Rak trzustki (prognozy)

Podczas wielu lat monitorowania tej choroby lekarze byli w stanie stwierdzić, że rak trzustki jest agresywną chorobą. Wśród podobnych chorób rak trzustki zajmuje 4. miejsce w śmiertelności.

Ponieważ trzustka jest połączona z węzłami chłonnymi, znajduje się obok ważnych narządów, przerzuty mogą się rozprzestrzeniać i tworzyć złośliwe połączenia.

Kiedy nowotwór trzustki zostanie wykryty we wczesnym stadium, można go operować, co zwiększy szansę na przeżycie i całkowite wyleczenie.

W przypadku zabiegu cały organ może zostać usunięty od pacjenta. Brak gruczołów nie jest śmiertelny, ale może przynieść wiele problemów zdrowotnych.

Kiedy nie ma trzustki w ciele, osoba często ma niedobór enzymów, które trzustka wydziela dla pełnego i jakościowego trawienia pokarmu. Z łańcucha normalnego procesu trawienia wchodzi ogniwo, dzięki któremu następuje rozszczepienie pokarmu, jego dalsze wchłanianie. Skorygujemy brak enzymów przez dożywotnią akceptację preparatów enzymatycznych lub insuliny.

Problem polega na tym, że w początkowych stadiach rak trzustki jest trudny do wykrycia, symptomatologia nie jest wyraźna, aw niektórych przypadkach nie obserwuje się go wcale.

Okazuje się, że pacjent zwraca się do lekarza z całkowitym uszkodzeniem ciała, a także pojawieniem się wtórnych ognisk nowotworowych na sąsiednich narządach.

Ponieważ rak trzustki jest agresywny, operacji nie można przypisać każdemu pacjentowi. Jeśli pacjent ma nieoperacyjnego guza, to pacjent pozostaje około 7-8 miesięcy.

Czas życia pacjenta można przewidzieć tylko na podstawie jego stanu i stopnia rozwoju choroby. Ważną rolę może odgrywać wiek pacjenta, tempo rozprzestrzeniania się przerzutów, poziom życia, stan ogólny, liczba wtórnych nowotworów na sąsiednich narządach.

Lekarze odnotowują niskie 5-letnie przeżycie w przypadku raka trzustki. W ciągu ostatnich lat wskaźnik przeżycia wzrósł.

Pod koniec lat 90. wskaźnik wahał się w granicach 2-3%. Rak trzustki dotyka osoby starsze. Wraz z nadejściem starości odporność staje się słaba, nie można się już oprzeć.

Jaka jest przeżywalność na różnych etapach raka trzustki?

I-etap. Na tym etapie rozwoju ma niewielki rozmiar i znajduje się w górnych warstwach trzustki.

Pacjentowi zlecono operację usunięcia guza, długotrwałego leczenia i stałej profilaktyki.

Problem polega na tym, że w pierwszym stadium rak trzustki jest stosunkowo bezobjawowy, co znacznie komplikuje jego rozpoznanie. W pierwszym etapie zabieg nie gwarantuje 100% wyleczenia.

Po operacji tylko połowa pacjentów może wykazać pozytywny wynik. Podczas stosowania metod leczenia pacjenci mogą nie przetrwać przez rok.

II etap. Na tym etapie guz nie różni się wielkością, ale ma już czas, aby wpłynąć na układ limfatyczny.

Lekarze warunkowo dzielą drugi etap raka trzustki na 2 stopnie: 2A i 2B. Podczas 2A w organizmie człowieka widoczne są silne zmiany celulozowe, dwunastnicy i naczyń krwionośnych.

Metastazy nie są produkowane. Przy stopniu 2B pierwotne złośliwe tworzenie się może wzrosnąć, jest poza narządem. Zaczyna rosnąć w tkankę gruczołu i najbliższe węzły chłonne.

Pierwsze przerzuty zaczynają się formować. Prawdopodobieństwo przeżycia jest znacznie zmniejszone o 2 etapy raka. Wśród lekarzy uważa się, że złożonym przypadkiem raka trzustki jest powstawanie guza na głowie.

Po interwencji chirurga chirurg całkowicie usuwa głowę, pęcherzyk żółciowy, węzły chłonne, przewód żółciowy, dwunastnicę. Po usunięciu wszystkich niezbędnych części ciała, chirurg całkowicie przywraca integralność przewodu pokarmowego (przewodu pokarmowego).

Śmiertelność po operacji usunięcia złośliwej edukacji wynosi około 9-13%. Nawet w tej pozytywnej sytuacji tylko około 7% wszystkich pacjentów przeżyło pięć lat po operacji i zakończeniu leczenia.

Pozytywną prognozę można uzyskać, jeśli po wykonaniu wszystkich niezbędnych procedur komórki nowotworowe nie pojawią się ponownie.

Jeśli lekarze wykryli rozlanego raka w 2 etapach, to podczas operacji organ jest całkowicie usunięty. Ponadto chirurg może usunąć górny żołądek, śledzionę, część węzłów chłonnych, dwunastnicę.

Przy tak masowym usunięciu lekarz szyje przewód żółciowy do jelita cienkiego. Problem polega na tym, że z powodu usunięcia wielu ważnych narządów może rozwinąć się poważna postać cukrzycy.

Po operacji w ciągu roku przeżywa tylko 45% pacjentów.

III etap. Czas życia w raku trzustki w stadium 3 zależy tylko od tego, jak szybko rozwija się guz. Na tym etapie złośliwe formowanie rozwija się w najbliższe narządy i naczynia (żołądek, jelito, połączenia nerwowe, śledziona i inne).

Ponieważ guz zaczął kiełkować w narządach, guz nie może być operowany. Lekarze mogą przepisać operacje, które nie usuwają całkowicie guza, ale znacznie komplikują jego rozwój.

Jak już mówiliśmy, całkowite usunięcie nie jest możliwe, łącząc różne metody leczenia, możesz złagodzić stan zdrowia pacjenta. Operacja usunięcia części guza może wydłużyć życie pacjenta średnio o 9 miesięcy.

IV etap. Ze względu na to, że rak trzustki wykazuje bardzo niewiele objawów, na tym etapie połowa znanych przypadków udaje się zarejestrować dolegliwość.

Ten etap jest poważny, ponieważ powstały wtórne guzy nowotworowe w sąsiadujących narządach (nerki, płuca, żołądek). Możliwe zatrucie lub duże nagromadzenie płynu w jamie brzusznej, co znacznie pogorszy stan pacjenta.

Oczywiście na tym etapie prognozy dotyczące poprawy sytuacji nie są wcale korzystne. Czas życia pacjenta na tym etapie zależy tylko od całkowitej liczby przerzutów, a także poziomu odurzenia i bólu odczuwanego przez daną osobę.

Aby ułatwić ten stan, można przepisać chemioterapię. Jeśli leczenie ma wystarczającą jakość, wówczas dana osoba będzie mogła żyć około roku. Jest bardzo mało takich przypadków (około 5%). W innych przypadkach życie pacjenta może trwać od 2 tygodni do 1-2 miesięcy.

Na tym etapie lekarze robią wszystko, co możliwe, aby wesprzeć życie pacjenta. Pacjent będzie musiał uświadomić sobie, że długotrwała terapia nie leczy raka trzustki, ale pomoże mu żyć jeszcze przez jakiś czas.

Rodzaj raka może również odgrywać ważną rolę w życiu pacjenta. Tak więc w jednej postaci złośliwy guz może rozwijać się przez długi czas, aw innym przypadku bardzo szybko.

W ciągu wielu lat badań lekarze dzielili nowotwory trzustki według struktury histologicznej na gatunki:

 • Żelazno-płaskonabłonkowy rak. Jest to bardzo poważna forma, ponieważ po ustaleniu diagnozy pacjent może nie żyć przez 1 rok.
 • Prototypowy gruczolakorak. Powstał w głowie organów. Guz może wzrosnąć do 5 centymetrów. W ciągu roku tylko 15% przetrwa, a pięcioletnia przeżywalność wynosi 1%.
 • Pankreatoblastoma. Ten typ guza jest głównie diagnozowany u dzieci.
 • Gruczolakoraki olbrzymiokomórkowe. Cechą tego gatunku są bardzo duże guzy.

Gdy zauważysz najmniejsze dziwności w pracy przewodu żołądkowo-jelitowego, musisz natychmiast skonsultować się z lekarzem. Pomoże to zdiagnozować chorobę na wczesnym etapie, co zwiększy twoje szanse na całkowite wyleczenie.

Rak trzustki - jakie jest prawdopodobieństwo wyleczenia i ile możesz żyć?

Trzustka to wielofunkcyjny ludzki narząd, który uczestniczy w procesie trawienia i wytwarza wiele hormonów.

Uszkodzenie trzustki na raka szybko powstaje i przechodzi do sąsiednich narządów. Wskaźnik rozprzestrzeniania się choroby znajduje się na szóstym miejscu wśród wszystkich zmian nowotworowych, coroczny wzrost liczby pacjentów z rakiem trzustki.

Pojęcie choroby

Rak trzustki łączy złośliwe nowotwory, które rozwijają się w jednej części narządu.

Nowotwory złośliwe trzustki wykrywane są corocznie u 8-10 osób na każde sto tysięcy osób, obserwuje się wzrost tego rodzaju złośliwej patologii. Wśród chorych więcej mężczyzn, a szczyt zachorowalności przypada na 60-70 lat.

Zdjęcie raka trzustki

Formacje raka trzustki na pierwszym etapie nie dają wyraźnego obrazu klinicznego, a to prowadzi do późnej diagnozy niebezpiecznej dolegliwości. Agresywność przebiegu tego typu onkologii tłumaczy się szybkim pojawieniem się przerzutów. Jeśli rak zostanie wykryty w zaawansowanych stadiach, prognoza jest niekorzystna.

Kod choroby według ICD 10 C25 - nowotwór złośliwy trzustki. Ten kod ma również kilka rozdziałów w zależności od lokalizacji guza:

 • Z 25,0 - porażką głowy prostaty.
 • C25.1 - nowy wzrost ciała.
 • C25.2 - porażka ogona.
 • Od 25,3 - rak przewodów gruczołu krokowego.
 • Od 25,9 - nieokreślona lokalizacja.

Klasyfikacja

Stosuje się kilka klasyfikacji raka trzustki. Ze względu na strukturę komórek wyróżnia się analizę histologiczną:

 • Protokół gruczolakoraka. Ta forma nowotworu częściej dotyka głowy ciała, wśród pacjentów częściej niż mężczyźni, którzy przekroczyli 55 rok życia. W chwili rozpoznania choroby rozmiar guza jest często większy niż 5 cm, średnia przeżywalność wynosi do 16 tygodni, pięcioletnie przeżycie obserwuje się tylko u 1% pacjentów z gruczolakorakiem przewodowym.
 • Gruczolakoraki olbrzymiokomórkowe. Zidentyfikowane u 6% pacjentów ze złośliwym uszkodzeniem narządu. Nowotwór ma podobny wygląd do torbieli krwotocznej, w połowie przypadków rośnie w głowie prostaty. Prognozy dla tej postaci raka są wyjątkowo niekorzystne, pacjenci średnio po ustaleniu diagnozy żyją od dwóch do trzech miesięcy.
 • Śluzowy gruczolakorak. Jest to rzadkie, jest gruczolakowaty nowotwór złośliwy. Kobiety tej postaci raka trzustki są narażone częściej, ponad połowę czasu, gdy guz zaczyna tworzyć się w narządzie ciała. Śluzowy gruczolakorak charakteryzuje się agresywnym przebiegiem, wskaźnik przeżywalności w ciągu roku odnotowuje się jedynie u 33% pacjentów.
 • Śluzowe cystadenocarcinoma. Jest również rzadkie i zlokalizowane w większości przypadków w ciele prostaty. Główną przyczyną jest złośliwość śluzowcowego torbielaka. Pojawia się późno. Ustalając diagnozę, guz osiąga niekiedy rozmiar nawet do 16 cm, a przerzuty występują u 20% pacjentów, przy całkowitej resekcji 5-letnie przeżycie osiąga 65%.
 • Żelazno-płaskonabłonkowy rak. Występuje w 4% wszystkich złośliwych zmian w trzustce. Skłonność do rozwoju gruczołowego raka płaskonabłonkowego jest trzy razy wyższa u mężczyzn. Nowotwór tworzy się w ponad połowie przypadków w głowie narządu. Roczne przeżycie jest możliwe w 5% przypadków.
 • Acinar lub rak winogron. Ten typ nowotworu jest bardziej prawdopodobny u osób w dość młodym wieku, nowotwory są wykrywane zarówno w ciele, jak iw głowie trzustki. W przypadku tego rodzaju raka prognoza zawsze jest niekorzystna, roczne przeżycie obserwuje się tylko w 14% przypadków.
 • Trzustka. Występuje u dzieci, nowotwór złośliwy jest uważany za wyjątkowo niekorzystny.
 • Wewnątrzpłynne guzy brodawkowato-śluzowe. Główną przyczyną jest nadmierna produkcja śluzu i równoczesna niedrożność przewodów. W 80% przypadków występuje u kobiet. Trzeba powiedzieć, że ten rodzaj guza może być zarówno złośliwy, jak i łagodny.

Nowotwory trzustki pochodzenia złośliwego mogą wytwarzać hormony w nadmiarze.

Do grupy tych nowotworów należą:

 • Insulina. W nadmiarze uwalniana jest insulina, której główną funkcją jest obniżenie poziomu glukozy we krwi.
 • Do gastryny. Nowotwór wytwarza gastrynę, która jest odpowiedzialna za wydzielanie enzymów i kwasu solnego przez żołądek. Ten typ guza staje się przyczyną wrzodu trawiennego.
 • Glukagon. Jest produkowany w zwiększonej objętości glukagonu, co prowadzi do wzrostu stężenia glukozy we krwi.

Według lokalizacji rak trzustki dzieli się na:

 • Złośliwe zwyrodnienie organizmu.
 • Rak głowy.
 • Rak części ogonowej.

Manifestacje choroby w miejscu lokalizacji

Objawy raka trzustki są podzielone na ogólne i jedno, które zależy od lokalizacji nowotworu w narządzie.

 • Rak, który tworzy się w głowie trzustki, powoduje pojawienie się żółtaczki i silnego swędzenia, chory odkrywa ciemnienie koloru moczu i klarowanie stolca, które w niektórych przypadkach staje się nawet białe. Kompresja guza dwunastnicy i pęcherzyka żółciowego prowadzi do nudności i wymiotów, co ułatwia dobre samopoczucie.
 • Rak ciała prostaty objawia się głównie bólem, wzrastając w pozycji horyzontalnej. Fakt ten tłumaczy się faktem, że guz ciała w tej pozycji wywiera nacisk na splot słoneczny. W zaawansowanych stadiach ból jest stały, a jego intensywność nie zmienia się ze zmiany pozycji ciała.
 • Rak ogona narządu daje najmniej objawów w porównaniu z inną lokalizacją nowotworu, szczególnie w pierwszych stadiach jego rozwoju. Rosnący guz ogona wpływa na zakończenia nerwowe, węzły chłonne, śledzionę, żyłę wrotną wątroby, co prowadzi do pojawienia się silnego bólu. W części ogonowej gruczołu znajdują się wyspy Langerhansa odpowiedzialne za produkcję insuliny, rak ją niszczy, a u pacjenta można zdiagnozować cukrzycę

Objawy we wczesnych stadiach

Pierwsze objawy u mężczyzn i kobiet, wskazujące na nowotworowy guz trzustki, trudno jest rozpoznać niezależnie.

W raku trzustki kilka najczęstszych objawów tej choroby to:

 • Żołądkowo-jelitowe objawy choroby. Objawy te pojawiają się, gdy rosnący guz ściska lub przechodzi do wielu narządów - wątroby i żołądka. Najczęstsze skargi:
  • Na głuchy ból o tępym charakterze, który przechodzi od okolicy nadbrzusza do grzbietu. Na początku ból pojawia się okresowo, ale na ostatnich etapach staje się trwały.
  • Do szybkiego przelewania żołądka.
  • Na zgagę.
  • Do mdłości. Często dochodzi do wymiotów, które zwykle pojawiają się 20-30 minut po jedzeniu i przynoszą ulgę.
  • Na częsty obrzęk.
  • Aby zmienić zwykłe wrażenia smakowe z jedzenia normalnych potraw.
  • W przypadku żółtaczki skóry i twardówki.
  • Do biegunki. Z rakiem prostaty jest naruszeniem wchłaniania tłuszczu, a to prowadzi do biegunki, kał ma wyjątkowo nieprzyjemny zapach.
 • Objawy systemowe. Złośliwe uszkodzenie trzustki objawia się słabością, częstymi zawrotami głowy, brakiem apetytu, zaburzeniami snu. Niektórzy pacjenci skarżą się na obniżenie zdolności do pracy, pojawienie się niewyjaśnionego niepokoju, szybką zmianę nastroju. Podobnie jak w przypadku każdego nowotworu, rakotwórcze tworzenie się gruczołu krokowego przejawia się również w utracie wagi, zwiększonej potliwości, a czasem w podgorączkowej temperaturze. W późniejszych etapach niszczenia tkanek, które produkują insulinę, staje się przyczyną cukrzycy. Przejście procesu złośliwego do żył wątroby prowadzi do rozwoju słabo wyleczalnego zakrzepowego zapalenia żył kończyn i wodobrzusza. Niektórzy pacjenci odnotowują silne pragnienie, zwiększone oddawanie moczu, badanie ujawnia obrzęk. Rak trzustki wpływa na układ nerwowy, co powoduje drżenie kończyn, okresowe omdlenia. Z serca u pacjentów stwierdzono tachykardię, niskie ciśnienie krwi, ból.
 • Zmiany skórne. Klęska trzustki ze złośliwym nowotworem prowadzi do przebarwienia skóry, staje się żółtaczką. Jest żółte zabarwienie błony śluzowej jamy ustnej, twardówka oczu. Pojawiającemu się żółtaczce towarzyszy pojawienie się swędzenia, które rozprzestrzenia się po całym ciele. Ale przede wszystkim przeszkadza w dziedzinie stóp i dłoni. W złośliwych zmianach gruczołu krokowego u niektórych pacjentów na skórze w okolicy stawu pojawiają się małe guzki, które mają różowawy kolor.

Objawy występujące w rzadkich nowotworach

Rzadkie postacie raka narządów obejmują nowotwory, które mogą wytwarzać nadmiar hormonów.

Tego typu nowotwory przejawiają się nie tylko w powyższych objawach, ale także w tych objawach, których pojawienie się tłumaczy zmienione tło hormonalne.

 • Gastrinoma charakteryzuje się produkcją gastryny, co z kolei staje się przyczyną uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Pacjenci odczuwają prawie stały ból w żołądku, pobudzenie i zgagę, następuje spadek masy ciała. Podczas inspekcji ujawniają się objawy zapalenia żołądka i wrzodu trawiennego żołądka.
 • Insulina prowadzi do produkcji insuliny w dużych ilościach. Hormon gwałtownie obniża poziom cukru, który kończy się zawrotami głowy, osłabieniem, zwiększoną potliwością, lękiem i uczuciem strachu. W ciężkich przypadkach rozwija się śpiączka hipoglikemiczna.
 • Glukagon. Wytwarzany przy tego typu guzie, hormon glukagon staje się przyczyną zwiększonego pragnienia, częstego oddawania moczu, znacznej utraty wagi.
 • Somatostatinoma produkuje dużą objętość hormonu somatostatyny. Ten typ guza objawia się bolesnymi odczuciami w okolicy nadbrzusza, wzdęcia, głupi, smrodliwy zapach, silny i szybki spadek masy ciała.

Badania pacjentów z rakiem trzustki ujawniły niewielką liczbę osób, u których wystąpiły liczne specyficzne objawy przed rozwinięciem głównej symptomatologii choroby.

Około sześć miesięcy przed odkryciem głównych objawów choroby, niektórzy z tych rozmówców odkryli, że zaczęli wywoływać nawykowe, a nawet ulubione zapachy i smaki - kawę, wino, niektóre produkty spożywcze.

Rak trzustki: ilu pacjentów żyje w różnych stadiach onkologicznych

Zjadłem pyszny, gruby, słodki. Pili napoje alkoholowe, nawet nadużywane. Czasami dręczyła ją gonty w hipochondrium, ale nie zwracała na to uwagi. Będzie bolało i minęło. Rozpoznanie "raka trzustki" było przerażające, przerażone. Pojawiło się pytanie, ilu z nich żyje w tej onkopatologii, ponieważ jest leczenie i czekanie w przyszłości.

Trzustka. Trochę anatomii

Trzustka znajduje się za żołądkiem.

Trzustka jest narządem układu trawiennego. Funkcje organizmu polegają na wytwarzaniu enzymów trawiących żywność i wytwarzających hormon insuliny, który reguluje odszczepienie glukozy.

Jest to duży organ, który znajduje się za żołądkiem i naciska na dwunastnicę. Liniowe wymiary gruczołu:

 1. długość - od 14 do 22 cm;
 2. szerokość - od 3 do 9 cm;
 3. grubość - od 2 do 3 cm.

U dzieci ten narząd jest niewielki i ruchomy w stosunku do ścian otrzewnej. Kiedy dziecko ma 5 lat, trzustka nabiera wyglądu typowego dla osoby dorosłej.

Onkologia trzustki. Symptomatologia

Warunkiem rozwoju raka może być przewlekłe zapalenie trzustki.

Rak trzustki jest nowotworem złośliwym wyrzeźbionym z tkanek narządu. Jest to rzadki rodzaj raka.

Średni wiek pacjentów wynosi 50 lat i więcej. Ale w wieku 30 lat istnieje ryzyko rozwoju tej patologii. Warunki niezbędne do rozwoju tego typu raka:

 • przewlekłe zapalenie trzustki, w tym zapalenie bliskich krewnych;
 • palenie i nadużywanie alkoholu;
 • historia cukrzycy;
 • cydr Hippel-Lindau - genetyczna choroba nowotworowa;
 • chroniczny efekt toksyczny azbestu.

Objawowa patologia jest trudna, ponieważ we wczesnych stadiach choroby sama się nie objawia. Czasami występują bóle w nadbrzuszu, więc pacjenci nie spieszą się z lekarzem. Co powinno ostrzec początkowe etapy:

 1. Ból w nadbrzuszu jest bardziej lśniący;
 2. zwiększony ból w nocy;
 3. nasilenie po jedzeniu;
 4. utrata masy ciała bez wyraźnego powodu i zmiany nawyków żywieniowych;
 5. ogólne osłabienie;
 6. zmniejszona aktywność i wydajność.

W przypadku braku właściwej diagnozy i leczenia, choroba rozwija się i dodawane są dodatkowe objawy:

 • żółtaczka ze zmianą koloru skóry na zielono-brązowy;
 • lekkie prawie białe odchody;
 • skórne swędzenie;
 • całkowita utrata apetytu;
 • objawy dyspeptyczne - nudności, wymioty, zaburzenia związane z defekacją.

Nowotwory z przerzutami trzustki już we wczesnych stadiach. Odległe przerzuty występują w wątrobie, innych narządach otrzewnej, w kościach, w płucach.

Etapy choroby

Rak trzustki ma 4 etapy.

Rak trzustki jest kolekcjonerską nazwą. Proces ten może wpływać na ciało, głowę lub ogon organów.

W zależności od tego, która część ciała jest dotknięta, zdiagnozowano gastrynę, gruczolakoraka, insulinę.

Oczekiwana długość życia pacjenta zależy od etapu procesu onkologicznego. Wyróżnia się następujące etapy raka:

 1. Pierwszy etap to mała formacja, nie wykracza poza granice ciała, nie ma przerzutów.
 2. Drugi etap podzielony jest na 2 podetapy - 2A i 2B. W obu przypadkach guz zaczyna rosnąć i wykracza poza trzustkę. Te pod-etapy różnią się tym, że w pierwszym przypadku węzły chłonne nie są zmienione, aw drugim przypadku komórki nowotworowe znajdują się w najbliższych węzłach chłonnych.
 3. Trzeci etap - dotknął największe główne narządy, naczynia, węzły nerwowe.
 4. Czwarty etap - guz aktywnie przerzutuje. Uszkodzona wątroba, płuca, układ limfatyczny.

Wideo powie o raku trzustki:

Diagnostyka

Ultradźwięki to główna metoda diagnozowania guza.

Środki diagnostyczne są trudne, ponieważ objawy choroby są podobne do innych patologii wątroby i trzustki.

Ponadto większość pacjentów to osoby starsze z wieloma różnymi chorobami.

Lekarz powinien zaalarmować rozwój żółtaczki bez gorączki, brak kamieni żółciowych w wywiadzie i w chwili obecnej. Guzy narządów nie są wyczuwalne.

Sonda i wykrycie nowotworu jest możliwe, gdy rak jest duży. Główne metody diagnozy - badanie wizualne za pomocą sprzętu:

 • USG;
 • tomografia;
 • badania krwi - ogólne, biochemiczne, onkarkery;
 • badania endoskopowe;
 • angiografia;
 • duodenografia.

Po wykryciu nowotworu wykonuje się biopsję tkanki i badanie histologiczne próbek.

Taktyka leczenia i czynniki wpływające na przeżycie

Rak trzustki jest chorobą o niekorzystnym rokowaniu.

Rak trzustki jest chorobą o niekorzystnym rokowaniu.

Większość pacjentów przychodzi do lekarza już w późnych stadiach raka, kiedy odległe przerzuty są już wykrywane w różnych narządach i układach. Na przetrwanie pacjenta mają wpływ następujące czynniki:

 1. stadium patologii;
 2. obecność przerzutów i narządy, na które wpływają;
 3. lokalizacja zmiany - głowa, ogon, korpus organów;
 4. rodzaj guza - operacyjny lub nieoperacyjny. Tylko 40% przypadków raka trzustki może być operowane;
 5. rodzaj operacji - czy interwencja skierowana jest na leczenie, czy jest paliatywna, mająca na celu zmniejszenie bólu i poprawę jakości życia w ostatnich stadiach raka, operacja;
 6. rodzaj leczenia - interwencja chirurgiczna, chemioterapia, radioterapia;
  z nieoperacyjnym rakiem wskazania do innych metod to opieka medyczna lub paliatywna;
 7. wiek pacjenta, współistniejące choroby;
 8. nastrój pacjenta i chęć walki z chorobą.

W taktykach terapeutycznych raka trzustki można stosować następujące metody:

 • Interwencja chirurgiczna jest standardem w leczeniu onkologii trzustkowej. Ale tylko 40% przypadków pasuje do kryteriów operacji. Trzeci etap już nie działa.
 • Promieniowanie radiowe - stosowane jako dodatkowa technika po operacji. Jeśli nie można usunąć guza, jest to wskazane jako główne leczenie i opieka paliatywna.
 • Chemioterapia - wykonywana po zabiegu, jako metoda pomocnicza. Kiedy nieoperacyjny guz jest przypisany jako pierwotny.

Zastosuj terapię agresywnymi lekami, aby zatrzymać ból i utrzymać jakość życia w opiece paliatywnej.

Czas przeżycia dla różnych diagnoz

W przypadku raka trzustki konieczna jest interwencja chirurgiczna.

Jeśli guz znajduje się w głowie narządu - i jest to 90% przypadków - tylko 5% pacjentów wykazuje interwencję chirurgiczną.

Przy właściwym leczeniu i opiece, życie pacjenta po resekcji trwa nie więcej niż półtora roku. Z nieoperacyjnym rakiem, ale z troską o oczekiwaną długość życia pacjenta do 7 miesięcy.

Jeśli w sąsiednich narządach i tkankach zostaną znalezione przerzuty, to po zdiagnozowaniu długość życia wynosi 2,5 miesiąca. To są dane statystyczne. Podczas diagnozowania i obliczania średniej długości życia lekarze uwzględniają następujące kwestie:

 • Funkcjonalna forma - guz jest w obrębie narządu. Nie ma przerzutów w najbliższych naczyniach krwionośnych. Oblicz czas przeżycia jest niemożliwy, ponieważ usunięcie gruczołów jest złożoną interwencją z nieprzewidywalną reakcją organizmu na leczenie. Często pacjenci umierają z powodu komplikacji po resekcji. Ale w sprzyjających okolicznościach szanse na dostanie się do statystyk dotyczących pięcioletnich przeżyć są ogromne.

Interwencja operacyjna jest przeprowadzana:

 1. brak zespołu bólowego;
 2. nowotwór znajduje się w głowie narządu;
 3. nie ma katastrofalnej utraty wagi;
 4. guz nie pokrywa się z przewodami żółciowymi. To właśnie ten czynnik opóźnia leczenie pacjenta do lekarza.
 • Rak rozprzestrzeniający się lokalnie - nowotwór wykracza poza ciało. Zauważono przerzuty do najbliższych tkanek. Leczenie chirurgiczne jest niemożliwe, podobnie jak definicja odległych przerzutów. Prognoza pasuje do ogólnych statystyk.
 • Guz przerzutowy - u 50% chorych nowotwór rozpoznaje się już na tym etapie. Leczenie operacyjne nie jest przeprowadzane. Metastazy rozprzestrzeniają się na duże narządy. Perspektywa jest niekorzystna.

Co polecają lekarze?

Zapalenie trzustki może wywołać tworzenie się guza.

Jednym z głównych czynników, które mogą powodować powstawanie guza trzustkowego, jest zapalenie trzustki.

W przypadku procesów zapalnych trzustki, nawet w odległej przeszłości, a nie w fazie przewlekłej, narząd ten powinien być przedmiotem szczególnej uwagi przez całe życie.

Jeśli wykryty zostanie rak trzustki, pacjent powinien zostać umieszczony w placówce medycznej.

Ponieważ dolegliwości towarzyszy silny ból, spadek jakości życia. Głównym sposobem leczenia takich pacjentów jest opieka paliatywna przez całe życie.

Znalazłeś błąd? Wybierz i naciśnij Ctrl + Enter, poinformować nas.

Czy mogę leczyć raka trzustki? Jego pierwsze objawy i przyczyny rozwoju

Złośliwy rak trzustki jest nowotworem, który może tworzyć osoba w każdym wieku i na każdym poziomie zabezpieczenia społecznego. Przyczynami powstawania nowotworów u ludzi są zarówno dziedziczne negatywne predyspozycje, jak i nieskorygowane odżywianie, a także zagrożenia zawodowe. Cechą charakterystyczną raka trzustki jest jego utajony rozwój. Z reguły guz w gruczole rozpoznaje się już na 3-4 etapie raka. Dzięki terminowemu leczeniu osoby w celu opieki medycznej i przeprowadzeniu pełnego leczenia wieloskładnikowego, rak trzustki może zostać całkowicie pokonany.

Przyczyny

Niepowodzenie w mechanizmie podziału komórek trzustki - czynnik ten jest podstawą tego, że u człowieka rozwinęła się nowotworowa guzica w gruczole. Jeśli układ odpornościowy u danej osoby jest osłabiony przez okoliczności, proces staje się nieodwracalny, guz rozwija się w narządzie.

Wreszcie, przyczyny raka trzustki, specjaliści w tej chwili nie są ustalone. Rozróżniają jednak następujące czynniki prowokujące, które mogą spowodować pojawienie się guza w gruczole:

 • przebieg przewlekłego procesu zapalnego trzustki - zapalenie trzustki;
 • dziedziczny gen "wadliwy" - w rodzinie osoba już chorowała na raka w gruczole trawiennym;
 • cukrzyca - zwiększone stężenie glukozy w krwioobiegu u ludzi zwiększa ryzyko nowotworu gruczołu;
 • nadużywanie alkoholu, tytoniu, środków odurzających - przewlekłe zatrucie organizmu znacząco osłabia obronę człowieka;
 • otyłość - wpływa na równowagę hormonów i enzymów w trzustce, co również wpływa na aktywność gruczołu;
 • różne choroby narządów wewnętrznych - marskość, choroba wrzodowa jelit, zapalenie pęcherzyka żółciowego, mogą pośrednio służyć za platformę pojawiania się raka;
 • nieskorygowana dieta człowieka - przewaga fast food, fast food, produkty z GMO;
 • skłonność do hipodynamii - prowadzi do przybierania na wadze, zaburzeń procesów trawiennych, aw konsekwencji do raka w trzustce;
 • patologie alergiczne człowieka - na przykład wyprysk, grzybica skóry, prowokują stale zwiększoną gotowość zapalną w organizmie człowieka, aw ciężkich przypadkach - zwyrodnienie komórek gruczołów trawiennych w raka;
 • aktywność zawodowa powiązana z codziennym przyjmowaniem różnych substancji chemicznych i toksycznych do organizmu;
 • kategoria wiekowa osoby w wieku 65-75 lat - rak prostaty diagnozowany jest częściej u osób starszych.

Innymi czynnikami prowokującymi guz w gruczole trawiennym mogą być osoby należące do rasy afrykańskiej, obecność raka w innych narządach, szczególnie te w pobliżu trzustki, mutacje w genach, szczególnie w BRCA2.

Początkowe objawy raka

Co do zasady, na najwcześniejszym etapie pojawienia się raka trzustki objawy mogą być całkowicie nieobecne. Jest to główne niebezpieczeństwo guza gruczołu - jego późna diagnoza, etap transferu przerzutów i tworzenie wtórnych ognisk raka.

Pierwsze objawy guza trzustki, które każda osoba musi zawsze zwracać uwagę na:

 • pojawienie się okresowych bolesnych impulsów w gruczole, dyskomfort w rejonie lewego podżebrza, niezwiązany z odbiorem pokarmu;
 • nasilenie nieprzyjemnych odczuć u osoby w nocy - kiedy ludzie mają podstawowe procesy trawienia w gruczole;
 • obecność mężczyzny oprócz podskórnego dyskomfortu bolącego, przeszywające impulsy w pępku, talii, między łopatkami;
 • niewielka zmiana koloru twardówki ludzkiej, tkanek otaczających - ich żółtaczka;
 • zmniejszony apetyt, nie wspierany przez przestrzeganie specjalnej diety lub zaostrzenie przewlekłych chorób struktur trawiennych;
 • niechęć do pojedynczych pokarmów, żywności wcześniej całkowicie skonsumowanej przez ludzi;
 • zwiększone zmęczenie - wykonywanie obowiązków domowych wymaga więcej czasu i wysiłku.

Z różnymi lokalizacjami raka trzustki - głowa, ciało, ogon, pierwsze objawy uformowanego guza w gruczole u ludzi mogą mieć różną intensywność i nasilenie. Tak więc, z pokonaniem tkanki głowy gruczołu, osoba bardziej niepokoi się przebarwieniem skóry. Podczas gdy z guzem w ogonie trzustki, częste bóle w nadbrzuszu pojawiają się już na wczesnym etapie.

Prognozy dotyczące powrotu do zdrowia i wysokiego pięcioletniego przeżycia na tym etapie guza w gruczole są maksymalnie korzystne. U ¾ pacjentów leczenie raka trzustki jest skuteczne - złośliwy guz w gruczole można pokonać.

Objawy zaawansowanego raka

Jeżeli dana osoba nie zdecyduje się zwrócić uwagę na objawy wczesnych stadiach raka lub środków terapeutycznych są przeprowadzane bez brania pod uwagę możliwość ich wystąpienia - lekarstwo pochodzi. Standardowe schematy leczenia objawów zapalnych w narządach trawiennych nie pozwalają na zahamowanie aktywności nowotworowej w tkankach gruczołu, nowotwór postępuje.

Stopień rozwiniętej symptomatologii guza trzustkowego objawi się:

 • intensywny ból - podobnie jak występ samego dławika, w lewym górnym kwadrancie, a w dolnej części pleców, pępek, nadbrzuszu, kobiety - w obszarze jajników u mężczyzn - prostaty;
 • bolesne impulsy stale rosną i nasilają się - są obserwowane przez cały dzień, szczególnie niepokojące człowieka w nocy, gdy trzustka ma główny ciężar trawienia;
 • pojawienie się zaburzeń trawienia u ludzi - nasilenie nudności, chęć wymiotowania, opróżnianie schorzenia jelita, jest bardziej typowe dla lokalizacji raka w głowie gruczołu;
 • ogólnoustrojowe objawy raka trzustki są wyrażone w rosnącej słabości, uczucie ciężkości w jamie brzusznej, narządach, nadmierne zmęczenie;
 • Najmniej znaczące zmiany w skórze - rak głowy trzustki lub obrzęk na ogonie kompresuje żółciowych oddechowych, co spowoduje żółtaczki skóry, a następnie pojawieniem się zmian, swędzenie.

Jeżeli pierwsze oznaki raka trzustki u ludzi nie zostały rozpoznane, a następnie kliniczny obraz nowotworu został nieprawidłowo oceniony, sąsiadujące narządy są zaangażowane w proces onkologiczny. Zwiększa wątrobę, węzły chłonne, ściskaną pętlę jelita, co również pogarsza samopoczucie osoby, obniża jej jakość życia.

Objawy końcowego stadium raka

Uwolnienie raka poza trzustkę i przeniesienie przerzutów nie tylko do pobliskich tkanek, ale także do odległych części ciała ludzkiego są głównymi przyczynami znacznego pogorszenia jego stanu zdrowia.

Ponieważ guz wyrasta z gruczołu do naczyń i do zakończeń nerwowych, osoba ta będzie oprócz wymienionych objawów klinicznych - nudności, wzdęć, jadłowstrętu, biegunki, zaobserwowanych:

 • fluktuacje temperatury u ludzi - wyraźny stan podgorączkowy lub uporczywa hipertermia;
 • różna intensywność krwawienia - głównie jelit;
 • wyraźna utrata masy ciała - osoba dosłownie "rozpływa się" przed oczami;
 • zaburzenia snu - z powodu silnego bólu w gruczole, osoba nie jest w stanie w pełni odpocząć, nawet podczas przyjmowania środków przeciwbólowych;
 • znacząca trudność w opróżnianiu jelita - krzesło częściej wykazujące uporczywą biegunkę, z wydzielaniem ciemnych tłuszczowych stolców;
 • ciemnienie moczu - jest uwalniane u ludzi znacznie rzadziej, jeśli guz jest zasłonięty przez moczowód, może wystąpić ostra niewydolność nerek i wodonercze nerki;
 • intensywna żółtaczka tkanek powlekających osoby, błon śluzowych, a także twardówki - co jest spowodowane kompresją dróg żółciowych i przedostaniem się pigmentów do naskórka;
 • silny świąd - dosłownie wyczerpuje osobę, uniemożliwia mu odpoczynek, a nawet życie.

Jednak większość osób cierpiących na raka trzustki zajmuje się bólem - są one bardziej błyszczące lub uogólnione, nie poddają się efektom medycznym. W końcowym stadium raka należy stosować środki odurzające, aby zmniejszyć nasilenie impulsów bólowych w gruczole w celu poprawy jakości życia pacjenta z rakiem.

Diagnostyka

Aby ustalić prawdziwe przyczyny raka trzustki, specjalista przede wszystkim ostrożnie zbiera anamnezę u osoby - zawodowej, rodzinnej, osobistej, somatycznej. Na przykład rak może być nie tylko pierwotny - nieprawidłowość występuje bezpośrednio w komórkach narządu, ale także wtórna, gdy komórka rakowa przechodzi z innego guza do gruczołu.

Jednak w celu potwierdzenia lub odrzucenia wstępnej diagnozy raka trzustki wymagane są badania laboratoryjne i instrumentalne:

 • trzustki markery nowotworowe we krwi - CA 242, CA 19-9 węglowodanów antygen amylazy trzustkowej w moczu, 1-elastazy w kale, fosfataza alkaliczna, C-peptyd;
 • zmiany będą obserwowane w ogólnej i biochemicznej analizie krwi, w coprogramie;
 • wizualizacja raka w gruczole pozwala na USG, TK i MRI;
 • w wielu przypadkach do lokalizowania guza można zastosować tylko ERCP;
 • pozytonowa tomografia emisyjna gruczołu to kolejna nowoczesna metoda diagnozowania raka trzustki;
 • biopsja - badanie biomateriału uzyskanego bezpośrednio z guza w gruczole;
 • RTG, FGDS, sigmoidoskopia - są przeznaczone do wykrywania odległych przerzutów i tworzenia wtórnych guzów w narządach.

Jeśli prawdziwie wyrazić opinię, czy rak trzustki utworzona w organizmie, nie można uciec się do pomocy laparoskopii - badanie jamy brzusznej pokarmowego dławika specjalnym urządzeniu wprowadzony bezpośrednio do ludzkiego żołądka.

Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich informacji z powyższych laboratoryjnych i instrumentalnych procedur diagnostycznych, specjalista zadecyduje, czy możliwe jest wyleczenie raka trzustki i jakie jest rokowanie powrotu do zdrowia.

Taktyka leczenia i rokowania

Leczenie złośliwego guza w gruczole trawiennym, powstałe w tkankach trzustki, jego przewodach, musi być z konieczności złożone. Przy niewielkim rozmiarze guza i jego dostępności przeprowadza się operacyjne wycięcie nowotworu w gruczole. W tym przypadku szanse osiągnięcia poprawy u ludzi są tak wysokie, jak to tylko możliwe. Jednak oprócz interwencji chirurgicznej w leczeniu gruczołu są obecne i promieniowanie oraz chemioterapia. Ich celem jest zapobieganie nawrotowi guza trzustkowego.

W etapie 2-3 złośliwych nowotworów gruczołów zabiegu u ludzi może odbywać się różnymi metodami - całkowite usunięcie ciała, dalsza lub segmentowe wycięcie guza. Podczas gdy na czwartym etapie operacji raka jest raczej paliatywny - w celu zmniejszenia zatrucia raka, w celu poprawy jakości życia osoby. Na przykład, z nieoperacyjną postacią raka piersi i ściskaniem przewodu żółciowego, zakłada się stent. Pozwala na usunięcie żółci i zmniejszenie nasilenia objawów zastoinowej trzustki - swędzenie, żółtaczka skóry.

Aby zahamować aktywność komórek nowotworowych w tkankach trzustki, a także zapobiec ich dalszemu rozprzestrzenianiu się poprzez ciało, zaleca się prowadzenie kursów chemioterapii. Nowoczesne leki przeciwnowotworowe nie są już tak toksyczne dla ludzi jak ich pierwsza generacja. Jednak ze względu na znaczne osłabienie osoby, mogą być źle tolerowane. Na tym tle nasila się osłabienie, nudności, wymioty, ból w gruczole.

Możliwą metodą walki z rakiem w trzustce jest radioterapia. Jednak jego celowość jest ustalana indywidualnie przez onkologa. Na przykład na etapie przedoperacyjnym w celu zmniejszenia wielkości guza w gruczole.

Ogólnie rzecz biorąc, czy rak trzustki jest leczony, optymalne wzorce działania na nowotwór, prognoza pięcioletniego przeżycia - wszystkie te kwestie są prerogatywą lekarza. Osiągnięcia współczesnej medycyny są takie, że istnieje szansa na wyleczenie ¾ pacjentów. Najważniejsze - nie poddawaj się i mam nadzieję, że uda ci się stłumić guz w gruczole, zwycięstwo nad rakiem.

Pierwsze objawy i oznaki raka trzustki

Rak trzustki odnosi się do złośliwej patologii, aw późniejszych stadiach prowadzi do porażki innych narządów. Ta choroba może trwać miesiące, udając proste zapalenie, które jest przyczyną spóźnionej diagnozy i złego rokowania. W przypadku raka w tkankach istnieją nietypowe komórki, które mogą rozciągać się na organizm.

Ludzka trzustka to mały narząd zlokalizowany w jamie brzusznej i wytwarzający hormony (insulinę, glukagon) i sok trzustkowy. Rak rozwija się głównie u osób w wieku powyżej 70 lat. Na ogół ta patologia onkologiczna zajmuje 10. miejsce, a liczba zgonów wynosi 3. W ponad połowie przypadków guz powstaje w ciele gruczołu.

Klasyfikacja choroby

W raku trzustki klasyfikacja opiera się na strukturze histologicznej guza, obecności regionalnych i odległych przerzutów oraz lokalizacji procesu patologicznego. Wyróżnia się następujące rodzaje raka:

 • gruczolakorak przewodowy;
 • cystadenocarcinoma;
 • rak płaskokomórkowy;
 • śluzowy gruczolakorak.

W pierwszym przypadku nowotwór rozwija się z tkanek przewodu gruczołowego. Ta patologia jest częściej diagnozowana u mężczyzn. Ze wszystkich guzów zewnątrzwydzielniczych gruczołu występuje najczęściej (w 80% przypadków). Ta forma raka wyróżnia się agresywnym charakterem. Śmiertelność jest prawie równa częstości występowania.

Czasami z torbiel rozwijają się złośliwe nowotwory. Są to cystadenocarcinomas. Pojawiają się one w wyniku złośliwości (zwyrodnienia normalnych komórek w komórkach złośliwych). Mniej powszechny śluzowy gruczolakorak gruczołu. Różnica polega na obecności dużych wtrąceń śluzu. Jest to rzadka postać raka gruczołu. Guz może być utworzony z nabłonka narządu śluzowego. W tym przypadku mówimy o raku płaskokomórkowym.

Etapy

Istnieją 4 etapy rozwoju tego nowotworu. Rozdział jest oparty na następujących cechach:

 1. Wielkość wzrostu.
 2. Rozprzestrzenianie się na otaczających tkankach.
 3. Obecność odległych i regionalnych ognisk przerzutowych.

Etap 0 jest ustalany w przypadku, gdy istnieje miejsce gromadzenia zmienionych komórek bez kiełkowania w otaczających tkankach (rak w miejscu). W tym przypadku regionalne węzły chłonne obok gruczołu nie są dotknięte i nie ma przerzutów. W pierwszym etapie formacja jest niewielka. Na etapie IA średnica guza nie przekracza 2 cm.

W stopniu IB wielkość zmiany wynosi więcej niż 2 cm, przerzuty nie są określone. Stadium IIA charakteryzuje się tym, że guz rozciąga się poza gruczoł do pnia trzewnego, przewodu żółciowego, 12-jelitowej lub górnej tętnicy krezkowej. Nie ma przerzutów w innych narządach.

Stopień IIB choroby charakteryzuje się obecnością nowotworu o dowolnej wielkości, ale bez kiełkowania tuszy trzewnej i górnej tętnicy krezkowej. W tym przypadku pojedyncze przerzuty są możliwe w regionalnych węzłach chłonnych. Stadium III charakteryzuje się rozprzestrzenianiem się guza na żołądek, śledzionę i jelita, a także uszkodzenie tułowia trzewnego. Występują regionalne przerzuty, odległe są nieobecne.

Na tym etapie wielu pacjentów zwraca się do lekarza. Jeśli zignorujesz objawy choroby rozwija się guz gruczołu IV stopnia. Nietypowe komórki rozprzestrzeniają się w ciele. Wtórne nowotwory można znaleźć w wątrobie, płucach, kościach, żołądku, jelitach i mózgu. Taki guz jest nieoperacyjny.

Symptomatologia

Rak trzustki charakteryzuje niespecyficzny obraz kliniczny. Pacjenci zwracają się do lekarza już wtedy, gdy nowotwór osiągnie duży rozmiar. Na wczesnym etapie możliwe są następujące objawy:

 • ból w jamie brzusznej;
 • zaczerwienienie skóry w obszarze żył;
 • utrata masy ciała;
 • uczucie ciężkości po jedzeniu;
 • słabość;
 • złe samopoczucie;
 • spadek wydajności.

W miarę nasilania się nowotworu gruczołu pojawiają się następujące objawy:

 • zmiana koloru skóry;
 • wyjaśnienie odchodów;
 • ciemnienie moczu;
 • nudności;
 • wymioty;
 • zaburzenie stolca;
 • swędzenie;
 • wysypka skórna;
 • zmniejszony apetyt.

Często śledziona jest powiększona. Ten objaw wskazuje na pokonanie ogona lub ciała gruczołu. W ciężkich przypadkach możliwe jest krwawienie wewnętrzne. U takich osób częstość akcji serca zmniejsza się, ciśnienie krwi spada, a skóra blednie. Praktycznie co druga osoba z tą złośliwą patologią za kilka lat istnieje wtórna postać cukrzycy. Wraz z nim zwiększa się objętość dziennego moczu i pojawia się pragnienie.

Stałym objawem raka trzustki jest przewlekły ból. Mają następujące wyróżniające cechy:

 • Zwiększaj się wraz ze wzrostem;
 • oddać z tyłu;
 • intensyfikować w nocy i kiedy ciało przechyla się do przodu;
 • Poczuj się w okolicy nadbrzusza i w hipochondrium;
 • są opasujące.

Cechą tej choroby jest utrata masy ciała. Gdy guz znajduje się w ciele i ogonie gruczołu, objaw ten obserwuje się w 100% przypadków. Przyczynami uszczuplenia organizmu są: zmniejszenie apetytu, naruszenie podziału składników pokarmowych na tle dysfunkcji narządów i usuwanie tłuszczów z kałem.

Raka gruczołu często towarzyszą objawy niestrawności (zaburzenia trawienia). W wyniku ściśnięcia dwunastnicy i żołądka pojawiają się mdłości i wymioty. Niestrawność objawia się zmianą stolca. Stolec staje się płynny lub mdły. Ma ostry zapach i zawiera nie strawione tłuszcze. Ten stan nazywa się steatoria.

Dodatkowe objawy raka to:

 1. Wzdęcia.
 2. Pragnienie.
 3. Suchość w jamie ustnej.
 4. Obecność zaed w kącikach ust.
 5. Obrzęk.
 6. Erupcje krostkowe.
 7. Skurcze w kończynach.

W fazie IV mogą wystąpić oznaki zaburzeń czynności innych narządów (płuc, mózgu, wątroby, kości). W przypadku przerzutów do płuc pojawia się suchy kaszel, ból w klatce piersiowej, uczucie braku powietrza i krwioplucie. Po uszkodzeniu nerek objawy dyzuryczne są obserwowane w postaci trudności z oddawaniem moczu, zmętnienia moczu i pojawienia się w nim białka.

Czasami, z rakiem gruczołu IV, pojawiają się objawy neurologiczne. Należą do nich: zmiany w napięciu mięśni, asymetria twarzy, ból głowy, głos nosowy, niestabilność chodu, niewyraźna mowa, omdlenia, nieodpowiednie zachowanie i labilność nastroju. Wszystko to wskazuje na obecność tkanki nowotworowej w mózgu.

W zaawansowanych przypadkach z rakiem trzustki widoczne są oznaki uszkodzenia wątroby. Należą do nich: żółknięcie skóry i błon śluzowych, przewlekły ból w prawo podżebrza, zasinienie, krwawienie dziąseł, cuchnący oddech, oraz wzrost objętości jamy brzusznej ze względu na nagromadzenie się płynu w jamie brzusznej.

Pierwsze znaki

W przypadku raka trzustki u mężczyzn i kobiet wzrasta temperatura ciała. Najczęściej jest to stan podgorączkowy i nie przekracza 38ºC. Kiedy guz głowy trzustki wpływa na żółtaczkę. Ten stan jest spowodowany ściskaniem kanałów i trudnościami z przepływem żółci.

Żółtaczka może pojawić się już w pierwszych stadiach choroby. Skóra takich osób staje się szara z żółtym odcieniem. W ciężkich przypadkach plamka oczu zmienia kolor na żółty. Rozprzestrzenianie się kwasów żółciowych przez ciało prowadzi do silnego swędzenia. Wraz z tymi objawami występuje ciemnienie moczu. Kał osoby staje się jasny z powodu zakłócenia powstawania sterociliny wydzielanej przez jelita. Obecność żółtaczki skóry powoduje, że pacjenci konsultują się z lekarzem.

Przyczyny rozwoju

Dokładne przyczyny raka trzustki nie zostały ustalone. Czynniki predysponujące to:

 • długoletnie doświadczenie w paleniu;
 • nadmiar w diecie prostych węglowodanów;
 • przeniesione operacje na żołądku i jelitach;
 • obecność cukrzycy;
 • uzależnienie od alkoholu;
 • polipowatość rodziny;
 • cysty;
 • podeszły wiek;
 • przewlekłe zapalenie trzustki;
 • anomalie genetyczne;
 • dziedziczna predyspozycja;
 • nadwaga;
 • niska aktywność motoryczna;
 • marskość wątroby;
 • wrzód trawienny żołądka i dwunastnicy;
 • Choroba Crohna;
 • wrzodziejące zapalenie okrężnicy;
 • choroby alergiczne;
 • kontakt z barwnikami i azbestem.

Często patologia ta jest spowodowana przez zespoły Gardnera i Gippela-Lindau. Wiele osób boryka się z guzem spowodowanym niedożywieniem. Istnieje teoria, że ​​ryzyko zachorowania na raka trzustki zwiększa ryzyko nadużywania kawy, tłustych potraw i potraw, produktów wędzonych, kiełbasek, szynki, słodyczy, napojów gazowanych i słodyczy.

Trzustka może być ponownie dotknięta inną złośliwą patologią (nowotwór żołądka, jelit, gardła, płuc, pęcherza, jajników, gruczołów mlecznych). Ludzie rasy Negroid są częściej chorzy. Patologia ta często rozwija się na tle chorób przedrakowych (gruczolaków).

Komplikacje

Choroba w przypadku nieterminowego leczenia prowadzi do niebezpiecznych konsekwencji. Możliwe są następujące komplikacje:

 • przerzuty do innych narządów;
 • uszkodzenie regionalnych i odległych węzłów chłonnych;
 • krwawienie;
 • wodobrzusze;
 • zespół złego wchłaniania;
 • anemia;
 • spadek poziomu leukocytów;
 • wyniszczenie;
 • wtórna cukrzyca;
 • niedrożność jelit.

Guz prowadzi do zakłócenia w produkcji soku trzustkowego biorącego udział w trawieniu. Z jego brakiem białka, tłuszcze i węglowodany nie są rozkładane i nie są wchłaniane przez organizm, co prowadzi do gwałtownego spadku masy ciała. W ciężkich przypadkach rozwija się kacheksja. Utrata masy ciała może osiągnąć 20-30 kg.

U kobiet na tym tle cykl menstruacyjny jest często zakłócany. Możliwe całkowite ustąpienie krwawienia cyklicznego. Niebezpiecznym powikłaniem raka trzustki jest rozwój cukrzycy. Przyczyną jest uszkodzenie komórek wydzielających insulinę. Prowadzi to do zakłócenia w wykorzystaniu glukozy przez tkanki i zwiększenia jej poziomu we krwi.

Wtórna cukrzyca może być podejrzewana przez senność, pragnienie, uwalnianie dużej objętości moczu, suchych błon śluzowych, skóry i trwałej słabości. Poziom glukozy we krwi na czczo u takich osób przekracza 6,6 mmol / l. Duży nowotwór trzustki może powodować ściskanie jelit. Prowadzi to do trudności w promowaniu żywności.

Rozwinęła się niedrożność jelitowa, objawiająca się zatrzymaniem kału przez 3 dni lub dłużej, wymioty, wzdęcia, wycieki gazu i asymetria brzucha. Istnieje ryzyko porażenia prądem. Niedrożność jelit może się rozwinąć w przypadku raka z przerzutami w otrzewnej. Niebezpieczny jest powikłaniem raka, takim jak żylaki przełyku. Obserwuje się, gdy guz ciała lub ogona gruczołu.

Powodem jest wzrost ciśnienia w układzie portalu lub żyły pustej. Przetrwanie w przypadku żylaków wynosi 50%. Jest spowodowane krwawieniem. Przejawia się przez wymioty z domieszką krwi, meleną (czarny, płynny stolec), nudnościami, bladą skórą, upośledzoną świadomością, zwiększoną częstością akcji serca, obniżonym ciśnieniem i poceniem się.

Największym niebezpieczeństwem jest rak gruczołu z przerzutami do wątroby. Powodem jest proliferacja komórek atypowych przez krew. Częstym powikłaniem raka są wodobrzusze. Jest to stan, w którym płyn gromadzi się w jamie brzusznej. Wodobrzusze rozwijają się ze zmianami żyły wrotnej i otrzewnej.

Przejawia się on szybkim lub powolnym wzrostem brzucha, obwisłością w pozycji stojącej pacjenta, obecnością różowych pasków, gładką i lśniącą skórą oraz objawem fluktuacji. W tym drugim przypadku lekarz słucha drgających drgań nagromadzonego płynu podczas perkusji. W wodobrzuszu często dochodzi do narkozy i obrzęku.

Środki diagnostyczne

Rak trzustki jest rzadko zdiagnozowany na etapie 1. Tylko w 30% przypadków wykryto nowotwór w wieku poniżej 2 miesięcy. Aby zdiagnozować ten złośliwy nowotwór, potrzebne będą następujące badania:

 • ogólne i biochemiczne badania krwi;
 • ogólna analiza moczu;
 • Ultradźwięki jamy brzusznej;
 • analizy onkarkerów;
 • ultrasonografia;
 • radiografia;
 • CT lub MRI;
 • cholangiopankreatografia;
 • pozytonowa tomografia emisyjna;
 • biopsja;
 • analizy cytologiczne i histologiczne;
 • Laparoskopia.

Znaczniki raka trzustki CA-19-9, CF-50, CA-242 i CA-494 są wymagane we krwi pacjentów. Każdy drugi pacjent ma antygen embrionalny nowotworu. Testy te nie pozwalają na dokładną diagnozę. Największą wartością jest badanie tkanek. Wykrywanie atypowych komórek złośliwych w gruczole potwierdza rozpoznanie.

Guz jest widoczny na ekranie podczas USG (USG). Ta metoda badań przesiewowych umożliwia określenie lokalizacji guza. Za pomocą ultradźwięków można ocenić stan innych narządów jamy brzusznej (pęcherzyk żółciowy, śledziona, wątroba) i wykluczyć zapalenie pęcherzyka żółciowego i zapalenie wątroby.

Szczegółowe badanie guza przeprowadza się za pomocą komputerowego lub magnetycznego rezonansu. Ten ostatni jest najbardziej informacyjny i bezpieczny. Zaletą MRI jest brak promieniowania. Ta metoda badania umożliwia wykrycie gruczołu gruczołowego o wielkości 2 cm, ocenę stanu węzłów chłonnych i uwzględnienie przerzutów.

Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna jest wykonywana w celu oceny stanu dwunastnicy i dróg żółciowych. Badanie to zakłada wprowadzenie środka kontrastowego, a następnie radiografii. Czasami, jeśli podejrzewasz raka gruczołu, wykonuje się laparoskopię. Jest to inwazyjna metoda badania.

Badanie krwi jest obowiązkowe. W jego trakcie ujawniono następujące zmiany:

 • przyspieszenie ESR;
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny i erytrocytów;
 • zwiększona aktywność fosfatazy alkalicznej;
 • zwiększony poziom enzymów wątrobowych;
 • bilirubinemia.

Dodatkową metodą diagnozy jest analiza stolca. W przypadku raka żelaza częste są niestrawione fragmenty żywności i duża ilość tłuszczów. Plan badania pacjenta obejmuje badanie i badanie fizykalne. W procesie zbierania wywiadu lekarz określa możliwe czynniki ryzyka rozwoju raka.

Opcje leczenia

Rak trzustki wymaga natychmiastowego leczenia. Główne aspekty terapii to:

 • usunięcie guza;
 • eliminacja objawów;
 • zapobieganie powikłaniom;
 • normalizacja trawienia.

Kiedy stosuje się raka trzustki:

 • operacja;
 • leki;
 • terapia docelowa;
 • napromieniowanie.

Chirurgia jest najczęściej wykonywana. Następujące operacje są wspólne:

 • Whippl;
 • całkowita, częściowa lub segmentowa resekcja trzustki;
 • paliatywny.

Często przeprowadzano endoskopowe stentowanie (założenie rurki w celu normalizacji wypływu żółci) i obejście żołądka (tworzenie obejścia w celu promowania jedzenia, z pominięciem guza). Kiedy narząd jest rany z powodu raka, najczęściej wykonuje się operację Whipple'a. Polega na usunięciu guza wraz z głową trzustki, częścią żołądka, 12 owrzodzeniem dwunastnicy, zaatakowanymi węzłami chłonnymi i pęcherzykiem żółciowym.

Takie leczenie przeprowadza się we wczesnych stadiach rozwoju raka. To jest ścieżka do odzyskania. W przypadku raka gruczołu, nie przekraczającego granic ciała, można wykonać pełną resekcję. Po zaatakowaniu ciała i ogona wykonuje się dystalną resekcję. Różnica polega na tym, że głowa gruczołu pozostaje. Rzadziej leczenie polega na usunięciu tylko środkowej części ciała (ciała). Pozostałe fragmenty gruczołu są zszyte. Wycięcie stosuje się we wczesnym stadium rozwoju nowotworu, gdy nie ma odległych przerzutów.

W przypadkach operacyjnych standardowe operacje nie pomagają. W przypadku wielu ognisk przerzutowych wykonuje się leczenie paliatywne. Jego celem jest przedłużenie ludzkiego życia. Cele terapii paliatywnej są następujące:

 • eliminacja krwawienia;
 • ulga odpływu żółci;
 • eliminacja niedrożności jelit;
 • utrzymanie ważnych funkcji ciała;
 • eliminacja przewlekłego bólu;
 • eliminacja zatrucia.

Jeśli to konieczne, lekarz usuwa przerzuty, ale mogą pojawić się ponownie w innych narządach. Transplantacja trzustki w raku nie jest wykonywana. Wraz z leczeniem chirurgicznym szeroko stosowana jest chemioterapia. Jest to metoda terapii, polegająca na wprowadzeniu toksycznych substancji do organizmu, które niszczą komórki nowotworowe.

Zastosowanie chemikaliów w raku gruczołu pozwala na przedłużenie życia pacjenta przez 6-9 miesięcy i poprawę ogólnej kondycji. Leczenie prowadzone jest przez kursy. W takim przypadku stosuje się jeden lub więcej leków. Podczas chemioterapii najczęściej stosuje się Gemcitabine, Hemita, Onegin, Gemcitar, Platidiam i Ftoruracil.

Te leki są wstrzykiwane. Niektóre leki są toksyczne dla ludzi i mogą powodować następujące niepożądane reakcje:

 • utrata włosów;
 • nudności;
 • wymioty;
 • biegunka;
 • objawy neurologiczne.

Podczas stosowania leków chemioterapeutycznych należy przestrzegać następujących zasad:

 • pić więcej płynów;
 • nie bierz pigułek;
 • urozmaicić dietę.

W leczeniu raka trzustki szeroko stosowana jest terapia celowana. Pacjenci są przepisywani na leki, które praktycznie nie mają toksycznego wpływu na zdrowe komórki. Zmniejsza to ryzyko niepożądanych reakcji. Dobry efekt daje lek Erlotinib.

Podczas wyciskania przewodów trzustkowych z rakiem można wykonać immunoterapię. Jest to metoda leczenia choroby, oparta na zastosowaniu leków z grupy przeciwciał monoklonalnych. Leczenie objawowe stosuje się w leczeniu raka gruczołu.

Przydzielone środki przeciwbólowe (Analgin, ibuprofen, naproksen, tramadol, promedol, Prosidol, fentanyl), środki przeciwwymiotne (Reglan) oraz leki przeciwhistaminowe (Zodak, Tsetrin, Zyrtec). Ten ostatni może wyeliminować swędzenie. Podczas wyciskania przewodów żółciowych można przepisywać środki zmniejszające syntezę cholesterolu. Jeśli występuje nawrót guza, enzymy są włączone do reżimu leczenia (Creon, Mezim, Panzinorm). Mogą poprawić proces trawienia.

Ważnym aspektem terapii jest odżywianie. Pacjenci potrzebują:

 • odmówić smażonym, ostrym i tłustym potrawom;
 • jeść ciepło;
 • nie pij napojów gazowanych i alkoholu;
 • zmniejszyć spożycie soli;
 • odmówić słodyczy i wypieków;
 • gotować dania dla pary lub piec;
 • wzbogacić dietę w produkty białkowe.

Kiedy rak piersi jest przydatny do jedzenia niskotłuszczowych produktów mlecznych, zbóż, warzyw, owoców, chudego mięsa i ryb. Konieczne jest wyłączenie z menu półproduktów, przypraw, kawy i konserwy. W przypadku raka trzustki za zgodą lekarza stosuje się różne środki ludowe. Mogą to być wywary ziołowe, napary lub nalewki.

W leczeniu nowotworów złośliwych szeroko stosuje się układankę (dzika pietruszka). Wykorzystywane są owoce, kwiaty i liście tej rośliny. Pobudza tworzenie krwi, eliminuje stany zapalne i pomaga niszczyć komórki nowotworowe. Ta roślina jest toksyczna i należy jej używać z ostrożnością. Ludowe metody leczenia nie pozwalają na zastąpienie operacji.

Prognozy i zapobieganie

Rak trzustki często powoduje niebezpieczne komplikacje i przedwczesną śmierć chorego. Prognozy dla tej patologii onkologicznej określają następujące czynniki:

 • forma histologiczna raka;
 • poprawność i aktualność środków medycznych;
 • obecność przerzutów;
 • współistniejąca patologia;
 • obecność powikłań;
 • wiek pacjentów;
 • początkowy stan zdrowia;
 • stadium choroby.

Jeśli przerzutów do węzłów chłonnych odległych od gruczołów dotkną przerzuty, pogorszy się rokowanie. Średnia długość życia pacjentów jest różna. Jeśli złośliwy nowotwór rozprzestrzenia się poza gruczoł, wówczas przy aktywnym leczeniu pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi 20%.

W przypadku braku pomocy chirurgicznej śmierć następuje po sześciu miesiącach. Prowadzenie chemioterapii przedłuża życie pacjentom. W IV stadium raka trzustki rokowanie jest wyjątkowo niekorzystne. Ponad rok, tylko 4-5% pacjentów żyje. 2% pacjentów przeżywa do 5 lat. Oczekiwana długość życia w raku zależy od intensywności zespołu bólowego i stopnia zatrucia tkankowego toksynami.

Aby przedłużyć życie, zezwól na:

 • radykalna operacja;
 • połączenie paliatywnej i radioterapii;
 • stosowanie chemioterapii;
 • ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczących stylu życia i odżywiania.

Rokowanie zależy od tego, który rak trzustki zostanie wykryty. Największym zagrożeniem jest gruczolakorak olbrzymiokomórkowy. Jej pacjenci żyją około 8 tygodni od daty rozpoznania. Do roku prawie nikt nie żyje. Nieco lepsze rokowanie dla raka trzustkowego groniastego.

Wraz z nim oczekiwana długość życia pacjentów rzadko przekracza 28 tygodni. Pięcioletnia przeżywalność zbliża się do 0%. Do 1 roku tylko 14% pacjentów przeżywa. Rokowanie w przypadku gruczolakoraka przewodowego jest bardziej korzystne. Pięcioletnia przeżywalność wynosi 1%. Najkorzystniejsze rokowanie dla zdrowia obserwuje się w przypadku mukowiscydozy gruczolakoraka. Z nią, co drugi pacjent, który był leczony, żyje do 5 lat lub więcej.

Prognoza zależy od poprawności operacji. Zachowania zachowawcze narządów nie zawsze pozwalają na pozbycie się komórek rakowych. Nieuwaga i brak doświadczenia chirurga może pogorszyć rokowanie. Duże znaczenie ma wiek i stan zdrowia. Niektórzy pacjenci w wieku powyżej 60 lat z patologią sercowo-naczyniową są przeciwwskazani.

Konkretna profilaktyka raka trzustki nie jest rozwijana, ponieważ nie ma dokładnych przyczyn jej występowania. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej złośliwej patologii, konieczne jest:

 • całkowicie porzucili alkohol;
 • okresowo poddawać się leczeniu sanatoryjnemu;
 • terminowe leczenie chorób żołądka, wątroby, jelit i pęcherzyka żółciowego;
 • zapobiegać chorobom pasożytniczym;
 • stosować się do zdrowej diety;
 • rzucić palenie;
 • aby wykluczyć używanie alkoholu;
 • Unikaj ekspozycji na szkodliwe toksyczne związki;
 • prowadzić aktywny tryb życia;
 • terminowe leczenie cukrzycy;
 • Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza po wykonaniu operacji na brzuchu.

Ważnym aspektem profilaktyki raka gruczołu jest zapobieganie lub terminowe leczenie przewlekłego zapalenia trzustki. Aby to zrobić, musisz przestrzegać diety. Jeśli zapalenie trzustki należy odmówić z gorących, pikantnych i zimnych dań, napojów gazowanych, kawy, tłuste mięso, bogaty rosół, tłuszczu, podrobów, gorzkie warzywa, szpinak, fasola, świeży chleb i ciasto.

Z napojów warto używać nie mocnej herbaty z cytryną, rosołu z kiełków, kisiel, soków, kompotów i ziołowych bulionów. Jedzenie należy przyjmować w małych porcjach 5-6 razy dziennie. Taka dieta zapewnia maksymalne wytrząsanie ciała i zmniejsza ryzyko zachorowania na raka w przyszłości. W przypadku przewlekłego zapalenia trzustki zaleca się leczenie w sanatoriach (Zheleznovodsk, Essentuki).

Jeśli to konieczne, pacjenci są przepisywani na kursy przyjmowania preparatów żółciopędnych. Kiedy zapalenie gruczołu z niedoborem wydzielniczym poza zaostrzeniem enzymów. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka trzustki, konieczne jest zapobieganie inwazji robaków. Zapalenie gruczołu może być konsekwencją przywr.

Aby temu zapobiec, konieczne jest czyszczenie zbiorników wodnych, prowadzenie prac sanitarnych i edukacyjnych, należyta obserwacja technologii gotowania ryb i poddanie ich odpowiedniej obróbce cieplnej. Z już opracowaną opistchchozą mianowaną Biltricid. Profilaktyka raka u osób z dziedziczną predyspozycją jest trudna. Zaleca się poddawanie ich corocznym badaniom laboratoryjnym i instrumentalnym.

Jeśli nowotwór został już zdiagnozowany, przeprowadza się profilaktykę wtórną. Ma na celu zapobieganie powikłaniom i szybką regenerację. Wtórne zapobieganie oznacza wykonywanie wszystkich wizyt lekarskich (odmowa alkoholu, dieta). Po usunięciu guza, aby zapobiec jego ponownemu pojawieniu się, musisz prowadzić zdrowy tryb życia.

O Nas

Onkologia kości obejmuje nowotwory złośliwe w różnych kościach szkieletu, okostnej, stawach i tkankach wokół nich: chrzęstnie i miękko. Rak kości występuje u 1,5% pacjentów z rakiem. Dzieci i młodzież w wieku do 30 lat częściej chorują.