Metastazy w płucach

Wybierając metody leczenia przerzutów do płuc, preferowane są te z minimalnymi skutkami ubocznymi. Na przykład, w przypadku przerzutów do płuc usuwać chirurgicznie, lekarz może być konieczne w celu częściowego usunięcia oprócz nowotworu i zdrowej tkanki (w której naczynia krwionośne i tętnic), w wyniku czego mogą wystąpić stany patologiczne. Jeśli w leczeniu przerzutów do płuc za pomocą leków chemioterapeutycznych może to spowodować śmierć nie tylko złośliwych, ale także zdrowych komórek. Ponadto, liczne przerzuty do płuc są czwartym stadium raka, w którym chemioterapia nie ma efektu terapeutycznego.

W tym artykule omówimy metody, które wskazują na nowotwór i minimalizują powikłania.

Jak rozprzestrzenia się proces nowotworowy?

Miejsce, w którym zlokalizowany jest guz pierwotny, może wpływać na charakter i możliwość dalszych przerzutów w tkance płucnej. Ze względu na położenie ogniska pierwotnego, przerzuty do płuc powstają w 60-70% przypadków.

W tkankach płucnych występuje rozległa, rozgałęziona sieć naczyń włosowatych. Układ limfatyczny, jako część układu naczyniowego, aktywnie uczestniczy w procesie mikrokrążenia, transportuje limfę przez węzły, naczynia. Wykonując rolę drenażu w ciele, limfa jest głównym kanałem rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych.

Choroba obrazowa

Częściej, przerzuty do płuc wykrywane są u pacjentów, którzy przeszli operację usunięcia guza pierwotnego, 18% wszystkich przypadków ma objawy:

- pojawienie się charakterystyczny tchawicowy kaszel w wyniku ucisku tchawicy z gruczołami przedniej śródpiersia;
- gdy pojawia się kaszel, następuje rozdzielenie krwawej plwociny;
- ból, gdy kaszel jest zlokalizowany w klatce piersiowej i ustępuje kręgosłupa;
- wraz ze wzrostem formacji guza dochodzi do paraliżu strun głosowych, pojawia się chrypka głosu.

Główne objawy

Dyspnea z przerzutami do płuc występuje w wyniku ucisku światła oskrzeli lub jego zakrzepicy w wyniku uszkodzenia tkanki płucnej. Prowadzi to do zmniejszenia proporcji płuca lub jego odcinka. Zespół bólu pojawia się, gdy guz rozprzestrzenia się na żebra, kręgosłup lub opłucną.

Kaszel jest pierwszym objawem patologii i występuje w większości przypadków (do 90%). Chociaż kaszel towarzyszy wszystkim chorobom oskrzelowo-płucnym, ale w onkologii jest sucho, ataki bolesnego, łzawiącego kaszlu mają tendencję do częstszego występowania w nocy. Z biegiem czasu światło oskrzeli zwęża się, a oddzielone liście ropną plwociną. Możliwy krwotok płucny.

Proces przerzutu może rozprzestrzenić się na opłucną, nacisnąć na oskrzela, co powoduje silny ból, ataki kaszlu, zakłócając sen. Wtórne projekcje w śródpiersia węzłów chłonnych po lewej i generowania chrypki aphonia te, które znajdują się po prawej wywierały nacisk na najwyższej żyły głównej, w którym wywoływano obrzęk twarzy i kończyn górnych. Postępujące przerzuty do płuc często rozprzestrzeniają się do kości, najprawdopodobniej w kręgosłupie, w mózgu. Wykrywanie procesu nowotworowego odbywa się za pomocą tradycyjnych metod diagnostycznych: pozytonowej tomografii emisyjnej, bronchoskopii, CT i MRI.

Terapia

Metody leczenia zależą od rozpowszechnienia procesu przerzutowego, wieku pacjenta, charakterystyki guza pierwotnego, kondycji fizycznej pacjenta jako całości, a także poprzednich efektów medycznych. Pomimo faktu, że chemioterapia nie jest bardzo wrażliwa na przerzuty w płucach, jest stosowana do stabilizacji procesu i zmniejszenia wielkości nowotworów, a także w postaci technik: chemoembolizacja i chemioterapia wewnątrzopłucnowa

Innowacyjne metody

Do niedawna takich pacjentów uważano za beznadziejnych. W interwencji chirurgicznej zdrowe tkanki są uszkodzone, a leki niszczą nie tylko złośliwe, ale także zdrowe komórki.

Dzięki innowacyjnym metodom, takim jak na przykład ablacja prądem o częstotliwości radiowej lub brachyterapia radiacyjna, przeżycie pacjentów znacznie wzrosło. Skuteczne stosowanie tych technik przeprowadza się kierując promieniowanie RF do miejsca guza. Specjalna elektroda jest wprowadzana do przerzutowego formowania płuc i przez nią przepuszczane jest promieniowanie RF.

Bardziej szczegółowe informacje na temat tej metody podano w artykule Ablacja częstotliwości radiowej

W przypadku pacjentów ze stopniem 4 okresowo trwają testy kliniczne nowych leków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Poradnik onkologa.

Prognozy dotyczące długości życia lub liczby osób żyjących z przerzutami w płucach?

Wiele zależy od sposobów rozprzestrzeniania się procesu wtórnego i rodzajów przerzutów, które dzielą się na przerzuty krwiakowate i limfatyczne. Rokowanie życia z komórkami limfocytowymi jest zwykle znacznie gorsze niż w przypadku hematogennych przerzutów do płuc.

W pierwszym wariancie komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się przez ciało z przepływem krwi, druga opcja - z przepływem limfy, podczas gdy węzły chłonne są przechwytywane, co wpływa na prognozę długości życia. Zwiększenie średniej długości życia z przerzutami do płuc prawdopodobnie uczestniczących w klinicznych metodach leczenia.

Najważniejsze, aby zwrócić uwagę, gdy chemioterapia przestaje dawać wyniki. To sugeruje, że istnieje odporność na chemię i konieczne jest przejście na najnowsze metody terapii, w przeciwnym razie pacjent umrze

Szkoła średnia jest podzielona

• dyfundujący-limfatyczny;
• Węzeł;
• mieszany.

Formularz sferoidalny - pojedyncze formacje, zaokrąglone węzły o wyraźnych konturach, które znajdują się głównie w dziale podstawowym. Przez tempo wzrostu i cechy rozwoju są podobne do guza pierwotnego.
Ogniskowa forma - małe ogniska są wraz z otaczającą tkanką naczyń chłonnych płuc i objawami klinicznymi (suchy kaszel, duszność i ogólne osłabienie) zaobserwowano we wczesnych stadiach.
Postać dyfuzyjno-limfatyczna - ujawnia się poprzez zmiany ciężkiego wzoru, który na zdjęciu rentgenowskim będzie reprezentowany w postaci cienkich liniowych uszczelek. Rozprzestrzenianie się złośliwego procesu sprzyja wzrostowi cieni nowotworowych. Ci pacjenci są umieszczani na etapie 4.
Postać opłucnowa - podobne do wysiękowego zapalenia opłucnej - na rentgenogramie, stratyfikowanym bulwiastym typie i obecności znacznego wysięku. Złośliwym procesom w jamie opłucnej towarzyszy pogorszenie stanu zdrowia, niewydolność płucna i podgorączkowa temperatura.
Mieszana forma - z wyjątkiem pokonania węzłów objawiających się zapaleniem naczyń chłonnych i wysiękiem w strefie opłucnej. Węzły śródpiersia są często zaangażowane w proces patologiczny. Te formacje nazywa się płuca-opłucnej.

W celu uzyskania informacji na temat metod leczenia, należy przedstawić następujące dokumenty: episkrosis wyładowczy, wyniki badań histologicznych, wyniki badań CT lub MRI, informacje o wcześniejszym leczeniu (jeśli prowadzone).

Przerzuty do płuc: objawy, edukacja i terapia

Każdy rodzaj raka jest predysponowany do przerzutów. Są w stanie przeniknąć do wszystkich narządów i tkanek, zarówno zlokalizowanych obok głównych raków, jak i odległych od nich.

Jednym z najbardziej przerzutowych narządów są płuca, które zajmują drugie miejsce po wątrobie.

Definicja

Przerzuty to ogniskowe formacje wtórnego typu różnych typów raka. Powstały z komórek formacji podstawowej, które są w stanie przeniknąć do dowolnej części ciała za pomocą przepływu limfy i przepływu krwi. Szybkość przenikania do narządów i tkanek zapewnia zmniejszoną odporność. W przypadku przerzutów charakterystyczny jest powolny i niepozorny wzrost.

Przyczyny

Dla każdego rodzaju nowotworu ich obszarami uszkodzenia są ogniska wtórne. Jako przyczyny rozprzestrzeniania się ognisk wtórnych rozważ następujące:

 1. Limfogeniczny. Przerzuty w tym przypadku pojawiają się z powodu przeniesienia komórek nowotworowych przez układ limfatyczny do narządów zlokalizowanych zdalnie z głównego ogniska. Pomimo tego, że system limfatyczny pełni rolę obrońcy naszego ciała i prowadzi do śmierci większości komórek nowotworowych, niektóre z nich pozostają nienaruszone i docierają do zdrowej tkanki.

Najczęściej przyczyną przerzutów jest rak jajników, nerek, macicy.

 • Hematogenic. Nowotwory wtórnego typu w płucach, w tym przypadku powstają w wyniku wejścia patogennych komórek przez krew. Przerzuty spowodowane przyczynami krwiotwórczymi mają skłonność do szybkiego rozprzestrzeniania się i aktywnego wzrostu. Komórki nowotworowe pochodzą z zaatakowanego jelita, trzustki.
 • Implantacja. Guz rozprzestrzenia się w płucach przez wzrost komórek rakowych przez błonę surowiczą. Bezpośrednie kiełkowanie przerzutów obserwuje się w przypadku raka żołądka, skóry i gruczołów sutkowych.
 • Mechanizm rozwoju

  Łatwość zranienia tkanek opłucnej leży w cechy jego struktury. W przeciwieństwie do innych narządów, płuca mają bardzo rozgałęzioną sieć naczyń włosowatych, która znajduje się we wszystkich warstwach tkanki. W tym przypadku płuca stale uczestniczą w procedurze mikrokrążenie krwi i limfy.

  Film pokazuje proces powstawania przerzutów:

  Objawy

  Osobliwością przerzutów jest to, że na początkowych etapach ich rozwoju nie pokazuj żadnych znaków. Objawy charakterystyczne dla jakiejkolwiek patologii raka mogą być obecne: zwiększone zmęczenie, utrata masy ciała, nudności, wysoka gorączka.

  W miarę wzrostu guza wtórnego dodaje się następujące objawy:

  1. Częste choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, które przyjmują postać chroniczną. Te cechy są głównie obserwowane już przy rozległych przerzutach przez tworzenie wielu węzłów.
  2. Wytchnienie. Pojawia się w wyniku stałego ucisku guza z częścią oskrzeli lub płuc.
  3. Kaszel. Z reguły zaczyna się od małej manifestacji. Na początku charakterystyczny jest mały, rzadki kaszel, który później staje się trwały. W nocy staje się szczególnie silny.

  Na początku kaszel jest suchy, ale wtedy pojawia się ropny śluz z plwociny. Jeśli dojdzie do dużego wzrostu plwociny, mogą pojawić się smugi krwi.

 • Krwawienie z płuc. Rozprzestrzenianie się edukacji prowadzi do rozciągania się tkanki opłucnej i deformacji naczyń, które zaczynają krwawić. Długi i objętościowy krwotok wskazują na obecność dużego guza.
 • Zespół bólu. Obserwuje się, gdy przerzuty w opłucnej rozprzestrzeniają się do części brzegowej i kręgosłupa.
 • Naruszenie głosu, objawia się chrypką i afonią. Przyczyną w tym przypadku jest powstawanie przerzutów do płuc w regionie śródpiersia.
 • Obrzęk, charakterystyczne tylko dla górnej części ciała. Prowokuje to poprzez ściśnięcie guza wtórnego głównych naczyń krwionośnych, w wyniku czego odpływ krwi zostaje zakłócony. Z tego samego powodu obrzękowi może towarzyszyć ból głowy, który pojawia się przy nagłych ruchach i kaszlu.
 • Klasyfikacja

  Aby ułatwić rozpoznanie przerzutów, prowadzono prace nad ich podziałem na grupy z różnych przyczyn. Do chwili obecnej istnieje klasyfikacja, która odróżnia formacje wtórne różnych typów:

  1. Według rodzaju tworzenia guza. Istnieją dwa rodzaje: infiltracyjny i ogniskowy. W przypadku nacieku zmiana ma ograniczoną szerokość. Guz nie rozprzestrzenia się na wszystkich powierzchniach, ale pogłębia się w tkankach opłucnej. W przeciwieństwie do nich ognisko może rozprzestrzeniać się na wszystkich powierzchniach płuc.
  2. Według liczby przerzutów. Na podstawie tej cechy wyróżnia się trzy formy: pojedyncze formy, w tym nie więcej niż 3 formacje, pojedyncze (pojedyncze) i wielokrotne (od 3 lub więcej).
  3. Przez średnicę formacji rozróżniać małe (do 1 cm) i duże formy.
  4. Według lokalizacji. Zgodnie z tą cechą wyróżniono jednostki jednostronne i obustronne, wpływające na oba płuca.

  Diagnostyka

  Aby zdiagnozować powstawanie guza wtórnego, nie wystarczy badanie i kontrola wzrokowa. W tym celu obowiązują następujące metody:

  1. Radiografia. Jest używany w pierwszej kolejności, ponieważ pozwala na natychmiastowe wykrycie przerzutów i określenie ich liczby. Również za pomocą tej metody można określić obecność we wnęce opłucnej, wysięku.
  2. CT. Zastosowany w celu określenia charakteru powstawania i wykrywania przerzutów w początkowej fazie, z małym rozmiarem do 0,5 mm. Badanie CT ujawnia obecność guza pod przykryciem.
  3. MRI. Przypisuj wykrywanie ognisk wtórnych u dzieci i liczne badania. To urządzenie umożliwia wykrycie guzów o wielkości do 0,3 mm.
  4. Badanie cytologiczne wysięk opłucnowy i flegma.
  5. Biopsja, przeznaczone do badania histologicznego.
  6. Ultradźwięki. Jest on pokazany do badania sąsiednich tkanek i narządów.

  Leczenie

  Do leczenia przerzutów do płuc stosuje się różne metody.

  Terapia chirurgiczna

  Jest to metoda preferowana dla małych kiełków guzów pierwotnych. Procedura jest w znieczuleniu ogólnym w kilku etapach:

  1. W obsługiwanym regionie dodatkowo wstrzykiwany środek znieczulający.
  2. Następnie wyprodukuj wycięcie klatki piersiowej i płuc.
  3. Kiedy guz jest zlokalizowany, przeprowadza się go wycięcie. Jeśli wyrosła na sąsiednie narządy i tkanki, przeprowadza się resekcję stawu.
  4. Po tym Obsługiwana strona jest szyta.

  Chemioterapia

  Ta technika jest najkorzystniejsza w przypadku wtórnej proliferacji komórek rakowych. Jest to wprowadzenie toksycznych leków do krwioobiegu, które agresywnie działają na komórki patogenne. Chemioterapia może być prowadzona jako przed i po operacji jej.

  Do leczenia użyj kombinacji następujących leków:

  • cyklofosfamid;
  • metotreksat;
  • fluorouracyl;
  • winkrystyna;
  • adriamycyna.

  Radioterapia

  Jest to efekt punktowy promieni rentgenowskich na obszarze przerzutów. Ta procedura może być przeprowadzona na dwa sposoby:

  1. Prosto. Oznacza to naświetlanie guza poprzez bezpośredni kontakt z nim. W tym celu wprowadza się cewnik lub specjalną rurkę do dotkniętej tkanki, przez którą dostarczana jest pewna dawka promieni. Ta metoda jest uważana za najbardziej skuteczną, ale traumatyczną.
  2. Zewnętrzny. Napromieniowanie przeprowadza się za pomocą urządzenia ze specjalną końcówką. Końcówka trafia do dotkniętego obszaru, a promienie są kierowane do niej.

  W przypadku radioterapii obszar oddziaływania jest podzielony na kilka segmentów. Dla każdego segmentu określa się jego dawkę i liczbę ekspozycji. Dawka każdego miejsca nie powinna przekraczać całkowitej dawki obliczonej dla leczenia.

  Alternatywne metody

  Nie tak dawno temu w leczeniu raka z przerzutami wprowadzono nowe metody, które już okazały się skuteczne:

  1. Radiochirurgia. Jest to rodzaj leczenia chirurgicznego, w którym kawałki tkanek wykonuje się za pomocą cyber noża. W porównaniu z konwencjonalnym skalpelem jest mniej traumatyczny i dokładniejszy.
  2. Leczenie laserowe. W tym przypadku zamiast skalpela stosuje się promień lasera, który zapewnia całkowite działanie antyseptyczne i minimalizuje ryzyko krwawienia.

  Prognoza

  Kiedy bez leczenia, przerzuty tkanki płucnej, ma niekorzystna prognoza 100% przypadków. Jednocześnie długość życia może się różnić tylko od początku przerzutów do całkowitej redukcji płuc przez guzy.

  Terminowe leczenie może poprawić ten obraz. Z wtórną proliferacją w płucach z guzami macicy, wskaźnik przeżycia wynosi 90%.

  W innych sytuacjach nie wszystko jest tak dobrze. W przypadku innych typów nowotworów pozytywne rokowanie obserwuje się w 40 lub 50% przypadków.

  Zapobieganie

  Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich rozwoju i proliferacji, lekarze zalecają terminowe zaplanowane badania, leczenie i wzmocnienie odporności.

  Recenzje

  Recenzje ludzi, którzy doświadczyli pojawienia się wtórnych guzów w płucach, mówią o niekorzystnym obrazie klinicznym z wyraźnymi objawami patologii. Tylko kilka z nich nie wspomniało o żadnych objawach rozrastania się. Zachęcamy również do dzielenia się swoją opinią na temat tego problemu, pozostawiając go w komentarzach do tego artykułu.

  Metastazy w płucach

  Metastazy w płucach - wtórne nowotwory, które powstały podczas migracji złośliwych komórek z innego narządu. Na początkowym etapie manifestują się jako objawy ogólnego zatrucia i nawracających przeziębień. Następnie duszność, ból w klatce piersiowej i kaszel z domieszką krwi. Diagnozę przeprowadza się, biorąc pod uwagę objawy kliniczne, dane radiologiczne, CT klatki piersiowej, badania histologiczne i cytologiczne. Leczenie - chemioterapia, radioterapia, resekcja laserem, radiochirurgia i tradycyjne interwencje chirurgiczne.

  Metastazy w płucach

  Przerzuty do płuc są wtórnymi ogniskami złośliwymi w tkance płucnej. Możliwe jest limfogenne, hematogenne lub wszczepienie szlaku migracji komórek z nowotworu zlokalizowanego w innym narządzie. Są jednym z najczęstszych guzów wtórnych. Wśród pacjentów przeważają mężczyźni w wieku powyżej 60 lat. Rokowanie dla przerzutów do płuc jest zwykle niekorzystne. Ze względu na liczne przerzuty, późne wykrywanie ognisk w tkance płucnej i jednoczesną klęskę innych narządów, radykalne leczenie jest zazwyczaj niemożliwe. Wyjątkiem są pojedyncze przerzuty do płuc, które wystąpiły długo po specjalnej terapii lub operacyjnym usunięciu pierwotnego nowotworu. Leczenie prowadzone jest przez specjalistów z zakresu onkologii i pulmonologii.

  Etiologia i patanatomia przerzutów do płuc

  Przyczyną częstych zmian tkanki płucnej w guzach złośliwych o różnych lokalizacjach jest dobrze rozwinięta sieć naczyń krwionośnych i limfatycznych w tkance płucnej. Pierwotne komórki nowotworowe migrują przez układ limfatyczny lub krążeniowy, osiadają w tkance płucnej lub pod opłucną i powodują przerzuty. Ponadto implantacji może (ssanie) przerzuty, w którym komórki rakowe rozprzestrzeniać oskrzeli rozpadających nowotworów górnych dróg oddechowych, oskrzeli lub płuc agresywnie rosnące w pobliżu nowotworu narządów. Wtórne nowotwory w tkance płuc mogą same stać się źródłem przerzutów w innych narządach.

  Przerzuty do płuc często rozpoznawane z pierwotnym rakiem sutka, żołądka, przełyku, pęcherza moczowego, rak jelita grubego, rak prostaty, nowotwory wątroby, nerki i czerniaka, a może być wykrywane i innych chorób onkologicznych. Zwykle są to węzły o średnicy od kilku milimetrów do 5 lub więcej centymetrów. Częściej są to liczby mnogie. Przerzuty do płuc z czerniakiem mogą być brązowe, brązowawo-czarne, białe lub częściowo zabarwione. Węzły w mięsaku i nowotworze - białe lub różowawo-szare. Mniej przerzutów płuc reprezentują rozproszony sieć pod opłucnej i rozciąga się w kierunku grubości tkanki płuc - takie wtórne znajdują się w guzach nowotworowych naczyń chłonnych spowodowane migracją komórek nowotworowych przez naczynia limfatyczne.

  Klasyfikacja przerzutów w płucach

  Ogniska przerzutowe w płucach są klasyfikowane według kilku znaków:

  • W zależności od rodzaju nowotworów: ogniskowych i naciekowych.
  • Liczba guzów wtórnych: pojedynczych (pojedynczych), pojedynczych (nie więcej niż 3), wielokrotnych (więcej niż 3).
  • Według średnicy: duże i małe.
  • Lokalizacja: jednostronna i dwustronna.

  Biorąc pod uwagę specyfikę rozprzestrzeniania się, istnieją dwie formy przerzutów w płucach: rozsiana i śródpiersia. W postaci rozsianej w tkance płucnej wykrywane są liczne guzy wtórne (zwykle w dolnych częściach). Z postacią śródpiersia po raz pierwszy atakowane są węzły chłonne śródpiersia, a następnie komórki nowotworowe migrują do tkanki płucnej przez naczynia limfatyczne. Biorąc pod uwagę cechy obrazu radiologicznego, wyróżnia się cztery formy przerzutów do płuc:

  • Nodal. Obejmuje pojedyncze i wielorakie formy. Na rentgenogramach identyfikuje się węzły o wyraźnych konturach, zlokalizowane głównie w dolnych regionach. Tkanka płucna poza ogniskiem zachowuje swoją normalną strukturę.
  • Pseudopneumatyczne (dyfundujący-limfatyczny). Obrazy pokazują wiele cienkich pasm zagęszczonej tkanki zlokalizowanej w strefie okołoprotezowej. Bliżej wybuchu, pasma mają rozmyte kontury, gdy granica fok staje się wyraźniejsza.
  • Pleural. Przypomina obraz wysiękowego zapalenia opłucnej. W jamie opłucnej można wykryć wysięk. Na powierzchni płuc znajdują się warstwy bulwiaste.
  • Mieszane. Obserwuje się połączenie dwóch lub więcej z powyższych postaci.

  Przy określaniu taktyki leczenia przerzutów w płucach ważny jest stopień wrażliwości nowotworu na różne rodzaje terapii. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, można wyróżnić następujące rodzaje przerzutów w płucach:

  • Reagowanie na radioterapię i chemioterapię (z mięsakiem kościotworzenia, rakiem jajnika i rakiem jąder).
  • Odporny na chemioterapię (z rakiem szyjki macicy i czerniakiem).
  • Reagowanie na terapię hormonalną (z nowotworami hormonalnie czynnymi narządów płciowych).

  Objawy przerzutów w płucach

  W początkowym stadium przerzuty do płuc występują zwykle bezobjawowo. Można wykryć ogólne objawy choroby nowotworowej: osłabienie osłabione, apatia, niedokrwistość, utrata apetytu, utrata masy ciała, podwyższona temperatura ciała. Pierwszym objawem przerzutów w płucach są zwykle nawracające przeziębienia: grypa, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. Czasami objawy występują tylko w końcowej fazie, z wieloma węzłami w płucach, z udziałem oskrzeli i opłucnej.

  Z wyjątkiem znacznej części płuc lub ucisków oskrzeli rozwija się duszność. Kaszel z przerzutami do płuc jest początkowo suchy, często występuje w nocy. Następnie mucopurulent pluton wydaje się bezwonny, często z domieszką krwi. Gdy oskrzela zwężają się, plwocina staje się grubsza, ropna. Możliwy krwotok płucny. Przerzuty do płuc, rozciągające się do opłucnej, żeber i kręgosłupa, prowokują rozwój zespołu bólowego. Przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia lewej stronie mogą być obserwowane i chrypka bezgłos, ze zmianami śródpiersiowe węzły chłonne, po prawej stronie - w górnej części ciała obrzęk wywołany przez ucisk żyły głównej dolnej.

  Rozpoznanie przerzutów w płucach

  Diagnozę przeprowadza się, biorąc pod uwagę anamnezę, objawy kliniczne, wyniki badań instrumentalnych i laboratoryjnych. Pacjenci, u których podejrzewa się przerzutów płucnych dotyczy rentgen klatki piersiowej, co pozwala na oszacowanie stanu tkanki płucnej, w celu określenia typu, rodzaju i ilości nowotworów wtórnych obecności wysięku opłucnowego. Pacjentom przepisuje się również CT płuc - ta nowoczesna technika umożliwia wykrywanie małych przerzutów o średnicy mniejszej niż 0,5 mm, w tym położonych pododlejemnie.

  W razie potrzeby, zmniejszyć narażenie na promieniowanie (przerzuty w płucach u dzieci z licznych badań w celu określenia guza pierwotnego i ogniska przerzutowe w innych organach, na skutek długotrwałego obserwowany) i podejrzenia obecności małych przerzutów prowadzonych płuca MRI - technika ta jest zdolna do wykrywania wtórnego ogniska o średnicy mniejszej niż 0 ° C, 3 mm. Przerzuty do płuc potwierdzono na podstawie wyników plwociny cytologii i wysięk w opłucnej lub histologicznej analizy biopsji otrzymany w bronchoskopię, przezskórną biopsję płuca, lub (rzadziej) otwartej biopsji.

  Aby wykryć przerzuty w innych miejscach prowadzone rozszerzonej inspekcji, w tym USG brzucha, kości szkieletu scyntygrafii, CT i MRI kręgosłupa, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego mózgu, miednicy USG, USG zaotrzewnowej i innych badań. Przerzuty do płuc są zróżnicowane z rakiem płuc obwodowej łagodnych nowotworów płuc, zapalenia płuc i tuberculoma torbieli.

  Leczenie i rokowanie dla przerzutów do płuc

  Zasady postępowania zależy od rodzaju guza pierwotnego i jego odpowiedzi na terapię, liczba i średnica przerzutów w płucach, obecność lub brak zmian przerzutowych w innych narządach, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz innych czynników. Główną techniką leczenia jest zazwyczaj chemioterapia, która może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami. W przypadku przerzutów w płucach, które występują podczas rozsiewu nowotworów zależnych od hormonów, zaleca się leczenie hormonalne. Najlepszy efekt leczenia hormonalnego obserwuje się w przypadku raka prostaty i raka piersi.

  Radioterapia jest przepisywana dla wtórnych ognisk retikulosomięsaka, mięsaka Ewinga, mięsaka kościotworzenia i niektórych innych nowotworów wrażliwych na promieniowanie. Wskazania do chirurgicznego leczenia przerzutów do płuc są ograniczone. Interwencja chirurgiczna jest wskazana w przypadku pojedynczych przerzutów, izolowanych zmian w obwodowej części płuc, kontrolowanego pierwotnego nowotworu i braku przerzutów do innych narządów. Czasami przeprowadza się dwustopniową resekcję płuca i resekcji wątroby z pojedynczymi przerzutami w płucach i przerzutowym rakiem wątroby. W wielu przypadkach stosuje się radiochirurgię lub resekcja wtórnego lasera resekcyjnego. Po ściśnięciu dużych oskrzeli wytwarza się brachyterapię wewnątrzoskrzelową.

  Prognostycznie niekorzystne czynniki są rozważane wygląd płuc przerzutów wcześniej niż rok po radykalnego leczenia pierwotnych guzów, średnica 5 cm, węzłami, szybkiego wzrostu wtórnego ognisk oraz podwyższenie śródpiersiowe węzły chłonne. W niektórych przypadkach przeżycie długoterminowe jest możliwe po interwencjach chirurgicznych w pojedynczych przerzutach do płuc, które wystąpiły rok lub więcej po radykalnym leczeniu pierwotnego guza.

  Wśród czynników, które nie mają znaczącego wpływu na długość życia przerzutów do płuc obejmują lokalizację naciskiem wtórnego (ośrodkowego lub obwodowego), w chorym, obecność lub brak przerzutów zmian chorobowych opłucnej. Pięcioletnie przeżycie pacjentów z pojedynczymi przerzutami w płucach po leczeniu skojarzonym wynosi około 40%. Najlepsze wyniki obserwuje się w pierwotnych nowotworach ciała macicy, kości, nerek, piersi i tkanek miękkich.

  W jaki sposób pojawiają się przerzuty w płucach, ich leczenie i oczekiwana długość życia

  Płuca charakteryzują się obecnością dość dużych obszarów struktur tkankowych, przez które stale pompowana jest krew. Dlatego ten sparowany narząd zajmuje drugie miejsce w odległych przerzutach po wątrobie.

  Gdy nowotwór w jelicie i innych narządach rozwija się, w 30-35% przerzutuje do struktur płuc.

  Przerzuty do płuc są skriningami pierwotnego złośliwego tworzenia, rozprzestrzeniając się przez krwiakowaty i limfogeniczny transfer. Taka lokalizacja przerzutów zagraża życiu, ponieważ są wykrywane tylko na końcowych etapach procesu onkologicznego.

  Przyczyny

  Jak już wspomniano, struktury płucne mają rozległą sieć naczyń włosowatych. Układ limfatyczny, będąc integralną częścią układu naczyniowego i aktywnie uczestniczącym w procesach mikrokrążenia organicznego, niesie limfę i pełni funkcję drenażu, co wyjaśnia limfogenne pochodzenie przerzutów do płuc.

  Najczęściej rak tkanki płucnej daje przerzuty na raka:

  Rak płuca w raku nerki

  Według statystyk rak nerki najczęściej przerzutów do płuc (50-60%). U niektórych pacjentów wtórne ogniska złośliwe występują podczas pierwotnego leczenia, inne rozwijają się po nefrektomii.

  Zwykle przerzuty w płucach w raku nerki wyglądać komponentów jajowate lub okrągłe, wyraźnie wizualizowane przez X-ray lub komputerowej tomografii badań diagnostycznych.

  Klinicznie, przerzuty do płuc są podobne do zmian pierwotnych tego narządu, chociaż w przypadku przerzutów może być bezobjawowy przez długi czas.

  Guzy przerzutowe są wielokrotne i pojedyncze, a ich wielkość jest ograniczona do 0,5-2 cm.

  Z rakiem piersi

  W przypadku raka piersi przerzuty do płuc można wykryć już we wczesnych stadiach onkologii. Rozprzestrzenianie się procesu nowotworowego do płuc odbywa się przez hematogenezę.

  Przerzuty o podobnym nowotworze są zwykle kuliste, bulwiaste, samotne i lityczne. Mogą intensywnie zwiększać, ale nie tracić formy.

  Przerzuty do płuc dzielą się na wiele różnych typów:

  1. Według średnicy są małe i duże;
  2. Według lokalizacji - Dwustronne i jednostronne;
  3. Według ilości - wielokrotne, pojedyncze (2-3) i pojedyncze (pojedyncze);
  4. Według rodzaju przerzutów - naciekowe i ogniskowe;
  5. Na temat cech dystrybucji - śródpiersia i rozsiana.

  Ponadto przerzuty do płuc różnią się promieniowaniem rentgenowskim. Są to:

  • Pseudo-pneumatyczny - w postaci cienkich pasm gęstej tkanki;
  • Nodal - przerzuty mnogie i pojedyncze, które na obrazach wyglądają w postaci węzłów o wyraźnych konturach;
  • Mieszane - gdy połączonych jest kilka form;
  • Pleural - na objawy przypominający wysiękowy zapalenie opłucnej, na płucach pojawiają się garstki, w opłuku może pojawić się wysięk.

  Objawy i oznaki przerzutów do płuc

  Przerzutowe zmiany płucne mogą rozwijać się przez długi czas w tajemnicy, więc często są wykrywane już w zaawansowanych stadiach.

  Jeśli chodzi o konkretną symptomatologię, polega ona na:

  • Skrócenie oddechu;
  • Ból w klatce piersiowej;
  • Hemoptysis;
  • Kaszel;
  • Brak apetytu;
  • Stan podgorączkowy.

  Drobna hipertermia może utrzymywać się przez długi czas. Podobne objawy mogą wskazywać na pierwotny nowotwór płucny.

  Wyjaśnia je nie obecność guza, ale rozwój procesu zapalnego w lokalizacji komórkowej. Zdarza się, że przerzuty do płuc wykrywane są wcześniej niż pierwotne ognisko nowotworowe.

  Kaszel

  Jednym z pierwszych objawów przerzutów do płuc jest kaszel, który obserwuje się u 85-90% pacjentów z nowotworami. Jednak kaszel przerzutowy znacznie różni się od tradycyjnego.

  Początkowo pacjenci martwią się suchym, bolesnym i histerycznym kaszlem, szczególnie męczącym w nocy.

  Następnie przechodzi w wilgotną i towarzyszy temu uwalnianie ropnej, ropnej śluzowej postaci, czasami z krwawymi zanieczyszczeniami.

  Z biegiem czasu światło oskrzeli zwęża się, struktura plwociny zamienia się w ropne. Czasami w wyładowaniu oskrzelowo-płucnym występują żyły krwionośne.

  Ponadto mogą wystąpić oznaki krwawienia z płuc. Jeśli przerzuty kiełkują w tkankach opłucnej, naciskają na oskrzela, co wzmacnia kaszel i wywołuje silny ból, zapobiegając snu.

  Jak przerzuty wyglądają w tkance płucnej

  Rozpoznanie przerzutów do płuc może opierać się na diagnozie radiograficznej.

  • Na obrazach ogniska wtórne pojawiają się w postaci sferoidalnej, mieszanej i dyfuzyjno-limfatycznej. Ogniska węzłowe są wielowymiarowymi lub samotnymi formacjami.
  • Samotnie są wyraźnie zdefiniowane zaokrąglone węzły, które zwykle znajdują się w podstawowych strukturach. Przerzuty pojedyncze są podobne do ognisk pierwotnych.
  • Zazwyczaj przerzuty do płuc manifestują się w ogniskowej, chociaż istnieją również warianty wielkogniskowe. Guzom przerzutowym często towarzyszy zapalenie naczyń chłonnych, dlatego charakterystyczna symptomatologia zaczyna pojawiać się już we wczesnych stadiach.
  • Jeśli formacje przerzutowe są pseudopneumatyczne, wówczas ciężki wzór zmienia się na zdjęciu rentgenowskim, tworząc cienkie, liniowe zgrzewy.
  • Przerzuty w obrębie opłucnej przypominają zapalenie opłucnej. Obraz radiograficzny pokazuje masywny wysięk i narośle płytkowe. W wyniku procesów onkologicznych w opłucnej rozwija się niewydolność płucna, stan podnogi jest stale obecny, ogólny stan pacjenta onkologicznego pogarsza się.

  Diagnostyka

  Diagnozę przeprowadza się za pomocą badań laboratoryjnych i instrumentalnych. Pacjent musi wykonać radiografię klatki piersiowej i tomografię komputerową, która pozwala na określenie obecności małych przerzutów.

  Wykazano, że pacjenci z dzieciństwa i osoby wielokrotnie narażone na badania nad promieniowaniem wykonują rezonans magnetyczny. Takie badanie może ujawnić guzy wtórne mniejsze niż 0,3 mm.

  Potwierdzenie rozpoznania przeprowadza się za pomocą analizy cytologicznej wysięku i plwociny lub histologii biomateriału uzyskanego z biopsji.

  RTG

  Badanie rentgenowskie pomaga wyjaśnić strukturę tkanek, wykrywać cieniowania itp Zazwyczaj w trakcie badania przeprowadzone strzałów ciała i przerzutowych formacje w dwóch projekcjach. - z boku iz przodu.

  Zdjęcie pokazuje, jak przerzuty w płucach wyglądają na zdjęciu rentgenowskim

  Na zdjęciu rentgenowskim przerzuty do płuc wyglądają jak monety o różnych rozmiarach zaciemnienia o różnej naturze (opłucnej, mnogiej, samotnej itp.). Wygląd tych postaci opisano powyżej.

  Jak leczyć edukację na poziomie średnim?

  Leczenie wtórnych onkochamerów płucnych jest identyczne z pierwotnymi formacjami. Wykorzystywane są metody radiacyjne, laserowe, hormonalne i chemioterapeutyczne.

  • Interwencje chirurgiczne są uzasadnione tylko w przypadku pojedynczych przerzutów i przy braku zmian przerzutowych innych narządów.
  • W przypadku gruczołu krokowego lub raka piersi z przerzutami do płuc skuteczna jest terapia hormonalna.
  • Podstawą leczenia jest często chemioterapeutyczne działanie leków przeciwnowotworowych.
  • Radioterapia uzasadnić jeśli występuje reticulosarcoma, kostniakomięsaka, mięsaka Ewinga lub które różnią nadwrażliwość na działanie promieniowania.

  Oprócz powyższych metod stosuje się chirurgię laserową i radiochirurgię. Jeżeli duże oskrzela są ściśnięte, wykonuje się brachyterapię wewnątrzoskrzelową.

  Film pokazuje torakoskopowe usunięcie przerzutów do płuc:

  Prognozy i oczekiwana długość życia pacjentów

  Wyniki prognostyczne są powodowane przez różne czynniki, takie jak rozmiar i liczba przerzutów, stopień i lokalizacja ogniska pierwotnego, terminowość leczenia. Statystyki wskazują, że przerzuty do płuc mają rozczarowujące przewidywania.

  Średnia długość życia nawet po ektomii pierwotnych nowotworów wynosi około 5 lat.

  Objawy przerzutów do płuc: etapy, leczenie i prognoza przeżycia

  Metastazy są wtórnym celem raka. Wynikają one z ruchu komórek pierwotnego guza do innych narządów i tkanek ciała (często poprzez krew i limfę). Płuca biorą aktywny udział w procesie dopływu krwi do ciała, nasycenia krwi tlenem. To ciało zajmuje drugie miejsce w częstotliwości przerzutów.

  Przyczyny

  Przerzuty powstają w wyniku przemieszczania zmutowanych komórek rakowych do innych narządów i tkanek. Pierwotna choroba może być zlokalizowana z dala od lokalizacji formacji wtórnych. Co więcej, komórki przerzutowe mają te same cechy, co komórki głównego ogniska.

  Przerzuty do płuc mogą mieć raka, ale najczęściej się zdarza:

  • rak piersi (przerzuty w płucach występują u 26% pacjentów z rakiem piersi);
  • rak nerki i pęcherza moczowego;
  • czerniak;
  • rak jelita grubego;
  • rak przełyku i żołądka;
  • rak prostaty;
  • rak macicy i jajników;
  • rak jednego z płuc.

  Rodzaje przerzutów

  W zależności od ścieżki komórek nowotworu złośliwego rozróżnia się te typy przerzutów:

  1. Limfogeniczny. Dotknięte komórki wchodzą do węzłów chłonnych poprzez naczynia limfatyczne. Ta ścieżka jest najbardziej typowa dla nowotworów nabłonkowych.
  2. Hematogenic. Komórki docierają do każdego narządu poprzez naczynia krwionośne. W ten sposób rozprzestrzeniają się zwykle guzy tkanki łącznej.
  3. Implantacja. Rozprzestrzenianie się komórek następuje z powodu przypadkowego kontaktu tkanek zdrowego organu z uszkodzonym narządem.

  Przerzuty do płuc klasyfikowane są według różnych znaków:

  • Natura zmiany: naciekowa, mieszana, ogniskowa.
  • Cecha ilościowa: pojedyncza, pojedyncza, wielokrotna (więcej niż 3).
  • Powiększenie: duże, małe.
  • Lokalizacja: jednostronna, dwustronna.

  Objawy

  Przez długi czas przerzuty do płuc nie mają wpływu na stan pacjenta i nie pojawiają się jako objawy. Na wstępnym etapie można je wykryć podczas regularnego badania. Rozpocznij leczenie powinno być natychmiast po postawieniu diagnozy.

  Objawy pojawiają się, gdy choroba onkologiczna wpływa na tkanki opłucnej. Ten proces występuje w 2-3 etapach pierwotnego guza. Na tym etapie przerzuty do płuc mają takie objawy:

  • apatia;
  • zmniejszona zdolność do pracy;
  • zmęczenie;
  • ogólne osłabienie, złe samopoczucie;
  • podwyższona temperatura ciała;
  • częste występowanie grypy, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc;
  • katar dróg oddechowych;
  • duszność;
  • suchy kaszel;
  • utrata masy ciała.

  W niektórych przypadkach pojawiają się objawy z przerzutami w płucach w ostatnich stadiach choroby nowotworowej. W tym okresie objawy przerzutów mogą być dość intensywne. Jednak takie wyrażone znaki są charakterystyczne dla niewielkiej liczby przypadków klinicznych (nie więcej niż 20%). Objawowe spotkanie z objawami raka płuc Etap 4. Te atrybuty obejmują:

  • hemoptysis;
  • kaszel duszący (suchy lub mokry);
  • znaczne zmniejszenie masy ciała;
  • pobranie plwociny za pomocą krwi;
  • duszność;
  • stabilnie podwyższona temperatura ciała;
  • uczucie ogólnego osłabienia;
  • ból w żebrze i klatce piersiowej;
  • ochrypły głos.

  Taki znak jak kaszel jest jednym z głównych. Często jest to pierwsza manifestacja przerzutów i występuje w 90% przypadków klinicznych. Różni się jednak od zwykłego kaszlu. Na początku kaszel jest suchy i rozdziera. Następnie staje się mokry, a często plwocina ma zanieczyszczenia ropy i krwi. Z biegiem czasu plwocina staje się ropna, z żyłami krwi. W rzadkich przypadkach kaszel może towarzyszyć krwotok płucny. Gdy proces przerzutowy wpływa na tkanki opłucnej, występuje ucisk na oskrzela, w wyniku czego kaszel staje się bardziej intensywny i towarzyszy mu znaczny ból.

  Kaszel podczas procesów nowotworowych jest bardzo długi. To może nie przejść przez kilka miesięcy i być odporne na leki przeciwkaszlowe.

  Etapy

  Proces przerzutów trwa kilka etapów:

  Intrwainacja - komórki guza pierwotnego przemieszczają się do naczyń limfatycznych lub naczyń krwionośnych.

  Rozpowszechnianie - komórki, wraz z prądem limfy lub krwi, przemieszczają się przez ludzkie ciało.

  Zator - komórki zatrzymują się w określonym narządzie lub tkankach. Komórki przerzutowe mogą zatrzymywać się w dowolnym narządzie i tkankach, nawet w znacznej odległości od guza pierwotnego.

  Wynaczynienie - czwarty etap charakteryzuje się przenikaniem komórek przez ściany naczyń krwionośnych do tkanek i początkiem procesu ich podziału.

  Bezpośredni wzrost wykształcenia wynikający z podziału i namnażania komórek przerzutowych. Proces ten może przebiegać szybciej niż wzrost guza pierwotnego.

  Diagnostyka

  W celu wykrycia przerzutów w płucach i ustalenia odpowiedniej diagnozy stosuje się następujące metody badań:

  • tomografia komputerowa;
  • bronchoskopia;
  • rezonans magnetyczny;
  • biopsja i histologia;
  • pozytonowa tomografia emisyjna;
  • plwociny i wysięki.

  Formacje mogą mieć inną strukturę i echogeniczność:

  • homogenny hiperechogeniczny (źródło - rak okrężnicy esicy, rak odbytnicy);
  • homogenny hypoechogen (źródło - rak piersi, płuc, czerniak);
  • przerzuty do płuc o budowie torbielowatej (źródło - rak jajnika, jelit, nerek, trzustki);
  • zwapniałe przerzuty (źródło - rak jelita grubego, jajniki, żołądek, gruczoły sutkowe).

  Leczenie

  Wybór taktyki leczenia podejmuje lekarz. Metody leczenia dobierane są indywidualnie w każdym przypadku. Kierunek przebiegu leczenia zależy od takich czynników:

  • charakterystyka pierwotnego nowotworu złośliwego;
  • lokalizacja przerzutów w płucach i ich liczba;
  • rozmiar guza;
  • intensywność objawów;
  • tempo wzrostu i rozwoju przerzutów;
  • wiek, stan zdrowia pacjenta.

  W leczeniu przerzutów w płucach stosuje się te same metody, co w leczeniu pierwotnych formacji onkologicznych:

  Chemioterapia - za pomocą tej metody można kontrolować wzrost i rozprzestrzenianie się przerzutów. Przepisując chemioterapię, należy wziąć pod uwagę okres recepty na leczenie nowotworów pierwotnych tą metodą, a także leki stosowane wcześniej. W wyniku tej procedury nowotwory mogą ulegać zwapnieniu i zatrzymać ich wzrost. Ta metoda wpływa na ogólny stan pacjenta, po aplikacji wymaga długiej rehabilitacji.

  Radioterapia polega na leczeniu przerzutów w dotkniętych płuc przez działanie promieniowania jonizującego na nowotwór. Pod wpływem promieni, wzrost nowotworów zatrzymuje się, a komórki ulegają zniszczeniu. Może mieć znaczące konsekwencje dla całego ciała. Wykorzystuje się promieniowanie neutronowe, promieniowanie gamma, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie beta.

  Hormonalna terapia jest najbardziej skuteczna w zwalczaniu przerzutów z pierwotnych guzów piersi i prostaty, ponieważ wykazują one większą podatność na terapię hormonalną. Ta metoda powinna być częścią złożonej terapii.

  Brachyterapia wewnątrzoskrzelowa - radioaktywny lek wstrzykuje się do oskrzeli za pomocą bronchoskopu przez tchawicę. Jest stosowany do guzów zlokalizowanych wokół oskrzeli, z niewielką ilością formacji.

  Laserowa resekcja - zalecana w przypadku trudności w oddychaniu z powodu ucisku oskrzeli i gardła oddechowego.

  Cyberknife to urządzenie używane w radiochirurgii. Metoda jest podobna do radioterapii, ale cyberknife pozwala na dokładny wpływ na nowotwór, bez wpływu na otaczające tkanki i narządy. W związku z tym nowotwory są leczone większymi dawkami promieniowania.

  Leczenie operacyjne stosuje się w obecności takich warunków:

  • brak pierwotnego guza i nawrót pierwotnej choroby onkologicznej;
  • brak innych przerzutów w organizmie;
  • edukacja ma charakter centralny;
  • pojedyncze przerzuty (nie więcej niż 3);
  • niskie tempo rozwoju nowotworu (między usunięciem guza pierwotnego a występowaniem przerzutów wynosi 1 rok);
  • pojawieniu się ogniska przerzutów w płucach nie towarzyszy aktywne pojawianie się innych ognisk;
  • interwencja chirurgiczna nie spowoduje znacznego uszkodzenia stanu zdrowia pacjenta (podczas operacji można wykryć ostrzejszy obraz niż podczas badania).

  Terapię przerzutów do płuc przeprowadza się w taki sam sposób, jak leczenie raka płuca w 4. etapie.

  Metastazy w płucach: środki ludowe

  W tkankach płuc tlen jest wprowadzany do krwi i uwalniany jest dwutlenek węgla. Aktywne ukrwienie stwarza doskonałe warunki do rozmnażania mikroorganizmów i komórek nowotworowych. Płuca odnoszą się do drugiego miejsca (niektóre źródła mają tendencję do pierwszego) pod względem liczby przerzutów (guzy wtórne). Lokalizacja pierwotnego nowotworu ma wpływ na częstotliwość i charakter przerzutów. Udział odosobnionego procesu przerzutowego w tkance płuc stanowi od 6 do 30% przypadków. Lokalizacji wielu komórek rakowych (w przypadku mięsaka tkanek miękkich, raka nerek, macicy horionepitelioma) prowadzi do powstawania odległych metabolicznego jest w tkance płuc i uzupełnić 60-70% w praktyce klinicznej.

  Przyczyny przerzutów do płuc

  Tkanki płucne są zaopatrzone w rozległą, rozgałęzioną sieć kapilarną. Jako część układu naczyniowego, a także aktywnie uczestniczy w procesie mikrokrążenia, układu limfatycznego transportuje limfę (poprzez naczynia krwionośne, węzły i kolektorów w układzie żylnym) i działa jako system odwodnienia, który wyjaśnia przyczyny przerzutów do płuc. Limfat jest głównym kanałem do przemieszczania się komórek nowotworowych i pochodzenia patologii. Z wewnętrznych narządów / tkanek odpływ limfy wynika z przechodzenia naczyń włosowatych do naczyń limfatycznych, które z kolei tworzą kolektory limfatyczne.

  Limfocyty, jako składniki układu odpornościowego, odgrywają wiodącą rolę w wykonywaniu funkcji ochronnych i krwiotwórczych. Stale krążące przez węzły chłonne, limfa jest wzbogacona o limfocyty. Same węzły stanowią barierę dla jakiegokolwiek obcego ciała - cząstek martwych komórek, wszelkiego pyłu (domowego lub tytoniu), komórek nowotworowych.

  Objawy przerzutów w płucach

  Przerzuty do płuc wykrywane są u nieoperowanych pacjentów lub po usunięciu ogniska pierwotnego guza. Często tworzenie mets jest pierwszą oznaką choroby. Z reguły rozwój przerzutów do płuc przebiega bez znaczącej symptomatologii. Tylko niewielki procent pacjentów (20%) odnotowuje silne i bolesne objawy:

  • uporczywy kaszel;
  • duszność;
  • kaszel z plwociną lub krwią;
  • uczucie bólu i sztywność klatki piersiowej;
  • wzrost temperatury ciała do 38 С;
  • utrata masy ciała.

  Obecność duszności z powodu udziału w procesie patologicznym większości tkanek płuc wskutek ściskania lub zatkaniem światła oskrzeli, co prowadzi do upadku odcinka / udziału tkanki płucnej.

  Jeśli guz pokrywa opłucną, kręgosłup lub żeberka, pojawia się zespół bólowy.

  Wskazuje to na daleko idący proces. W większości przypadków, tylko poprzez regularne badanie rentgenowskie (po leczeniu pierwotnego centrum raka) jest identyfikowane na wczesnym etapie, kiedy możliwy jest maksymalny efekt terapeutyczny. W związku z tym pacjenci, którzy byli leczeni jakimkolwiek nowotworem złośliwym powinni poddać się badaniu fluoroskopowemu lub rentgenowskiemu regionu klatki piersiowej co najmniej dwa razy w roku.

  Kaszel z przerzutami w płucach

  Podobnie jak w przypadku pierwotnego procesu nowotworowego, kaszel z przerzutami do płuc jest pierwszą oznaką patologii, aw praktyce klinicznej występuje w 80-90% przypadków.

  Pomimo faktu, że kaszel jest niezbywalnym towarzyszem wszystkich chorób oskrzelowo-płucnych, gdy przerzuca się na tkankę płuc, jego charakter ma wiele cech.

  Początkowo pacjenci cierpią na suchy, histeryczny, bolesny kaszel. Zazwyczaj ataki są częste w nocy. Ponadto, kaszel przekształca się w wilgotny, z plwociną śluzową, która jest bezwonna. W oddzielonych może być domieszka żył krwi. Jako zwężenie prześwitu oskrzeli plwocina staje się ropna. Są oznaki krwotoku płucnego.

  Początkowo duszność niepokoi podczas wysiłku fizycznego, ale wkrótce staje się towarzyszem codziennych czynności (na przykład podczas chodzenia po drabinie).

  Przerzuty w płucach mogą kiełkować w opłucnej, wywierać nacisk na oskrzela, co nasila kaszel i powoduje silny ból, nie dając spać. Przerzuty w węzłach śródpiersia po lewej prowadzą do nagłej chrypki i afonii. Mets lokalizacyjne prawo wywiera nacisk na żyły głównej górnej, powodując obrzęk twarzy, kończyn górnych, uczucie ściśniętego gardła i ból głowy pojawia się podczas kaszlu.

  Rak płuc i przerzuty

  Przerzuty są tworzone u prawie wszystkich pacjentów z nowotworami złośliwymi w późnych stadiach. Zdarza się, że proces przerzutów często objawia się na początku rozwoju guza. Badanie przesiewowe komórek nowotworowych od guza pierwotnego do odległych narządów jest niebezpiecznym powikłaniem onkologicznym.

  Rak płuc zajmuje wiodące miejsce w bezpośrednim rozprzestrzenianiu się złośliwych komórek poza granicę dotkniętego chorobą płuc, a także zdolności wczesnych i rozległych przerzutów. Ta ostatnia jest spowodowana obecnością dużej liczby naczyń krwionośnych i limfatycznych w tkankach płucnych.

  Zgodnie z wynikami autopsji rak płuca i przerzuty występują od 80 do 100% przypadków.

  Przerzuty występują na szlakach limfogennych, hematogennych, aerogennych i mieszanych. Według większości onkologów ostatni sposób jest najczęstszy.

  Lekarze zgodzili się, że formacja tego procesu onkologicznego ma wiele prawidłowości:

  • wpływ wieku pacjenta na szybkość rozprzestrzeniania się patogenów;
  • Częstotliwość zależy od struktury guza.
  • Na przykład niezróżnicowany drobnokomórkowy rak płuca daje wiele mets.

  Rak płuc i przerzuty do mózgu

  Największy screening mets (30-60%) w mózgu jest powodowany przez nowotwory złośliwe tkanki płucnej, szczególnie w przypadku raka drobnokomórkowego. Grupa ryzyka obejmuje pacjentów w wieku powyżej 50 lat, a wskaźnik zapadalności wzrasta z roku na rok. Taki proces onkologiczny przyczynia się do rozwoju zaburzeń psychicznych i fizycznych.

  Objawowe uszkodzenie mózgu jest przyczyną:

  • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, które objawia się bólem głowy rozszerzonego gatunku, uczuciem nudności i różnymi zaburzeniami świadomości (ogłuszenie, śpiączka);
  • napady padaczkowe;
  • neurologiczne zaburzenia miejscowe - objawy choroby pojawiają się w miejscu naprzeciwko osoby dotkniętej. Na przykład, przerzuty raka płuc do mózgu po lewej stronie są wykrywane przez objawy (zmiana wrażliwości, paraliż, zaburzenia mowy, itp.) Na ciele po prawej stronie.

  Często przerzuty w mózgu wskazują na występowanie pierwotnej onkologii. Tak więc około 10% pacjentów z onkologią płuc zwraca się do lekarzy z powodu zaburzeń neurologicznych.

  Objawy neurologiczne mogą przybrać formę udaru w miarę postępu choroby.

  Należy zauważyć, że każdy pacjent onkologiczny z objawami bólu głowy, drgawek, nudności, zaburzeń chodu, osłabienia pamięci, osłabienia kończyn powinien być badany za pomocą CT / MRI.

  Rak płuca i przerzuty w wątrobie

  Nowotwory onkologiczne tkanki płucnej badają złośliwe komórki w wątrobie, węzłach chłonnych, nerkach, mózgu, strukturach kostnych i innych narządach / tkankach. W początkowym stadium przerzuty do wątroby nie objawiają się. Wraz ze stopniowym zastępowaniem komórek wątroby mets znacząco zmniejsza funkcjonalność narządu, podczas gdy wątroba staje się gęstsza i uzyskuje wyraźną guzowatość. Ogromne obrażenia często powodują żółtaczkę i nieodłączne odurzenie.

  Obecność patologii można założyć za pomocą następującej symptomatologii:

  • uczucie słabości, spadek wydajności;
  • utrata masy ciała;
  • brak apetytu, anoreksja;
  • uczucie mdłości, wymioty, występowanie naczyniowych gwiazdek, skóra ziemistego cienia;
  • nasilenie, ciśnienie w okolicy wątroby, bóle o matowym charakterze;
  • obecność temperatury, tachykardia;
  • zwiększone żyły w jamie brzusznej, żółtaczce, wodobrzusze;
  • swędzenie skóry;
  • pojawienie się wzdęć, dysfunkcji jelit;
  • żołądkowo-przełykowy typ żylaków;
  • obrzęk gruczołów sutkowych (zjawisko ginekomastii).

  Wątroba w organizmie człowieka pełni funkcję detoksykacji dzięki intensywnemu krążeniu krwi (przepustowość na minutę - ponad półtora litra), co tłumaczy częstotliwość rozwoju mets w narządzie.

  Klęska narządu życiowego wyklucza użycie radykalnego leczenia chirurgicznego ze zwiększonym uogólnieniem i szybkim osłabieniem organizmu (często obserwuje się niewydolność oddechową i sercowo-płucną).

  Rak płuca i przerzuty do kości

  W praktyce klinicznej około 40% procesu onkologicznego w strukturach kostnych wykrywane jest w pierwotnej onkologii tkanki płucnej. Przerzuty są podatne na: kręgosłup, kości biodrowe, rejon miednicy i barki, mostek i żebra. Charakter rozkładu wzdłuż osi szkieletowej wynika ze specyfiki lokalizacji szpiku kostnego. Obecność komórek nowotworowych w łożysku naczyniowym szpiku kostnego nie jest warunkiem wystarczającym do pojawienia się ogniska, wymagane jest połączenie czynników biologicznych. Obejmują one zwiększoną ekspresję białka podobnego do przytarczyc (aktywuje procesy metaboliczne w strukturach kostnych) wydzielanych przez komórki nowotworowe.

  Przerzuty do kości są osteolityczne, osteoblastyczne i mieszane. Obraz kliniczny jest nieodłączny:

  • ostra bolesność;
  • deformacja struktur kostnych i patologiczne złamania;
  • hiperkalcemia (przesycenie wapnia plazmy).

  W rzadkich przypadkach tworzenie mets przebiega bezobjawowo. Trudny ból powoduje stosowanie narkotycznych środków przeciwbólowych i leczenie szpitalne.

  Niedrobnokomórkowy rak płuca i przerzuty do kości są kryterium niekorzystnego rokowania, gdy średnie przeżycie wynosi nie więcej niż trzy miesiące.

  Rak płuc i przerzuty w kręgosłupie

  Przerzutowe uszkodzenie rdzenia kręgowego odnosi się do wtórnego złośliwego tworzenia, które występuje częściej niż pierwotna onkologia. Czasami w co dziesiątym przypadku nie można ustalić podstawowego źródła raka.

  Rak płuc i przerzuty w kręgosłupie występują w 90% praktyki klinicznej. Co więcej, proces onkologiczny ma wieloraką naturę, a ścieżka przenikania komórek rakowych - częściej z przepływem krwi, rzadziej - za pomocą limfy. Rozwój mets powoduje zespół bólu w odpowiedniej strefie kręgów, jest wyrażany przez obecność bólów neuronalnych, których pojawienie się jest związane z naciskiem na korzenie nerwowe rdzenia kręgowego.

  Często kieszenie gromadzą się w okolicy lędźwiowej, powodując ból (jak rwa kulszowa), a nawet paraliż nóg. Bolesność zwiększa się stopniowo, nasila się w nocy. Bez czasowego i odpowiedniego leczenia ból staje się nie do zniesienia. Pojawienie się pierwszych objawów zmian neurologicznych - radikulopatia lub mielopatia - jest okazją do przeprowadzenia radiografii, która wykrywa zniszczenie kręgów i procesów. Dokładniejsza wizualizacja przerzutów w kręgosłupie umożliwia technikę skanowania kości.

  Przerzuty do wątroby i płuc

  Zmiany przerzutowe często pojawiają się w zaawansowanych stadiach raka. Dystrybucję mets przeprowadza się za pomocą krwi, limfy lub w sposób mieszany. Większość ognisk znajduje się w tkankach płuc, wątrobie, mózgu i kościach.

  Proces przerzutu składa się ze złożonej sekwencji działań, w których komórki nowotworowe zmieniają swoje położenie z ogniska onkologicznego, migrując krwią, przepływem limfy lub poprzez bezpośrednią ekspansję w innych tkankach. Początkowo komórka rakowa jest oddzielona od guza i powoduje degradację białka, co powoduje zdolność do poruszania się.

  Trzy rodzaje ruchu są znane ludzkiej komórce: zbiorowej, mezenchymalnej i ameboidalnej. Komórki nowotworowe są obdarzone specjalną mobilnością, umożliwiającą przejście z jednego rodzaju ruchu na inny.

  We wczesnym stadium przerzuty rozwijają się bezobjawowo. Uczucie ciężkości w strefie prawego podżebrza występuje tylko wtedy, gdy rośnie ognisko patologiczne.

  Przypadków raka piersi z przerzutami, u niektórych pacjentów powoduje postępujące patologię ważnych narządów, co prowadzi do śmierci, podczas gdy inni - powolny rozwój choroby z długimi okresami stabilizacji (żywotność do 10 lat). Częstą przyczyną śmierci pacjentów z rakiem piersi są przerzuty do wątroby i płuc.

  Rak nerki i przerzuty do płuc

  Choroba nerek na raka jest częstsza wśród mężczyzn, z powodu uzależnienia od palenia i pracy w szkodliwej produkcji. Średni wiek pacjentów wynosi 40-60 lat, choć ostatnio obserwuje się tendencję do wykrywania raka nerki w młodszym pokoleniu. Najbardziej rozpowszechnionym typem nowotworu jest nerkowokomórkowego (ponad 40%), druga podzielona guzy miedniczek nerkowych i moczowodów (20%) chorych z mięsakiem wynosi nie więcej niż 10% przypadków.

  Czynniki wpływające na rozwój procesów nowotworowych w nerkach podzielono na: hormonalne, radiacyjne i chemiczne. W specjalnej grupie ryzyka palacze padają, u których występuje wiele przerzutów, a choroba jest cięższa.

  Komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się krwiotwórczo i limfogenicznie. Częstość występowania raka nerki w rozprzestrzenianiu mets obserwuje się u połowy pacjentów. W większości przypadków klinicznych zmian złośliwych wykryty nerkowych przerzutów płuc, struktury kości, wątroby i mózgu, co jest wyjaśnione przez interakcję pomiędzy istniejącymi nerek żylnego i dużych naczyniach obszarze brzucha i klatki piersiowej.

  Rak nerki, przerzuty do płuc są wykrywane przez charakterystyczny krwioplucie. Proces guza litego z badaniem rentgenowskim może przypominać nowotwór z gatunku bronchogennego, a obecność wielu mets jest stanem zapalenia płuc lub gruźlicy.

  Rak piersi i przerzuty do płuc

  Choroby onkologiczne są klasyfikowane zgodnie z etapami rozwoju, co umożliwia lekarzom prowadzącym orientację w wyborze skutecznego leczenia i ocenieniu rokowania. W przypadku raka piersi trzeciego stopnia dochodzi do przerzutów do płuc, dotyczy to węzłów chłonnych, a sam guz może mieć inny rozmiar. Jednak do momentu połączenia węzłów chłonnych w jeden materiał, wynik choroby uważa się za korzystny.

  Onkologia raka piersi trzeciego etapu ma dwa podetapy:

  • proces inwazyjny z tworzeniem guza, nie przekraczający pięciu centymetrów. Węzły chłonne są powiększone, mają bliskie połączenie z pobliskimi tkankami;
  • drugi podetap jest scharakteryzowany przez kiełkowanie komórek nowotworowych do węzłów chłonnych strefy klatki piersiowej, które są określane przez czerwonawy kolor skóry.
  • Rak piersi i przerzuty do płuc należy podejrzewać, gdy wystąpią następujące objawy:
  • nieprzekraczalny rodzaj progresywnego kaszlu typu suchego lub z wydzieliną (śluz, nieczystość krwi);
  • wielu pacjentów zgłasza zadyszkę;
  • ból w klatce piersiowej;
  • zmniejszony apetyt i waga.

  Większość mets wpływa na obwodowe części płuca, co wyjaśnia złożoność ich wykrywania w diagnostyce różnicowej. Przyczyną późnego leczenia pacjentów jest brak klinicznych objawów przerzutów w przypadkach pojedynczego i samotnego kiełkowania.

  Do przerzutów raka piersi stosuje się chemioterapię i hormonalną terapię, ale przypadki całkowitego wyzdrowienia są rzadkie. Dlatego głównym celem leczenia jest wyeliminowanie objawów i zdolność pacjenta do prowadzenia pełnego życia, co osiąga się poprzez bardziej toksyczny schemat.

  Wiele przerzutów w płucach

  Przerzuty do płuc to pojedyncze lub wiele węzłów zaokrąglonych w kształcie, których wielkość sięga co najmniej pięciu centymetrów.

  Obserwacje rozwoju choroby doprowadziły do ​​wniosku, że wiele przerzutów w płucach jest równo rozłożonych na obie części. Szybki rozwój procesu patologicznego świadczy o złośliwości nowotworów przerzutowych. W ciągu roku od potwierdzenia rozpoznania guza pierwotnego stwierdzono obecność mets u pacjentów w następujących proporcjach:

  • około 30% - typu oligarchicznego;
  • ponad 35% - pojedyncza porażka;
  • 50% przypadków jest wielokrotnych.

  Charakterystycznym zjawiskiem w ogniskach o małym rozmiarze, bez kiełkowania w tkankach oskrzeli i opłucnej, jest to, że wiele przerzutów w płucach nie powoduje żadnych niedogodności dla pacjenta. Ogólne osłabienie, dyskomfort w postaci duszności, szybkie zmęczenie, temperatura występują wraz z postępem choroby.

  W rzadkich przypadkach wielokrotnych przerzutów jedna meta osiedla się na ścianie oskrzeli. Przy takim przebiegu procesu patologicznego przejawia się kaszel suchej natury, który rozwija się w symptomatologię pierwotnej onkologii bronchogennej z śluzową plwociną.

  Rak żołądka i przerzuty do płuc

  Poprzez przerzuty krwi obserwuje się w późnych stadiach choroby z rakiem żołądka, z wyłączeniem żyły wrotnej. Tak więc istnieje wiele przerzutów w płucach, strukturach kostnych, nerkach, mózgu, śledzionie, skórze.

  Onkologia żołądka znajduje się na drugim miejscu pod względem częstości wykrywania u mężczyzn i trzeciej w populacji kobiet. W idiopatycznym zapaleniu pęcherzyków płucnych rak żołądka i przerzuty do płuc z powodu szlaku limfogennego występują w 70% przypadków. Podczas makro-badań stwierdzono, że komórki nowotworowe tworzą konglomeraty w kanale limfatycznym (naczyniach okołokrętowych i podoponowych), reprezentujących białawo-szare guzki i cienkie białawe prążki.

  Często wielokrotne, okrągłe mety charakteryzują się małymi rozmiarami i rosną powoli. W większości przypadków wykrywa się obustronne, kiełkujące izolowane lub na tle przerzutowych zmian w węzłach chłonnych oskrzelowo-błoniastych. Często występuje izolowany wysięk opłucnowy (jednostronny / obustronny) lub zapalenie naczyń chłonnych z rozprzestrzenianiem się na węzły śródpłucne, śródpiersia.

  Przerzuty do płuc i kręgosłupa

  Przerzuty w kręgosłupie to nawrót po leczeniu pierwotnej onkologii, w którym metiony nie zostały całkowicie zniszczone. Aktywnie się rozwijają, wpływając na pobliskie tkanki. Przerzuty w obrębie kręgosłupa mogą przenikać z sąsiednich narządów.

  Tworzenie przerzutów w płucach i kręgosłupie spowodowane jest aktywnym dopływem krwi do tkanek i kości płuc. Komórki nowotworowe z przepływem krwi przenikają do szpiku kostnego i tkanki kostnej, aktywując pracę komórek osteoklastów, które rozpuszczają strukturę kości. Przez tkankę płuc krew jest stale przepompowywana, co czyni je drugim dostępnym miejscem (po wątrobie) do wzrostu komórek.

  W swoim obrazie klinicznym początkowo przerzuty do płuc i kręgosłupa nie ujawniają się same. Przerzuty do płuc podczas rozwoju (częściej z zaniedbanymi postaciami) można wykryć przez kaszel, krwawe inkluzje w plwocinie, stan podgorączkowy, wyczerpanie, trudności w oddychaniu.

  Progresja przerzutów do kości wyrażona jest przez zespół bólowy, nie zrośnięte złamania, zaburzenia metaboliczne, hiperkalcemię. Najbardziej nieprzyjemny i poważny objaw, hiperkalcemia, jest połączeniem objawów: pragnienia, suchości w jamie ustnej, aktywnego tworzenia moczu (wielomocz), nudności, wymiotów, zahamowania, utraty przytomności. Klęska kręgosłupa spotyka się ze zwiększonym naciskiem na rdzeń kręgowy, a także z problemami neurologicznymi - zmianami w ruchliwości kończyn, funkcją kości miednicy.

  Aby uzyskać korzystny wynik przerzutów w płucach i kręgosłupie, ważne jest rozpoznanie patologicznych objawów na początku rozwoju i zalecenie skutecznego leczenia.

  Rak jelit i przerzuty do płuc

  Pod nowotworowymi procesami jelit rozumie się złośliwą chorobę błony śluzowej. Onkologia występuje w dowolnym obszarze jelita, ale najczęściej w grubej części. Dość powszechna choroba nowotworowa dotyczy zarówno populacji mężczyzn, jak i kobiet powyżej 45 roku życia.

  Podobnie jak wiele nowotworów, rak jelita jest bezobjawowy, a pierwsze oznaki choroby często mylone są z zapaleniem okrężnicy. Głównym objawem zmian jelitowych jest obecność raka w kale krwi.

  Objawy kliniczne różnią się w zależności od tego, które z nich są zaangażowane w proces patologiczny i etapy rozwoju onkologii. Procesy guza po prawej stronie charakteryzują się biegunką, zespołem bólu brzucha, wtrętami kałowymi w kale, niedokrwistością z niedoboru żelaza (ze względu na stałą utratę krwi). Onkologia po lewej stronie - zaparcie, obrzęk. Choroby nowotworowe jelit należy podejrzewać o przedłużone (dwa tygodnie lub więcej) objawy dyspeptyczne: pobudzenie, nudności, uczucie ciężkości w żołądku, zmniejszenie apetytu, nieregularne krzesło.

  Równie ważnym objawem raka jelita będzie niechęć do mięsa. Rak jelit i przerzuty do płuc wskazują na postęp choroby, przejście do postaci trudnej do zniesienia. Do ogólnych objawów dolegliwości dodaje się osłabienie, blanszowanie skóry, utrata wagi, nadmierna nerwowość.

  Rak prostaty i przerzuty do płuc

  Mets wpływające na narządy życiowe są uważane za katastrofalne w raku prostaty. Przyczyną śmiertelności jest późna diagnoza choroby (na trzecim, a nawet na czwartym etapie).

  Proces przerzutów rozpoczyna się już we wczesnym stadium choroby, w którym zaangażowane są węzły chłonne, struktury kostne, tkanki płucne, nadnercza i wątroba. Objawy występują również w przypadku zaniedbanej onkologii, gdy leczenie jest trudne, a nawet niemożliwe.

  W przypadku złośliwej choroby stercza stwierdza się: częste oddawanie moczu, zespół bólowy w okolicy krocza, nieczystość krwi w moczu i nasieniu. raka prostaty i płuc przerzuty oprócz łączenia objawy płuc (kaszel, plwocina krwią, ból w klatce piersiowej, itd.), w późniejszych stadiach rozwoju nowotworu są typowe objawy zatrucia: utrata dramatyczny waga pacjenta, osłabienie, zmęczenie, bladość o ziemisty cień. Przerzuty w raku prostaty wykrywa się z obrzękiem nóg (strefa stóp, kostek).

  Problemy z oddawaniem moczu to okazja do odwiedzenia urologa. Rakowe zmiany w prostacie częściej dotykają mężczyzn w starszym wieku.

  Przerzuty mięsaka w płucach

  Mięsak tkanki miękkiej to szeroka grupa nowotworów złośliwych, które powstają z prymitywnego typu mezodermy embrionalnej. Kompozycja zawiera mezodermy mezenchymy - materiałem wyjściowym do tworzenia składnika tkanki łącznej ścięgien, wiązadeł, mięśni, etc.

  Mięsak charakteryzuje się powolnym wzrostem i brakiem bolesności. Najczęściej mięsaki są przerzuty w tkance płuc, rzadziej w węzłach chłonnych typu regionalnego. Częstym miejscem lokalizacji mięsaka są dolne kończyny, obszar miednicy, przestrzeń zaotrzewnowa. Rozmiar samego guza ocenia się na podstawie prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania się mets (im większe uszkodzenie, tym większe prawdopodobieństwo przerzutów).

  Mięsak zewnętrzny jest szybko rosnącą, nieaktywną, bezbolesną i miękką w dotyku formacją. Powierzchnia guza jest gładka lub wyboista. Późniejsze etapy są opisane charakterystycznym odcieniem purpurowo-cyjanotycznym, a żyły są wyrażane i ekspandowane. Wewnętrzny jest wykrywany, gdy proces rozpoczyna się od ściskania okolicznych narządów ogniskami.

  Ścieżka penetracji przerzutów do płuc i innych narządów wewnętrznych jest krwiotwórcza. Udział limfogennych przerzutów stanowi jedynie 15% wszystkich przypadków.

  Przerzuty do płuc w 4. etapie

  Rak czwartego stopnia jest nieodwracalnym procesem patologicznym, charakteryzującym się przenikaniem onkologii do sąsiednich narządów, a także pojawieniem się odległych mets.

  • progresja nowotworu z uszkodzeniem struktur kostnych, wątroby, trzustki, mózgu;
  • szybki wzrost guza;
  • dowolny rodzaj raka kości;
  • śmiertelne powstawanie nowotworów (czerniak, rak trzustki itp.).

  Poziom pięcioletniego przeżycia od momentu rozpoznania raka w stadium 4 nie przekracza 10%. Na przykład rak żołądka i przerzuty do płuc w 4 etapie mają korzystne rokowanie z przeżywalnością 15-20%. Maksymalną długość życia obserwuje się u pacjentów z nowotworami części zasadniczej, zwłaszcza typu płaskonabłonkowego. O ile pozytywne rokowanie dla procesów nowotworowych jelita nie przekracza 5%. Głównym problemem pacjentów z rakiem prostaty są naruszenia wątroby, nerek, co prowadzi do zgonu w ciągu pierwszych pięciu lat po potwierdzeniu rozpoznania.

  Jak wyglądają przerzuty w płucach?

  Diagnostyka rentgenowska pozwala określić, jakie przerzuty w płucach wyglądają. Zgodnie z obrazem klinicznym wyróżnia się następujące zmiany kształtu:

  • zawiązane;
  • dyfundujący-limfatyczny;
  • mieszane.

  Forma sferoidalna obejmuje typy pojedyncze (duże-sferoidalne) lub wielokrotne (ogniskowe). Ogniska pojedynczego gatunku są zaokrąglone wyraźnymi węzłami konturów zlokalizowanymi głównie w obszarze podstawnym. Takie spotkania często można znaleźć w bezobjawowym przebiegu procesu nowotworowego. Zgodnie z cechami rozwoju i tempa rozrastania się, pojedyncze metamorfozy przypominają pierwotny nowotwór.

  Ogniskowa postać przerzutów jest częściej spotykana przez lekarzy niż przez dużą, nodalną. U większości pacjentów małogniskowe przerzuty w płucach obserwuje się jednocześnie z zapaleniem naczyń chłonnych otaczających tkanek płucnych, dlatego objawy kliniczne (duszność, ogólne osłabienie, kaszel bez wypływu) objawiają się we wczesnych okresach.

  Przepływ dyfuzyjno-limfatyczny (pseudopneumatyczny) charakteryzuje się zmianami w ciężkim wzorze, który pojawia się na promieniach rentgenowskich z cienkimi liniowymi uszczelkami. Progresja procesu patologicznego prowadzi do wzrostu cienia ogniskowego. Tacy pacjenci są uważani za najcięższych.

  Początkowo postać opłucnowa może być mylona z wysiękowym zapaleniem opłucnej. Roentgenogram ujawnia typowy rodzaj łóżka, obecność masywnego wysięku. Patologiczne procesy opłucnej charakteryzują się niewydolnością płuc, pogorszeniem samopoczucia, stanem podgorączkowym.

  W postaci mieszanej oprócz uszkodzeń węzłów występuje zapalenie naczyń chłonnych i wysięk strefy opłucnej. Węzły śródpiersia są często zaangażowane w ten proces. Te ogniska w płucach nazywane są płucno-opłucnowym lub płucno-śródpiersia.

  Przerzuty do płuc na zdjęciu rentgenowskim

  Badanie klatki piersiowej metodą radiografii pozwala badać strukturę tkanki płucnej, identyfikować podejrzane utratę przytomności, zmiany położenia narządów mostka, określić wielkość węzłów chłonnych.

  W celu określenia lokalizacji i wielkości mets, dwa warianty zdjęć są robione - widok z przodu i z boku. Metastazy w płucach na zdjęciu rentgenowskim są zaokrąglone (jak moneta), ściemniające się w różnych rozmiarach (pojedyncze lub wielokrotne), podzielone na typy:

  • sferoidalny, w tym forma wielkogalaktyczna (samotna) i ogniskowa (wielokrotna);
  • dyfuzyjno-limfatyczny (pseudopneumatyczny);
  • opłucna;
  • mieszane.

  Dla pojedynczych gatunków charakterystyczne są wyraźnie określone obrysy dotkniętych węzłów, zlokalizowane głównie w podstawowych częściach płuc. Jednak struktura tkanki płucnej nie ulega zmianie. Ogniskowa forma jest bardziej rozpowszechniona, połączona z zapaleniem naczyń chłonnych otaczających tkanek.

  Typ dyfuzyjno-limfatyczny radiograficznie ujawniony przez ciężki wzór cienkich liniowych uszczelnień strefy okołoprotezowej. Wzrost patologicznego skupienia przekształca nici w niejasne i dalej, z wyraźnymi granicami cienia, rozproszonymi wzdłuż pól płuc.

  Forma opłucnowa mets w płucach we wczesnym stadium jest najczęściej mylona z obrazem wysiękowego zapalenia opłucnej. W rzadkich przypadkach w patogennym ognisku występuje zapalenie opłucnej. O X-ray widoczne hillocky formie warstwy pokrywającej tkanki płuc lub wysięki (czasem dwustronnych), do stanu, który zmienia się od przesięku / wydzielin do ciężkiego krwotoczny.

  Mieszane gatunki charakteryzują się obecnością węzłów w tkance płucnej oraz zapaleniem naczyń chłonnych i wysiękiem w obrębie opłucnej.

  Leczenie przerzutów w płucach

  Odkrycie wtórnego ogniska nowotworów złośliwych do niedawna było wyrokiem dla pacjenta. Pacjenci ci starali się podnosić jakość życia przez znieczulenie, często za pomocą środków odurzających. We współczesnej praktyce medycznej znane stały się metody eliminowania przerzutów do płuc, co w przypadku wczesnej diagnozy prowadzi do całkowitego wyzdrowienia.

  Wybór leczenia wpływa na szereg czynników: lokalizację i histologiczny obraz ogniska guza pierwotnego, charakter i skuteczność początkowego efektu terapeutycznego, stan somatyczny pacjenta.

  Taktyka terapeutyczna opiera się na długotrwałym doświadczeniu onkologicznym, które obejmuje:

  • Chemioterapia jest najczęstszą techniką w walce z komórkami nowotworowymi, która kontroluje proces rozwoju mets. Przebieg leczenia zależy od okresu przedawnienia wcześniej podanej terapii i stosowanych leków;
  • terapia hormonalna - decydującym czynnikiem jest czułość guza pierwotnego na tę metodę. Maksymalny pozytywny efekt obserwuje się w przypadku raka piersi / raka prostaty;
  • leczenie chirurgiczne - jest rzadko przepisywane, jeśli ogniska mają dogodną lokalizację i są resekcyjne. Ważnym warunkiem jest brak mets w innych ciałach;
  • radioterapia - częściej w celu złagodzenia / złagodzenia objawów;
  • radiochirurgia - skuteczne leczenie przy pomocy noża cybernetycznego;
  • wycięcie laserowe - zaleca się stosowanie go w sytuacjach, w których guz jest główną przeszkodą oddechową (ucisk gardła oddechowego i oskrzela).

  Jeśli guz naciska na obszar w pobliżu głównych oskrzeli, stosuje się brachyterapię wewnątrzoskrzelową - dostarczanie radioaktywnych kapsułek za pomocą bronchoskopu.

  Leczenie raka płuc z przerzutami

  Onkologia płuc jest powszechną chorobą, niezależnie od płci, występującą dwukrotnie częściej w populacji męskiej niż u kobiet.

  U pacjentów z rakiem płuc przerzuty często obserwuje się w mózgu. W celu zwiększenia skuteczności terapii napromienianiem, poddaje się w tym przypadku cały obszar mózgu, a stereotaktyczne radiochirurgiczne stosuje się w obecności wieloogniskowego uszkodzenia. Następnym krokiem w standardowym leczeniu będzie chemioterapia. Odmowa pełnoprawnej terapii i nieterminowe leczenie zmniejszają szanse przeżycia (w tym przypadku czas życia waha się od jednego do kilku miesięcy).

  Leczenie raka płuc z przerzutami do wątroby (w praktyce klinicznej występuje w 50%) jest prowadzone w sposób operacyjny i złożony, w tym chemioterapia.

  Efekt chirurgiczny w raku płuca z przerzutami dzieli się na:

  • radykalny - usunięcie całej złośliwej struktury (pierwotne ognisko, regionalne węzły chłonne);
  • warunkowe-radykalne - dołączenie promieniowania i terapii lekowej;
  • paliatywny - opiera się na utrzymaniu jakości życia pacjenta. Jest to właściwe w przypadkach, gdy żadna z powyższych metod nie przyniosła rezultatów.

  Leczenie radykalne nie jest stosowane, jeżeli nie jest technicznie możliwe usunięcie guza (sąsiadujące organy i tkanki), wykrywa się nieprawidłowości układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, zachodzą zdekompensowane choroby narządów.

  Leczenie radiologiczne raka płuca z przerzutami powoływane jest w wyniku jego nieoperacyjnego wyglądu, w przypadku odmowy wykonania zabiegu chirurgicznego, w przypadku wyraźnych przeciwwskazań do zabiegu chirurgicznego. Najlepsze wyniki radioterapii obserwuje się w przypadkach płaskonabłonkowych i niezróżnicowanych rodzajów raka. Ta forma ekspozycji jest odpowiednia dla radykalnych (napromieniowanie samego guza i regionalnych napadów) i terapii paliatywnej.

  Nieoperacyjny typ niedrobnokomórkowego raka z przerzutami i przeciwwskazaniami do radioterapii jest leczony za pomocą chemioterapii. Lekarz wykonuje indywidualny schemat przyjmowania leków (cisplatyny, bleomycyny, paklitakselu itp.) Na maksymalnie sześć sesji. Chemioterapia jest bezsilna w przypadku przerzutów do struktur kostnych, wątroby i mózgu.

  Celem opieki paliatywnej jest utrzymanie jakości życia pacjenta, w tym: znieczulającego efektu miejscowego, wsparcia psychologicznego, metod detoksykacji i niektórych form interwencji chirurgicznej (nefrostomii, gastrostomii itp.).

  Czy przerzuty są traktowane w płucach?

  Metody aktywnej chemioterapii i ekspozycji na promieniowanie są niezbędnymi środkami zapobiegającymi pojawianiu się / rozprzestrzenianiu się ognisk nowotworu we wczesnym stadium. Oczywiście, leczenie raka z przerzutami ma pewne trudności. Większość mets ma oporność na chemioterapię.

  Na wybór techniki leczenia wpływa rozmiar i lokalizacja mets, charakterystyka guza pierwotnego, wiek pacjenta i jego kondycja fizyczna w ogóle, a także wcześniejsze efekty medyczne.

  Pacjenci z nowotworami z przerzutami do płuc uznawani są ostatnio za beznadziejnych. A stosowanie chemioterapii i efektów chirurgicznych ma wiele wad. W trakcie operacji zdrowa tkanka jest uszkodzona, a wraz z używaniem leków i nowotworów umierają zdrowe komórki. Jednak najnowsze metody pozwalają zminimalizować efekty uboczne leczenia i poprawić przeżywalność pacjentów.

  Guzy małej tkanki płucnej można leczyć za pomocą ablacji prądem o częstotliwości radiowej. Skuteczne zastosowanie techniki wiąże się z możliwością koncentracji promieniowania RF w miejscu z powodu przestrzeni powietrznej otaczającej ogniska. Inną stosunkowo nową technologią jest cyber-nóż, który dokładnie napromieniowuje przerzuty w płucach, bez wychwytywania zdrowych tkanek więcej niż milimetr. Ta dokładność zmniejsza ryzyko niepożądanych reakcji i późniejszego zwłóknienia tkanki płucnej.

  Powyższe technologie są pokazane dla mets do 5 cm średnicy. Pacjenci z dużymi guzami poddawani są terapii celowanej w celu zmniejszenia wielkości ognisk.

  Jak leczyć przerzuty w płucach?

  Izolatce region typu płuc rozwija przerzuty, po uruchomieniu na trzonie lub pierwotnego raka radioterapii, chirurgiczne usunięcie odsłonięta, w którym segment od cięcia / akcję węzła guza. Pojawienie się z wielu metabolicznego określa, czy środek terapeutyczny Oczywiście gormonosoderzhaschih (pierś / gruczołu krokowego) albo stosowaniu chemioterapii umieszczono wrażliwości komórek nowotworowych. Leczenie promieniowaniem wykazano w przerzutach zarówno pojedynczych, jak i wielokrotnych (mięsak, mięsak siakowaty).

  Sukces leczenia zależy od szybkiego wykrycia mets. Nowotwory z czwartego etapu są najmniej podatne na terapię. Takich pacjentów uważa się za nieoperacyjnych, a działanie terapeutyczne ma na celu złagodzenie i wyeliminowanie głównych objawów - kaszlu, krwioplucia, choroby układu oddechowego, zespołu bólowego. Dość często należy eliminować równolegle rozwijające się, jako zaostrzenie po radioterapii i chemioterapii, zapalenie płuc i zapalenie płuc.

  Chemioterapia z przerzutami w płucach

  Chemioterapia w praktyce onkologicznej wykonywana jest przed i po operacji. Ta metoda jest ważnym miejscem w nieoperacyjnym guzie, kiedy węzły chłonne śródpiersia już są dotknięte przerzutami.

  • neoadjuvant - bezpośrednio przed operacją, aby zmniejszyć rozmiar guza. Określa stopień wrażliwości komórek nowotworowych na leki;
  • adiuwant - po zabiegu chirurgicznym w celu zapobiegania nawrotom w postaci przerzutów;
  • terapeutyczne - w celu zmniejszenia liczby mets.

  Chemioterapia z przerzutami w płucach poprawia jakość i przedłuża życie pacjenta. Celowość leczenia lekami zależy od struktury histologicznej guza. Rak drobnokomórkowy nadaje się do leczenia farmakologicznego, a niedrobnokomórkowe nowotwory płuc są całkowicie niewrażliwe na leki.

  Największy efekt obserwuje się przy stosowaniu produktów na bazie platyny. Budowa schematu opiera się na: stopniu zaawansowania choroby, skuteczności operacji, podatności komórek nowotworowych na leki, ogólnym stanie pacjenta.

  Najczęstsze i najskuteczniejsze reżimy leczenia zmian przerzutowych w tkance płucnej:

  • CMFVR - połączenie pięciu leków cyklofosfamid - 2 mg / kg (domięśniowo / wewnątrz vtechenie 28 dni), metotreksat - 0,75 mg / kg (dożylnie, raz w tygodniu), 5-fluorouracyl - 12mg / kg (dożylnie, raz na tydzień), winkrystyna - 0,025 mg / kg (dożylnie, raz na tydzień), prednizolon - 0.25-0.75mg / kg (trzy tygodnie w środku, a następnie jeden tydzień w 10 mg);
  • CMF - cyklofosfamid (100 mg / m2 codziennie przez dwa tygodnie), metotreksat (40 mg / m2 dożylnie pierwszego i ósmego dnia), 5-fluorouracylu (600 mg / m2 i.v. pierwszym i ósmym dniu);
  • AC - adriamycyna (40 mg / m2 dożylnie pierwszego dnia), cyklofosfamid (200 mg / m2 doustnie / domięśniowo przez trzeci lub szósty dzień);
  • FAC - 5-fluorouracylu (500 mg / m2, pierwszy i ósmy dzień, dożylnie), adriamycyna (50 mg / m2 dożylnie w pierwszym dniu), cyklofosfamid (500 mg / m2 dożylnie w pierwszym dniu).

  Należy zauważyć, że cykle powtarza się po trzech do czterech tygodni.

  Środki ludowe do przerzutów w płucach

  Podstawą leczenia tradycyjnej i tradycyjnej medycyny są trucizny niszczące komórki nowotworowe. Składniki chemiczne i naturalne mogą jednocześnie wywierać niekorzystny wpływ na zdrowe komórki i tkanki. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, nie zaleca się równoległego stosowania kilku wlewów, należy stosować silnie skoncentrowane środki. Każdy agent jest brany oddzielnie i uważnie obserwuje reakcję organizmu na to.

  Środki ludowe do przerzutów w płucach:

  • babka (duża, lancetowata) - jest środkiem zapobiegawczym przeciwko rakowi tkanki płucnej i jest niezbędna w przerzutach. Potężny regenerator mechanizmów obronnych organizmu, który jest ważny w walce z rakiem i po chemioterapii. Suche lub świeże liście (1 st. L.) Zalać szklanką wrzącej wody, po dwóch godzinach odcedzić. Pić do czterech razy dziennie na łyżkę stołową (na 20-30 minut przed jedzeniem). Świeże korzenie mielenia babki, weź 1 łyżkę. szklankę wody, gotować przez pięć minut, a po godzinie nalewka jest gotowa. Wypij jeden lub dwa przedmioty. łyżki trzy razy dziennie na hemoptysis;
  • glistnik - używaj naparów, wywarów i soku bez fermentacji. Skutecznie hamuje kaszel, jest stosowany jako immunomodulator. Roślina jest trująca, ważne jest przestrzeganie dawek! Przeciwwskazane dla epileptyków. Suchej pokruszonej trawy (1 łyżka stołowa) nalegać pół godziny litra wrzącej wody. Przesączoną kompozycję zabiera się do czterech razy dziennie na łyżce stołowej. Być może, aby dodać równe udziały pokrzywy i nagietka;
  • korzeń lukrecji - działanie przeciwnowotworowe wiąże się z obecnością kumaryn. W emaliowanych naczyniach 10g. root wylać 200ml. gotującą się wodę, bulion na łaźni parowej (pod gęstą pokrywką) przez około 20 minut. Po 40 minutach odcedzić i wykręcić pozostałą część, rozcieńczyć do pierwotnej objętości przegotowaną wodą. Pij 1 łyżkę. rosół przez co najmniej dziesięć dni przez 4-5 razy dziennie.

  O Nas

  Guma często zapomina się o raku, ponieważ śmiertelność z niego jest znacznie niższa niż w przypadku innych nowotworów. Taka nieostrożność jest niebezpieczna: w momencie, gdy tylko 10% osób prawidłowo myje zęby, rak staje się łatwy.