Wszystko o gruczolakoraku jajnika

W większej połowie płci pięknej z początkiem menopauzy rozpoczyna się wiele problemów z narządami rozrodczymi i układem moczowo-płciowym. Gruczolakorak jajnika stanowi przyzwoity procent całej masy możliwych patologii i jest najbardziej niebezpieczny dla życia kobiety.

Gruczolakorak jest złośliwym nowotworem, który składa się z komórek gruczołowych warstwy nabłonkowej wyściełającej organy od wewnątrz. Ta forma onkologii jest również nazywana rakiem gruczołowym, który jest najczęstszy i może dotyczyć wszystkich narządów wewnętrznych i układów. Głównym zagrożeniem jest to Rak jajnika praktycznie nie jest diagnozowany na pierwszych etapach rozwoju, szybko przerzutuje i wpływa na pobliskie narządy i tkanki. Śmiertelność to ponad 50% wszystkich zarejestrowanych epizodów.

Przyczyny gruczolakoraka

Specyficzna przyczyna gruczolakoraka jajnika lub niektórych innych narządów jest nieznana. Istnieje wiele czynników predysponujących z dziedzicznością, to znaczy, jeśli w rodzinie występowały przypadki zachorowań na raka, odsetek prawdopodobieństwa wzrasta kilkakrotnie.

Aspekty etiologiczne, które przyczyniają się do patologicznego podziału komórek nabłonka jajnika, są następujące:

 • niestabilne tło hormonalne;
 • zaburzenie procesów metabolicznych (cukrzyca, otyłość);
 • późna ciąża;
 • wczesny początek aktywności seksualnej;
 • przewlekłe procesy zapalne układu moczowo-płciowego;
 • cysty, włókniaki i inne łagodne nowotwory macicy i jajników w większości przypadków mają tendencję do późniejszego złośliwego charakteru;
 • dieta nasycona tłuszczami zwierzęcymi i węglowodanami;
 • długi kontakt z substancjami chemicznymi i radioaktywnymi;
 • fizjologiczne zmiany w składzie hormonalnym spowodowane starzeniem się organizmu kobiety powodują gruczolakoraki jajnika;
 • używać przez długi czas leków hormonalnych.

Ważona świadomość onkologiczna życia i wpływ jednego lub więcej z powyższych czynników, mogą razem przyczynić się do rozwoju gruczolakoraka jajnika.

Odmiany postaci gruczolakoraka

Gruczolakorak jest dość złożoną formą raka, która ma wiele niuansów w diagnozie i definicji. Istnieją formy i rodzaje raka gruczołowego według następujących kryteriów:

 • na cechy struktury komórkowej;
 • według etapów przebiegu procesu patologicznego;
 • w przypadku trudności diagnostycznych;
 • według stopnia złośliwości.
Prawidłowa definicja rodzaju, formy i zakresu procesu onkologicznego determinuje adekwatność, celowość i skuteczność specjalistycznego opracowania planu środków terapeutycznych dla gruczolakoraka jajnika.

Definicja klasyfikacji gruczolakoraka przez różne czynniki

Według stopnia zróżnicowania W zależności od cech i trudności diagnostycznych wyróżnia się następujące typy gruczolakoraka:

 • wysoce zróżnicowana forma raka gruczołowego jest uważana za najbardziej lojalną formę w onkologii, która jest dobrze uleczalna, ponieważ odchylenia w strukturze zmienionej komórki nie są praktycznie określone;
 • umiarkowanie zróżnicowany typ przyjmuje wartość pośrednią, co zmniejsza stopień korzystnego rokowania i zwiększa odsetek nawrotów i śmiertelności;
 • niedrobnokomórkowy gruczolakorak jajników jest spowodowany szybkim wzrostem i podziałem komórek nowotworowych z przerzutami przez układ limfatyczny do innych narządów.

Typ niezróżnicowany gruczolakoraka jest najbardziej złośliwy Oczywiście, jest piorunująca postać raka rozwija się szybko, chwytając tkanek sąsiadujących narządów, a za pomocą układu limfatycznego przerzuty do mózgu i płuc, które w 98% przypadków jest śmiertelnych.

Według typu histologicznego

Zgodnie ze strukturą komórkową rozróżnia się następujące odmiany:

 • jasnokomórkowa postać gruczolakoraka jest niezwykle rzadka i scharakteryzowana jako najbardziej złośliwa, z wyraźnymi przerzutami, trudnościami w diagnozie i leczeniu;
 • gruczolakorak jajnika z endometrioidą stanowi około 10% wszystkich nowotworów, jest dobrze uleczalny i ma optymistyczne perspektywy na przyszłość;
 • śluzowego gruczolakoraka postać zwykle dotyczy jednej jajnika, nowotwór, ale wzrasta do znacznego rozmiaru, wpływając na sąsiednie narządy i szybko rozwija się pod względem przerzutów zazwyczaj rozwija się w tle pseudomucinous torbieli;
 • mieszanie kilku odmian gruczolakoraka powoduje obecność heterogenicznych komórek, które charakteryzują atypowe cechy patomorfologiczne;
 • Proces onkologicznych przejawia pokonania obu jajników, z przerzutów we wczesnych stadiach rozwoju od kiełkowania guz o znacznej wielkości, w pobliżu narządów miednicy o najniższym stopniu przeżywalności wynosi 80% wśród ogólnych wskaźników raka i jest znany jako surowiczego gruczolakoraka jajnika.

Szczególnie wiarygodnie ustalić strukturę komórkową i szybkość procesu progresji jest dość trudnym zadaniem, które można rozwiązać jedynie pod warunkiem dostępności nowoczesnego sprzętu medycznego i niektórych badaniach histologicznych.

Objawy kliniczne gruczolakoraka

Proces onkologiczny w jajnikach jest praktycznie niemożliwy do rozpoznania na początkowym etapie jego rozwoju. Zwykle Objawy nie dają konkretnych objawów raka, więc przy rozróżnianiu możliwych diagnoz, onkologia jest umieszczana na ostatnim miejscu. Wykrywanie procesu nowotworu jajnika z aktywnym podziałem komórek atypowych zdiagnozowano czasami z widocznymi przerzutami do innych narządów.

Objawy rozwoju gruczolakoraka jajnika mogą być następujące:

 • naruszenie cyklu miesiączkowego;
 • zmiany charakteru menstruacji, to znaczy mogą występować obfite krwawienia lub niewielkie wyładowania;
 • tkliwość w podbrzuszu jest okresowa lub stała, co powoduje wzrost guza i ściskanie sąsiednich narządów;
 • bolesne odczucia podczas seksu;
 • zaburzenia w pracy jelit, które charakteryzują się częstymi zaparciami, a czasem mogą wystąpić niedrożność jelit;
 • nasilenie objawów ogólnego zatrucia (utrata masy ciała, brak apetytu, utrata siły, drażliwość, utrata wydajności);
 • podwyższone węzły chłonne;
 • wybrzuszenie brzucha na tle ogólnego wycieńczenia;
 • w przypadkach świadomości dezorientacji przerzutowej, powstawania wolnego płynu w jamie brzusznej lub złośliwego zapalenia opłucnej podczas przerzutów do płuc.
Gruczolakorak jajnika endometrialnego typ jest bardzo powszechne u kobiet w okresie menopauzy, tak charakterystyczne objawy płci pięknej jest bardzo często związane z epizodami menopauzie. Jednak kobiety, które biorą się z należytą starannością i regularnych wizyt u ginekologa, mają zdolność do terminowego diagnozowania zmian patologicznych Rak plan, który daje wysoki wskaźnik przeżycia.

Zasady diagnozy gruczolakoraka

Najważniejsze w leczeniu gruczolakoraka jajnika jest prawidłowe określenie diagnozy ze wszystkimi niuansami gatunku i typem histologicznym guza. Dokładna definicja znaków etiologicznych i patomorfologicznych pozwala lekarzowi na przepisanie planu środków terapeutycznych, który ma na celu wyeliminowanie problemu, przynajmniej w miarę możliwości. Odmiany gruczolakoraka wymagają pewnego podejścia, które wymaga użycia kilku metod. Życie kobiety bardzo często zależy od dokładności diagnozy.

We współczesnej medycynie szeroko stosowane są innowacyjne metody i następujący przybliżony plan badania pacjentów:

 • gromadzenie anamnezy życia, która polega na ujawnieniu obecności krewnych z chorobami nowotworowymi układu moczowo-płciowego;
 • gromadzenie wywiadu choroby, polegającego na omówieniu problemu wystąpienia choroby i charakteru pierwszych objawów klinicznych;
 • zwykle badanie ginekologiczne kobiety za pomocą luster i metoda obmacywania w wielu przypadkach umożliwia postawienie wstępnej diagnozy;
 • specyficzne badania krwi dla markerów gruczolakoraka jajnika;
 • Ultradźwięki mogą określić wielkość guza, stopień uszkodzenia jajników i obecność przerzutów w innych narządach;
 • CT i MRI dokładnie określają cechy struktury histologicznej, dają obraz warstwowy zmian w narządzie i stopnia uszkodzenia węzłów chłonnych;
 • biopsja tkanki gruczolakoraka za pomocą specjalnej igły pozwala określić rodzaj komórek nowotworowych;
 • metoda laparoskopowa.

Etapy rozwoju gruczolakoraka

Rokowanie dla gruczolakoraka lub gruczolakoraka zależy od stadium procesu patologicznego i natury tkanki nowotworowej. Specjaliści wyróżniają cztery etapy przebiegu klinicznego procesu raka jajnika, czyli:

 • w pierwszym etapie odnotowuje się uszkodzenia tkanek i zaburzenia funkcji jajników;
 • drugi etap charakteryzuje się zaangażowaniem obszaru miednicy w proces onkologiczny ściany brzucha;
 • w 3 stadiach gruczolakoraka jajnika - obecność przerzutów w pobliskich narządach i regionalnych węzłach chłonnych;
 • Etap 4 jest uważany za ostatni etap życia i raka, w prawie wszystkich przypadkach, ciało kobiety jak przerzutów sięga ważnych organów takich jak mózg, wątroba, żołądek i płuca.

Onkologia jajników wykrywana jest w 1-2 etapach tylko w 23-25% przypadków całkowitej zapadalności. Większość przypadków wykrycia raka gruczołowego występuje w stadium 3 i wynosi około 50%. W najbardziej zaniedbanym stadium choroba jest diagnozowana tylko u 10% pacjentów.
Kobiety z gruczolakorakiem wykrytym w 3 stadiach żyją dłużej niż 5 lat w zaledwie 30% przypadków. Największa przeżywalność gruczolakoraka jajnika występuje w 1-2 etapach i wynosi 90%. W stadium 4 gruczolakorak w życiu jajników nie przekracza 2-3%, w większości pacjenci umierają na skutek zatrucia nowotworowego w pierwszym roku po rozpoznaniu guza.

Leczenie

Leczenie gruczolakoraka jajnika zależy od następujących czynników:

 • etap procesu;
 • stan fizyczny pacjenta;
 • wiek;
 • stopień zróżnicowania i rodzaj struktury histologicznej.

W większości przypadków stosuje się terapie łączone, to znaczy, wraz z interwencją chirurgiczną, chemioterapią lub napromieniowaniem. Jeśli choroba zostanie wykryta na ostatnim etapie, w większości przypadków operacja jest już przeciwwskazana, dlatego chemioterapia i leczenie objawowe są stosowane w celu złagodzenia stanu pacjenta.

Znalazłeś błąd? Wybierz i naciśnij Ctrl + Enter

Gruczolakorak jajnika: rodzaj guza, leczenie i rokowanie

W jajnikach powstają nowotwory innej natury, zarówno złośliwe, jak i łagodne. Złośliwe formacje często mają gruczołowego raka lub gruczolakoraka.

Ten nowotwór jest nieprawidłową złośliwą gruczołową proliferacją tkanki jajnika. Takie formacje są stosunkowo rzadkie, jednak przy wczesnej diagnozie są dość dobre w leczeniu.

Przyczyny i czynniki ryzyka

Istnieje wiele sprzeczności dotyczących przyczyn, które powodują rozwój raka gruczołowego jajnika, jednak onkolodzy identyfikują pewne czynniki, które mają szczególnie silny wpływ na tworzenie takich formacji.

 1. Niekontrolowane lub długotrwałe stosowanie doustnej antykoncepcji.
 2. Nadwaga, otyłość.
 3. Niekorzystna sytuacja ekologiczna.
 4. Napromienienie.
 5. Długotrwałe stosowanie niektórych leków, takich jak leki z niepłodności;
 6. Dziedziczne predyspozycje genetyczne;
 7. Wczesna menstruacja i późniejszy początek menopauzy;
 8. Nadużywanie proszku, talku, rumieńców i innych środków masowych o zastosowaniu kosmetycznym;
 9. Podwiązanie jajowodów, usunięcie jajnika;
 10. Niezdrowa dieta;
 11. Napromienienie.

Dlatego szczególnie ważne jest, aby takie kobiety poddawano prewencyjnemu badaniu ginekologicznemu co sześć miesięcy.

Objawy gruczolakoraka jajników

Początkowe etapy rozwoju gruczolakoraka są ukryte dla pacjentów, a kiedy objawy są zamanifestowane, dość trudno jest podejrzewać, że na nich występuje onkologia.

 • Jednym z pierwszych objawów gruczołowego raka jajnika jest zaburzenia miesiączkowania, którzy są w nieregularnym cyklu, ale jako gruczolakorak jajnika występuje częściej u kobiet w wieku przedmenopauzalnym, że taka nieprawidłowość jest często spisywane w okresie menopauzy.
 • Kobiety również świętują niewyrażona bolesność i nieprzyjemne odczucia w dolnej części otrzewnej.
 • Często rak gruczołowy towarzyszą zaburzenia czynności jelit, takie jak wzdęcia lub obrzęk, przedwczesne nasycenie i poczucie pełności żołądka, funkcjonalne zaburzenia trawienia.
 • Kiedy guz osiągnie znaczny rozmiar, to jego można wykryć przez badanie dotykowe.
 • Przy dużych rozmiarach powstaje nacisk na struktury wewnątrzorganiczne, które powodują trudności w oddychaniu i niedrożność jelit.
 • Niektórzy pacjenci zauważają występowanie bólu w kontakcie seksualnym.

Gdy choroba osiąga szczyt rozwoju, kobieta zmienia kształt brzucha, często cierpi na duszność, a węzły chłonne znacznie się zwiększają. Gruczolakorak często powoduje przerzuty limfogeniczne, rozprzestrzeniając się przez odległe narządy.

Klasyfikacja gatunków

Gruczolakorak jajnika klasyfikowane według cech histologicznych surowiczego i słabo zróżnicowanego, brodawczakowatego i śluzu, endometrialnego i jasne guza komórek.

Każda z tych odmian różni się pod względem ich indywidualnych cech, dlatego warto je rozpatrywać osobno.

Serous

Podobna postać gruczołowego raka jajnika jest uważana przez specjalistów za najbardziej agresywny typ onkologii jajników. Zwykle rozwija się na obu jajnikach.

Nieprawidłowo złośliwe struktury komórkowe są zdolne do wytwarzania surowiczego sekretu, który jest identyczny w kompozycji do płynu wytwarzanego przez nabłonkową warstwę jajowodów. Strukturę guza charakteryzuje zawartość wielokomorowych utworów torbielowatych.

 • Poważny rak gruczołowy charakteryzuje się dużymi rozmiarami guzów, aż do dużych.
 • Nowotwór charakteryzuje się wczesnymi przerzutami i intensywnym wzrostem, przenika do innych narządów, zwłaszcza gruczołu (tkanka w otrzewnej), co jest silnie związane z trawieniem i układem krążenia. Dlatego u kobiet z podobną postacią raka jajnika występują towarzyszące zaburzenia czynności trawiennej i krążeniowej, komplikujące i tak już poważny stan pacjenta.
 • Charakterystyczną komplikacją jest również wodobrzusze.
 • Poważny gruczołowy rak jajnika występuje głównie u pacjentów w średnim wieku.

Nisko zróżnicowany

Ten typ onkologii jajników charakteryzuje się niskim zróżnicowaniem struktur komórkowych, który jest wyrażany przez brak wyrażonej charakterystyki guza. Guz jajnika o niskim stopniu złośliwości charakteryzuje się nietypowymi strukturami komórkowymi, ich powolnym rozwojem i wzrostem.

Brodawki

Około 80% przypadków gruczolakoraka jajnika występuje w brodawkowatym typie formacji.

Taki guz wyróżnia się specjalną strukturą struktury wewnętrznej, która polega na obecności kapsułki, wewnątrz której jest wyłożona warstwą nabłonkową papilli i zawierającą ciecz.

Taka struktura często powoduje zamieszanie w określaniu rodzaju guza i komplikuje diagnozę.

Dlatego przy identyfikacji takiego gruczolakoraka konieczne jest dokładne przestudiowanie struktury edukacji i charakteru jej zawartości, stopnia zróżnicowania i porażki. Takie podejście diagnostyczne pomoże odróżnić raka gruczołu jajnikowego od innych formacji.

Mucinous

Śluzowy gruczolakorak jajnika charakteryzuje się obecnością torbieli w strukturze guza, które są wypełnione śluzowatą zawartością. Komórki mogą kiełkować w jamie brzusznej, a następnie powstałe w nim przerzuty zaczynają aktywnie uwalniać dużą ilość wydzielin śluzowych.

Guz ten różni się tym, że zawiera wiele przegród tworzących tzw. aparat, który pozwala zidentyfikować ten typ gruczolakoraka jajnika. Najczęściej występująca postać śluzowa guza u kobiet po 30 roku życia, najczęściej ma charakter obustronny.

Wyczyść komórkę

Ten typ gruczolakoraka jest dość rzadki, stanowią one zaledwie 3% całkowitej liczby guzów nabłonka jajnika.

Cechą charakterystyczną tych guzów jest różnorodność rodzajów struktur komórkowych, takich jak goździki i przezroczyste komórki glikogenu. Ten rodzaj gruczolakoraka jajnika jest uważany za najmniej zbadany dzisiaj, chociaż wiadomo, że jest on wrażliwy głównie na 50-letnich pacjentów i starszych.

Rak typu światło-komórka odnosi się do wysokiej jakości onkologii, wpływa głównie na jeden jajnik, tworząc dużą formę miednicy.

Trudno jest zdiagnozować gruczolakorak z wyraźną komórką, ponieważ często mylony jest z innymi nowotworami.

Endometrioid

Taki guz ma strukturę podobną do nowotworu, charakteryzuje się głównie torbielowatą strukturą i jest wypełniony grubą brązową substancją.

Takie formacje mają zaokrąglony kształt i nogę, są guzami litymi i zawierają płaskie ogniska nabłonka.

Endometrialne gruczolakoraki jajnika występują u pacjentów w wieku powyżej 30 lat, a u 15% towarzyszy im złośliwa onkologia organizmu macicy.

Taki rak jajnika rozwija się dość powoli i bezobjawowo, ale przy wczesnym wykryciu ma korzystne przewidywania.

Etapy rozwoju

Rozwój gruczolakoraka jajnika następuje w kilku etapach:

 • W pierwszym etapie zmiana jest zlokalizowana wyłącznie w tkankach jajników i nie wykracza poza nie;
 • W drugim etapie procesu nowotworowego gruczolakorak jajnika wyrasta w jamie brzusznej, ograniczając się do obszaru niskiego pływu;
 • W trzecim etapie gruczołowy rak jajnika powoduje przerzuty do tkanek wątroby i innych struktur organicznych w okolicy brzucha, a także pachwinowych węzłów chłonnych;
 • Czwarty stopień gruczolakoraka rozpoznaje się w przypadkach, w których istnieje odległe przerzuty w tkankach mózgowo-rdzeniowych, płucnych lub kostnych.

Dość często na tle procesu onkologicznego w zapaleniu jajnika rozwija się, wtedy kobieta ma charakterystyczną bolesność pociągania, która jest trudna do przypisania rakowi.

Właśnie dlatego gruczolakorak jajnika jest najczęściej wykryty, gdy przerzuty przenikają do tkanek wątrobowych, czemu towarzyszy obfite gromadzenie się płynu w jamie brzusznej i charakterystyczny występ brzucha.

Diagnoza guza

Badania diagnostyczne mają ogromne znaczenie w wykrywaniu niebezpiecznej patologii. Właściwe podejście pozwala dokładnie określić typ onkologii i wybrać najbardziej skuteczną metodę terapii, która znacząco poprawia przeżycie pacjentów.

Każda diagnoza rozpoczyna się od badania lekarskiego i anamnezy. Następnie, jeśli istnieje podejrzenie onkologii, ginekolog kieruje kobietę do dodatkowych badań, takich jak:

 • Badanie ultrasonograficzne narządów o niskim przepływie;
 • Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa;
 • Biopsje tkanek nowotworowych itd.

Istotną rolę odgrywa wykrywanie obecności czynnych organizmów, chociaż ich specyficzność nie różni się od wysokich wskaźników, dlatego analiza badań materiałów uzyskanych za pomocą biopsji jest uważana za najbardziej aktualną na dzień dzisiejszy.

Terapia patologii

Podejście terapeutyczne opiera się na różnych niuansach, takich jak stadium procesu nowotworowego, jego typ i ogólny stan pacjenta. Najczęściej stosowane metody chemioterapii i interwencji chirurgicznej.

Gdy wykrywane we wczesnych stadiach leczenia jest zwykle oparte na miejscowym usunięciu guza pierwotnego, chociaż częściej guz jest nadal usuwany wraz z zajętym jajnikiem.

W niektórych przypadkach technika ta jest stosowana jako główna metoda leczenia (na przykład, gdy operacja jest przeciwwskazana). Zwykle chemioterapia opiera się na stosowaniu leków cytostatycznych, które mają działanie przeciwnowotworowe.

Pod koniec leczenia pacjent jest pod stałym nadzorem onkologa, aby zapobiec nawrotowi choroby i poddać się dodatkowemu leczeniu w odpowiednim czasie.

Prognoza przeżycia

Prawdopodobieństwo przeżycia w przypadku raka jajnika zmniejsza się wraz ze wzrostem zaawansowania procesu nowotworowego.

Korzystny wynik można oczekiwać tylko wtedy, gdy terapia została przeprowadzona prawidłowo i na pierwszym etapie procesu nowotworowego. Jeśli się dowiesz:

 • Na początkowym etapie szanse na przeżycie wynoszą około 90%;
 • W drugim etapie - około 60%;
 • W obecności przerzutów przeżywa tylko 10-16% kobiet.

W przypadku zdolności do pracy, prognozy są w większości korzystne, ponieważ brak narządów układu rozrodczego nie wpływa na zdolność do pracy fizycznej.

Unikaj gruczolakoraka jajnika może być:

 • Porzuciwszy niezdrowe nawyki i spożycie żywności za pomocą konserwantów i substancji rakotwórczych;
 • Kontrolowanie wagi;
 • Życie w strefie przyjaznej środowisku.

Ponadto każda "kobieca" patologia powinna być traktowana z umiejętnościami, wykonywania wizyt lekarskich i nie traktować ich metodami krajowymi, narażając się na nieuzasadnione ryzyko.

Etapy, typy i współczynniki przeżycia dla gruczolakoraka jajnika

Gruczolakorak jajnika jest chorobą onkologiczną charakteryzującą się pojawieniem się i rozwojem nowotworu złośliwego opartego na tkankach nabłonkowych i gruczołowych żeńskiego gruczołu rozrodczego. Dlatego ta choroba ma drugie imię, a wielu znanych jest jako rak gruczołowy. Osobliwością i niebezpieczeństwem tej choroby jest fakt, że jest ona dość łatwa do leczenia z odpowiednią diagnozą.

Odkryty na wczesnym etapie rozwoju guz po skutecznej i kompetentnej terapii znika bez śladu, ale w przypadku późnego wykrycia choroby prawdopodobny jest śmiertelny wynik. Wynika to z szybkiego wzrostu guza i szybkiego przerzutu. Wnikając do narządów znajdujących się w sąsiedztwie, nowotwór złośliwy wpływa na nie, powodując zakłócenie ich funkcjonalności i często prowadzi do śmierci pacjenta.

Cechy i rodzaje guza

Gruczolakorak jajnika jest jedną z najczęstszych chorób kobiecych gonad. Jego główną cechą wyróżniającą - szybki wzrost i zdolność przenikania do sąsiednich narządów. Ponadto na wczesnym etapie rozpoczyna się tworzenie przerzutów, co czyni chorobę szczególnie niebezpieczną. Terminowe wykrywanie nowotworu nie zawsze jest możliwe i odpowiednio zwiększa ryzyko, że prognoza będzie niekorzystna.

Nie mniej ważne jest to, że toksyny uwalniane przez raka niszczą układ odpornościowy kobiecego ciała, przyczyniają się do pogorszenia ogólnego stanu i nie nadają się do kontroli immunologicznej. Specjalna struktura jajników jest powodem, że nowotwór zostanie wykryty we wczesnym stadium jest prawie niemożliwe, rozwój objawów choroby często są nieobecne, a powstawanie przerzutów zaczyna się bardzo wcześnie i szybko rozwinięte, rozprzestrzenia się do narządów jamy brzusznej i wpływ na węzły chłonne. Wszystko to sprawia, że ​​prognoza jest niekorzystna i sugeruje, że oczekiwana długość życia pacjenta zależy bezpośrednio od prawidłowej diagnozy i skutecznego leczenia na czas.

Wiadomo dzisiaj, guzy gruczołowe różnią się:

 • struktura histologiczna;
 • działalność związana z rozwojem i rozwojem;
 • struktura.

W zależności od cech nowotworu rozróżnia się gruczolak:

 • wysoki, umiarkowany i niski;
 • brodawkowaty;
 • śluzowy;
 • surowicze;
 • jasne komórki;
 • endometrioidalny.

Według ekspertów, najbardziej niebezpieczny jest surowiczo gruczolakorak jajników. Charakteryzuje się szybkim rozwojem, powikłanym diagnozą, wczesnym pojawieniem się przerzutów. Natychmiast przenika do sieci, powoduje rozwój puchliny brzusznej, upośledzenie krążenia krwi i funkcjonowanie narządów trawiennych.

Nisko zróżnicowany charakteryzuje się powolnym wzrostem i mniej aktywnym pojawieniem się przerzutów. Lekarze uważają ten obrzęk najmniej niebezpieczne dla pacjentów, ponieważ prawie nie przenika do sąsiednich narządów, i nadaje się bardziej łatwo zdiagnozowane poprzez możliwości terapii w odpowiednim czasie, aby wyznaczyć środki terapeutyczne i rozpocząć ich realizację.

Brodawcza różni się obecnością kapsułki, wewnątrz której znajduje się warstwa nabłonka brodawkowatego. Jest to najczęstszy typ gruczolakoraka. Jest obserwowany w ponad 75% przypadków zdiagnozowanej choroby. Główną cechą jest to, że nabłonek brodawkowy powoduje, że proces diagnozowania jest złożony i wymaga badania, podczas którego zostanie określona struktura guza.

Gruczolakorak endometrioidalny lewego jajnika występuje rzadko, a w większości przypadków u kobiet, które nie rodziły. Cystadenocarcinoma jajnika można wykryć u pacjentów cierpiących na zaburzenie metaboliczne. Niebezpieczeństwo takiego nowotworu polega na tym, że jest praktycznie bezobjawowe, a korzystny wynik jest możliwy tylko przy wczesnej diagnozie. Ta formacja przypomina torbiel, zaokrąglony kształt, wypełniony surową zawartością brązowego koloru. Pełnowymiarowy guz osiąga znaczne rozmiary i ma nogę. Rozwój takiego guza prowadzi do pojawienia się złośliwego nowotworu w ciele macicy. Pojawienie się tego typu nowotworu jest możliwe u kobiet w wieku powyżej 35 lat.

Symptomatics and Diagnosis

Główną cechą gruczolakoraka jajnika jest to, że rozwój we wczesnych etapach przebiega bez żadnych ciężkich objawów. Przyczyną leczenia ginekologa często staje się naruszenie cyklu miesiączkowego. Wyraża się to całkowitym brakiem miesiączki, pojawieniem się chude lub odwrotnie zbyt obfite krwawe absolutorium.

Ponadto jednym z objawów istniejących zaburzeń jest pojawienie się bólu o niejasnej etiologii, zlokalizowanego w dolnej części brzucha i promieniującego na prawą lub lewą stronę. W trakcie badania w niektórych przypadkach lekarze odkrywają patologiczny nowotwór, który jest niczym innym, jak początkową postacią złośliwego guza. Przejawienie choroby zależy od etapów i etapów, na których zlokalizowany jest guz. Nowotwór może:

 • wywierać nacisk na sąsiednie narządy;
 • powodować uczucie dyskomfortu;
 • towarzyszy zwiększone wzdęcia lub wzdęcia;
 • Prasuje na narządy wewnętrzne, aby uniemożliwić pacjentowi normalne oddychanie.

Po osiągnięciu znacznych rozmiarów nowotwór staje się przyczyną naruszenia drożności jelita, powoduje zaparcia. Kobiety mówią lekarzowi o pojawieniu się bolesności podczas stosunku płciowego, narzekają na uczucie dyskomfortu w podbrzuszu. Po osiągnięciu pewnego stopnia rozwoju i odpowiedniej wielkości, gruczolakorak można wykryć podczas badania palpacyjnego podczas ręcznego badania w gabinecie ginekologa.

Potwierdź wstępną diagnozę dopiero po pełnym badaniu. Metody nowoczesnej diagnostyki obejmują:

 • badanie ultrasonograficzne narządów miednicy;
 • biopsja i badanie histologiczne tkanek;
 • MRI i tomografia komputerowa.

Innym sposobem na potwierdzenie lub anulowanie wstępnej diagnozy jest stosowanie znakowania. Jednak większość ekspertów wierzy w wyniki biopsji.

Przebieg choroby

Istnieje kilka etapów rozwoju tej patologii, podczas których guz jajnika powiększa się, zaczynają się przerzuty, komórki nowotworu złośliwego przenikają do tkanek sąsiednich narządów. Rozpoznanie choroby w czasie oznacza ratowanie pacjenta lub wydłużenie oczekiwanej długości życia kobiety. Jednak często kobiety zwracają się do lekarza w momencie, gdy gruczolakorak osiąga znaczną wielkość, a przerzuty występują nie tylko w jamie brzusznej, ale w całym ciele.

W pierwszym stadium choroby nowotwór zlokalizowany jest wyłącznie w jajnikach i nie wykracza poza nie. W tej chwili można ją odkryć tylko przez przypadek, ponieważ choroba nie powoduje jeszcze niepokoju kobiety.

Drugi etap to okres, w którym adenocarcenoma kieruje się do jamy brzusznej. Na tym etapie możliwe jest utworzenie pierwszych przerzutów, ale guz nie wpływa na narządy i tkanki znajdujące się w sąsiedztwie.

Trzeci etap może charakteryzować penetrację komórek nowotworowych do sąsiednich narządów zlokalizowanych w jamie brzusznej. Przerzuty dotyczą nie tylko wątroby, śledziony i innych narządów, ale rozprzestrzeniają się również w węzłach chłonnych w okolicy pachwiny. Stadium 3 choroby jest niebezpieczne, ponieważ nie wystarcza do usunięcia guza lub samego jajnika w celu skutecznego leczenia. Duża liczba przerzutów powoduje, że lekarze przepisują chemioterapię. Przetrwanie na tym etapie to nie więcej niż 18% pacjentów, którzy zwrócili się o pomoc.

Czwarty, końcowy etap to przede wszystkim proces przerzutów do narządów, takich jak płuca, tkanki kostne lub mózg i rdzeń kręgowy. Wskaźnik przeżywalności jest niewielki, ale lekarze stosują chemioterapię w celu przedłużenia życia pacjenta.

Żywotność pacjentów

Przy najwcześniejszym wykryciu adenocarcenoma jajnika prognozy dotyczące oczekiwanej długości życia pacjenta mogą być korzystne. We wczesnych stadiach choroby usuwa się guz, który jeszcze nie został przerzuty, a jeśli to konieczne, pozbywa się dotkniętego narządu.

Średnia długość życia pacjentów, u których zdiagnozowano drugi etap adenocarcenoma jajnika jest znacznie zmniejszona, a wskaźnik przeżycia nie przekracza 60%. Mówiąc o niskiej średniej długości życia kobiet ze zdiagnozowanym rakiem jajnika, możemy zdecydowanie powiedzieć, że przetrwać po pojawieniu się przerzutów tylko 10% pacjentów, a pacjenci, dla których decyzja o odmowie chirurgii i chemioterapii są w stanie żyć z tą chorobą od rok do trzech lat.

W celu zabezpieczenia się przed ewentualnym powstania i rozwoju takiej niebezpiecznej choroby trzeba porzucić złe nawyki, obserwować swoją wagę, należy zwrócić uwagę na dietę, ale przede wszystkim ważne jest, aby nie porzucić badania profilaktyczne w przedporodowej klinice.

Gruczolakorak jajnika

Rak jajnika: objawy, przyczyny, rodzaje, leczenie

Rak jajnika jest nowotworem złośliwym, który rozwija się z komórek nabłonka i wpływa na główne gruczoły układu rozrodczego kobiet. W praktyce ginekologicznej chorobę tę rozpoznaje się u 10-12 pacjentów na tysiąc osób i jest główną przyczyną śmierci kobiet cierpiących na nowotwory narządów płciowych. Pomimo postępów w diagnostyce około 75% raków jajnika wykrywa się tylko w późnych stadiach, co znacznie zmniejsza odsetek 5-letniego przeżycia pacjentów.

Mechanizm rozwoju raka

Nabłonkowy rak jajnika stanowi około 75% wszystkich nowotworów tego narządu. Pozostałe gatunki rozwijają się z komórek embrionalnych lub zrębu. Główną przyczyną raka są torbiele jajników, które pojawiają się w procesie cięcia tkanki nabłonkowej wyściełającej błonę surowiczą. W większości przypadków nie można ustalić początku rozwoju inwazyjnego.

Podobnie jak inne choroby onkologiczne, rak jajnika jest konsekwencją zmian w materiale genetycznym płci i komórek somatycznych, co czyni je podatnymi na działanie czynników rakotwórczych. Ich struktura i funkcje są naruszane, przez co zyskują potencjał do malignizacji. Późniejsze narażenie na działanie czynników rakotwórczych może prowadzić do nieodwracalnych zmian, w których traci się kontrolę nad podziałem, wzrostem i różnicowaniem komórek. Istnieje guz nowotworowy, składający się z nietypowych komórek, które mają obce właściwości.

Przyczyny

Wiarygodne przyczyny pojawienia się guza nowotworowego pozostają niewyjaśnione. Jednak nowe dane coraz częściej wskazują, że nowotwór powstaje z powodu niewydolności hormonalnej organizmu. Według statystyk, następujące czynniki rozróżniają, w których prawdopodobieństwo i częstotliwość karcynogenezy znacząco wzrastają. Należą do nich:

 • predyspozycje dziedziczne - u kobiet z rodziny krewnych, którzy cierpią na raka, ryzyko zachorowania na raka jest wyższe;
 • zaburzenia hormonalne czynności jajników - "ciągła" owulacja, niepłodność, wczesna menopauza, po menopauzalna terapia zastępcza;
 • obecność istniejących chorób onkologicznych - na przykład raka jelita grubego lub macicy;
 • przewlekłe zapalenie w przydatkach macicy;
 • Negatywny wpływ środowiska - promieniowanie jonizujące i ultrafioletowe, chemiczne czynniki rakotwórcze itp.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że rak jajnika tworzy się 3 razy częściej u kobiet, które wcześniej operowano z powodu łagodnych nowotworów narządów wewnętrznych. Znajomość głównych przyczyn rozwoju raka pomaga podjąć bardziej poważne podejście do zapobiegania tej dolegliwości, a mianowicie poprzez regularne wizyty u lekarza ginekologa.

Klasyfikacja

W etapach rozwoju nowotworów międzynarodowe stowarzyszenie ginekologów położniczych rozróżnia następujące klasyfikacje:

1. Zmiana jest ograniczona tylko do jajników:

 • Zaangażowany jest jeden jajnik, wodobrzusze nie są obserwowane;
 • oba jajniki są dotknięte, wodobrzusze nie są obserwowane;
 • tworzenie się na powierzchni jajników, występuje wodobrzusze.

2. Dystrybucja patologii w przestrzeni miednicy:

 • porażka jajowodów, macica;
 • porażka innych części miednicy małej;
 • edukacja jest na powierzchni jajników, jest wodobrzusze.

3. Tworzenie przerzutów do otrzewnej, wątroby, pachwinowych węzłów chłonnych i innych narządów jamy brzusznej;

 • kolonizacja otrzewnej, proces nie wykracza poza granice miednicy małej;
 • średnica przerzutów do 20 mm;
 • średnica przerzutów jest większa niż 20 mm, uczestniczą w tym węzły pachwinowe i zaotrzewnowe.

4. Przerzuty do odległych narządów.

W zależności od stopnia zróżnicowania nowotworów występują:

 • wysoce zróżnicowany - struktura komórki jest zbliżona do struktury zdrowej komórki jajowej. Guz jest nieagresywny, perspektywy są najlepsze;
 • Średnie zróżnicowanie - zmniejsza się podobieństwo do pierwotnej komórki;
 • słabo zróżnicowane - podobieństwo zostaje zatarte;
 • niezróżnicowany - nie jest możliwe określenie oryginalnej komórki. Taki rak jest uważany za najbardziej agresywny, prognoza jest najgorsza dla pacjenta.

W zależności od strukturalnych i funkcjonalnych właściwości komórek, z których powstał guz, rozróżnia się następujące rodzaje nowotworów:

 • surowicze;
 • endometrioidalny;
 • śluzowy;
 • jasna komórka.

Surowy rak

Taki guz występuje najczęściej - w 80% przypadków. Średni wiek pacjentów wynosi 63 lata. Poważny rak jajnika uważa się za dość agresywną postać raka i ma wielokomorową strukturę torbielowatą. Guz powiększa się i z reguły w proces biorą udział oba jajniki. Większość kobiet ma wodobrzusze.

W przypadku tej postaci niewydolności jajników rokowanie zależy od stadium, w którym postawiono diagnozę. W większości przypadków wykrywa się surowiczego raka w momencie, gdy istnieje już duża liczba przerzutów w jamie brzusznej.

Bolesność podbrzusza jest głównym objawem raka

Rak endometrioidalny

Występowanie endometrialnego raka jajnika jest związane głównie z endometriozą. Ten typ nowotworów stanowi 10% innych nowotworów nabłonkowych. Zwykle występuje u kobiet w wieku 50-60 lat. W 15-20% przypadków endometrialny rak jajnika łączy się z rakiem endometrium.

Nowotwór składa się ze znacznej liczby łączących się owalnych i rurkowych gruczołów, struktur kosmków i proliferacji komórek w kształcie wrzeciona. Często zdarzają się ogniska martwicy i krwotoku. Rak wpływa na oba jajniki u 17% pacjentów.

Rak śluzowy

Rak szyjki jest drugim najczęściej występującym nowotworem i stanowi około 15-20% wszystkich nowotworów. Najczęściej występuje u pacjentów w wieku 45 lat. Takie nowotwory mają z reguły ogromne rozmiary, gładką powierzchnię i wpływają tylko na jeden jajnik.

Struktura guza jest torbielowatą i stałą. Składa się z komórek żołądkowo-jelitowych, które zawierają mucynę śródplazmozową. Pomimo tego, że ten typ nowotworu nie kiełkuje w kapsułce jajnika, tworzy wiele przerzutów, komplikując proces terapii.

Rak jasnokomórkowy

Ten rodzaj raka występuje dość rzadko - około 1% pacjentów. Źródłem nowotworu jest endometrioza w 70% przypadków. W badaniu mikroskopowym nowotworów stwierdza się obecność kanalikowych, stałych i brodawkowatych struktur.

Ten rodzaj guza dotyczy nowotworów o wysokim stopniu złośliwości. Jak długo osoba z taką dolegliwością żyje, zależy bezpośrednio od etapu jej rozwoju. Na etapie I (a) rokowanie jest korzystne, w innych przypadkach - wskaźnik przeżycia jest bardzo niski.

Objawy choroby

W początkowych stadiach manifestacji raków raczej niewyraźne. Ale zwracając uwagę na ich zdrowie, pacjenci z dużym prawdopodobieństwem będą mogli zauważyć zmiany w ciele. Takie objawy to:

 • zmiana charakteru wydzieliny podczas menstruacji;
 • ból i dyskomfort podczas seksu;
 • trwałe osłabienie, nudności;
 • krwawe wydzielanie, niezwiązane z cyklem miesiączkowym;
 • utrudnione wypróżnianie i opróżnianie pęcherza.

Wraz z postępem patologii zwiększa się objętość brzucha z powodu samego nowotworu, a także rozwijającego się puchliny brzusznej. Dołączone bóle ciągnące o stałym charakterze w podbrzuszu, duszność i stan podgorączkowy.

Diagnostyka

Rozpoznanie jakiejkolwiek choroby nowotworowej jajnika rozpoczyna się od badania ginekologicznego pacjenta. Doświadczony lekarz rozpoznaje obecność guza podczas badania jamy brzusznej i dwunastkowego badania narządów miednicy. Do diagnozy należy zastosować następujące laboratoryjne i instrumentalne metody badania:

 • USG;
 • badania krwi (ogólne, biochemiczne, onkarkery);
 • radiografia;
 • obrazowanie komputerowe i rezonans magnetyczny;
 • badanie laparoskopowe;
 • badanie histologiczne tkanek (biopsja);
 • culdocentesis.

Lekarz powinien wykluczyć choroby, takie jak uchyłkowatość, torbiel jajnika, endometrioza, ciąża ektopowa i łagodny nowotwór. Dodatkowe badania pozwalają ustalić strukturę i cechy raka. Na podstawie uzyskanych danych onkolodzy są określani taktyką leczenia i przewidują dalszy wynik.

Interwencja chirurgiczna jest jednym z głównych sposobów pozbycia się raka

Leczenie raka

Ustalając plan leczenia, należy wziąć pod uwagę wiele czynników: rodzaj guza, stadium rozwoju, jego lokalizację i wielkość. Najbardziej skuteczną metodą leczenia jest interwencja operacyjna. W małych formacjach i przy braku przerzutów jeden lub oba jajniki są usuwane. W innych sytuacjach macicę należy usunąć wraz z siecią.

Oprócz operacji konieczne jest kilka kursów chemioterapii przed i po usunięciu zajętego narządu. Celem jest powstrzymanie dalszego wzrostu raka i zmniejszenie jego wielkości, zniszczenie pozostałych ognisk po operacji i zapobieganie ewentualnym nawrotom. Wybór leków i ich dawkowanie wykonuje onkolog i chemioterapeuta.

Radioterapia nie jest pokazana we wszystkich przypadkach, ponieważ nie wszystkie nowotwory są wrażliwe na taki efekt. W zaawansowanych przypadkach stosuje się go w celu zmniejszenia cierpienia pacjentów. Skuteczność tej metody wynosi nie więcej niż 27%.

Rokowanie z istniejącym rakiem jajników jest bardzo poważne. W przypadku szybkiego leczenia można na stałe pozbyć się tej choroby. W innych warunkach zmniejsza się przeżycie pacjentów, zwiększa się ryzyko nawrotów i przerzutów. Wniosek jest tylko jeden - kobiety powinny regularnie konsultować się ze specjalistami w celu wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów.

Rodzaje i objawy gruczolakoraka jajnika

Gruczolakorak jajnika jest nowotworem tkanki gruczołowej jajnika. Choroba ta jest również nazywana rakiem gruczołowym.

Gruczolakoraka jajnika - rodzaj raka jajnika, to znaczy, raka, w którym zachodzi rozwój nowotworu w proliferację komórek różnych typów nabłonka.

Stopień złośliwości zależy od poziomu różnicowania komórek. To znaczy, w jakim stopniu te komórki są ze swojej struktury. forma, skład różnią się od zdrowych komórek danej części ciała, tkanki, narządu.

Przyczyny gruczolakoraka jajnika

Do tej pory nie ma jednoznacznej i jednoznacznej opinii na temat przyczyn gruczolakoraka jajnika. Ale niektóre z czynników ryzyka są ważne w tej prognozie.

Czynniki te obejmują otyłość, stosowanie wielu leków w leczeniu niepłodności. Pośrednie czynniki ryzyka mogą również obejmować stosowanie sypkich produktów kosmetycznych, takich jak talk lub proszek niektórych rodzajów.

Ponadto istnieje opinia, że ​​istnieje związek między czasem trwania okresu rozrodczego a rakiem jajnika. Tak więc, uważa się, że im dłuższy jest okres rozrodczy (początek cyklu miesiączkowego wcześnie i późno menopauzie występuje), tym większe prawdopodobieństwo rozwoju różnych rodzajów raka jajnika, w tym gruczolakoraka. Chociaż nie ma naukowo udowodnionego związku między tymi procesami.

Nie można wykluczyć tak powszechnego czynnika ryzyka, jak predyspozycje genetyczne. W szczególności kobiety z mutacjami takich genów jak BRCA1 lub BRCA2 są bardziej podatne na gruczolakoraka jajnika.

Istnieje wiele przypuszczalnych czynników ryzyka, ale mają one niewielki wpływ na możliwość wystąpienia gruczolakoraka jajnika. Obejmują one operację usunięcia jajnika, dwustronne pipetowanie, stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych.

Istnieją również typowe czynniki ryzyka, które aktywnie wpływają na występowanie dowolnego rodzaju raka, mianowicie promieniowanie, rakotwórcze pożywienie, sytuacja ekologiczna, jakość powietrza i wody.

Objawy gruczolakoraka jajnika

Rozpoznanie gruczolakoraka jajnika, a także innych rodzajów raka jajnika jest dość trudne. We wczesnych stadiach choroby przebiega bezobjawowo. Wraz z dalszym rozwojem objawy są często pośrednie i trudno jest rozpoznać w nich raka.

W szczególności, pierwszy rak gruczołowy przejawia się w nieregularnym cyklu miesięcznym. Ale ta choroba jest bardziej powszechna u kobiet w wieku przedmenopauzalnym, ponieważ ten objaw lekarzy, a sami pacjenci, często odpisują na zbliżającą się menopauzę.

Istotne jest również w rozwoju objawów gruczolakoraka jajnika nie są wyrażone dyskomfort i ból brzucha, zmiany w funkcjonowaniu jelit, takich jak uczucie wczesnej sytości podczas odbierania żywności, wzdęcia, funkcjonalne zaburzenia trawienne. W późniejszych etapach można już wykryć zmianę wielkości i kształtu jajnika podczas badania palpacyjnego. Może również występować niedrożność jelit lub trudności w oddychaniu. Wynika to z nacisku guza na narządy wewnętrzne. W rzadkich przypadkach może wystąpić ból podczas stosunku.

W późnych stadiach choroby można już zaobserwować zmiany w wielkości brzucha, ciężką duszność, wzrost węzłów chłonnych pachwinowych z możliwymi przerzutami.

W diagnostyce gruczolakoraka jajnika ważna jest definicja onkarkerów. Ale ich specyfika jest raczej niska. Dlatego występuje tak zwane wyniki fałszywie dodatnie. Najczęściej wynika to z takimi chorobami współistniejącymi jak endometrioza, mięśniaki macicy, adenomyosis, łagodnych torbieli, miesiączki, zapalenia narządów miednicy.

Najważniejszym objawem jest pojawienie się określonych danych dla metod diagnostyki sprzętu, takich jak ultrasonografia, multimodalne badania przesiewowe.

Ocenę objawów z podejrzeniem raka jajnika należy leczyć w sposób kompleksowy, ponieważ większość objawów nie jest tymi, które bezpośrednio wskazują na problem.

Ale często rak jajnika jest wykryty przypadkowo, z wszelkimi interwencjami chirurgicznymi, w ramach badań nad innymi chorobami. Zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój raka we wczesnym stadium.

Surowy gruczolakorak jajników

Surowy gruczolakorak jajnika jest najbardziej agresywnym wariantem tego typu raka. Różni się tym, że najczęściej dotyka oba jajniki. Komórki nowotworowe wytwarzają surowicze płyn. Ta ciecz w kompozycji jest podobna do tej, która jest wydalana przez nabłonek jajowodów. Sam guz ma wielokomorową torbielowatą strukturę.

Przy surowiczym gruczolakoraku jajników wielkość guza jest duża, czasami nawet gigantyczna.

Sam guz aktywnie rośnie, sama kapsułka kiełkuje dość szybko. Przerzuty rozwijają się aktywnie, przenikając do innych narządów. Zdumiewające duże sieci. Omentum spełnia ważną funkcję amortyzującą i ochronną, jest związany z układem krążenia i trawienia. Tak więc rozwój surowiczego gruczolakoraka nieuchronnie prowadzi do zakłóceń w pracy tych układów narządów, komplikując ogólny stan pacjenta.

Przerzuty przenikają różne warstwy otrzewnej. W większości przypadków pacjenci cierpiący na tego typu raka jajnika rozwijają wodobrzusze - dużą ilość wody w jamie brzusznej. U ludzi puchlina brzuszna nazywa się dropią.

W 75% przypadków rozwoju nabłonkowego raka jajnika jest to rak surowiczy. Mówiąc o wieku pacjentów, można zauważyć, że najczęściej występuje w wieku średnim.

Nisko zaawansowany gruczolakorak jajników

Nisko zaawansowany gruczolakorak jajnika jest przypadkiem rozwoju nowotworu tkanki gruczołowej jajnika, w którym komórki nowotworowe mają niski poziom różnicowania. W tym przypadku nie oznacza to, że rodzaj raka nie jest zdefiniowany lub trudno jest ustalić jego naturę. Niskie zróżnicowanie wyraża się w fakcie, że same komórki nowotworowe nie mają wyraźnych cech, które często występują w takich przypadkach.

Nisko zaawansowany gruczolakorak jajnika jest często uważany za kolejny etap rozwoju surowiczego gruczolakoraka. Ale w dzisiejszym wyniku nie ma zgody. Ważną rolę w badaniu tego problemu odgrywają obecnie najnowsze badania genetyków w zakresie różnych mutacji określonych onkogenów.

Nisko zaawansowany gruczolakorak jajnika charakteryzuje się nie tylko niską typowością komórek nowotworowych, ale także ich stosunkowo powolnym wzrostem. Właściwości te są charakterystyczne dla guzów granicznych. Borderline odnosi się do takich guzów, które mają niski stopień złośliwości i nie kiełkują w sąsiednich tkankach. Jest to dość powszechna forma guza nabłonkowego, która jednak jest mniej niebezpieczna w porównaniu z resztą.

Gruczolakorak brodawkowaty jajnika

Gruczolak brodawkowaty jajników jest najczęstszym typem gruczolakoraka jajnika. Na to przychodzi około 80%. Należy zauważyć, że wskaźnik zgonów od niego jest stosunkowo wysoki.

Gruczolakorak brodawkowaty jajnika wyróżnia się specjalną strukturą samego guza. W tym przypadku jest uważany za rodzaj surowiczego guza, który ma wyraźną kapsułkę. Kapsułka wewnątrz jest wyłożona nabłonkiem, który rozszerzył się w postaci brodawek i płynnej zawartości. Same są wyrostki łącznikowej ramach tkanki przenika z naczyń krwionośnych, chociaż czasami są wyrostki i bez nich, i pokryta sześcienny i cylindryczną nabłonka. Na wyrostkach czasami występują wypalone masy.

Ze względu na swoją strukturę gruczolakorak brodawkowaty często mylony jest z innymi typami nowotworów. Tak więc konieczne jest, aby zwrócić uwagę na jednym lub obu jajników zaskoczony tym, co struktura i stan nabłonka, który pokrywa wyrostki której depozytów pewien stopień zróżnicowania. To odróżni gruczolakoraka jajnika od innych niezłośliwych formacji. Tak często lekarze, odkrywając torbiele brodawkowe błędnie zaczynają natychmiast przypisywać je złośliwemu.

Śluzowy gruczolakorak jajnika

Śluzowy gruczolakorak jajnika charakteryzuje się tworzeniem cyst. Te torbiele są wypełnione płynem śluzu, od którego pochodzi nazwa tej odmiany gruczolakoraka. Ponadto komórki złośliwego guza mogą wykiełkować zręby torbieli iw konsekwencji osadzić się w otrzewnej. Same komórki różnią się formą i strukturą, zaburzona jest również architektura samego gruczołu. Te przerzuty nowotworowe, które kiełkują do otrzewnej, wydzielają do niej dużą ilość śluzu.

Sam śluz tworzy się wewnątrz torbieli ze względu na fakt, że jego wewnętrzna powierzchnia jest pokryta nabłonkiem, który jest podobny do tego, co znajduje się w szyjce macicy i wytwarza śluz.

Ponadto charakterystyczną cechą śluzowatego gruczolakoraka jajnika jest to, że w uformowanych cystach występuje duża liczba przegród tworzących charakterystyczne komory. Ta funkcja odgrywa kluczową rolę w diagnozowaniu tego typu raka.

Najczęściej ten rodzaj raka występuje po 30 latach. Podczas gdy guz jest mały, choroba przebiega prawie niedostrzegalnie dla pacjenta. Sam guz może osiągnąć ogromne rozmiary wraz z dalszym rozwojem. Dość często śluzowy gruczolakorak atakuje oba jajniki.

Wyczynowy gruczolakorak jajnika

Gruczolakorak jajnika w świetle komórki jest jednym z najrzadszych przypadków gruczolakoraka. Występuje w około 3% wszystkich przypadków nowotworów w jajnikach, które powstają z tkanki nabłonkowej. Ten rak różni się tym, że nowotwór składa się z kilku rodzajów komórek, najczęściej są to przezroczyste komórki z zawartością glikogenu i komórki "ząbkowane".

Ze względu na to, że ten rodzaj raka jest niezwykle rzadki, jego wiedza jest jak dotąd najmniejsza.

Najczęściej choroba ta występuje u pacjentów w wieku powyżej 50 lat.

Gruczolakorak jajnika o jasnych komórkach ma wysoką zdolność do przerzutów. Co więcej, sam fakt występowania gruczolakoraka o jasnych komórkach w jajniku może często być wynikiem przerzutów jasnokomórkowego raka innych narządów (na przykład nerek).

Wiadomo, że rak jasnokomórkowy ma bardzo wysoki stopień złośliwości.

Najczęściej dotyka tylko jednego jajnika. Przedstawiony jako guz miednicy o dość dużym rozmiarze.

Trudność w diagnozowaniu polega zasadniczo na tym, że jasnokomórkowy gruczolakorak jajnika często mylony jest z guzem pęcherzykowym i guzem worka żółtkowego.

Rozpoznanie gruczolakoraka jajnika

Przy tak poważnej i groźnej chorobie, jak gruczolakorak jajnika, diagnoza ma ogromne znaczenie. W ogólnym zestawieniu diagnozy, mówiąc, że pacjent ma nowotwór złośliwy jajnika jest obecny i diagnostyka różnicowa, która pozwala ocenić charakterystykę przypadku gruczolakoraka jajnika bardziej szczegółowo i dokładnie określić swoje stanowisko, pozwalają precyzyjnie dobrać taktykę leczenia. Ma to ogromne znaczenie i często nie tylko znacząco zmniejsza stan pacjenta, ale także daje mu szansę na przeżycie.

W każdym przypadku diagnoza rozpoczyna się od badania i badania pacjenta. Występują dość ogólne, ale wymagające uwagi objawy. Należą do nich ogólne pogorszenie stanu, niższy ból brzucha, nieregularne miesiączki.

Zmiany stanu narządów wewnętrznych mogą być wykryte przez ginekologa podczas badania i badania palpacyjnego. Mianowicie, zmiana w architekturze jajnika, pojawienie się ruchomego nowotworu, wzrost wielkości jajnika. Ale dokładniejsze i bardziej niezawodne są sprzętowe metody diagnostyczne, takie jak ultradźwięki, tomografia komputerowa, MRI.

Jest również ważną rolę w prawidłowej diagnozy pacjenta testów pobrać krew na obecność w nim szeregu markerów nowotworowych, które samo w sobie nie może zagwarantować obecność nowotworu złośliwego, ale ważne jest, aby pomóc dostarczyć bardziej dokładną diagnozę.

Jednak najbardziej aktualna na dziś jest analiza materiału wybranego za pomocą biopsji tkanki jajnika.

Co należy sondować?

Do kogo się zwrócić?

Leczenie gruczolakoraka jajnika

Leczenie raka gruczołowego jajnika będzie w dużym stopniu zależeć od stadium choroby stwierdzono, co tworzy rodzaj nowotworu, stanu ogólnego pacjenta, czy istnieją chorób towarzyszących.

Niemniej jednak, dzisiaj głównymi metodami leczenia gruczolakoraka jajnika, niezależnie od rodzaju guza, są interwencja chirurgiczna i stosowanie chemioterapii.

Jeśli choroba została wykryta na dostatecznie wczesnym etapie, jej komórki są dobrze zróżnicowane, nie ma przerzutów, wtedy leczenie może być ograniczone tylko przez interwencję chirurgiczną. W takim przypadku tkanka nowotworowa zostanie usunięta. W najlżejszych przypadkach guz jest usuwany, częściej - usuwa się cały jajnik. Wiele zależy również od tego, czy dotknięty jest jeden lub oba jajniki, w jakim wieku jest pacjent, w jakim stanie jest jej funkcja rozrodcza. Jeśli sprawa jest skomplikowana, chorobę stwierdza się na późnym etapie, wtedy usunięcie można poddać nie tylko jajnikowi, ale także macicy, a nawet w niektórych przypadkach sieci.

Jeśli zabieg chirurgiczny nie może zagwarantować usunięcia wszystkich komórek nowotworowych, stosuje się chemioterapię. Może być stosowany jako niezależna metoda leczenia lub w połączeniu z zabiegami chirurgicznymi.

Istnieje wiele nietradycyjnych metod leczenia onkologii w ogóle, a gruczolakorak jajnika w szczególności. Ale ich skuteczność do tej pory nie ma wiarygodnych dowodów. Co więcej, takie metody leczenia są uważane nie tylko za nieskuteczne, ale również ryzykowne, ponieważ wymagają czasu, który można poświęcić na dokładniejsze leczenie i szybką diagnozę.

Oprócz leczenia

Profilaktyka gruczolakoraka jajnika

Środki zapobiegające gruczolakorakom jajników za pomocą środków zapobiegających rakowi. Należą do nich odrzucenie złych nawyków, takich jak palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu, dyktuje zdrowy styl życia, minimalizując użycie czynników rakotwórczych z żywności i chemii gospodarczej.

Zanieczyszczone środowisko może również przyczynić się do rozwoju onkologii. Dlatego konieczne jest jak największa ochrona przed zanieczyszczonymi strefami. W megatrelu jest to po prostu niemożliwe. Dlatego częściej odwiedzajcie przyrodę, odwiedzajcie ekologicznie czyste miejsca i utrzymujcie higienę mieszkaniową.

Procesy infekcyjne są ważnymi czynnikami w rozwoju raka. W takim przypadku skomplikowane lub nieleczone procesy zakaźne narządów miednicy mogą znacząco wpływać na rozwój gruczolakoraka jajnika. Infekcje są również niebezpieczne, ponieważ gdy się pojawiają, pacjenci często ignorują wizytę u lekarza, są leczeni niezależnie, często goją się i nie całkowicie pozbywają się infekcji. Długotrwałe, powolne procesy zapalne są bardziej niebezpieczne z punktu widzenia onkogenezy.

Jednym z czynników, które mogą powodować raka w jajniku jest otyłość lub po prostu nadmierna waga. Dlatego ludzie z takim problemem powinni bardziej uważać na swoje zdrowie, często przechodzą badania profilaktyczne, minimalizują inne czynniki ryzyka.

Bezwarunkowa onkoge- nyczność ma różne rodzaje promieniowania, takie jak ultrafioletowe, jonizujące. Należy unikać takich skutków. Jeśli jednak z wielu powodów nie można tego zrobić, wówczas znacznie bardziej prawdopodobne jest przeprowadzenie badań profilaktycznych w celu wykrycia problemu na najwcześniejszych etapach.

Rokowanie gruczolakoraka jajnika

Rokowanie gruczolakoraka jajnika zależy bezpośrednio od rodzaju guza i momentu jego wykrycia. A także na jakość i profesjonalizm lekarza, który diagnozuje.

Najlepsze prognozy są dla tych przypadków choroby, w których sytuacja jest wykryta na dość wczesnych etapach, komórki nowotworowe są dobrze zróżnicowane, pacjent nie ma współistniejących chorób.

Wiele zależy od rodzaju guza. Niektóre z nich są bardziej złośliwe, inne są tak zwanymi nowotworami granicznymi.

Ale decydującym czynnikiem w tej sytuacji jest jeszcze czas. Im później pacjent szuka pomocy lekarskiej, tym gorsze rokowanie dla całkowitego lub częściowego wyleczenia.

Ponadto prognozy ulegają znacznemu pogorszeniu, jeśli istnieje wiele chorób innych niż gruczolakorak jajnika, które nie pozwalają na pełne wykorzystanie zalecanych metod leczenia.

Jakość opieki, stan psychiczny pacjenta, obecność niezbędnych informacji w tej sprawie, też mogą mieć silny wpływ na rozwój gruczolakoraka jajnika, jak poprawić go i pogorszenie.

Oprócz danych ogólnych, podczas przewidywania przebiegu choroby zwraca się dużą uwagę na analizę chemiczną i genetyczną.

Gruczolakorak jajnika - leczenie raka w Izraelu | Izraelskie Centrum Onkologiczne №1

Gruczolakorak jajnika jest złośliwym nowotworem, który rozwija się z komórek nabłonka gruczołowego. Jest to jedna z odmian raka jajnika, która pochodzi z komórek nabłonka. Gruczolakorak jajnika stanowi 6-8% ogólnej liczby chorób onkologicznych u kobiet. Częściej niż nie, kobiety w wieku powyżej 60 lat stawiają czoła tej diagnozie. W zależności od struktury histologicznej wyróżnia się różne warianty gruczolakoraka:

 • wysoce zróżnicowany gruczolakorak jajnika;
 • umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak jajnika;
 • gruczolakorak niskokosztowy jajników.

Dokładne przyczyny rozwoju gruczolakoraka jajnika nie zostały ustalone. Obecnie szczególną uwagę zwraca się na badanie genetycznych warunków wstępnych dla rozwoju tej patologii. Naukowcom udało się ustalić mutacje genów BRCA1 i BRCA2, które znacznie zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się guza i determinują jego rokowanie. Różne warianty choroby, takie jak:

 • Surowy gruczolakorak jajników jest jednym z najbardziej agresywnych wariantów nowotworu, charakteryzującym się szybkim wzrostem;
 • gruczolakorak brodawkowaty jajników jest powszechnym typem nowotworu charakteryzującym się niskimi wskaźnikami umieralności;
 • niedrobnokomórkowy gruczolakorak jajników - można uznać za jeden z etapów surowiczego gruczolakoraka z relatywnie niskimi wzrostami i stopniem złośliwości;
 • Śluzowy gruczolakorak jajników - nowotwory tego typu charakteryzują się tworzeniem cyst, które osiągają imponujące rozmiary w długim biegu;
 • gruczolakorak jasnokomórkowy jajników jest rzadką postacią guza, charakteryzującą się zwiększoną tendencją do przerzutów.
Spis treści:

Gruczolakorak jajnika

W przypadku choroby, takiej jak gruczolakorak jajnika, rokowanie zależy w dużej mierze od tego, jak szybko wykryto patologię. Dlatego każda kobieta powinna być obeznana z objawami tego patologicznego procesu. Najczęściej są to następujące objawy:

 • naruszenie cyklu miesiączkowego;
 • uczucie ciężkości i bólu w podbrzuszu;
 • wzdęcia;
 • uczucie wczesnego poczucia sytości z jedzeniem i ociężałość w żołądku;
 • ból i dyskomfort podczas stosunku;
 • wzrost węzłów chłonnych pachwinowych.

Leczenie w celu leczenia ↓

Gruczolakorak w diagnostyce jajników

Po wykryciu guza, takiego jak gruczolakorak jajnika, leczenie rozpoczyna się od dokładnego zbadania pacjentów. W zależności od charakteru obrazu klinicznego może być konieczne przeprowadzenie wielu współczesnych badań.

 • Ultradźwięki - diagnostyka ultradźwiękowa jest bezpieczną i nieinwazyjną metodą badań, która umożliwia wizualizację nowotworów jajników, określenie ich wielkości i umiejscowienia.
 • CT - za pomocą tej metody diagnostyki rentgenowskiej można uzyskać warstwowe obrazy dotkniętego obszaru.
 • MRI to nowoczesne badanie, które wywiera minimalne obciążenie na ciało pacjenta.
 • Diagnostyczna laparoskopia - za pomocą tej inwazyjnej metody diagnostycznej można bezpośrednio zwizualizować nowotwory jajnika i wykonać biopsję tkanki nowotworowej.
 • Biopsja jest ważnym etapem w badaniu pacjentów z podejrzeniem gruczolakoraka jajnika, co pozwala uzyskać próbki tkanki nowotworowej. Późniejsze badanie histologiczne uzyskanego materiału umożliwia określenie rodzaju guza i prognozy jego rozwoju.
 • Analiza krwi - pozwala nie tylko określić nieprawidłowości w zakresie parametrów ogólnych, biochemicznych i hormonalnych, ale także ujawnić wzrost stężenia markerów onkologicznych, wskazujący na rozwój raka jajnika.

↑ Powrót do góry | Leczenie w celu leczenia ↓

Gruczolakorak leczenia jajników

Taktyki leczenia gruczolakoraka jajników są ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od charakterystyki obrazu klinicznego choroby. Najbardziej radykalną metodą leczenia tej patologii jest interwencja chirurgiczna w połączeniu z niektórymi innymi metodami przeciwnowotworowymi.

 • Leczenie chirurgiczne - interwencja chirurgiczna ma na celu usunięcie guza. Najczęściej nowotwór jest wycinany wraz z zajętym jajnikiem. Leczenie chirurgiczne określa się w zależności od wieku pacjenta i stanu jego układu rozrodczego. Czasami do radykalnej walki z nowotworem zaleca się usunięcie zarówno jajnika, jak i macicy pacjenta. Rozszerzona interwencja chirurgiczna może obejmować usunięcie części sieci, regionalnych węzłów chłonnych.
 • Radioterapia - energia promieniowania jonizującego może być używana do niszczenia komórek nowotworowych zarówno w okresie przed- jak i pooperacyjnym. Przed operacyjnym leczeniem gruczolakoraka jajników radioterapia umożliwia przygotowanie nowotworu do leczenia chirurgicznego i zmniejszenie stopnia zaawansowania nowotworu. Po zabiegu sesje radioterapii pomagają niszczyć atypowe komórki w ranie pooperacyjnej, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo nawrotu choroby.
 • Chemioterapia - stosowanie leków cytotoksycznych może hamować wzrost i rozwój komórek nowotworowych w całym organizmie. Dzięki temu leczenie cytostatyczne jest jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania nawrotom nowotworu.

↑ Powrót do góry | Leczenie w celu leczenia ↓

Zalety leczenia w Izraelu

Leczenie gruczolakoraka jajnika w Izraelu ma następujące zalety:

 • badanie jakościowe w krótkim czasie;
 • indywidualne podejście do leczenia chirurgicznego;
 • zastosowanie innowacyjnego sprzętu i wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych;
 • opieka i nadzór wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego.

Terminowe wykrywanie i leczenie są kluczem do poprawy rokowania u pacjentów z rozpoznaniem, takim jak gruczolakorak jajnika.

Lekarze z oddziału

Rak jajnika

Rak jajników jest uważany za nowotwór złośliwy, który rozwija się w wyniku nietypowego podziału zmutowanych tkanek. Choroba może być pierwotna lub wtórna. W pierwszym przypadku 70% nowotworów powstaje jako nabłonkowy rak jajnika. Przerzuty w tym obszarze są dość rzadką patologią i pojawiają się, gdy komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się z ognisk onkologicznych żeńskich narządów płciowych lub jelit.

Epidemiologia

W praktyce ginekologicznej rak jajnika zajmuje drugie miejsce wśród zdiagnozowanych nowotworów złośliwych, co powoduje główną przyczynę zgonów pacjentów z nowotworami żeńskich narządów płciowych.

Przyczyny raka jajnika

Przyczyny powstawania złośliwego guza jajnika są słabo znane, ale wielu ekspertów twierdzi, że choroba dotyka głównie nieródek. Jednak w zakresie profilaktyki raka ważną rolę odgrywa stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych.

Czynniki ryzyka obejmują:

 1. Okresowa stymulacja gonadotropowa.
 2. Obecność raka macicy.
 3. Przewlekłe procesy zapalne narządów płciowych żeńskich.
 4. Nieterminowe podejście do menopauzy.
 5. Późne krwawienie z macicy.

Ważne informacje: Rak jajnika jest przerzutem. Jak rozpoznać?

Objawy

We wczesnych stadiach raka rak jajnika jest całkowicie bezobjawowy. Objawy choroby występują tylko przy znacznym rozprzestrzenianiu się nowotworu i polegają na następującym obrazie klinicznym:

 • Zaburzenie cyklu miesiączkowego.
 • Nacisk guza na pobliskie struktury może powodować przewlekłe zaparcia i nieprawidłowe funkcjonowanie procesu oddawania moczu.
 • Zespół bólu o różnej intensywności i poczucie "ciężkości" w dolnej jednej trzeciej części brzucha.
 • Ból podczas stosunku płciowego.
 • Rozwój naglącego stanu chirurgicznego pacjenta w postaci skręcenia lub pęknięcia nowotworu złośliwego.
 • Zapalenie i zwiększenie objętości jamy brzusznej oraz objawy gromadzenia się nieprawidłowego płynu w jamie brzusznej.
 • Krwawe wydzieliny macicy.

Etapy rozwoju

Zgodnie z międzynarodowym standardem grup nozologicznych, rak jajnika w jego rozwoju przechodzi następujące etapy:

 1. Złośliwy nowotwór zlokalizowany jest wyłącznie w tkankach jajników.
 • La - guz jednego jajnika;
 • 1b - onkologia obu jajników;
 • 1c - kiełkowanie nowotworu w zewnętrznej warstwie narządu z obecnością oznak wodobrzusza.
 1. Złośliwy proces przenosi się do narządów miednicy.
 • 2a - ogniska onkologiczne rozpoznaje się w jamie macicy i jajowodach;
 • 2b - występuje nowotworowe uszkodzenie innych narządów;
 • 2c - wodobrzusze i progresja guza na powierzchni jajnika.
 1. Patologiczne tkanki znajdują się w otrzewnej, a przerzuty tworzą się w pobliskich narządach i układach.
 • 3a - nowotwór złośliwy znajduje się w obszarze miednicy, ale w otrzewnej występują odrębne elementy raka;
 • 3b - wielkość ognisk wtórnych nie przekracza 2 cm;
 • 3c - guzy przerzutowe o średnicy powyżej 2 cm i złośliwe zmiany regionalnych węzłów chłonnych.
 1. Rak jajnika i przerzuty w odległych narządach.

Ważne informacje: Rak jajnika po porodzie (ciąża)

Częstotliwość występowania raka jajnika

W zależności od różnicowania tkanki w raku jajnika lekarze diagnozują następujące przypadki raka:

 • Poważny rak jajnika - 75%.
 • Śluzowata onkologia - 20%.
 • Nowotwory endometrialne - 2%.
 • Rak jasnokomórkowy jajnika wynosi około 1%.
 • Tak zwany rak Brennera wynosi 1%.
 • Niezróżnicowany rak jajnika - mniej niż 1%.

Co obejmuje diagnostyka raka jajnika?

Aby uzyskać jakościowe i pełnowartościowe leczenie nowotworowego raka jajnika, główną rolę odgrywa badanie przesiewowe, które ujawnia obecność guza pod nieobecność objawów klinicznych. Wczesna diagnoza raka jest zredukowana do badania krwi na obecność specyficznych markerów. W szczególności, jajnikotwórczy rak jajnika powoduje wzrost stężenia alfa-fetoproteiny w 64% przypadków klinicznych.

Badanie pacjenta z patologią onkologiczną rozpoczyna się od wyjaśnienia subiektywnych dolegliwości i anamnezy choroby. Ginekolog może podejrzewać obecność tej choroby podczas badania jamy brzusznej i wewnętrznych narządów płciowych.

W przyszłości, aby określić ostateczną diagnozę i zasięg nowotworu złośliwego, specjaliści wykorzystują badanie ultrasonograficzne narządów miednicy, obrazowanie komputerowe i rezonans magnetyczny.

Nie zaleca się biopsji jajników w obecności guza nowotworowego, ze względu na wysokie ryzyko rozwarstwienia komórek nowotworowych podczas manipulacji. Ostateczna diagnoza z reguły jest określana na podstawie analizy histologicznej wyciętych tkanek lub narządu.

Leczenie raka jajnika

Główną metodą leczenia raka jajnika jest łączne stosowanie chemioterapii i chirurgicznego usuwania nowotworu złośliwego. We wczesnych etapach procesu onkologicznego można wyciąć jeden lub oba jajniki. W późnej fazie wzrostu raka konieczne jest usunięcie macicy i sieci.

Celem przebiegu leków cytotoksycznych w raku jajnika jest:

 1. Stabilizacja nietypowego podziału komórek nowotworowych.
 2. Zmniejszenie rozmiaru guza.
 3. Zapobieganie nawrotom pooperacyjnym i powikłaniom.

Rokowanie choroby

Rokowanie raka jajnika zależy bezpośrednio od stadium nowotworu nowotworu, na którym nastąpiło rozpoznanie choroby. Tak więc najbardziej korzystny wynik leczenia obserwuje się w pierwszej fazie wzrostu złośliwego, gdy pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi 85-90%.

Rak jajnika w stadium końcowym ma negatywne rokowanie, ponieważ tylko 17% pacjentów z nowotworami przeżywa pięcioletnią granicę.

O Nas

Nowotwór złośliwy może dotknąć prawie każdy organ ludzkiego ciała. Często zdarza się, że dana osoba nie podejrzewa o rozwój tak straszliwej choroby, a rak daje się odczuć, gdy stopień jego rozwoju jest zbyt wysoki i nie poddaje się skutecznemu leczeniu.