Metastazy w płucach - ile żyją?

Według częstości drugorzędowych wtórnych procesów onkologicznych, płuca zajmują drugie miejsce po wątrobie. Takie statystyki są oparte na cechach dopływu krwi ludzkiej, w których największa objętość krwi przechodzi przez wątrobę i tkankę płucną.

W praktyce onkologicznej powszechne jest oddzielenie krwiotwórczych i limfogennych szlaków komórek nowotworowych. "Metastazy w płucach"- ilu żyć pacjenci z tą patologią są zdeterminowani przez rodzaj guza pierwotnego, a także przez liczbę i rozmiar wtórnego ogniska onkologicznego.

Etiologia przerzutowej choroby płuc

Przerzuty do płuc powstają w wyniku podziału nietypowych komórek nowotworowych i rozprzestrzeniania ich przez ciało poprzez układ krążenia i limfatyczny. W praktyce onkologicznej powszechnie uważa się, że prawie każdy złośliwy nowotwór może służyć jako źródło przerzutów płucnych. Istnieje następująca grupa chorób onkologicznych, które w przerzutach z dużą częstotliwością do płuc:

 • rak odbytnicy;
 • czerniak skóry;
 • rak piersi;
 • złośliwy nowotwór pęcherza moczowego;
 • mięsak nerki;
 • nowotwory żołądka i przełyku.

Przerzuty do płuc: objawy obecności

Zwykle pacjenci z przerzutami w płucach poszukiwania leczenia w późniejszych stadiach choroby, która jest związana z rozwojem nowotworów u bezobjawowych w pierwszych etapach wzrostu złośliwych. Typowe objawy wtórnego ogniska nowotworu w układzie płucnym przebiegają w następujący sposób:

 1. Progresywna duszność obserwowana podczas wysiłku fizycznego lub w spoczynku.
 2. Regularne ataki suchego kaszlu.
 3. Stopniowo nasilający się zespół bólowy. Ból w nowotworach na początkowych etapach jest zatrzymywany przez tradycyjne środki przeciwbólowe, a na późniejszym etapie wymaga użycia narkotycznych analeptyków.
 4. Obecność krwawych mas w plwocinie po ataku kaszlu.

Ilu ludzi żyje z przerzutami do płuc, zależy od szybkiego wykrycia wtórnej onkologii. Lekarze-onkolodzy zalecają natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej w przypadku wykrycia przynajmniej jednego z powyższych objawów! W onkologii bardzo często przerzuty do płuc są określane na długo przed odkryciem pierwotnego miejsca raka.

Dalszemu rozwojowi choroby towarzyszy wzrost zatrucia nowotworowego organizmu, co objawia się w takim obrazie klinicznym:

 • szybkie zmęczenie, ogólne złe samopoczucie i obniżona wydajność;
 • podkliniczna temperatura ciała, która jest chroniczna;
 • kaszel z rakiem jest prawie stały;
 • utrata apetytu i szybki spadek masy ciała.

Rozpoznanie przerzutów do płuc

Aby ustalić diagnozę ośrodka onkologicznego dla takich technik:

Za pomocą promieniowania rentgenowskiego lekarz określa obecność przerzutów, ich lokalizację i rozmiar.

Cyfrowe przetwarzanie wyników rentgenowskich pozwala nam wyjaśnić kształt i położenie drugiego punktu skupienia na onkologii.

Badanie układu oddechowego w polu elektromagnetycznym za pomocą promieniowania rentgenowskiego zwiększa przejrzystość obrazu i jakość diagnozy.

Płuca z przerzutami w sekcji

Leczenie wtórnych nowotworów w płucach

Do tej pory w onkologii stosuje się następujące metody leczenia przerzutów w płucach:

Resekcja tkanki płucnej wraz z przerzutami jest najskuteczniejszym sposobem leczenia przeciwnowotworowego, ale jest przeprowadzana dość rzadko. Wynika to z faktu, że wskazaniem do interwencji chirurgicznej jest pojedyncze ognisko wtórne i wyraźnie umiejscowione umiejscowienie guza.

Wpływ promieniowania rentgenowskiego o wysokiej aktywności przyczynia się do stabilizacji procesu złośliwego i redukcji zespołu bólowego. Napromienianie promieniami jonizującymi odbywa się zdalnie w warunkach stacjonarnych.

Systematyczny odbiór środków cytotoksycznych pozwala kontrolować rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. Przebieg chemioterapii ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta z rakiem, biorąc pod uwagę główne leczenie raka i ogólny stan organizmu. W praktyce, onkolodzy łączą radioterapię i chemioterapię w celu wzmocnienia efektu terapeutycznego.

Przyjmowanie leków hormonalnych jest uzasadnione obecnością hormonozależnego guza pierwotnego (raka gruczołu mlecznego i prostaty). Ten rodzaj ekspozycji jest głównie stosowany w złożonej terapii przeciwnowotworowej.

Technika ta jest pokazana jako objawowe leczenie zmian nowotworowych dużych oskrzeli. Laserowa resekcja wykonywana jest pod kontrolą bronchoskopii.

Innowacyjna technologia "cyber-nóż" pozwala na operowanie trudnodostępnego raka za pomocą skoncentrowanej wiązki promieniowania jonizującego.

Metastazy w płucach - ile żyją? Prognoza

Metastazy w płucach, ilu żyć pacjenci zależą od rodzaju guza pierwotnego i stopnia złośliwego wzrostu. Ogólnie jednak rokowanie choroby jest skrajnie negatywne, ponieważ według statystyk lekarze nie ustalają pięcioletniego przeżycia u takich pacjentów. Po leczeniu chirurgicznym obserwuje się najdłuższą oczekiwaną długość życia pacjentów z wtórnym guzem płuc.

W jaki sposób manifestują się przerzuty do płuc?

Przerzuty do płuc są uszkodzeniem zdrowych komórek tkanki płucnej w wyniku proliferacji komórek atypowych z ogniska pierwotnego guza złośliwego. Przenoszenie komórek nowotworowych w organizmie człowieka odbywa się przez naczynia limfatyczne i krwionośne. Zgodnie z częstotliwością przerzutów w płucach zajmują 2 miejsce, priorytetem w tym przypadku jest tworzenie patologicznych ognisk w wątrobie.

Przyczyny wtórnych nowotworów

Przerzuty do układu oddechowego mogą obejmować różne typy nowotworów złośliwych zlokalizowanych w dowolnej części ciała pacjenta. Wynika to z rozległej powierzchni płuc, pokrytej silnie rozgałęzioną siecią kapilarną. Przeniesienie komórek atypowych z ogniska nowotworowego w organizmie człowieka następuje z powodu procesów drenażu limfatycznego lub wraz z przepływem krwi.

W rezultacie, onkolodzy rozróżniają kilka typów przerzutów do płuc: limfogeniczne i krwiotwórcze. Najczęstsze źródło infekcji tkanki płucnej znajduje się w pobliżu węzłów chłonnych narządów oddechowych. sieć kapilarną obejmuje wszystkie wewnętrznej struktury ciała człowieka, a przez to do anormalnych komórek prąd główny składnik krwi - spadek chłonnych do ogólnego krwiobiegu i zatęża w układzie limfatycznym.

Przede wszystkim jednym z powodów może tworzą przerzuty w płucach, korpus jest rak, w których progresja zaczynają tworzyć nowe uszkodzenia układu oddechowego, są umieszczone wokół miejsca pierwotnej lokalizacji nowotworu złośliwego. Ponadto, przerzuty do płuc wykryte u pacjenta, który w przeszłości przeszedł operację w tej postaci raka, wskazują na nawrót choroby.

Jednak inne typy nowotworów złośliwych mogą prowadzić do przerzutów do płuc, głównie tych, które są wynikiem raka jakiegokolwiek przewodu pokarmowego, układu moczowego lub układu rozrodczego.

Oznaki procesu patologicznego

Kiedy przerzuty rozprzestrzeniają się w raku płuca w ciele pacjenta, objawy są praktycznie nieobecne we wczesnych stadiach tego procesu. Dość często staje się przyczyną późnego odniesienia się pacjenta do wykwalifikowanej pomocy onkologa, gdy złośliwy proces jest już na ostatnim etapie rozwoju. Przy wprowadzaniu patologicznych zmian w ciele, ich oznaki mają charakter ogólny: pacjent obserwuje stopniowy spadek zdolności do pracy, ze względu na rosnącą słabość, rozwój apatii.

Jak przerzuty do płuc wzrost wielkości i liczby objawów patologicznych łączy objawów ostrej niewydolności oddechowej, - zapalenia błony śluzowej dróg oddechowych, gorączka przerywany, uczucie ogólnego złego samopoczucia.

Przyjmowanie leków o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym przynosi ulgę na krótki czas. Ponieważ objawy patologiczne nie są intensywne i łatwo się zatrzymują, pacjenci zwracają się do instytucji medycznej o specjalistyczną opiekę dopiero po kilku miesiącach, wyczerpani częstymi powtórkami ich występowania.

Manifestacje na późniejszych etapach

Prawdziwe objawy przerzutów do płuc przejawiają się jedynie w późnych stadiach rozwoju choroby, kiedy odurzenie organizmu w wyniku osiąga znaczne granice. Obraz kliniczny procesu patologicznego w tym przypadku staje się wyraźny, a onkolog na badaniu pacjenta zauważa obecność następujących dolegliwości:

 1. Stały stan podgorączkowy - temperatura ciała pacjenta zawsze wynosi + 37... + 37,5 ° С, co jest dla niego niezwykle wyniszczające.
 2. Uczucie chronicznego zmęczenia, ogólne złe samopoczucie, gwałtowny spadek zdolności do pracy.
 3. Nieuzasadniona utrata apetytu, w wyniku której pacjent zaczyna gwałtownie tracić na wadze.
 4. Wzrastająca duszność, która początkowo pojawia się dopiero po znacznym wysiłku fizycznym, ale wraz z postępem choroby pojawia się również w spoczynku.
 5. Okresowe ataki kaszlu. Suchy kaszel z przerzutami do płuc jest wczesnym objawem powstawania patologicznych ognisk w narządach oddechowych. W późniejszych stadiach rozwoju choroby kaszel staje się mokry, a pacjent okresowo odkrywa nieczystość krwi w wydalonej plwocinie.
 6. Obecność bólu w klatce piersiowej, którego intensywność stopniowo rośnie. Początkowo ataki bólu są łatwo eliminowane po przyjęciu konwencjonalnych leków przeciwbólowych, ale wraz z pogarszaniem się patologicznego procesu, można nimi zarządzać jedynie poprzez przepisywanie narkotycznych środków przeciwbólowych.

W zależności od lokalizacji ognisk przerzutów w narządach oddechowych objawy kliniczne w późnych stadiach rozwoju choroby można uzupełnić następującymi symptomatologiami:

 • oznaki przerzutów w lewym płucu - pacjenci skarżą się na nagłą chrypkę głosu, aż do całkowitej utraty;
 • Jeśli przerzuty opracowany w prawym płucu, prowadzi do ściśnięcia superior vena cava, która objawia się wizualnie jak obrzęk twarzy i kończyn górnych, pacjenci mogą oznaczać występowanie doznań ściśnięte gardła i bóle głowy, ataki z kaszlem.

Aby ustalić dokładną diagnozę i określić charakter onkologiczny objawów patologicznych u pacjenta, lekarz zleca wykonanie badania RTG i TK klatki piersiowej. Takie środki diagnostyczne pomagają dokładnie określić zmiany, które mają charakter płucny, na podstawie tego, co onkolog określa etap rozwoju choroby.

Formy wtórnych nowotworów

Istnieje kilka rodzajów klasyfikacji utworzonych przerzutów w narządach oddechowych, które opierają się na różnych kryteriach: rozmiar ognisk patologicznych (duży, mały), ich liczba i lokalizacja (jedno- lub dwustronna), charakter zmiany tkanki płucnej (ogniskowej lub naciekowej). Duże znaczenie w procesie diagnostycznym ma charakter pierwotnego guza nowotworowego, który w dużej mierze determinuje rokowanie dalszych działań terapeutycznych:

 • Łatwo wyeliminowane w wyniku zachowawczych metod leczenia - raka płuc lub piersi;
 • Dopiero po chemioterapii i radioterapii - rak układu rozrodczego, mięsak kości;
 • złośliwy proces onkologiczny, trudny do uodpornienia na jakiekolwiek metody leczenia, - czerniak skóry, rak kanału szyjki macicy, itp.

Prognozy dotyczące skuteczności środków terapeutycznych w każdym przypadku klinicznym są różne i zależą od rodzaju pierwotnego procesu nowotworowego i utworzonych wtórnych ognisk w płucach.

Perspektywy specyficznego leczenia

Jednym z pierwszych pytań osoby, która stoi w obliczu tej diagnozy, jest liczba osób, które przeżyły przerzuty do płuc? Do niedawna wykrywanie wtórnego tworzenia się ognisk nowotworowych w tkance płuc było zdaniem pacjentów. Szanse przeżycia po kuracji chemioterapeutycznej i interwencji chirurgicznej w nich były bardzo niskie.

Było to spowodowane obecnością dużej liczby skutków ubocznych stosowania leków cytotoksycznych, które, podczas niszczenia komórek atypowych, jednocześnie tłumiły hematopoezę u pacjenta. Leczenie operacyjne również było nieskuteczne, ponieważ podczas wycinania guza chirurdzy-onkolodzy zmuszeni byli usunąć znaczną część zdrowych tkanek. W rezultacie wielu pacjentów nie żyło dłużej niż 1 rok.

Do tej pory, dzięki znaczący przełom technologiczny w dziedzinie onkologii, lekarz, odpowiedź pacjenta na pytanie, które miało przerzuty w płucach, jak wiele jest w lewo, aby żyć, sformułować perspektyw więcej nadziei. Stosowanie takich technik terapeutycznych, takich jak ablacji i wirtualnego noża umożliwia tylko wpływa ognisk przerzutowych, zdrowe tkanki chwytania części płuc nie jest większa niż 1 mm. Pozwala to znacznie zmniejszyć ryzyko rozwoju pacjenta podczas rehabilitacji różnych powikłań, na przykład zwłóknienia płuc.

Dane statystyczne wskazują na znaczną poprawę rokowania w leczeniu ognisk przerzutowych tworzonych w płucach. Przeciętnie oczekiwana długość życia wzrosła do 3-5 lat, ale zdarzają się również przypadki dłuższego zatrzymania procesu nowotworowego - do 10 lat. Lekarze nie mogą udzielić jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie, ponieważ skuteczność środków terapeutycznych w każdym przypadku determinowana jest nie tylko przez formę nowotworu, ale także przez ogólny stan zdrowia pacjenta i jego wiek.

Przerzuty do płuc: objawy, edukacja i terapia

Każdy rodzaj raka jest predysponowany do przerzutów. Są w stanie przeniknąć do wszystkich narządów i tkanek, zarówno zlokalizowanych obok głównych raków, jak i odległych od nich.

Jednym z najbardziej przerzutowych narządów są płuca, które zajmują drugie miejsce po wątrobie.

Definicja

Przerzuty to ogniskowe formacje wtórnego typu różnych typów raka. Powstały z komórek formacji podstawowej, które są w stanie przeniknąć do dowolnej części ciała za pomocą przepływu limfy i przepływu krwi. Szybkość przenikania do narządów i tkanek zapewnia zmniejszoną odporność. W przypadku przerzutów charakterystyczny jest powolny i niepozorny wzrost.

Przyczyny

Dla każdego rodzaju nowotworu ich obszarami uszkodzenia są ogniska wtórne. Jako przyczyny rozprzestrzeniania się ognisk wtórnych rozważ następujące:

 1. Limfogeniczny. Przerzuty w tym przypadku pojawiają się z powodu przeniesienia komórek nowotworowych przez układ limfatyczny do narządów zlokalizowanych zdalnie z głównego ogniska. Pomimo tego, że system limfatyczny pełni rolę obrońcy naszego ciała i prowadzi do śmierci większości komórek nowotworowych, niektóre z nich pozostają nienaruszone i docierają do zdrowej tkanki.

Najczęściej przyczyną przerzutów jest rak jajników, nerek, macicy.

 • Hematogenic. Nowotwory wtórnego typu w płucach, w tym przypadku powstają w wyniku wejścia patogennych komórek przez krew. Przerzuty spowodowane przyczynami krwiotwórczymi mają skłonność do szybkiego rozprzestrzeniania się i aktywnego wzrostu. Komórki nowotworowe pochodzą z zaatakowanego jelita, trzustki.
 • Implantacja. Guz rozprzestrzenia się w płucach przez wzrost komórek rakowych przez błonę surowiczą. Bezpośrednie kiełkowanie przerzutów obserwuje się w przypadku raka żołądka, skóry i gruczołów sutkowych.
 • Mechanizm rozwoju

  Łatwość zranienia tkanek opłucnej leży w cechy jego struktury. W przeciwieństwie do innych narządów, płuca mają bardzo rozgałęzioną sieć naczyń włosowatych, która znajduje się we wszystkich warstwach tkanki. W tym przypadku płuca stale uczestniczą w procedurze mikrokrążenie krwi i limfy.

  Film pokazuje proces powstawania przerzutów:

  Objawy

  Osobliwością przerzutów jest to, że na początkowych etapach ich rozwoju nie pokazuj żadnych znaków. Objawy charakterystyczne dla jakiejkolwiek patologii raka mogą być obecne: zwiększone zmęczenie, utrata masy ciała, nudności, wysoka gorączka.

  W miarę wzrostu guza wtórnego dodaje się następujące objawy:

  1. Częste choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, które przyjmują postać chroniczną. Te cechy są głównie obserwowane już przy rozległych przerzutach przez tworzenie wielu węzłów.
  2. Wytchnienie. Pojawia się w wyniku stałego ucisku guza z częścią oskrzeli lub płuc.
  3. Kaszel. Z reguły zaczyna się od małej manifestacji. Na początku charakterystyczny jest mały, rzadki kaszel, który później staje się trwały. W nocy staje się szczególnie silny.

  Na początku kaszel jest suchy, ale wtedy pojawia się ropny śluz z plwociny. Jeśli dojdzie do dużego wzrostu plwociny, mogą pojawić się smugi krwi.

 • Krwawienie z płuc. Rozprzestrzenianie się edukacji prowadzi do rozciągania się tkanki opłucnej i deformacji naczyń, które zaczynają krwawić. Długi i objętościowy krwotok wskazują na obecność dużego guza.
 • Zespół bólu. Obserwuje się, gdy przerzuty w opłucnej rozprzestrzeniają się do części brzegowej i kręgosłupa.
 • Naruszenie głosu, objawia się chrypką i afonią. Przyczyną w tym przypadku jest powstawanie przerzutów do płuc w regionie śródpiersia.
 • Obrzęk, charakterystyczne tylko dla górnej części ciała. Prowokuje to poprzez ściśnięcie guza wtórnego głównych naczyń krwionośnych, w wyniku czego odpływ krwi zostaje zakłócony. Z tego samego powodu obrzękowi może towarzyszyć ból głowy, który pojawia się przy nagłych ruchach i kaszlu.
 • Klasyfikacja

  Aby ułatwić rozpoznanie przerzutów, prowadzono prace nad ich podziałem na grupy z różnych przyczyn. Do chwili obecnej istnieje klasyfikacja, która odróżnia formacje wtórne różnych typów:

  1. Według rodzaju tworzenia guza. Istnieją dwa rodzaje: infiltracyjny i ogniskowy. W przypadku nacieku zmiana ma ograniczoną szerokość. Guz nie rozprzestrzenia się na wszystkich powierzchniach, ale pogłębia się w tkankach opłucnej. W przeciwieństwie do nich ognisko może rozprzestrzeniać się na wszystkich powierzchniach płuc.
  2. Według liczby przerzutów. Na podstawie tej cechy wyróżnia się trzy formy: pojedyncze formy, w tym nie więcej niż 3 formacje, pojedyncze (pojedyncze) i wielokrotne (od 3 lub więcej).
  3. Przez średnicę formacji rozróżniać małe (do 1 cm) i duże formy.
  4. Według lokalizacji. Zgodnie z tą cechą wyróżniono jednostki jednostronne i obustronne, wpływające na oba płuca.

  Diagnostyka

  Aby zdiagnozować powstawanie guza wtórnego, nie wystarczy badanie i kontrola wzrokowa. W tym celu obowiązują następujące metody:

  1. Radiografia. Jest używany w pierwszej kolejności, ponieważ pozwala na natychmiastowe wykrycie przerzutów i określenie ich liczby. Również za pomocą tej metody można określić obecność we wnęce opłucnej, wysięku.
  2. CT. Zastosowany w celu określenia charakteru powstawania i wykrywania przerzutów w początkowej fazie, z małym rozmiarem do 0,5 mm. Badanie CT ujawnia obecność guza pod przykryciem.
  3. MRI. Przypisuj wykrywanie ognisk wtórnych u dzieci i liczne badania. To urządzenie umożliwia wykrycie guzów o wielkości do 0,3 mm.
  4. Badanie cytologiczne wysięk opłucnowy i flegma.
  5. Biopsja, przeznaczone do badania histologicznego.
  6. Ultradźwięki. Jest on pokazany do badania sąsiednich tkanek i narządów.

  Leczenie

  Do leczenia przerzutów do płuc stosuje się różne metody.

  Terapia chirurgiczna

  Jest to metoda preferowana dla małych kiełków guzów pierwotnych. Procedura jest w znieczuleniu ogólnym w kilku etapach:

  1. W obsługiwanym regionie dodatkowo wstrzykiwany środek znieczulający.
  2. Następnie wyprodukuj wycięcie klatki piersiowej i płuc.
  3. Kiedy guz jest zlokalizowany, przeprowadza się go wycięcie. Jeśli wyrosła na sąsiednie narządy i tkanki, przeprowadza się resekcję stawu.
  4. Po tym Obsługiwana strona jest szyta.

  Chemioterapia

  Ta technika jest najkorzystniejsza w przypadku wtórnej proliferacji komórek rakowych. Jest to wprowadzenie toksycznych leków do krwioobiegu, które agresywnie działają na komórki patogenne. Chemioterapia może być prowadzona jako przed i po operacji jej.

  Do leczenia użyj kombinacji następujących leków:

  • cyklofosfamid;
  • metotreksat;
  • fluorouracyl;
  • winkrystyna;
  • adriamycyna.

  Radioterapia

  Jest to efekt punktowy promieni rentgenowskich na obszarze przerzutów. Ta procedura może być przeprowadzona na dwa sposoby:

  1. Prosto. Oznacza to naświetlanie guza poprzez bezpośredni kontakt z nim. W tym celu wprowadza się cewnik lub specjalną rurkę do dotkniętej tkanki, przez którą dostarczana jest pewna dawka promieni. Ta metoda jest uważana za najbardziej skuteczną, ale traumatyczną.
  2. Zewnętrzny. Napromieniowanie przeprowadza się za pomocą urządzenia ze specjalną końcówką. Końcówka trafia do dotkniętego obszaru, a promienie są kierowane do niej.

  W przypadku radioterapii obszar oddziaływania jest podzielony na kilka segmentów. Dla każdego segmentu określa się jego dawkę i liczbę ekspozycji. Dawka każdego miejsca nie powinna przekraczać całkowitej dawki obliczonej dla leczenia.

  Alternatywne metody

  Nie tak dawno temu w leczeniu raka z przerzutami wprowadzono nowe metody, które już okazały się skuteczne:

  1. Radiochirurgia. Jest to rodzaj leczenia chirurgicznego, w którym kawałki tkanek wykonuje się za pomocą cyber noża. W porównaniu z konwencjonalnym skalpelem jest mniej traumatyczny i dokładniejszy.
  2. Leczenie laserowe. W tym przypadku zamiast skalpela stosuje się promień lasera, który zapewnia całkowite działanie antyseptyczne i minimalizuje ryzyko krwawienia.

  Prognoza

  Kiedy bez leczenia, przerzuty tkanki płucnej, ma niekorzystna prognoza 100% przypadków. Jednocześnie długość życia może się różnić tylko od początku przerzutów do całkowitej redukcji płuc przez guzy.

  Terminowe leczenie może poprawić ten obraz. Z wtórną proliferacją w płucach z guzami macicy, wskaźnik przeżycia wynosi 90%.

  W innych sytuacjach nie wszystko jest tak dobrze. W przypadku innych typów nowotworów pozytywne rokowanie obserwuje się w 40 lub 50% przypadków.

  Zapobieganie

  Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich rozwoju i proliferacji, lekarze zalecają terminowe zaplanowane badania, leczenie i wzmocnienie odporności.

  Recenzje

  Recenzje ludzi, którzy doświadczyli pojawienia się wtórnych guzów w płucach, mówią o niekorzystnym obrazie klinicznym z wyraźnymi objawami patologii. Tylko kilka z nich nie wspomniało o żadnych objawach rozrastania się. Zachęcamy również do dzielenia się swoją opinią na temat tego problemu, pozostawiając go w komentarzach do tego artykułu.

  Przerzuty do płuc: objawy, stadia i przeżycie

  Przerzuty do płuc to nagromadzenie się komórek nowotworowych, które powstały w płucach z powodu raka płuc lub innych narządów. Te komórki nowotworowe są wprowadzane przez układ krążenia przez naczynia (szlak krwiotwórczy) lub przez płyn limfatyczny przez węzły chłonne (szlak limfogenny).

  Przerzuty do płuc przenikają, z reguły, z bardziej zaawansowanymi postaciami raka, trzecią lub czwartą. To stadium raka, jego lokalizacja i tempo przerzutów determinują prognozę dalszego życia.

  Przyczyny przerzutowej choroby płuc

  Przyczyną przerzutów do płuc jest fakt, że płuca są narządem składającym się z wielu naczyń krwionośnych, którymi krążą krew i limfa. Poprzez te ciecze patogenne komórki nowotworowe z innych narządów dostają się do płuc.

  Statystyki pokazują, że najczęściej płuca mogą dawać przerzuty na raka nerek i wątroby (mięsak), ale inne odmiany tej niebezpiecznej choroby mogą również powodować przyczynę przerzutów. Może to być na przykład rak piersi, jajnika, szyjki macicy, pęcherza moczowego, skóry, żołądka lub płuc.

  Zdarza się, że powstają w miejscu, w którym był guz, a po jego usunięciu nastąpił nawrót. Obecność lub brak przerzutów może również zależeć od ogólnego obrazu klinicznego choroby, składników immunologicznych historii pacjenta.

  W niektórych przypadkach dana osoba może wykryć przerzuty do płuc w pierwszych stadiach choroby (na przykład w raku piersi) i zatrzymać ich progresję, a czasami mogą pozostać niezauważone przez długi czas.

  Im wcześniej komórki rakowe zostaną zdiagnozowane, a leczenie rozpocznie się, tym bardziej korzystne będzie przewidywanie. Ale nie zawsze jest możliwe zdiagnozowanie ich na wczesnym etapie. To jest przerażenie choroby.

  W przypadku raka komórki nowotworowe stanowią główny przedmiot zainteresowania w narządach, których nowotwór jest diagnozowany. Poprzez krew lub limfę komórki nowotworowe można przenosić do płuc, tworząc ognisko wtórne. Istnieje kilka rodzajów przerzutów:

  1. W zależności od rodzaju przerzutów rozróżnia się ogniskowe lub naciekowe przerzuty.
  2. O lokalizacji - jedno- i dwustronne.
  3. Duże i małe, w zależności od rozmiaru.
  4. Przez liczbę rozróżnić pojedyncze (kilka sztuk), jedno-punktowe (pojedyncze) i wielokrotne.
  5. Ze względu na charakter rozprzestrzeniania można odróżnić śródpiersia i rozpowszechnione.
  6. Przerzuty do płuc są również rozróżniane w postaci: pseudopneumatycznej, opłucnej, węzłowej i mieszanej.
  7. Na wrażliwość na chemioterapię: podatny na chemioterapię i nie do przyjęcia.

  Powyższa klasyfikacja określi dalszą strategię leczenia.

  Etapy przerzutów

  Pojawienie się przerzutów jest procesem sekwencyjnym, przejawiającym się w kilku etapach (etapach):

  1. Pierwotny obrzęk osiąga określony rozmiar. W pierwszych stadiach nowotworu nowotwór ma niewielkie rozmiary, więc prawdopodobieństwo, że choroba zostanie pokonana, dopóki nie rozpocznie się przerzutowanie.
  2. Jeśli choroba stała się ciężka, a nowotwór rozprzestrzenił się, niektóre komórki nowotworowe "odpadły", a poprzez krew i limfę dostały się do płuc.
  3. Już w płucach rozpoczyna się proces wtórnej proliferacji komórek nowotworowych, ich rozmnażanie z wytworzeniem ogniska onkologicznego.

  W praktyce medycznej klasyfikacja stadiów raka jest szeroko rozpowszechniona, co nazywa się TNM:

  1. Nie ma raka.
  2. Tis lub T1 - rak jest obecny, nie ma przerzutów, guz nie rozwija się.
  3. T2 - wykryto raka, przerzuty są obecne, ale w obrębie jednego organu ciało się nie rozprzestrzenia.
  4. T3 - rak jest obecny, przerzuty w jednym narządzie, istnieje prawdopodobieństwo odległych ognisk.
  5. T4 - rak jest szeroko rozprzestrzenionymi przerzutami. Najtragiczniejszy wynik jest najczęściej.

  Zgodnie z tą klasyfikacją określa się stadia przerzutowania - Mx, M0 i M1 -. Nie wykryto przerzutów Mx, a M1 znajduje się w obrębie narządu dotkniętego pierwotnym rakiem, przy M2 odległy przerzut.

  Szybkość pojawienia się ognisk w płucach, rozkład przepływu i w zależności od całkowitego obrazu klinicznego choroby, pierwotnego nowotworu, jej rodzaj, wiek pacjenta, działania podejmowane leczenia, stopnia odpowiedzi komórek nowotworowych na to leczenie.

  Leczenie nowotworów jest złożone, ale jego niuanse różnią się od rodzaju nowotworu, jego stadium, zasięgu rozprzestrzeniania się i wielkości przerzutów.

  Po chirurgicznym usunięciu guza pierwotnego szeroko stosuje się radioterapię (radioterapię), mającą na celu oddziaływanie na nowotworowe ogniska za pomocą promieniowania. Ma na celu zatrzymanie wzrostu komórek patogennych. Chemioterapia jest również stosowana w walce z chorobą, zatrzymuje jej rozprzestrzenianie się.

  Natychmiastowym oddziaływaniem na oskrzela jest brachyterapia endoskroniowa - za pomocą specjalnego sprzętu w oskrzelach dostarczanych do zawartości radioaktywnej. Jeśli guz ma charakter hormonalny, hormonalna terapia zastępcza ma pozytywny wpływ na przebieg choroby.

  W czwartym stadium, przerzuty wtórne i guzy pierwotne są najtrudniejsze do leczenia, ale pojawiają się postępowe techniki, takie jak promieniowanie neutronowe i gamma. Mają na celu usunięcie guza za pomocą tak zwanego noża radioaktywnego, omijającego zdrowe tkanki.

  Jak określić obecność przerzutów, objawy

  Przerzuty w płucach na początku nie mają wyraźnych objawów. Pacjent może żyć w całkowitej niewiedzy. Osoba może zauważyć duszność, na którą często nie zwraca uwagi. Jednakże, wraz z postępem choroby z mnogością przerzutów, pojawiają się objawy, takie jak kaszel, który może być suchy, przewlekły lub wilgotny, z plwociną i skrzepami krwi.

  Często pojawia się ból w klatce piersiowej, nie tylko w chwilach kaszlu, ale także w oddychaniu. Skrócenie oddechu i trudności w oddychaniu nabierają stałego charakteru, nie tylko przy wysiłku fizycznym, ale nawet w spoczynku.

  Konsekwencją przerzutów mogą być częste objawy chorób zakaźnych wpływających na płuca: zapalenie oskrzeli, zapalenie tchawicy, zapalenie płuc. Może również podnosić temperaturę ciała, odczuwać ogólne osłabienie organizmu, utratę wagi i apetyt. Obecność tych objawów wskazuje na trzeci lub czwarty etap choroby.

  Przerzuty do płuc mogą mieć podobną symptomatologię z innymi chorobami, które są łagodne i nie stanowią zagrożenia dla życia: łagodne formacje płuc, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, gruźlica płuc.

  Przy najmniejszym podejrzeniu obecności przerzutów do płuc należy przeprowadzić pełne badanie, obejmujące badanie radiologiczne i fluorograficzne płuc. Tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI) służy do wykrywania bardzo małych ognisk.

  Te nowoczesne metody diagnostyczne mogą wykrywać ogniska wtórne o wielkości mniejszej niż 0,3 mm. Oprócz metod sprzętowych, przeprowadza się badanie cytologiczne wydzielanej plwociny, a także przebicie płuca.

  Rokowanie przeżycia w wykrywaniu przerzutów pierwotnych i wtórnych

  Oczekiwana długość życia pacjenta z przerzutami do płuc zależy od tego, jak szybko zostaną zdiagnozowani. Leczenie na wczesnym etapie ma bardziej korzystne przewidywania. Tak więc osoba średnio może żyć po leczeniu przez 5-10 lat.

  Wpływ na przeżywalność ma również wpływ czynnik, który został zdiagnozowany przede wszystkim na raka narządu. W przypadku raka płuc prognozy są rozczarowujące, nie dłużej niż trzy lata. W przypadku nowotworów układu moczowo-płciowego wiele osób żyje do 20 lat.

  Niekorzystne prognozy onkologów zrobić jeśli były przerzuty w płucach w ciągu pierwszego roku po usunięciu guza pierwotnego, jeżeli są one zbyt szybko rozprzestrzeniła się ich liczba jest bardzo duża, są one duże i liczne kieszenie. Takie przypadki obejmują na przykład mięsaka. Niestety, śmiertelny wynik w takich przypadkach jest prawdopodobny w ciągu dwóch lat.

  O tym, ile żyje się z przerzutami do płuc, jak dobrze choroba jest uleczalna, wpływa również na stan układu odpornościowego organizmu. Dzięki wysokiej odporności prognozy są korzystne i możesz pozostać przy życiu przez 15 lat.

  Metastazy w płucach

  Metastazy w płucach - badania pierwotnego nowotworu złośliwego. Rozprzestrzenianie się nietypowych komórek nowotworowych przez organizm następuje w sposób limfogenny i krwiotwórczy, tj. Poprzez przepływ limfy lub przepływ krwi.

  Płuca mają dość duży obszar tkanki, przez który stale pompowana jest krew, a zatem są drugim narządem po wątrobie ze względu na stopień podatności przerzutów. Wraz z rozwojem pierwotnych procesów onkologicznych w jajnikach, jelitach i innych narządach człowieka, około jedna trzecia przypadków obejmuje wprowadzenie i rozwój przerzutów w płucach.

  Należy zauważyć, że choroba występuje częściej u mężczyzn w wieku powyżej sześćdziesięciu lat. Przerzuty do płuc są ogromnym zagrożeniem dla ludzkiego życia, ponieważ zazwyczaj dochodzi do nich w ostatnich stadiach choroby.

  Zdjęcia rentgenowskie z przerzutami
  rak o różnej lokalizacji w płucach.
  I - najczęstsze warianty to cienie przypominające monety i ogniskowe rozpowszechnianie z dominującą zmianą dolnych części;
  II - rzadkie warianty, przejawiające się dominującym uszkodzeniem górnych stref, zniszczeniem, ogniskami "pneumonicznymi".

  Przyjmuje się rozróżnienie między dwoma rodzajami raka oddechowego: rozsianego i śródpiersia. Gdy tworzą przerzuty śródpiersia postać choroby w węzłach chłonnych, płucach i pojawiają się w wyniku wprowadzenia przez chłonnego komórki rakowej, w której pierwotny guz nie jest zidentyfikowane podczas badania. W przypadku rozsianej postaci choroby ludzkie płuca mają kilka ognisk rozwoju guza. Częstość występowania przerzutów może być różna i zależy od struktury guzów.

  Często przerzuty w płucach są liczne - powoduje to ich rozprzestrzenianie się na inne narządy ludzkie. Same przerzuty często występują po długim czasie.

  Istnieją trzy rodzaje przerzutów:

  1. Limfogeniczny. Rozprzestrzenianie się komórek rakowych występuje w węzłach chłonnych zlokalizowanych w pobliżu płuc. W tym przypadku przerzuty stopniowo wpływają na układ oddechowy i, w zależności od stopnia rozwoju choroby i stadium, wpływają na oskrzela i naczynia.
  2. Implantacja. Rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych nastąpiło w wyniku przypadkowego przeniesienia na zdrowe organy. Z reguły osoba żyje nie dłużej niż 1 rok, nawet jeśli choroba została wykryta na początkowym etapie rozwoju.
  3. Hematogenic. Przerzuty do płuc rozprzestrzeniają się stopniowo na mózg, wątrobę, nerki i kości człowieka. Rozpoznanie tego gatunku u pacjenta wskazuje na obecność ostatniego stadium choroby.

  Przyczyny

  Jak wspomniano powyżej, przyczyną przerzutów do płuc jest proliferacja komórek nowotworowych w organizmie w krążącym płynie limfatycznym. W układzie oddechowym może przerzutów nowotwory przewodu żołądkowo-jelitowego, układu moczowo-płciowego. Ponadto, dość często przerzuty występują w pobliżu guza pierwotnego płuc lub w miejscu wcześniej usuniętego guza (dochodzi do nawrotu raka).

  Przerzuty do płuc są spowodowane rozwojem raka:

  • rak piersi;
  • nerka;
  • jajniki;
  • okrężnica;
  • żołądek;
  • odbyt;
  • macica;
  • trzustka.

  Dodatkowo, sam rak płuc powoduje przerzuty w pobliżu miejsca lokalizacji nowotworu.

  Objawy

  We wczesnych stadiach objawy przerzutów do płuc są bardziej podobne do utraty witalności: osłabienia zainteresowania życiem, zmniejszonej wydajności, zwiększonego zmęczenia, apatii. Większość chorych w rozwoju choroby, oznak RÓŻNYCH ostrych chorób oddechowych :. nieżyt dróg oddechowych, nawracające grypy, zapalenia oskrzeli, itp Z reguły, jest to stadium choroby III. Pacjent czasami podnosi temperaturę ciała, pojawia się ogólne złe samopoczucie. Przyjmowanie leków przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych w krótkim czasie eliminuje pojawiające się objawy. Ale w tym przypadku pacjenci szukają pomocy po miesiącu lub dwóch, kiedy są już wyczerpani przez powtarzające się ataki.

  Czasami oznaki przerzutów w płucach pojawiają się dopiero w ostatnim stadium choroby, gdy dana osoba zaczyna cierpieć na silny kaszel, często z plamieniem w plwocinie. Często kaszel jest krótkotrwały i przypomina skutki przeziębienia. Występują oznaki przerzutów w płucach nie więcej niż w 20% wszystkich przypadków, w tym:

  • Ekscytacja krwi.
  • Silny dławiący kaszel.
  • Utrata masy ciała.
  • Skrócenie oddechu.
  • Nieznaczny wzrost temperatury ciała.
  • Ogólne osłabienie.
  • Ból w klatce piersiowej i żebrach.

  Leczenie

  Aby określić, które leczenie przerzutów do płuc będzie najbardziej skuteczne, konieczne jest zidentyfikowanie podstawowego źródła przerzutowego guza. Ponadto, lekarz oceni wielkość przerzutów samodzielnie, określić ich liczbę. Etap diagnozy jest bardzo ważny, ponieważ tylko prawidłowe określenie wielkości guza i jego lokalizacji pozwoli na skomponowanie właściwego przebiegu leczenia.

  Zastosowane metody leczenia:

  • Radioterapia jest stosowana w celu złagodzenia objawów choroby, poprawy ogólnej kondycji pacjenta.
  • Chemioterapia kontroluje wzrost i rozprzestrzenianie się przerzutów.
  • Radiochirurgia. Technika opiera się na wycinaniu za pomocą onkogenów cyberknife.
  • Chirurgia - szybkie usunięcie nowotworów.
  • Brachyterapia wewnątrzoskrzelowa - kapsułki z zawartością radioaktywną są dostarczane do oskrzeli przez bronchoskop.
  • Laserowa resekcja służy do blokowania gardła, problemów z oddychaniem.

  W 4 stadiach choroby przerzuty do płuc są najmniej podatne na leczenie. Ostatnio pojawiły się bardziej nowoczesne metody walki z chorobą:

  • promieniowanie neutronowe;
  • promieniowanie gamma.

  W obu metodach tworzona jest dokładnie skupiona wiązka. Następnie napromieniowuje edukację raka, nie wpływając jednak na otaczającą zdrową tkankę.

  Bardzo rzadko zdiagnozowano nowotwór złośliwy w stadium, w którym ma on niewielki rozmiar i dał tylko jedno lub więcej przerzutów. Przeprowadzenie pilnego usunięcia pierwotnego nowotworu, jak również pojedynczych formacji córki, może wyleczyć chorobę. Ale jest to bardzo rzadkie.

  Prognoza

  Wyniki leczenia przerzutów do płuc zależą od wielu czynników:

  • liczba przerzutów;
  • stopień i umiejscowienie guza pierwotnego;
  • rozmiar przerzutów;
  • terminowe leczenie choroby.

  Jak pokazuje praktyka medyczna, rokowanie przerzutów do płuc jest rozczarowujące - oczekiwana długość życia nawet po chirurgicznym usunięciu guza nowotworowego, który przerzutował, średnio 5 lat. W szczególności ponad 50% pacjentów może żyć 5-10 lat po szybkim usunięciu guzów nowotworowych przewodu pokarmowego. Całkiem zachęcające prognozy dotyczące długości życia w zakresie od 3 do 20 lat u 90% pacjentów z chorobami onkologicznymi układu moczowo-płciowego.

  W jaki sposób pojawiają się przerzuty w płucach, ich leczenie i oczekiwana długość życia

  Płuca charakteryzują się obecnością dość dużych obszarów struktur tkankowych, przez które stale pompowana jest krew. Dlatego ten sparowany narząd zajmuje drugie miejsce w odległych przerzutach po wątrobie.

  Gdy nowotwór w jelicie i innych narządach rozwija się, w 30-35% przerzutuje do struktur płuc.

  Przerzuty do płuc są skriningami pierwotnego złośliwego tworzenia, rozprzestrzeniając się przez krwiakowaty i limfogeniczny transfer. Taka lokalizacja przerzutów zagraża życiu, ponieważ są wykrywane tylko na końcowych etapach procesu onkologicznego.

  Przyczyny

  Jak już wspomniano, struktury płucne mają rozległą sieć naczyń włosowatych. Układ limfatyczny, będąc integralną częścią układu naczyniowego i aktywnie uczestniczącym w procesach mikrokrążenia organicznego, niesie limfę i pełni funkcję drenażu, co wyjaśnia limfogenne pochodzenie przerzutów do płuc.

  Najczęściej rak tkanki płucnej daje przerzuty na raka:

  Rak płuca w raku nerki

  Według statystyk rak nerki najczęściej przerzutów do płuc (50-60%). U niektórych pacjentów wtórne ogniska złośliwe występują podczas pierwotnego leczenia, inne rozwijają się po nefrektomii.

  Zwykle przerzuty w płucach w raku nerki wyglądać komponentów jajowate lub okrągłe, wyraźnie wizualizowane przez X-ray lub komputerowej tomografii badań diagnostycznych.

  Klinicznie, przerzuty do płuc są podobne do zmian pierwotnych tego narządu, chociaż w przypadku przerzutów może być bezobjawowy przez długi czas.

  Guzy przerzutowe są wielokrotne i pojedyncze, a ich wielkość jest ograniczona do 0,5-2 cm.

  Z rakiem piersi

  W przypadku raka piersi przerzuty do płuc można wykryć już we wczesnych stadiach onkologii. Rozprzestrzenianie się procesu nowotworowego do płuc odbywa się przez hematogenezę.

  Przerzuty o podobnym nowotworze są zwykle kuliste, bulwiaste, samotne i lityczne. Mogą intensywnie zwiększać, ale nie tracić formy.

  Przerzuty do płuc dzielą się na wiele różnych typów:

  1. Według średnicy są małe i duże;
  2. Według lokalizacji - Dwustronne i jednostronne;
  3. Według ilości - wielokrotne, pojedyncze (2-3) i pojedyncze (pojedyncze);
  4. Według rodzaju przerzutów - naciekowe i ogniskowe;
  5. Na temat cech dystrybucji - śródpiersia i rozsiana.

  Ponadto przerzuty do płuc różnią się promieniowaniem rentgenowskim. Są to:

  • Pseudo-pneumatyczny - w postaci cienkich pasm gęstej tkanki;
  • Nodal - przerzuty mnogie i pojedyncze, które na obrazach wyglądają w postaci węzłów o wyraźnych konturach;
  • Mieszane - gdy połączonych jest kilka form;
  • Pleural - na objawy przypominający wysiękowy zapalenie opłucnej, na płucach pojawiają się garstki, w opłuku może pojawić się wysięk.

  Objawy i oznaki przerzutów do płuc

  Przerzutowe zmiany płucne mogą rozwijać się przez długi czas w tajemnicy, więc często są wykrywane już w zaawansowanych stadiach.

  Jeśli chodzi o konkretną symptomatologię, polega ona na:

  • Skrócenie oddechu;
  • Ból w klatce piersiowej;
  • Hemoptysis;
  • Kaszel;
  • Brak apetytu;
  • Stan podgorączkowy.

  Drobna hipertermia może utrzymywać się przez długi czas. Podobne objawy mogą wskazywać na pierwotny nowotwór płucny.

  Wyjaśnia je nie obecność guza, ale rozwój procesu zapalnego w lokalizacji komórkowej. Zdarza się, że przerzuty do płuc wykrywane są wcześniej niż pierwotne ognisko nowotworowe.

  Kaszel

  Jednym z pierwszych objawów przerzutów do płuc jest kaszel, który obserwuje się u 85-90% pacjentów z nowotworami. Jednak kaszel przerzutowy znacznie różni się od tradycyjnego.

  Początkowo pacjenci martwią się suchym, bolesnym i histerycznym kaszlem, szczególnie męczącym w nocy.

  Następnie przechodzi w wilgotną i towarzyszy temu uwalnianie ropnej, ropnej śluzowej postaci, czasami z krwawymi zanieczyszczeniami.

  Z biegiem czasu światło oskrzeli zwęża się, struktura plwociny zamienia się w ropne. Czasami w wyładowaniu oskrzelowo-płucnym występują żyły krwionośne.

  Ponadto mogą wystąpić oznaki krwawienia z płuc. Jeśli przerzuty kiełkują w tkankach opłucnej, naciskają na oskrzela, co wzmacnia kaszel i wywołuje silny ból, zapobiegając snu.

  Jak przerzuty wyglądają w tkance płucnej

  Rozpoznanie przerzutów do płuc może opierać się na diagnozie radiograficznej.

  • Na obrazach ogniska wtórne pojawiają się w postaci sferoidalnej, mieszanej i dyfuzyjno-limfatycznej. Ogniska węzłowe są wielowymiarowymi lub samotnymi formacjami.
  • Samotnie są wyraźnie zdefiniowane zaokrąglone węzły, które zwykle znajdują się w podstawowych strukturach. Przerzuty pojedyncze są podobne do ognisk pierwotnych.
  • Zazwyczaj przerzuty do płuc manifestują się w ogniskowej, chociaż istnieją również warianty wielkogniskowe. Guzom przerzutowym często towarzyszy zapalenie naczyń chłonnych, dlatego charakterystyczna symptomatologia zaczyna pojawiać się już we wczesnych stadiach.
  • Jeśli formacje przerzutowe są pseudopneumatyczne, wówczas ciężki wzór zmienia się na zdjęciu rentgenowskim, tworząc cienkie, liniowe zgrzewy.
  • Przerzuty w obrębie opłucnej przypominają zapalenie opłucnej. Obraz radiograficzny pokazuje masywny wysięk i narośle płytkowe. W wyniku procesów onkologicznych w opłucnej rozwija się niewydolność płucna, stan podnogi jest stale obecny, ogólny stan pacjenta onkologicznego pogarsza się.

  Diagnostyka

  Diagnozę przeprowadza się za pomocą badań laboratoryjnych i instrumentalnych. Pacjent musi wykonać radiografię klatki piersiowej i tomografię komputerową, która pozwala na określenie obecności małych przerzutów.

  Wykazano, że pacjenci z dzieciństwa i osoby wielokrotnie narażone na badania nad promieniowaniem wykonują rezonans magnetyczny. Takie badanie może ujawnić guzy wtórne mniejsze niż 0,3 mm.

  Potwierdzenie rozpoznania przeprowadza się za pomocą analizy cytologicznej wysięku i plwociny lub histologii biomateriału uzyskanego z biopsji.

  RTG

  Badanie rentgenowskie pomaga wyjaśnić strukturę tkanek, wykrywać cieniowania itp Zazwyczaj w trakcie badania przeprowadzone strzałów ciała i przerzutowych formacje w dwóch projekcjach. - z boku iz przodu.

  Zdjęcie pokazuje, jak przerzuty w płucach wyglądają na zdjęciu rentgenowskim

  Na zdjęciu rentgenowskim przerzuty do płuc wyglądają jak monety o różnych rozmiarach zaciemnienia o różnej naturze (opłucnej, mnogiej, samotnej itp.). Wygląd tych postaci opisano powyżej.

  Jak leczyć edukację na poziomie średnim?

  Leczenie wtórnych onkochamerów płucnych jest identyczne z pierwotnymi formacjami. Wykorzystywane są metody radiacyjne, laserowe, hormonalne i chemioterapeutyczne.

  • Interwencje chirurgiczne są uzasadnione tylko w przypadku pojedynczych przerzutów i przy braku zmian przerzutowych innych narządów.
  • W przypadku gruczołu krokowego lub raka piersi z przerzutami do płuc skuteczna jest terapia hormonalna.
  • Podstawą leczenia jest często chemioterapeutyczne działanie leków przeciwnowotworowych.
  • Radioterapia uzasadnić jeśli występuje reticulosarcoma, kostniakomięsaka, mięsaka Ewinga lub które różnią nadwrażliwość na działanie promieniowania.

  Oprócz powyższych metod stosuje się chirurgię laserową i radiochirurgię. Jeżeli duże oskrzela są ściśnięte, wykonuje się brachyterapię wewnątrzoskrzelową.

  Film pokazuje torakoskopowe usunięcie przerzutów do płuc:

  Prognozy i oczekiwana długość życia pacjentów

  Wyniki prognostyczne są powodowane przez różne czynniki, takie jak rozmiar i liczba przerzutów, stopień i lokalizacja ogniska pierwotnego, terminowość leczenia. Statystyki wskazują, że przerzuty do płuc mają rozczarowujące przewidywania.

  Średnia długość życia nawet po ektomii pierwotnych nowotworów wynosi około 5 lat.

  Metastazy w płucach

  Metastazy w płucach - wtórne nowotwory, które powstały podczas migracji złośliwych komórek z innego narządu. Na początkowym etapie manifestują się jako objawy ogólnego zatrucia i nawracających przeziębień. Następnie duszność, ból w klatce piersiowej i kaszel z domieszką krwi. Diagnozę przeprowadza się, biorąc pod uwagę objawy kliniczne, dane radiologiczne, CT klatki piersiowej, badania histologiczne i cytologiczne. Leczenie - chemioterapia, radioterapia, resekcja laserem, radiochirurgia i tradycyjne interwencje chirurgiczne.

  Metastazy w płucach

  Przerzuty do płuc są wtórnymi ogniskami złośliwymi w tkance płucnej. Możliwe jest limfogenne, hematogenne lub wszczepienie szlaku migracji komórek z nowotworu zlokalizowanego w innym narządzie. Są jednym z najczęstszych guzów wtórnych. Wśród pacjentów przeważają mężczyźni w wieku powyżej 60 lat. Rokowanie dla przerzutów do płuc jest zwykle niekorzystne. Ze względu na liczne przerzuty, późne wykrywanie ognisk w tkance płucnej i jednoczesną klęskę innych narządów, radykalne leczenie jest zazwyczaj niemożliwe. Wyjątkiem są pojedyncze przerzuty do płuc, które wystąpiły długo po specjalnej terapii lub operacyjnym usunięciu pierwotnego nowotworu. Leczenie prowadzone jest przez specjalistów z zakresu onkologii i pulmonologii.

  Etiologia i patanatomia przerzutów do płuc

  Przyczyną częstych zmian tkanki płucnej w guzach złośliwych o różnych lokalizacjach jest dobrze rozwinięta sieć naczyń krwionośnych i limfatycznych w tkance płucnej. Pierwotne komórki nowotworowe migrują przez układ limfatyczny lub krążeniowy, osiadają w tkance płucnej lub pod opłucną i powodują przerzuty. Ponadto implantacji może (ssanie) przerzuty, w którym komórki rakowe rozprzestrzeniać oskrzeli rozpadających nowotworów górnych dróg oddechowych, oskrzeli lub płuc agresywnie rosnące w pobliżu nowotworu narządów. Wtórne nowotwory w tkance płuc mogą same stać się źródłem przerzutów w innych narządach.

  Przerzuty do płuc często rozpoznawane z pierwotnym rakiem sutka, żołądka, przełyku, pęcherza moczowego, rak jelita grubego, rak prostaty, nowotwory wątroby, nerki i czerniaka, a może być wykrywane i innych chorób onkologicznych. Zwykle są to węzły o średnicy od kilku milimetrów do 5 lub więcej centymetrów. Częściej są to liczby mnogie. Przerzuty do płuc z czerniakiem mogą być brązowe, brązowawo-czarne, białe lub częściowo zabarwione. Węzły w mięsaku i nowotworze - białe lub różowawo-szare. Mniej przerzutów płuc reprezentują rozproszony sieć pod opłucnej i rozciąga się w kierunku grubości tkanki płuc - takie wtórne znajdują się w guzach nowotworowych naczyń chłonnych spowodowane migracją komórek nowotworowych przez naczynia limfatyczne.

  Klasyfikacja przerzutów w płucach

  Ogniska przerzutowe w płucach są klasyfikowane według kilku znaków:

  • W zależności od rodzaju nowotworów: ogniskowych i naciekowych.
  • Liczba guzów wtórnych: pojedynczych (pojedynczych), pojedynczych (nie więcej niż 3), wielokrotnych (więcej niż 3).
  • Według średnicy: duże i małe.
  • Lokalizacja: jednostronna i dwustronna.

  Biorąc pod uwagę specyfikę rozprzestrzeniania się, istnieją dwie formy przerzutów w płucach: rozsiana i śródpiersia. W postaci rozsianej w tkance płucnej wykrywane są liczne guzy wtórne (zwykle w dolnych częściach). Z postacią śródpiersia po raz pierwszy atakowane są węzły chłonne śródpiersia, a następnie komórki nowotworowe migrują do tkanki płucnej przez naczynia limfatyczne. Biorąc pod uwagę cechy obrazu radiologicznego, wyróżnia się cztery formy przerzutów do płuc:

  • Nodal. Obejmuje pojedyncze i wielorakie formy. Na rentgenogramach identyfikuje się węzły o wyraźnych konturach, zlokalizowane głównie w dolnych regionach. Tkanka płucna poza ogniskiem zachowuje swoją normalną strukturę.
  • Pseudopneumatyczne (dyfundujący-limfatyczny). Obrazy pokazują wiele cienkich pasm zagęszczonej tkanki zlokalizowanej w strefie okołoprotezowej. Bliżej wybuchu, pasma mają rozmyte kontury, gdy granica fok staje się wyraźniejsza.
  • Pleural. Przypomina obraz wysiękowego zapalenia opłucnej. W jamie opłucnej można wykryć wysięk. Na powierzchni płuc znajdują się warstwy bulwiaste.
  • Mieszane. Obserwuje się połączenie dwóch lub więcej z powyższych postaci.

  Przy określaniu taktyki leczenia przerzutów w płucach ważny jest stopień wrażliwości nowotworu na różne rodzaje terapii. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, można wyróżnić następujące rodzaje przerzutów w płucach:

  • Reagowanie na radioterapię i chemioterapię (z mięsakiem kościotworzenia, rakiem jajnika i rakiem jąder).
  • Odporny na chemioterapię (z rakiem szyjki macicy i czerniakiem).
  • Reagowanie na terapię hormonalną (z nowotworami hormonalnie czynnymi narządów płciowych).

  Objawy przerzutów w płucach

  W początkowym stadium przerzuty do płuc występują zwykle bezobjawowo. Można wykryć ogólne objawy choroby nowotworowej: osłabienie osłabione, apatia, niedokrwistość, utrata apetytu, utrata masy ciała, podwyższona temperatura ciała. Pierwszym objawem przerzutów w płucach są zwykle nawracające przeziębienia: grypa, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. Czasami objawy występują tylko w końcowej fazie, z wieloma węzłami w płucach, z udziałem oskrzeli i opłucnej.

  Z wyjątkiem znacznej części płuc lub ucisków oskrzeli rozwija się duszność. Kaszel z przerzutami do płuc jest początkowo suchy, często występuje w nocy. Następnie mucopurulent pluton wydaje się bezwonny, często z domieszką krwi. Gdy oskrzela zwężają się, plwocina staje się grubsza, ropna. Możliwy krwotok płucny. Przerzuty do płuc, rozciągające się do opłucnej, żeber i kręgosłupa, prowokują rozwój zespołu bólowego. Przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia lewej stronie mogą być obserwowane i chrypka bezgłos, ze zmianami śródpiersiowe węzły chłonne, po prawej stronie - w górnej części ciała obrzęk wywołany przez ucisk żyły głównej dolnej.

  Rozpoznanie przerzutów w płucach

  Diagnozę przeprowadza się, biorąc pod uwagę anamnezę, objawy kliniczne, wyniki badań instrumentalnych i laboratoryjnych. Pacjenci, u których podejrzewa się przerzutów płucnych dotyczy rentgen klatki piersiowej, co pozwala na oszacowanie stanu tkanki płucnej, w celu określenia typu, rodzaju i ilości nowotworów wtórnych obecności wysięku opłucnowego. Pacjentom przepisuje się również CT płuc - ta nowoczesna technika umożliwia wykrywanie małych przerzutów o średnicy mniejszej niż 0,5 mm, w tym położonych pododlejemnie.

  W razie potrzeby, zmniejszyć narażenie na promieniowanie (przerzuty w płucach u dzieci z licznych badań w celu określenia guza pierwotnego i ogniska przerzutowe w innych organach, na skutek długotrwałego obserwowany) i podejrzenia obecności małych przerzutów prowadzonych płuca MRI - technika ta jest zdolna do wykrywania wtórnego ogniska o średnicy mniejszej niż 0 ° C, 3 mm. Przerzuty do płuc potwierdzono na podstawie wyników plwociny cytologii i wysięk w opłucnej lub histologicznej analizy biopsji otrzymany w bronchoskopię, przezskórną biopsję płuca, lub (rzadziej) otwartej biopsji.

  Aby wykryć przerzuty w innych miejscach prowadzone rozszerzonej inspekcji, w tym USG brzucha, kości szkieletu scyntygrafii, CT i MRI kręgosłupa, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego mózgu, miednicy USG, USG zaotrzewnowej i innych badań. Przerzuty do płuc są zróżnicowane z rakiem płuc obwodowej łagodnych nowotworów płuc, zapalenia płuc i tuberculoma torbieli.

  Leczenie i rokowanie dla przerzutów do płuc

  Zasady postępowania zależy od rodzaju guza pierwotnego i jego odpowiedzi na terapię, liczba i średnica przerzutów w płucach, obecność lub brak zmian przerzutowych w innych narządach, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz innych czynników. Główną techniką leczenia jest zazwyczaj chemioterapia, która może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami. W przypadku przerzutów w płucach, które występują podczas rozsiewu nowotworów zależnych od hormonów, zaleca się leczenie hormonalne. Najlepszy efekt leczenia hormonalnego obserwuje się w przypadku raka prostaty i raka piersi.

  Radioterapia jest przepisywana dla wtórnych ognisk retikulosomięsaka, mięsaka Ewinga, mięsaka kościotworzenia i niektórych innych nowotworów wrażliwych na promieniowanie. Wskazania do chirurgicznego leczenia przerzutów do płuc są ograniczone. Interwencja chirurgiczna jest wskazana w przypadku pojedynczych przerzutów, izolowanych zmian w obwodowej części płuc, kontrolowanego pierwotnego nowotworu i braku przerzutów do innych narządów. Czasami przeprowadza się dwustopniową resekcję płuca i resekcji wątroby z pojedynczymi przerzutami w płucach i przerzutowym rakiem wątroby. W wielu przypadkach stosuje się radiochirurgię lub resekcja wtórnego lasera resekcyjnego. Po ściśnięciu dużych oskrzeli wytwarza się brachyterapię wewnątrzoskrzelową.

  Prognostycznie niekorzystne czynniki są rozważane wygląd płuc przerzutów wcześniej niż rok po radykalnego leczenia pierwotnych guzów, średnica 5 cm, węzłami, szybkiego wzrostu wtórnego ognisk oraz podwyższenie śródpiersiowe węzły chłonne. W niektórych przypadkach przeżycie długoterminowe jest możliwe po interwencjach chirurgicznych w pojedynczych przerzutach do płuc, które wystąpiły rok lub więcej po radykalnym leczeniu pierwotnego guza.

  Wśród czynników, które nie mają znaczącego wpływu na długość życia przerzutów do płuc obejmują lokalizację naciskiem wtórnego (ośrodkowego lub obwodowego), w chorym, obecność lub brak przerzutów zmian chorobowych opłucnej. Pięcioletnie przeżycie pacjentów z pojedynczymi przerzutami w płucach po leczeniu skojarzonym wynosi około 40%. Najlepsze wyniki obserwuje się w pierwotnych nowotworach ciała macicy, kości, nerek, piersi i tkanek miękkich.

  O Nas

  Każdy rodzaj raka jest predysponowany do przerzutów. Są w stanie przeniknąć do wszystkich narządów i tkanek, zarówno zlokalizowanych obok głównych raków, jak i odległych od nich.