Metastazy w płucach

Wybierając metody leczenia przerzutów do płuc, preferowane są te z minimalnymi skutkami ubocznymi. Na przykład, w przypadku przerzutów do płuc usuwać chirurgicznie, lekarz może być konieczne w celu częściowego usunięcia oprócz nowotworu i zdrowej tkanki (w której naczynia krwionośne i tętnic), w wyniku czego mogą wystąpić stany patologiczne. Jeśli w leczeniu przerzutów do płuc za pomocą leków chemioterapeutycznych może to spowodować śmierć nie tylko złośliwych, ale także zdrowych komórek. Ponadto, liczne przerzuty do płuc są czwartym stadium raka, w którym chemioterapia nie ma efektu terapeutycznego.

W tym artykule omówimy metody, które wskazują na nowotwór i minimalizują powikłania.

Jak rozprzestrzenia się proces nowotworowy?

Miejsce, w którym zlokalizowany jest guz pierwotny, może wpływać na charakter i możliwość dalszych przerzutów w tkance płucnej. Ze względu na położenie ogniska pierwotnego, przerzuty do płuc powstają w 60-70% przypadków.

W tkankach płucnych występuje rozległa, rozgałęziona sieć naczyń włosowatych. Układ limfatyczny, jako część układu naczyniowego, aktywnie uczestniczy w procesie mikrokrążenia, transportuje limfę przez węzły, naczynia. Wykonując rolę drenażu w ciele, limfa jest głównym kanałem rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych.

Choroba obrazowa

Częściej, przerzuty do płuc wykrywane są u pacjentów, którzy przeszli operację usunięcia guza pierwotnego, 18% wszystkich przypadków ma objawy:

- pojawienie się charakterystyczny tchawicowy kaszel w wyniku ucisku tchawicy z gruczołami przedniej śródpiersia;
- gdy pojawia się kaszel, następuje rozdzielenie krwawej plwociny;
- ból, gdy kaszel jest zlokalizowany w klatce piersiowej i ustępuje kręgosłupa;
- wraz ze wzrostem formacji guza dochodzi do paraliżu strun głosowych, pojawia się chrypka głosu.

Główne objawy

Dyspnea z przerzutami do płuc występuje w wyniku ucisku światła oskrzeli lub jego zakrzepicy w wyniku uszkodzenia tkanki płucnej. Prowadzi to do zmniejszenia proporcji płuca lub jego odcinka. Zespół bólu pojawia się, gdy guz rozprzestrzenia się na żebra, kręgosłup lub opłucną.

Kaszel jest pierwszym objawem patologii i występuje w większości przypadków (do 90%). Chociaż kaszel towarzyszy wszystkim chorobom oskrzelowo-płucnym, ale w onkologii jest sucho, ataki bolesnego, łzawiącego kaszlu mają tendencję do częstszego występowania w nocy. Z biegiem czasu światło oskrzeli zwęża się, a oddzielone liście ropną plwociną. Możliwy krwotok płucny.

Proces przerzutu może rozprzestrzenić się na opłucną, nacisnąć na oskrzela, co powoduje silny ból, ataki kaszlu, zakłócając sen. Wtórne projekcje w śródpiersia węzłów chłonnych po lewej i generowania chrypki aphonia te, które znajdują się po prawej wywierały nacisk na najwyższej żyły głównej, w którym wywoływano obrzęk twarzy i kończyn górnych. Postępujące przerzuty do płuc często rozprzestrzeniają się do kości, najprawdopodobniej w kręgosłupie, w mózgu. Wykrywanie procesu nowotworowego odbywa się za pomocą tradycyjnych metod diagnostycznych: pozytonowej tomografii emisyjnej, bronchoskopii, CT i MRI.

Terapia

Metody leczenia zależą od rozpowszechnienia procesu przerzutowego, wieku pacjenta, charakterystyki guza pierwotnego, kondycji fizycznej pacjenta jako całości, a także poprzednich efektów medycznych. Pomimo faktu, że chemioterapia nie jest bardzo wrażliwa na przerzuty w płucach, jest stosowana do stabilizacji procesu i zmniejszenia wielkości nowotworów, a także w postaci technik: chemoembolizacja i chemioterapia wewnątrzopłucnowa

Innowacyjne metody

Do niedawna takich pacjentów uważano za beznadziejnych. W interwencji chirurgicznej zdrowe tkanki są uszkodzone, a leki niszczą nie tylko złośliwe, ale także zdrowe komórki.

Dzięki innowacyjnym metodom, takim jak na przykład ablacja prądem o częstotliwości radiowej lub brachyterapia radiacyjna, przeżycie pacjentów znacznie wzrosło. Skuteczne stosowanie tych technik przeprowadza się kierując promieniowanie RF do miejsca guza. Specjalna elektroda jest wprowadzana do przerzutowego formowania płuc i przez nią przepuszczane jest promieniowanie RF.

Bardziej szczegółowe informacje na temat tej metody podano w artykule Ablacja częstotliwości radiowej

W przypadku pacjentów ze stopniem 4 okresowo trwają testy kliniczne nowych leków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Poradnik onkologa.

Prognozy dotyczące długości życia lub liczby osób żyjących z przerzutami w płucach?

Wiele zależy od sposobów rozprzestrzeniania się procesu wtórnego i rodzajów przerzutów, które dzielą się na przerzuty krwiakowate i limfatyczne. Rokowanie życia z komórkami limfocytowymi jest zwykle znacznie gorsze niż w przypadku hematogennych przerzutów do płuc.

W pierwszym wariancie komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się przez ciało z przepływem krwi, druga opcja - z przepływem limfy, podczas gdy węzły chłonne są przechwytywane, co wpływa na prognozę długości życia. Zwiększenie średniej długości życia z przerzutami do płuc prawdopodobnie uczestniczących w klinicznych metodach leczenia.

Najważniejsze, aby zwrócić uwagę, gdy chemioterapia przestaje dawać wyniki. To sugeruje, że istnieje odporność na chemię i konieczne jest przejście na najnowsze metody terapii, w przeciwnym razie pacjent umrze

Szkoła średnia jest podzielona

• dyfundujący-limfatyczny;
• Węzeł;
• mieszany.

Formularz sferoidalny - pojedyncze formacje, zaokrąglone węzły o wyraźnych konturach, które znajdują się głównie w dziale podstawowym. Przez tempo wzrostu i cechy rozwoju są podobne do guza pierwotnego.
Ogniskowa forma - małe ogniska są wraz z otaczającą tkanką naczyń chłonnych płuc i objawami klinicznymi (suchy kaszel, duszność i ogólne osłabienie) zaobserwowano we wczesnych stadiach.
Postać dyfuzyjno-limfatyczna - ujawnia się poprzez zmiany ciężkiego wzoru, który na zdjęciu rentgenowskim będzie reprezentowany w postaci cienkich liniowych uszczelek. Rozprzestrzenianie się złośliwego procesu sprzyja wzrostowi cieni nowotworowych. Ci pacjenci są umieszczani na etapie 4.
Postać opłucnowa - podobne do wysiękowego zapalenia opłucnej - na rentgenogramie, stratyfikowanym bulwiastym typie i obecności znacznego wysięku. Złośliwym procesom w jamie opłucnej towarzyszy pogorszenie stanu zdrowia, niewydolność płucna i podgorączkowa temperatura.
Mieszana forma - z wyjątkiem pokonania węzłów objawiających się zapaleniem naczyń chłonnych i wysiękiem w strefie opłucnej. Węzły śródpiersia są często zaangażowane w proces patologiczny. Te formacje nazywa się płuca-opłucnej.

W celu uzyskania informacji na temat metod leczenia, należy przedstawić następujące dokumenty: episkrosis wyładowczy, wyniki badań histologicznych, wyniki badań CT lub MRI, informacje o wcześniejszym leczeniu (jeśli prowadzone).

Objawy przerzutów do płuc: etapy, leczenie i prognoza przeżycia

Metastazy są wtórnym celem raka. Wynikają one z ruchu komórek pierwotnego guza do innych narządów i tkanek ciała (często poprzez krew i limfę). Płuca biorą aktywny udział w procesie dopływu krwi do ciała, nasycenia krwi tlenem. To ciało zajmuje drugie miejsce w częstotliwości przerzutów.

Przyczyny

Przerzuty powstają w wyniku przemieszczania zmutowanych komórek rakowych do innych narządów i tkanek. Pierwotna choroba może być zlokalizowana z dala od lokalizacji formacji wtórnych. Co więcej, komórki przerzutowe mają te same cechy, co komórki głównego ogniska.

Przerzuty do płuc mogą mieć raka, ale najczęściej się zdarza:

 • rak piersi (przerzuty w płucach występują u 26% pacjentów z rakiem piersi);
 • rak nerki i pęcherza moczowego;
 • czerniak;
 • rak jelita grubego;
 • rak przełyku i żołądka;
 • rak prostaty;
 • rak macicy i jajników;
 • rak jednego z płuc.

Rodzaje przerzutów

W zależności od ścieżki komórek nowotworu złośliwego rozróżnia się te typy przerzutów:

 1. Limfogeniczny. Dotknięte komórki wchodzą do węzłów chłonnych poprzez naczynia limfatyczne. Ta ścieżka jest najbardziej typowa dla nowotworów nabłonkowych.
 2. Hematogenic. Komórki docierają do każdego narządu poprzez naczynia krwionośne. W ten sposób rozprzestrzeniają się zwykle guzy tkanki łącznej.
 3. Implantacja. Rozprzestrzenianie się komórek następuje z powodu przypadkowego kontaktu tkanek zdrowego organu z uszkodzonym narządem.

Przerzuty do płuc klasyfikowane są według różnych znaków:

 • Natura zmiany: naciekowa, mieszana, ogniskowa.
 • Cecha ilościowa: pojedyncza, pojedyncza, wielokrotna (więcej niż 3).
 • Powiększenie: duże, małe.
 • Lokalizacja: jednostronna, dwustronna.

Objawy

Przez długi czas przerzuty do płuc nie mają wpływu na stan pacjenta i nie pojawiają się jako objawy. Na wstępnym etapie można je wykryć podczas regularnego badania. Rozpocznij leczenie powinno być natychmiast po postawieniu diagnozy.

Objawy pojawiają się, gdy choroba onkologiczna wpływa na tkanki opłucnej. Ten proces występuje w 2-3 etapach pierwotnego guza. Na tym etapie przerzuty do płuc mają takie objawy:

 • apatia;
 • zmniejszona zdolność do pracy;
 • zmęczenie;
 • ogólne osłabienie, złe samopoczucie;
 • podwyższona temperatura ciała;
 • częste występowanie grypy, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc;
 • katar dróg oddechowych;
 • duszność;
 • suchy kaszel;
 • utrata masy ciała.

W niektórych przypadkach pojawiają się objawy z przerzutami w płucach w ostatnich stadiach choroby nowotworowej. W tym okresie objawy przerzutów mogą być dość intensywne. Jednak takie wyrażone znaki są charakterystyczne dla niewielkiej liczby przypadków klinicznych (nie więcej niż 20%). Objawowe spotkanie z objawami raka płuc Etap 4. Te atrybuty obejmują:

 • hemoptysis;
 • kaszel duszący (suchy lub mokry);
 • znaczne zmniejszenie masy ciała;
 • pobranie plwociny za pomocą krwi;
 • duszność;
 • stabilnie podwyższona temperatura ciała;
 • uczucie ogólnego osłabienia;
 • ból w żebrze i klatce piersiowej;
 • ochrypły głos.

Taki znak jak kaszel jest jednym z głównych. Często jest to pierwsza manifestacja przerzutów i występuje w 90% przypadków klinicznych. Różni się jednak od zwykłego kaszlu. Na początku kaszel jest suchy i rozdziera. Następnie staje się mokry, a często plwocina ma zanieczyszczenia ropy i krwi. Z biegiem czasu plwocina staje się ropna, z żyłami krwi. W rzadkich przypadkach kaszel może towarzyszyć krwotok płucny. Gdy proces przerzutowy wpływa na tkanki opłucnej, występuje ucisk na oskrzela, w wyniku czego kaszel staje się bardziej intensywny i towarzyszy mu znaczny ból.

Kaszel podczas procesów nowotworowych jest bardzo długi. To może nie przejść przez kilka miesięcy i być odporne na leki przeciwkaszlowe.

Etapy

Proces przerzutów trwa kilka etapów:

Intrwainacja - komórki guza pierwotnego przemieszczają się do naczyń limfatycznych lub naczyń krwionośnych.

Rozpowszechnianie - komórki, wraz z prądem limfy lub krwi, przemieszczają się przez ludzkie ciało.

Zator - komórki zatrzymują się w określonym narządzie lub tkankach. Komórki przerzutowe mogą zatrzymywać się w dowolnym narządzie i tkankach, nawet w znacznej odległości od guza pierwotnego.

Wynaczynienie - czwarty etap charakteryzuje się przenikaniem komórek przez ściany naczyń krwionośnych do tkanek i początkiem procesu ich podziału.

Bezpośredni wzrost wykształcenia wynikający z podziału i namnażania komórek przerzutowych. Proces ten może przebiegać szybciej niż wzrost guza pierwotnego.

Diagnostyka

W celu wykrycia przerzutów w płucach i ustalenia odpowiedniej diagnozy stosuje się następujące metody badań:

 • tomografia komputerowa;
 • bronchoskopia;
 • rezonans magnetyczny;
 • biopsja i histologia;
 • pozytonowa tomografia emisyjna;
 • plwociny i wysięki.

Formacje mogą mieć inną strukturę i echogeniczność:

 • homogenny hiperechogeniczny (źródło - rak okrężnicy esicy, rak odbytnicy);
 • homogenny hypoechogen (źródło - rak piersi, płuc, czerniak);
 • przerzuty do płuc o budowie torbielowatej (źródło - rak jajnika, jelit, nerek, trzustki);
 • zwapniałe przerzuty (źródło - rak jelita grubego, jajniki, żołądek, gruczoły sutkowe).

Leczenie

Wybór taktyki leczenia podejmuje lekarz. Metody leczenia dobierane są indywidualnie w każdym przypadku. Kierunek przebiegu leczenia zależy od takich czynników:

 • charakterystyka pierwotnego nowotworu złośliwego;
 • lokalizacja przerzutów w płucach i ich liczba;
 • rozmiar guza;
 • intensywność objawów;
 • tempo wzrostu i rozwoju przerzutów;
 • wiek, stan zdrowia pacjenta.

W leczeniu przerzutów w płucach stosuje się te same metody, co w leczeniu pierwotnych formacji onkologicznych:

Chemioterapia - za pomocą tej metody można kontrolować wzrost i rozprzestrzenianie się przerzutów. Przepisując chemioterapię, należy wziąć pod uwagę okres recepty na leczenie nowotworów pierwotnych tą metodą, a także leki stosowane wcześniej. W wyniku tej procedury nowotwory mogą ulegać zwapnieniu i zatrzymać ich wzrost. Ta metoda wpływa na ogólny stan pacjenta, po aplikacji wymaga długiej rehabilitacji.

Radioterapia polega na leczeniu przerzutów w dotkniętych płuc przez działanie promieniowania jonizującego na nowotwór. Pod wpływem promieni, wzrost nowotworów zatrzymuje się, a komórki ulegają zniszczeniu. Może mieć znaczące konsekwencje dla całego ciała. Wykorzystuje się promieniowanie neutronowe, promieniowanie gamma, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie beta.

Hormonalna terapia jest najbardziej skuteczna w zwalczaniu przerzutów z pierwotnych guzów piersi i prostaty, ponieważ wykazują one większą podatność na terapię hormonalną. Ta metoda powinna być częścią złożonej terapii.

Brachyterapia wewnątrzoskrzelowa - radioaktywny lek wstrzykuje się do oskrzeli za pomocą bronchoskopu przez tchawicę. Jest stosowany do guzów zlokalizowanych wokół oskrzeli, z niewielką ilością formacji.

Laserowa resekcja - zalecana w przypadku trudności w oddychaniu z powodu ucisku oskrzeli i gardła oddechowego.

Cyberknife to urządzenie używane w radiochirurgii. Metoda jest podobna do radioterapii, ale cyberknife pozwala na dokładny wpływ na nowotwór, bez wpływu na otaczające tkanki i narządy. W związku z tym nowotwory są leczone większymi dawkami promieniowania.

Leczenie operacyjne stosuje się w obecności takich warunków:

 • brak pierwotnego guza i nawrót pierwotnej choroby onkologicznej;
 • brak innych przerzutów w organizmie;
 • edukacja ma charakter centralny;
 • pojedyncze przerzuty (nie więcej niż 3);
 • niskie tempo rozwoju nowotworu (między usunięciem guza pierwotnego a występowaniem przerzutów wynosi 1 rok);
 • pojawieniu się ogniska przerzutów w płucach nie towarzyszy aktywne pojawianie się innych ognisk;
 • interwencja chirurgiczna nie spowoduje znacznego uszkodzenia stanu zdrowia pacjenta (podczas operacji można wykryć ostrzejszy obraz niż podczas badania).

Terapię przerzutów do płuc przeprowadza się w taki sam sposób, jak leczenie raka płuca w 4. etapie.

Przerzuty do płuc: objawy, edukacja i terapia

Każdy rodzaj raka jest predysponowany do przerzutów. Są w stanie przeniknąć do wszystkich narządów i tkanek, zarówno zlokalizowanych obok głównych raków, jak i odległych od nich.

Jednym z najbardziej przerzutowych narządów są płuca, które zajmują drugie miejsce po wątrobie.

Definicja

Przerzuty to ogniskowe formacje wtórnego typu różnych typów raka. Powstały z komórek formacji podstawowej, które są w stanie przeniknąć do dowolnej części ciała za pomocą przepływu limfy i przepływu krwi. Szybkość przenikania do narządów i tkanek zapewnia zmniejszoną odporność. W przypadku przerzutów charakterystyczny jest powolny i niepozorny wzrost.

Przyczyny

Dla każdego rodzaju nowotworu ich obszarami uszkodzenia są ogniska wtórne. Jako przyczyny rozprzestrzeniania się ognisk wtórnych rozważ następujące:

 1. Limfogeniczny. Przerzuty w tym przypadku pojawiają się z powodu przeniesienia komórek nowotworowych przez układ limfatyczny do narządów zlokalizowanych zdalnie z głównego ogniska. Pomimo tego, że system limfatyczny pełni rolę obrońcy naszego ciała i prowadzi do śmierci większości komórek nowotworowych, niektóre z nich pozostają nienaruszone i docierają do zdrowej tkanki.

Najczęściej przyczyną przerzutów jest rak jajników, nerek, macicy.

 • Hematogenic. Nowotwory wtórnego typu w płucach, w tym przypadku powstają w wyniku wejścia patogennych komórek przez krew. Przerzuty spowodowane przyczynami krwiotwórczymi mają skłonność do szybkiego rozprzestrzeniania się i aktywnego wzrostu. Komórki nowotworowe pochodzą z zaatakowanego jelita, trzustki.
 • Implantacja. Guz rozprzestrzenia się w płucach przez wzrost komórek rakowych przez błonę surowiczą. Bezpośrednie kiełkowanie przerzutów obserwuje się w przypadku raka żołądka, skóry i gruczołów sutkowych.
 • Mechanizm rozwoju

  Łatwość zranienia tkanek opłucnej leży w cechy jego struktury. W przeciwieństwie do innych narządów, płuca mają bardzo rozgałęzioną sieć naczyń włosowatych, która znajduje się we wszystkich warstwach tkanki. W tym przypadku płuca stale uczestniczą w procedurze mikrokrążenie krwi i limfy.

  Film pokazuje proces powstawania przerzutów:

  Objawy

  Osobliwością przerzutów jest to, że na początkowych etapach ich rozwoju nie pokazuj żadnych znaków. Objawy charakterystyczne dla jakiejkolwiek patologii raka mogą być obecne: zwiększone zmęczenie, utrata masy ciała, nudności, wysoka gorączka.

  W miarę wzrostu guza wtórnego dodaje się następujące objawy:

  1. Częste choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, które przyjmują postać chroniczną. Te cechy są głównie obserwowane już przy rozległych przerzutach przez tworzenie wielu węzłów.
  2. Wytchnienie. Pojawia się w wyniku stałego ucisku guza z częścią oskrzeli lub płuc.
  3. Kaszel. Z reguły zaczyna się od małej manifestacji. Na początku charakterystyczny jest mały, rzadki kaszel, który później staje się trwały. W nocy staje się szczególnie silny.

  Na początku kaszel jest suchy, ale wtedy pojawia się ropny śluz z plwociny. Jeśli dojdzie do dużego wzrostu plwociny, mogą pojawić się smugi krwi.

 • Krwawienie z płuc. Rozprzestrzenianie się edukacji prowadzi do rozciągania się tkanki opłucnej i deformacji naczyń, które zaczynają krwawić. Długi i objętościowy krwotok wskazują na obecność dużego guza.
 • Zespół bólu. Obserwuje się, gdy przerzuty w opłucnej rozprzestrzeniają się do części brzegowej i kręgosłupa.
 • Naruszenie głosu, objawia się chrypką i afonią. Przyczyną w tym przypadku jest powstawanie przerzutów do płuc w regionie śródpiersia.
 • Obrzęk, charakterystyczne tylko dla górnej części ciała. Prowokuje to poprzez ściśnięcie guza wtórnego głównych naczyń krwionośnych, w wyniku czego odpływ krwi zostaje zakłócony. Z tego samego powodu obrzękowi może towarzyszyć ból głowy, który pojawia się przy nagłych ruchach i kaszlu.
 • Klasyfikacja

  Aby ułatwić rozpoznanie przerzutów, prowadzono prace nad ich podziałem na grupy z różnych przyczyn. Do chwili obecnej istnieje klasyfikacja, która odróżnia formacje wtórne różnych typów:

  1. Według rodzaju tworzenia guza. Istnieją dwa rodzaje: infiltracyjny i ogniskowy. W przypadku nacieku zmiana ma ograniczoną szerokość. Guz nie rozprzestrzenia się na wszystkich powierzchniach, ale pogłębia się w tkankach opłucnej. W przeciwieństwie do nich ognisko może rozprzestrzeniać się na wszystkich powierzchniach płuc.
  2. Według liczby przerzutów. Na podstawie tej cechy wyróżnia się trzy formy: pojedyncze formy, w tym nie więcej niż 3 formacje, pojedyncze (pojedyncze) i wielokrotne (od 3 lub więcej).
  3. Przez średnicę formacji rozróżniać małe (do 1 cm) i duże formy.
  4. Według lokalizacji. Zgodnie z tą cechą wyróżniono jednostki jednostronne i obustronne, wpływające na oba płuca.

  Diagnostyka

  Aby zdiagnozować powstawanie guza wtórnego, nie wystarczy badanie i kontrola wzrokowa. W tym celu obowiązują następujące metody:

  1. Radiografia. Jest używany w pierwszej kolejności, ponieważ pozwala na natychmiastowe wykrycie przerzutów i określenie ich liczby. Również za pomocą tej metody można określić obecność we wnęce opłucnej, wysięku.
  2. CT. Zastosowany w celu określenia charakteru powstawania i wykrywania przerzutów w początkowej fazie, z małym rozmiarem do 0,5 mm. Badanie CT ujawnia obecność guza pod przykryciem.
  3. MRI. Przypisuj wykrywanie ognisk wtórnych u dzieci i liczne badania. To urządzenie umożliwia wykrycie guzów o wielkości do 0,3 mm.
  4. Badanie cytologiczne wysięk opłucnowy i flegma.
  5. Biopsja, przeznaczone do badania histologicznego.
  6. Ultradźwięki. Jest on pokazany do badania sąsiednich tkanek i narządów.

  Leczenie

  Do leczenia przerzutów do płuc stosuje się różne metody.

  Terapia chirurgiczna

  Jest to metoda preferowana dla małych kiełków guzów pierwotnych. Procedura jest w znieczuleniu ogólnym w kilku etapach:

  1. W obsługiwanym regionie dodatkowo wstrzykiwany środek znieczulający.
  2. Następnie wyprodukuj wycięcie klatki piersiowej i płuc.
  3. Kiedy guz jest zlokalizowany, przeprowadza się go wycięcie. Jeśli wyrosła na sąsiednie narządy i tkanki, przeprowadza się resekcję stawu.
  4. Po tym Obsługiwana strona jest szyta.

  Chemioterapia

  Ta technika jest najkorzystniejsza w przypadku wtórnej proliferacji komórek rakowych. Jest to wprowadzenie toksycznych leków do krwioobiegu, które agresywnie działają na komórki patogenne. Chemioterapia może być prowadzona jako przed i po operacji jej.

  Do leczenia użyj kombinacji następujących leków:

  • cyklofosfamid;
  • metotreksat;
  • fluorouracyl;
  • winkrystyna;
  • adriamycyna.

  Radioterapia

  Jest to efekt punktowy promieni rentgenowskich na obszarze przerzutów. Ta procedura może być przeprowadzona na dwa sposoby:

  1. Prosto. Oznacza to naświetlanie guza poprzez bezpośredni kontakt z nim. W tym celu wprowadza się cewnik lub specjalną rurkę do dotkniętej tkanki, przez którą dostarczana jest pewna dawka promieni. Ta metoda jest uważana za najbardziej skuteczną, ale traumatyczną.
  2. Zewnętrzny. Napromieniowanie przeprowadza się za pomocą urządzenia ze specjalną końcówką. Końcówka trafia do dotkniętego obszaru, a promienie są kierowane do niej.

  W przypadku radioterapii obszar oddziaływania jest podzielony na kilka segmentów. Dla każdego segmentu określa się jego dawkę i liczbę ekspozycji. Dawka każdego miejsca nie powinna przekraczać całkowitej dawki obliczonej dla leczenia.

  Alternatywne metody

  Nie tak dawno temu w leczeniu raka z przerzutami wprowadzono nowe metody, które już okazały się skuteczne:

  1. Radiochirurgia. Jest to rodzaj leczenia chirurgicznego, w którym kawałki tkanek wykonuje się za pomocą cyber noża. W porównaniu z konwencjonalnym skalpelem jest mniej traumatyczny i dokładniejszy.
  2. Leczenie laserowe. W tym przypadku zamiast skalpela stosuje się promień lasera, który zapewnia całkowite działanie antyseptyczne i minimalizuje ryzyko krwawienia.

  Prognoza

  Kiedy bez leczenia, przerzuty tkanki płucnej, ma niekorzystna prognoza 100% przypadków. Jednocześnie długość życia może się różnić tylko od początku przerzutów do całkowitej redukcji płuc przez guzy.

  Terminowe leczenie może poprawić ten obraz. Z wtórną proliferacją w płucach z guzami macicy, wskaźnik przeżycia wynosi 90%.

  W innych sytuacjach nie wszystko jest tak dobrze. W przypadku innych typów nowotworów pozytywne rokowanie obserwuje się w 40 lub 50% przypadków.

  Zapobieganie

  Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich rozwoju i proliferacji, lekarze zalecają terminowe zaplanowane badania, leczenie i wzmocnienie odporności.

  Recenzje

  Recenzje ludzi, którzy doświadczyli pojawienia się wtórnych guzów w płucach, mówią o niekorzystnym obrazie klinicznym z wyraźnymi objawami patologii. Tylko kilka z nich nie wspomniało o żadnych objawach rozrastania się. Zachęcamy również do dzielenia się swoją opinią na temat tego problemu, pozostawiając go w komentarzach do tego artykułu.

  W jaki sposób manifestują się przerzuty do płuc?

  Przerzuty do płuc są uszkodzeniem zdrowych komórek tkanki płucnej w wyniku proliferacji komórek atypowych z ogniska pierwotnego guza złośliwego. Przenoszenie komórek nowotworowych w organizmie człowieka odbywa się przez naczynia limfatyczne i krwionośne. Zgodnie z częstotliwością przerzutów w płucach zajmują 2 miejsce, priorytetem w tym przypadku jest tworzenie patologicznych ognisk w wątrobie.

  Przyczyny wtórnych nowotworów

  Przerzuty do układu oddechowego mogą obejmować różne typy nowotworów złośliwych zlokalizowanych w dowolnej części ciała pacjenta. Wynika to z rozległej powierzchni płuc, pokrytej silnie rozgałęzioną siecią kapilarną. Przeniesienie komórek atypowych z ogniska nowotworowego w organizmie człowieka następuje z powodu procesów drenażu limfatycznego lub wraz z przepływem krwi.

  W rezultacie, onkolodzy rozróżniają kilka typów przerzutów do płuc: limfogeniczne i krwiotwórcze. Najczęstsze źródło infekcji tkanki płucnej znajduje się w pobliżu węzłów chłonnych narządów oddechowych. sieć kapilarną obejmuje wszystkie wewnętrznej struktury ciała człowieka, a przez to do anormalnych komórek prąd główny składnik krwi - spadek chłonnych do ogólnego krwiobiegu i zatęża w układzie limfatycznym.

  Przede wszystkim jednym z powodów może tworzą przerzuty w płucach, korpus jest rak, w których progresja zaczynają tworzyć nowe uszkodzenia układu oddechowego, są umieszczone wokół miejsca pierwotnej lokalizacji nowotworu złośliwego. Ponadto, przerzuty do płuc wykryte u pacjenta, który w przeszłości przeszedł operację w tej postaci raka, wskazują na nawrót choroby.

  Jednak inne typy nowotworów złośliwych mogą prowadzić do przerzutów do płuc, głównie tych, które są wynikiem raka jakiegokolwiek przewodu pokarmowego, układu moczowego lub układu rozrodczego.

  Oznaki procesu patologicznego

  Kiedy przerzuty rozprzestrzeniają się w raku płuca w ciele pacjenta, objawy są praktycznie nieobecne we wczesnych stadiach tego procesu. Dość często staje się przyczyną późnego odniesienia się pacjenta do wykwalifikowanej pomocy onkologa, gdy złośliwy proces jest już na ostatnim etapie rozwoju. Przy wprowadzaniu patologicznych zmian w ciele, ich oznaki mają charakter ogólny: pacjent obserwuje stopniowy spadek zdolności do pracy, ze względu na rosnącą słabość, rozwój apatii.

  Jak przerzuty do płuc wzrost wielkości i liczby objawów patologicznych łączy objawów ostrej niewydolności oddechowej, - zapalenia błony śluzowej dróg oddechowych, gorączka przerywany, uczucie ogólnego złego samopoczucia.

  Przyjmowanie leków o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym przynosi ulgę na krótki czas. Ponieważ objawy patologiczne nie są intensywne i łatwo się zatrzymują, pacjenci zwracają się do instytucji medycznej o specjalistyczną opiekę dopiero po kilku miesiącach, wyczerpani częstymi powtórkami ich występowania.

  Manifestacje na późniejszych etapach

  Prawdziwe objawy przerzutów do płuc przejawiają się jedynie w późnych stadiach rozwoju choroby, kiedy odurzenie organizmu w wyniku osiąga znaczne granice. Obraz kliniczny procesu patologicznego w tym przypadku staje się wyraźny, a onkolog na badaniu pacjenta zauważa obecność następujących dolegliwości:

  1. Stały stan podgorączkowy - temperatura ciała pacjenta zawsze wynosi + 37... + 37,5 ° С, co jest dla niego niezwykle wyniszczające.
  2. Uczucie chronicznego zmęczenia, ogólne złe samopoczucie, gwałtowny spadek zdolności do pracy.
  3. Nieuzasadniona utrata apetytu, w wyniku której pacjent zaczyna gwałtownie tracić na wadze.
  4. Wzrastająca duszność, która początkowo pojawia się dopiero po znacznym wysiłku fizycznym, ale wraz z postępem choroby pojawia się również w spoczynku.
  5. Okresowe ataki kaszlu. Suchy kaszel z przerzutami do płuc jest wczesnym objawem powstawania patologicznych ognisk w narządach oddechowych. W późniejszych stadiach rozwoju choroby kaszel staje się mokry, a pacjent okresowo odkrywa nieczystość krwi w wydalonej plwocinie.
  6. Obecność bólu w klatce piersiowej, którego intensywność stopniowo rośnie. Początkowo ataki bólu są łatwo eliminowane po przyjęciu konwencjonalnych leków przeciwbólowych, ale wraz z pogarszaniem się patologicznego procesu, można nimi zarządzać jedynie poprzez przepisywanie narkotycznych środków przeciwbólowych.

  W zależności od lokalizacji ognisk przerzutów w narządach oddechowych objawy kliniczne w późnych stadiach rozwoju choroby można uzupełnić następującymi symptomatologiami:

  • oznaki przerzutów w lewym płucu - pacjenci skarżą się na nagłą chrypkę głosu, aż do całkowitej utraty;
  • Jeśli przerzuty opracowany w prawym płucu, prowadzi do ściśnięcia superior vena cava, która objawia się wizualnie jak obrzęk twarzy i kończyn górnych, pacjenci mogą oznaczać występowanie doznań ściśnięte gardła i bóle głowy, ataki z kaszlem.

  Aby ustalić dokładną diagnozę i określić charakter onkologiczny objawów patologicznych u pacjenta, lekarz zleca wykonanie badania RTG i TK klatki piersiowej. Takie środki diagnostyczne pomagają dokładnie określić zmiany, które mają charakter płucny, na podstawie tego, co onkolog określa etap rozwoju choroby.

  Formy wtórnych nowotworów

  Istnieje kilka rodzajów klasyfikacji utworzonych przerzutów w narządach oddechowych, które opierają się na różnych kryteriach: rozmiar ognisk patologicznych (duży, mały), ich liczba i lokalizacja (jedno- lub dwustronna), charakter zmiany tkanki płucnej (ogniskowej lub naciekowej). Duże znaczenie w procesie diagnostycznym ma charakter pierwotnego guza nowotworowego, który w dużej mierze determinuje rokowanie dalszych działań terapeutycznych:

  • Łatwo wyeliminowane w wyniku zachowawczych metod leczenia - raka płuc lub piersi;
  • Dopiero po chemioterapii i radioterapii - rak układu rozrodczego, mięsak kości;
  • złośliwy proces onkologiczny, trudny do uodpornienia na jakiekolwiek metody leczenia, - czerniak skóry, rak kanału szyjki macicy, itp.

  Prognozy dotyczące skuteczności środków terapeutycznych w każdym przypadku klinicznym są różne i zależą od rodzaju pierwotnego procesu nowotworowego i utworzonych wtórnych ognisk w płucach.

  Perspektywy specyficznego leczenia

  Jednym z pierwszych pytań osoby, która stoi w obliczu tej diagnozy, jest liczba osób, które przeżyły przerzuty do płuc? Do niedawna wykrywanie wtórnego tworzenia się ognisk nowotworowych w tkance płuc było zdaniem pacjentów. Szanse przeżycia po kuracji chemioterapeutycznej i interwencji chirurgicznej w nich były bardzo niskie.

  Było to spowodowane obecnością dużej liczby skutków ubocznych stosowania leków cytotoksycznych, które, podczas niszczenia komórek atypowych, jednocześnie tłumiły hematopoezę u pacjenta. Leczenie operacyjne również było nieskuteczne, ponieważ podczas wycinania guza chirurdzy-onkolodzy zmuszeni byli usunąć znaczną część zdrowych tkanek. W rezultacie wielu pacjentów nie żyło dłużej niż 1 rok.

  Do tej pory, dzięki znaczący przełom technologiczny w dziedzinie onkologii, lekarz, odpowiedź pacjenta na pytanie, które miało przerzuty w płucach, jak wiele jest w lewo, aby żyć, sformułować perspektyw więcej nadziei. Stosowanie takich technik terapeutycznych, takich jak ablacji i wirtualnego noża umożliwia tylko wpływa ognisk przerzutowych, zdrowe tkanki chwytania części płuc nie jest większa niż 1 mm. Pozwala to znacznie zmniejszyć ryzyko rozwoju pacjenta podczas rehabilitacji różnych powikłań, na przykład zwłóknienia płuc.

  Dane statystyczne wskazują na znaczną poprawę rokowania w leczeniu ognisk przerzutowych tworzonych w płucach. Przeciętnie oczekiwana długość życia wzrosła do 3-5 lat, ale zdarzają się również przypadki dłuższego zatrzymania procesu nowotworowego - do 10 lat. Lekarze nie mogą udzielić jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie, ponieważ skuteczność środków terapeutycznych w każdym przypadku determinowana jest nie tylko przez formę nowotworu, ale także przez ogólny stan zdrowia pacjenta i jego wiek.

  Metastazy w płucach

  Metastazy w płucach - wtórne nowotwory, które powstały podczas migracji złośliwych komórek z innego narządu. Na początkowym etapie manifestują się jako objawy ogólnego zatrucia i nawracających przeziębień. Następnie duszność, ból w klatce piersiowej i kaszel z domieszką krwi. Diagnozę przeprowadza się, biorąc pod uwagę objawy kliniczne, dane radiologiczne, CT klatki piersiowej, badania histologiczne i cytologiczne. Leczenie - chemioterapia, radioterapia, resekcja laserem, radiochirurgia i tradycyjne interwencje chirurgiczne.

  Metastazy w płucach

  Przerzuty do płuc są wtórnymi ogniskami złośliwymi w tkance płucnej. Możliwe jest limfogenne, hematogenne lub wszczepienie szlaku migracji komórek z nowotworu zlokalizowanego w innym narządzie. Są jednym z najczęstszych guzów wtórnych. Wśród pacjentów przeważają mężczyźni w wieku powyżej 60 lat. Rokowanie dla przerzutów do płuc jest zwykle niekorzystne. Ze względu na liczne przerzuty, późne wykrywanie ognisk w tkance płucnej i jednoczesną klęskę innych narządów, radykalne leczenie jest zazwyczaj niemożliwe. Wyjątkiem są pojedyncze przerzuty do płuc, które wystąpiły długo po specjalnej terapii lub operacyjnym usunięciu pierwotnego nowotworu. Leczenie prowadzone jest przez specjalistów z zakresu onkologii i pulmonologii.

  Etiologia i patanatomia przerzutów do płuc

  Przyczyną częstych zmian tkanki płucnej w guzach złośliwych o różnych lokalizacjach jest dobrze rozwinięta sieć naczyń krwionośnych i limfatycznych w tkance płucnej. Pierwotne komórki nowotworowe migrują przez układ limfatyczny lub krążeniowy, osiadają w tkance płucnej lub pod opłucną i powodują przerzuty. Ponadto implantacji może (ssanie) przerzuty, w którym komórki rakowe rozprzestrzeniać oskrzeli rozpadających nowotworów górnych dróg oddechowych, oskrzeli lub płuc agresywnie rosnące w pobliżu nowotworu narządów. Wtórne nowotwory w tkance płuc mogą same stać się źródłem przerzutów w innych narządach.

  Przerzuty do płuc często rozpoznawane z pierwotnym rakiem sutka, żołądka, przełyku, pęcherza moczowego, rak jelita grubego, rak prostaty, nowotwory wątroby, nerki i czerniaka, a może być wykrywane i innych chorób onkologicznych. Zwykle są to węzły o średnicy od kilku milimetrów do 5 lub więcej centymetrów. Częściej są to liczby mnogie. Przerzuty do płuc z czerniakiem mogą być brązowe, brązowawo-czarne, białe lub częściowo zabarwione. Węzły w mięsaku i nowotworze - białe lub różowawo-szare. Mniej przerzutów płuc reprezentują rozproszony sieć pod opłucnej i rozciąga się w kierunku grubości tkanki płuc - takie wtórne znajdują się w guzach nowotworowych naczyń chłonnych spowodowane migracją komórek nowotworowych przez naczynia limfatyczne.

  Klasyfikacja przerzutów w płucach

  Ogniska przerzutowe w płucach są klasyfikowane według kilku znaków:

  • W zależności od rodzaju nowotworów: ogniskowych i naciekowych.
  • Liczba guzów wtórnych: pojedynczych (pojedynczych), pojedynczych (nie więcej niż 3), wielokrotnych (więcej niż 3).
  • Według średnicy: duże i małe.
  • Lokalizacja: jednostronna i dwustronna.

  Biorąc pod uwagę specyfikę rozprzestrzeniania się, istnieją dwie formy przerzutów w płucach: rozsiana i śródpiersia. W postaci rozsianej w tkance płucnej wykrywane są liczne guzy wtórne (zwykle w dolnych częściach). Z postacią śródpiersia po raz pierwszy atakowane są węzły chłonne śródpiersia, a następnie komórki nowotworowe migrują do tkanki płucnej przez naczynia limfatyczne. Biorąc pod uwagę cechy obrazu radiologicznego, wyróżnia się cztery formy przerzutów do płuc:

  • Nodal. Obejmuje pojedyncze i wielorakie formy. Na rentgenogramach identyfikuje się węzły o wyraźnych konturach, zlokalizowane głównie w dolnych regionach. Tkanka płucna poza ogniskiem zachowuje swoją normalną strukturę.
  • Pseudopneumatyczne (dyfundujący-limfatyczny). Obrazy pokazują wiele cienkich pasm zagęszczonej tkanki zlokalizowanej w strefie okołoprotezowej. Bliżej wybuchu, pasma mają rozmyte kontury, gdy granica fok staje się wyraźniejsza.
  • Pleural. Przypomina obraz wysiękowego zapalenia opłucnej. W jamie opłucnej można wykryć wysięk. Na powierzchni płuc znajdują się warstwy bulwiaste.
  • Mieszane. Obserwuje się połączenie dwóch lub więcej z powyższych postaci.

  Przy określaniu taktyki leczenia przerzutów w płucach ważny jest stopień wrażliwości nowotworu na różne rodzaje terapii. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, można wyróżnić następujące rodzaje przerzutów w płucach:

  • Reagowanie na radioterapię i chemioterapię (z mięsakiem kościotworzenia, rakiem jajnika i rakiem jąder).
  • Odporny na chemioterapię (z rakiem szyjki macicy i czerniakiem).
  • Reagowanie na terapię hormonalną (z nowotworami hormonalnie czynnymi narządów płciowych).

  Objawy przerzutów w płucach

  W początkowym stadium przerzuty do płuc występują zwykle bezobjawowo. Można wykryć ogólne objawy choroby nowotworowej: osłabienie osłabione, apatia, niedokrwistość, utrata apetytu, utrata masy ciała, podwyższona temperatura ciała. Pierwszym objawem przerzutów w płucach są zwykle nawracające przeziębienia: grypa, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. Czasami objawy występują tylko w końcowej fazie, z wieloma węzłami w płucach, z udziałem oskrzeli i opłucnej.

  Z wyjątkiem znacznej części płuc lub ucisków oskrzeli rozwija się duszność. Kaszel z przerzutami do płuc jest początkowo suchy, często występuje w nocy. Następnie mucopurulent pluton wydaje się bezwonny, często z domieszką krwi. Gdy oskrzela zwężają się, plwocina staje się grubsza, ropna. Możliwy krwotok płucny. Przerzuty do płuc, rozciągające się do opłucnej, żeber i kręgosłupa, prowokują rozwój zespołu bólowego. Przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia lewej stronie mogą być obserwowane i chrypka bezgłos, ze zmianami śródpiersiowe węzły chłonne, po prawej stronie - w górnej części ciała obrzęk wywołany przez ucisk żyły głównej dolnej.

  Rozpoznanie przerzutów w płucach

  Diagnozę przeprowadza się, biorąc pod uwagę anamnezę, objawy kliniczne, wyniki badań instrumentalnych i laboratoryjnych. Pacjenci, u których podejrzewa się przerzutów płucnych dotyczy rentgen klatki piersiowej, co pozwala na oszacowanie stanu tkanki płucnej, w celu określenia typu, rodzaju i ilości nowotworów wtórnych obecności wysięku opłucnowego. Pacjentom przepisuje się również CT płuc - ta nowoczesna technika umożliwia wykrywanie małych przerzutów o średnicy mniejszej niż 0,5 mm, w tym położonych pododlejemnie.

  W razie potrzeby, zmniejszyć narażenie na promieniowanie (przerzuty w płucach u dzieci z licznych badań w celu określenia guza pierwotnego i ogniska przerzutowe w innych organach, na skutek długotrwałego obserwowany) i podejrzenia obecności małych przerzutów prowadzonych płuca MRI - technika ta jest zdolna do wykrywania wtórnego ogniska o średnicy mniejszej niż 0 ° C, 3 mm. Przerzuty do płuc potwierdzono na podstawie wyników plwociny cytologii i wysięk w opłucnej lub histologicznej analizy biopsji otrzymany w bronchoskopię, przezskórną biopsję płuca, lub (rzadziej) otwartej biopsji.

  Aby wykryć przerzuty w innych miejscach prowadzone rozszerzonej inspekcji, w tym USG brzucha, kości szkieletu scyntygrafii, CT i MRI kręgosłupa, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego mózgu, miednicy USG, USG zaotrzewnowej i innych badań. Przerzuty do płuc są zróżnicowane z rakiem płuc obwodowej łagodnych nowotworów płuc, zapalenia płuc i tuberculoma torbieli.

  Leczenie i rokowanie dla przerzutów do płuc

  Zasady postępowania zależy od rodzaju guza pierwotnego i jego odpowiedzi na terapię, liczba i średnica przerzutów w płucach, obecność lub brak zmian przerzutowych w innych narządach, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz innych czynników. Główną techniką leczenia jest zazwyczaj chemioterapia, która może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami. W przypadku przerzutów w płucach, które występują podczas rozsiewu nowotworów zależnych od hormonów, zaleca się leczenie hormonalne. Najlepszy efekt leczenia hormonalnego obserwuje się w przypadku raka prostaty i raka piersi.

  Radioterapia jest przepisywana dla wtórnych ognisk retikulosomięsaka, mięsaka Ewinga, mięsaka kościotworzenia i niektórych innych nowotworów wrażliwych na promieniowanie. Wskazania do chirurgicznego leczenia przerzutów do płuc są ograniczone. Interwencja chirurgiczna jest wskazana w przypadku pojedynczych przerzutów, izolowanych zmian w obwodowej części płuc, kontrolowanego pierwotnego nowotworu i braku przerzutów do innych narządów. Czasami przeprowadza się dwustopniową resekcję płuca i resekcji wątroby z pojedynczymi przerzutami w płucach i przerzutowym rakiem wątroby. W wielu przypadkach stosuje się radiochirurgię lub resekcja wtórnego lasera resekcyjnego. Po ściśnięciu dużych oskrzeli wytwarza się brachyterapię wewnątrzoskrzelową.

  Prognostycznie niekorzystne czynniki są rozważane wygląd płuc przerzutów wcześniej niż rok po radykalnego leczenia pierwotnych guzów, średnica 5 cm, węzłami, szybkiego wzrostu wtórnego ognisk oraz podwyższenie śródpiersiowe węzły chłonne. W niektórych przypadkach przeżycie długoterminowe jest możliwe po interwencjach chirurgicznych w pojedynczych przerzutach do płuc, które wystąpiły rok lub więcej po radykalnym leczeniu pierwotnego guza.

  Wśród czynników, które nie mają znaczącego wpływu na długość życia przerzutów do płuc obejmują lokalizację naciskiem wtórnego (ośrodkowego lub obwodowego), w chorym, obecność lub brak przerzutów zmian chorobowych opłucnej. Pięcioletnie przeżycie pacjentów z pojedynczymi przerzutami w płucach po leczeniu skojarzonym wynosi około 40%. Najlepsze wyniki obserwuje się w pierwotnych nowotworach ciała macicy, kości, nerek, piersi i tkanek miękkich.

  Metastazy w płucach

  Przerzutowy lub wtórny rak płuc, zwany nowotworem, który powoduje powstanie komórek rakowych uwięzionych w tkance płucnej z innych narządów.

  Dlaczego płuca są ulubionym celem przerzutów do wielu guzów? Statystyki pokazują, że 30-55% pacjentów z rakiem ma przerzuty do płuc. Nowotwory złośliwe prowadzą badania przesiewowe na tkankę płucną: rak dowolnego narządu, mięsaka, czerniaka, choroby układu krwiotwórczego i limfatycznego. Przez płuca przepływa cała krew, a warunki sprzyjają przetrwaniu bakterii, wirusów, grzybów i komórek nowotworowych.

  Zbierając wspólny przewód limfatyczny przenosi go do dużych żył, które spływają do górnej żyły głównej. Przy pomocy prawego serca, krew żylna zmieszana z limfą przechodzi przez płuca. Powierzchnia jednostek strukturalnych, które tworzą płuca - pęcherzyki płucne - wynosi ponad 150 metrów kwadratowych. Wystarczająco dużo miejsca, niesamowita obfitość, doskonałe warunki do rozmnażania się złośliwych komórek.

  Innymi słowy, istnieją sprzyjające warunki do rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych do płuc przez układ krwiotwórczy (poprzez krew) i limfogeniczny (przez układ limfatyczny).

  Jakie są przerzuty w płucach

  Węzły przerzutowe są bardzo różne, wierzą, że pod względem gęstości są całkowitym odbiciem guza pierwotnego. Jeśli określisz gęstość za pomocą dotyku, wówczas wszystkie nowotwory mają tendencję do kamienistych, a przynajmniej do gęstości kości. Ale gęstość ognisk w płucach jest pojęciem relatywnym, można je wyczuć tylko podczas operacji, która jest niezwykle rzadka w stadium przerzutowym. Gęstość jest określana przez badanie rentgenowskie głównie w diagnostyce różnicowej, czyli w poszukiwaniu oznak charakterystycznych różnic jednej choroby od drugiej.

  Formalnie dzieli się przerzutów i krwiopochodnej Lymphogenous wymienionego w tkance płucnej z limfy i krwi, ale w każdym przypadku, aby zrozumieć, co przyniósł komórki rakowe w zębodołu jest prawie niemożliwe, a praktykujący onkolog całkowicie zbędne, ponieważ niczego nie zmieni. Jakiekolwiek przerzuty na drodze rozprzestrzeniania się, muszą być leczone.

  Metastazy w płucach mają różną formę, są określane przez obrazy rentgenowskie:

  • Ogniskowe przerzuty, które są widoczne na zdjęciach rentgenowskich o różnych średnicach. Tradycyjnie ten wariant przerzutów jest uważany za przejaw mniej agresywnego nowotworu złośliwego. Dzięki niewielkiemu rozproszeniu formacje ogniskowe są bardziej korzystne. Są one uważane za głównie krwiopochodne, to jest przekrwione.
  • Naciekowe przerzutów, gdy komórki nowotworowe z dala od nabłonkowej wyściółki pęcherzyków płucnych, co jest pokazane na RTG w siatki lub różnych form zmętnienia. Ten wariant wykonania jest tradycyjnie uważane za bardziej agresywne nowotwory - inwazyjne za czerniaka i mięsaka otrzymania dominującego ogniskowe zamiast nacieczenia przerzutów do płuc. Te drugorzędne manifestacje są określane jako limfogeniczne.
  • Przerzuty mieszane - połączenie ogniskowych i naciekowych "cieni" w płucach - częste zjawisko w praktyce klinicznej.

  Liczba przerzutów może być:

  • samotny - jedno palenisko;
  • osoba - nie więcej niż dziesięć;
  • wielokrotny.

  Węzły przerzutowe są małe i duże, a mimo to łączą się ze sobą, jednostronnie, gdy jedno z nich ma wpływ na płuca i obustronny.

  Wokół przerzutów mogą również żyć bakterie, ale drzewo oskrzelowe przechodzi niesterylne powietrze, a guz zmienia miejscową odporność i pojawia się stan zapalny. Gdy wewnętrzna część guza nie jest wystarczająco odżywiona - umiera i w środku tworzy się zagłębienie. Jeśli taka wnęka łączy się z oskrzeniem, wtedy bakterie mogą do niej wejść, a jama wypełni się ropą.

  Jaka jest różnica między przerzutami do płuc a przerzutami do opłucnej?

  Pleura - film tkanki łącznej. Składa się z dwóch arkuszy: jedna pokrywa zewnętrzną część płuc, a druga leży w ścianach klatki piersiowej. Pleura jest ściśle związana z płucami. W nim także mogą występować przerzuty, ale znacznie rzadziej. Nowotwory z płuc mogą kiełkować w opłucnej i odwrotnie. Często w płucach wykrywane są przerzuty, a opłucna nie ulega uszkodzeniu.

  Diagnostyka

  W przypadku podejrzenia przerzutów do płuc stosuje się następujące metody diagnostyczne:

  • Radiografia. Prosta i szybka, ale nie najbardziej informatywna metoda diagnozy. Zwykle na zdjęciach widać tylko nowotwory większe niż 1 cm;
  • Tomografia komputerowa. Może wykryć ogniska mniejsze niż 5 mm. Nie jest to możliwe w przypadku radiografii i MRI;
  • Biopsja płuc. Zwykle wykonuje się igłę. Otrzymano niewielki fragment tkanki guza do badania;
  • Bronchoskopia. Badanie endoskopowe, podczas którego specjalny instrument ze źródłem światła i kamerą wideo - bronchoskopem - wstrzykuje się do drzewa oskrzelowego. Podczas zabiegu można wykonać biopsję.

  Z reguły obserwacja dynamiczna pacjenta onkologicznego po leczeniu guza pierwotnego wymaga regularnej radiografii klatki piersiowej. Podczas wykrywania cienia w płucach prawidłowe jest wykonanie tomografii komputerowej z wprowadzeniem środka kontrastowego. CT może wykryć ogniska o wielkości mniejszej niż 5 mm, co nie jest możliwe przy rezonansie magnetycznym. W przyszłości, aby monitorować dynamikę procesu po leczeniu, konieczne będzie również wykonanie CT.

  Bezcelowe zrobić przed leczeniem CT, a następnie przejść do konwencjonalnej RTG płuc, próbując porównać obrazów w celu określenia różnicy między poprzedniego stanu płuc z teraźniejszością. CT wykrywa formacji drobniejsze, jak Roentgen stanie w najlepszym wykonaniu identyfikacji ognisk więcej niż 1 cm, czyli mniej niż centymetr nowotworu „upadku” poza kontrolą, gdy nie ma możliwości, aby badanie CT odniesienia. Nie można ocenić wpływu leczenia na parę widocznych dużych ognisk. Niektóre guzy z chemioterapii maleją, niektóre zwiększają się, a inne są stabilne przez wiele miesięcy.

  Objawy kliniczne

  Objawy kliniczne przerzutów w płucach zależą od stopnia uszkodzenia i zajęcia zmian zapalnych.

  • ból w klatce piersiowej;
  • uporczywy kaszel;
  • nieczystość krwi w plwocinie;
  • osłabione oddychanie;
  • świszczący oddech;
  • słabość;
  • utrata masy ciała.

  Przy pojedynczych okrągłych ogniskach, niewielkich rozmiarach, nie mogą występować żadne oznaki uszkodzenia, często są one przypadkowo wykrywane podczas badania kontrolnego. Obszar płuc jest ogromny, a kilka centymetrów kwadratowych uszkodzenia pęcherzyków płucnych nie wpłynie na wymianę gazową i stan pacjenta. Wiele cieni, gdy nie są już liczone, pogorszy stan zdrowia, wywołując suchy kaszel, który nie reaguje dobrze na tłumiące kaszel.

  Naciekowe przerzuty przed czuję, ponieważ często są one łączone przez zapalenie tkanki otaczającej guz - zapalenie płuc. Jest kaszel, może być temperatura, osłabienie, prawie jak zapalenie płuc, ale trochę łatwiejsze. Niedrożność oskrzeli guza będzie skutkować niedodma - zakończenie hydrodynamicznego części płuc, zakażenia łączenia znacznie pogorszyć stan, temperatura wzrośnie, nastąpi zadyszki. Odbieranie antybiotyków pomaga złagodzić stany zapalne i poprawia zdrowie, ale nie na długo, bo guz rośnie i airless część światła również wzrasta. I znowu to rozpala, a to idzie w błędne koło.

  Leczenie przerzutów w płucach

  Dzisiaj, stosowanie przerzutów w płucach jest bardziej powszechne niż wcześniej, ale nadal operacje są raczej rzadkie. Radykalne leczenie przerzutów w płucach - operacyjne z zasady jest możliwe pod pewnymi warunkami:

  • nie powinno być guzów pierwotnych ani nawrotów;
  • nie powinno być żadnych przerzutów w innych narządach;
  • przerzuty w łagodnym ognisku i pojedyncze lub nie więcej niż 3 ogniska;
  • tempo postępu procesu nowotworowego powinno być niskie, co do zasady po radykalnym leczeniu guza pierwotnego przed wystąpieniem przerzutów powinno zająć ponad rok;
  • Od pojawienia się przerzutów w płucach przez sześć miesięcy, nie powinno być innych przerzutów;
  • stan pacjenta powinien pozwolić na dość skomplikowaną operację, ponieważ podczas operacji rzeczywista sytuacja może być znacznie gorsza niż opisana w tomografii komputerowej, a będziesz musiał usunąć więcej niż planowano.

  Głównym leczenie przerzutów w płucach - chemioterapia, obwód jest określana przez guza pierwotnego, raka piersi, a więcej terapii hormonalnej, oczywiście, jeśli masz wrażliwość na niego.

  Radioterapię wielu przerzutów w płucach przeprowadzono w grupach eksperymentalnych, wyniki były niezadowalające. Przy jednym wystarczająco dużym ognisku promieniowanie jest możliwe, ale skuteczność jest znacznie gorsza niż w przypadku raka płuc. Obecność przerzutów, wszędzie tam, gdzie wskaźnik rozprzestrzeniania się - rozprzestrzenianie się komórek złośliwych, co nie implikuje dobrego rokowania co do możliwości całkowitego wyleczenia.

  Jakie są prognozy na przeżycie?

  Przerzuty w każdym narządzie sugerują, że mechanizmy obronne organizmu zostały wyczerpane, komórki nowotworowe rozprzestrzeniły się na różne narządy. Remisja jest w większości przypadków niemożliwa. Ale to nie znaczy, że lekarz nic nie może zrobić. Leczenie paliatywne pomoże przedłużyć życie, złagodzić bolesne objawy.

  Opieka paliatywna w przypadku raka przerzutowego w płucach

  Część płuc, zajmowana przez guz, jest wyłączona z procesu oddychania. Na początku pozostała zdrowa tkanka skutecznie radzi sobie i działa na całe płuco. Ale stopniowo guz rośnie, przestaje odpowiadać na chemioterapię i zajmuje coraz więcej miejsca, przychodzi czas, kiedy pozostała zdrowa tkanka przestaje radzić sobie. Płuca nie mogą już dostarczać organizmowi odpowiedniej ilości tlenu i rozwija się niewydolność oddechowa. Niedotlenienie dotyczy wszystkich narządów, przede wszystkim układu sercowo-naczyniowego.

  Objawy niewydolności oddechowej zwiększają się stopniowo:

  • Na początku po wysiłku fizycznym i wysiłku występuje jedynie duszność.
  • Wtedy zadyszka zaczyna przeszkadzać przy minimalnym obciążeniu, przy każdym ruchu;
  • W ciężkich przypadkach dusi się stale, nawet gdy leży w łóżku. Pacjent cierpi na uporczywy kaszel, osłabienie, na nogach pojawia się obrzęk, częste jest palpitacje. Warto wykonać mały ruch, a wszystkie objawy są wzmacniane o rząd wielkości.

  Cierpienie pacjenta może ułatwić terapię tlenową. Ale musisz spędzić go 15 godzin dziennie. Są specjalne maski oddechowe, można je kupić, a mimo to bardzo ciężko jest przeprowadzić takie leczenie w domu. Stanowe kliniki onkologiczne nie hospitalizują takich pacjentów w nagłych wypadkach. Pomoc można uzyskać na oddziale medycyny paliatywnej, ale w Rosji jest ich bardzo mało. W zwykłym szpitalu praktycznie nie ma pomocy. Terapię tlenową można uzyskać w hospicjum, ale nie ma praktycznie żadnej terapii objawowej. W przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej jedna terapia tlenowa nie wystarczy. Potrzebujesz wsparcia oddechowego - sztuczna wentylacja. W tym przypadku wentylacja odbywa się przez maskę, nie wykonuje się intubacji tchawicy.

  Takie leczenie nie złagodzi raka i nie niszczy przerzutów, ale może znacznie złagodzić stan pacjenta:

  • zmniejszy się duszność;
  • zrelaksuj mięśnie oddechowe, które ostatnio musiały intensywnie pracować;
  • skład krwi jest znormalizowany, zmniejszy się niedobór tlenu;
  • nawet zmiany zapalne w płucach zmniejszają się;
  • w końcu osoba przestaje dyszeć, jakość życia ulegnie poprawie.

  Niemożliwe jest udzielenie pomocy osobie z ciężkimi zaburzeniami oddychania w domu. Jego krewni nieustannie słyszą, jak ciężko oddycha, sapie, kaszle, ale nie mogą pomóc. Wszyscy cierpią.

  Lekarze onkologów i reanimatorów Kliniki Europejskiej wiedzą, jak pomóc pacjentowi z przerzutowym rakiem płuc w ramach opieki paliatywnej. Właściwe leczenie uratuje Cię od poważnych objawów, da ci cenny czas.

  O Nas

  W przypadku białaczki prawidłowy jest proces dojrzewania i dzielenia komórek krwi znajdujących się w szpiku kostnym. Niedojrzałe, rozwijające się patologicznie białe krwinki wypełniają krew.