnie długość życia może się różnić tylko od początku przerzutów do całkowitej redukcji płuc przez guzy.

  Terminowe leczenie może poprawić ten obraz. Z wtórną proliferacją w płucach z guzami macicy, wskaźnik przeżycia wynosi 90%.

  W innych sytuacjach nie wszystko jest tak dobrze. W przypadku innych typów nowotworów pozytywne rokowanie obserwuje się w 40 lub 50% przypadków.

  Zapobieganie

  Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich rozwoju i proliferacji, lekarze zalecają terminowe zaplanowane badania, leczenie i wzmocnienie odporności.

  Recenzje

  Recenzje ludzi, którzy doświadczyli pojawienia się wtórnych guzów w płucach, mówią o niekorzystnym obrazie klinicznym z wyraźnymi objawami patologii. Tylko kilka z nich nie wspomniało o żadnych objawach rozrastania się. Zachęcamy również do dzielenia się swoją opinią na temat tego problemu, pozostawiając go w komentarzach do tego artykułu.

  Ile żyją z przerzutami w płucach? Ile czasu pozostało do życia? Ogniska w płucach - co to jest?

  Narząd, który najczęściej jest dotknięty wtórną onkologią, to płuca. Przerzuty do płuc zajmują drugie miejsce pośród nowotworów wtórnych po wątrobie. W 35% przypadków rak pierwotny powoduje przerzuty do struktur płucnych.

  Istnieją dwa sposoby rozprzestrzeniania przerzutów do płuc z pierwotnego ogniska - krwiotwórcze (przez krew) i limfogeniczne (poprzez limfę). To umiejscowienie przerzutów zagraża życiu, ponieważ są one wykrywane w większości przypadków w ostatnich stadiach onkologii.

  Przyczyny przerzutów do płuc

  Ogniska guza nowotworowego zawierają dużą liczbę nieprawidłowych komórek. W połączeniu z krwią i limfą komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się na sąsiednie narządy. Tam zaczynają aktywnie dzielić się, tworząc drugie ogniwo raka - przerzuty.

  Przerzuty w płucach mogą rozprzestrzeniać się praktycznie z każdego nowotworu.

  Najczęściej występują z takimi pierwotnymi nowotworami jak:

  • Czerniak skóry;
  • Guz piersi;
  • Rak jelit;
  • Rak żołądka;
  • Rak wątroby;
  • Rak nerki;
  • Guz pęcherza moczowego.

  Skrócona nazwa dla przerzutów to MTC (MTS - z łacińskiego "przerzuty").

  Zbiór klasztorny Ojca Jerzego. Kompozycja zawiera 16 ziół jest skutecznym narzędziem do leczenia i zapobiegania różnym chorobom. Pomaga wzmocnić i przywrócić odporność, wyeliminować toksyny i mieć wiele innych przydatnych właściwości

  Wideo - Przerzuty nowotworów

  Jakie mogą być przerzuty w płucach?

  Wtórne ogniska mogą występować zarówno w lewym, jak i prawym płucu. Przerzuty do płuc podzielone są przez charakterystykę na grupy takie jak:

  1. Jednostronne i dwustronne;
  2. Duży i mały;
  3. Samotny (pojedynczy) i wielokrotny;
  4. Ogniskowe i naciekowe;
  5. Przerzuty guzkowe;
  6. W postaci pasm tkaniny.

  Gdy pojawi się podejrzenie SUSP o wtórnej onkologii, należy ją zbadać.

  Objawy i oznaki przerzutów do płuc

  We wczesnych stadiach przerzutów w płucach nie objawiają się w żaden sposób, choroba przebiega bezobjawowo. Rozpadające się komórki rakowe uwalniają toksyczne substancje, które zatruwają organizm. Pacjent częściej szuka pomocy medycznej na ostatnim, terminalnym etapie raka.

  Obecności wtórnych ognisk onkologii w płucach towarzyszą następujące objawy:

  • Częsta duszność, która pojawia się nie tylko podczas ćwiczeń, ale także w spoczynku;
  • Regularny suchy kaszel, który zmienia się w mokry, co można pomylić z inną chorobą;
  • Plwocina z domieszką krwi;
  • Ból w klatce piersiowej, który nie przechodzi nawet przy użyciu leków przeciwbólowych. Zmniejszenie zespołu bólowego to tylko możliwe leki;
  • Obrzęk twarzy i kończyn górnych, gdy dodatkowe ognisko znajduje się w prawym płucu, bóle głowy.

  Jak wyglądają przerzuty w płucach?

  Przerzuty w płucach można określić radiograficznie. Wtórne ogniska onkologii na zdjęciach rentgenowskich są przedstawione w postaci węzłowej, mieszanej i rozproszonej.

  Przerzuty do węzłów są manifestowane w jednej lub wielu postaciach. Pojedyncze lub samotne formacje wyglądają jak zaokrąglone guzki, przypominające główny cel onkologii. Najczęściej tworzą się w podstawowej tkance.

  Jeśli wtórna geneza jest formą psevdopnevmanickukuyu, to na zdjęciu rentgenowskim jest wyświetlana w postaci cienkich formacji liniowych.

  W przypadku przerzutów do opłucnej na zdjęciach rentgenowskich widoczne są duże formacje bulwiaste, w wyniku których następuje pogorszenie stanu choroby onkologicznej i rozwija się niewydolność płucna.

  Ile żyją przerzuty do płuc?

  Czas życia w przerzutach do płuc zależy od tego, jak szybko wykryty zostanie rak wtórny.

  Jeśli znajdziesz przynajmniej jeden z powyższych objawów, natychmiast skonsultuj się z lekarzem i wypełnij ankietę. W praktyce medycznej zdarzały się przypadki wykrycia przerzutów do płuc na długo przed wykryciem guza pierwotnego.

  Progresja guza wtórnego powoduje zatrucie organizmu jako całości. Aby zidentyfikować obecność przerzutów, powinieneś wiedzieć, jak objawiają się objawy choroby. Pierwszymi oznakami postępu wtórnego raka w płucach są:

  • Zmniejszony apetyt i na skutek masy ciała;
  • Ogólne złe samopoczucie, zmęczenie i zmniejszona wydajność;
  • Podwyższona temperatura ciała, staje się chroniczna;
  • Suchy kaszel z przerzutami staje się trwały.

  Powyższe objawy mogą wskazywać na pierwotnego raka płuca. Jest to raczej niebezpieczna choroba, częściej obserwowana u palaczy. Przerzuty w drobnokomórkowym raku płuca rozprzestrzeniają się szybko, szybko rosnąc, a jeśli zostaną przedwcześnie wykryte, przewidywania dla pacjenta będą smutne. Pierwotny rak płuc jest leczony za pomocą chemioterapii. Jeśli wykonasz procedurę w odpowiednim czasie, istnieje szansa na całkowite wyleczenie onkologii. Ale ta forma choroby objawia się zwykle w ostatnich stadiach, kiedy nie można już jej wyleczyć. Biorąc silne środki przeciwbólowe, możesz żyć od czterech miesięcy do roku.

  Istnieją formy pierwotnego raka płuca, które nie postępują tak szybko jak rak drobnokomórkowy. Ta płaskonabłonkowa komórka, rak wielkokomórkowy i gruczolakorak. Te formy raka są leczone operacyjnie. Dzięki szybkiemu uruchomieniu prognozy na rokowanie będą dobre. Jeśli przerzuty do innych narządów znikną, wówczas pacjent stanie w obliczu zgonu.

  Rozpoznanie przerzutów do płuc

  Aby wykryć obecność wtórnej genezie w płucach, stosuje się następujące metody diagnostyczne:

  1. Radiografia - bada strukturę tkanki płucnej, ujawnia się utrata przytomności, lokalizacja przerzutów i jej rozmiar. W tym celu wykonywane są dwa strzały - z przodu iz boku. Na fotografiach liczne przerzuty są reprezentowane jako zaokrąglone guzki;
  2. Tomografia komputerowa - służy jako uzupełnienie radiografii. Badanie CT pokazuje obszary, w których guzy przerzutowe są zlokalizowane, ich rozmiar i kształt. Za pomocą CT wykrywa się sekundy zmian w płucach;
  3. Rezonans magnetyczny - jest przeznaczony dla osób, które wcześniej były narażone na promieniowanie, a także dla dzieci. Takie badanie pozwala nam zidentyfikować guzy wtórne, których wymiary ledwie osiągają 0,3 mm.

  Jak wyglądają przerzuty w płucach? - Filmy

  Metody leczenia wtórnych ognisk onkologii w płucach

  Co mogę zrobić, aby leczyć wtórnego raka płuc?

  We współczesnej medycynie stosuje się następujące metody leczenia przerzutów do płuc:

  • Interwencja chirurgiczna - uszkodzony obszar zostanie usunięty. Ta metoda leczenia jest skuteczna tylko wtedy, gdy występuje pojedyncze ogniskowe uszkodzenie, dlatego jest rzadko używana;
  • Chemioterapia - służy jako uzupełnienie innych metod leczenia. Czas trwania chemioterapii zależy od głównej metody leczenia i dobrego samopoczucia pacjenta. W praktyce medycznej chemioterapia stosowana jest w połączeniu z radioterapią. Aby podnieść poziom leukocytów we krwi po zabiegu, przepisywany jest deksametazon;
  • Radioterapia - pozwala spowolnić aktywny wzrost komórek nowotworowych i zmniejsza ból. Napromienianie odbywa się stacjonarnie za pomocą metody zdalnej;
  • Terapia hormonalna - jest stosowany w obecności pierwotnego ogniska wrażliwego na hormony w gruczole krokowym lub gruczole sutkowym. Służy jako dodatek do terapii podstawowej;
  • Radiochirurgia - Procedura umożliwia użycie cyberknife (wiązki promieni) do usunięcia trudno dostępnych guzów.

  Niepełnosprawność w raku płuca jest spowodowana usunięciem jednego płata.

  Czy przerzuty są traktowane środkami ludowymi?

  Leczenie wtórnej onkologii w płucach można przeprowadzić metodami ludowymi. Najczęstszym środkiem ludowym jest glistnik. Konieczne jest wlanie łyżki suszonej trawy do wrzącej wody i naleganie w termosie przez około półtorej godziny. Następnie szczep infuzyjny i przyjmuj dwa razy dziennie na dwie łyżki przed posiłkami.

  Podsumowując, można powiedzieć, że istnieją różne formy uszkodzenia płuc z onkologią. Jest to pierwotny rak i przerzuty, które przeszły z innych ognisk. Choroba może przebiegać bezobjawowo, co oznacza, że ​​pacjent może uzyskać pomoc, gdy leczenie nie przynosi pożądanego rezultatu.

  Prognozy dotyczące przeżycia zależą od stopnia zaawansowania choroby, rodzaju, kształtu i umiejscowienia guzów.

  Metastazy w płucach

  Wybierając metody leczenia przerzutów do płuc, preferowane są te z minimalnymi skutkami ubocznymi. Na przykład, w przypadku przerzutów do płuc usuwać chirurgicznie, lekarz może być konieczne w celu częściowego usunięcia oprócz nowotworu i zdrowej tkanki (w której naczynia krwionośne i tętnic), w wyniku czego mogą wystąpić stany patologiczne. Jeśli w leczeniu przerzutów do płuc za pomocą leków chemioterapeutycznych może to spowodować śmierć nie tylko złośliwych, ale także zdrowych komórek. Ponadto, liczne przerzuty do płuc są czwartym stadium raka, w którym chemioterapia nie ma efektu terapeutycznego.

  W tym artykule omówimy metody, które wskazują na nowotwór i minimalizują powikłania.

  Jak rozprzestrzenia się proces nowotworowy?

  Miejsce, w którym zlokalizowany jest guz pierwotny, może wpływać na charakter i możliwość dalszych przerzutów w tkance płucnej. Ze względu na położenie ogniska pierwotnego, przerzuty do płuc powstają w 60-70% przypadków.

  W tkankach płucnych występuje rozległa, rozgałęziona sieć naczyń włosowatych. Układ limfatyczny, jako część układu naczyniowego, aktywnie uczestniczy w procesie mikrokrążenia, transportuje limfę przez węzły, naczynia. Wykonując rolę drenażu w ciele, limfa jest głównym kanałem rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych.

  Choroba obrazowa

  Częściej, przerzuty do płuc wykrywane są u pacjentów, którzy przeszli operację usunięcia guza pierwotnego, 18% wszystkich przypadków ma objawy:

  - pojawienie się charakterystyczny tchawicowy kaszel w wyniku ucisku tchawicy z gruczołami przedniej śródpiersia;
  - gdy pojawia się kaszel, następuje rozdzielenie krwawej plwociny;
  - ból, gdy kaszel jest zlokalizowany w klatce piersiowej i ustępuje kręgosłupa;
  - wraz ze wzrostem formacji guza dochodzi do paraliżu strun głosowych, pojawia się chrypka głosu.

  Główne objawy

  Dyspnea z przerzutami do płuc występuje w wyniku ucisku światła oskrzeli lub jego zakrzepicy w wyniku uszkodzenia tkanki płucnej. Prowadzi to do zmniejszenia proporcji płuca lub jego odcinka. Zespół bólu pojawia się, gdy guz rozprzestrzenia się na żebra, kręgosłup lub opłucną.

  Kaszel jest pierwszym objawem patologii i występuje w większości przypadków (do 90%). Chociaż kaszel towarzyszy wszystkim chorobom oskrzelowo-płucnym, ale w onkologii jest sucho, ataki bolesnego, łzawiącego kaszlu mają tendencję do częstszego występowania w nocy. Z biegiem czasu światło oskrzeli zwęża się, a oddzielone liście ropną plwociną. Możliwy krwotok płucny.

  Proces przerzutu może rozprzestrzenić się na opłucną, nacisnąć na oskrzela, co powoduje silny ból, ataki kaszlu, zakłócając sen. Wtórne projekcje w śródpiersia węzłów chłonnych po lewej i generowania chrypki aphonia te, które znajdują się po prawej wywierały nacisk na najwyższej żyły głównej, w którym wywoływano obrzęk twarzy i kończyn górnych. Postępujące przerzuty do płuc często rozprzestrzeniają się do kości, najprawdopodobniej w kręgosłupie, w mózgu. Wykrywanie procesu nowotworowego odbywa się za pomocą tradycyjnych metod diagnostycznych: pozytonowej tomografii emisyjnej, bronchoskopii, CT i MRI.

  Terapia

  Metody leczenia zależą od rozpowszechnienia procesu przerzutowego, wieku pacjenta, charakterystyki guza pierwotnego, kondycji fizycznej pacjenta jako całości, a także poprzednich efektów medycznych. Pomimo faktu, że chemioterapia nie jest bardzo wrażliwa na przerzuty w płucach, jest stosowana do stabilizacji procesu i zmniejszenia wielkości nowotworów, a także w postaci technik: chemoembolizacja i chemioterapia wewnątrzopłucnowa

  Innowacyjne metody

  Do niedawna takich pacjentów uważano za beznadziejnych. W interwencji chirurgicznej zdrowe tkanki są uszkodzone, a leki niszczą nie tylko złośliwe, ale także zdrowe komórki.

  Dzięki innowacyjnym metodom, takim jak na przykład ablacja prądem o częstotliwości radiowej lub brachyterapia radiacyjna, przeżycie pacjentów znacznie wzrosło. Skuteczne stosowanie tych technik przeprowadza się kierując promieniowanie RF do miejsca guza. Specjalna elektroda jest wprowadzana do przerzutowego formowania płuc i przez nią przepuszczane jest promieniowanie RF.

  Bardziej szczegółowe informacje na temat tej metody podano w artykule Ablacja częstotliwości radiowej

  W przypadku pacjentów ze stopniem 4 okresowo trwają testy kliniczne nowych leków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Poradnik onkologa.

  Prognozy dotyczące długości życia lub liczby osób żyjących z przerzutami w płucach?

  Wiele zależy od sposobów rozprzestrzeniania się procesu wtórnego i rodzajów przerzutów, które dzielą się na przerzuty krwiakowate i limfatyczne. Rokowanie życia z komórkami limfocytowymi jest zwykle znacznie gorsze niż w przypadku hematogennych przerzutów do płuc.

  W pierwszym wariancie komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się przez ciało z przepływem krwi, druga opcja - z przepływem limfy, podczas gdy węzły chłonne są przechwytywane, co wpływa na prognozę długości życia. Zwiększenie średniej długości życia z przerzutami do płuc prawdopodobnie uczestniczących w klinicznych metodach leczenia.

  Najważniejsze, aby zwrócić uwagę, gdy chemioterapia przestaje dawać wyniki. To sugeruje, że istnieje odporność na chemię i konieczne jest przejście na najnowsze metody terapii, w przeciwnym razie pacjent umrze

  Szkoła średnia jest podzielona

  • dyfundujący-limfatyczny;
  • Węzeł;
  • mieszany.

  Formularz sferoidalny - pojedyncze formacje, zaokrąglone węzły o wyraźnych konturach, które znajdują się głównie w dziale podstawowym. Przez tempo wzrostu i cechy rozwoju są podobne do guza pierwotnego.
  Ogniskowa forma - małe ogniska są wraz z otaczającą tkanką naczyń chłonnych płuc i objawami klinicznymi (suchy kaszel, duszność i ogólne osłabienie) zaobserwowano we wczesnych stadiach.
  Postać dyfuzyjno-limfatyczna - ujawnia się poprzez zmiany ciężkiego wzoru, który na zdjęciu rentgenowskim będzie reprezentowany w postaci cienkich liniowych uszczelek. Rozprzestrzenianie się złośliwego procesu sprzyja wzrostowi cieni nowotworowych. Ci pacjenci są umieszczani na etapie 4.
  Postać opłucnowa - podobne do wysiękowego zapalenia opłucnej - na rentgenogramie, stratyfikowanym bulwiastym typie i obecności znacznego wysięku. Złośliwym procesom w jamie opłucnej towarzyszy pogorszenie stanu zdrowia, niewydolność płucna i podgorączkowa temperatura.
  Mieszana forma - z wyjątkiem pokonania węzłów objawiających się zapaleniem naczyń chłonnych i wysiękiem w strefie opłucnej. Węzły śródpiersia są często zaangażowane w proces patologiczny. Te formacje nazywa się płuca-opłucnej.

  W celu uzyskania informacji na temat metod leczenia, należy przedstawić następujące dokumenty: episkrosis wyładowczy, wyniki badań histologicznych, wyniki badań CT lub MRI, informacje o wcześniejszym leczeniu (jeśli prowadzone).

  Metastazy w płucach

  Metastazy w płucach - wtórne nowotwory, które powstały podczas migracji złośliwych komórek z innego narządu. Na początkowym etapie manifestują się jako objawy ogólnego zatrucia i nawracających przeziębień. Następnie duszność, ból w klatce piersiowej i kaszel z domieszką krwi. Diagnozę przeprowadza się, biorąc pod uwagę objawy kliniczne, dane radiologiczne, CT klatki piersiowej, badania histologiczne i cytologiczne. Leczenie - chemioterapia, radioterapia, resekcja laserem, radiochirurgia i tradycyjne interwencje chirurgiczne.

  Metastazy w płucach

  Przerzuty do płuc są wtórnymi ogniskami złośliwymi w tkance płucnej. Możliwe jest limfogenne, hematogenne lub wszczepienie szlaku migracji komórek z nowotworu zlokalizowanego w innym narządzie. Są jednym z najczęstszych guzów wtórnych. Wśród pacjentów przeważają mężczyźni w wieku powyżej 60 lat. Rokowanie dla przerzutów do płuc jest zwykle niekorzystne. Ze względu na liczne przerzuty, późne wykrywanie ognisk w tkance płucnej i jednoczesną klęskę innych narządów, radykalne leczenie jest zazwyczaj niemożliwe. Wyjątkiem są pojedyncze przerzuty do płuc, które wystąpiły długo po specjalnej terapii lub operacyjnym usunięciu pierwotnego nowotworu. Leczenie prowadzone jest przez specjalistów z zakresu onkologii i pulmonologii.

  Etiologia i patanatomia przerzutów do płuc

  Przyczyną częstych zmian tkanki płucnej w guzach złośliwych o różnych lokalizacjach jest dobrze rozwinięta sieć naczyń krwionośnych i limfatycznych w tkance płucnej. Pierwotne komórki nowotworowe migrują przez układ limfatyczny lub krążeniowy, osiadają w tkance płucnej lub pod opłucną i powodują przerzuty. Ponadto implantacji może (ssanie) przerzuty, w którym komórki rakowe rozprzestrzeniać oskrzeli rozpadających nowotworów górnych dróg oddechowych, oskrzeli lub płuc agresywnie rosnące w pobliżu nowotworu narządów. Wtórne nowotwory w tkance płuc mogą same stać się źródłem przerzutów w innych narządach.

  Przerzuty do płuc często rozpoznawane z pierwotnym rakiem sutka, żołądka, przełyku, pęcherza moczowego, rak jelita grubego, rak prostaty, nowotwory wątroby, nerki i czerniaka, a może być wykrywane i innych chorób onkologicznych. Zwykle są to węzły o średnicy od kilku milimetrów do 5 lub więcej centymetrów. Częściej są to liczby mnogie. Przerzuty do płuc z czerniakiem mogą być brązowe, brązowawo-czarne, białe lub częściowo zabarwione. Węzły w mięsaku i nowotworze - białe lub różowawo-szare. Mniej przerzutów płuc reprezentują rozproszony sieć pod opłucnej i rozciąga się w kierunku grubości tkanki płuc - takie wtórne znajdują się w guzach nowotworowych naczyń chłonnych spowodowane migracją komórek nowotworowych przez naczynia limfatyczne.

  Klasyfikacja przerzutów w płucach

  Ogniska przerzutowe w płucach są klasyfikowane według kilku znaków:

  • W zależności od rodzaju nowotworów: ogniskowych i naciekowych.
  • Liczba guzów wtórnych: pojedynczych (pojedynczych), pojedynczych (nie więcej niż 3), wielokrotnych (więcej niż 3).
  • Według średnicy: duże i małe.
  • Lokalizacja: jednostronna i dwustronna.

  Biorąc pod uwagę specyfikę rozprzestrzeniania się, istnieją dwie formy przerzutów w płucach: rozsiana i śródpiersia. W postaci rozsianej w tkance płucnej wykrywane są liczne guzy wtórne (zwykle w dolnych częściach). Z postacią śródpiersia po raz pierwszy atakowane są węzły chłonne śródpiersia, a następnie komórki nowotworowe migrują do tkanki płucnej przez naczynia limfatyczne. Biorąc pod uwagę cechy obrazu radiologicznego, wyróżnia się cztery formy przerzutów do płuc:

  • Nodal. Obejmuje pojedyncze i wielorakie formy. Na rentgenogramach identyfikuje się węzły o wyraźnych konturach, zlokalizowane głównie w dolnych regionach. Tkanka płucna poza ogniskiem zachowuje swoją normalną strukturę.
  • Pseudopneumatyczne (dyfundujący-limfatyczny). Obrazy pokazują wiele cienkich pasm zagęszczonej tkanki zlokalizowanej w strefie okołoprotezowej. Bliżej wybuchu, pasma mają rozmyte kontury, gdy granica fok staje się wyraźniejsza.
  • Pleural. Przypomina obraz wysiękowego zapalenia opłucnej. W jamie opłucnej można wykryć wysięk. Na powierzchni płuc znajdują się warstwy bulwiaste.
  • Mieszane. Obserwuje się połączenie dwóch lub więcej z powyższych postaci.

  Przy określaniu taktyki leczenia przerzutów w płucach ważny jest stopień wrażliwości nowotworu na różne rodzaje terapii. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, można wyróżnić następujące rodzaje przerzutów w płucach:

  • Reagowanie na radioterapię i chemioterapię (z mięsakiem kościotworzenia, rakiem jajnika i rakiem jąder).
  • Odporny na chemioterapię (z rakiem szyjki macicy i czerniakiem).
  • Reagowanie na terapię hormonalną (z nowotworami hormonalnie czynnymi narządów płciowych).

  Objawy przerzutów w płucach

  W początkowym stadium przerzuty do płuc występują zwykle bezobjawowo. Można wykryć ogólne objawy choroby nowotworowej: osłabienie osłabione, apatia, niedokrwistość, utrata apetytu, utrata masy ciała, podwyższona temperatura ciała. Pierwszym objawem przerzutów w płucach są zwykle nawracające przeziębienia: grypa, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. Czasami objawy występują tylko w końcowej fazie, z wieloma węzłami w płucach, z udziałem oskrzeli i opłucnej.

  Z wyjątkiem znacznej części płuc lub ucisków oskrzeli rozwija się duszność. Kaszel z przerzutami do płuc jest początkowo suchy, często występuje w nocy. Następnie mucopurulent pluton wydaje się bezwonny, często z domieszką krwi. Gdy oskrzela zwężają się, plwocina staje się grubsza, ropna. Możliwy krwotok płucny. Przerzuty do płuc, rozciągające się do opłucnej, żeber i kręgosłupa, prowokują rozwój zespołu bólowego. Przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia lewej stronie mogą być obserwowane i chrypka bezgłos, ze zmianami śródpiersiowe węzły chłonne, po prawej stronie - w górnej części ciała obrzęk wywołany przez ucisk żyły głównej dolnej.

  Rozpoznanie przerzutów w płucach

  Diagnozę przeprowadza się, biorąc pod uwagę anamnezę, objawy kliniczne, wyniki badań instrumentalnych i laboratoryjnych. Pacjenci, u których podejrzewa się przerzutów płucnych dotyczy rentgen klatki piersiowej, co pozwala na oszacowanie stanu tkanki płucnej, w celu określenia typu, rodzaju i ilości nowotworów wtórnych obecności wysięku opłucnowego. Pacjentom przepisuje się również CT płuc - ta nowoczesna technika umożliwia wykrywanie małych przerzutów o średnicy mniejszej niż 0,5 mm, w tym położonych pododlejemnie.

  W razie potrzeby, zmniejszyć narażenie na promieniowanie (przerzuty w płucach u dzieci z licznych badań w celu określenia guza pierwotnego i ogniska przerzutowe w innych organach, na skutek długotrwałego obserwowany) i podejrzenia obecności małych przerzutów prowadzonych płuca MRI - technika ta jest zdolna do wykrywania wtórnego ogniska o średnicy mniejszej niż 0 ° C, 3 mm. Przerzuty do płuc potwierdzono na podstawie wyników plwociny cytologii i wysięk w opłucnej lub histologicznej analizy biopsji otrzymany w bronchoskopię, przezskórną biopsję płuca, lub (rzadziej) otwartej biopsji.

  Aby wykryć przerzuty w innych miejscach prowadzone rozszerzonej inspekcji, w tym USG brzucha, kości szkieletu scyntygrafii, CT i MRI kręgosłupa, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego mózgu, miednicy USG, USG zaotrzewnowej i innych badań. Przerzuty do płuc są zróżnicowane z rakiem płuc obwodowej łagodnych nowotworów płuc, zapalenia płuc i tuberculoma torbieli.

  Leczenie i rokowanie dla przerzutów do płuc

  Zasady postępowania zależy od rodzaju guza pierwotnego i jego odpowiedzi na terapię, liczba i średnica przerzutów w płucach, obecność lub brak zmian przerzutowych w innych narządach, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz innych czynników. Główną techniką leczenia jest zazwyczaj chemioterapia, która może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami. W przypadku przerzutów w płucach, które występują podczas rozsiewu nowotworów zależnych od hormonów, zaleca się leczenie hormonalne. Najlepszy efekt leczenia hormonalnego obserwuje się w przypadku raka prostaty i raka piersi.

  Radioterapia jest przepisywana dla wtórnych ognisk retikulosomięsaka, mięsaka Ewinga, mięsaka kościotworzenia i niektórych innych nowotworów wrażliwych na promieniowanie. Wskazania do chirurgicznego leczenia przerzutów do płuc są ograniczone. Interwencja chirurgiczna jest wskazana w przypadku pojedynczych przerzutów, izolowanych zmian w obwodowej części płuc, kontrolowanego pierwotnego nowotworu i braku przerzutów do innych narządów. Czasami przeprowadza się dwustopniową resekcję płuca i resekcji wątroby z pojedynczymi przerzutami w płucach i przerzutowym rakiem wątroby. W wielu przypadkach stosuje się radiochirurgię lub resekcja wtórnego lasera resekcyjnego. Po ściśnięciu dużych oskrzeli wytwarza się brachyterapię wewnątrzoskrzelową.

  Prognostycznie niekorzystne czynniki są rozważane wygląd płuc przerzutów wcześniej niż rok po radykalnego leczenia pierwotnych guzów, średnica 5 cm, węzłami, szybkiego wzrostu wtórnego ognisk oraz podwyższenie śródpiersiowe węzły chłonne. W niektórych przypadkach przeżycie długoterminowe jest możliwe po interwencjach chirurgicznych w pojedynczych przerzutach do płuc, które wystąpiły rok lub więcej po radykalnym leczeniu pierwotnego guza.

  Wśród czynników, które nie mają znaczącego wpływu na długość życia przerzutów do płuc obejmują lokalizację naciskiem wtórnego (ośrodkowego lub obwodowego), w chorym, obecność lub brak przerzutów zmian chorobowych opłucnej. Pięcioletnie przeżycie pacjentów z pojedynczymi przerzutami w płucach po leczeniu skojarzonym wynosi około 40%. Najlepsze wyniki obserwuje się w pierwotnych nowotworach ciała macicy, kości, nerek, piersi i tkanek miękkich.

  O Nas

  Opis jest aktualny 31.05.2017 Ramy czasowe: na całe życie / do odzyskania Koszt produktów: 2300 - 3800 na tydzieńOgólne zasadyChoroby onkologiczne same w sobie, w zdecydowanej większości przypadków, towarzyszą zaburzeniom odżywiania, które są spowodowane zaburzeniami metabolizm z wyraźną utratą masy ciała pacjenta.