Kiedy przepisuje się chemioterapię i podaje się rodzaje chemioterapii?

Chemioterapia jest jedną z metod leczenia nowotworów złośliwych wraz z radioterapią i interwencją chirurgiczną.

Charakterystyczną cechą leków stosowanych w leczeniu nowotworów jest ich silna toksyczność. Wyjaśnia to fakt, że większość pacjentów nie może ślepo ufać lekarzowi, ale woli wiedzieć z wyprzedzeniem, kiedy chemioterapia jest wykonywana, jaki jest czas trwania kursów i konsekwencje przyjęcia w przypadku tej szczególnej metody leczenia.

Jakie są wskazania do stosowania chemioterapii?

Podczas wyznaczania chemioterapii onkolog bierze pod uwagę szereg czynników: ogólny stan ciała pacjenta, rodzaj guza, jego funkcjonowanie, lokalizację, występowanie w organizmie.

Wskazaniami do stosowania chemioterapii są:

 1. Nowotwory, których remisja występuje tylko w wyniku leczenia skojarzonego, w tym terapii lekami silnie toksycznych (białaczka, nowotwory układu krwiotwórczego, niektórych typów raków i mięsaków).
 2. Potrzeba zmniejszenia objętości istniejącego nowotworu, aby osiągnąć jego funkcjonalność.
 3. Wysokie ryzyko przerzutów (stosowane w celu zapobiegania powstawaniu ognisk wtórnych).
 4. Klęska węzłów chłonnych (niezależnie od objętości i stadium rozwoju procesu nowotworowego).
 5. Zwiększaj skuteczność radioterapii za pomocą intensywnego leczenia.

Leczenie wysoce toksycznych leków nie stosowanych w przypadku kacheksja (wyniszczenie), warstwę organiczną zatrucia, obecność wtórnych uszkodzeń w mózgu i wątrobie (na skutek naruszenia procesu wymywania) i wysokie stężenie bilirubiny we krwi.

Mianowanie chemioterapii jest możliwe na każdym etapie procesu nowotworowego.

Rodzaje chemioterapii i wskazania do nich

W kierunku działania chemioterapia jest klasyfikowana jako terapeutyczna (indukcyjna), pooperacyjna (adiuwantowa), przedoperacyjna (neoadjuwantowa) i zapobiegawcza.

Chemioterapia indukcyjna jest zalecana w przypadkach, w których wysoka wrażliwość onkocell na leki przeciwnowotworowe jest potwierdzona i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod leczenia.

Ponadto takie kursy są wykonywane w obecności przeciwwskazań do interwencji chirurgicznej i podczas leczenia paliatywnego. Wskazaniami do stosowania chemioterapii indukcyjnej są niektóre rodzaje chłoniaków, białaczki, nowotwory rozrodcze i tromboflawistyczne.

Terapia adiuwantowa jest wykonywana po usunięciu ogniska pierwotnego guza.

Celem kursów chemioterapii tej grupy jest zapobieganie nawrotom choroby i eliminacja możliwych przerzutów lub niewielkich przerzutów w czasie leczenia, których nie można wykryć przy pomocy dostępnych metod diagnostycznych.

Z kolei chemioterapia neoadjuwantowa jest wykonywana przed zabiegiem chirurgicznym w celu zahamowania wzrostu nowotworu i zmniejszenia ryzyka przerzutów po operacji. Można również przeprowadzić przedoperacyjne kursy terapii, aby zmniejszyć objętość guza do czynności.

W chemioterapii raka jest stosowany układu rozrodczego kobiety zarówno jako leczenie główne, uzupełnione radioterapii (w początkowych stadiach choroby) lub po usunięciu guza lub narządu z guzem.

Kiedy rak jelita jest obowiązkową terapią adiuwantową. Pomimo faktu, że ta metoda leczenia tego typu nowotworów jest stosowana jedynie jako pomocnicza, zastosowanie chemioterapii zmniejsza śmiertelność pacjentów o 40%.

Leczenie raka płuc może obejmować wysoce toksyczne preparaty zarówno przed jak i po operacji.

Biorąc pod uwagę wysoką agresywność nowotworów płuc i ich skłonność do przerzutów, w niektórych przypadkach chemioterapia jest jedyną możliwą metodą leczenia lub łagodzenia stanu pacjenta.

W raku wątroby chemioterapię można przepisać wyłącznie jako leczenie wspomagające lub paliatywne: skuteczność leków toksycznych w nowotworach w tym narządzie jest niska.

Schematy chemioterapeutyczne

Co do zasady dla wygody percepcji przez pacjentów "chemia" jest klasyfikowana nie tylko przez klasy leków, ale także przez kolory ich rozwiązań. Istnieją cztery rodzaje chemioterapii:

 • Czerwony. Jest uważany za najbardziej toksyczny. Składa się z leków z grupy antracyklin: idarubicyny, doksorubicyny, epirubicyny. Czerwona chemioterapia jest często przepisywana jako leczenie indukcyjne o wysokiej intensywności dla blastoma, chłoniaków, zaawansowanego raka i białaczki.
 • Żółty. Preparaty z żółtej grupy są mniej toksyczne niż antracykliny. Należą do nich fluorouracyl, metotreksat i cyklofosfamid. Żółtą chemioterapię można stosować jako uzupełnienie indukcyjnego leczenia wysokotoksycznymi lekami. Cyklofosfamid i fluorouracyl są stosowane w schematach terapii adiuwantowej wraz z preparatami grupy czerwonej.
 • Niebieski. Niebieska, jak biała (bezbarwna) terapia jest wprowadzana tylko w obecności pewnych wskazań - na przykład wysoka wrażliwość na leki bardziej toksycznych grup. Również stosowanie łagodnych schematów z mitomycyną i mitoksantronem jest charakterystyczne dla późniejszych etapów leczenia, gdy pacjent otrzymał pełne leczenie antracyklinami.
 • Biały. Terapia taksolem i taksolem jest najmniej toksyczna.

Najczęściej w praktyce lekarskiej stosuje się kursy polychemoterapeutyczne łączące leki różnych grup. Zwiększa to skuteczność leczenia, ale zwiększa liczbę skutków ubocznych.

Przez obwody polihimicheskim są AC (doksorubicyna, cyklofosfamid), CAF (AS schemat uzupełnionej fluorouracyl), FEC (cyklofosfamid, doksorubicyna, fluorouracyl). Jedna z procedur jest monoterapii CMF (połączenie podstawowych leków żółty grupę). Żółty monoterapii, może być stosowany w przeciwwskazany do suszarki (na przykład antracykliny, dusznica bolesna).

Czerwony niepożądanym grupy chemioterapię i inne leki obwody antracyklinowego jest dramatyczny spadek liczby komórek immunologicznych oraz niedokrwistością powoduje antybiotyki i środki przeciwgrzybiczne równolegle do leczenia raka. Dla leków charakterystyka tłumienia prążek niebieski zwiększa działanie uboczne i działania szczepionek.

Oprócz tego w trakcie chemioterapii można stosować leki z platyną.

Przygotowanie i prowadzenie chemioterapii

Przed rozpoczęciem chemioterapii pacjent musi porzucić złe nawyki (przede wszystkim od palenia), oczyścić ciało z produktów rozpadu guza i przyjmowanych leków oraz przejść leczenie zaostrzeń chorób związanych z onkologią.

Jest to niezbędne nie tylko do osiągnięcia maksymalnego efektu leków przeciwnowotworowych, ale także do zmniejszenia ich negatywnego wpływu na organizm.

Podczas terapii należy ograniczyć aktywność fizyczną, jeść tłuste potrawy i kofeinę. Zaleca się skorzystanie z urlopu na czas trwania leczenia. Podczas całego cyklu chemioterapii konieczne jest ścisłe przestrzeganie normy wody.

Bezpośrednio przed chemioterapią wykonuje się premedykację - wprowadzenie leków zmniejszających reakcję śluzówkową na leki toksyczne. W ten sposób można zminimalizować ryzyko poważnych nudności, wymiotów i innych nieprzyjemnych objawów.

Leki stosowane w czasie chemioterapii, podawane dożylnie, i.v., kroplowe, podskórne, doustne (w postaci tabletek), domięśniowo, dotętniczo, dopęcherzowo, w tkance nowotworowej, dokanałowo (odcinku lędźwiowym), doopłucnowo lub dootrzewnowo w zależności od położenia pierwotnego i wtórnego ogniska guza.

W przypadku guzów serca można zastosować dostarczanie leku do obszaru lewej komory przez założony cewnik lub do jamy osierdziowej, wraz z jego drenażem.

Do niektórych typów guzów mózgu stosuje się podawanie wewnątrzskładnikowe ze zbiornikiem wszczepionym do świątyni. Możliwe jest również lokalne stosowanie roztworów i past (maści) z wysoce toksycznymi preparatami na powierzchni dotkniętej skóry.

W zależności od stanu pacjenta, liczby przeniesionych kursów terapii, stosowanych leków i sposobu ich podawania, leczenie można wykonać w domu (za zgodą onkologa leczącego) lub w szpitalu.

Nawet jeśli dozwolone jest leczenie w domu, zaleca się przeprowadzenie pierwszej sesji w szpitalu pod ścisłym nadzorem lekarza prowadzącego, który w razie potrzeby dostosuje zalecany przebieg, harmonogram i czas leczenia.

Czas trwania chemioterapii

Czas trwania leczenia ustalany jest indywidualnie, w oparciu o wrażliwość guza na leki i zdrowie pacjenta. Chemioterapia jest wprowadzana w cyklach. Jeden cykl może trwać do dwóch tygodni, a pacjent otrzymuje leki codziennie, raz w tygodniu lub raz na cykl.

Wprowadzenie pojedynczego leku może trwać od kilku godzin do kilku dni.

Odstęp pomiędzy procedurami określa się według wybranego schematu leczenia, a dawka leków to masa i stan układu wydalniczego (nerki, wątroba) pacjenta i stadium procesu onkologicznego.

Liczba cykli wynosi zwykle od 4 do 8. Całkowity czas leczenia wynosi zatem od 3 do 8 miesięcy. W niektórych przypadkach onkolog powołuje drugi cykl leczenia, aby zapobiec nawrotom, w wyniku czego czas leczenia wzrośnie do 1-1,5 roku.

Chemioterapię pooperacyjną przepisuje się około miesiąc po usunięciu guza. W toku leczenia przeprowadzane są testy na czułość onkocell na leki biorące udział w schemacie oraz testy końcowe dla specyficznych markerów nowotworowych, które umożliwiają wykrycie nawrotów nowotworu.

Harmonia chemioterapii dla organizmu jest rekompensowana przez wysoką skuteczność przeciwnowotworową. Indywidualny dobór przebiegu leczenia i obserwacji lekarza zmniejsza ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań.

Chemioterapia - rodzaje, wzory, skutki uboczne, koszty

Chemioterapia - ogólna nazwa przebiegu leczenia chorób nowotworowych za pomocą leków farmakologicznych (cytostatycznych).

Chemioterapia jest specjalną metodą leczenia chorób onkologicznych. W przypadku chemioterapii do organizmu pacjenta wprowadzane są leki przeciwnowotworowe, które mają zdolność zatrzymywania rozwoju komórek nowotworowych lub powodować nieodwracalne uszkodzenia i śmierć.

 • Nie ma dowodów na skuteczność alternatywnych leków w leczeniu raka.
 • Środki alternatywne mają również skutki uboczne, a gdy są stosowane jednocześnie z chemioterapią, działania niepożądane mogą się nasilać, a natychmiastowy efekt leczniczy tego leku zmniejszy się: jest zbyt mało informacji na temat interakcji chemioterapii i alternatywnych leków.
 • "Naturalny" nie zawsze jest najbezpieczniejszy.
 • Jeśli zdecydujesz się użyć alternatywnych leków podczas leczenia raka, pamiętaj, aby powiadomić onkologa. Wybór należy do Ciebie, po tym, jak lekarz poinformuje Cię o wszystkich możliwych zagrożeniach.

Zmniejszenie skutków ubocznych leków stosowanych w chemioterapii

 • Nie przychodź do chemioterapii z powodu głodu, ale nie przejadaj się.
 • Uważaj na jedzenie, unikaj tłustych, ciężkich potraw, przypraw.
 • Jeśli po zakończeniu leczenia pojawi się uczucie nudności lub inne objawy nerpiyatnye związane z odżywianiem, nadal jeść w małych ilościach.
 • Jeśli nie ma nudności i czujesz się dobrze, w pierwszych dniach po leczeniu staraj się unikać ciężkiego jedzenia i nie przejadaj się.
 • Jeśli podczas jedzenia odczuwasz mdłości - staraj się nie używać "ulubionych" potraw przez kilka dni, w przeciwnym razie mogą nawet utracić swoją atrakcyjność przez długi czas.
 • Nie "walcz" z nudnościami. Poinformuj swojego lekarza. Lekarz zaleci dodatkowe leczenie, aw razie potrzeby zostanie hospitalizowany w celu wykonania terapii infuzyjnej. W przyszłości uczucie mdłości z pewnością minie.

Dieta podczas chemioterapii.

 • Warzywa i owoce są źródłem niezbędnych witamin i minerałów. Owoce zawierają znaczną ilość węglowodanów (głównie cukrów prostych), które są źródłem energii, a warzywa są bogate w błonnik pokarmowy. Zaleca się włączenie do diety jak największej ilości owoców. Warzywa i owoce mogą być spożywane w różnych rodzajach: świeże, całe, obrane, w sałatkach, w postaci soków i kompotów, gotowane, gotowane na parze.
 • Kurczak, mięso, ryby, jaja dostarczają organizmowi białka, witaminy i minerały. Do tej grupy należą również: rośliny strączkowe (groch, soczewica, suszona fasola, fasola), orzechy, produkty mleczne i owoce morza. Podczas leczenia wielu pacjentów traci apetyt na mięso ze względu na zmiany w smaku. Mięso smakuje gorzko lub smakuje jak metal. Przygotuj mięso za pomocą różnych sosów i nie ostrych przypraw - poprawi to smak. Z doświadczenia pacjentów: czasami sztućce ze stali nierdzewnej mogą stłumić gorzki metaliczny smak potraw mięsnych. Zamiast mięsa można użyć jego substytutów, bogatych w białka: rybę, kurczaka, indyka. Bardzo przydatne owoce morza, szczególnie świeże, niezamrożone!
 • Chleb i owsianka - dostarczają organizmowi węglowodany, witaminy, minerały i częściowo białka. Żywność tej grupy jest łatwo przyswajana przez chorych. Ta sama grupa obejmuje również: ziemniaki, ryż, różne makarony, kukurydzę, pszenicę.
 • Produkty mleczne są źródłem białek, witamin i minerałów, głównie wapnia. Wszystkie produkty z tej grupy są bardzo mile widziane: mleko i jego pochodne, różne sery i twarożki, jogurt, mleko zsiadłe, lody, słodka śmietana (nie warzywo), różne mleczne przysmaki i desery.

Chemioterapia w przypadku raka: jak przebiega procedura i jak długo trwa leczenie?

Aby zwalczyć nowotwory złośliwe we współczesnej medycynie, szeroko stosowana jest chemioterapia. Wielu pacjentów klinik onkologicznych zastanawia się: w jaki sposób prowadzona jest chemioterapia i jak skuteczne jest leczenie?

Technika opiera się na wprowadzeniu do ciała silnych trucizn pacjenta, które zabijają komórki nowotworowe. W wielu przypadkach chemioterapia nowotworów złośliwych jest jedyną szansą na uratowanie życia pacjenta. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak przeprowadzane są sesje chemioterapii i jakie są możliwe konsekwencje leczenia.

W jakich przypadkach przepisywana jest chemioterapia?

Chemioterapia to systemowa technika służąca zwalczaniu nowotworów złośliwych. Onkolog wyznacza pacjentowi specjalne preparaty, które niszczą komórki nowotworowe.

Niestety, chemopreparaty wpływają nie tylko na złośliwe komórki, ale również na zdrowe szybkie dzielenie się (szpik kostny, cebulka włosa, przewód pokarmowy itp.). Powoduje to również nieprzyjemne skutki uboczne.

Wraz z radioterapią i interwencją chirurgiczną kurs chemioterapii jest uważany za jedną z 3 skutecznych metod leczenia nowotworów złośliwych. Często wszystkie te metody łączą się ze sobą. Jeśli w organizmie występuje wiele przerzutów, chemię uważa się za najbardziej skuteczny sposób pomocy pacjentowi.

Chemioterapia umożliwia:

 • przed operacją w celu zmniejszenia wielkości guza;
 • niszczyć złośliwe komórki pozostałe po operacji;
 • do walki z przerzutami;
 • poprawić skuteczność leczenia;
 • zapobiegają nawrotom raka.

Wybór techniki zależy od lokalizacji i rodzaju nowotworu, a także stadium raka. Najbardziej efektywna kombinacja to połączenie kilku opcji jednocześnie.

Lekarze wybierają metodę leczenia w zależności od stadium raka i lokalizacji guza.

Leczenie chemioterapią, jako główną metodą walki z rakiem, jest stosowane w układowych patologiach onkologicznych, które mają wpływ na kilka narządów: nowotwór krwi, złośliwy chłoniak itp.

Ponadto chemioterapię, jako pierwszy etap leczenia, przedstawiono pacjentom z guzem o znacznej wielkości, który jest wizualizowany podczas badania diagnostycznego: mięsak, rak itp.

Chemioterapię można również przepisać pacjentowi, aby zapobiec nawrotowi raka, poprawić wyniki leczenia lub nie mieć widocznego nowotworu po operacji. Jeśli u pacjenta znajduje się pojedynczy złośliwy guzek, kurs jest zalecany w celu zmniejszenia liczby i wielkości.

Według rodzaju ekspozycji na ciało pacjenta leki chemioterapeutyczne dzielą się na 2 grupy:

 1. Cytotoksyczne, niszczące złośliwe komórki.
 2. Cytostatyczne - enzymy, które zakłócają funkcje życiowe komórek patologicznych. W końcu następuje martwica nowotworu.

Chemioterapia w leczeniu onkologicznym najczęściej odbywa się za pomocą kursów - wprowadzenie leków na przemian z przerwami w leczeniu, aby organizm mógł odzyskać zdrowie po wprowadzeniu toksyn. Onkolog lub chemioterapeuta wybiera najbardziej skuteczny reżim w oparciu o wywiad pacjenta.

Na wybór schematu chemioterapii wpływają następujące czynniki:

 • lokalizacja i typ nowotworu;
 • reakcja pacjenta na wprowadzenie niektórych leków;
 • ostateczny cel realizowany przez onkologa (nie pozwolić na nawroty, zmniejszyć guza, całkowicie zabić raka, itp.).

Dzięki pomiarom diagnostycznym u pacjenta ustalamy stadium choroby i rodzaj nowotworu, oceniamy stan zdrowia. Leki są podawane zarówno w szpitalu, jak i ambulatorium. Niektóre leki podaje się dożylnie, inne podaje się w postaci tabletek.

Niektóre nowotwory są leczone za pomocą izolowanej infuzji - duża dawka leku jest stosowana do guza nowotworowego, ale żadna trucizna nie dostaje się do organizmu.

W procesie onkologicznym wpływającym na ośrodkowy układ nerwowy wskazana jest chemioterapia dooponowa: lek wstrzykuje się do płynu mózgowo-rdzeniowego rdzenia kręgowego lub mózgu.

Kombinacja niektórych leków zależy od rodzaju raka i celu, do którego dąży lekarz. Czas trwania terapii i jej czas zależą od stopnia zaawansowania procesu onkologicznego w ciele. Chemioterapię przeprowadza się od 14 dni do 6 miesięcy. Onkolog stale monitoruje stan zdrowia pacjenta i dostosowuje schemat leczenia.

Jak działa chemioterapia?

Istnieją 2 rodzaje chemioterapii na całym świecie: polichemioterapia i monochemoterapia. Mono zapewnia wprowadzenie do organizmu pacjenta pojedynczego leku i poli-grup leków stosowanych jednocześnie lub w tym samym czasie.

Naukowcy odkryli, że odpowiednio dobrana polichemioterapia działa znacznie lepiej niż jeden lek. Niektóre odmiany leków są odpowiednie tylko dla nowego typu guza, inne dla wszystkich rodzajów onkologii.

Toksyczny środek wstrzykuje się do organizmu pacjenta cienką igłą przez żyłę obwodową lub cewnikiem do żyły centralnej. W niektórych przypadkach przez tętnicę lek wstrzykuje się bezpośrednio do guza. Niektóre rodzaje chemioterapii są wstrzykiwane pod skórę lub do mięśni.

Toksyczny lek jest wstrzykiwany do organizmu przez żyłę obwodową.

Jeśli lek powinien wchodzić powoli do ciała pacjenta (przez 2 do 3 dni), stosuje się specjalną pompkę, która kontroluje podawanie leków.
W każdym przypadku leczenie guza onkologicznego za pomocą chemii ma swoje indywidualne cechy. Przede wszystkim rodzaj terapii wybiera się na podstawie rodzaju procesu nowotworowego.

Czas trwania kursów chemioterapii

Onkolog określa liczbę kursów chemioterapii i ich czas trwania. Pacjentowi można przepisać codzienne leki, bez przerwy.
Istnieją również tygodniowe harmonogramy, kiedy pacjent jest przepisywany lekarstwę 1-2 razy w tygodniu.

Ale najczęstszy schemat - co miesiąc. Leki podaje się przez kilka dni, a miesiąc później schemat się powtarza. Na podstawie analizy i badania diagnostycznego lekarz określa, który schemat jest bardziej odpowiedni dla pacjenta i jak często należy go podawać.

Skutki uboczne chemioterapii

Od agresywnego działania na ciało leków stosowanych w chemioterapii, całe ciało cierpi: przewód żołądkowo-jelitowy, skóra, paznokcie i włosy, błony śluzowe itp.

Główne działania niepożądane chemioterapii:

 • Pełna lub częściowa utrata włosów. Ale po zaprzestaniu wprowadzania agresywnych leków, wzrost włosów na głowie znów się rozpoczyna.
 • Osteoporoza, ukazująca osłabienie tkanki kostnej.
 • Wymioty, biegunka i nudności są konsekwencjami chemioterapii w przewodzie pokarmowym.
 • Choroby o charakterze zakaźnym, które powodują ogólne obniżenie odporności organizmu.
 • Niedokrwistość, której czynnikiem towarzyszącym jest osłabienie i silne zmęczenie.
 • Tymczasowa lub całkowita bezpłodność.
Utrata włosów jest jednym z efektów ubocznych chemioterapii.

Jeśli chemioterapia jest zbyt szkodliwa dla układu odpornościowego, mogą wystąpić poważne konsekwencje: zapalenie płuc, zapalenie trzewne (zapalenie tęczówki) i infekcja odbytu.

W oparciu o powyższe, przed wyborem schematu leczenia onkolog ocenia potencjalne ryzyko. Jeśli skutki uboczne pacjenta nie są w stanie wytrzymać, dawka leków jest zmniejszona lub lek jest zastąpiony bardziej lekkim.

Czy można przerwać leczenie?

Jeśli wystąpiły poważne skutki uboczne, wielu pacjentów interesuje się onkologiem - czy mogę przerwać terapię na jakiś czas, aby umożliwić organizmowi powrót do zdrowia?

Z reguły odpowiedź brzmi: nie. Jeśli leczenie zostanie przerwane, pogarsza się przebieg procesu onkologicznego, pojawiają się nowe nowotwory. Stan pacjenta pogorszy się gwałtownie, aż do śmiertelnego wyniku.

Dlatego absolutnie zabronione jest przerywanie przyjmowania leków zalecanych przez onkologa.

Chemioterapia w onkologii. Co to jest chemioterapia i jak ją leczy?

Chemioterapia jest jedną z głównych metod leczenia nowotworów onkologicznych. Przeprowadzenie danej procedury zakłada zastosowanie specjalnych preparatów, niszczenie i hamowanie wzrostu komórek guza nowotworowego.

Niemal każdy wie, że chemioterapia jest trudną metodą leczenia, a nawet częściowo niebezpieczna. Może to prowadzić do takich nieprzyjemnych efektów ubocznych, jak wypadanie włosów, suchość skóry, zaburzenie układu trawiennego, pogorszenie ogólnego stanu. Wielu pacjentów, obawiając się negatywnych konsekwencji, całkowicie odmawia prowadzenia chemioterapii, co nie jest całkowicie poprawne. Wiele nowotworów nie można usunąć chirurgicznie i poddać radioterapii, więc są leczeni chemioterapią.

Zastanów się głębiej, co to jest, w jakich przypadkach, dlaczego i dlaczego chemioterapia jest potrzebna.

Do czego służy chemioterapia?

Taki sposób leczenia raka polega na stosowaniu specyficznych leków, które są szkodliwe dla komórek nowotworowych. Preparaty do chemioterapii niszczą komórki nowotworowe lub hamują proces ich rozmnażania. Te pierwsze mają działanie cytotoksyczne, drugi cytostatyczny.

Kiedy przepisywana jest chemioterapia? Wskazania do przeprowadzania:

 • Nowotwory złośliwe, które można wyeliminować tylko za pomocą leków chemioterapeutycznych (rak kosmówki, hemoblastoza, białaczka itp.);
 • Zmniejszenie rozmiaru guza przed operacją;
 • Jest stosowany w połączeniu z główną metodą terapii.

Wielu pacjentów ma pytanie: czy chemioterapia zabija przerzuty? Chemioterapia jest szeroko stosowana w obecności przerzutów i podejrzeń o ich występowanie w przyszłości. Dlatego w niektórych przypadkach prowadzi się profilaktyczny kurs chemii.

Kiedy komórki rakowe są dotknięte węzłami chłonnymi, chemioterapia jest obowiązkowa, pomimo wielkości nowotworu.

Chemioterapia w onkologii - jakie są zalety?

Chemioterapia ma wiele zalet, pomimo tego, że działa toksycznie na organizm. Leczenie chemioterapią umożliwia:

 1. Zmniejsz rozmiar guza przed operacją i zniszcz komórki nowotworowe, które mogą pozostać po usunięciu chirurgicznym, tym samym zapobiegając ryzyku nawrotów;
 2. Zdalnie działać na wtórne ogniska onkologii (przerzuty) i komórki rakowe uwięzione we krwi.

Zasada terapii jest następująca: leki do chemioterapii, dostanie się do krwi, są przenoszone w całym ciele. Umożliwia to systematyczny wpływ na organizm, niszczenie komórek nowotworowych i przerzutów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dlatego chemioterapia jest obowiązkowa, jeśli istnieją lub podejrzewane przerzuty do sąsiednich narządów.

Pomimo skutków ubocznych po chemioterapii, pozytywne działanie nie jest mniejsze. Chemioterapeuta pomoże wybrać indywidualny schemat leczenia, poda wskazówki, jak poprawić ogólny stan w trakcie kursu i ustalić, ile kursów chemioterapii pacjent będzie mógł znieść.

Rodzaje chemioterapii

Istnieje kilka rodzajów chemioterapii w zależności od użytych leków. Lekarz przepisuje leczenie w formie schematu składającego się z łacińskich liter. Pacjent jest bardziej zrozumiały jest oznaczenie metody leczenia przez kolory preparatów.

Jakie są więc odmiany chemioterapii?

Chemioterapia może mieć następujące kolory:

 • Biała chemioterapia - zastosować białe preparaty Taxotel i Taxol;

Mitomycyna

 • Żółta chemioterapia - wykonuje się przy użyciu metotreksatu, fluorouracylu, cyklofosfamidu. Taka chemioterapia jest najłatwiejsza i jest dobrze tolerowana przez pacjentów;
 • Niebieska chemioterapia - stosować leki Mitomycin i Mitoxantrone;
 • Czerwona chemioterapia - najcięższe ze wszystkich wymienionych. Noś go za pomocą antacyclin - roztworów wyraźnej czerwieni. Ten rodzaj terapii obniża siły odpornościowe organizmu.
 • Ponadto wyróżnia się te rodzaje chemioterapii:

  Zbiór klasztorny Ojca Jerzego. Kompozycja zawiera 16 ziół jest skutecznym narzędziem do leczenia i zapobiegania różnym chorobom. Pomaga wzmocnić i przywrócić odporność, wyeliminować toksyny i mieć wiele innych przydatnych właściwości

  • Neoadjuwantowa chemioterapia - powołany w celu zmniejszenia guza przed usunięciem chirurgicznym. Ta metoda leczenia zmniejszy ryzyko przerzutów;
  • Chemioterapia uzupełniająca - wykonuje się po chirurgicznym wycięciu guza. Również chemia adiuwantowa służy zapobieganiu dalszemu rozwojowi guza nowotworowego, eliminuje ukryte i drobne wtórne ogniska onkologiczne, których nie zawsze można zidentyfikować. Ta metoda jest stosowana w obecności dowolnego guza nowotworowego;
  • Chemioterapia indukcyjna lub terapeutyczna - jest przepisywany w przypadkach nieoperacyjnych procesów onkologicznych, takich jak białaczka, chłoniak, guzkowy guz jąder, trofoblastyczne formacje. Dodatkowo, chemioterapia indukcyjna działa jako paliatywna terapia w celu przedłużenia życia pacjenta w ostatnich stadiach choroby;
  • Hipertermiczna (również gorąca) chemioterapia - metoda oddziaływania na komórki nowotworowe poprzez wysokie temperatury i chemioterapię. Guz jest wystawiony na działanie temperatury 41 stopni. Ta metoda terapii pomaga w walce z dużymi guzami. Gorąca chemia jest również skuteczna w przypadku przerzutów. Zaletą tej metody jest to, że jest ona mniej toksyczna, a jej działanie jest o wiele lepsze niż w przypadku tradycyjnej chemioterapii;
  • Chemioterapia platyną - powoływany w przypadkach, gdy inne metody terapii są nieskuteczne. Ta metoda obejmuje stosowanie leków zawierających platynę (fenantriatynę, ciplastynę). Wskazania do stosowania chemii platyny to rak płuc, jajników, jąder i pęcherza moczowego. Wiele osób uważa, że ​​chemia platyny jest wykonywana na ostatnim etapie raka, ale nie jest to do końca prawdą. Preparaty na bazie platyny są w stanie zwalczać trudno dostępne guzy;
  • Ukierunkowana chemioterapia - jedna z najskuteczniejszych metod leczenia nowotworów złośliwych we współczesnej medycynie. Procedurę przeprowadza się za pomocą specjalnych leków przeciwnowotworowych, które wpływają na zaburzenia genetyczne w komórkach. Ta metoda leczenia jest zalecana po wstępnym badaniu genetycznym;
  • Delikatna chemioterapia - stosuje się go z mniej agresywną chemioterapią z mniejszymi efektami ubocznymi. Takie leczenie jest mniej skuteczne;
  • Chemioterapia wysokodawkowa - metoda leczenia guzów wysokimi dawkami chemioterapii. Powołanie chemii o wysokiej dawce jest częstsze w przypadku chłoniaków (chłoniaka nieziarniczego, komórki głównej itd.). Wysokie dawki leków niszczyły komórki nowotworowe w krótkim czasie i zapobiegały oporności komórek nowotworowych na leki chemioterapeutyczne. Ta metoda leczenia ma bardziej toksyczny wpływ na daną osobę;
  • Chemioterapia paliatywna - mianowani na etapie terminalu, gdy nie ma szans na odzyskanie. Ta metoda terapii ma na celu złagodzenie regularnego bólu, hamowanie dalszego wzrostu guza, zmniejszenie toksycznego efektu przyjmowania leków i przedłużenie życia pacjenta. Opieka paliatywna jest pokazywana osobom, które potrafią zadbać o siebie.

  Metody stosowania leków do chemioterapii

  Współczesna medycyna oferuje całą listę leków stosowanych w chemioterapii stosowanych w trakcie leczenia. Hamują procesy biochemiczne w komórkach nowotworowych, dlatego procesy ich dzielenia i wzrostu są zawieszone. Wyznacz kilka leków o różnych efektach. Chemioterapeuta określa schemat leczenia, czas jego trwania i dawkowanie leków.

  Terapia chemiczna może trwać od jednego dnia do kilku, a następnie pauzę trwa od kilku tygodni do jednego miesiąca, po czym następuje nowy kurs. Zwykle robimy 6-8 kursów, których czas trwania trwa od 3 do 9 miesięcy. Przerwy są potrzebne, aby przywrócić siłę ciała ze względu na wysoką toksyczność leków i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

  Przed rozpoczęciem chemioterapii pacjenci zastanawiają się, jak to działa?

  Preparaty do chemioterapii mają postać tabletek i zastrzyków. Skuteczność leczenia zależy od postaci leku. Najlepsze wyniki osiąga się przy podawaniu dożylnym leków, które przy przepływie krwi są przenoszone szybciej w ciele, przez co nie powodują szczególnej szkody w narządach przewodu pokarmowego. Preparaty do podawania doustnego są odpowiednie do leczenia w domu, ale ich działanie jest gorsze i nie można uniknąć niepożądanych reakcji z przewodu żołądkowo-jelitowego.

  Wprowadzanie leków dożylnie w postaci zastrzyków i zakraplaczy, a także ich stosowanie w postaci tabletek ma charakter ogólnoustrojowy. Ponadto istnieją lokalne środki w postaci różnych maści i aplikacji, które są istotne w leczeniu raka skóry, jamy ustnej itp.

  Chemioterapia może działać zarówno jako niezależna metoda leczenia, jak i być stosowana kompleksowo z radioterapią i operacją chirurgiczną. Przy dużej wielkości guza, obecności przerzutów i złego stanu zdrowia pacjenta onkologicznego operacja nie ma sensu. W takim przypadku chemioterapia umożliwia złagodzenie bólu i przedłużenie życia pacjenta. Jeśli jednak pacjent czuje się dobrze, możliwe jest przeprowadzenie terapii przed zabiegiem i po nim, aby uniknąć nawrotów.

  Radioterapia jest często wykonywana w połączeniu z chemioterapią. Promienie wpływają na sam nowotwór w miejscu jego lokalizacji, podczas gdy chemia działa systematycznie na cały organizm, zapobiegając ryzyku przerzutów i nawrotom raka.

  Przed zabiegiem stosuje się chemioterapię neoadiuwantową, która pomaga zmniejszyć rozmiar nowotworu i tworzy komfortowe warunki do dalszego leczenia.

  Ze względu na toksyczne działanie leków i możliwe działania niepożądane może być konieczne znalezienie pacjenta w szpitalu, ponieważ może to wymagać pomocy personelu medycznego. Jeśli pacjent czuje się normalnie po przyjęciu leku, może odmówić leczenia szpitalnego i spędzić go w domu pacjenta.

  Przygotowanie do leczenia

  W trakcie chemioterapii należy zmniejszyć wysiłek fizyczny. Dlatego zaleca się wzięcie czasu wolnego w trakcie leczenia. Powinieneś prowadzić zdrowy styl życia i zrezygnować ze szkodliwych nawyków, jeśli w ogóle, ponieważ alkohol i palenie tytoniu w przypadku nowotworów powoduje oczekiwaną długość życia.

  Przed rozpoczęciem kursu chemioterapii konieczne jest:

  • Poddać się leczeniu innych chorób;
  • Oczyść organizm z substancji toksycznych, aby uzyskać najlepszy wynik z chemioterapii;
  • Chronić przewód pokarmowy, nerki i wątrobę przed działaniem leków przeciwnowotworowych z innymi lekami.

  Pacjent nie ingeruje w komunikację z ludźmi, pomógł chemioterapii. Pomaga to zapewnić znaczące wsparcie psychologiczne i morale w leczeniu.

  Wideo na ten temat - Chemioterapia

  Jak przebiega chemioterapia

  Istnieje kilka metod chemioterapii. Możliwe jest stosowanie leków przeciwnowotworowych w postaci wstrzyknięć dożylnych i kroplomierzy, są podawane domięśniowo i podskórnie, co nie jest absolutnie bolesne, a leki są stosowane miejscowo i w postaci tabletek.

  Leczenie powinno być prowadzone zgodnie z programem zaleconym przez lekarza, który z kolei jest przypisany w zależności od rodzaju onkologii i stopnia zaawansowania choroby. Kompleks leków chemioterapeutycznych dobierany jest z uwzględnieniem osiągnięcia maksymalnego efektu zabiegu i minimalnej liczby działań niepożądanych.

  Schemat leczenia składa się z następujących leków:

  • Taksany;
  • Preparaty na bazie platyny;
  • Antracykliny;
  • Antymetabolity;
  • Leki alkilujące;
  • Antybiotyki;
  • Epipodofilotoksyny.

  System jest wyznaczany indywidualnie przez onkologa, ponieważ istnieją przeciwwskazania do niektórych leków.

  Jak długo trwa chemioterapia?

  Chemioterapia i liczba sesji są przepisywane wyłącznie przez onkologa. Chemioterapeutyki przyjmowane są codziennie i raz w tygodniu, w zależności od ustalonego harmonogramu. Jeden cykl leczenia trwa średnio miesiąc, po którym następuje przerwa.

  Dobry wynik uzyskuje się z chemioterapii, która jest przeprowadzana co 2 tygodnie, ale nie może tego podtrzymać każdy pacjent, ponieważ jest to duże obciążenie dla organizmu. Mogą występować komplikacje, w związku z czym konieczne będzie zmniejszenie dawki leków lub przerwanie przebiegu leczenia, dzięki czemu zwiększy się jego termin.

  Przeciwwskazania do chemioterapii

  Chemioterapia jest zabroniona w następujących przypadkach:

  • O wysokiej zawartości bilirubiny we krwi;
  • Z przerzutami w mózgu;
  • Z przerzutami w wątrobie;
  • Z odurzaniem organicznym;
  • Z kacheksją.

  Przeciwwskazania zależą od rodzaju guza, stopnia zaawansowania choroby, obecności przerzutów i indywidualnych cech ciała pacjenta.

  Przykłady leczenia różnych guzów

  Chemioterapia w leczeniu raka płuca jest przeprowadzana przy użyciu środków celowanych, które wpływają na niektóre receptory nowotworu. Minimalizuje to efekty uboczne i pozwala osiągnąć pożądany rezultat.

  W przypadku nowotworu sutka, który jest pierwszym pośród onkologii u kobiet, stosuje się chemioterapię (oleistą) zarówno przed zabiegiem, jak i po nim. Po pierwsze, stosując chemię, zmniejsz wielkość guza, a po wykonaniu operacji, za pomocą chemii, usuń ewentualnie pozostałe komórki nowotworowe. Współczesne metody chemioterapii umożliwiają pacjentowi onkologicznemu prowadzenie zwykłego trybu życia i prowadzenie leczenia o dowolnej porze dnia w onkologii lub w domu, zamiast leczenia szpitalnego.

  Podczas wykonywania chemioterapii należy przepisać preparaty do mdłości i wymiotów, aby ułatwić pacjentowi zmianę harmonogramu zabiegu.

  W przypadku guza żołądka chemioterapię stosuje się w połączeniu z radioterapią i chirurgią, ponieważ rak żołądka jest mniej wrażliwy na chemię. Kompleksowe leczenie pomoże osiągnąć dobre wyniki, jeśli guz zostanie wykryty na czas.

  Przykłady te jasno pokazują, że chemioterapia nie może działać tak samo dla wszystkich formacji guza, aw niektórych przypadkach nie można jej zastąpić przez napromieniowanie lub zabieg chirurgiczny.

  Efekty uboczne

  Chemioterapii nie można nazwać bezpieczną procedurą, więc trzeba wiedzieć wszystko o procedurze, co jest niebezpieczne dla chemii ciała, jakie konsekwencje może pociągać za sobą odbiór środków przeciwnowotworowych i metody ich eliminacji.

  Najczęstsze działania niepożądane to:

  • Nudności i wymioty;
  • Łysienie i pogorszenie paznokci;
  • Ogólne złe samopoczucie;
  • Pogorszenie słuchu;
  • Słaby apetyt;
  • Hałas w uszach;
  • Zmiana w składzie krwi;
  • Naruszenie koordynacji;
  • Niepowodzenia w pracy jelit.

  Niekorzystne objawy mogą objawiać się na różne sposoby. U kogoś są jasno wyrażone, u kogoś słabo pokazane. Zespół wymiotny może pojawić się natychmiast po zastosowaniu leku, a wypadanie włosów następuje kilka tygodni po zakończeniu sesji.

  Jeśli podczas przyjmowania innych leków wystąpią reakcje uboczne, można zawiesić przebieg leczenia. Nie jest to praktykowane w przypadku chemioterapii, ponieważ w wielu przypadkach nie można go zastąpić inną metodą leczenia. Dlatego należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli źle się poczujesz, pacjenci przyjmujący chemię powinni być nadzorowani przez personel medyczny.

  Po zakończeniu przebiegu terapii obserwuje się stopniowe przywracanie wszystkich funkcji organizmu, praca przewodu pokarmowego normalizuje się, a włosy zostają przywrócone.

  Badanie krwi w celu leczenia

  Ponieważ chemioterapia wpływa nie tylko na komórki nowotworowe, ale także na komórki zdrowe, wpływa to na wytwarzanie komórek krwi przez czerwony szpik kostny. Z tego powodu, cierpiąc na przebieg chemii, cierpi na anemię, siły odpornościowe ciała osłabiają się. Badania krwi zwykle charakteryzują się zmniejszoną liczbą białych krwinek, erytrocytów i płytek krwi, więc pacjent czuje się słaby, nie może się przeciwstawić infekcjom.

  Aby zwiększyć poziom hemoglobiny, musisz wzbogacić dietę w pokarmy zawierające żelazo, takie jak mięso, rośliny strączkowe, warzywa. W niektórych przypadkach wymagana jest transfuzja krwi. Zaleca się spędzać więcej czasu na naturze, odpocząć, spać osiem godzin dziennie.

  Aby zwiększyć poziom leukocytów, należy unikać hipotermii, rzadziej w zatłoczonych miejscach, aby uniknąć infekcji i pić witaminy.

  Ile kosztuje chemioterapia?

  Koszt chemioterapii w Moskwie może wynosić od kilkudziesięciu tysięcy do miliona rubli. Wszystko zależy od rodzaju guza, jego lokalizacji i wielkości.

  Najdroższe leki stosowane w chemii to antracykliny i winkalkaloidy, a najdroższym leczeniem jest leczenie nowotworów mózgu, trzustki i krwi, ponieważ zapewnia się chemioterapię punktową.

  Odżywianie po chemioterapii

  Pacjenci poddawani chemioterapii nie muszą przestrzegać określonej diety. Zaleca się ograniczenie spożycia tłustych, pikantnych potraw, cebuli, czosnku i przypraw. Spożycie warzyw i owoców przyniesie korzyści. Dieta onkologiczna powinna zawierać żywność, taką jak mięso, drób, ryby, owoce morza, rośliny strączkowe, orzechy i produkty mleczne. Pomogą uzupełnić utraconą rezerwę energii podczas okresu leczenia.

  WAŻNE! Czytaj więcej w naszym artykule - Odżywianie po chemioterapii

  Rehabilitacja chorych na raka po chemioterapii

  Ważnym punktem jest powrót do zdrowia po chemioterapii. W onkologii na początkowym etapie wystarczy przejść lub odbyć 1-2 kursy chemii. W miarę postępu choroby chemia będzie musiała zostać wykonana kilka razy. Działania niepożądane działają jako reakcja obronna organizmu na leki stosowane w chemioterapii. Pomagają przywrócić zdrowy styl życia, zbilansowaną dietę, spacery na świeżym powietrzu, przyjmowanie witamin.

  Istnieją również metody ludowe do odzyskiwania po chemii. Zanim jednak zastosuje się środki ludowe, konieczne jest wyjaśnienie z lekarzem, czy skuteczne jest niezależne leczenie skutków ubocznych i skutków chemioterapii.

  Podsumujmy. Po dokładniejszym zbadaniu, jaka to chemioterapia, zdaliśmy sobie sprawę, że nie jest to tak niebezpieczna technika w leczeniu nowotworów. Wszystko zależy od indywidualnej charakterystyki ciała, na którym etapie leczenia nowotworu rozpoczęto. Nie można odmówić leczenia, nawet jeśli chemioterapię przepisano na 4 etapy choroby i leczono bez konsultacji z lekarzem. Samoleczenie może być śmiertelne. Lekarz onkolog, patrząc na stan pacjenta, na etapie choroby będzie mógł przepisać niezbędny przebieg leczenia, zbada, ile kursów osoba może wytrzymać i po jakim czasie przeprowadzać sesje terapeutyczne. Jednoznacznie, ilu żyć po chemioterapii, jest niemożliwe, ponieważ ten parametr może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat.

  Wszystko, co musisz wiedzieć o chemioterapii - metody, leki, komplikacje

  Chemioterapia jest jedną z głównych metod leczenia złośliwych onkopatologii i polega na stosowaniu specjalnych leków przeciwnowotworowych, które niszczą złośliwe struktury komórkowe lub zapobiegają ich podziałowi.

  Wiele osób słyszało o chemioterapii, praktycznie każdy wie, że tej przeciwnowotworowej metody towarzyszy wiele niepożądanych reakcji i zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Wielu, obawiając się takich konsekwencji, odrzuca takie traktowanie, co nie jest właściwe, ponieważ nie zawsze jest możliwe wyleczenie onkologii chirurgicznie lub przez napromienianie.

  W jakich przypadkach przepisywana jest chemioterapia?

  Nie wszystkie złośliwe onkopatie są leczone lekami chemioterapeutycznymi.

  Wskazania do chemioterapii są następujące:

  1. Nowotwory nowotworowe, których remisje można osiągnąć jedynie poprzez leczenie chemioterapeutyczne. Dotyczy to białaczki, raka kosmówki, hemoblastozy lub mięsaka prążkowanokomórkowego itp.;
  2. Potrzeba zmniejszenia guza, aby osiągnąć jego zdolność do późniejszego usuwania;
  3. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się przerzutów;
  4. Jako dodatkowa metoda terapeutyczna do radioterapii lub leczenia chirurgicznego.

  Przeciwwskazania

  Onkolog po dokładnym zbadaniu pacjenta wysuwa wniosek o skuteczności leczenia chemioterapeutycznego lub dowiaduje się, że takie leczenie jest przeciwwskazane. Jaki może być powód, który zabrania chemioterapii?

  • Rozprzestrzenianie się przerzutów do struktur mózgowo-rdzeniowych;
  • Nadmierna bilirubina;
  • Zmiany przerzutowe w wątrobie;
  • Kacheksja;
  • Zatrucie organiczne.

  Ogólnie przeciwwskazania zależą od charakterystyki pacjenta i jego ciała, lokalizacji złośliwych formacji, obecności przerzutów, etapu procesu nowotworowego itp.

  Rodzaje leczenia chemioterapeutycznego w onkologii przez pacjentów są zwykle podzielone według kolorów. Istnieje chemioterapia czerwona, niebieska, żółta i biała, w zależności od koloru podawanego leku.

  1. Czerwony Chemioterapia jest uważana za najsilniejsze i najbardziej toksyczne działanie struktur organicznych, w których stosuje się leki przeciwpadaczkowe takie jak Doxorubicin, Idarubicin lub Epirubicin. Po takim leczeniu obserwuje się neutropenię, co prowadzi do zmniejszenia odporności i ochrony przed infekcją.
  2. Niebieski chemioterapię przeprowadza się za pomocą leków Mitoksantron, Mitomycin itp.
  3. Żółty Chemioterapia odbywa się za pomocą żółtych preparatów. Schemat ten obejmuje środki przeciwnowotworowe, takie jak fluorouracyl, metotreksat lub cyklofosfamid.
  4. W schemacie biały Chemioterapia obejmuje takie leki jak Taxol lub Tacosil.

  Kurs fotografii chemoterapeutycznej

  Zwykle chemioterapię przeciwnowotworową przeprowadza się przy użyciu kilku rodzajów leków, to znaczy ma charakter polychemoterapeutyczny.

  Neoadjuvant

  Neoadjuwantową (lub przedoperacyjną) chemioterapię podaje się pacjentom przed radykalnym chirurgicznym usunięciem formacji. T

  To chemioterapeutyczne leczenie ma na celu tłumienie agresji i wzrostu ogniska pierwotnego guza. Taka technika może zmniejszyć ryzyko rozwoju przerzutów.

  Adjuvant

  Ten rodzaj chemioterapii wykonywany jest po leczeniu chirurgicznym.

  W rzeczywistości chemioterapia adiuwantowa jest środkiem zapobiegawczym, który zapobiega dalszemu rozwojowi procesu nowotworowego. Ten rodzaj leczenia stosuje się w przypadku wszystkich rodzajów raka.

  Chemioterapia adjuwantowa ma uzupełniające podstawowe leczenie natury. Ma on na celu wyeliminowanie możliwych ukrytych lub mikroprzerzutów, które nie zawsze są wykrywane za pomocą nowoczesnych metod diagnostycznych.

  Indukcja

  Podobny rodzaj chemioterapii nazywany jest również leczniczym. Chemioterapia indukcyjna jest zalecana w tych przypadkach klinicznych, gdy powstawanie guza jest wysoce wrażliwe lub umiarkowanie wrażliwe na leki przeciwnowotworowe, a także gdy istnieją przeciwwskazania do chirurgicznego leczenia onkologii.

  Chemioterapia indukcyjna jest zalecana:

  • O celu terapeutycznym dla takich procesów nowotworowych, jak chłoniaki i białaczka, tworzenie trofoblastów i germicogennych guzów jąder;
  • Jako leczenie paliatywne konieczne do przedłużenia życia chorych na raka poprzez poprawę jego jakości i zmniejszenie objawów raka (złagodzenie bolesności, eliminacja duszności itp.).

  Cel

  Docelowa technika chemioterapii jest jedną z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się metod leczenia patologii onkologicznych.

  Przy pomocy specjalnych leków przeciwnowotworowych, zostaje przeprowadzony wpływ na molekularne zaburzenia komórek genetycznych.

  Stosowanie leków celowanych może znacznie spowolnić wzrost lub spowodować samozniszczenie komórki. Przed zastosowaniem leków celowanych konieczne jest wstępne badanie genetyczne i immunohistochemiczne.

  Hyperthermal

  Hipertermiczna lub gorąca chemioterapia jest nazywana terapeutyczną metodą złożonego wpływu na komórki rakowe, w tym wysokie temperatury i leki przeciwnowotworowe.

  Taka terapia jest najskuteczniejsza w przypadku dużych guzów i nieorganicznych przerzutów.

  Za pomocą chemioterapii hipertermicznej można uwolnić onkogen od guza o wielkości 1-2 mm, wystawiając go na działanie temperatury 41 ° C.

  Platyna

  Chemioterapia platyną polega na stosowaniu leków przeciwnowotworowych na bazie platyny - Cisplatyny, fenantriaplatyny itp. Taka chemioterapia jest zalecana w przypadkach, w których inne metody są bezużyteczne.

  Zazwyczaj leczenie przeciwnowotworowe platyny jest wskazane w raku jajnika i jąder, raku pęcherza moczowego i płucu.

  Wśród zwykłych ludzi powszechnie uważa się, że jeśli zalecana jest chemioterapia platyną, obraz choroby jest całkowicie zły. To nie tak. Tylko leki platynowe są w stanie działać tam, gdzie inne leki przeciwnowotworowe są bezsilne.

  Co więcej, najskuteczniejszym efektem terapeutycznym są środki oparte na platynie w onkologii.

  Delikatny

  Delikatna chemioterapia nazywa się leczeniem, w którym stosuje się leki przeciwnowotworowe przy minimalnym zestawie działań niepożądanych. Wadą takiego leczenia jest fakt, że takie leki są mniej skuteczne w walce z rakiem.

  Wysoka dawka

  Taka chemioterapia zakłada mianowanie dawek onkologicznych leków przeciwnowotworowych. Zwykle takie leczenie stosuje się w różnych odmianach chłoniaków, takich jak komórki płaszczowe lub inne niż Hodgkin, itp.

  Zastosowanie dużych dawek cytostatyków prowadzi do proporcjonalnego zwiększenia skuteczności leczenia złośliwych chłoniaków i zapobiega oporności komórek nowotworowych na działanie leków. Ale jednocześnie ma bardziej wyraźny toksyczny wpływ na organizm.

  Paliatywny

  Jeśli nie ma szans na wyleczenie, pacjenci otrzymują chemioterapię paliatywną.

  Zabieg ten ma na celu:

  1. Ograniczanie dalszego postępu procesu nowotworowego;
  2. Blokowanie objawów bólowych;
  3. Zwiększona oczekiwana długość życia pacjenta onkologicznego;
  4. Zmniejszenie ciężkości toksycznego działania leków przeciwnowotworowych i aktywności nowotworów;
  5. Zatrzymanie wzrostu lub zmniejszenie guza.

  Wyznaczenie terapii paliatywnej nie zawsze wskazuje na niekorzystne rokowanie.

  Wręcz przeciwnie, taka chemioterapia jest wskazana osobom, które wciąż mogą same sobie służyć, ich stan nie wywołuje obaw lekarzy i będzie w stanie znosić chemioterapię w celu złagodzenia bólu i poprawy jakości życia.

  Przygotowanie

  W procesie leczenia lekami przeciwnowotworowymi konieczne jest zminimalizowanie aktywności fizycznej tak bardzo, jak to możliwe. Dlatego onkolodzy zalecają zwolnienie lekarskie lub odejście na czas trwania leczenia.

  O złych nawykach nie można mówić, każdy papieros w onkopatologii zmniejsza oczekiwaną długość życia.

  Przed przystąpieniem do leczenia lekami chemoterapeutycznymi konieczne jest poddanie się premedykacji i przygotowanie ciała.

  • Przekazać przebieg leczenia współistniejącej onkologii chorób.
  • Oczyść organizm z toksyn nagromadzonych na tle nowotworu i przyjmując leki. Jest to konieczne, aby uzyskać maksymalne działanie leków przeciwnowotworowych.
  • Zapewnić za pomocą leków ochronę przewodu żołądkowo-jelitowego, struktur wątrobowych i nerkowych, a także szpiku kostnego.

  Zaleca się uprzednią komunikację na temat chemioterapii z osobami, które przeszły podobne leczenie, z psychologami i bliskimi osobami. Taka komunikacja pomoże przygotować się psychicznie do chemioterapii i zapewni namacalne wsparcie psychologiczne.

  Jak przebiega chemioterapia?

  Zazwyczaj środki przeciwnowotworowe podaje się pacjentom dożylnie we wlewie lub w postaci konwencjonalnej iniekcji. Ale to nie oznacza, że ​​wszystkie sposoby podawania narkotyków.

  Mogą być przepisywane podskórnie i doustnie, domięśniowo i do tętnicy zaopatrującej guz, miejscowo i do opłucnej, do płynu rdzeniowego, do tkanki nowotworowej i jamy brzusznej.

  Schematy terapii raka

  Schemat chemioterapii wybiera się zgodnie z diagnozą, etapem procesu nowotworowego i regulacjami międzynarodowymi.

  Obecnie ogromna liczba leków chemioterapeutycznych jest stosowana w postaci monoterapii lub w różnych kombinacjach. Kombinacje dobiera się zgodnie z zasadą minimalnej wystarczalności, biorąc pod uwagę największy możliwy efekt terapeutyczny w tworzeniu guza.

  Ogólnie rzecz biorąc, programy są przepisywane za pomocą takich leków:

  1. Antracykliny;
  2. Środki alkilujące;
  3. Antybiotykowe leki przeciwnowotworowe;
  4. Antymetabolity;
  5. Winkalkaloidy;
  6. Taksany;
  7. Preparaty platynowe;
  8. Epipodofilotoksyny itp.

  Każdy system ma własne wskazania i przeciwwskazania, dlatego powołanie powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego onkologa.

  Czas trwania

  Liczba kursów chemioterapeutycznych jest ustalana wyłącznie przez lekarza indywidualnie. Leki można przyjmować codziennie (zazwyczaj tabletki) lub co tydzień.

  Liczba kursów jest również ustalana indywidualnie w oparciu o analizę tolerancji leku przeciwnowotworowego. Najbardziej skuteczna i minimalnie skomplikowana to chemioterapia, prowadzona dwa tygodnie.

  Potwierdzają to badania, ale niestety nie każdy chory na raka jest w stanie wytrzymać takie obciążenie. Jeśli wystąpią powikłania, lekarz zmuszony jest zmniejszyć dawkę, co znajduje odzwierciedlenie w czasie trwania leczenia.

  Ile kosztuje przebieg leczenia w Moskwie?

  Koszt chemioterapii w moskiewskich klinikach może wynosić od kilkudziesięciu tysięcy rubli do miliona.

  Najdroższymi lekami przeciwnowotworowymi są Vincals i Anthracyclines.

  Ostateczny koszt kursu chemioterapii zależy od rodzaju guza i jego lokalizacji.

  Najdroższe uważa się za leczenie onkopatologii głowy, krwi, trzustki.

  Jak dana osoba czuje się po chemii i jak złagodzić jej stan?

  Główną wadą chemioterapii jest kompleks niepożądanych reakcji. Unikanie skutków chemioterapii nigdy nie zadziała, mimo że współczesna medycyna oferuje wiele racjonalnych schematów i sposobów podawania.

  Najbardziej charakterystycznymi działaniami niepożądanymi po chemioterapii są:

  • Objawy nudności i wymioty - należy przerwać przyjmowanie leków przeciwwymiotnych i przeciwwymiotnych;
  • Utrata włosów, płytki paznokciowe i zmiany w skórze - niemożliwe jest uniknięcie tych konsekwencji. Ale kilka tygodni po zakończeniu leczenia wszystko zacznie się odrastać, a włosy i paznokcie;
  • Zaburzenia przewodu pokarmowego, objawiające się biegunką, zaparciem, problemami z apetytem. Poradzenie sobie z tym problemem pomoże w specjalnej dietoterapii.

  Aby przywrócić krew i odporność, wątrobę i nerki, wyeliminować anemię, pacjentom przepisuje się specjalne leki.

  Czy taka terapia jest niebezpieczna?

  Powikłania leczenia chemioterapeutycznego występują dość często. Najbardziej niebezpieczne z nich to:

  1. Zapalenie płuc - rozwija się na tle patologicznie niskiego stanu odpornościowego. Dzięki szybkiemu rozpoznaniu i leczeniu zapalenia płuc możliwe jest uniknięcie śmiertelnego wyniku u pacjenta onkologicznego;
  2. Anorektalne choroby zakaźne. Z tego powikłania około 25-40% przypadków umiera, z czego wśród wszystkich pacjentów z nowotworami umiera około 8%;
  3. Tiflitis lub zmiany zapalne jelita ślepego. Objawia niewielki ból w jamie brzusznej, postępuje dość szybko, przechodząc w zgorzel i perforację. Śmiertelność wśród pacjentów onkologicznych na tle takiego powikłania jest dość wysoka.

  Rozkład guza

  Dosyć częstym zjawiskiem po leczeniu chemioterapeutycznym jest rozpad guza.

  W wyniku takiego procesu zdrowie pacjentów z nowotworami pogarsza się jeszcze bardziej, ponieważ ciało jest dalej zatrute przez produkty rozkładu złośliwych struktur i ich toksycznych metabolitów.

  Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy jest zły czy dobry. Rozpad jest wynikiem leczenia, ale ma toksyczne konsekwencje dla organizmu.

  Jedno jest pewne, w procesie dezintegracji onkolog potrzebuje pilnej pomocy ze strony specjalistów.

  Recenzje

  Igor, 42, Moscow:

  Mój ojciec był chemioterapią raka płuc. Obsługa była niemożliwa, dlatego raz na dwa tygodnie zrobił to lub zrobił. czerwona chemia. Przy takim traktowaniu mój ojciec trzymał się jeszcze przez 2 lata. Bez niego jestem pewien, że nie żyłby przez 3 miesiące. To smutne, ale wciąż taka chemia przedłużyła mu życie, przynajmniej na tak długo.

  Екатерина, 39 lat, Orenburg:

  Chemia bała się tego robić, ale lekarze zalecali, aby guz się zmniejszył i mógł zostać usunięty. Po operacji, podczas której usunięto pierś wraz z guzem, przeprowadzono chemioterapię w celu zniszczenia możliwych przerzutów. Już 4 lata po operacji okresowo przechodzę egzamin. Zabieg zakończył się sukcesem i bez konsekwencji.

  Często zadawane pytania

  • Na jakim etapie jest zalecana chemioterapia?

  Chemioterapia może być przepisana na każdym etapie procesu nowotworowego. Nie należy go przypisywać tylko bardzo poważnym pacjentom, których ciało nie jest w stanie znieść ciężkości leczenia.

  • Kiedy po operacji operowana jest chemioterapia?

  Najpierw po operacji pacjent przechodzi rekonwalescencję pooperacyjną, przyjmuje leki chroniące wątrobę, funkcje szpiku kostnego itp. Około miesiąc po operacji wykonuje się chemioterapię.

  • Ile dni jest złych po chemioterapii?

  Zwykle działania niepożądane po chemioterapii przejmują pacjentów przez kilka dni (wymioty i mdłości, biegunka, zaparcia).

  • Zalecenia po chemioterapii?

  Po leczeniu chemioterapeutycznym konieczna jest zmiana diety, obniżenie jej wartości kalorycznej, ale jednocześnie zwiększenie ilości witamin i mikroelementów. Najważniejsze jest wyłączenie tłuszczów zwierzęcych, w tym mleka, do odrzucania wędzonych i innych ciężkich produktów spożywczych. Produkty z kwaśnego mleka nie podlegają zakazowi.

  • Leczenie po chemioterapii?

  Pamiętaj, aby skonsultować się z lekarzem na temat rehabilitacji i leczenia regeneracyjnego. Onkolog dokona niezbędnych wizyt w celu przywrócenia odporności, wątroby, żołądka i żył, nerek i innych organicznych struktur.

  • Czy chemioterapia zabija przerzuty?

  Chemioterapia jest jedną ze skutecznych metod eliminowania przerzutów.

  • Czy można umrzeć na chemioterapię?

  Bezpośrednio po chemioterapii, trudno jest zmierzyć, ale z zimna, które powstały na tle poważnego zmniejszenia odporności - łatwo. Również inne komplikacje i skutki uboczne takiego leczenia mogą prowadzić do śmierci.

  • Ile żyją po chemioterapii?

  Oczekiwana długość życia pacjentów z rakiem zależy od wyników leczenia. Jeśli terapia przeciwnowotworowa zakończyła się sukcesem, to nie żyj kilkanaście lat. Jeśli celem chemioterapii było przedłużenie życia, czas trwania zależy od stanu pacjenta.

  • Alternatywa dla chemioterapii?

  Alternatywą dla chemioterapii w niektórych przypadkach może być radioterapia. Istnieją również nowsze kierunki w onkologii - termoterapia i głodzenie komórek nowotworowych.

  • Jaka jest różnica między chemioterapią a radioterapią, a co jest lepsze?

  Najlepszą kombinacją jest radioterapia i chemioterapia.

  • Czy mogę urodzić po chemioterapii?

  Ponieważ leki przeciwnowotworowe są bardzo toksyczne, lepiej jest odłożyć ciążę, aż ustanie efekt uboczny leczenia. W przeciwnym razie ryzyko poronienia jest wysokie. Czasami chemioterapia prowadzi do utraty funkcji rozrodczych, ale wciąż istnieje taka możliwość, jak ICSI lub IVF.

  • Czy mężczyzna po chemioterapii może mieć dzieci?

  Dość często mężczyźni są pozbawieni możliwości posiadania dzieci przez pewien czas, ale na dobre. Dlatego często przed zabiegiem proponuje się przechowywanie materiału siewnego (zamrażanie plemników).

  • Czy mogę odmówić chemioterapii?

  Każdy pacjent sam decyduje się, zgadza się na leczenie lub rezygnuje z chemioterapii. Ale czasami zależy od tego życie pacjenta, więc nie warto się spieszyć z decyzją.

  • Co nie jest możliwe po chemioterapii?

  Po leczeniu chemioterapeutycznym niezdrowe nawyki są kategorycznie wykluczone. Konieczne jest przestrzeganie właściwego odżywiania i zaleceń lekarskich dotyczących dalszego życia.

  Film o tym, jak chemioterapia jest wykonywana i jakie są jej skutki uboczne:

  O Nas

  Białaczka jest złośliwą chorobą krwi. U osób nazywany jest przez termin „białaczka” jak białaczka powoduje zmiany leukocytów, czyli białych krwinek, zarówno pod względem jakości (białe krwinki przestają wykonywać swoje zadania) i ilościowo (namnażają się zbyt szybko).