Przerzuty do kości. Długość życia

Przerzuty w kościach są nieprzyjemną i zagrażającą życiu sytuacją, ale nie jest to ostateczny werdykt.

Dzięki szybkiemu wykrywaniu przerzutów zwiększa się szanse pacjenta na utrzymanie życia i możliwość pełnego funkcjonowania.

Przerzuty nowotworowe do kości są powikłaniami raka. Po zdiagnozowaniu patologia ma ostatni etap. Jeśli choroba jest w zaniedbanej formie, gdy przerzuty są głęboko w kościach, długość życia pacjenta waha się od kilku miesięcy do roku.

Eksperci twierdzą, że w większości przypadków przerzuty kostne kości powstają w wyniku nowotworowych wzrostów układu trawiennego, szyjki macicy, jajników i tkanek miękkich.

Proces przerzutu jest penetracją komórek rakowych i osiągnięciem wszelkich narządów i tkanek, w tym kości, poprzez dopływ krwi (naczynia limfatyczne).

Objawy przerzutów w kościach

W pierwszych stadiach rozwoju wtórnych guzów kości występuje bez oczywistych objawów. Ale z biegiem czasu pojawiają się następujące symptomy:

 • hiperkalcemia;
 • skłonność do patologicznych złamań;
 • kompresja kręgosłupa.

Hiperkalcemia jest niebezpiecznym powikłaniem, występującym u około 40% pacjentów z przerzutami do kości. Ten stan może powstać w wyniku zwiększonej aktywności osteoklastów, które zwiększają poziom wapnia we krwi, aw konsekwencji powodują nieprawidłowy wzrost wydalniczych zdolności nerek.

Oprócz hiperkalcemii może rozwinąć się hiperkalciuria i występuje odwrotna absorpcja płynu i sodu, co prowadzi do wielomoczu.

Z powodu takich zmian pacjent ma zakłócenie w działaniu wielu narządów i układów:

 • Układ nerwowy. W czynnościach neuro-systemicznych obserwuje się objawy w postaci zahamowania i zaburzenia psychicznego, a także zamieszania w umyśle.
 • Układ sercowo-naczyniowy. Występowanie arytmii i niskie ciśnienie krwi, zmniejszenie częstości akcji serca i zwiększone ryzyko zatrzymania krążenia.
 • Układ trawienny. Obserwuje się nudności, wymioty, niedrożność jelit, brak apetytu.

W przypadku przerzutów do kości i zniszczenia większej połowy warstwy korowej tworzą się patologiczne złamania. Zwykle znajdują się w tkance kostnej kręgosłupa i kości udowej. Złamanie może pojawić się nawet w sytuacjach lekko traumatycznych, na przykład z niezręcznym obrotem lub słabym uderzeniem.

W większości przypadków takie pęknięcia powstają bez widocznej przyczyny. Patologiczne złamania kości fragmenty są przesunięte, w wyniku zakłóceń kończyny funkcjonalnej (jeśli lokalizacja złamanie na długiej rurowej kości) i zaburzenia neurologiczne (jeżeli położenie w strukturze rdzenia). Wszystko to znacząco wpływa na jakość życia pacjenta.

Podczas naciskania nowotworu obserwuje się tych objawów: ból, coraz osłabienie mięśni, zaburzenia czucia, zaburzenia czynności organów lokalizacji miednicy, porażenie (w późniejszych stadiach).

Jeśli przerzuty przenikają do tkanek kręgowych, pacjenci czasami wykazują kompresję kręgosłupa. Podobne zjawisko obserwuje się w przypadku przerzutów w kręgach piersiowych. Zaburzenia indukowane kompresją mogą się szybko rozwijać (jeśli kość lub jej fragment jest ściśnięty) lub stopniowo (z przerzutami).

Znaki kompresji pojawiają się nagle. Jeśli ta symptomatologia zostanie wykryta na początkowym etapie rozwoju, możliwa jest odwracalność (w większości przypadków częściowa). Jeśli nie działasz z kompresją, paraliż stanie się nieodwracalny.

Diagnostyka

Do diagnozy stosowane są różne metody badań:

 • Radiografia jest najprostszą i najbardziej dostępną metodą diagnostyczną. Główną wadą stosowania zdjęć rentgenowskich jest niemożność wykrycia patologii na pierwszym etapie.
 • Tomografia komputerowa to metoda, w której specjalista otrzymuje informacje o zakresie i granicach uszkodzeń kości poprzez cyfrowe przetwarzanie.
 • Rezonans magnetyczny jest napromienianiem za pomocą fal radiologicznych, w których objętość uszkodzenia tkanki kostnej określana jest przez przerzuty.
 • Scyntygrafia to badanie, które pozwala ustalić lokalizację przerzutów.
 • Biopsja z późniejszym badaniem histologicznym jest metodą, w wyniku której można określić, czy tkanka kostna należy do określonego typu. Dzięki tym badaniom dokonano dokładnej diagnozy.

Leczenie przerzutów w kościach

Jeśli leczenie przerzutów odbywa się na czas, wówczas złośliwe ogniska są tworzone rzadziej, co zwiększa współczynnik przeżycia pacjenta.

Ponadto, powikłania kostne, objawia się ból, patologiczne złamania, kompresję rdzenia kręgowego i hiperkalcemii, są rzadsze i życie pacjenta staje się o wiele łatwiejsze, co jest ważnym osiągnięciem.

Układowe podawanie leku zawiera chemioterapią raka (zastosowanie immunoterapii i hormonoterapią) i terapii wspomagającej (wykorzystanie bisfosfonianów i lekami). Możliwe jest również miejscowe leczenie za pomocą radioterapii, chirurgii, ablacji prądem o częstotliwości radiowej i cementowych tworzyw sztucznych.

Taktyki leczenia pacjentów z przerzutami do kości są określane indywidualnie. Wybór zależy od przebiegu choroby, wieku pacjenta i lokalizacji przerzutów.

Leczenie preparatami bisfosfonianowymi

Bisfosfoniany są lekami, które zapobiegają utracie tkanki kostnej. Są powołani do tłumienia aktywności osteoklastów i zapobiegania niszczeniu kości.

W miejscu wtórnego nowotworu komórki osteoklastyczne absorbują bisfosfoniany, które zatrzymują lub spowalniają aktywność złośliwych komórek. Również bisfosfoniany zapobiegają syntezie osteoklastów.

Bisfosfoniany są podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa zawiera związek azotowy i jest najbardziej skuteczna w stosunku do przerzutów nowotworowych (preparaty: Ibandrotan, Alendronian, Pamidronian). Druga grupa nie zawiera azotu i ma mniejszy efekt terapeutyczny (leki: Clodronate, Tidronate).

Prognozy i długość życia

Eksperci określają częstość występowania przerzutów w układzie kostnym u pacjentów z guzami nowotworowymi, zgodnie z tym:

 1. W przypadku onkologii płuc przerzuty występują w 30-40% przypadków, wskaźnik przeżycia wynosi około pół roku;
 2. W przypadku onkologii piersi przerzuty są tworzone w 60-70% przypadków, przeżycie po wykryciu przerzutów trwa od półtora do dwóch lat;
 3. W przypadku onkologii prostaty częstość występowania przerzutów waha się między 50-70% przypadków, a wskaźnik przeżywalności wynosi około trzech lat.
 4. W przypadku onkologii nerek częstość występowania przerzutów wynosi 20-25%, przeżycie trwa około jednego roku;
 5. W onkologii tarczycy w 60-70% przypadków, meridian przeżycia wynosi cztery lata;
 6. W przypadku czerniaka tworzenie przerzutów wynosi 15-45%, a przeżycie nie przekracza sześciu miesięcy.

Zapobieganie

Głównym celem w zapobieganiu tej chorobie jest wczesne rozpoznanie pierwotnego nowotworu. To pozwala na rozpoczęcie leczenia na czas i zatrzymanie procesu rozmnażania się złośliwych komórek i porażki innych układów i narządów.

Ważną rolę odgrywa prawidłowy dobór leczenia, który ma na celu zniszczenie ognisk nowotworowych i zwiększenie odporności organizmu na choroby.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia przerzutów w kościach, należy ściśle przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza dotyczących aktywności fizycznej, diety, leków itp.

Przerzuty do kości stanowią poważne powikłanie onkologiczne, któremu towarzyszą nieprzyjemne objawy. Dzięki szybkiemu rozpoznaniu wzrasta jakość i długość życia pacjenta.

Jak się dowiedzieć, czy w kościach występują przerzuty: objawy

Przerzuty do kości - najtrudniejsza patologia, towarzysząca diagnozom onkologicznym. Zasadniczo dzieje się to na ostatnim, najcięższym - 4 stopnie raka. Nowotwory charakteryzują się penetracją do tkanki kostnej komórek nowotworowych, które dostają się do nich poprzez przepływ limfy lub krew.

Biorąc pod uwagę drugie ognisko złośliwej choroby nowotworowej, przerzuty pojawiają się w co trzy z czterech przypadków diagnozy onkologicznej. Bardzo często patologia to dość gęsta, wielkoformatowa edukacja. Do 80% tego powikłania wynika z onkologii piersi u kobiet i prostaty u mężczyzn.

W zależności od anatomicznego charakteru i specyficzności komórek nowotworowych wyróżnia się dwa główne typy w praktyce onkologicznej, w czystym typie pojawiającym się niezwykle rzadko, głównie pokazując ich hybrydowe formy:

 • osteoplastyczny - charakteryzujące się gęstymi nowotworami złośliwymi kości;
 • osteolityczny - nie występują duże guzy, następuje szybkie zniszczenie struktury tkanki kostnej.

Objawy

Jak zauważono, początkowo zachowują się przerzuty inkubacja, pozostaje skryty i nie powoduje dyskomfortu - z reguły osoba nie podejrzewa nawet o swoje istnienie. Jednak z czasem występują dość wyraźne objawy kliniczne i objawy.

Częściej niż nie, że ciało jest uderzone przez przerzuty świadczą o następujących ich manifestacje:

 • złamania;
 • zatrucie;
 • kompresja;
 • zespół bólowy;
 • hiperkalcemia.

Rozpoznanie raka gardła u kobiet: zdjęcia te przedstawiają pierwsze objawy.

Złamania. Są z natury patologiczne. Przejawia się w gwałtownym spadku twardości materiału kostnego - często wystarczającego nawet przy minimalnym obciążeniu mechanicznym lub fizycznym - i tkanina ulega zniszczeniu.

Z zaniedbanymi postaciami patologicznymi, gdy przerzuty tkanek mają wpływ na przerzuty, dość zbyt głęboki oddech lub kichanie, złamać na przykład krawędź. I z ostry zakręt tułowia lub zbyt niskie nachylenie - część miednicy szkieletowej staje się wrażliwa.

Odurzenie. Bardzo powszechny zespół. Przejawia się w postaci ogólnej słabości, utraty zainteresowania pokarmem, aw rezultacie: krytycznego spadku masy ciała, nudności, depresji i apatii do tego, co się dzieje - aż do całkowitej utraty zainteresowania życiem. Jest to niespecyficzna manifestacja każdy rodzaj raka, który gwałtownie wzrasta w procesie przerzutów.

Kompresja. Guzy powstające w stałej tkance są bardzo gęste i twarde w kompozycji, zdolne do wywierania znacznego nacisku na krew układ naczyniowy i włókna nerwowe.

Najbardziej krytyczne konsekwencje mogą spowodować ściśnięcie kompresji zakończenia nerwowe rdzenia kręgowego. Zagraża ona ogólnemu uszkodzeniu onkologicznemu układu nerwowego, aw rezultacie całemu lub częściowemu paraliżowi ciała.

Ból. Ten zespół jest najczęstszy i najtrudniejszy do zniesienia przez pacjenta. Bolesne odczucia są w stanie wyzwolić dotkliwą udrękę i są słabo podatne na znieczulenia.

Zespół wzrasta, docierając do jego szczyt w nocy i po nawet minimalnym wysiłku fizycznym w obszarze zmiany. Jest zdolny w szczególnie klinicznych postaciach do spowodowania samobójstwa chorej osoby.

Hiperkalcemia. W terminologii medycznej wzrost odsetka składniki wapnia W krwi pacjenta z powodu nieprawidłowej resorpcji twardych tkanek kostnych.

Towarzyszy silny pragnienie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, skłonność do często i obficie oddawania moczu, nagłe objawy nudności i wymioty, ciężką spowolnienie reakcji i okresowych zaburzeń świadomej percepcji rzeczywistości.

Najbardziej skomplikowana komplikacja, która stanowi poważne zagrożenie dla życia ludzkiego, ponieważ w najkrótszym możliwym czasie może to doprowadzić pełna dysfunkcja głównych narządów i układów aktywność życiowa organizmu - niewydolność serca, ogólne odwodnienie, choroba nerek.

Wraz z wymienionymi objawami mogą wystąpić następujące objawy choroby:

 • zmiany skórne;
 • wrzodziejące formacje;
 • osteochondroza;
 • objawy zapalenia stawów;
 • reumatyzm, wcześniej nie zdiagnozowany.

Osoby z przerzutami w kościach powinny zwracać szczególną uwagę na wszystkie przejawy choroby bez wyjątku - może to być pierwszy sygnał alarmowy, który lekarz musi bez obaw wiedzieć. Po badaniu określi, jak poważna jest patologia i jak sobie z nią poradzić.

Przyczyny i rozwój choroby

Niemal każdy przypadek onkologii wiąże się z przerzutami, ale nie wszystkie kości szkieletu ludzkiego są jednakowo podatne na tę patologię. Jaka jest grupa ryzyka?

Zatrzymajmy się główne rodzaje kości i ich skłonność do tego procesu:

 • dłonie i stopy, stopy, żebra, czaszka - są nosicielami patologii tylko w sytuacjach, gdy choroba ma charakter ogniskowy złośliwy;
 • kręgosłup - z guzami gruczołu mlekowego;
 • część miednicy - kiedy proces onkologiczny jest blisko;
 • udowy - Ze względu na imponujące rozmiary często staje się siedliskiem chorób.

Co do zasady, następujące diagnozy stają się przyczyną przerzutów do kości:

 • skórne powierzchowne czerniaki;
 • rak płuc i onkologia układu oddechowego - najczęstsza przyczyna zmian twardej tkanki - wyrasta w kręgosłup;
 • guz prostaty - powoli zabijać kość udową, okolice lędźwiowe i kręgosłup piersiowy;
 • rak węzłów chłonnych - pod groźbą kończyn dolnych, twarde tkanki podskórne i łokciowe;
 • onkologia nerek - Wpływa na rdzeń kręgowy;
 • edukacja w tarczycy - wpływa na kości kończyn.

A oto objawy guza pęcherza u mężczyzn.

Diagnostyka

Bardzo ważne jest, aby prawidłowo zdiagnozować rodzaj przerzutów w kościach - pozwala to w pewien sposób kontrolować procesy niszczenia i niszczenia tkanek.

Stosuje się następujące metody diagnostyczne:

 • badanie neurologiczne - Określana jest specyfika choroby, jej cechy kliniczne i objawy. Podczas badania bierze się pod uwagę, że oznaki przerzutów mogą pojawić się jednocześnie z rozwojem onkologii, a znacznie później, oprócz braku nowotworu, nie usprawiedliwiają ich wykluczenia;
 • scyntygrafia - jeden ze sposobów na promieniowanie obecności choroby. Substancje radioaktywne dostają się do organizmu i na podstawie wzoru promieniowania izotopowego diagnozują chorobę;
 • radiografia - metoda, która została przetestowana przez praktykę i czas, ale na wczesnym etapie może nie ujawnić patologii;
 • CT, MRI kości - jest pokazany w rozpoznaniu rdzenia kręgowego i mózgu;
 • Biochemiczne badanie krwi - bardzo dokładna metoda, pokazuje obiektywny kliniczny obraz rozwoju choroby. Określa stopień uszkodzenia, wewnętrzną strukturę komórek nowotworowych.

Leczenie

Stosuje się następujące metody leczenia przerzutów do kości:

 • planowana operacja - jest uzasadnione, gdy proces klęski nie jest zbyt zaniedbany. Jest stosowany w połączeniu z innymi rodzajami leczenia;
 • interwencja ratunkowa z kompresją rdzenia kręgowego - bardzo niebezpieczna forma, każda terapia, z wyjątkiem operacji w tej sytuacji, jest bezsilna. Głównym zadaniem chirurga jest jak najszybsza reakcja na rozwój zaburzeń patologicznych. Pozostało niewiele czasu, a każde opóźnienie może kosztować życie pacjenta;
 • radioterapia - używane przez kurs przez 2-3 tygodnie. Zasada działania opiera się na podatności komórek nowotworowych na działanie promieni radiowych. W odniesieniu do tego problemu - metoda nie zawsze jest skuteczna;
 • chemioterapia - hamuje dalszy wzrost i rozprzestrzenianie się patologii. Działa dobrze na 1 - 2 etapy choroby;
 • znieczulenie - w połączeniu z główną metodą leczenia. Stosowane są głównie niesteroidowe i silne substancje narkotyczne, przy systematycznym stosowaniu powodującym uzależnienie i zmniejszającym skuteczność działania.

Prognoza

Przerzuty wykrywane w kościach z powodu raka nerka, jeśli leczenie nie jest wykonywane, daj osobie możliwość życia około roku, z powodu raka shchitovidki - około 3-4 lat, na czerniak - kilka miesięcy.

Recenzje

Ważne jest, aby zrozumieć, że ta diagnoza nie jest jeszcze ostatecznym werdyktem. Oczywiście sytuacja jest skomplikowana, ale wiara i zrozumienie, że nic się nie skończyło, że jest życie, są bliscy i drodzy ludzie - działa nie gorzej niż narkotyki, a czasami po prostu działa cuda.

Jeśli masz coś do powiedzenia na ten temat, podziel się swoim doświadczeniem, udziel cenne rady - możesz to zrobić, poniżej artykułu, w sekcji "komentarze".

W tym filmie pacjent dzieli się swoją oceną leczenia:

Przerzuty w kościach: długość życia

Tkanka kostna zawiera dwa rodzaje substancji: organiczną (kolagen, albuminy i białka) oraz 65% minerałów nieorganicznych (hydroksyapatytów). Ta struktura ciała ma zdolność regeneracji dzięki aktywności dwóch rodzajów komórek:

 1. Osteoklasty są strukturalnymi elementami kości, które niszczą tkankę.
 2. Osteoblasty budują komórki, które naprawiają uszkodzoną kość.

Całkowita wymiana struktury kostnej odbywa się średnio raz na 10 lat.

Układ hormonalny jest odpowiedzialny za regulację tych procesów w ciele.

Przerzuty do kości, średnia długość życia w którym znacznie się zmniejsza, są dość powszechne i najpoważniejsze powikłania raka.

Guzy, które najczęściej tworzą przerzuty w kościach

Większość chorób onkologicznych w późniejszych stadiach rozwoju tworzy przerzuty w strukturach kostnych. Ale są takie nowotwory, dla których specyficzna manifestacja jest wtórnym ogniskiem w kości. Należą do nich zmiany takie jak rak piersi, prostaty, tarczycy, nerek i płuc.

Metastazy w kościach: gatunek i cechy

Przerzuty do kości - Przeżycie pacjenci w dużej mierze zależą od rodzaju zmiany przerzutowej:

 1. Typ osteolityczny, który charakteryzuje się dominującym uszkodzeniem elementów osteoklastycznych, któremu towarzyszy przerzedzenie kości, a co za tym idzie częste złamania patologiczne.
 2. Osteoblastyczny typ przerzutów, w których obserwuje się przewagę procesów proliferacyjnych. W rezultacie nadmierna ilość hydroksyapatytów osadza się w uszkodzonej kości, co przejawia się klinicznie przez proliferację tkanki patologicznej i tworzenie się wypukłości kości.

Manifestacje przerzutów do kości

Przerzuty do kości - główna symptomatologia takich zmian obejmuje:

 1. W przypadku większości nowotworów w kości typowym objawem jest atak intensywnego bólu. Początek zespołu bólowego tłumaczy się kompresją zakończeń nerwowych zmutowanymi tkankami, zwiększonym ciśnieniem śródkostnym i toksycznym działaniem nowotworu.
 2. Przewlekłe złamania kończyn górnych i dolnych, które wskazują na osteolityczny typ przerzutów.
 3. Hiperkalcemia to nietypowy wzrost zawartości jonów wapnia w układzie krążenia. Taki stan objawia się w postaci: ogólnego złego samopoczucia, osłabienia mięśni, stanów depresyjnych, zatrucia organizmu, obniżenia ciśnienia tętniczego i zaburzenia układu sercowo-naczyniowego.

Rozpoznanie przerzutowego uszkodzenia kości

Nowotwory tkanki kostnej diagnozowane są na podstawie danych subiektywnych (skargi pacjentów) i obiektywnych metod badawczych.

Najczęstszą diagnostyczną metodą badania jest prześwietlenie rentgenowskie, na którym określa się obecność i lokalizację nowotworu złośliwego.

Cyfrowe przetwarzanie wyników badań rentgenowskich pozwala z dużą dokładnością badać granice i rozpowszechnienie wtórnego ogniska patologii.

Poprzez napromieniowanie dotkniętego obszaru falami radiologicznymi w strefie działania pola elektromagnetycznego lekarz wyjaśnia strukturę i ogrom procesu przerzutowego.

 • Biochemiczne badanie krwi:

Kluczowym wskaźnikiem jest poziom jonów wapnia.

Biopsja umożliwia ustalenie ostatecznej diagnozy i akcesoriów tkanki guza, jak przerzuty do kości w procesie rozwoju zachowuje histologiczne podobieństwo do procesu pierwotnego raka. Ogrodzenie małego obszaru tkanki patologicznej wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Później materiał biologiczny jest przekazywany do laboratorium, w którym wykonywane są badania histologiczne i cytologiczne.

Metastazy w kościach: leczenie

Przerzuty do kości wiążą się z kilkoma możliwościami leczenia:

 1. Zastosowanie chemioterapii. Taka terapia przeciwnowotworowa obejmuje stosowanie środków cytostatycznych, które pomagają w stabilizacji procesu, aw niektórych przypadkach klinicznych nawet zmniejszają objętość dotkniętych tkanek.
 2. Radioterapia. Napromienianie strefy wzrostu onkologicznego wysokoaktywnym promieniowaniem rentgenowskim powoduje śmierć komórek nowotworowych. Tak więc, na przykład, przy pojedynczym przerzucie przerzutowym w tkankach kręgowych, u wielu pacjentów możliwe jest uzyskanie stabilnej remisji. Leczenie radiologiczne jest również dążeniu do środka przeciwbólowego, który znacząco poprawia jakość życia chorych na raka, jeśli guz jest mocno boli.
 3. Terapia lekarska wtórnych ognisk nowotworu, która opiera się na przebiegu przyjmowania bisfosfonianów (BF). Leki te zmniejszają intensywność zespołu bólowego i przyczyniają się do przywrócenia struktur kostnych.

Przerzuty do kości: rokowanie i przeżycie

Rokowanie przerzutowych zmian w tkankach kostnych jest ogólnie niekorzystne, ponieważ taki proces wskazuje na późny etap pierwotnego raka. Pod tym względem czynności terapeutyczne są na ogół paliatywne, co obejmuje leczenie objawowe. Wskaźnik przeżycia nowotworu u pacjentów z chorobą nowotworową zależy bezpośrednio od prognozy pierwotnego guza nowotworowego.

Przerzuty do kości

Przerzuty do kości - wtórne ogniska złośliwe w tkance kostnej, spowodowane rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych z guza pierwotnego innego narządu. Wykazują rosnący ból, hiperkalcemię i patologiczne złamania. W wielu przypadkach na dotkniętym obszarze można wykryć gęste, podobne do guza. Gdy duże naczynia zapadają się, pojawiają się zaburzenia krążenia krwi, podczas gdy pnie nerwowe są ściskane - objawy neurologiczne. Rozpoznanie ustala się na podstawie anamnezy, skarg, obiektywnych danych z badań, wyników badań laboratoryjnych i instrumentalnych. Leczenie - radioterapia, chemioterapia, interwencje chirurgiczne.

Przerzuty do kości

Przerzuty do kości - uszkodzenie tkanki kostnej w wyniku rozprzestrzeniania się komórek złośliwych z przepływem krwi lub limfy. Występują w późnych stadiach raka. 80% wtórnych nowotworów tkanki kostnej wykryto w raku piersi i raku gruczołu krokowego. Ponadto, przerzuty do kości, często występuje w złośliwych nowotworów gruczołu tarczycy, raka płuc, guzów złośliwych, nerki, mięsaka, chłoniaka, choroby Hodgkina. W przypadku innych nowotworów uszkodzenie tkanki kostnej jest mniej powszechne. W raku jajnika, raku szyjki macicy, guzach tkanek miękkich i przewodzie żołądkowo-jelitowym bardzo rzadko zdiagnozowano przerzuty do kości. Zabieg zapewniają specjaliści z zakresu onkologii, traumatologii i ortopedii.

Rodzaje przerzutów w kości

W tkance kostnej nieustannie zachodzą procesy resorpcji i tworzenia kości. Zwykle procesy te są zrównoważone. złośliwych komórek w polu przerzutów zakłócić tę równowagę, zbyt aktywacji osteoklastów (komórek, które niszczą kości) i osteoblastów (komórek młody nowy kostnego). Ze względu na preferencyjne aktywacji osteoklastów i osteoblastów są dwa rodzaje przerzutów kostnych: osteolityczne, w którym przeważa zniszczenie kości i osteoplastic, w którym obserwuje się część uszczelniająca kości. W praktyce czyste typy przerzutów w kości są rzadkie, przeważają formy mieszane.

Najczęściej ogniska wtórne ujawniają się w kościach o bogatym ukrwieniu: w kręgosłupie, żebrach, kościach miednicy, kościach czaszki, kościach udowych i kości ramiennej. W początkowych stadiach przerzuty do kości mogą być bezobjawowe. W następstwie towarzyszy zwiększający się ból. Staje się przyczyną bólu jako mechaniczny (ze względu na ściskanie) i chemiczną (w wyniku uwalniania prostaglandyn dużych ilościach) stymulacji receptorów bólowych znajdujących się okostnej. Zespół bólowy z przerzutami do kości wzmacnia się w nocy i po wysiłku fizycznym. Z biegiem czasu bóle stają się bolesne, nie do zniesienia, stan pacjentów ustępuje dopiero po zażywaniu narkotycznych leków przeciwbólowych.

Wystarczająco duże przerzuty do kości mogą powodować widoczną deformację, być wykrywane przez obmacywanie w formie guza lub mogą być widziane na zdjęciach radiologicznych jako miejsce zniszczenia. Poważne powikłania przerzutów do kości są patologiczne złamania, w 15-25% przypadków występują w kościach długich, prawie połowie przypadków - w obszarze kręgów. Czasami w procesie wzrostu przerzuty do kości są ściskane przez pobliskie duże naczynia lub nerwy. W pierwszym przypadku występują zaburzenia krążenia, w drugim - zaburzenia neurologiczne. Do poważnych powikłań tej patologii należą także ucisk na rdzeń kręgowy i hiperkalcemia. Miejscowe objawy przerzutów do kości są połączone z częstymi objawami raka: osłabieniem, utratą apetytu, utratą masy ciała, nudnościami, apatią, szybkim zmęczeniem, niedokrwistością i gorączką.

Objawy przerzutów do kości

Hiperkalcemia

Hiperkalcemia jest zagrażającym życiu powikłaniem, które występuje u 30-40% pacjentów z przerzutami do kości. Przyczyną rozwoju jest zwiększona aktywność osteoklastów, w wyniku czego ilość wapnia wchodzącego do krwi z niszczonej kości przekracza wydalność nerek. U pacjentów z przerzutami do kości dochodzi do hiperkalcemii i hiperkalciurii, a proces odwrotnej absorpcji wody i sodu w kanalikach nerkowych zostaje przerwany. Rozwija wielomocz. Powstaje błędne koło: z powodu wielomoczu zmniejsza się objętość płynu w ciele, co pociąga za sobą zmniejszenie filtracji kłębuszkowej. Zmniejszenie filtracji kłębuszkowej z kolei powoduje wzrost odwrotnej absorpcji wapnia w kanalikach nerkowych.

Hiperkalcemia z przerzutami do kości powoduje przerwanie aktywności różnych narządów i układów. Od strony ośrodkowego układu nerwowego obserwowane są zaburzenia psychiczne, zahamowanie, zaburzenia afektywne, bliższa miopatia, dezorientacja i utrata przytomności. Od strony układu sercowo-naczyniowego ujawnia się obniżenie ciśnienia tętniczego, zmniejszenie częstości akcji serca i arytmii. Możliwe zatrzymanie akcji serca. Z przewodu pokarmowego odnotowuje się nudności, wymioty, zaparcia i anoreksję. W ciężkich przypadkach rozwija się zapalenie trzustki lub niedrożność jelit.

Z nerek znajdują się wielomocz i nefrokalcynoza. Do ogólnych objawów klinicznych należą: osłabienie, zmęczenie, odwodnienie, utrata masy ciała i swędzenie skóry. Hiperkalcemia z przerzutami do kości może długo pozostać nierozpoznana, ponieważ lekarze leczą objawy tej patologii jako objawy postępu choroby podstawowej lub jako efekt uboczny chemioterapii lub radioterapii.

Złamania patologiczne

Patologiczne złamania występują, gdy ponad 50% warstwy korowej ulega zniszczeniu. Najczęściej spotykane w kręgach, drugim najczęściej są złamania kości udowej, zwykle w szyi lub trzonie. Charakterystyczną cechą patologicznych złamań kręgów w przerzutach do kości jest mnogość zmiany (jednocześnie ujawnia się integralność kilku kręgów). Z reguły cierpi na odcinek piersiowy lub lędźwiowy. Uszkodzeniu może towarzyszyć ucisk korzeni nerwowych lub rdzeń kręgowy.

Przyczyna patologicznego złamania z przerzutami do kości może być niewielkim urazem, na przykład słabym uderzeniem lub nawet niezręcznym obrotem w łóżku. Czasami takie pęknięcia wyglądają spontanicznie, czyli powstają bez żadnych zewnętrznych przyczyn. Złamaniu może towarzyszyć przemieszczenie fragmentów. Łamanie funkcyjnych kończynę złamań kości długich i zaburzenia neurologiczne, w złamań kręgosłupa jest jednym z najważniejszych czynników na pogorszenie jakości życia pacjenta.

Kompresja rdzenia kręgowego

Kompresję rdzenia kręgowego wykrywa się u 1-5% pacjentów z przerzutowymi zmianami w obrębie kręgosłupa. W 70% przypadków przyczyną zaburzeń są przerzuty w kręgach piersiowych, w 20% - w kręgach lędźwiowych i krzyżowych, w 10% przypadków - w kręgach szyjnych. Przerzuty w kości można wykryć jako ostre (z kompresją fragmentu kości) i stopniowo postępować (z kompresją rosnącego guza). Po ucisku rosnącego guza pacjenci z przerzutami do kości martwią się rosnącymi bólami. Powstaje słabość mięśni, wykrywa się zaburzenia wrażliwości. W końcowym stadium dochodzi do niedowładu, porażenia i dysfunkcji narządów miednicy.

Kiedy fragment jest ściskany przez kość, nagle pojawia się kliniczny obraz ucisku rdzenia kręgowego. Na początkowych etapach oba rodzaje kompresji są odwracalne (całkowicie lub częściowo). W przypadku braku terminowej opieki medycznej w ciągu kilku godzin lub dni paraliżu staje się nieodwracalne. Właściwe leczenie na czas może zmniejszyć nasilenie objawów, ale przywrócenie zdolności do samodzielnego poruszania się występuje tylko u 10% pacjentów z już rozwiniętym paraliżem.

Diagnostyka i leczenie przerzutów do kości

Diagnozę ustala się na podstawie wywiadu (dane na temat występowania pierwotnego nowotworu złośliwego), obrazu klinicznego i wyników dodatkowych badań. Brak informacji o już zdiagnozowanym raku nie jest podstawą do wykluczenia przerzutów do kości, ponieważ guz pierwotny może być bezobjawowy. W przypadku zaburzeń neurologicznych wykonuje się badanie neurologiczne. W początkowej fazie badania przeprowadzana jest scyntygrafia. Następnie pacjenci są kierowani do radiografii, CT lub MRI kości w celu określenia charakteru i zakresu zmiany. Aby wykryć hiperkalcemię, wymagane jest biochemiczne badanie krwi.

Taktyki leczenia określa się biorąc pod uwagę rodzaj i umiejscowienie guza pierwotnego, liczbę i lokalizację przerzutów do kości, obecność przerzutów do innych narządów i tkanek, obecność lub brak powikłań, wiek i ogólny stan pacjenta. Interwencje chirurgiczne mają charakter paliatywny i są wskazane w obecności powikłań (patologiczne złamania, ucisk rdzenia kręgowego). Celem operacji z przerzutami do kości jest wyeliminowanie lub zmniejszenie bólu, przywrócenie funkcji kończyny lub rdzenia kręgowego i stworzenie korzystniejszych warunków dla opieki nad pacjentem.

Podejmując decyzję o przeprowadzeniu interwencji operacyjnej, należy wziąć pod uwagę rokowanie. Korzystne czynniki prognostyczne obejmują powolny wzrost guzów pierwotnych, dłuższy okres bez nawrotów, pojedynczą małą przerzutów do kości, występowanie objawów radiologicznych kości rozsiane leczonych zachowawczo i stanu pacjenta jest zadowalające. W takich przypadkach można przeprowadzić intensywne interwencje chirurgiczne (instalacja płytek, szpilek, aparatów Ilizarowa).

Agresywny wzrost guzów pierwotnych, często nawrotów licznymi przerzutami, zwłaszcza - przy jednoczesnym pokonaniu narządów wewnętrznych, duża ilość przerzutów do kości, bez objawów stwardnienia w radiografii i słabej kondycji pacjenta interwencji chirurgicznej na rurowych kości nie jest zalecane, nawet w obecności patologiczne złamania. W przypadkach, gdy operacja jest przeciwwskazane, oszczędzając stosować metody wiązania (np rozruchu derotacji na złamania szyjki kości udowej).

Przerzuty do pomocy w nagłych wypadkach w kości, kompresję rdzenia kręgowego się skomplikowane, obejmuje leki sercowo-naczyniowe, środki polepszające metabolizm tkanki nerwowej i wysokiej dawki deksametazonu. Podczas kompresji tkanki nerwowej spowodowane wzrostem przerzutami do kości działają odbarczającą laminektomię na kompresję rdzenia kręgowego, w wyniku patologicznych złamań przeprowadzonych operacji dekompresji stabilizujące: płyta mocująca lub przeznasadowa przywrócenie utrwalenie kręgów za pomocą cementu kostnego, auto- i alloprzeszczepów, etc...

Chemioterapia i radioterapia przerzutów do kości są stosowane w procesie skojarzonej terapii zachowawczej, w przygotowaniu do interwencji chirurgicznej oraz w okresie pooperacyjnym. W przypadku hiperkalcemii, rehydratację prowadzi się przez dożylne wlewy roztworów soli. Pacjenci z przerzutami do kości są przepisani jako "diuretyki pętlowe" (furosemid), kortykosteroidy i bisfosfoniany. Efekt terapii utrzymuje się przez 3-5 tygodni, następnie leczenie powtarza się.

Prognoza

Rokowanie dla przerzutów do kości jest bardziej korzystne w porównaniu z przerzutami w narządach wewnętrznych. Średnia długość życia wynosi 2 lata. Jakość, aw niektórych przypadkach oczekiwana długość życia, zależy od obecności lub braku powikłań, co determinuje znaczenie środków zapobiegawczych w wykrywaniu przerzutów w kościach szkieletu. Kiedy przerzuty w kręgosłupie są zalecane, aby wykluczyć udźwig i kilka razy w ciągu dnia odpoczynku w pozycji leżącej. W niektórych przypadkach na pewnym etapie terapii wskazane jest noszenie gorsetu lub opaski na głowę. Kiedy kość udowa zostanie zraniona podczas okresu leczenia, zaleca się maksymalne rozładowanie kończyny za pomocą trzciny lub kul. Fizjologia w przypadku jakichkolwiek przerzutów w kości jest przeciwwskazana. Pacjentów należy regularnie badać pod kątem szybkiego wykrycia nawrotu choroby.

Jak zamanifestować i jak leczyć przerzuty w kościach?

Jednym z powikłań raka jest przerzuty, które mogą rozprzestrzeniać się na tkanki miękkie i odległe narządy.

Przerzuty występują w kościach. W rzeczywistości przerzuty do kości są wtórnymi nowotworami tkanki kostnej, wynikającymi z transferu komórek atypowych z głównego ogniska z przepływem krwi i limfy.

Zazwyczaj przerzuty do kości pojawiają się już w ostatnich stadiach onkologii. Ponadto około 80% przypadków przerzutów do kości występuje na tle raka piersi i prostaty. Takie formacje objawiają się silnym bólem, częstymi złamaniami i hiperkalcemią.

Przyczyny

Najczęściej przerzuty w strukturach kostnych występują z rakiem płuc i nerek, prostaty i piersi, złośliwymi zmianami w jajnikach i strukturach GIT, limfogranulomatozą, mięsakami i chłoniakami.

Przerzuty w tkance kostnej i innych złośliwych nowotworach, tylko znacznie rzadziej.

Gdy dana osoba jest zdrowa, jego tkanka kostna jest stale aktualizowana. Generalnie, struktury kostne charakteryzują się procesami resorpcji, przebudowy i tworzenia kości. Procesy te są realizowane ze względu na aktywność komórkową osteoblastów i osteoklastów. Te struktury komórkowe są odpowiedzialne za tworzenie, wchłanianie i niszczenie tkanki kostnej.

Jeśli atypowe komórki przenikają do struktur kostnych, następuje funkcjonowanie kości. Zdrowe komórki są wypierane, naruszane są procesy interakcji osteoblastów z osteoklastami, co prowadzi do dysocjacji ich aktywności.

Z rakiem piersi

Przerzuty w strukturach kostnych w raku sutka są limfogenne i krwiotwórcze. Ta lokalizacja przerzutów w raku piersi jest dość powszechna.

Nowotwory z takimi przerzutami charakteryzują się ciężkim bólem i nadmierną tendencją do patologicznych złamań, szczególnie w kościach klatki piersiowej i miednicy.

W zależności od rodzaju aktywacji komórek, onkolodzy rozróżniają kilka typów przerzutów do kości:

 1. Osteoplastyczny - połączone z formowaniem pieczęci na kościach;
 2. Osteolytic - w przypadku dominującego zniszczenia struktur kostnych.

Czyste typy w praktyce lekarskiej są stosunkowo rzadkie, częściej pojawiają się ich mieszane formy.

Objawy przerzutów w kościach

Początkowo guzy wtórne kości rozwijają się bezobjawowo, ale wraz z rozwojem procesu nowotworowego powstaje wyraźny obraz kliniczny:

 • Obecność hiperkalcemii;
 • Skłonność do patologicznych złamań;
 • Obecność kompresji mózgowo-rdzeniowej.

Hiperkalcemia jest zagrażającą życiu komplikacją, która występuje u około 30-40% pacjentów z nowotworem z przerzutami do kości.

Podobny stan wynika z nadmiernej aktywności osteoklastów, co prowadzi do wzrostu poziomu wapnia we krwi, co z kolei powoduje patologiczny wzrost wydalniczych zdolności nerek.

W wyniku tego pacjenci z rakiem o przerzutowe zmiany w kościach, oprócz opracowania hiperkalcemia hiperkalciurią, zakłócone odwrotną płynu absorpcyjnego i sodu prowadzącą do wielomoczem.

W wyniku takich zmian działania wielu układów i narządów są zakłócane u pacjentów z rakiem:

 1. W czynnościach neuro-systemicznych obserwuje się oznaki, takie jak hamowanie i zaburzenia psychiczne, dezorientacja w umyśle i zaburzenia afektywne;
 2. W czynnościach sercowo-naczyniowych występują nieprawidłowości, takie jak arytmie i niskie ciśnienie krwi, zmniejszenie częstości akcji serca, podczas gdy ryzyko zatrzymania krążenia jest wysokie.
 3. Nerki są dotknięte przez nephrocalcinosis i polyuria;
 4. W sferze żołądkowo-jelitowej występuje zespół nudności i wymiotów, mogą wystąpić częste zaparcia i brak apetytu, może wystąpić niedrożność jelit lub zapalenie trzustki.

Jeśli przerzuty do kości rozrywają więcej niż połowę warstwy kory, pojawiają się patologiczne złamania. Zwykle znajdują się w tkankach kostnych kręgosłupa (odcinek lędźwiowy lub klatki piersiowej) i kości udowej. Złamanie może się zdarzyć nawet w przypadku drobnych traumatycznych sytuacji, takich jak niezręczny obrót lub słaby cios.

Często takie złamania pojawiają się bez widocznej przyczyny zewnętrznej. Patologiczne fragmentów złamań kości przesunięcie może występować, co prowadzi do upośledzenia funkcji kończyny (jeśli pęknięcie jest zlokalizowana na długiej rurowej kości) i zaburzeń neurologicznych (jeśli pęknięcie jest zlokalizowana na strukturach kręgowych), co znacznie pogarsza jakość życia osób chorych na raka.

Rosnący guz i fragmenty kości mogą ściskać sąsiednie tkanki.

Podczas ściskania nowotworu u pacjentów z rakiem istnieje rosnące bóle w trosce o osłabienie tkanki mięśniowej, oznak upośledzenia czułości, schyłkowej niewydolności narządu występują lokalizacji w obrębie miednicy i paraliż.

Jeśli przerzuty są obserwowane w tkankach kręgowych, wówczas pacjenci onkologiczni czasami doświadczają kompresji kręgosłupa. Zwykle podobne zjawisko występuje w przypadku przerzutów do kręgów piersiowych. Zaburzenia spowodowane kompresją mogą rozwijać się stopniowo (jeśli przerzuty są ściskane) lub ostre (gdy kość jest ściśnięta lub jej fragment).

Symptomatyczna kompresja występuje nagle. Jeśli taki znak zostanie ujawniony na początkowym etapie, wówczas jego odwracalność (przynajmniej częściowa) jest całkiem możliwa. Jeśli kompresja jest nieaktywna, wówczas paraliż staje się nieodwracalny.

Jak określić przerzuty w kościach?

Najbardziej pouczającą metodą diagnostyczną do wykrywania przerzutów do kości jest scyntygrafia szkieletowa, która pozwala dokładnie określić częstość występowania i stopień przerzutów.

Taka procedura jest w stanie znaleźć przerzuty w dowolnej części ludzkiego szkieletu. Co więcej, wykrycie rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych jest możliwe na najwcześniejszych etapach, kiedy dopiero zaczynają się oczywiste naruszenia struktur kostnych.

Za pomocą badania rentgenowskiego przerzuty do kości można wykryć tylko na etapie wystarczającej dojrzałości formacji wtórnej, gdy około połowa masy kostnej jest już zniszczona.

Zdjęcie przerzutów w kościach biodrowych na zdjęciu rentgenowskim

Ale taka diagnoza umożliwia rozróżnienie określonego typu tworzenia przerzutów. Jasno białe plamki mówią o przerzutach blastycznych, a szaro-biały kolor plamek wskazuje na lityczny typ przerzutów.

Diagnostykę radioizotopową lub osteoscyntygrafię przeprowadza się za pomocą radiofarmaceutyków Rezoscan, które podaje się pacjentowi onkologicznemu około dwóch godzin przed skanowaniem.

Również diagnostyka mogą obejmować TK lub MRI, ujawniając markerów resorpcji w moczu, badania krwi i tak dalej. Jeśli wykryto przerzuty w kościach czaszki, że onkolodzy zalecają dokładnie zbadać wszystkie narządy, aby wyeliminować możliwość porażki.

Czy są traktowani?

Przerzuty do kości czaszki obserwuje się głównie w raku nerek lub tarczycy, a ich leczenie można przeprowadzić różnymi metodami:

 • Interwencje chirurgiczne są wykonywane z zastosowaniem terapii paliatywnej i są niezbędne w przypadku wszelkiego rodzaju powikłań (kompresji, złamań itp.). Po operacji zespół bókowy zostaje usunięty, przywraca funkcje szpiku kostnego lub kończyny itp.
 • Promieniowanie i chemioterapia z przerzutami do kości jest stosowana w złożonym leczeniu zachowawczym, jak również w okresie przedoperacyjnym lub pooperacyjnym. Techniki te mogą niszczyć komórki nowotworowe i zapobiegać ich proliferacji.
 • Leczenie bifosfonianami. Leki te spowalniają procesy zaburzeń w strukturach kostnych.
 • Radiofarmaceutyki, po podaniu, prowadzą do zniszczenia aktywnych onkocell.
 • Immunoterapia polega na zastosowaniu specjalnych środków w celu zwiększenia odporności organizmu, dzięki czemu układ odpornościowy może oprzeć się rozprzestrzenianiu się guza w organizmie.

Film na temat preparatów do leczenia przerzutów w kościach:

Leczenie preparatami bisfosfonianowymi

Bisfosfoniany są lekami, które zapobiegają utracie tkanki kostnej. Zostały one zaprojektowane w celu powstrzymania aktywności osteoklastów i zapobiegania niszczeniu kości.

W miejscu wzrostu guza wtórnego bisfosfoniany są absorbowane przez komórki osteoklastów, w wyniku czego spowalniają lub zatrzymują ich aktywność. Ponadto stosowanie bisfosfonianów zapobiega syntezie osteoklastów, które wcześnie umierają lub same niszczą.

Bisfosfoniany są podzielone na 2 grupy. Jedna grupa leków zawiera związki azotu i jest bardziej skuteczna przeciw przerzutowym nowotworom. Są to leki, takie jak ibandronianu, alendronian sodu, pamidronian, itd. Druga grupa nie ma azot w kompozycji, na przykład, klodronian, Tidronat i tak dalej. Te preparaty mają mniejszy wpływ terapeutyczny.

Prognozy i długość życia

Ostateczne przewidywania zależą od lokalizacji pierwotnych nowotworów.

 1. Jeśli z raka płuca powstały przerzuty do kości, pacjent będzie żył około sześciu miesięcy.
 2. Jeśli główny nacisk położony jest w prostacie, długość życia będzie rzędu 1-3 lat.
 3. Jeśli źródłem przerzutów w strukturze kości jest rak piersi, oczekiwana długość życia wyniesie około 1,5-2 lat.
 4. Rak nerki z przerzutami do kości opuszcza onkologa przez około rok życia.
 5. W przypadku czerniaka z przerzutami do kości oczekiwana długość życia nie będzie większa niż sześć miesięcy.
 6. W przypadku raka tarczycy, rozprzestrzeniającego się w tkankę kostną, średnia długość życia będzie wynosić około 4 lat.

Przerzuty do kości są niezwykle niebezpieczne. Jeśli zostanie ona zidentyfikowana w odpowiednim czasie, prawdopodobnie życie zostanie zapisane dla pacjenta onkologicznego.

Przerzuty do kości: jak się rozwijają, objawy, diagnoza i leczenie

Niebezpieczeństwo nowotworów złośliwych to zdolność do rozprzestrzeniania się. Oddzielne komórki rakowe z przepływem krwi są przenoszone w całym organizmie, osiadają i tworzą przerzuty w kościach i narządach. Występuje to w IV stadium raka. Czym są przerzuty? Słowo pochodzi od greckiego metastasi (przemieszczenie). W rzeczywistości są to wtórne ogniska raka spowodowane przemieszczaniem się ich komórek do innych narządów i tkanek.

Tkanka kostna, dzięki strukturze komórkowej i dobrej cyrkulacji krwi, stwarza dogodne warunki do osadzania się i rozwoju komórek nowotworowych. Dlatego często wykrywa się przerzuty w kościach nowotworowych - u 35-70% pacjentów z nowotworem.

Etiologia - przyczyny

Komórki rakowe dzielą się intensywnie, nie mając czasu na dojrzewanie, związek między nimi jest słaby. Oddzielając się od głównego guza, wchodzą do płynu międzykomórkowego, stamtąd do naczyń limfatycznych i naczyniowych, do całkowitego strumienia krwi, migrują przez ciało i "osiadają" w najkorzystniejszych warunkach.

Nie wszystkie odseparowane komórki mogą tworzyć przerzuty, większość z nich umiera pod wpływem przeciwciał i leukocytów, metody terapeutyczne. Korzystnymi warunkami dla przerzutów są:

 • brak odpowiedniego leczenia;
 • osłabienie ochronnych właściwości ciała;
 • dobre krążenie krwi;
 • wysoki stopień złośliwości;
 • wpływ zewnętrzny (termiczny, mechaniczny).

Brak leczenia

Nawet po usunięciu raka może pozostać w tkankach jego komórek, a po pewnym czasie tworzyć przerzuty. Aby zapobiec ich rozwojowi, leczenie obejmuje leki cytostatyczne, radioterapię.

Osłabienie właściwości ochronnych

Ustalono, że w organizmie codziennie powstaje 8-10 komórek nowotworowych zdolnych do złośliwego wzrostu. Pod wpływem przeciwciał i limfocytów umierają, a jeśli ochrona jest osłabiona, prawdopodobieństwo wystąpienia raka jest wysokie. Do grupy ryzyka z obniżoną odpornością należą osoby cierpiące na cukrzycę, otyłość, anemię, częste choroby wirusowe, zakażone wirusem HIV, osoby starsze.

Rola krążenia krwi

To smutne, przerzuty rozwijają się szybciej w dzieciństwie i młodym wieku. Dobra elastyczność i drożność naczyń, większa mobilność zapewniają intensywne krążenie krwi, tworzą warunki dla przerzutów.

Stopień złośliwości nowotworu

Zgodnie ze stabilnością i zdolnością rozmnażania się komórek guzy nowotworowe (raki) dzielą się na 3 grupy według stopnia złośliwości:

Symbol G oznacza stopień (z łacińskiego gradusa) i odzwierciedla różnicowanie komórek. Im bardziej różnią się od komórek narządu, z którego rosną, tym mniej są one zróżnicowane i bardziej złośliwe. Przykładem takiego nowotworu jest czerniak, a rak skóry podstawowej komórki praktycznie nie daje przerzutów.

Zewnętrzne wpływy

Rozprzestrzenianie się raka ułatwiają różne zabiegi termiczne - okłady, butelki z gorącą wodą, przebywanie pod słońcem, sauna, łaźnia parowa, masaż, uraz. Czynniki te przyczyniają się do napływu krwi do nowotworu, jego wzrostu i rozprzestrzeniania się.

Rozwój i wzrost przerzutów w kościach

Jak pojawiają się przerzuty w kościach? Spośród wszystkich kości szkieletu ulubione są gąbczaste i krótkie kości: kręgosłup, czaszka, żebra, kości miednicy, udo i ramię. Na przykład u kobiet rak sutka daje przerzuty do kręgów piersiowych, a rak prostaty u mężczyzn daje przerzuty do kości miednicy.

W zależności od charakteru raka jego rozwój w kości może następować na różne sposoby. W tkance kostnej są ciągle dwa przeciwne procesy: odnawianie i śmierć komórek. Tworzenie nowych komórek kostnych jest spowodowane osteoblastami, a zniszczenie spowodowane jest przez osteoklasty.

Gdy nowotwór aktywuje młode osteoblasty, następuje nadmierny wzrost kości, gęste, obrzękliwe formy. Jeśli aktywowane są osteoklasty, struktura kości ulega zniszczeniu, staje się cienka i łamliwa. Większość rodzajów raka wpływa na oba procesy, więc defekty tworzą się w kości na tle przerostu. Na zdjęciu rentgenowskim takiej kości ujawnia się przemiana obszarów zagęszczania i oświecenia, jak pokazano na zdjęciu.

Objawowe i charakterystyczne objawy

Objawy, które powodują przerzuty w kościach, rozwijają się stopniowo wraz ze wzrostem zainteresowania, obejmują one:

 • zespół bólowy;
 • podwyższona temperatura ciała;
 • patologiczne złamania;
 • zespół hiperkalcemii.

Doznania bólowe w kościach są nochami, pojawiają się po raz pierwszy podczas wysiłku fizycznego, następnie przyjmują stały charakter, nie ulegają znieczuleniu. Wraz z lokalizacją ognisk w kręgach może rozwinąć się zespół korzeniowy - nerwoból międzyżebrowy, lędźwiowo-limfatyczny (ból w dolnej części pleców), ból szyjny (ból w okolicy szyjki macicy). Często takie skargi są mylone z osteochondrozą.

Temperatura ciała

Wzrost temperatury ciała do 37,3-38,5 ° obserwuje się u 80-90% pacjentów z przerzutami w kościach. Powodem jest szybkie wchłanianie toksycznych produktów o zwiększonym metabolizmie w źródle.

Złamania patologiczne

W miejscu zniszczenia przez przerzuty do kości, złamania łatwo pojawiają się przy niewielkich obciążeniach, nagłych ruchach, chodzeniu. Objawy to silny ból i deformacja kości. W kręgosłupie występuje złamanie kompresyjne (kurczenie się trzonu kręgu), występuje zespół korzeniowy poniżej miejsca urazu, drętwienie kończyny, upośledzona wrażliwość.

Syndrom hiperkalcemii

Dowiedz się o lek, który nie jest dostępny w aptekach, ale dzięki temu już wielu Rosjan wyzdrowiało z bólów stawów i kręgosłupa! Mówi słynnemu lekarzowi

Kiedy kość jest złamana, uwalniana jest duża ilość wapnia, wchłania się do krwi, powodując hiperkalcemię, co negatywnie wpływa na pracę wszystkich narządów. Nerki cierpią najbardziej, ich kanaliki są zatkane, a ze względu na zwiększone stężenie soli wapniowych w moczu rozwija się ICD (kamica nerkowa).

Wpływ na układ nerwowy ma: zahamowanie, upośledzenie świadomości, zaburzenia psychiczne, skurcze mięśni. Ciśnienie krwi spada, puls staje się rzadki, może rozwinąć się ostra niewydolność serca. Zaburzenia układu pokarmowego przejawiają się nudnościami, powtarzającymi się wymiotami, obrzękiem jelit, zaparciem, często rozwija się zapalenie trzustki.

Techniki diagnostyczne

Każdy pacjent onkologiczny poddawany jest obowiązkowemu badaniu pod kątem możliwych przerzutów do kości, w tym:

 • Radiografia - pozwala ujawnić fakt przerzutu;
 • tomografia komputerowa - podaje precyzyjne parametry ostrości;
 • USG - służy do badania kości u dzieci i kobiet w ciąży, które mogą zostać poszkodowane przez promieniowanie;
 • scyntygrafia - badanie radioizotopowe całego szkieletu;
 • przebicie biopsji kości, pobranie materiału do analizy patohistologicznej;
 • Badania immunologiczne są nowoczesnym sposobem rozpoznawania raka;
 • oznaczanie zawartości wapnia we krwi;
 • badanie funkcji nerek, serca, wątroby.

Jeśli pacjent był leczony i nastąpiła remisja, konieczne jest badanie okresowe, ponieważ wtórne ogniska mogą pojawić się po miesiącach lub nawet latach.

Do jakiego lekarza się zwrócić?

Często zdarza się, że osoba martwi się bólem stawu, kości lub kręgosłupa, nie konsultuje się z lekarzem, leczy się, dopóki ból nie stanie się nie do zniesienia. Lekarz kieruje zdjęcie, ujawnia przerzuty. Sugeruje to, że skargi z układu kostnego są wskazaniem do badania rentgenowskiego.

Pacjenci, u których wcześniej zdiagnozowano raka, powinni skonsultować się z lekarzem onkologiem, jeśli pojawi się którykolwiek z powyższych objawów. Jeżeli skargi pojawiły się po raz pierwszy, należy złożyć wniosek do lekarza rodzinnego, prześle on do zbadania i konsultacji do specjalisty.

Cele i metody terapii

Jak usuwane są przerzuty do kości? Cele terapii raka przerzutowego obejmują:

 • eliminacja głównego skupienia;
 • eliminacja przerzutów;
 • zapobieganie nawrotom;
 • zwiększona odporność;
 • przywrócenie integralności kości.

Metody oddziaływania na nowotwór i jego przerzuty są różne, w zależności od ich wielkości, lokalizacji, wieku i stanu zdrowia pacjenta. Onkologia stosuje zasadę personalizacji, gdy program leczenia opracowywany jest indywidualnie. Drugą zasadą z przerzutami w kościach jest łączona terapia połączona z kilkoma metodami oddziaływania: chirurgiczna, radiacyjna, chemoterapeutyczna i immunologiczna.

Leczenie przerzutów w kościach

Dziś pojęcie przerzutów nie jest werdyktem, ponieważ lek ma nowe skuteczne metody usuwania, chemioterapii, radioterapii, immunoterapii. Nie możesz się poddać, ale musisz użyć wszystkich możliwości.

Usuwanie ognisk wtórnych odbywa się skutecznie za pomocą metody radiosurgicznej, skupionej ultradźwięków (FUS), zielonego lasera (Green Light), kierowanego przez kriodestrukcję (zamrażanie) bez nacięć skóry. Takie technologie są szeroko stosowane nie tylko za granicą, ale także w nowoczesnych klinikach onkologicznych w Moskwie i innych dużych miastach.

Dodatkowo nowe leki do chemioterapii są przepisywane w połączeniu z immunoterapią. Przeprowadzić odzyskiwanie leku z uszkodzonej kości lub specjalnego cementu kostnego, wykonać operację plastyczną kości.

Chemioterapia dla przerzutów w kościach

Kiedy zdiagnozowane są przerzuty w kościach, zalecana jest policyme- roterapia - połączenie kilku leków według schematu, ich dobór i czas podawania są indywidualne. Pod względem czasu przebiegu neoadjuwantowego - przed usunięciem ogniska i kursem adiuwantowym, mającym na celu zapobieganie nawrotom po usunięciu.

W przypadku wielu przerzutów stosuje się metodę ogólnego podawania - we wstrzyknięciach lub tabletkach. Pojedyncze zlokalizowane przerzuty można leczyć metodą regionalną poprzez izolowanie dużych dawek leku na tętnicę zasilającą kość. Jest on łączony z hipertermią - ogrzewaniem paleniska, co zwiększa śmiertelność komórek.

Leczenie preparatami bisfosfonianowymi

Bisfosfoniany są stosowane do odbudowy kości. Są to substancje, które po podaniu są absorbowane przez niszczące komórki przez osteoklasty, ich aktywność ustaje, a procesy odzyskiwania komórek kostnych przeważają.

Leki te obejmują alendronian, tidronian, pamidronian, resorb, weroklastynę i inne analogi. Nowe opracowania analogów obejmują składniki, które zapobiegają resorpcji (absorpcji do krwi) wapnia i innych produktów rozpadu komórek.

Znieczulenie z przerzutami do kości

Eliminacja zespołu bólowego jest bardzo ważna w kompleksowej terapii przerzutów kostnych. W wielu przypadkach ból ustępuje po pierwszych sesjach radioterapii. Rozpocznij od środków przeciwbólowych z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Należą do nich: metamizol, diklofenak, ibuprofen, deksketoprofen i analogi. Dawkę wybiera się indywidualnie, w zależności od wieku, przerwa pomiędzy dawkami wynosi od 4 do 8 godzin.

Jeśli leki z grupy NLPZ nie zapewniają dobrego znieczulenia, określają tramadol, syntetyczny lek opioidowy działający na centralny układ nerwowy. Efekt znieczulenia pojawia się w 15-20 minut i trwa 6-8 godzin. Stosowane są także leki łączone, w tym NSAID, kodeina i kofeina (solpadeina, nedolon, zaldiar, talvosilene). Te 2 grupy leków są wydawane na receptę. Optymalny wybór leków przeciwbólowych wykonuje lekarz, biorąc pod uwagę nasilenie objawów i obecność przeciwwskazań.

Prognozy i długość życia

Oczekiwana długość życia z przerzutami w kościach zależy od lokalizacji pierwotnego ogniska raka i stopnia jego złośliwości. Według statystyk wynosi on średnio 4 lata dla raka tarczycy, 3 lata dla gruczołu krokowego, 2 lata dla piersi, 1 rok dla nerek, 6-8 miesięcy dla płuc i 6 miesięcy dla czerniaka.

Nie jest konieczne ustalanie tych liczb, ponieważ są one średnie, biorąc pod uwagę tych pacjentów, którzy nie byli leczeni i zmarli wcześniej, i leczeni regularnie, którzy żyli wystarczająco długo. Prognozy dotyczące zdrowia i życia zależą również od stylu życia, odżywiania, obecności współistniejących chorób, złych nawyków.

Zapobieganie przerzutom w kościach

Pacjenci onkologiczni, nawet w przypadku wyleczenia raka, nie powinni tracić czujności, trzeba dbać o zdrowie z wielką uwagą. Powiększony węzeł chłonny na szyi lub w pachwinie może być pierwszym "dzwonkiem" nawrotu raka, co oznacza, że ​​istnieje prawdopodobieństwo, że jego komórki znajdą się w kościach. Konieczne jest obserwowanie u onkologa, aby zdać regularne badanie, aby nie ignorować zaproszenia do kliniki.

Wszelkie nieprzyjemne objawy układu mięśniowo-szkieletowego, problemy z nerkami, niedociśnienie i zaburzenia ogólne powinny być powodem natychmiastowej wizyty u lekarza.

Środki zapobiegawcze obejmują również dietę bogatą w białko, błonnik, witaminy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, zdrowy tryb życia, pozbycie się złych nawyków, zwiększenie odporności poprzez rozsądną aktywność fizyczną, spacery na świeżym powietrzu, pozytywne nastawienie.

O Nas

Ludzie, którzy mają raka, często zastanawiają się, czy jest to możliwe z onkologią stosować określone pokarmy i napoje oraz co może i nie może być ogólnie.Istnieje powszechna liczba produktów zalecanych przez lekarzy w przypadku złośliwej edukacji.