Gruczolakorak macicy

Gruczolakorak macicy jest rodzajem raka macicy.

Główną cechą wyróżniającą taką onkologię jest to, że wpływa ona na endometrium i powierzchowną warstwę macicy.

Przyczyny

W rzeczywistości nie można jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego obserwuje się rozwój procesu onkologicznego. Gruczolakorak endometrium może powstać w wyniku wielu współistniejących czynników. Najczęściej onkologię stwierdza się u kobiet w wieku od 50 do 65 lat.

Jak można sądzić na podstawie danych z przeprowadzonych badań, w szczególności w grupie ryzyka znajdują się kobiety z zaburzeniami metabolicznymi i nadwagą. W obecności otyłości, 2-3 stopni, o bardzo wysokim wskaźniku masy ciała. Większe prawdopodobieństwo rozwoju procesu onkologicznego obserwuje się u kobiet, które nigdy nie rodziły.

Często choroba rozwija się na tle obecności policystycznych jajników.

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia procesu onkologicznego w danym narządzie, może wystąpić wcześniej zaawansowany rak piersi. Ponadto istnieje relacja pokrewieństwa, jeśli w Twojej rodzinie zaobserwowano bliskich członków rodziny o podobnych patologiach, ale musisz zachować szczególną ostrożność.

Objawy procesu onkologicznego

W swoim rodzaju formacja przypomina węzeł nowotworowy, którego proces wzrostu odbywa się zgodnie z typem egzofitu, z możliwością dalszego rozprzestrzeniania się do mięśniówki macicy. Tendencję tę obserwuje się w bardzo rzadkich przypadkach, często powstawanie różni się w określonej lokalizacji, bez wnikania do parametrów i mięśniówki macicy.

Jeśli mówimy o objawach procesu onkologicznego na etapie jej prezenteracji, endometrium objawia się jako następujące choroby w tle i przedrakowe. Polipy endometrialne, które obserwuje się na wewnętrznej skorupie macicy, mają ograniczone pogrubienie, rozciągające się jako przerost do jamy macicy.

Jeśli mówimy o objawach, które przewidują chorobę, wtedy można je uznać za silny wzrost liczby gruczołów endometrialnych, co jest drugą nazwą - gruczolakowatość endometrium.

Obecność stanu przedrakowego lub nowotworowego u kobiet jest dotknięta bolesnym objawem w okolicy lędźwiowej. Podczas menstruacji u kobiet w wieku rozrodczym występują długie okresy z dużą utratą krwi. Występuje krwawienie z macicy, które może wystąpić w okresie menopauzy, wznowienie krwawienia po długim okresie nieobecności.

Jeśli istnieją dziwne i niezwykłe objawy dla twojego ciała, zaleca się skonsultować się z lekarzem z ginekologiem, każda choroba jest łatwiejsza do leczenia w początkowej fazie.

Rak macicy - stadium choroby

Jeśli pacjent ma gruczolakoraka macicy, rokowanie będzie bezpośrednio zależało od etapu, w którym wykryto onkologię. Wyróżnia się następujące etapy raka:

 1. W pierwszym stadium onkologii proces nowotworowy przechodzi do ściany macicy z błony śluzowej narządu. Stopień prawdopodobieństwa całkowitego wyleczenia przy szybkim zdiagnozowaniu choroby i prawidłowym leczeniu wynosi 87%.
 2. W drugim etapie onkologii obserwuje się, że pacjent obejmuje komórki nowotworowe w okolicy szyjki macicy. W tym przypadku komórki złośliwe nie przechodzą do pobliskich narządów. Prognoza pomyślnego leczenia w tym przypadku jest całkiem korzystna, a prawdopodobieństwo pełnego wyleczenia wynosi 76%.
 3. Jeśli zostanie rozpoznany gruczolakorak trzeciego stadium ciała macicy, sąsiadujące narządy wewnętrzne są również pokryte przez komórki nowotworowe, zmiana może również przejść do węzłów chłonnych. Na tym etapie choroby prawdopodobieństwo odzyskania wynosi 63%.
 4. Mówiąc o charakterystycznych cechach czwartego stadium raka macicy, polegają one na tym, że onkologia wpływa nie tylko na pobliskie narządy, ale także powoduje rozprzestrzenianie się przerzutów. W tym przypadku prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia raka wynosi tylko 37%.

W zależności od których została zdiagnozowana stadium choroby, może być wskazane lub inne zabiegi, zarówno konserwatywny radykał, na przykład, radioterapii lub zabiegu chirurgicznego mającego na celu usunięcie formacji.

Gruczolakorak macicy typu wysoce zróżnicowanego

Jedną z odmian nowotworu złośliwego jest wysoce zróżnicowany gruczolakorak macicy, który może rozwijać się w nabłonku tkanki gruczołowej. Granice różnic między gatunkami determinowane są poziomem zróżnicowania ich komórek.

W tym konkretnym przypadku mówimy o minimalnym stopniu polimorfizmu. Sugeruje to, że komórki nowotworowe danej tkanki różnią się w sposób nieistotny od zdrowych.

Głównym objawem i objawy są różne widoki procesu nowotworowego może obejmować tylko, że jeżeli występuje, jądra komórek, które uległy mutacji bardziej wydłużony kształt i wzrost wielkości.

Na podstawie uzyskanych informacji można stwierdzić, że trudno je zdiagnozować, dlatego trudno jest zdiagnozować raka tej postaci.

Przy tej postaci raka obserwuje się jego powierzchnię rozprzestrzeniającą się na obszar myometrium. Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych powikłań, a także możliwych formacji przerzutów w węzłach chłonnych, zależy bezpośrednio od lokalizacji formacji. Jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków w tym przypadku jest minimalne, takie rasy uważa się za niebezpieczne, spośród wszystkich dostępnych form.

Gruczolakorak macicy umiarkowanie zróżnicowanego typu

Jeśli mówimy o kształcie takim jak umiarkowanie zróżnicowany rak gruczołowy macicy, po czym choroba charakteryzuje się wysokim stopniem polimorfizmu komórek poddanych mutacji spowodowanych chorobą jest typu raka, macicy oraz jego błony śluzowej i tkanki mięśniowej.

Dzięki mechanizmowi działania, taki proces onkologiczny jest bardzo podobny do adeno- kokinowego, o wysoce zróżnicowanym typie. Główną cechą wyróżniającą tego typu choroby powinno być to, że wiele innych komórek zaangażowanych jest w procesy patologiczne, za pomocą których obserwuje się aktywne przejawy mitozy, podziału komórkowego.

W rezultacie gruczolakorak macicy o umiarkowanie zróżnicowanym typie jest poważniejszy w porównaniu z pierwszym wariantem choroby. Ma większe prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów i wszelkich innych możliwych powikłań. W takim przypadku niezwykle ważne jest ustalenie choroby na czas i rozpoczęcie jej natychmiastowego leczenia.

Komórki nowotworowe w tym przypadku zaczynają się rozprzestrzeniać w całym ciele wraz z prądem limfy w obszarze węzłów chłonnych małej miednicy.

Około 9% wszystkich pacjentów z tym rozpoznaniem rozwija przerzuty. U młodych kobiet płci mniejszej, których wiek nie przekracza 30 lat w przeważającej większości przypadków przerzutów nie wykryto.

Gruczolakorak macicy typu niskiego stopnia

Trzeci stopień raka macicy uważa się za niedrobnokomórkowy gruczolakorak macicy. W swoim rodzaju taki proces onkologiczny jest kombinacją komórek, które zostały utworzone w postaci mas i pasm o nieregularnym kształcie.

W jednym przypadku można zaobserwować manifestację mucyny w komórkach. W wielu pojedynczych sytuacjach, lekkich, hydroksyfilowych bogatych w lipidy lub z niewielką ilością glikogenu, można obserwować pienistą zawartość cytoplazmy komórek.

Jeśli mówimy o głównych cechach charakterystycznych tego rodzaju procesu nowotworowego, to przede wszystkim należy przypisać obecność wyraźnego polimorfizmu komórkowego. W obecności tego rodzaju procesu onkologicznego obserwuje się wyraźną chorobę nowotworową, która wyraża się w pojawieniu się tkanek, które uległy zmianom patologicznym.

W tym przypadku lekarze dają najmniej korzystne rokowanie dla powrotu do zdrowia. Prawdopodobieństwo, że głęboka inwazja myometrium występuje ponad trzy, cztery razy, a występowanie przerzutów regionalnych węzłów chłonnych przekracza 16-18 razy większa od szybkości, z jaką mogą być obserwowane w trzech etapach procesu nowotworowego, które różnią się znacznie większą różnicę stopni.

Metody wykrywania chorób

Jeśli kobieta w okresie menopauzy, nie ma krwawienia z macicy, jest on natychmiast zalecane bez osadów stosuje się do ginekologa, tak, że po wszystkich niezbędnych badań i analiz jej dokładna diagnoza została wykonana.

Jeśli to konieczne, konieczne jest również przeprowadzenie szeregu dodatkowych środków diagnostycznych w celu wykluczenia lub potwierdzenia rozwoju procesu onkologicznego w macicy.

Jeśli mówimy o głównych metodach, które są wykorzystywane do prowadzenia działań diagnostycznych, należy zauważyć, badanie przez ginekologa. Podczas badania palpacyjnie lekarz może wyczuć obecność w macicy formacji obcych. W takiej sytuacji należy wyznaczyć dodatkową metodę diagnozy.

Prowadzenie USG w obszarze miednicy może wykazać, że wewnętrzna warstwa macicy różni się zwiększoną grubością.

W trakcie diagnozy na wczesnym etapie, a także u pacjenta, u którego zdiagnozowano raka macicy, badanie ultrasonograficzne umożliwia wykrycie przerzutów. Aby uzyskać endometrium do późniejszego badania go pod mikroskopem, możliwe jest wykonanie kiretażu jamy macicy w celach diagnostycznych.

Biopsja endometrium i diagnostyka histeroskopowa są uważane za jedną z najnowocześniejszych metod diagnozowania raka macicy. W swojej widzenia Histeroskopy jest urządzenie optyczne, które są wprowadzane do jamy macicy, do badania i do wnętrza materiału biorąc do biopsji - oddzielne kawałki tkanki do dalszego badania pod mikroskopem, aby sprawdzić pod kątem komórek nowotworowych.

Terapia gruczolakoraka macicy

W zależności od postaci i stadium procesu nowotworowego lekarze wybierają opcje leczenia w każdym przypadku. Tak więc, na przykład, jeśli wykryta zostanie onkologia na początkowym (pierwszym) etapie, konieczne jest przeprowadzenie interwencji chirurgicznej, która będzie polegała na całkowitym usunięciu macicy wraz z jej przydatkami.

W drugim etapie onkologii, oprócz usuwania przydatków i macicy, zaleca się usunięcie węzłów chłonnych, które znajdują się w jej pobliżu. Konieczne jest, aby mieli oni przerzuty. W późniejszych etapach procesu onkologicznego zaleca się leczenie przy użyciu jednej z poniższych opcji.

Radioterapia polega na prowadzeniu dawkowanego napromieniania niektórych obszarów macicy za pomocą promieni Roentgena. Zdarzenie powoduje rozpad komórek patologicznego ogniska, w niektórych przypadkach guz może zostać zniszczony.

Chemioterapia pozwala także zabijać komórki nowotworowe, ale za pomocą specjalnych leków. W leczeniu gruczolakoraka macicy za pomocą chemioterapii zaleca się stosowanie leków: cisplatyny, karboplatyny, doksorubicyny.

Wniosek

Jeśli zdiagnozowano u ciebie raka macicy, nie rozpaczaj, ponieważ nowoczesna medycyna pozwala na wczesne leczenie onkologii. Najważniejsze w tym przypadku nie jest odłożone z leczenia, ponieważ na koncie może być co miesiąc. Nie zaniedbuj zdrowia, zaniedbany etap raka jest nieuleczalny i prowadzi do śmierci.

Gruczolakorak macicy: objawy i leczenie

Gruczolakorak macicy - główne objawy:

 • Ból pleców
 • Podwyższona temperatura
 • Zaburzenia snu
 • Niższy ból brzucha
 • Drażliwość
 • Zwiększone zmęczenie
 • Ból w stosunku
 • Zwiększona objętość żołądka
 • Krwawe rozładowanie w połowie cyklu
 • Obfity przepływ menstruacyjny
 • Krwawienie po stosunku
 • Ból po seksie
 • Krwawe wydzielanie z pochwy podczas menopauzy
 • Ból w kroczu

Gruczolakorak macicy jest procesem onkologicznym, który prowadzi do rozwoju nowotworów złośliwych w układzie seksualnym kobiety. Charakterystyczną cechą tej choroby jest uszkodzenie górnej warstwy macicy - endometrium. Guz, powstały z nieprawidłowych struktur komórkowych tkanki gruczołowej, przebiega bezobjawowo w pierwszych stadiach. Nie ma ograniczeń co do wieku. Jednak w grupie ryzyka kobiety w wieku 40-60 lat.

Etiologia

Współczesna medycyna nie ujawniła dokładnych przyczyn guza. Jednak eksperci byli już w stanie określić, jakie czynniki mogą predysponować do rozwoju nowotworów złośliwych w narządach miednicy u kobiet:

 • nadwaga;
 • dolegliwości układu hormonalnego;
 • kobiety, które nie miały pracy;
 • obecność policystycznych jajników;
 • przeniesiona terapia hormonalna;
 • początek menopauzy po 50 latach;
 • uprzednio przenoszone złośliwe nowotwory piersi;
 • predyspozycje genetyczne (pacjent jest w bezpośrednim związku ze złośliwym nowotworem narządów miednicy, który przeniósł się);
 • rzadziej - choroba nadciśnieniowa.

Wywołać przejaw choroby i różne czynniki rakotwórcze, a mianowicie nadmierne stosowanie fast food, złe nawyki, praca w miejscu pracy ze szkodliwymi warunkami pracy, wpływ czynników toksycznych itp.

Klasyfikacja

Wyróżnij następujące typy tej choroby:

 • wysoce zróżnicowany gruczolakorak macicy;
 • umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak macicy;
 • niedrobnokomórkowy gruczolakorak macicy;
 • endometrioidalny gruczolakorak macicy.

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak macicy Jest typem onkologii, która z reguły rozwija się w zewnętrznej warstwie tkanki gruczołowej. Rodzaj choroby w tym przypadku będzie różnił się w zależności od kategorii zróżnicowania (poziomu separacji). Im bardziej złośliwe komórki nie wyglądają zdrowo, tym lepsze rokowanie dla pacjenta.

Uszkodzenie zlokalizowane jest na powierzchni macicy macicy. Jeśli komórki atypowe nie wykraczają poza krawędź narządu śluzowego, można argumentować, że ryzyko przerzutów i innych poważnych powikłań jest niewielkie.

Umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak macicy - dolegliwość w tym przypadku charakteryzuje się większym stopniem polimorfizmu. Jednak pomimo podobieństwa w procesach rozwoju i rozwoju procesu nowotworowego z wysoce zróżnicowaną postacią guza, wiele komórek ulega tu zmianom patologicznym. Szybko dzielą się w procesie mitozy. Z tego powodu ten rodzaj złośliwego nowotworu odnosi się do chorób o wysokim zagrożeniu dla zdrowia pacjenta. Jeśli nie podejmiesz odpowiednich działań w odpowiednim czasie, rozwój choroby może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji.

Gruczolakorak macicy o niskim stopniu złośliwości - Jedną z najważniejszych cech procesu onkologicznego na tym etapie choroby jest wyraźny polimorfizm komórek patologicznych. Ten typ onkologii charakteryzuje się oczywistą złośliwością, w której powstają tkanki, które przeszły patologiczną deformację. Rokowanie gruczolakoraka macicy na tym etapie nie jest całkowicie optymistyczne. Ryzyko przerzutów wzrasta tu 18 razy.

Gruczolakorak endometrioidalny macicy różni się wyglądem formacji gruczołowych. Ten substrat ma kształt rurowy i składa się z jednej lub więcej warstw dotkniętych komórek. Jest już atypia tkanek. Gruczolakorak endometrioidalny jest powszechny u pacjentów z onkologią macicy.

Przyczynami tego typu nowotworu są często przerost endometrium i stymulacja estrogenów. Najpoważniejszą postacią gruczolakoraka jest surowicze, które występuje głównie u kobiet po menopauzie. W tej chorobie często obserwuje się wczesne przerzuty do jamy brzusznej. Rak wydzielania - rzadziej występujący wariant onkologiczny, ma pozytywne rokowanie.

Ponadto, rozróżnia typy raka w lokalizacji - patologię szyjki macicy i macicy.

Gruczolakorak szyjki macicy

Wewnątrz szyjki macicy znajduje się płaski nabłonek. Z reguły w tym obszarze następuje nowy wzrost. Istnieje również ryzyko pojawienia się gruczolakoraka szyjnego w komórkach wytwarzających śluz. Możesz wykryć złośliwego guza z rozmazem ginekologicznym. Analiza cytologiczna jest przeprowadzana za pomocą testu Pap.

Ten rodzaj onkologii jest niebezpieczny z powodu braku jakichkolwiek objawów. Rak szyjki macicy nie powoduje nieprzyjemnych wrażeń. Z tego powodu ważne jest regularne poddawanie się badaniom lekarskim w celu wykrycia takich chorób w odpowiednim czasie i rozpoczęcia leczenia tak szybko, jak to możliwe.

Gruczolakorak ciała macicy

Rak macicy tworzy się we wszystkich błonach macicy. W połowie wszystkich przypadków nowotwór złośliwy powstaje w dolnej części macicy. Często gruczolakorak ciała macicy występuje u pacjentów w wieku poniżej 40 lat. Aby zidentyfikować specjalistów w zakresie raka, należy wykonać skrobanie z szyjki macicy z dalszych badań nad atypią. Jednak wdrożenie środków diagnostycznych może być trudne ze względu na lokalizację guza w głębokich warstwach narządu płciowego.

Symptomatologia

Zasadniczo gruczolakorak śluzówki macicy zaczyna objawiać się objawowo tylko w drugim etapie procesu onkologicznego, kiedy dotyczy on kanału szyjki macicy. Kobieta w tym przypadku może wykryć patologiczne plamienie. Na samym początku substancja jest wodnista, bez koloru. Wraz z rozwojem procesu rozładowanie staje się podobne do krwawienia.

U kobiet w wieku rozrodczym nowotwór złośliwy w miednicy mniejszej może przejawiać się w postaci długotrwałej i obfitej miesiączki, a także krwawienia w przerwach między miesiączkami. U pacjentów w wieku menopauzalnym, głównym objawem choroby może być nagły początek menstruacji po dłuższej przerwie.

W miarę rozwoju gruczolakoraka żeńskich narządów płciowych można zaobserwować następujące objawy:

 • ciągły ból ból w dolnej części brzucha i dolnej części pleców;
 • powiększenie brzucha;
 • obfite miesiączki;
 • krwawienia z macicy u kobiet po 50 roku życia;
 • bolesne odczucia podczas i po stosunku;
 • bezpodstawny wzrost temperatury do 37 stopni;
 • zwiększone zmęczenie, drażliwość, zaburzenia snu.

Kiedy guz rozprzestrzenia się poza macicę, kobiety zaczynają skarżyć się na ból w okolicy krocza, który nasila się podczas oddawania moczu, ruchu jelit i stosunku płciowego. Krwawienie jest wyraźnie widoczne po stosunku.

Diagnostyka

Początkowe metody wykrywania gruczolakoraka macicy obejmują badanie ginekologiczne. Podczas wykonywania badań palpacyjnych lekarz może znaleźć guz w okolicy miednicy. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego badania za pomocą następujących metod:

 • Ultradźwięki małej miednicy - zdiagnozowano wzrost ścianek macicy. We wczesnym stadium raka można wykryć przerzuty;
 • łyżeczkowanie macicy - procedura umożliwia uzyskanie materiału do badania cytologicznego;
 • biopsja endometrium i histeroskopia - wprowadzenie specjalnego aparatu - histeroskopu - do biopsji. Podczas procedury materiał jest brany do późniejszego badania.

Leczenie

Do tej pory istnieje kilka sposobów walki z rakiem. Najskuteczniejsze metody leczenia gruczolakoraka macicy są następujące:

 • operacja. W przypadku gdy nie jest możliwe określenie dokładnych granic złośliwego nowotworu, specjaliści wybierają całkowite usunięcie macicy, jajników i jajowodów (histerektomia);
 • metoda promieniowania. Napromieniowanie niszczy komórki nowotworu i opóźnia ich dalszy rozwój. Jednak podczas leczenia funkcje ochronne ciała są również niszczone. Dlatego ważne jest, aby wyleczyć wszystkie infekcje przed rozpoczęciem radioterapii, ponieważ po radioterapii organizm nie może walczyć z chorobami wirusowymi i bakteryjnymi;
 • chemioterapia. Ciało wprowadza leki chemiczne, które hamują wzrost i rozwój komórek rakowych. Ale nawet w tym przypadku umierają niektóre zdrowe komórki i tkanki;
 • terapia celowana. Używanie leków produkowanych do walki z konkretnym typem raka.

Zastosowanie tradycyjnych metod medycznych powinno być omówione z lekarzem. Należy jednak zauważyć, że stosowanie takiej techniki, jak ta główna, jest niewłaściwe.

Zapobieganie

Aby zapobiec wczesnemu rozwojowi gruczolakoraka macicy, należy regularnie poddawać się profilaktycznemu badaniu lekarskiemu. Szczególnie dotyczy to kobiet, które są zagrożone. Dlatego konieczne jest stosowanie takich zasad w praktyce:

 • właściwe odżywianie;
 • umiarkowana aktywność fizyczna;
 • terminowe leczenie wszystkich chorób zakaźnych;
 • chronione kontakty seksualne;
 • regularne badanie lekarskie.

Stosowanie takich prostych reguł w praktyce, jeśli nie zostanie wyeliminowane, minimalizuje ryzyko rozwoju tego typu patologii onkologicznych.

Jeśli uważasz, że masz Gruczolakorak macicy i objawy charakterystyczne dla tej choroby, wtedy lekarze mogą ci pomóc: ginekologa, onkologa.

Sugerujemy również skorzystanie z naszej internetowej usługi diagnostycznej, która na podstawie objawów wybiera prawdopodobne choroby.

Rak macicy jest złośliwym nowotworem z komórek endometrium, tj. Tkanek otaczających narząd. Jest uważany za jedną z najczęstszych form onkologii. Częściej zdiagnozowana jest u kobiet w wieku powyżej 60 lat, w młodym wieku występuje w pojedynczych przypadkach.

Algodismenorea jest nieprzyjemnym bólem rysującym w podbrzuszu i okolicy lędźwiowej przed początkiem krytycznych dni, które mogą trwać do końca miesiączki. Według ICD-10 kod tego stanu patologicznego zapisany jest w karcie szpitalnej, tak jak w 94,4, jeżeli naruszenie ujawnia się po raz pierwszy. Wtórna manifestacja patologii jest ustalona jako 94,5. Jeśli to zaburzenie ma nieokreśloną etiologię, to jego kod ICD-10 zostanie zapisany jako 94.6.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest patologicznym procesem, który atakuje mózg i jego błonę. Najczęściej choroba jest powikłaniem zapalenia mózgu i zapalenia opon mózgowych. Jeśli nie rozpoczniesz leczenia na czas, to powikłanie może mieć niekorzystne rokowanie z fatalnym skutkiem. Objawy choroby u każdej osoby są różne, ponieważ wszystko zależy od stopnia uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Zapalenie mięśnia sercowego to powszechna nazwa procesów zapalnych w mięśniu sercowym lub mięśniu sercowym. Choroba może pojawić się na tle różnych infekcji i zmian autoimmunologicznych, ekspozycji na toksyny lub alergeny. Występuje pierwotne zapalenie miokardium, które rozwija się jako niezależna dolegliwość, i wtórne, gdy patologia serca jest jedną z głównych manifestacji choroby układowej. Dzięki szybkiemu rozpoznaniu i kompleksowemu leczeniu zapalenia mięśnia sercowego i jego przyczyn, rokowanie na rokowanie jest największe.

Uchyłki nazywane są występami, które powstają na ściankach grubego lub cienkiego jelita. Mogą powstać i nie przeszkadzać człowiekowi przez całe życie, ale w niektórych przypadkach stają się stanem zapalnym, powodując chorobę, taką jak uchyłkowatość jelita. Choroba ta może powstawać w różnych częściach jelita. Na przykład w esicy lub dwukropku.

Przy pomocy ćwiczeń fizycznych i samokontroli większość ludzi może obejść się bez leczenia.

Gruczolakorak macicy

Poprzedni artykuł: Osteoma kości

Gruczołowe nowotwory żeńskich narządów rozrodczych są dość obszerną grupą chorób onkologicznych. Gruczolakoraki mogą rozwijać się w jajnikach, szyjce macicy, endometrium.

We wszystkich tych narządach i tkankach znajduje się gruczołowa tkanka, która wytwarza śluz lub inny płyn wydzielniczy. Nieprawidłowe komórki tkanki gruczołowej mogą rozpocząć niekontrolowany podział i spowodować nowotwór złośliwy. Częściej złośliwe gruczolakoraki występują u kobiet przed menopauzą lub po jej wystąpieniu.

Zastanów się szczegółowo, jakie są objawy choroby, jakie czynniki mogą wywołać anormalne zwyrodnienie komórek, jak choroba jest leczona i czy możliwe jest zapobieganie gruczolakorakowi macicy.

 • Wszystkie informacje na stronie mają charakter informacyjny i NIE są wskazówkami do działania!
 • Możesz umieścić PRECYZYJNE DIAGNOZY tylko LEKARZ!
 • Prosimy, aby NIE przyjmować samoleczenia, ale umówić się na spotkanie ze specjalistą!
 • Zdrowie dla Ciebie i Twoich bliskich! Nie zniechęcaj się

Przyczyny

Główną przyczyną gruczolakoraka macicy są mutacje w komórkach gruczołowych, w wyniku których nabywają one zdolności do niekontrolowanego podziału: prowadzi to do powstania nowotworu złośliwego.

Stopniowo komórki nowotworowe wchodzą do układu limfatycznego i krążenia i rozprzestrzeniają się po całym ciele. Lekarze nie mogą jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego komórki mutują: najprawdopodobniej jest to wynikiem wpływu kilku czynników patogennych.

Okoliczności powodujące gruczołowe nowotwory macicy obejmują:

 • bezpłodność spowodowana organicznymi zaburzeniami układu rozrodczego;
 • nieprawidłowości w cyklu menstruacyjnym spowodowane przez ucisk owulacji na tle podwyższonego poziomu estrogenu i obniżonego poziomu progesteronu;
 • brak porodu: u nieródki, ryzyko raka macicy jest 2-3 razy większe;
 • wczesna menarche - początek menstruacji w wieku 12 lat, a później koniec cyklu miesiączkowego: im więcej miesiączki ma kobieta, tym dłuższy jest efekt estrogenów na endometrium, a tym samym im większe ryzyko raka macicy;
 • cykle anowulacyjne (nieprawidłowe miesiące bez uwolnienia dojrzałego jaja w połowie cyklu);
 • Otyłość: nie tylko jajniki, ale także tkanka tłuszczowa produkuje estrogeny;
 • przyjmowanie leków hormonalnych - im dłuższy jest cykl leczenia i im wyższa dawka, tym większe ryzyko powstania nowotworów złośliwych;
 • obecność policystycznych jajników (ponownie zwiększa poziom estrogenów w organizmie);
 • obecność łagodnych guzów jajnika wytwarzających hormony;
 • terapia w leczeniu złośliwych guzów gruczołów mlecznych: w szczególności długotrwałe stosowanie leku "Tamoksyfen";
 • cukrzyca;
 • nadciśnienie;
 • przyczyny dziedziczne - obecność w rodzinnej historii pacjentów z onkologią macicy i gruczołów mlecznych;
 • inne choroby endometrium.

Ponieważ gruczolakoraki macicy często rozwijają się w okresie przedmiesiączkowym i późniejszym, wiek kobiety w wieku powyżej 50 lat można również uznać za dodatkowy czynnik ryzyka.

Zwiększyć prawdopodobieństwo raka gruczołowego i ogólnych czynników rakotwórczych - niewłaściwe odżywianie (nadużywanie tłustych i mięsnych potraw, fast food), praca przy szkodliwej produkcji, palenie tytoniu, promieniowanie.

Objawy gruczolakoraka macicy

Często gruczolakorak rozwija się na tle chorób współistniejących (polipów lub przerostu endometrium), dlatego ważne jest, aby odróżnić złośliwe patologie od innych patogennych procesów w czasie.

Objawy niekontrolowanego podziału nieprawidłowych komórek można wykryć za pomocą badania cytologicznego lub histologicznego materiału uzyskanego podczas kiretażu diagnostycznego.

Obecność nietypowych komórek w rozmazie daje powód do podejrzeń o proces złośliwy (złośliwy) i podejmuje szereg środków zapobiegawczych. Raka gruczołowego przy braku patologii w tle w początkowych stadiach jego rozwoju nie różni się w nasileniu objawów, choroba nie objawia się przez długi czas.

W młodym wieku następujące objawy mogą budzić obawy:

 • nieprawidłowe działanie cyklu miesiączkowego, długotrwałe i obfite krwawienie miesiączkowe;
 • ciągły obolały ból w okolicy lędźwiowej;
 • bezproduktywny wzrost brzucha.

Ostatni znak może być obecny w każdym wieku, ale u kobiet po 45. roku życia wszystko jest spisywane z powodu przejawów menopauzy. Kobiety, które regularnie odwiedzają ginekologa, są bardziej skłonne do skutecznej terapii.
Wraz z pojawieniem się menopauzy, nieregularne plamienie jest normą. Jeśli jednak alokacja nie zmniejsza się z miesiąca na miesiąc, a okres między nimi nie spada, jest to powodem do niepokoju i powodem do poddania się pełnemu badaniu klinicznemu.

Objawy niezależne od wieku - ból podczas stosunku, dyskomfort i ból w jamie brzusznej, zmniejszona wydajność, zwiększone zmęczenie, ciężka utrata masy ciała, drażliwość, bezsenność, gorączka bez widocznych przyczyn.

Wideo: o raku macicy

Diagnostyka

Przede wszystkim obowiązkowe jest ogólne badanie ginekologiczne z lustrem. Procedura ta pozwala lekarzowi zbadać ściany pochwy i wykluczyć przyczyny krwawienia związanego z patologią tych narządów.

Po wstępnym badaniu i rozmowie, której celem jest sporządzenie szczegółowej historii choroby, lekarz zaleca następujące procedury diagnostyczne:

 • badanie ultrasonograficzne macicy: pomaga ocenić wielkość i ogólny stan narządu, jajowodów i jajników (określa się grubość i strukturę endometrium);
 • łyżeczkowanie (diagnostyczne łyżeczkowanie) i badanie uzyskanej próbki tkanki: jest to najbardziej wskazująca metoda diagnozy (zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym i wymaga 1-2 dni na umieszczenie w szpitalu);
 • badania krwi pod kątem markerów raka i innych oznak procesów patologicznych;
 • inne metody obrazowania: CT, MRI, PET CT (zgodnie ze wskazaniami).

Aby zidentyfikować przerzuty, można zastosować dodatkowe procedury diagnostyczne - badania z kontrastem, scyntygrafia.

Rokowania dla umiarkowanie zróżnicowanego gruczolakoraka odbytnicy opisano w tym artykule.

Gruczolakorak macicy dzieli się na stopień różnicowania komórek.

Istnieją trzy rodzaje choroby:

 • wysoce zróżnicowany gruczolakorak - nie obserwuje się polimorfizmu komórkowego, ale wymiary jądra nieprawidłowych komórek są powiększane i wydłużane;
 • umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorakz wyraźnym polimorfizmem komórek, większość z nich jest w stanie podziału (mitoza);
 • gruczolakorak niskiego stopnia: w obecności wielu komórek, które powodują patologicznie zmienioną tkankę macicy.

Etapy

Podobnie jak wszystkie inne typy raka, gruczolakorak rozwija się etapami.

Onkolodzy wyróżniają 4 etapy raka gruczołowego:

 • na pierwszym etapie nowotwór prawie nie wykracza poza błonę śluzową i ma niewielki rozmiar;
 • w drugim etapie guz przenika przez szyjkę macicy, ale nie rozprzestrzenia się na otaczające narządy;
 • trzeci etap charakteryzujące się rozprzestrzenianiem procesu złośliwego na sąsiednie narządy i penetracją do węzłów chłonnych;
 • na czwartym etapie Guz nowotworowy daje liczne przerzuty do odległych narządów.

Leczenie

We wczesnych stadiach gruczolakoraka macicy uważa się za uleczalny: im wcześniej choroba zostanie wykryta, tym lepsza będzie terapia. W chwili obecnej najskuteczniejszą metodą leczenia jest chirurgiczne wycięcie ogniska guza pierwotnego.

Ponieważ podczas operacji nie jest możliwe określenie dokładnych granic nowotworu i zasięgu rozprzestrzeniania się na sąsiednie tkanki, operacja ta najczęściej obejmuje całkowite usunięcie macicy, jajników, jajowodów i pobliskich węzłów chłonnych.

Obecnie podejmuje się mniej inwazyjne operacje (laparoskopowe i endoskopowe) bez rozległego nacięcia w jamie. Po zabiegu można przepisać chemioterapię i (lub) radioterapię. Jeśli guz nie nadaje się do pracy, te metody leczenia są przepisywane jako niezależna terapia, niezależnie od interwencji chirurgicznej.

Jako leki stosowane w chemioterapii stosują takie leki jak "Cisplatinum", "5-fluorouracyl", "Docetaksel", "Mitomycyna". Również preparaty hormonalne są leczone.

Zdjęcie: «5 - fluorouracyl»

Radioterapię można stosować na dowolnym etapie choroby jako niezależną lub pomocniczą metodę leczenia. Stosuje się radioterapię zewnętrzną i wewnętrzną (brachyterapia). W pierwszym przypadku leczenie przeprowadza się w szpitalu przez kilka tygodni, w drugim przypadku terapia może być wykonywana w warunkach ambulatoryjnych: sesje trwają tylko kilka minut dziennie.

Jakie są prognozy dla gruczolakoraka piersi, można dowiedzieć się w tej sekcji.

O tym, co jest wysoce zróżnicowanym gruczolakorakiem żołądka, napisanym tutaj.

Prognoza (ile żyć) i zapobieganie

Rokowanie w pierwszym stadium choroby jest dość korzystne - szanse na całkowite wyleczenie wynoszą 85-90%. W leczeniu rozpoczętym w drugim etapie szanse są zredukowane do 76%. W przypadku raka rozprzestrzeniającego się na pobliskie narządy i osiągającego chorobę w stadium 3, onkolodzy szacują szanse pacjentów na przeżycie dłuższe niż 5 lat w 50%. Na etapie przerzutów prawie całkowite wyleczenie jest niemożliwe: ponad 5 lat, tylko 10-25% na żywo.

Niestety, nie ma skutecznych środków profilaktycznych przeciwko gruczolakorakowi macicy. Jedynym prawdziwym środkiem zapobiegawczym są regularne badania ginekologiczne wszystkich kobiet powyżej 30 roku życia.

Takie badania należy przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku, dotyczy to zwłaszcza kobiet, które są obecne w historii rodziny jako choroba macicy, jajników i piersi. Wartość ma pełne i terminowe leczenie chorób zapalnych i zakaźnych narządów rozrodczych.

Inną chorobą kobiecą jest gruczolakorak macicy

Gruczolakorak jest nowotworem złośliwym, który zaczyna się rozwijać w nabłonku gruczołowym lub w tkance gruczołu innego typu - wydziela wydzieliny śluzowe, hormony, ciecze itp. U kobiet może rosnąć zarówno z szyjki macicy, z jajników i piersi.

Gruczolakorak szyjki macicy powstaje w wyniku mutacji komórek gruczołowego nabłonka gruczołów. Częściej dotyka dna macicy, rozwija się dość szybko i na początku zachowuje się bezobjawowo.

W przypadku młodych dziewcząt z objawami występują obfite okresy, a u kobiet po 50 latach następuje po prostu wypływ krwi z pochwy. Po pokonaniu najbliższych tkanek i narządów dochodzi do bólu, wydzielania śluzu i ropy z pochwy.

Przyczyny

Ta zależna od hormonów onkologia. I z ostrą zmianą estrogenu we krwi zaczyna proliferacji endometrium, co może prowadzić do pojawienia się guza.

 1. Wczesne uwolnienie jaja w środku cyklu lub braku jajeczkowania.
 2. Patologia endometrium macicy.
 3. Wczesny miesiąc.
 4. Późna menopauza.
 5. Predyspozycje genetyczne.
 6. Zmniejszenie progesteronu i zwiększenie estrogenu.
 7. Niepowodzenia w cyklach menstruacyjnych.
 8. Nadciśnienie.
 9. Cukrzyca.
 10. Otyłość.
 11. Polycystic ovary.
 12. U nieżonków ryzyko zachorowania jest większe.
 13. Niewłaściwa dieta
 14. Ekologia i szkodliwa praca z czynnikami rakotwórczymi.
 15. Promieniowanie.
 16. HIV, odpornościowe i genitalne choroby przenoszone drogą płciową.

UWAGA! Kobiety w wieku rozrodczym są mniej podatne na nowotwory piersi, jajników i macicy.

Objawy

Gruczołowy rak szyjki macicy zaczyna się przynajmniej w jakiś sposób manifestować tylko w 2 etapach rozwoju nowotworu, gdy ściany szyjki macicy zostaną uszkodzone.

 1. Czerwony wypływ cieczy, który później przekształca się w małe krwawienie. Doskonale widoczne na majtkach, takich jak zaschnięte skrzepy.
 2. Krwawienie w przerwach między miesiączkami.
 3. Silny ból w dolnej części brzucha.
 4. Drażliwość.
 5. Słabość, zmęczenie, obniżona wydajność.
 6. Niepowodzenia w cyklach menstruacyjnych.
 7. Bezsenność.
 8. Brzuch zaczyna rosnąć.
 9. Temperatura podgorączkowa bez objawów przeziębienia.
 10. Ból podczas stosunku płciowego.
 11. Śluzowate i ropne wydzielina z nieprzyjemnym zapachem z pochwy.
 12. Ból podczas oddawania moczu.

Szyjka macicy

Występuje tylko w 12% przypadków. Reszta zwykle wyrasta z nabłonka płaskonabłonkowego. Sama gruczolakorak ma charakter egzofityczny lub endofityczny, a sam rośnie z komórek gruczołowych. W pierwszym przypadku nowotwór wchodzi głębiej w kanał szyjki macicy, a w drugim zmiana dotyczy ścian pochwy.

UWAGA! Na wczesnym etapie nawet badanie ginekologa nie może niczego zdradzić. Najlepszą metodą jest wykonanie testu Pap. Rozmaz z szyjki macicy jest przesyłany do badania histologicznego.

Ciało macicy

Gruczolakorak ciała macicy może powstać zarówno z błon śluzowych, jak iz tkanki mięśniowej. Często występuje w dniu matki, a gruczolakorak jest zależny od hormonów. Bardzo szybko rośnie i wpływa na: najbliższe węzły chłonne, ciało i całą szyjkę macicy, jajowody i jajniki. Często występuje u kobiet po 40 latach.

Etapy

 • I etap - złośliwy guz macicy znajduje się w jednej warstwie tkankowej i znajduje się w ciele macicy.
 • 2 etap - porażka kanału szyjki macicy.
 • 3 etap - jest porażka ścian pochwy, najbliższych węzłów chłonnych.
 • Czwarty etap - przerzuty dotyczą odległych narządów: kości, wątroby, nerek. Guz może wyrosnąć na pęcherz, jelito itp.

Formularze

Gruczolakorak zazwyczaj różni się stopniem różnicowania, co wskazuje na dojrzałość komórek. Im wyższe zróżnicowanie, tym dojrzalsze komórki, a im silniejsze, tym zdrowsza tkanka. Ten rodzaj wolniejszego i mniej agresywnego.

 1. Gruczolakorak endometrioidalny macicy
 2. Wysoce zróżnicowany gruczolakorak endometrium - G1
 3. Umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak - G2
 4. Nisko zróżnicowany - G3

Wysoce zróżnicowany

Znajduje się w metodzie lokalizacji macicy. Same komórki praktycznie nie różnią się od zdrowych komórek. Istnieją jednak pewne różnice w wielkości jądra i na poziomie cytologicznym struktury samej komórki. Guz powoli rośnie i nie jest agresywny.

Umiarkowanie zróżnicowany

Komórki mają już dużą anomalię, a struktura komórkowa jest bardziej chaotyczna. Z powodu tego, co może obejmować guz i sąsiednie tkanki, rośnie i niszczy je. Ryzyko przerzutu jest znacznie zwiększone, ponieważ struktura międzykomórkowa jest już cieńsza.

Nisko zróżnicowany

Guz bardzo szybko rośnie i wpływa na najbliższe struktury tkanek. Nisko zaawansowany gruczolakorak macicy jest bardzo niebezpieczny i może zniszczyć życie pacjenta w ciągu kilku miesięcy. Struktura komórkowa nie jest strukturalna i chaotyczna, a same komórki różnią się strukturą od zdrowych. Komunikacja międzykomórkowa jest bardzo cienka, a ryzyko przerzutów wzrasta.

 1. Brodawki - zestaw kilku brodawek papilarnych.
 2. Endometrioid - guz występuje dość często w 73% przypadków. Sam nowotwór rośnie w warstwie miometralnej, ale nieznacznie unosi się na powierzchni.
 3. Płaska komórka - występuje w raku szyjki macicy z komórek tkanki płaskiej.
 4. Gruczolakorak jasnokomórkowy - składa się głównie z lekkich komórek przypominających paznokcie.

Diagnostyka

 1. Ginekolog - przeprowadza badanie podstawowe, badanie dotykowe na obecność zmian w szyjce macicy.
 2. Test Pap - Wykonaj skrobanie szyjki macicy, a następnie próbkę przesyła się do biopsji.
 3. Biopsja - badanie histologiczne tkanek macicy pod kątem obecności komórek atypowych.
 4. Ultradźwięki małej miednicy - baczniej patrzeć przez ściany narządów.
 5. Histeroskopia - do macicy wprowadza się histeroskop, a narząd bada się pod kątem obecności formacji, wzrostu i polipów.

Leczenie

Terapia polega na chirurgicznym usunięciu guza wraz z częścią samego narządu. Znieczulenie i pantiakomię wykonuje się, jeśli guz nie ulega przerzutom i nie ma rozległych uszkodzeń na najbliższe narządy: jelito, pęcherz moczowy na 4 stadia.

Przed operacją zwykle prowadzone są kursy radioterapii i chemioterapii w celu zmniejszenia agresji komórek nowotworowych i zmniejszenia wielkości guza. Ta metoda jest również stosowana po operacji, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu.

Jeśli operacja nie jest możliwa, lekarze będą musieli jedynie stosować chemioterapię (preparaty: 5-fluorouracyl, mitomycynę, docetaksel, cisplatynę itp.) I napromieniowanie. Dodatkowo, zaleca się hormonoterapię w celu obniżenia poziomu estrogenu we krwi, aby zmniejszyć wrażliwość nowotworu na hormony płci żeńskiej. W niektórych przypadkach sam guz może zostać zredukowany w ten sposób.

Życie po operacji może być komplikowane przez skutki uboczne radioterapii i chemioterapii. Dlatego lekarze onkologii przepisują dodatkowo zestaw leków do odzysku. Dodatkowo pacjent będzie musiał przestrzegać zestawu zasad i właściwej diety.

Prognoza

Przeżycie pacjenta zależy od różnicowania, stadium i obecności przerzutów. Im wyższe zróżnicowanie, tym korzystniejsze jest rokowanie. Metastazy silnie zaostrzają rozwiązanie i nie dają możliwości usunięcia guza.

 • 1 stopień - 91%
 • 2 stopnie - 76%
 • 3 stopnie - 45%
 • 4 stopnie - 11%

Należy wziąć pod uwagę wiek pacjenta, współistniejące schorzenia wątroby, przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego.

Zapobieganie

Postępując zgodnie z poniższymi zaleceniami, znacznie zmniejszysz ryzyko onkologii macicy.

 1. Co roku zdawaj egzamin u ginekologa. Przekazać analizy krwi, moczu i kału.
 2. Seks chroniony ze stałym partnerem seksualnym.
 3. Raz do roku wykonać USG małej miednicy.
 4. To normalne jeść i obserwować swoją wagę.
 5. Noś ciepłe, aby nie uchwycić narządów miednicy małej.
 6. Odmówić palenia i alkoholu.
 7. Idź na sport.

UWAGA! W przypadku kobiet, których matki i babki miały onkologię macicy, konieczne jest poddanie się badaniu dwa razy w roku.

Metody leczenia różnych typów gruczolakoraka macicy

Ostatnio lekarze odnotowali wzrost w rozwoju chorób złośliwych macicy. Wiele badań poświęcono temu problemowi, metody diagnostyki i leczenia są stale ulepszane. W 80% przypadków rozpoznawany jest endometrialny gruczolakorak macicy. Ma niskie ryzyko nawrotu i korzystne rokowanie dla powrotu do zdrowia przy prawidłowym podejściu do leczenia. Istnieją jednak rzadkie formy raka endometrium, które przejawiają się znacznie agresywniej i dlatego nie wymagają mniej uwagi.

Zasada klasyfikacji złośliwych formacji macicy

Aby wybrać optymalną taktykę leczenia, ważne jest, aby określić kategorię choroby, ocenić ryzyko i rokowanie. W raku endometrium gruczolakorak macicy zlokalizowany jest głównie w obszarze jego dna, czasem na przesłonie, ale może rozprzestrzeniać się w jamie. Rak nie może być podzielony na gatunki znajdujące się w endometrium. Przebieg choroby zależy w dużym stopniu od rodzaju dotkniętej tkanki i charakteru zmiany.

W literaturze medycznej można znaleźć różne nazwy i podziały zmian onkologicznych endometrium. Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła jednolitą klasyfikację, która oddziela typy nowotworów według struktury histologicznej. Gruczolakorak endometrium odnosi się do guzów, które dotknęły gruczołową część zrębu macicy (tkanki łącznej).

Stopnie różnicowania raka endometrium

Nowotwory na ciele macicy mogą wpływać na różne warstwy i tkanki: łączną, mięśniową i śluzową. Nabłonek macicy i nabłonka zawierający komórki gruczołowe jest na to bardziej podatny. Takie raki nazywane są endometrioidami. Mogą mieć różny stopień zróżnicowania (w zależności od tego, które typy komórek dominują w nowotworze).

Im wyższe zróżnicowanie komórek nowotworowych, tym bardziej wyglądają jak normalne komórki, a nawet zdolne do wykonywania funkcji zdrowych komórek. Wysoce zróżnicowany gruczolakorak charakteryzuje się powolnym wzrostem. Ryzyko przerzutów jest bardzo niskie. Ale diagnoza jest skomplikowana przez powolny postęp i wielkie podobieństwo między rakowymi i zdrowymi komórkami.

Nisko zróżnicowany gruczolakorak macicy wyróżnia się agresywną manifestacją:

 • szybki wzrost;
 • skłonność do przerzutów;
 • naruszenie funkcjonowania dotkniętego narządu.

Istnieją również niezróżnicowane guzy, w których nie ma struktur i znaków podziału funkcjonalnego.

Nonenodometrioidalne gatunki gruczolakoraka

Im głębsza warstwa mięśni jest mniej dotknięta i trudno jest ją wykryć z powodu trudności w pobieraniu próbek tkanek. Po uszkodzeniu mięśni i innych warstw ciała macicy rozróżnia się raki niezwiązane z nicotomią:

 • Rozwój surowiczego gruczolakoraka nie jest związany z nadmiarem żeńskiego hormonu płciowego estrogenu. Jest bardzo agresywna i złośliwa. Przechwytuje struktury brodawkowe i gruczołowe. Nietypowe komórki mają zaokrąglony kształt z dużym jednym lub kilkoma jądrami. Są podatne na szybką reprodukcję.
 • Gruczolakorak jasnokomórkowy atakuje gruczołaki (komórki zawierające glikogen) i struktury gruczołowe. Poprzez rodzaj zmiany (różnicowania) komórek określa się stopień złośliwości i prognozuje możliwy wynik choroby. Odsetek 5-letniego przeżycia waha się od 34 do 75%.
 • Śluzowy gruczolakorak charakteryzuje się obecnością dużej ilości mucyny (śluzu) w komórkach i wielu torbielowatych jamach. Składa się z węzłów z rozmytymi rozmytymi granicami. Tego typu gruczolakoraka nie można leczyć za pomocą radioterapii. Prawdopodobieństwo nawrotów i przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych jest bardzo wysokie.
 • Rak płaskokomórkowy ciała macicy występuje dość rzadko, częściej na tle raka endometrium szyjki macicy.
 • Rak mieszany jest diagnozowany, gdy zostanie wykryte kilka typów komórek nowotworu.

Wszystkie te typy nowotworów są uważane za rzadkie, ale stanowią wielkie zagrożenie dla zdrowia kobiet. Im wyższa jest agresywność gruczolakoraka, tym szybsze i bardziej radykalne powinno być leczenie.

Z powodu tego, co rozwija się rak macicy

Niemożliwe jest dokładne wskazanie powodów, dla których komórki ludzkiego ciała zaczynają się nieprawidłowo rozwijać. Z tego powodu istnieją jedynie naukowe założenia, na podstawie których można sporządzić listę czynników przyczyniających się do rozwoju złośliwych struktur endometrium. Ta lista obejmuje:

 • wiek pacjenta (najczęściej choroba występuje u kobiet w wieku od 45 do 65 lat);
 • zaburzenia metaboliczne;
 • wysoki wskaźnik masy ciała (otyłość 2 i 3 stopnie);
 • zaburzenia hormonalne;
 • opóźnienie początku menopauzy (później niż 50 lat).

Zwiększyć ryzyko zachorowania na raka gruczołowego in pierwiastek kobiet, które osiągnęły wiek 40-45 lat, a także u pacjentów, którzy mieli raka piersi, cierpiących na zespół policystycznych jajników, którzy mają krewnych z podobnymi chorobami.

Oznaki rozwoju raka endometrium

Objawy raka macicy są liczne. Kobieta nie może być nieufna wobec takich przejawów jak:

 • ból w okolicy lędźwiowej i narządach miednicy;
 • duża utrata krwi podczas menstruacji;
 • obfite wydzielanie surowicze z nieprzyjemnym zapachem;
 • krwawienie z dróg rodnych po menopauzie;
 • ból w nogach i plecach;
 • szybka utrata masy ciała;
 • ból podczas stosunku.

Ale choroba zaczyna się rozwijać na długo przed pojawieniem się tych objawów. Wysoce zróżnicowany gruczolakorak może w ogóle nie objawiać się.

Ginekolog jest w stanie wykryć tę chorobę dużo wcześniej, niż będzie to świadome, ze względu na obecność chorób podstawowych i stanów przednowotworowych endometrium, które poprzedzają pojawienie się gruczolakoraka. Należą do nich:

 • polipy endometrium;
 • adenomatoza (wzrost liczby gruczołów).

Dlatego głównym zapobieganiem powikłaniom jest regularna wizyta u ginekologa.

Metody diagnostyczne gruczolakoraka macicy

W przypadku skutecznego leczenia ważne jest nie tylko ustalenie obecności choroby, ale także dokładna diagnoza. Dlatego obowiązkowa lista badań obejmuje:

 • badanie ginekologiczne;
 • biopsja macicy;
 • histeroskopia;
 • Ultradźwięki przestrzeni zaotrzewnowej, jamy brzusznej i narządów miednicy;
 • ogólna analiza i biochemiczne badanie krwi.

Dodatkowo możesz potrzebować:

 • MRI małej miednicy;
 • CT przestrzeni zaotrzewnowej (w przypadku wykrycia przerzutów).

Celem tych badań jest identyfikacja rodzaju guza, stopnia jego zróżnicowania i stadium rozwoju. W przyszłości pozwala to na dokładne prognozowanie i wybór optymalnej metody leczenia.

Etapy gruczolakoraka endometrium

W rozwoju nowotworów złośliwych wyróżniono 4 etapy. Charakterystyka każdego z nich jest raczej warunkowa i zależy od wielu czynników. Różni ich prognozy i wskaźnik przeżywalności na 5 lat.

 1. W pierwszym etapie jest to około 85-90%. Rozprzestrzenianie się guza w ciele macicy jest nieznaczne. Jeśli w pierwszym etapie zidentyfikowany zostanie wysoce zróżnicowany gruczolakorak, liczba ta jest dość wysoka. W przypadku niskogatunkowych postaci raka charakterystyczny jest dolny próg tych wartości. Gruczolakorak z lekką komórką tylko na pierwszym etapie i można go leczyć.
 2. Na etapie II proces może obejmować szyjki macicy z predykcji w zakresie od 70 do 72%.
 3. Etap III dotyczy węzłów chłonnych i narządów przylegających do macicy. Prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku jest znacznie niższe i wynosi 32-35%;
 4. Najcięższy i zaniedbany etap IV charakteryzuje się rozprzestrzenianiem przerzutów. Prawdopodobieństwo odzyskania jest mniejsze niż 30%.

W zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania nowotworu, wymagana jest radioterapia, wymagane są zabiegi medyczne lub bardziej radykalne - chirurgiczne wycięcie zajętego organu lub jego części.

Leczenie raka endometrium

Wiele typów nowotworów macicy jest zależnych od hormonów i ma skłonność do przerzutów, szczególnie w okresie po menopauzie. Dlatego w większości przypadków leczenie gruczolakoraka odbywa się poprzez całkowite usunięcie macicy, a także jej przydatków oraz terapię hormonalną.

W zależności od stadium i rodzaju nowotworu wymagane jest leczenie. Gruczolakorak jasnokomórkowy, który charakteryzuje się agresywnym przebiegiem, jest już na pierwszym etapie jego rozwoju, który należy usunąć, a następnie pacjentowi przepisuje się chemioterapię lub radioterapię.

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak macicy jest leczony radykalną, działającą metodą wczesnego wykrywania. Wynika to z faktu, że takie guzy rzadko rozprzestrzeniają się na sąsiednie obszary, praktycznie nie wpływają na węzły chłonne i charakteryzują się brakiem przerzutów. Jeśli to konieczne, przeciąć szyjkę macicy i część pochwy, jajników i jajowodów. W najtrudniejszych sytuacjach regionalne węzły chłonne muszą zostać usunięte. Po operacji okres rekonwalescencji trwa od 4 do 8 tygodni.

W drugim etapie oprócz histerektomii (chirurgiczne usunięcie ciała macicy) wskazana jest radioterapia. Jest to dawkowane napromieniowanie dotkniętych obszarów endometrium promieniami rentgenowskimi. Prowadzi to do całkowitego uszkodzenia komórek ogniska nowotworowego i guz zanika.

Leczenie gruczolakoraka za pomocą chemioterapii oznacza narażenie na szkodliwe leki na komórki rakowe w celu ich zniszczenia. Aby to zrobić, użyj Cisplatyny, Carboplatinum, Doksorubicyny i innych leków.

Konsekwencje leczenia mogą obejmować osłabienie, dyskomfort, nudności i brak równowagi hormonalnej. Jest to korygowane odpowiednimi lekami hormonalnymi i przechodzi z czasem.

Metody zapobiegania rakowi endometrium

Niemożliwe jest zapobieganie rozwojowi gruczolakoraka. Ale możesz zminimalizować ryzyko powikłań i zwiększyć szanse na pomyślny wynik. W tym celu kobiety potrzebują:

 • utrzymać prawidłową masę ciała;
 • prowadzić aktywny i zdrowy tryb życia;
 • dobrze zjeść;
 • jeść pokarmy roślinne bogate w przeciwutleniacze;
 • w miarę możliwości ograniczać kontakty ze szkodliwymi czynnikami środowiskowymi;
 • Regularnie odwiedzaj ginekologa w celu przeprowadzenia badań profilaktycznych.

Te proste środki mogą zmniejszyć ryzyko szybkiego postępu choroby, jeśli wystąpi. Rak, wykryty we wczesnych stadiach, jest łatwiejszy w leczeniu i nie jest skomplikowany z powodu nawrotów.

Na prognozy kompilacji macicy gruczolakorak wpływa stadium choroby, głębokość penetracji guza warstwy mięśniowej, rozłożonych na sąsiadujących narządach i przydatków, węzłów chłonnych, a wiekiem pacjenta. Ogromne znaczenie ma czynnik histologiczny. Przewidywane konsekwencje zależą od rodzaju komórek nowotworowych. Gruczolakorak surowiczego, śluzowego i jasnokomórkowego będzie miał pozytywny wynik tylko wtedy, gdy zostanie wykryty na pierwszym etapie i natychmiast rozpocznie leczenie. A wysoce zróżnicowane formy nowotworów są podatne na terapię na późniejszych etapach.

Przestrzeganie prostych środków zapobiegawczych, szybki dostęp do lekarza, regularne kontrole i kompetentne podejście do leczenia może dać nadzieję na pełne wyleczenie nawet z niskimi i niezróżnicowanymi postaciami raka. Dlatego zdrowie kobiety w dużej mierze zależy od niej samej.

Przydatne informacje

Przyczyną większości chorób przenoszonych drogą płciową są infekcje wirusowe, które manifestują się z powodu osłabionej odporności! Najczęstszą przyczyną tłumienia odporności są PASOŻYTY! Zostało udowodnione naukowo, że pasożyty istnieją w każdym człowieku i przejawiają się następującymi symptomami:

 • trwałe ogólne zmęczenie;
 • senność;
 • złe samopoczucie;
 • okresowy nie powodowany ból w narządach wewnętrznych;
 • stan depresyjny

Jeśli masz co najmniej 2 wymienione objawy - może masz pasożyty w swoim ciele! Zalecamy picie herbaty przeciwpasożytniczej, przynajmniej w celach profilaktycznych

Dlatego zdecydowaliśmy się opublikować ekskluzywny wywiad z Eleną Malyshevą, w którym ujawniła sekret pozbywania się pasożytów. Przeczytaj artykuł >>

O Nas

Rak skóry jest kolejnym potwierdzeniem faktu, że czynnikiem determinującym rozwój chorób onkologicznych u ludzi jest agresywny wpływ czynników zewnętrznych.Będąc rodzajem "zewnętrznego skafandra kosmicznego", nasza skóra jako pierwsza reaguje na nieprzyjemny wpływ środowiska i łagodzi ewentualne negatywne skutki dla ciała poprzez procesy zapalne i stwardnienie.