Rak płaskokomórkowy szyjki macicy: etapy procesu i zasady terapii

Badania statystyczne przeprowadzone w ostatnich dziesięcioleciach wykazały wyraźną tendencję do zmniejszania śmiertelności (o około 30%) oraz występowania raka szyjki macicy.

W strukturze występowania patologii onkologicznej w Rosji, przeniósł się na 6 miejsce po złośliwych nowotworach piersi, przewodu pokarmowego i macicy. Wśród różnych typów raka szyjki macicy 90-96% to płaskonabłonkowe, które wśród typów inwazyjnych wynoszą 70-80%. Co to jest i jaka jest różnica między rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy?

Przyczyny i czynniki ryzyka

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy to złośliwa formacja, która rozwija się z komórek wielowarstwowego płaskiego nabłonka, który pokrywa obszar szyjki macicy pochwy. Ta patologia jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet w wieku od 40 do 60 lat.

Pomimo ogólnego spadku w strukturze zachorowalności na raka, liczba pacjentów z początkowymi stadiami tej patologii znacznie wzrosła, szczególnie wśród kobiet w wieku od 30 do 40 lat. Główną rolę w wywoływaniu choroby usunięto wirusów brodawczaka ludzkiego, które są uważane za onkogenne przeważnie 16 i 18 podtypów, rzadziej, 31 i 33 podtypów.

Niezależnie od sprzecznego charakteru badań, znaczenie typu II wirusa opryszczki pospolitej, cytomegalii i chlamydii również nie zostało odrzucone. Rozwój raka koniecznie poprzedza patologię tła w postaci prawdziwych erozji i ektopii, zaburzeń hormonalnych, polipowatości, dysplazji itp.

Tak więc, zgodnie z badaniami epidemiologicznymi, głównymi czynnikami prowokującymi rozwój choroby są:

 • wczesny początek stosunku płciowego (do 17 lat) i wczesnego (poniżej 18 lat) porodu;
 • obecność dużej liczby partnerów seksualnych lub częste zmiany;
 • niski standard życia;
 • choroby zapalne dróg płciowych, w szczególności zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego i wirusem opryszczki;
 • obecność wewnątrzmacicznego urządzenia, prawdziwa erozja, ektopia, ektropia kanału szyjki macicy, polipy;
 • uraz narządu rodnego z powtarzającym się porodem, częste drobne operacje chirurgiczne na narządach płciowych (aborcja, kiretaż diagnostyczny, wielokrotne zakwitanie lub diatermocoagulacja);
 • zaburzenia hormonalne w organizmie, stan niedoboru odporności, stosowanie cytostatyków i glikokortykosteroidów;
 • związane z wiekiem zmiany w błonie śluzowej narządów płciowych;
 • obniżenie właściwości odporności ciała i czynnika dziedzicznego.

Mechanizm rozwoju i postaci raka płaskokomórkowego

Procesy dysplastyczne błony śluzowej są prekursorami nowotworów złośliwych. Występują one z wyraźnymi zaburzeniami wzrostu, różnicowania, dojrzewania i odrzucania komórek płaskiego nabłonka, które rozpoczynają się w jego warstwie podstawno-podporowej.

Akumulacji ilościowe zmiany oznaczać jakościowo nowego rozwoju procesu patologicznego, który przejawia się w transformacji nowotworowej w całkowitej utraty komórek polaryzacji, kompletności i charakterystyce (anaplazją), wysokiej aktywności mitotycznej.

W zależności od stopnia zróżnicowania, to znaczy dojrzałości komórek, rozróżnia się następujące rodzaje patologii:

 • umiarkowanie zróżnicowany rak płaskonabłonkowy szyjki macicy;
 • wysoce zróżnicowany nowotwór;
 • nisko-poziomowy rak płaskonabłonkowy szyjki macicy, który wynosi około 10-15%; jest niedojrzałym, najbardziej agresywnym i najmniej korzystnym (pod względem rokowania) postacią choroby.

Histologiczna definicja różnicowania komórek pozwala w pewnym stopniu przewidzieć przebieg choroby.

Rak śródnabłonkowy lub przedinwazyjny

Wszystkim zmianom w komórkach płaskiego nabłonka opisanego powyżej towarzyszy pogrubienie warstwy nabłonkowej i wrastanie zmienionych komórek do gruczołów. Taki złośliwy proces, początkowo ograniczony tylko do części warstwy nabłonkowej bez penetracji zrębu przez błonę podstawną, jest śródnabłonkowym lub przedinwazyjnym rakiem. Charakteryzuje się brakiem zdolności do inwazji i przerzutów.

Mikroinwazyjny rak płaskonabłonkowy

Kiełkowanie nietypowych komórek do podścieliska przez błonę podstawną rozpoczyna inwazję. Zatem rak rozprowadza się do głębokości 3 mm, ma minimalne wymiary i stanowi microinvasive płaskonabłonkowego raka szyjki macicy, przy czym postać nizkoagressivnoy.

Charakteryzuje go nie tylko rozmiar, ale także kilka innych cech:

 • w praktyce brak przerzutów - jego częstość jest mniejsza niż 1,2%;
 • zachowanie tkankowych odpowiedzi immunologicznych w postaci nacieku limfoidalnego-plasokitowego i proliferacji fibroblastycznej;
 • przerostowa reakcja węzłów chłonnych (w 98%), która jest ochronną reakcją przeciwnowotworową;
 • czas trwania przejścia od raka przedinwazyjnego do mikroinwazyjnego, który może wynosić od 2 do 20 lat.

Takie cechy mają znaczący wpływ na rokowanie prognozy i pozwalają nam traktować raka przedinwazyjnego lub typu mikroinwazyjnego jako "kompensowanego".

Inwazyjny rak płaskonabłonkowy szyjki macicy

Rozwija się w wyniku dalszego rozprzestrzeniania się komórek raka do wykształcenia struktury zrębowej, powodując odpowiednią jakość nowego nowotworu - zanik fibroblastów proliferacji i limfatycznej ochrony plazmotsitarnoy, gwałtowny wzrost tendencji do tworzenia przerzutów i rozprzestrzenianie się nowotworów niezależnych od szyjki.

Przekształcenie pojedynczego płaskiego nabłonka w komórki złośliwe może wystąpić przy rogowaceniu lub bez rogowacenia, co wskazuje na stopień dojrzałości i, w zależności od tego, co się wyróżnia:

 1. Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy. Jest to około 25% i jest dojrzałą formą o zróżnicowanym składzie komórkowym. Komórki nowotworowe tworzą kompleksy, których struktura jest podobna do warstwy nabłonkowej wielowarstwowego nabłonka płaskiego. W obwodowych częściach kompleksów są mniej dojrzałe komórki o okrągłym kształcie z hiperchromicznym jądrem i wąskim obrzeżem cytoplazmatycznym. W centralnej części kompleksy gromadzą duże ilości keratyny formacji ma postać jasny kolor różowy i koncentrycznych kształtach ( „perełek raka”). Ta forma raka charakteryzuje się powolnym wzrostem.
 2. Rak płaskonabłonkowy niezaszkanowany, średnio 63%. W badaniu histologicznym formacja składa się z komórek polimorficznych o jądrach o średnim stopniu dojrzałości i dużej liczbie mitoz. Guz ma stosunkowo szybki wzrost w porównaniu z poprzednią postacią i mniej korzystne rokowanie.

Etapy procesu patologicznego

Czas trwania i etapy rozwoju procesu nowotworowego pośrednio wskazują na częstość występowania różnych postaci w wieku. Tak więc forma przedinwazyjna jest bardziej powszechna u kobiet w wieku od 30 do 39 lat, postać mikroinwazyjna ma od 40 do 48 lat, a klinicznie wyraźna postać (stadium IB) ma od 49 do 57 lat.

Stopień zaawansowania choroby ustalono zgodnie z siódmą edycją klasyfikacji klinicznej (od 2010 r.). Ogólne pomysły na temat etapów:

 • Zerowy lub początkowy (postać przedinwazyjna) - wpływa wyłącznie na nabłonek okrywy bez penetracji do warstwy podstawowej.
 • Ja - klęska rozprzestrzenia się na ciało macicy.
 • IA - Diagnoza jest możliwa tylko w wyniku badania histologicznego.
 • IA1 - głębokość uszkodzenia jest równa lub mniejsza niż 3 mm, a przy rozmiarze poziomym maksymalny rozmiar jest równy lub mniejszy niż 7 mm.
 • IA2 - głębokość penetracji jest równa lub mniejsza niż 5 mm, a maksymalna propagacja pozioma wynosi 7 mm.
 • IB - głębokość infiltracji przekracza 5 mm.
 • IB1 - wielkość guza nie przekracza 4 cm.
 • IB2 - ponad 4 cm.
 • II - proces nowotworowy rozprzestrzenia się na ciało macicy, ale nie obejmuje ściany miednicy i dolnej 1/3 pochwy.
 • IIA - bez udziału włókna parametrycznego.
 • IIB - z udziałem tego ostatniego.
 • III - porażenie dolnej 1/3 pochwy i / lub na ścianie miednicy wodonerczu rozwoju (ze względu na kompresję moczowodu) i upośledzenie funkcji nerek.
 • IIIA - Zmiany pochwy w dolnej 1/3.
 • IIIB - rozprzestrzenienie się guza na ścianę miednicy lub obecność nieczynnej nerki wodonercza.
 • IV - rozprzestrzenianie się złośliwych formacji w ścianach pęcherza, odbytnicy lub poza jamą miednicy.
 • IVA - kiełkowanie do odbytnicy lub do ścian pęcherza moczowego.
 • IVB - obecność odległych przerzutów.

Klinika i leczenie raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

W stadium przedinwazyjnym (zero) i mikroinwazyjnym raka, które są bezobjawowe, w 49% zwykłe badanie palpacyjne i kontrola wzrokowa w lusterkach nie pozwalają na ujawnienie żadnych charakterystycznych zmian. Jednocześnie zmiany morfologiczno-funkcjonalne o charakterze złośliwym można wykryć w wyniku kolposkopii i badań cytologicznych.

W przyszłości najwcześniejszymi objawami klinicznymi są obfity charakter wodnistego białego wypływu i krwawienia. W przypadku infekcji bakteryjnej wyładowanie staje się mętne i nieprzyjemny zapach. Ten objaw występuje średnio 1/3 pacjentów, ale to nie jest specyficzny, ponieważ może towarzyszyć zapalenie pochwy, jajników, i tak dalej. D. W tym samym czasie, stopniowy wzrost ich liczby, obskurny i / lub postaci sukrovichny powoduje czujność możliwość złego wychowania.

Charakterystyczne objawy to "kontakt" (po stosunku seksualnym, aktywność fizyczna, z instrumentalnym badaniem ginekologicznym). W okresie rozrodczym możliwe jest acykliczne i klimakteryczne - rozwiązłe i długotrwałe krwawienie. Krwawienie często uważa się (błędnie) za naruszenie cyklu miesiączkowego. W okresie menopauzy, ze względu na zwiększoną kruchość naczyń, ta symptomatologia pojawia się bardzo wcześnie.

Wraz z rozwojem raka szyjki macicy, w późniejszych etapach (IIB i inne) mogą powodować bóle w okolicy lędźwiowej, kości, kończyn dolnych i podbrzuszu dizurichesie zjawisko, zaparcia i potrzebę częstego wypróżniania, a więc działać. D.

Przeczytaj więcej o chorobie w artykule "Rak szyjki macicy"

Ogólne zasady terapii

Zasady leczenia polegają na indywidualnym podejściu i połączeniu radykalnej terapii z maksymalną możliwą ochroną narządu i jego funkcjami (menstruacyjnymi, reprodukcyjnymi). W tym celu stosuje się metody chirurgiczne, radioterapeutyczne, chemioterapeutyczne lub kombinowane. Wybór metod i objętości interwencji chirurgicznej zależy od lokalizacji, wielkości guza, stadium rozwoju procesu patologicznego i indywidualnych cech organizmu.

Spośród metod chirurgicznych stosuje się konizację ze skrobaniem, ekstrawiracją lub rozszerzoną modyfikowaną ekstrawacją macicy, dodatkowe usunięcie węzłów chłonnych itp., A także ich połączenie z radioterapią i chemioterapią adiuwantową.

W większości przypadków wczesnego rozpoznania choroba może być wystarczająco skuteczna. Tak więc, rokowanie płaskonabłonkowego raka szyjki macicy do 5 lat współczynnik przeżycia w nieobecności zakażenia (zero, przedinwazyjnego etap) wynosi 100% w kroku IA - 96,7%, IB - średnio 92,8% w fazie II - 58 -63%, na etapie III - 33%, na etapie IV - mniej niż 15%.

Najważniejsze warunki do wykrywania patologii nowotworowej we wczesnym stadium i zmniejszyć częstość badań przesiewowych raka są za pomocą takich metod jak badania kolposkopowego, cytologicznych, histologicznych wirusologicznych, zwłaszcza badaniem DNA brodawkowaty i wirusy.

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy: pojęcie i przyczyny rozwoju

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy jest złośliwym guzem szyjki macicy. Ta choroba jest na czele raka narządów płciowych. Rak macicy występuje u kobiet po 35 latach. We wczesnych stadiach onkologicznej szyjki macicy łatwiej ją leczyć niż w zaawansowanych stadiach. Zwiastunami nowotworu złośliwego są choroby, takie jak erozja, dysplazja. Po wyleczeniu tych chorób można zapobiec rakowi macicy.

Warto pamiętać, że diagnoza „płaskonabłonkowego raka szyjki macicy” nie jest powodem do rezygnacji kobietę. Leczenie należy rozpocząć jak najszybciej, a jeśli czas okazało się pacjenta do lekarza, rokowania odzyskania jest dość wysoki. Prawie wszystkie nowotwory, na wczesnym etapie może być leczona, a stan pacjenta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik i urządzeń, traktowanie kobiet odbywa się bez konsekwencji, macicy i jajników nie są usuwane, a łatwo można zajść w ciążę, a potem funkcje seksualne nie są zagrożone.

Macica to żeński organ, w którym nosi dziecko. W zależności od tego, które komórki nabłonkowe szyjki macicy ulegają degeneracji do komórek złośliwych, są one podzielone:

Gruczolakorak - występuje rzadko. Wpływa na wewnętrzne warstwy tkanki macicy. Rak płaskonabłonkowy jest najczęstszy. Guz rozwija się z płaskiego nabłonka, który pokrywa szyjkę macicy. Choroba występuje u dziewcząt w wieku 17 lat i starszych.

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy

Przyczyny rozwoju są następujące:

 • ludzki wirus brodawczaka;
 • wczesny początek aktywności seksualnej;
 • częste zmiany partnerów w zakresie płci;
 • palenie.

Ale głównym miejscem jest ludzki wirus brodawczaka. Infekuje wirusa brodawczaka ludzkiego, może być przenoszony drogą płciową, nawet użycie prezerwatyw nie chroni sto procent infekcji.

Etapy choroby

Istnieją cztery etapy onkologii macicy:

 • Po pierwsze - rak jest tylko w macicy.
 • Drugi - rak rozprzestrzenił się nie tylko na macicę, ale także na szyjkę macicy.
 • Trzeci - rak uderzył w ściany małej miednicy i część pochwy od dołu.
 • Czwarty to najbardziej niebezpieczny i zaniedbany etap. Rak już uderzył w organy, które są blisko. Przerzuty trafiły do ​​odbytnicy lub pęcherza. Rak może wpływać na szpik kostny, płuca.

Gdy rak płaskonabłonkowy, występują zmiany na poziomie DNA w komórkach nabłonka wielowarstwowego płaskiego. Promowania regeneracji komórek, wirusa brodawczaka ludzkiego, proces zapalny w macicy, erozji, obecność antykoncepcyjnych cewek. Taki wpływ na nabłonek prowadzi do jego traumatyzacji. W konsekwencji, nie jest naruszeniem struktury DNA, a rodzą się niedojrzałe komórki rakowe, które nie pełnią funkcję nabłonka płaskiego i po prostu pomnożyć stayut napalone i nie wykonują swoją funkcję w przyszłości wszystkie z szyjki macicy, a proces ten jest nazywany - rak.

Rak rozwija się w warstwie nabłonka macicy. Podobnie jak wszystkie choroby, rak płaskonabłonkowy ma swoje własne stadia:

 • Nisko zróżnicowany;
 • Zróżnicowany;
 • Nisko zróżnicowany.

Napalona płaskonabłonkowego raka szyjki macicy wywołuje dużo keratyny perły i nowotworowych narośli na sercu, można zobaczyć pod mikroskopem. Ten typ nowotworu ma duże jądro i eozynofilowe cytoplazmy. Zrąb nowotworu obserwuje naciekania komórek zapalnych i wielojądrzastych.

Nie-zrogowaciałych raka płaskonabłonkowego szyjki (wysokiej jakości), najczęściej nowotworu. On owalne jąder komórek, słabo dostrzegalne cytoplazmy, duża liczba mitozy granice rozmyte widoczne porcjami rozpadu tkanki nowotworowej, jądra różnej wielkości i nie ma perełki raka.

Objawy choroby

Rak szyjki macicy

Objawy na wczesnym etapie praktycznie nie istnieją. Kobieta zaczyna odczuwać, kiedy komórki nowotworowe wykiełkują w głąb tkanek. Ważne jest zajęcie się początkowymi etapami, ponieważ leczenie i rokowanie w przypadku rekonwalescencji maleje wraz z zaniedbaniem stadium choroby. Pacjent może odczuwać ból podczas stosunku płciowego, krwawienie, czas trwania miesiączki i jej zmiany liczby, powstaje ból w okolicy miednicy. Krwawienie może przejść podczas badania przez ginekologa.

Z powodu częstych, przedłużających się krwawień rozwija się niedokrwistość, osłabienie, utrata masy ciała. Temperatura wzrasta, w analizie krwi wzrasta ESR (tempo sedymentacji erytrocytów). Ze względu na to, że dotknięte są węzły chłonne miednicy, występuje obrzęk nóg i zewnętrznych narządów płciowych. Węzły chłonne powodują wzrost liczby zgonów z powodu raka i mogą uciskać moczowody, występuje opóźnienie w oddawaniu moczu, ból w dolnej części brzucha. Infekcja zaczyna się w nerkach. Ponieważ we wczesnych stadiach choroby nie występują żadne objawy, nie ma żadnych specjalnych objawów, komplikuje to decyzję rozpoznania.

Diagnostyka

Diagnozuj choroby za pomocą:

 • Inspekcje u ginekologa. Lekarz widzi za pomocą luster błony śluzowej macicy i może podejrzewać guz nowotworowy.
 • Kolposkopia. Za pomocą kolposkopu lekarz bada błony śluzowe. Jest to bardzo skuteczna metoda diagnozy, ponieważ można zauważyć stan przedrakowy i przepisać leczenie na czas.
 • Badanie cytologiczne. Przeprowadzić ogrodzenie wymazów z kanału szyjki macicy i szyjki macicy. Kobieta musi podawać rozmazę co roku, więc nie można przegapić pojawienia się raka.
 • Ultradźwięki narządów znajdujących się w małej miednicy. Badanie to da dokładną wielkość guza i określi etap zmiany. Wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki ultrasonograficznej przed zabiegiem chirurgicznym.
 • CT małej miednicy pozwala określić, które narządy i ile guz wyrósł.

Leczenie raka płaskonabłonkowego

Leczenie raka szyjki macicy

Leczenie raka płaskonabłonkowego wykonuje się w kompleksie i w połączeniu (jeśli występują przerzuty). Stosuje się radioterapię, chemioterapię i operację chirurgiczną.

Leczenie za pomocą operacji na początkowym etapie jest dość skuteczne, rokowanie dla odzyskania jest w stu procentach. W czwartej fazie raka operacja pomaga tylko nielicznym pacjentom i stanowi niewielki odsetek.

Ale jeśli stosuje się chemioterapię i radioterapię wraz z leczeniem chirurgicznym, wówczas, pomimo stadium, rokowanie wzrasta, a skuteczność wzrasta z takiego leczenia. Chemioradioterapia polega na tym, że napromieniowanie odbywa się na odległość, a jednocześnie stosuje się preparaty chemiczne na bazie platyny.

Gdy nowotwór złośliwy wyrósł na narządy, wykonano leczenie skojarzone, usunięto guz z przydatkami i macicą. W przyszłości kobieta nie może rodzić. Mimo to lekarze decydują się pójść tą drogą, ponieważ na pierwszym miejscu jest zbawienie kobiet. Na ostatnich etapach, kiedy ogólny stan pacjenta jest ciężki, wykonują działania łagodzące objawy. Uwolnij środki przeciwbólowe, czasem nawet narkotyczne (omnopon, morfina), jeśli pacjent krwawi krwawo, przestań krwawić. Nie zawsze jest możliwe wyleczenie choroby w zaawansowanych stadiach. Od przerzuty wnikają do ważnych narządów, naruszając ich funkcję, co w zasadzie prowadzi do śmierci pacjenta.

Po leczeniu obserwuje się pacjenta. Co trzy miesiące mają badanie ultrasonograficzne i tomografię komputerową, badają, czy są jakieś nowe wzrosty, niezależnie od tego, czy komórki nowotworowe rosną. Rokowanie jest korzystne w początkowych i pierwszych stadiach choroby. Dlatego środki zapobiegawcze powinny obejmować coroczną wizytę u ginekologa, leczenie erozyjnych chorób narządów płciowych, abstynencję od wczesnego życia seksualnego. Łatwiej jest zapobiegać wystąpieniu choroby niż walczyć z nią później.

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy - złośliwa neoplazja, powstająca z komórek płaskiego nabłonka, uzyskująca inny stopień atypii. Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy może mieć "cichy" przebieg. W klinicznie wyraźnych przypadkach objawia się krwawym wydzieleniem, białkami o innym charakterze, z zaniedbaną onkologią - bólem miednicy, upośledzeniem funkcji pęcherza i odbytnicy. Patologię rozpoznaje się przez badanie pochwy, badanie PAP, kolposkopię, biopsję, oznaczanie poziomu markera nowotworu krwi SCC. Metody leczenia raka płaskonabłonkowego szyjki macicy - interwencje chirurgiczne (konizacja szyjki macicy, trachelektomia, histerektomia), chemioradioterapia.

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy

Płaskonabłonkowego raka szyjki macicy - histologiczne odmiany raka szyjki macicy, pochodzące z uwarstwionym nabłonka płaskiego wyściełającej części pochwowej szyjki macicy. W strukturze inwazyjnego raka szyjki macicy rozpoznaje aktywną typem histologicznym w 70-80% przypadków występuje u około 10-20% gruczolakoraka szyjki macicy, 10% - rak wysokiej jakości i innych nowotworów złośliwych szyjki macicy stanowią mniej niż 1%. Maksymalna częstość występowania raka płaskokomórkowego szyjki macicy występuje u kobiet w wieku 40-60 lat. Wydłużony okres „ciche” przepływ prowadzi do tego, że więcej niż 35% płaskonabłonkowego raka szyjki macicy rozpoznaje się w zaawansowanym stadium już, że ma to negatywny wpływ na rokowanie i choroby rezultatu. Opracowanie strategii zapobiegania i masowych badań przesiewowych raka szyjki macicy w populacji kobiet są priorytety praktycznego ginekologii i onkologii.

Przyczyny raka płaskokomórkowego szyjki macicy

Jednoznaczne przyczyn raka płaskonabłonkowego nie jest określona, ​​lecz w obecnym etapie są dość dobrze znane czynniki wyzwalające proces złośliwej transformacji warstwowej łuskowatego nabłonka. W pierwszej kolejności, do takich czynników należy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), szczególnie od 16 do 18, co najmniej - 31 i 33 rodzajów. W większości przypadków HPV-16 jest identyfikowany z rakiem płaskokomórkowym szyjki macicy. Wśród innych czynników wirusowych, chorób przenoszonych drogą płciową, rola onkogenów mogą odgrywać wirus opryszczki typu II, wirus cytomegalii, itp procesów w tle, w którym może rozwijać zwany płaskonabłonkowego raka szyjki macicy, służyć erozji, wywinięciu brzegów powieki, polipów kanału szyjki macicy, szyjki macicy i leukoplakia, inne

Ponadto, regeneracja komórek i przyczyniać się do innych czynników: zaburzenia hormonalne, palenie, biorących leki immunosupresyjne kortykosteroidy (cytostatykami), odporności. Pewien negatywna rola odgrywana przez uraz szyjnego z porodu mnogiego, IUD wstawiania, chirurgii :. aborcji, dylatacji i łyżeczkowanie, diathermocoagulation i diatermokonizatsii itp ryzyko wystąpienia raka płaskonabłonkowego należą kobiety, wczesny początek aktywności seksualnej, często zmieniają partnerów seksualnych, zaniedbując metody antykoncepcji barierowej, które przeszły chorobę przenoszoną drogą płciową.

Klasyfikacja raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

W rozważanym typie histologicznym komórka płaskokomórkowa z rogowaceniem i rakiem płaskonabłonkowym jest wydalana bez rogowacenia kręgosłupa szyjnego. W odniesieniu do mikroskopowej keratinizing płaskonabłonkowego raka szyjki macicy, charakteryzujący się obecnością komórek atrybutów keratynizacji perełek - „rak” i keratogialinovyh granulek. Komórki nabłonkowe są nienormalnie duże, pleomorficzne, o nierównych konturach. Liczby mitotyczne są skąpe. W preparatach nienowotworowego płaskonabłonkowego raka szyjki macicy nie ma "pereł" keratynowych. Komórki rakowe mają głównie duży, wielokątny lub owalny kształt. Obserwuje się ich wysoką aktywność mitotyczną. Stopień zróżnicowania raka szyjki macicy może być wysoki, umiarkowany lub niski.

W odniesieniu do kierunku wzrostu nowotworu rozróżnia się egzofityczne, endofityczne i mieszane postacie płaskonabłonkowego raka szyjki macicy. Wrzodziejąca postać naciekowa jest charakterystyczna dla zaawansowanych stadiów raka szyjki macicy; zwykle powstaje podczas rozpadu i martwicy guza rosnącego endofitem.

Istnieją cztery etapy kliniczne w rozwoju raka szyjki macicy. Wyizolowano również zero lub etap początkowy (rak śródnabłonkowy), w którym tylko komórki nabłonka powłokowego są dotknięte bez inwazji płytki podstawowej. Pierwszy etap jest podzielony na dwa okresy: raka microinvasive przy głębokości penetracji do zrębu do 3 mm (etap 1a) oraz inwazyjnego raka inwazyjnego niż 3 mm (etap 1b). Znakiem drugiego etapu jest rozprzestrzenianie się procesu nowotworowego na ciele macicy. Trzeci etap raka szyjki macicy charakteryzuje kiełkowanie guza w małej miednicy; z uciskiem lub obturacją moczowodu rozwija się wodonercze. W czwartym etapie następuje inwazja odbytnicy i kości krzyżowej, dezintegracja guza, pojawienie się odległych przerzutów.

Objawy płaskonabłonkowego raka szyjki macicy

W stadium zerowym i 1A objawy kliniczne raka szyjki macicy z reguły nie występują. W tym okresie rozpoznanie raka płaskonabłonkowego szyjki macicy jest możliwe podczas rutynowego badania z udziałem ginekologa. W przyszłości, wraz z pogłębieniem inwazji i ekspansywnym rozwojem guza, pojawia się charakterystyczna patologiczna triada: wybielacze, krwawienie i zespół bólowy. Odprowadzanie z dróg rodnych może mieć inny charakter: być surowiczym przeźroczystym lub z domieszką krwi (w postaci "zapiekli mięsnych"). W przypadku infekcji lub dezintegracji węzła guza, leukorhoe może nabrać mętnego, opuchniętego charakteru i cuchnącego zapachu.

Krwawienie z dróg rodnych z rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy różni się intensywnością - od rozmazanych wydalin po acykliczne lub menopauzalne krwotoki. Częściej krwawienie ma pochodzenie kontaktowe i jest prowokowane przez badanie ginekologiczne, stosunek płciowy, strzykawki, wysiłek podczas wypróżniania.

Zespół bólu z rakiem płaskokomórkowym szyjki macicy może mieć różną ostrość i lokalizację (w okolicy talii, kości krzyżowej, krocza). Z reguły świadczy to o zaniedbaniu procesu onkologicznego, kiełkowaniu włókna parametrycznego i uszkodzeniu splotów lędźwiowych, krzyżowych lub splotów łuszczycowych. Podczas kiełkowania nowotworu w sąsiednich narządach można zauważyć zaburzenia dyzuryczne, zaparcia i powstawanie przetok moczopłciowych. W stadium końcowym rozwija się odurzenie raka i kacheksja.

Rozpoznanie raka płaskokomórkowego szyjki macicy

Klinicznie „ciche” forma płaskonabłonkowego raka szyjki macicy, komórka może być wykryte przez kolposkopowego lub Pap wymazu. Istotną rolę w diagnostyce odgrywa starannie zebrane historię ginekologiczny (liczbę partnerów seksualnych, poród, aborcji przeniesiona STD), a także wykrywanie szczepów HPV wysokiego ryzyka badanych skrobanie PCR.

Podczas oglądania w lusterkach rak płaskonabłonkowy szyjki macicy definiuje się jako wzrost lub owrzodzenie papillomatous lub polypoid. Guzy typu Edophilic deformują szyjkę macicy, nadając jej kształt beczki. W kontakcie guz krwawi. Aby określić stadium raka i wykluczyć przerzuty w narządach miednicy, przeprowadza się obustronne badanie pochwy i pochwy-odbytnicy. We wszystkich przypadkach wykrycie zmienionych patologicznie szyjki obowiązkowo odbywają rozszerzoną kolposkopii, rozmaz ogrodzenie na onkotsitologiyu, kierować biopsji szyjki macicy i łyżeczkowanie. W celu potwierdzenia morfologicznego diagnozy, biopsja i trzęsawka są wysyłane do badania histologicznego.

Pewien stopień informatywności jest zdefiniowana jako SCC (rak płaskonabłonkowy, rak komórek znacznika) w surowicy krwi. Sposób lepszej diagnostyce raka płaskonabłonkowego, mające na celu ocenę występowania nowotworów i pomóc w wyborze optymalnego sposobu leczenia pacjenta, USG przezpochwowe są, CT lub MRI miednicy, wydalniczy urografii, radiografii, cystoscopy, Sigmoidoskopia.

Leczenie raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

W przypadku płaskonabłonkowego raka szyjki macicy można zastosować leczenie chirurgiczne, radioterapię, chemioterapię i leczenie skojarzone. Wybór tej lub tej metody lub ich kombinacji zależy od częstości występowania i typu morfologicznego guza, a także od wieku i planów reprodukcyjnych pacjenta.

W etapach 0 - IA pacjenci wrodzeni przechodzą konidualizację lub amputację szyjki macicy. W stadiach IB-II optymalna ilość interwencji to histerektomia z górną częścią pochwy, czasami wymagana jest chemioterapia neoadjuwantowa; Postmenopauza pokazuje pangysterektomię - usunięcie macicy za pomocą adnexektomii. W stadium III-IV raka płaskonabłonkowego szyjki macicy standardem jest chemioradioterapia (radioterapia + cisplatyna), ale niektórzy autorzy dopuszczają możliwość leczenia chirurgicznego. Jeśli dotyczy to układu moczowego, może być wymagane stentowanie moczowodu.

W przypadkach funkcjonalnie nieoperacyjnych z powodu współistniejących chorób zalecana jest radioterapia wewnątrzkomorowa. W przypadku nawrotów raka szyjki macicy wykazano, że wykonuje się ekshumację miednicy, przeprowadza się paliatywną chemioradioterapię i leczenie objawowe.

Prognozy i zapobieganie

Pod koniec leczenia, dynamiczna obserwacja pacjenta odbywa się co kwartał przez pierwsze 2 lata, a następnie co sześć miesięcy do 5-letniego okresu. Jeśli rak płaskokomórkowy szyjki macicy zostanie wykryty na etapie zerowym, to terminowe leczenie daje szansę na odzyskanie prawie 100%. Odsetek wolnego od choroby pięcioletniego przeżycia w raku szyjki macicy w pierwszym stopniu wynosi 85%, stopień II - 75%, III - mniej niż 40%. Na etapie IV choroby można mówić tylko o przedłużaniu życia, ale nie o wyleczeniu. Rak kikuta szyjki macicy rozwija się u mniej niż 5% pacjentów.

Zapobieganie rakowi płaskonabłonkowemu szyjki macicy polega na przeprowadzeniu masowego i regularnego badania cytologicznego populacji kobiet, badaniu lekarskie kobiet z chorobą podstawową i przedrakową szyjki macicy. Główną rolą profilaktyczną jest rzucenie palenia, zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową i prowadzenie szczepień zapobiegawczych przeciwko rakowi szyjki macicy w okresie dojrzewania.

Rak płaskonabłonkowy macicy

Do dziś rak płaskonabłonkowy szyjki macicy jest najczęstszą chorobą onkologiczną u kobiet. Każdego roku ta smutna statystyka rośnie. Około 100 tysięcy kobiet ma 15 przypadków raka macicy.

W tym samym czasie, wykryć tę chorobę na wczesnym etapie nie jest trudne, trzeba okresowo odwiedzić ginekologa i przejść ankietę. Jest to również ważne podczas leczenia istniejących chorób kobiecej sfery seksualnej.

Rak płaskonabłonkowy macicy

Jakie są rodzaje płaskonabłonkowego raka szyjki macicy?

Specjaliści dzielą się formami tej choroby w oparciu o typ komórek atypowych:

 • Rak płaskokomórkowy szyjki macicy;
 • Płaski nieskanatynowiony rak szyjki macicy;
 • Nisko zróżnicowany rak płaskonabłonkowy szyjki macicy.

Przyczyny raka płaskokomórkowego szyjki macicy

Istnieje kilka głównych przyczyn tej choroby:

 • Obszary o złym poziomie ekologii;
 • Nieleczone choroby weneryczne;
 • Początek życia intymnego do 16 lat;
 • Wczesna ciąża;
 • Aborcje;
 • Zła dziedziczność.

Co do zasady, jeśli w rodzinie są kobiety z rakiem macicy, jest to okazja do regularnego badania tej patologii. Na długo przed pojawieniem się nowotworu w ciele kobiety rozpoczyna się proces degeneracji komórek. Trwa to łącznie 12 lat. Stopniowo komórki przestają wykonywać swoją pracę i zawodzą. Rozwija się guz szyjki macicy.

Macica jest pustym narządem, utworzonym przez gładkie mięśnie. Znajduje się w jamie brzusznej między odbytem a pęcherzem. Wewnętrzne ściany tego narządu mają trzy warstwy: perymetrię, myometrium i endometrium. W ostatniej warstwie znajduje się duża liczba komórek nabłonkowych i gruczołów. Składa się z komórek nabłonkowych i gruczołów.

Objawy raka szyjki macicy

Zerowy lub początkowy etap raka płaskokomórkowego szyjki macicy jest prawie bezobjawowy.

Czasami obraz jest rozmazany i przypomina inne choroby ginekologiczne:

 • Pacjent skarży się na bóle porodowe w podbrzuszu iw okolicy lędźwiowej;
 • Obrzęk kończyn dolnych;
 • Ostra utrata wagi;
 • Zwiększone zmęczenie;
 • Nieznaczny wzrost temperatury ciała.

Z reguły Objawy te nie przywiązują wagi, ale właśnie na tym etapie leczenie jest najskuteczniejsze. Bóle jeszcze się nie pojawiają, mogą pojawić się nieznaczne wyładowania, które nie różnią się od zwykłych. Na tym etapie guz znajduje się w szyi macicy.

Film informacyjny

Główne etapy raka płaskokomórkowego macicy i rokowania

Różne rodzaje nowotworów mają różny stopień rozwoju, nasilenie. Dlatego podczas diagnozy onkolog określa rodzaj choroby i na tej podstawie otrzymuje rokowanie w postaci płaskonabłonkowego raka szyjki macicy.

Nowotwory mogą powstawać z różnych typów komórek, na przykład z gruczołów lub nabłonka.

Rak szyjki macicy

W zależności od tego rozróżnia się następujące rodzaje raka:

 • Rak - najczęściej rozwija się w szyjce macicy. Powstaje w warstwie nabłonka, który znajduje się w tym miejscu.
 • Rak płaskonabłonkowy jest najczęstszą postacią, która powstaje z komórek, które zmutowały płaskie komórki w warstwie nabłonka.

Stadium raka szyjki macicy zależy od wielkości nowotworów złośliwych, stopnia rozprzestrzeniania się i występowania przerzutów oraz poziomu zmian w węzłach chłonnych.

W sumie istnieją cztery etapy raka płaskokomórkowego szyjki macicy:

 1. W pierwszym etapie guz zaczyna się stopniowo rozwijać, zaczyna oddziaływać na tkanki szyjki macicy na głębokość 4 - 5 mm. Na tym etapie może wystąpić ból i niewielkie krwawe lub surowe wydzielanie. Leczenie na tym etapie daje pozytywną prognozę 80%. Na początku drugiego etapu rozpoczyna się proces rozprzestrzeniania przerzutów do macicy.
 2. W drugim etapie choroba przejawia się aktywniej, pojawia się krwawe upławy. Z powodu guza pozostają w pochwie. W rezultacie pojawiają się powikłania w postaci procesu zapalnego. Na tym etapie procesu onkologicznego nowotwór rośnie już dość silnie, ale nie są jeszcze zaangażowane organy wewnętrzne miednicy małej.
 3. Jeśli początkowe etapy raka są bardzo powolne, to w trzecim etapie rozwija się bardzo szybko. Dlatego, aby nie zauważyć, guz jest prawie niemożliwe.
 4. W czwartym etapie choroba postępuje bardzo szybko, narządy miednicy małej są dotknięte, a przerzuty do innych narządów są obserwowane. Jedną z charakterystycznych oznak tego stadium raka jest silny rygiel w okolicy miednicy i wyładowanie z nieprzyjemnym zapachem zgnilizny.

Etapy raka macicy

Leczenie raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

Najkorzystniejszą prognozą jest wczesna terapia. W odpowiednim czasie terapii 85% kobiet ma szansę na wyzdrowienie. W drugim etapie zmniejsza się o 10%. Trzeci etap to 40%, a ostatni etap ma tylko 15% szans na przeżycie.

Chemioterapia lub radioterapia jest zalecana w początkowej fazie raka płaskonabłonkowego. W trzecim etapie, gdy występuje aktywny wzrost guza, rozprzestrzenia się on na narządy znajdujące się w pobliżu. Jednym z powikłań jest zablokowanie moczowodu. Pacjent rozpoczyna proces zapalny, który jest skomplikowany przez wodonercze.

Ten problem prowadzi do niewydolności nerek w przyszłości. Na tym etapie leczenie ma charakter objawowy na tle terapii nowotworowej. Przeszkoda moczowodu prowadzi do operacji przywracania jej funkcji.

Wraz z rozwojem takich powikłań rokowanie jest wyjątkowo niekorzystne, w tym przypadku wskaźnik przeżycia wynosi tylko 25%. Czwarty etap charakteryzuje się tym, że rozpoczyna się proces destrukcji guza, jego pozostałości wraz z spadkiem przepływu krwi z innymi narządami. Rozpoczynają drugi proces onkologiczny. Wraz z tym rozwojem wskaźnik przeżycia spada do 3.

W początkowej fazie wykonywana jest interwencja chirurgiczna, podczas której wykonywana jest amputacja odcinka szyjnego, jeśli występują przerzuty do węzłów chłonnych, wykonywane jest wycięcie. Jeśli pacjent jest już w zaawansowanym wieku, macicę można całkowicie usunąć. Z przerzutami w przydatków, są one usuwane wraz z tym narządem. Z reguły leczenie jest złożone, połączone z chemioterapią lub radioterapią.

W porównaniu z innymi rodzajami tej choroby, gorsze rokowanie, jeśli pacjent ma gruczołowego raka płaskonabłonkowego. Wyjaśnia to fakt, że w proces zaangażowany jest nie tylko szyja, ale także cały narząd.

Bardzo często onkologia narządów płciowych kobiety jest spowodowana przez wirusa brodawczaka ludzkiego. W tym przypadku rozwija się inwazyjny rak płaskonabłonkowy szyjki macicy. Ma bardziej łagodny przebieg i nie wykracza poza szyjkę macicy. W tej postaci raka przerzuty są rzadkie.

A jednak najbardziej optymistyczna prognoza dotycząca raka szyjki macicy znajduje się dopiero na początkowym etapie. Dlatego jest niezwykle ważne, jeśli masz jakieś dziwne odczucia, musisz iść do lekarza, tylko to pomoże uniknąć perspektywy niepełnosprawności i uratować życie.

Profilaktyka raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

Aby zapobiec chorobie z onkologią, konieczne jest regularne poddawanie się badaniom lekarskim. Bardzo często kobiety nie przywiązują wagi do dysplazji szyjki macicy, erozji, brodawczaków. A jednak choroby te mogą prowadzić do rozwoju raka, ponieważ te łagodne guzy mogą w pewnym momencie się odrodzić.

 1. Podczas bliskości musisz się zabezpieczyć.
 2. Bardzo niebezpieczne brodawczaki i opryszczka.
 3. Nie możesz często zmieniać swoich partnerów seksualnych.
 4. Zapobieganie za pomocą prezerwatywy pomoże uniknąć nie tylko choroby wenerycznej, ale także niechcianej ciąży, a co za tym idzie - aborcji.
 5. Pozostałe blizny po tej interwencji mogą prowadzić do raka szyjki macicy.
 6. Kompetentny wybór hormonalnych środków antykoncepcyjnych, a także pomoc w uniknięciu tej strasznej choroby. Dlatego należy zasięgnąć porady specjalisty.
 7. Kobiety w okresie menopauzy muszą po prostu poddawać się regularnym badaniom. W tym wieku istnieje ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy.

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy

Wszystko, co musisz wiedzieć o płaskonabłonkowego raka szyjki macicy - klasyfikacja stadiach choroby, objawy i kiedy szukać pomocy lekarskiej, przyczyny, formy diagnozy raka we wczesnym i późnym stadium, skutecznych i popularnych sposobów leczenia raka.

Spis treści

Spis treści

Zwykle nowotwór jest postrzegany przez człowieka jako nowotwór złośliwy, który często powstaje w tkankach narządu. To jest poprawne stwierdzenie i jeden z tych narządów, może macica. W tym artykule rozważymy raka w tym narządzie, w szczególności raka płaskokomórkowego szyjki macicy. Ten rodzaj onkologii można przypisać złośliwym formacjom, które występują w niektórych nabłonkowych tkankach macicy.

Szyjka macicy jest głównym organem odpowiedzialnym za poczęcie, a później za narodziny dziecka. Cała część szyjki macicy pokryta jest specjalną ochronną powłoką, tzw. Nie-wieńcową płaską strukturą. To właśnie ta powłoka służy jako ochrona przed możliwymi niekorzystnymi i agresywnymi wpływami. W przypadku mutacji onkologicznej błona ta zaczyna się rozkładać, w wyniku czego powstaje nowotwór złośliwy.

Etapy raka płaskokomórkowego szyjki macicy

Każda choroba onkologiczna rozwija się etapami. Definicja etapu jest konieczna, aby lekarz mógł określić stan pacjenta. W początkowej fazie choroba może wykryć przedinwazyjne objawy charakterystyczne dla początkowego etapu rozwoju płaskonabłonkowego raka macicy. Identyfikacja dokładnej klasyfikacji raka płaskonabłonkowego pomaga lekarzowi w budowaniu skutecznego leczenia.

 1. Najprostszym i najbardziej uleczalnym jest zerowy etap raka płaskokomórkowego. Na tym etapie raka można pokonać za pomocą chirurgii elektronicznej, laseroterapii, napromieniowania.
 2. Rak płaskonabłonkowy pierwszego stopnia wpływa na tkankę łączną macicy. Leczenie choroby na tym etapie zapewnia wdrożenie minimalnych środków do usuwania dotkniętych tkanek. Jeśli operacja zakończyła się pomyślnie, organizm może w pełni wyzdrowieć.
 3. Rak płaskonabłonkowy drugiego etapu ma bardziej niebezpieczne konsekwencje. W drugim etapie komórki nowotworowe mogą wpływać na całą macicę, parametryczne włókno lub pochwę.
 4. Rak płaskonabłonkowy trzeciego etapu zależy od miejsc dotkniętych na poprzednim etapie. Na tym etapie może dojść do uszkodzenia tkanek pochwy, włókna parametrycznego w całej miednicy i rozprzestrzeniania się przerzutów.
 5. W czwartym stadium raka płaskonabłonkowego nowotworu komórek zaczyna rosnąć, wzrost przerzutów w całym organizmie (wątroba, płuca, nerki), wpływa na kolejne narządy.

Objawy

Niektóre typowe objawy związane z rakiem płaskokomórkowym obejmują:

 • Zmęczenie.
 • Guz, który można po omacku.
 • Zmiana ciężaru.
 • Zmiany skórne, takie jak zażółcenie, ciemnienie lub zaczerwienienie skóry.
 • Zmiany w funkcjonowaniu jelita lub pęcherza.
 • Uporczywy kaszel.
 • Trwały rozstrój żołądka lub dyskomfort po jedzeniu.
 • Stały, niewyjaśniony ból w mięśniach lub stawach.
 • Ból podczas oddawania moczu.
 • Ból podczas uprawiania seksu.

Kiedy powinienem zobaczyć się z lekarzem?

Warto się umówić na spotkanie z lekarzem, jeśli masz jakieś uporczywe objawy, które Cię niepokoją.

Jeśli nie masz żadnych oznak lub objawów, ale martwisz się ryzykiem zachorowania na raka, porozmawiaj o swoich problemach z lekarzem. Zapytaj, jakie testy i procedury dla badań przesiewowych w kierunku raka musisz przejść.

W rzeczywistości około 90 procent kobiet, u których zdiagnozowano ten nowotwór, wykazuje nieprawidłowe krwawienie z pochwy. Nieprawidłowe krwawienie obejmuje krwawienie występujące po menopauzie lub krwawienie występujące między miesiączkami. Wszelkie nieprawidłowe krwawienia należy natychmiast zgłaszać lekarzowi.

Przyczyny

Aby sprowokować jakąkolwiek chorobę onkologiczną w kanaliku szyjki macicy, możliwe są różne czynniki:

 • Papillomavirusy (przenoszone przez układ rozrodczy, często z niezabezpieczonym stosunkiem).
 • Uzależnienie od nikotyny.
 • Słaby układ odpornościowy. Odporność jest głównym czynnikiem początku zachorowania na raka.
 • Zakażenie HIV.

Oprócz wymienionych głównych czynników istnieją również czynniki drugorzędne:

 • wczesne życie seksualne (jakiekolwiek życie seksualne przed osiągnięciem pełnego wieku jest najważniejszą przyczyną ryzyka jakiegokolwiek raka);
 • duża liczba partnerów;
 • wirus brodawczaka (16-18 typów);
 • nieprzestrzeganie higieny intymnej;
 • przewlekłe patologie szyjki macicy;
 • przerwała ciążę;
 • wiek (według statystyk, najczęściej rak płaskokomórkowy szyjki macicy występuje u kobiet w wieku powyżej 40 lat);
 • niedożywienie (nadwaga lub brak witamin, retinol, kwas askorbinowy).

Rak jest spowodowany przez zmiany (mutacje) DNA w komórkach. DNA wewnątrz komórki jest upakowane w dużą liczbę pojedynczych genów, z których każdy zawiera zestaw instrukcji informujących komórkę, która ma funkcjonować. Błędy w instrukcjach mogą spowodować, że komórka przestanie działać normalnie.

Co robią mutacje genów?

Mutacja genu może powodować:

 • Szybki wzrost. Mutacja genu może powodować szybki wzrost komórek, a tym samym przyspieszony podział komórek. Ten proces tworzy wiele nowych komórek, które mają tę samą mutację. Normalne komórki wiedzą, kiedy przestać rosnąć, z tego powodu zdrowa osoba ma odpowiednią ilość każdego rodzaju komórek.
 • Błędy w korygowaniu błędów DNA. Geny odzyskiwania DNA szukają błędów w DNA komórki i dokonują poprawek. Mutacja w genach naprawy DNA może oznaczać, że błędy nie są korygowane, co prowadzi do raka.

Co powoduje mutacje genów?

Mutacje genetyczne mogą wystąpić z kilku powodów, na przykład:

 • Mutacje genetyczne, które wystąpiły natychmiast po urodzeniu. Możesz urodzić się z genetyczną mutacją odziedziczoną po rodzicach.
 • Mutacje genetyczne, które występują po urodzeniu. Większość mutacji genowych występuje po urodzeniu. Wiele przyczyn może powodować mutacje genetyczne, takie jak palenie, promieniowanie, wirusy, otyłość, hormony, przewlekłe stany zapalne i brak ruchu.
 • Mutacje genu często występują przy normalnym wzroście komórek. Jednak komórki zawierają mechanizm, który rozpoznaje wystąpienie błędu i naprawia błąd. Czasami błąd jest pomijany. Może to prowadzić do raka nowotworowego.

W jaki sposób mutacje genów współdziałają ze sobą?

Mutacje genetyczne, z którymi się rodzisz oraz te, które nabyłeś przez całe życie, działają razem, by wywołać raka.

Na przykład, jeśli odziedziczyłeś mutację genetyczną, która predysponuje cię do raka, nie oznacza to, że masz pewność, że zachorujesz na raka. Zamiast tego możesz potrzebować jednej lub więcej mutacji genowych, aby wywołać raka. Twoja genetyczna mutacja dziedziczna może sprawić, że będziesz bardziej podatny na raka.

Nie jest jasne, jak wiele mutacji powinno zachodzić w przypadku powstawania raka. Prawdopodobnie zależy to od rodzaju raka.

Rozpoznanie raka płaskokomórkowego szyjki macicy

Podczas diagnozowania ważne jest zidentyfikowanie rozważanej postaci onkologii. Jeśli istnieje podejrzenie onkologii związane z rakiem płaskokomórkowym szyjki macicy, wyróżnia się dwie formy:

 1. Forma mikroinwazyjna - ta postać raka szyjki macicy może wpływać na układ krwionośny człowieka.
 2. Postać inwazyjną - częściej wykrywa się u pacjentów w wieku powyżej czterdziestu lat. Taki guz ma zwykle charakter polipoidalny i naciekowy.

Zgodnie z podstawowym poziomem różnicowania struktur komórkowych mogą istnieć:

 • Niezróżnicowany rak;
 • Niski stopień raka;
 • Nowonarodzony rak;
 • Rak rakowy szyjki macicy.

Po dokładnym przestudiowaniu historii swojego lekarza możesz zamówić szereg testów, w tym:

 • Badanie miednicy. Lekarz najprawdopodobniej przeprowadzi badanie obszaru miednicy. Podczas badania lekarz sprawdzi zewnętrzny obszar narządów płciowych, a następnie umieści dwa palce w pochwie, naciskając drugą dłoń na okolicy brzucha. W związku z tym lekarz może odczuwać nieprawidłowości w macicy i jajnikach.
 • USG przezpochwowe: w tym teście wykorzystuje się fale dźwiękowe, aby stworzyć obraz twojej macicy.
 • Histeroskopia: Podczas tego testu lekarz wprowadza rurkę (hysteroskop) do pochwy, aby zbadać macicę i wyściółkę macicy.
 • Biopsja endometrium: Wykonywana w gabinecie lekarskim, zwykle bez znieczulenia, lekarz usunie kawałek tkanki z wyściółki macicy, aby można go było wysłać do laboratorium i przeanalizować.

Formy płaskonabłonkowego raka szyjki macicy

Choroba onkologiczna Ploskokletochnoe może wystąpić natychmiast w kilku postaciach. Bardzo często komórki nowotworowe tworzą małe perły nowotworowe (guzy o okrągłym kształcie).

Noworodkowy rak

Płaskowzgierową, nie-schnącą chorobę nowotworową szyjki macicy można odróżnić strukturą wielościenną lub owalną, w której występuje cytoplazma z małymi cząstkami. Taką formę onkologiczną można zazwyczaj podzielić na kilka typów:

a) wysoce zróżnicowane;
b) niskiej jakości;
c) umiarkowanie zróżnicowany rak.

Ogólnie rzecz biorąc, płaskonabłonkowy, niekorodujący wariant raka jest uważany za pośredni proces rozwoju choroby "raka szyjki macicy".

Napalony rak

Wariant płaskonabłonkowy szyjki znamiennej jest zwykle mniej powszechny, ogólnie rzecz biorąc, wynosi około pięciu procent wszystkich przypadków klinicznych. Ważnym aspektem takiej formacji onkologicznej jest zdolność przekształcania niektórych zrogowaciałych części zwanych perłami.

Leczenie raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

Główną metodą leczenia raka płaskonabłonkowego jest histerektomia, usunięcie macicy i szyjki macicy (dolny koniec macicy, w pobliżu pochwy). Podczas tej operacji chirurg może również usunąć jajniki i jajowody (obustronne wycięcie jajowodów). Usunięcie jajników może spowodować przedwczesną menopauzę.

Histerektomie wykonuje się na różne sposoby. W niektórych przypadkach macica jest usuwana poprzez nacięcie brzucha (histerektomia brzuszna). Czasami macica jest usuwana przez pochwę.

Czas regeneracji zależy od rodzaju operacji i obecności jakichkolwiek komplikacji. Generalnie jednak odzyskanie może zająć od dwóch do sześciu tygodni.
Czas pobytu w szpitalu również waha się od trzech dni do tygodnia.

Terapia hormonalna

Dzięki tej metodzie leczenia przepisywane są leki hormonalne, które obniżają poziom hormonów wytwarzanych przez organizm. Celem terapii hormonalnej jest powstrzymanie wzrostu komórek rakowych.

Chemioterapia

Celem chemioterapii jest przepisanie leków zmniejszających lub niszczących komórki rakowe. Chemioterapię można podawać w postaci tabletek lub dożylnie.

Radioterapia

Promienie wysokoenergetyczne, podobne do promieni rentgenowskich, są używane do zabijania komórek nowotworowych.
Promieniowanie wewnętrzne, zwane także brachyterapią, wykonuje się w oddziale radiologicznym szpitala lub w centrum leczenia raka. Obejmuje to wprowadzenie cylindra ze źródłem promieniowania (granulki) w pochwie.

Podsumowując, można powiedzieć, że głównym czynnikiem w leczeniu tej choroby jest wczesna diagnoza. We współczesnej medycynie rak płaskonabłonkowy szyjki macicy można leczyć zarówno metodami farmakologicznymi, jak i chirurgicznymi.

O Nas

Rak języka - Złośliwy nowotwór języka, zwykle pochodzący z komórek nabłonka błony śluzowej. Charakteryzuje się miejscowym lub dyfuzyjnym zagęszczeniem tkanek języka, tworzeniem się brodawkowatych wyrostków lub owrzodzeń na jego powierzchni.