4 etapy czerniaka

Data utworzenia: 26 października 2017 r

Zaktualizowano: 4 stycznia 2018

Co to jest inscenizacja czerniaka?

Definicja stadium nowotworu nazywa się czerniakiem. Wniosek jest oparty na wielkości, grubości, częstości mitozy, częstości i ciężkiego owrzodzenia nowotworu, niezależnie od tego, czy ma on wpływ na węzły chłonne czy inne narządy.

Stadium czerniaka określone przez wyniki kompleksowego badania:

 • badanie lekarskie z dermatologiem-onkologiem;
 • za pomocą dermatoskopu;
 • histologia;
 • biochemia krwi;
 • metody diagnostyczne (CT - tomografia komputerowa, MRI - rezonans magnetyczny, ultradźwięki - ultradźwięki, radiografia).

Etapowanie złośliwego guza jest bardzo ważne, ponieważ pozwala lekarzom wybrać najbardziej skuteczny sposób leczenia różnych stopni czerniaka.

Metody oceny czerniaka

W rzeczywistości istnieją dwie podstawowe metody zaawansowania czerniaka: klinicznych, w oparciu o badania i wyniki ekspertów (komórki z biopsji próbki badanie morfologiczne) i histologicznych (metoda mikroskopowej do badania tkanek, organów i układów organizmu, w tym biopsję i materiałów chirurgicznych). Histologia, która jest wykonywana po biopsji, jest często wyższa niż na etapie klinicznym. Na przykład, biopsja pokazała etap III, wyniki histologii mogą być poważniejsze - rak skóry w 4. etapie.

T1a do T4a, N1b lub N2b, M0: Czerniak może mieć dowolną grubość, ale nie owrzodzenie. Jest dystrybuowany na 1-3 węzłach chłonnych w pobliżu dotkniętego obszaru skóry. Węzły są powiększone z powodu czerniaka. Dystrybucja zdalna jest nieobecna.

T1a do T4a, N2c, M0: Czerniak może mieć dowolną grubość, ale nie owrzodzenie. Rozmieszcza się na małe obszary otaczającej skóry lub kanały limfatyczne wokół pierwotnego guza, ale węzły nie zawierają czerniaka. Dystrybucja zdalna jest nieobecna.

T1b do T4b, N2c, M0: Czerniak może mieć dowolną grubość i owrzodzenie. Rozmieszcza się na małe obszary otaczającej skóry lub kanały limfatyczne wokół pierwotnego guza, ale węzły nie zawierają czerniaka. Dystrybucja zdalna jest nieobecna.

Dowolne T, N3, M0: Czerniak może mieć dowolną grubość i może być owrzodzone lub nie. Czerniak jest powszechny w 4 lub więcej pobliskich węzłach chłonnych, które są zgrupowane razem lub są dystrybuowane do pobliskiej skóry lub kanałów limfatycznych wokół pierwotnego guza i pobliskich węzłów chłonnych. Węzły są powiększone z powodu czerniaka. Dystrybucja zdalna jest nieobecna.

Klasyfikacja czerniaka

W nowoczesnej onkologii stosuje się kilka klasyfikacji w celu określenia stadium raka skóry - czerniaka (według Clarke'a, według A. Breslow, indeks mitotyczny). Najczęściej określany jako system TNM, opracowany przez AJCC (American Society for Study of Cancer). Nazwa TNM zawiera kluczowe czynniki określające stopień raka skóry: Guz - guz, węzeł chłonny - węzeł chłonny, przerzuty - przerzuty.

Kategoria T to grubość guza (mierzona za pomocą systemu Breslow). Również wskaźnik mitozy (co daje możliwość przewidywania ile nowotwór rozprzestrzenił się szybko do innych tkanek i narządów), brakuje lub owrzodzenie rozważyć (uszkodzenie ruptures górną warstwę skóry nad guza). W opisie historii choroby można znaleźć, na przykład, takie wartości T kategorie: T1a (charakterystyczne dla pierwszego etapu raka skóry), i T4b (wskaźnik jest bardziej powszechne w ostatnim stadium raka skóry). Kategoria N wskazuje, czy nowotwór występuje w węzłach chłonnych, na które rak występuje w pierwszej kolejności. Ta etykieta jest używana na podstawie wyników biopsji. Na wczesnym stadium czerniaka charakterystyczne oznaczenie N0 (nowotwór nie ma przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych) zaawansowanych stadiach - N3 (w pobliżu węzłów chłonnych 2-3) N2B (patologiczne limfadenopatia widoczne bez mikroskopem). Kategoria M wskazuje, czy czerniaka rozprzestrzenił się do innych narządów i które, jak również ile enzym LDH (dehydrogenazy mleczanowej jest zaangażowany w glikolizy). We wczesnym stadium raka skóry guz z reguły nie ulega przerzutom.

Stopnie czerniaka

Metody leczenia

Leczenie czerniaka zależy od stadium nowotworu. Wczesne stadia raka skóry dobrze reagują na terapię, ponieważ tylko skóra ulega uszkodzeniu, a guz nie urasta do głębokich warstw, nie wpływa na węzły chłonne i inne narządy. W drugim i trzecim etapie wykonuje się również chirurgiczne wycięcie oraz immunoterapię. Czerniak na 4 etapy rozciąga się na narządy wewnętrzne i układ kostny, terapia choroby jest złożona (interwencja chirurgiczna, leki przeciwnowotworowe, radioterapia).

Istnieje ogólnie przyjęty protokół dotyczący leczenia czerniaka skóry, który jest przestrzegany w różnych krajach:

Etap in situ: szerokie wycięcie guza, leczenie za pomocą immunomodulatorów.

Etap I: chirurgiczne usunięcie guza i obszar zdrowej skóry wokół niego. Biopsja alarmu (watchdog) węzła chłonnego, jeśli to konieczne - usunięcie. Leczenie farmakologiczne.

II etap: chirurgiczne usunięcie czerniaka i zdrowej skóry wokół niego. Biopsja alarmu (watchdog) węzła chłonnego, jeśli to konieczne - usunięcie. Leki stosowane w zapobieganiu nawrotom choroby.

Etap III: chirurgiczne usunięcie czerniaka i obszaru zdrowej skóry wokół niego, a także sygnalizująca węzeł chłonny, jeśli to konieczne - regionalne i inne miejsca, w których znajdują się komórki złośliwe. Terapia immuno, chemo i celowana (molekularna).

Etap IV: terapia immunologiczna i celowana, radioterapia, preparaty inhibitorów sygnału do transdukcji sygnału, leczenie paliatywne.

Po usunięciu guza pacjent jest regularnie badany przez trzy lata, gdy ryzyko nawrotu czerniaka jest wysokie.

Przewidywanie przetrwania

Według WHO każdego roku na świecie diagnozuje się ponad 132 000 przypadków czerniaka. Kobiety częściej zachorują niż mężczyźni. Czerniak można przenosić drogą dziedziczenia - około 10% przypadków. Jednak dzięki wczesnej diagnostyce i nowym odkryciom w medycynie całkowita przeżywalność (do 5 lat) pacjentów wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat. Czerniak na wczesnym etapie charakteryzuje się pozytywnym rokowaniem w leczeniu i utrzymującą się remisją u ponad 90% pacjentów. Dane dotyczące statystyki pięcioletniego wskaźnika przeżywalności: I stopień (do 92%), ІІ stopień (53-81%), ІІІ stopień (40-78%), stopień IV (15-20%).

Czasami rokowania czerniaka klasy IV nawet lepsze niż, na przykład, II lub III stopnia, ponieważ komórki nowotworowe przerzuty do odległych miejsc skóry i węzłów chłonnych, „z pominięciem” ważnych narządów i układów. Ponadto prognoza uwzględnia koniecznie poziom LDH - jeśli jest to normalne, szanse na to, że choroba zmniejszy się, dodatkowo wzrosną.

Na wskaźnik przeżycia wpływa wiek pacjentów. Tak więc u osób starszych szanse są nieco mniejsze niż u młodych ludzi, niezależnie od stadium czerniaka. Rak skóry jest bardziej powszechny w przypadku raka skóry, jeśli choroba zostanie zdiagnozowana u osoby rasy czarnej, szanse na przeżycie są niższe. Ci, którzy przeszli transplantację narządów, mają HIV, poważne choroby przewlekłe, a także gorsze rokowanie w celu wyzdrowienia.

Objawy czerniaka

Czerniak jest niebezpieczną postacią raka, rozwija się niedostrzegalnie, ale szybko, szybko przerzutuje do węzłów chłonnych, a następnie przechodzi do narządów wewnętrznych i tkanek. Dlatego tak ważna jest szybka diagnoza, która zwiększa szanse powrotu pacjenta do zdrowia. Rak skóry w początkowej fazie ma charakterystyczne objawy. Reguła ABCD jest głównym wskaźnikiem czerniaka:

 • A (Asymetria) - asymetria: krawędzie mola lub znamię nie są symetryczne;
 • W (Granica) - granice: krawędzie zmiany są nierówne, rozmyte, ząbkowane;
 • C (kolor) - kolor: kolor znamienia jest nierówny, odcienie brązu, szare, czasami pojawiają się plamy różowych, czerwonych lub białych plam;
 • D (średnica) - średnica: średnica formacji jest większa niż 6 mm i stopniowo zwiększa się jej wielkość.

Początkowy etap czerniaka skóry może objawiać się takimi objawami: swędzenie, pieczenie, bolesność, krwawienie, pojawianie się na powierzchni nowotworu łusek i wrzodów. Najważniejszym znakiem jest to, że plama wyróżnia się zdecydowanie na tle innych moli. Przy jakichkolwiek oznakach niepokoju powinieneś skonsultować się z onkologiem.


Materiały użyte do przygotowania artykułu

O czerniaku, wczesnej diagnozie choroby, a także klasyfikacji stopni można się nauczyć z takich źródeł:

Rokowanie na przeżycie w czerniaku na pierwszym etapie

Czerniak jest nowotworem złośliwym, którego podstawą do rozwoju są komórki zawierające melaninę. Powszechnym mechanizmem pojawiania się jest zwyrodnienie znamion w kierunku złośliwych formacji z powodu intensywnej ekspozycji na światło słoneczne. W celu wyzdrowienia ważne jest, aby zdiagnozować i leczyć czerniaka pierwszego stadium w czasie.

Cechy pierwszego etapu

Według Światowej Organizacji Zdrowia około 232 000 osób rocznie znajduje się w melanoblastoma. W ocenie często występujących typów raka melanoblastoma zajmuje 5. miejsce u mężczyzn i 7 u kobiet. Średni wiek osób podatnych na tę chorobę wynosi 63 lata, ale występuje do 45 lat. W ciągu ostatnich 40 lat liczba zdiagnozowanych rozpoznań czerniaka wzrosła 15-krotnie.

Po wykryciu czerniaka konieczne jest określenie stadium choroby według kryteriów: rozmiaru, głębokości penetracji i stopnia rozprzestrzeniania się guza.

Wczesne objawy melanoblastoma: zmiana koloru i kształtu istniejących znamion, asymetria, nierówne granice. Średnica jest większa niż 6 mm, w przypadku guzowatego czerniaka, pojawienie się nowych węzłów.

Nowotwory w stadium 1 są zlokalizowane, luźne, znajdują się w górnej warstwie nabłonka, tempo mitozy jest niskie, nie postępują, ich grubość jest mniejsza niż 1 mm.

W zależności od szybkości mitozy, grubości i owrzodzenia istnieją 2 podgrupy:

 • 1A - grubość mniejsza niż 1 mm;
 • 1B - grubość - czerniak 1 mm Breslow lub mniej niż 1 mm, na powierzchni skóry występują mikro owrzodzenia.

We wczesnych stadiach wykrycie nowotworu jest procesem złożonym, guz pierwotny ma niewielkie wymiary, a objawy są nieobecne.

Różnice z innych etapów

Charakterystyczne cechy pierwszego etapu:

 • charakteryzują się mniejszą grubością i położeniem w górnej warstwie skóry;
 • pojawienie się przerzutów w rzadkich przypadkach;
 • prognoza przeżycia jest wyższa;
 • łatwiej poddać się leczeniu.

Procedura określania etapów Breslow

Wybór leczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby. Jedna z metod jej określenia - według Breslowa. Podstawowym czynnikiem w klasyfikacji Breslau jest grubość wykształcenia.

Grubość pokazuje maksymalną głębokość penetracji nowotworu złośliwego do środkowej warstwy skóry - skóry właściwej. Jednostką miary jest milimetr. Analizę przeprowadza się po operacji, aby usunąć tworzenie z uzyskanym materiałem histologicznym. Do pomiaru grubości używany jest mikrometr.

Istnieje 5 grup formacji:

 1. Nowotwory, których głębokość inwazji jest mniejsza niż 0,75 mm.
 2. 0,75 - 1,5 mm.
 3. 1,51 - 3,0 mm.
 4. 3,0 - 4,0 mm.
 5. Ponad 4,0 mm.

Nowotwory z pierwszej grupy charakteryzują się brakiem prawdopodobieństwa przerzutów, nawrotów, większego prawdopodobieństwa wyleczenia. Kiedy czerniak atakuje do 1,5 mm, przerzuty wchodzą do otaczających węzłów chłonnych. Wraz ze wzrostem grubości ryzyko przerzutów wzrasta, rokowanie zmienia się na gorsze.

Współczesne teorie i praktyka pokazują, że procedura ustalania etapów Breslow ma wady:

 • formacja o głębokości penetracji mniejszej niż 0,75 mm nie gwarantuje braku przerzutów, należy wziąć pod uwagę obecność wrzodów, indeks mitotyczny;
 • obecność mikroskopijnych owrzodzeń w formacji, niezależnie od jej wielkości, wskazuje na późniejszą grupę;
 • Podczas opracowywania odległych przerzutów analiza z zastosowaniem procedury Breslow traci na znaczeniu. Bez względu na grubość i inwazję złośliwe tworzenie się grupy 4 odnosi się do specjalnej fazy raka, której radykalne leczenie jest niemożliwe.

Leczenie etapu 1

Chirurgiczne leczenie czerniaka stopnia 1 oznacza wycięcie guza z ustaloną ilością zdrowej skóry otaczającej, która zależy od grubości formacji. Wykonaj wycięcie z usunięciem 1 cm zdrowej skóry - o grubości guza mniejszej niż 1 mm. Kiedy grubość wzrasta od 1 do 2 mm, guz jest usuwany wraz z 1-2 cm zdrowej skóry - maksymalna ilość nienaruszonej skóry, która może być wycięta podczas leczenia złośliwego pierwszego stopnia edukacji. Usunięcie większego obszaru komplikuje gojenie się rany po operacji, istnieje niebezpieczeństwo, że pooperacyjne ślady nie będą widoczne i będziesz musiał uciekać się do plastiku z miejscowymi tkankami lub wolną klapą skóry.

Prognoza

Główne czynniki wpływające na przewidywania wyników leczenia czerniaka:

 1. Lokalizacja. Łatwiej jest leczyć guzy umieszczone na przedramionach i podudziach; trudniejsze - edukacja na obszarze potylicznym, szyi, na stopach i błonach śluzowych.
 2. Paul. Prognozy dotyczące przeżycia czerniaka pierwszego stopnia u kobiet są wyższe niż u mężczyzn ze względu na ujawnienie formacji u samicy w widocznych częściach skóry, najczęściej na podudzie.
 3. Przy grubości guza 0, 75 mm, poziom pięcioletniego przeżycia wynosi 98-100%, od 0,76 do 1,5 mm - 85%, od 1,6 do 4,00 - 47%. Grubość jest wskaźnikiem masy czerniaka, od tego zależy możliwość przerzutów. Pojawienie się przerzutów w odwrotnej kolejności wpływa na poziom oczekiwanej długości życia.
 4. Wiek. U pacjentów w podeszłym wieku prognostyczny wynik dodatni jest niższy z powodu późnego wykrywania i często występującego czerniaka akanthomu u mężczyzn.
 5. W obecności wrzodów pięcioletni wskaźnik przeżywalności melanoblastoma stopnia 1 zmniejsza się do 50%.
 6. Pigmentacja. Przeżycie pacjentów z nowotworami pozbawionymi pigmentu - 54%, a ze złośliwymi formacjami o charakterystycznym kolorze, zawierających melaninę - 73%.
 7. Kierunek wzrostu. Guzy o pionowym wzroście mają gorsze rokowanie niż przy poziomym kierunku wzrostu.
 8. Świadomość pacjenta, poziom medycyny i profesjonalizm lekarza. Od tych warunków zależy wykrycie choroby i jej diagnoza.
 9. Czerniak na 1 etapie daje pozytywne rokowanie, pięcioletnia przeżywalność wynosi około 85%.

Nawrót jest możliwy u 6% pacjentów, może wystąpić po innym okresie czasu: 3 lata lub 10 lat. W strefie ryzyka osoby z guzem pojawiły się we wczesnym wieku z niezbyt poważnymi cechami szkoły podstawowej. Od tego, jak długo minęło odkrycie choroby, zależy dalsze życie.

Czerniak o stopniu 1 ma najkorzystniejsze rokowanie w porównaniu z innymi stadiami przebiegu choroby. Pacjent może całkowicie się wyleczyć, nie przygotowując się na najgorsze, gdy znajduje taką diagnozę.

Rozpoznanie czerniaka skóry jest rokowaniem życia z tą chorobą

Czerniak jest guzem należącym do złośliwych formacji. Jego rozwój wywodzi się z komórek barwnikowych (melanocyty) które produkują melaninę. Najczęściej nowotwór zlokalizowany jest w skóra, rzadziej błony śluzowe (w pochwie, w jamie ustnej i odbytnicy), a także w siatkówce gałki ocznej.

Dla osoby, choroba jest uważana za jedną z najniebezpieczniejszych, która powoduje przerzuty i nawrót do większości narządów (mózgu, nerek, wątroby, płuc, kości itp.) hematogenny i limfogeniczne sposoby.

Specyfika tej choroby w częściowym lub całkowitym braku reakcji organizmu na nowotwory, która wywołuje szybki wzrost czerniaka.

Czerniak skóry dzieli się na 3 rodzaje:

 1. Rodzaj rozprzestrzeniania powierzchni, początkowo obserwuje się zabarwioną plamkę, której wielkość nie przekracza 5 mm. Tworzenie ciemnego (brązowego lub czarnego) koloru. Nie wznosi się ponad powierzchnię skóry.
 2. Typ guzowaty edukacja ma formę w postaci węzła, polipa lub grzyba, koloru niebiesko-czerwonego (być może czarnego).
 3. Złośliwy Lentigo ma długi okres rozwoju. Podczas transformacji powstają nieregularne formy pigmentu o zarysowanych konturach.

Znak alarmowy dla pacjenta, który podejrzewa skórkę czerniaka, powinien być Wszelkie zmiany w rozmiarze i kolorze znamię, powstały nagromadzenia lub prosty kret. Leczenie czerniaka skóry, oczekiwana długość życia i możliwy nawrót zależą od stopnia zaawansowania choroby.

I stopień czerniaka

Czerniak pierwszego stadium jest przedstawiony jako rozwijający się guz, który ma grubość nie większą niż 1 mm., A skóra jest często pokryta wrzodami. Często są to jedyne objawy, które pacjent może zauważyć. Pojawienie się mikroskopijnego owrzodzenia pogłębia chorobę i wskazuje na przejście do cięższej fazy.

Leczenie czerniaka różnymi kremami i maściami nie gwarantuje całkowitego zniszczenia guza i często po pierwszych pozytywnych wynikach następuje nawrót.

Czerniak w stadium początkowym leczony jest w zależności od postępów choroby.

 • Chirurgiczne wycięcie samego guza, ze schwytaniem zdrowej skóry wokół niego w 1 - 2 patrz Procedura, usunięcie czerniaka, jest to możliwe w warunkach ambulatoryjnych. Jeśli z jakiegokolwiek powodu pacjent jest przeciwwskazany do interwencji chirurgicznej, lekarz może przepisać usuwanie czerniaka za pomocą lasera.
  Nawrót choroby przy tym wycięciu nie różni się od zwykłej interwencji chirurgicznej.
 • W przypadku braku powikłań i postępów można przepisać leki. Najczęściej polecane interferon.

W przypadku czerniaka pierwszego stadium rokowanie życia po usunięciu jest dodatnie i jest około 95% pięć lat i 89% dziesięć lat. Ignorowanie choroby prowadzi do rozwoju nowotworu i śmierci.

Możesz być także zainteresowany:

Drugi etap

Drugi etap rozpoczyna się wzrostem guza o grubości większej niż 2 mm. Powierzchnia może być owrzodzona lub mieć wygląd zwykłej formacji. W chorobie nie występują zmiany węzłów chłonnych w pobliżu czerniaka, jak w pierwszym stadium.

Typowe leczenie to:

 • Wycięcie nowotworu, tylko z dużym uchwyceniem zdrowej skóry wzdłuż krawędzi
 • biopsja
 • terapia lekowa (podstawowy lek interferon)

Aby uniknąć powikłań po operacji, ze względu na objętość guza, lekarz może przepisać radiacyjne usuwanie czerniaka. Metoda ta jest bezstykowy element do wycinania tkanki, które pojawia się w związku z wysoką częstotliwością fal wywołać pożądane miejsce tkanki (z uwagi na szczególne właściwości organizmu) odparowuje.

Para wytwarzana z odparowanych ogniw ma niską temperaturę, a zatem przyczynia się do koagulacji szeregu przepływających naczyń. To pozwala na przeprowadzenie procedury bezboleśnie i bez krwawienia. Metoda nadaje się również do trudniejszych etapów.

Dla czerniaka II stadium prognozy życia są 80% pięć lat i 70% dziesięć lat (biorąc pod uwagę terminowe leczenie).

Trzeci etap

Przejście czerniaka do trzeciego etapu zaczyna się od zajęcia sąsiadujących tkanek, przełamując pierwotne granice. Ponadto, gdy zdiagnozowana (przez biopsję), lekarz odkrywa komórki nowotworowe w wielu węzłach chłonnych.

Objawy wymagające natychmiastowej pomocy medycznej:

 • pojawiające się krwawienie z obszarów z pigmentacją lub znamionami
 • asymetryczny wzrost niektórych obszarów skóry lub znamion
 • w przypadku braku poparzeń słonecznych skóra zaczyna ciemnieć
 • zwiększa średnicę znamion lub plam pigmentacyjnych w więcej niż 6 mm
 • nierówne krawędzie moli

Do skutecznego leczenia tego etapu, oprócz wycinania szkół podstawowych węzły chłonne są usuwane, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie tego.

Wymagana interwencja chirurgiczna w połączeniu z leczeniem farmakologicznym, który obejmuje takie leki jak: ipilimumab, interferon, altevir.

Aby uniknąć nawrotów, leczenie czerniaka po zabiegu trwa nadal, a pacjent przez pewien czas pozostaje pod nadzorem lekarza, podejmując odpowiednie badania.

Dla czerniaka stadium 3, rokowanie wskaźnik pięcioletniego przeżycia wynosi średnio 50%, a dziesiętna 18%.

4 etap

Na czwartym etapie komórki nowotworowe zaczynają rozprzestrzeniać się na wszystkie sąsiednie miejsca i wytwarzać przerzuty do oddzielnych narządów (mózgu, płuc itd.). W zależności od tego, który organ jest uszkodzony i pojawiają się objawy:

 • uporczywy kaszel
 • różne pieczęcie pod skórą
 • bóle głowy
 • utrata wagi
 • drgawki

Czy można leczyć czerniaka na 4. etapie? Choroba na tym etapie niekorzystna prognoza, a wynik wyleczenia zależy od przerzutów nowotworu. Leczenie odbywa się za pomocą interwencja chirurgiczna, immunoterapia, radioterapia i chemioterapia.

W walce z rakiem pojawiła się inna metoda: leczenie czerniaka za pomocą wirusoterapii. Jego stosowanie odbywa się z lekiem Rigvir, który zawiera wirusy onkologiczne i oncotropowe.

W organizmie ich głównym zadaniem jest znalezienie i niszczyć złośliwe komórki nowotworowe, i oprócz tego aktywować układ odpornościowy aby chronić całe ciało.

W przypadku czerniaka w 4. etapie przeżywalność skuteczności leczenia i oczekiwana długość życia wynosi 10%.

Niepożądane rokowanie z czerniakiem oka. Guz wpływa nie tylko na gałkę oczną, ale na całe ciało pacjenta, więc ten typ czerniaka jest uważany za najbardziej niebezpieczną formę choroby.

Powikłania po usunięciu czerniaka

Jak przeprowadzić rehabilitację ciała po wycięciu guza, powinien powiedzieć lekarz prowadzący. Najczęściej są to ścisłe zasady dotyczące opieki nad chorym. Ale zauważywszy następujące objawy, konieczne jest jak najszybsze poszukiwanie porady i inna diagnoza:

 • dreszcze lub gorączka
 • pooperacyjne nacięcie obrzęku, zaczerwienienia, krwawienia lub wystającego wyładowania
 • ból, który nie ustępuje nawet po zastosowaniu znieczulenia
 • nowotwory

Ignorując powyższe objawy, można pominąć nawrót choroby.

Ciąża po usunięciu czerniaka

Poczęcie dziecka po czerniaku jest lepsze, jeśli trwa od 2 do 3 lat. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie był guz i jakie metody leczenia. Wycięcie guza na pierwszym etapie występuje nawet wtedy, gdy kobieta nosi już dziecko. Ale jeśli leczenie przeprowadzono przy pomocy chemioterapii, musisz poczekać. W każdym razie, onkolog może odpowiedzieć na to pytanie, kto dokładnie przestudiuje historię choroby i przeprowadzi niezbędne testy.

Odżywianie dla czerniaka

Aby zapewnić prawidłowe odżywianie się skóry z czerniakiem skóry, dietetyk doradza jeden lub drugi w zależności od ogólnego stanu organizmu pacjenta, ale istnieją ogólne zasady dla wszystkich:

 • aby zminimalizować spożycie tłuszczów
 • naczynia gotowane są na parze lub w piekarniku
 • o ile to możliwe, wyłącz olej
 • więcej do spożywania kwasu foliowego, witamin D i C
 • spożycie żywności występuje w małych porcjach
 • ciastka i lody
 • mięso odmian tłuszczowych
 • ograniczyć odbiór: podroby, jaja, orzechy i nasiona
 • wykluczyć kawę i alkohol

Leczenie czerniaka za pomocą środków ludowych

Leczenie czerniaka za pomocą sody lub innych leków ludowych prowadzi tylko do straconego czasu. Oczywiście, nikt nie twierdzi, że istnieją ulepszenia po pobraniu trochę nalewek i domowych maści. Ale te fundusze złagodzić tylko objawy, bez wpływu na samą chorobę, a tymczasem choroba postępuje i przechodzi w cięższe etapy.

Nie należy leczyć zawroty głowy nowotworami na skórze. Nieszkodliwe na pierwszy rzut oka, miejsce, może zapuścić korzenie daleko w ciało i zrobić wielkie psoty.

Czerniak jest tym, czym jest, objawami i oznakami tej choroby

Spojrzałem na zdjęcia tego czerniaka, ale powiedziałbym, że trudno nawet pomyśleć, że ta ciemna kropka jest początkiem tak straszliwej choroby. Naprawdę z każdą ciemną plamą musisz iść do lekarza i zrobić biopsję lub masz bardziej wskazujące objawy?

ale moja żona ma takie kret rodzi się, gdy miała 38 lat zaczęła przedłużyć ich rozmiar krwawić kolor zmieniła też poszliśmy na onkologii, gdzie został usunięty make gistalogiyu powiedział brodawczaka skóry i zapomnieliśmy o tym. Dwa lata później jego żona przyszła prawo pachy guza onkologii, i znowu tam zdiagnozowano raka gruczołów potowych Usunięto radioterapii guza i następnie eksploatowane himiyaterapii dostał jakby wszystko było normalne. Minęło dwa lata, ponownie stał się zaniepokojony głowy żony nie MRI guz mózgu musiały zostać pilnie pracować gistalogiya następnie pokazał przerzutów czerniaka mózgu, to jaki on jest podstępnym czerniaka przed, że nie został zidentyfikowany wcześnie szklaną gistalogii nawet do Szwajcarii, i nikt nie podejrzewał, co melanomu.Seychas my idąc na leczenie, gdy jest nadzieja

Jej mąż usunął znamię dwa lata temu. Następnie utworzyło się zagęszczenie w pachwinie. Lekarz powiedział, że musisz obejrzeć. Zdecydowaliśmy się zbadać siebie. I prosty uzi pokazał raka. Terapeuta był zaskoczony, że tak długo chodziliśmy. I martwić się było z tyłu. Pomyśleliśmy, czy nerki będą gąbczały. A rak "zerwania" trwał kilka dni. Mój mąż przestał chodzić. Pilna praca z tyłu. Ból z guza to kompresja. Sparaliżowany. Miesiąc później wyciąć na brzuchu i limfie. Z tyłu umieścić szpilki. Teraz dostajemy chemioterapię. Jeden otrzymał, przed pięcioma innymi kursami. Ratowanie znieczulenia. Całkowicie zmieniono jedzenie. Najważniejszą rzeczą jest dobra opieka i pozytywne nastawienie. Nauczyłem się żyć inaczej. Znajomi pomoc i wsparcie.

Czerniak: przyczyny, oznaki, diagnoza, leczenie

Czerniak jest uważany za jeden z najbardziej podstępnych nowotworów złośliwych człowieka, zachorowalność i umieralność, z których stale rośnie z roku na rok. Rozmawiają o tym w telewizji, piszą w czasopismach i Internecie. Zainteresowanie mieszkańców miasta wiąże się z tym, że nowotwór coraz częściej występuje u osób z różnych krajów, a liczba zgonów jest nadal wysoka, nawet pomimo intensywnego leczenia.

Częstość występowania czerniaka znacznie opóźnia się w stosunku do nabłonkowych guzów skóry (rak płaskonabłonkowy, basioma itp.), W zależności od różnych danych, od 1,5 do 3%, ale jest o wiele bardziej niebezpieczna. W ciągu 50 lat ubiegłego wieku częstość występowania wzrosła o 600%. Ta liczba wystarczy, aby poważnie obawiać się choroby i szukać przyczyn i sposobów leczenia.

Czerniak jest bardziej podatny na białych ludzi w podeszłym wieku (55-70 lat), ale także u młodych ludzi po 30 roku życia istnieje również ryzyko ich wystąpienia. Praktycznie we wszystkich przypadkach guzy są poprzedzone zmianami w postaci plam pigmentowych, znamion, zapalenia skóry i innych stanów przedrakowych. Często czerniak występuje na etapie przerzutów, ale nawet wczesna diagnoza często nie pozostawia żadnych szans na korzystny wynik z powodu skrajnej złośliwości nowotworu.

Skóra jest największym i najważniejszym organem człowieka, chroniącym środowisko wewnętrzne przed licznymi niekorzystnymi skutkami zewnętrznymi. Doświadczając wpływu promieniowania słonecznego i różnych czynników rakotwórczych, będąc rannym, często staje się on celem czerniaka.

Komórki wytwarzające melaninę (melanocyty) koncentrują się głównie w podstawowej (najgłębszej) warstwie naskórka. Melanina jest pigmentem, który może odbijać promienie ultrafioletowe, chroniąc nas przed poparzeniem słonecznym. Im więcej melaniny w skórze, tym ciemniejszy jest jej kolor. Mieszkańcy kontynentu afrykańskiego są uwarunkowani genetycznie przez wysoką aktywność melanocytów, aby chronić skórę przed palącym słońcem. Przeciwnie, ludy północne mają jasną skórę, ponieważ przez prawie cały rok nie doświadczają działania słońca i dlatego nie potrzebują nadmiaru melaniny. Niektóre badania wskazują, że liczba melanocytów jest w przybliżeniu taka sama dla osób o innym kolorze skóry, ale ich aktywność i ilość wytwarzanego pigmentu są bardzo różne.

Oprócz skóry melanocyty są obecne w siatkówce oka, miękkiej twardej oponie, odbytnicy, uchu wewnętrznym. Komórki te posiadają specjalne białko - białko S100, które umożliwia przypisywanie ich do elementów neuroektodermalnych. Innymi słowy, melanocyty nie pochodzą z nabłonka powłokowego, ale z zaczątków tkanki nerwowej. Chociaż bardzo często czerniak nazywany jest rakiem skóry, to jednak nie stosuje się do niego i jest wykluczony z tej grupy nowotworów. Czerniak jest złośliwym nowotworem pochodzenia melanocytowego, neuroektodermalnego.

Najczęściej nowotwory tkanki tworzącej melaninę są wykrywane w skórze, ale można je również wykryć w oczach, a nawet narządach wewnętrznych. Poniżej omówimy głównie o czerniaku skóry jako najczęstszym wariancie guza.

Czego powinienem się obawiać?

Jak każdy inny złośliwy guz, czerniak nie pojawia się nagle. Zawsze poprzedzają go pewne zmiany, aw prawie wszystkich przypadkach występuje związek z wpływem promieniowania ultrafioletowego. Podstępność guza polega na tym, że może on występować wiele lat, a nawet dziesięcioleci po oparzeniach słonecznych. Istnieją dowody na to, że pojedyncze nadmierne nasłonecznienie może powodować nowotwory w przyszłości, dlatego tak ważne jest, aby obserwować skórę od dzieciństwa i unikać jej spalania.

Potencjalnie niebezpieczne czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia czerniaka można rozważyć:

 • Promieniowanie słoneczne lub ultrafioletowe ze źródeł sztucznego światła.
 • Biała skóra, blond włosy i oczy, dużo piegów.
 • Poparzone poparzenia słoneczne.
 • Obecność nevuses, plam pigmentowych, zwłaszcza z dużą ich liczbą.
 • Pigmentowana xeroderma.
 • Dziedziczność.
 • Współczynnik wieku i płci.

Promieniowanie ultrafioletowe przez prawo zajmuje pierwsze miejsce na liście możliwych przyczyn czerniaka. Wzrost intensywności światła słonecznego, a także obecność osoby pod nimi, doprowadziły do ​​zwiększenia zapadalności na nowotwory. Moda na opalone ciało dyktuje potrzebę spędzania dużo czasu na plaży, a zimą na pomoc przychodzą solaria. Tymczasem chęć nabycia koloru skóry czekoladowej może kosztować zbyt wiele.

Wraz ze wzrostem czasu spędzanego pod słońcem zwiększa się ryzyko choroby. Ponadto Najbardziej niekorzystny efekt ma krótkotrwałe, ale intensywne promieniowanie, raczej niż długa, ale niska dawka, nawet jeśli całkowita dawka jest taka sama. Celowanie w krótkim czasie, aby uzyskać ciemne tan, pękają z morza, blady mieszkańcy krajów nordyckich są gotowi leżeć godzinami w palącym słońcu, nawet w czasie najbardziej niebezpiecznym - od południa do 4-5 godz. Bezpośrednim skutkiem może być poparzenie słoneczne, a odległe - rozwój czerniaka.

W zależności od wrażliwości skóry na słońce zidentyfikowano kilka fototypów, które określają ryzyko guza:

Tak, twarze o jasnej skórze, zawsze płonące na słońcu, bez opalenizny, lub dla tych, którzy ledwo go dosięgają, odnoszą się do fototypów I i II, gdy ryzyko wystąpienia czerniaka jest wyjątkowo wysokie. Odwrotnie, śniady lub czarny mieszkańcy południowych szerokościach geograficznych nie podejmują dużego ryzyka, ale mimo to duża ilość melaniny nie gwarantuje niemożności wzrostu guza w nich.

Osobno należy wspomnieć o solarium, którego popularność pojawiła się stosunkowo niedawno. Zastosowanie nawet wysokiej jakości lamp UV powoduje wysokie ryzyko uszkodzenia skóry i nie można pozostać pod nimi bez specjalnego kremu ochronnego. Czas trwania zabiegów powinien wynosić 5-6 minut, inaczej poparzenia i fotodermit są nieuniknione. Do tej pory w wielu krajach korzystanie z solariów jest zabronione ze względu na wysoką aktywność rakotwórczą napromieniowania uzyskanego przy takiej opalenizny.

Zanim długo będziesz przebywał na słońcu lub często odwiedzasz solarium, powinieneś dokładnie przemyśleć, czy piękno ofiary jest warte jej utraty.

Biała skóra, jasne oczy i włosy, dużo piegów są z góry określone przez niewielką ilość melaniny zdolną do odzwierciedlenia promieni słonecznych, więc tacy ludzie powinni być bardzo ostrożni i zawsze używać kremów przeciwsłonecznych.

W przeszłości termiczne obrażenia skóry i oparzenia słoneczne może powodować czerniak nawet po wielu latach, dlatego ważne jest, aby unikać nie tylko dorosłych, ale zwłaszcza dzieci i nastolatków, często narażonych na działanie słońca podczas długich okresów aktywności na świeżym powietrzu podczas spacerów.

Uważa się, że jednym z ważnych czynników ryzyka dla czerniaka jest nevi, W życiu codziennym nazywane są często moli, jak również zaburzenia pigmentacji skóry. Nerw jest formacją podobną do guza, znajdującą się głównie w skórze i składającą się z grupy melanocytów. Oprócz skóry można je znaleźć w tkankach oka.

Neutraty są wrodzone i nabyte, pojawiają się u dzieci lub w wieku dojrzewania. Wrodzone znamiona stanowią wielkie niebezpieczeństwo pod względem złośliwości.

Mikroskopowo znamiona składa się z melanocytów znajdujących się w naskórku, skórze właściwej i na powierzchni styku, a w niektórych przypadkach mogą przechwytywać wszystkie warstwy skóry, aby gromadzić i wytwarzania dużej ilości pigmentu. Struktura takich formacji implikuje izolację ich różnych gatunków, które może wskazywać na ryzyko guza:

 1. Epidermalne - melanocyty w obrębie naskórka;
 2. Śródskórnie - melanocyty znajdują się tylko w skórze właściwej;
 3. Borderline - zlokalizowany na granicy naskórka i skóry właściwej;
 4. Trudne - oddaje zarówno naskórek, jak i skórę właściwą, charakteryzuje się wysokim ryzykiem złośliwości;
 5. Niebieski - ma niebieskawy odcień i częściej występuje na twarzy lub pośladkach;
 6. Młodzieńcze - typowe dla nastolatków i dzieci;
 7. Dysplastyczny - komórki mają objawy atypii, co daje podobieństwo do nowotworu złośliwego;
 8. Gigantyczny pigmentowany.

Poza opisanymi, istnieją inne formy znamion, i Szczególnie niebezpieczne są formy wrodzone, olbrzymie pigmentowe, dysplastyczne, złożone i graniczne nevuses. Ponad połowa pacjentów z czerniakiem miała jakiś rodzaj procesu przedrakowego w miejscu guza, a przy obecności ponad 50 znamion na ciele, należy zachować szczególne środki ostrożności.

Przyczyny, które mogą prowadzić do transformacji znamion w czerniaka, są dość proste: nasilenie i uraz, zaburzenia endokrynne i predyspozycje dziedziczne. Ludzie, którzy mają wiele moli, zwłaszcza na szyi i głowy, powinny unikać ekspozycji na słońce, preferując cień i stosować odzież ochronną i kosmetyków. Jeśli znamię znajduje się w miejscu, często narażony na uszkodzenia mechaniczne (np ubranie), to nieuchronnie zranienia, a co za tym idzie, jej komórki będą proliferacji nadmiernie, co znacznie zwiększa ryzyko czerniaka, więc te znamiona zalecane jest usunięcie nowotworu w celu zapobiegania.

Barwiony xeroderma jest uważana za chorobę przedrakową w stosunku do nowotworów złośliwych skóry, a zatem czerniak u takich pacjentów może występować z dużym prawdopodobieństwem. W słońcu z kserografią pigmentową pojawiają się zapalenia skóry i oparzenia, które nieuchronnie prowadzą do raka.

Czynnik dziedziczny odgrywa dużą rolę, o czym świadczą przypadki nowotworów u członków tej samej rodziny. Prawdopodobieństwo wystąpienia czerniaka, gdy jest dwóch lub więcej krewnych z taką diagnozą, wzrasta kilkakrotnie. Co więcej, w 9 i 12 chromosomach znajdują się geny, które determinują rozwój guza.

Płeć i wiek przyczyniają się również do potencjału nowotworowego dowolnych komórek, nie wyłączając melanocytów. Mężczyźni częściej chorują na czerniaka niż kobiety, a starsi pacjenci są znacznie bardziej chorzy niż młodzi.

Jak rośnie czerniak?

Czerniak może być reprezentowany przez całkiem różne formy wzrostu, w początkowych stadiach jego rozwoju "maskarada" jako znamię lub barwnik. Z czasem guz powiększa się i uzyskuje wyraźne cechy złośliwego procesu z owrzodzeniem, krwawieniem, przerzutami itp., Które są swoiste dla niego.

Czerniaka, raka i stanów przedrakowych z znamion (mole): 1 - norma 2 - dizplaziya znamion (mola), 3 - aktynowe rogowacenie, 4 - rak płaskonabłonkowy, 5 - rak podstawnokomórkowy, 6 - czerniak

Nowotwór może być w przeważającej mierze poziomy rozkład, charakterystyczny dla początkowych stadiów choroby, w którym patologiczny proces rozprzestrzenia się na powierzchni skóry, zwiększając obszar i nie opuszczając warstwy nabłonkowej. Taki wzrost może trwać kilka lat, aw niektórych przypadkach czerniak - nawet dekadę. Guz ten przez długi czas wygląda jak ciemnobrązowy płaski punkt, nie powodujący znacznego lęku.

Pionowo wzrost towarzyszy wprowadzeniu tkanki guza do leżących poniżej warstw przez membranę podstawną i jest charakterystyczny dla czerniaka węzłowego. Na tym etapie następuje gwałtowny wzrost wielkości nowotworu, który wznosi się ponad powierzchnię skóry w postaci węzła lub polipa, a także zdolność do przerzutów. Najczęściej faza wzrostu pionowego zmienia się bocznie wraz z rozwojem nowotworu.

Zwyczajowo wyróżnia się i kliniczne postacie czerniaka:

 • Rozkładanie powierzchni.
 • Nodal.
 • Lentiginous.

Rozprzestrzeniający się czerniak stanowi do 70% wszystkich przypadków nowotworów, częściej występuje u kobiet i ma względnie korzystne rokowanie. W tym przypadku początkowe etapy wyglądają jak pozioma brązowa lub czarna plama, która nie wznosi się ponad powierzchnię skóry.

rozprzestrzeniające się na powierzchni (po lewej) i węzłowe (po prawej) formy czerniaka

Nodal formularz Czerniak jest do 20% przypadków, bardziej złośliwy w przebiegu i ma bardzo niekorzystne rokowanie. Wśród pacjentów dominują mężczyźni, nowotwór rośnie w formie węzła lub przypomina polip, który rośnie w grubość skóry i tkwi w tkankach. Ta forma jest charakterystyczna dla wczesnych przerzutów i szybkiego postępu.

Lentiginoza jest uważany za jeden z najkorzystniejszych wariantów guza, dla którego charakterystyczny jest długi wzrost poziomy. Częściej taki czerniak ujawnia się na twarzy, powstaje w miejscu znamienia i dotyka głównie kobiet.

Lentiginous czerniak z subungual rozprzestrzeniania

Można rozważyć oddzielną postać lentiginous czerniaka subungual ("gwóźdź" czerniaka, acrolentiginous), w którym głównie dotykają koniuszki palców, łożysko paznokcia, dłonie. Osobliwością tej postaci jest to, że występuje częściej u osób ciemnoskórych, najmniej podatnych na nowotwory tkanki tworzącej melaninę.

Rozważa się bardzo rzadki rodzaj guza niepigmentowane czerniak, który nie ma charakterystycznego zabarwienia i nie tworzy dużej ilości melaniny. Ta forma jest niezwykle trudna do zdiagnozowania i dlatego może być dość niebezpieczna.

Indywidualne formy choroby stanowią czerniak oka, błony śluzowe i tkanki miękkie.

Czerniak w oku może wpływać na siatkówkę i tęczówkę, często bez wywoływania określonych objawów i pojawia się losowo podczas wizyty u okulisty. Zlokalizowane na błonach śluzowych nowotwór atakuje głównie tkanki nosa, ust, odbytu, sromu lub pochwy u kobiet. Czerniak tkanek miękkich jest charakterystyczny dla wszystkich grup wiekowych i można go znaleźć w więzadłach i aponeurozach.

Przerzuty Czerniak może wystąpić z prądem limfy - limfogenicznie, lub krew - hematogenny, co więcej, pierwotna ścieżka zależy od odmiany nowotworu. Na przykład, długi istniejące gatunki stosunkowo łagodne mogą przerzutów regionalnych węzłów chłonnych i szybko rozwija przerzuty czerniaka węzłowe daje nie tylko lymphogenous, ale także we krwi, wpływając wątroby, kości, płuc, mózgu. Na ogół, czerniak jest bardzo nieprzewidywalny, gdy przerzuty mogą być czasami w najbardziej niespodziewane miejscach, takich jak na szyjce lub nadnercza.

Osobliwość czerniaka można uznać za pojawienie się tak zwanych przerzutów skórnych w postaci guzków, które mogą być zlokalizowane w różnych odległościach od pierwotnego guza i mieć taki sam kolor jak on.

Manifestacje czerniaka

Manifestacje czerniaka są dość zróżnicowane. We wczesnych stadiach rozwoju może być trudne odróżnienie od łagodnych zmian barwnikowych na skórze, więc wymaga to starannej diagnozy.

Początkowy etap czerniaka jest reprezentowany głównie przez formacje o poziomym wzroście. Częściej jest to punkt brązowy, czarny, niebieski lub fioletowy, nie górujący nad powierzchnią skóry, ale stopniowo rośnie w rozmiarze poprzecznym od kilku milimetrów do 1-3 cm, kształt guza od zaokrąglonego lub owalnego do nieregularnego, z zagłębionymi lub wyprofilowanymi krawędziami, kontur może być rozmazany.

Wraz ze wzrostem wzrostu pojawiają się inne objawy czerniaka: wtórne zmiany w nowotworze w postaci owrzodzenia, skłonność do krwawień, świąd z tworzeniem strupów, nowotwór jest zagęszczony, pionowe wzrost rozpoczyna się i, w którym każdy węzeł może zobaczyć na powierzchnię skóry widokiem infiltracji, jest ból w miejscu wzrostu guza. Nierównomierne osadzanie pigmentu czerniaka barwny nadaje kolor z czarnego lub ciemno brązowy do regionów czerwono-fioletowym i szarości. Niezawodny wskazanie złośliwości jest uważane za proces wykrywania tzw przerzutów skórnych w postaci „potomnych” guzków w pewnej odległości od pierwotnego.

Objawy, których połączenie może powodować obawy:

zdrowe mole (powyżej) i procesy nowotworowe / przednowotworowe (poniżej)

Ponieważ większość czerniaków rozwija się z mola, ważne jest, aby znać oznaki początku wzrostu nowotworu w takich formacjach:

 1. Zmiana zabarwienia nevus, nierównomierne osadzanie pigmentu.
 2. Zwiększ rozmiar edukacji, zmieniaj kontury wraz z pojawieniem się erozji i nierówności.
 3. Swędzenie, pieczenie, napięcie, zaczerwienienie, krwawienie lub złuszczenie kretka.
 4. Utrata włosów i zniknięcie wzoru skóry.
 5. Pojawienie się nowych, podobnych elementów na skórze.

Każdy z tych objawów powinien ostrzec i zmusić do kontaktu z onkologiem z wyjątkiem guza.

Czerniak oka objawia się bólem, rozmyciem i utratą części pól widzenia, zmniejszeniem jego nasilenia. Często ta forma nowotworu nie daje żadnych znaczących symptomatologii przez długi czas, a jeśli pacjent cierpi na inną patologię oczną, objawy czerniaka mogą nie wywoływać żadnego zaniepokojenia.

Czerniak nie będący pigmentem jest rzadkie, ale odnosi się do form, w których prognozy często rozczarowują. Faktem jest, że brak melaniny w komórkach nowotworowych i odpowiednie barwienie nowotworu nie pozwala podejrzewać nowotworu we właściwym czasie i rozpocząć leczenie w czasie. Czerniaka nie będącego pigmentem można wykryć na etapie rozległych przerzutów, co nie daje szans na wyleczenie.

Podczas metastazyzacji metodą limfogenną możliwe jest wykrywanie powiększonych regionalnych węzłów chłonnych, podczas gdy stają się one gęstsze, ale nie zgrzewają się razem i są łatwo dostępne do sondowania.

W oparciu o dane dotyczące wielkości guza, głębokość jego wzrostu w warstwach podskórnych, a także obecność przerzutów (klasyfikacja według systemu TNM i mikrostagów według Clarka), określają stadium choroby:

klasyfikacja stopni czerniaka według TNM (po lewej) i stopnia Clarka (po prawej)

Tak więc, w pierwszym etapie, guz nie przekracza 2 mm grubości, a nie wrzód, w drugim - czerniaka większa niż 4 mm, ale przerzuty nadal brakuje trzeci towarzyszy przerzutów do 4 węzłów chłonnych, a także przejawiają przerzuty do skóry i etapu 4 choroby określa się następnie, gdy występują odległe przerzuty, niezależnie od wielkości pierwotnego guza. Poprawnie zidentyfikować każdy z etapów może onkolog, sam nie działają.

Jak wykryć guz?

Trudności związane z wczesną diagnozą czerniaka są związane głównie z brakiem widocznych oznak złośliwego procesu na początkowych etapach rozwoju nowotworu. Jeśli proces patologiczny znajduje się w miejscach trudnodostępnych dla samego pacjenta, czas może zostać pominięty. Jednak możliwa jest szybka diagnoza, wystarczy tylko ostrożnie leczyć zmiany w skórze i kiedy pojawiają się jakiekolwiek objawy bez zwlekania z wizytą u lekarza.

Ważnym punktem w fazie przedtadycznej diagnozy jest samokontrola. Wskazane jest, aby co najmniej raz w miesiącu sprawdzać skórę w lustrze, a plecy, ścięgna i inne trudno dostępne miejsca mogą zostać poproszone o sprawdzenie krewnego lub przyjaciela. Jeśli są zmiany w opisanych powyżej znamionach, będziesz musiał odwiedzić dermatologa lub onkologa.

Metody diagnostyczne, stosowane w placówkach medycznych, niewiele, ponieważ guz lokalizacji skóry jest powierzchowny i jest dostępny do badania wzroku. Są stosowane:

 • Dermatoskopia.
 • Badania morfologiczne.
 • Skanowanie izotopowe.
 • CT, MRI, ultradźwięki, oznaczanie poziomu LDH, radiografia płucna, scyntygrafia kości - jeśli istnieje podejrzenie przerzutów.

Lekarz w leczeniu pierwotnym skontrolować zmian chorobowych, przy użyciu mikroskopu lupy lub epiluminescence (dermatoskopii) i określić kolor, tekstura, wymiary formacji, stan skóry w zamierzonym obszarze nowotworu i wokół niego, to dotknąć węzły chłonne, co może być zwiększona, a zgrzewanych z przerzutami czerniak.

Metody morfologiczne implikują badanie cytologiczne, którego dokładność może osiągnąć 97% (rozmaz-wydruki z powierzchni guza) i histologiczną ocenę natury zmiany. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy rodzaj biopsji przed operacją z czerniakiem jest przeciwwskazany ze względu na wysokie ryzyko hematogennego rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych, dlatego też badany jest tylko całkowicie usunięty guz o wystarczającej objętości otaczających tkanek.

Wewnątrzczaszkowego czerniaka wykrywa się za pomocą oftalmoskopii, ultrasonografii gałki ocznej, angiografii i innych metod.

Wideo: specjalista od objawów i rozpoznawania czerniaka

Leczenie czerniaka skóry

Leczenie czerniaka polega na jego usunięciu, chemioterapii lub radioterapii, a także na immunoterapii. Wybór konkretnej taktyki zależy od stadium guza i jego lokalizacji.

Najbardziej racjonalną metodą leczenia czerniaka we wczesnych stadiach jest chirurgiczne usunięcie guza. Wycina się nie tylko obszar wzrostu neoplazji, ale także otaczającej zdrowej skóry z odległości do trzech centymetrów od krawędzi guzów.

Cryodestruction i innych technik do usuwania nowotworów łagodnych nie są jeszcze stosowane na początkowym etapie, jak określono w niniejszym poziomie przenikania do tkanek bazowych czerniaka niemożliwe, a więc proces może zaostrzać i powodują przerzuty do nawrotu.

W obecności przerzutów czerniaka oprócz operacji w celu usunięcia guza pierwotnego i układ limfatyczny wyposażone chemioterapii, radioterapii i immunoterapii. Wśród leków chemioterapeutycznych ma największy wpływ cisplatyna, dakarbazyna, lomustyna i innych. Radioterapii w całkowitej dawce 4000-4500 rad jest zwykle stosowany miejscowo w obszarze nowotworu.

Immunoterapia nowotworów jest stosunkowo nowym trendem w onkologii. Stosowane są przeciwciała interferon-alfa i monoklonalne, które umożliwiają zmniejszenie wielkości guza i wydłużenie oczekiwanej długości życia nawet u pacjentów z chorobą stopnia III-IV.

Leczenie zwierząt na czerniaka jest niedopuszczalne! Po pierwsze dlatego, że guz jest wyjątkowo złośliwy i często ma niekorzystne rokowanie, nawet przy tradycyjnym leczeniu. Po drugie, miejscowe zastosowanie różnych płynów, smarów, ściska pewnością doprowadzi do uszkodzenia i zaburzenia integralności części powierzchni guza, niż jest to możliwe nie tylko przyspieszenia wżery i zwiększenie inwazyjny wzrost nowotworu, ale także spowodować wczesne powstawanie przerzutów.

Prognozy dotyczące czerniaka są zawsze poważne, i zależy od wielu czynników, takich jak wiek i płeć pacjenta (U kobiet jest lepszy) lokalizacji guza i jego głębokość wrastania w tkankę, w obecności lub przy braku przerzutów i defektów genetycznych. Dla identyfikacji czerniaka w pierwszym etapie, a przeżywalność osiąga 90 procent lub więcej w czasie rozpoczęciem leczenia w drugim - 75%, w trzecim etapie z obecnością przerzutów regionalnych węzłach chłonnych nie przekracza 45%, a w czwartym przetrwać nie więcej niż 10% pacjentów.

Czerniak. Objawy czerniaka. Rodzaje czerniaka. Czerniak u dzieci. Rokowanie dla czerniaka. Rozpoznanie i leczenie czerniaka

Co to jest czerniak?

Statystyki dotyczące czerniaka

Jak wygląda czerniak?

Czerniak paznokci i czerniak podpaznokciowy

Czerniak oka

Czerniak na twarzy

Czerniak z tyłu

Objawy (objawy) czerniaka

Czerniak skóry

Przyczyny czerniaka

Nevus, znamię i inne czynniki ryzyka dla czerniaka

Rodzaje czerniaka

Rozprzestrzeniający się czerniak

Nodal (guzowaty) czerniak

Lentigo-czerniak lub złośliwy lentigo

Lentigo obwodowe

Czerniak pigmentowy

Czerniak nie będący pigmentem

Złośliwy czerniak

Etapy czerniaka

T - stopień porażenia (kiełkowanie) Czerniak na głębokości, bierze również pod uwagę grubość czerniaka

grubość czerniaka mniejsza niż jeden milimetr

grubość czerniaka od jednego do dwóch milimetrów

grubość czerniaka od dwóch do czterech milimetrów

grubość czerniaka większa niż cztery milimetry

N - uszkodzenie węzłów chłonnych

dotyczy jednego węzła chłonnego

dotyczyło dwóch do trzech węzłów chłonnych

więcej niż cztery węzły chłonne

M - lokalizacja przerzutów

Przerzuty w skórze, podskórnej tkance tłuszczowej i węzłach chłonnych

O Nas

Przerzuty w kręgosłupie są wtórnym nowotworem złośliwym, który zagraża życiu pacjenta. Ich diagnoza i leczenie są skuteczne tylko w przypadku szybkiego dostępu do lekarza.Poważnym powikłaniem wielu chorób onkologicznych jest rozprzestrzenianie przerzutów do kręgosłupa.