Rokowanie dla płaskonabłonkowego, niezakryszowanego raka szyjki macicy

Rak płaskonabłonkowy niezkanamowany jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet. Choroba jest częściej wykrywana u kobiet w wieku od 30 do 50 lat, jednak patologii nie można wykluczyć w młodości i wieku dojrzałym. Prognozy dotyczące oczekiwanej długości życia z tą postacią raka płaskonabłonkowego zależą od etapu, w którym wykryto proces onkologiczny, charakteru rozprzestrzeniania się złośliwych komórek.

Wiadomo, że rak, w tym szyjka macicy, jest często wykrywany w zaawansowanych stadiach. Progresja płaskonabłonkowego raka niezakanatyzowanego przyczynia się do braku obrazu klinicznego do ostatniego stadium, przedwczesnego dostępu do specjalisty i badania.

Niemniej jednak wprowadzenie nowoczesnych metod badawczych, w szczególności, instrumentalnej i laboratorium, ujawnia neorogovevayuschy raka płaskonabłonkowego na wczesnym etapie i znacznie poprawić rokowanie. Płaskowo niezakanatyzowany rak szyjki macicy na wczesnym etapie może być całkowicie uleczalny.

Struktura

Szyjka macicy jest uważana za przedmiot zainteresowania ginekologów. Stan szyjki macicy może wskazywać na obecność wielu patologii ginekologicznych, w tym zapalnych, przednowotworowych i złośliwych.

Będąc najniższą częścią macicy, szyjka macicy stanowi rodzaj bariery. Szyjka macicy ma złożoną strukturę. W jego strukturze można rozróżnić dwie części:

Nabłonek, który pokrywa powierzchnię szyjki macicy, również ma dwa typy:

 • jednowarstwowy cylindryczny;
 • laminowane płaskie.

Szyjka macicy przypomina parę mięśniową na wysokości kilku centymetrów, a jej znaczna część jest niewidoczna i niedostępna do badania przez ginekologa. Jest to tak zwana część ponadpochwowa.

Pochwowa część ginekologów szyjki macicy jest badana w badaniu ginekologicznym. W lusterkach widać płaską, równą powierzchnię blado różowego koloru.

Charakterystyczny wygląd pochwowej części szyjki macicy wynika z obecności wielowarstwowych płaskich komórek tworzących nabłonek. Cechą nabłonka części pochwowej jest obecność kilku warstw w jej strukturze.

Tak więc pochwowa część szyjki macicy jest reprezentowana przez nabłonek utworzony przez następujące warstwy:

 • Podstawowy, zawierający zaokrąglone niedojrzałe elementy komórkowe z jednym dużym jądrem;
 • Półprodukty, w tym spłaszczone komórki dojrzewające o zredukowanym jądrze;
 • Powierzchnia, składająca się z płaskich starych komórek z małym jądrem.

Wszystkie warstwy są w bliskim kontakcie, co powoduje rozprzestrzenianie się patologicznego procesu na całej grubości warstwy nabłonkowej w obecności płaskonabłonkowego, niezeratynowanego raka. Warstwa podstawowa jest najgłębsza. Graniczy z sąsiednią stromą:

Wznosząc się wyżej, elementy komórkowe ulegają zmianom. Tak więc, w najwyższej warstwie znajdują się dojrzałe, funkcjonujące komórki, odnawiające nabłonek podczas ich złuszczania.

Ważnym elementem szyjki macicy jest kanał szyjki macicy zlokalizowany w szyjce macicy. To właśnie ten kanał łączy pochwę z jamą macicy.

Kanał szyjny jest wyłożony jednowarstwowym cylindrycznym nabłonkiem, który nadaje powierzchni aksamitny i czerwonawy kolor. Ponadto kanał szyjki macicy zapewnia mechanizm ochrony jamy macicy przed wnikaniem infekcji z pochwy do jamy macicy. Mechanizm ten implikuje anatomiczną wąskość samego kanału i obecność wydzielniczych gruczołów.

Dolna krawędź kanału szyjki macicy tworzy zewnętrzne ziewnięcie, które jest otwarte w pochwie. W jej głębi jest połączony płaski i cylindryczny nabłonek. Ten obszar nazywany jest strefą transformacji. Warto zauważyć, że często strefa przejściowa predysponuje do pojawienia się zmian przedrakowych, a następnie złośliwych.

Mechanizmy rozwoju

Ciężarne mięsożerne rak płaskonabłonkowy dysplastyczne procesy szyjki macicy lub dysplazji. W przypadku tych procesów przedrakowych rozrywa się wzrost, różnicowanie, dojrzewanie i późniejsze odrzucanie elementów komórkowych płaskiego wielowarstwowego nabłonka. Dysplazja rozpoczyna się w najgłębszej warstwie podstawowej, a następnie rozprzestrzenia się na górne warstwy.

Proces dysplazji ma kilka stopni nasilenia, które mają różne rokowania.

 1. CIN I. Łagodny stopień ma korzystne rokowanie, ponieważ rozwój niezastąpionego raka szyjki macicy jest mało prawdopodobny. Często układ odpornościowy radzi sobie ze zmianami, które powstają, co oznacza pojawienie się nietypowych komórek w warstwie podstawowej. W przeciwnym razie, z powodu czynników prowokujących, niedokrwisty rak płaskonabłonkowy może być rozpoznany po 5 latach.
 2. CIN II. Przy umiarkowanym nasileniu przebiegu w procesie przedrakowym uczestniczą dwie warstwy nabłonka. Rokowanie na tym etapie jest mniej korzystne, ponieważ nie-wieńcowy rak szyjki macicy może rozwinąć się w ciągu 3 lat.
 3. CIN III. Ciężki stopień charakteryzuje porażka całej warstwy nabłonkowej. Podział na warstwy nabłonka znika. Zgodnie z prognozą nieleczonego raka można zdiagnozować po roku.

Nietypowe komórki charakteryzują się brakiem formy, obecnością kilku jąder. Wraz z kumulacją zmian ilościowych o charakterze przednowotworowym rozwija się jakościowo nowa progresja. Z biegiem czasu komórki tracą biegunowość, kompletność i osiągają wysoką aktywność mitozy.

Formularze i etapy

Wiadomo, że rak płaskokomórkowy zajmuje wiodącą pozycję wśród nowotworów szyjki macicy. Rak płaskonabłonkowy wyróżnia się obecnością różnych typów i form.

Często rokowanie w przypadku raka szyjki macicy zależy od stopnia różnicowania komórkowego.

 1. Średnio zróżnicowany rak płaskonabłonkowy występuje w przeważającej liczbie przypadków. Guz charakteryzuje się średnią szybkością progresji i powstawaniem przerzutów w trzecim i czwartym stadium. Rokowanie zależy od stadium, w którym diagnozowana jest patologia.
 2. Wysoce zróżnicowany rak płaskonabłonkowy charakteryzuje się korzystnym rokowaniem ze względu na nieagresywność, rzadkie przypadki przerzutów i powolny wzrost.
 3. Nisko zaawansowany rak płaskonabłonkowy jest rozpoznawany w niewielkiej liczbie przypadków i charakteryzuje się niekorzystnym rokowaniem. Ten nowotwór jest agresywny, charakteryzuje się szybkim rozwojem i wczesnym występowaniem przerzutów.

Wykrywanie stopnia zróżnicowania komórek w celu określenia rokowania jest możliwe za pomocą badania histologicznego.

Ginekolodzy klasyfikują również raka płaskokomórkowego w zależności od stopnia inwazji złośliwych komórek.

 1. Przedinwazyjny lub tak zwany inwazję wewnątrz nabłonkową jest charakterystyczny dla stadium zerowego. Warto zauważyć, że w klasyfikacji tej patologia pokrywa się z dysplazją trzeciego etapu. Prognozy dotyczące szybkiego wykrywania i leczenia przedinwazyjnego raka płaskokomórkowego są dobre ze względu na brak inwazji zrębu i ryzyko przerzutów.
 2. Microinvasive rak płaskonabłonkowy charakteryzuje się oznak kiełkowania zrębu komórek nowotworowych do głębokości nie przekraczającym 0,3 cm. Ta forma nieagresywnej nowotworów, które charakteryzuje się dobrymi rokowaniami. Na tym etapie ryzyko przerzutów prawie nie istnieje, zachowane są odpowiedzi immunologiczne tkanek i aktywność przeciwnowotworowa węzłów chłonnych. Przejście do inwazyjnego raka trwa dwa lata.
 3. Inwazyjny rak płaskonabłonkowy występuje w wyniku progresji guza, którego inwazja wynosi od 3 mm. W ten sposób zanikają proliferacja fibroblastyczna, chłonna i plazmocytowa. Postać inwazyjna charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem przerzutów i rozprzestrzeniania się nowotworu poza granice szyjki macicy.

Rozwój złośliwego nowotworu może wystąpić zarówno przy keratynizacji, jak i bez niej. Zjawisko to wskazuje stopień dojrzałości komórki. W oparciu o wyżej wymieniony czynnik, ginekolodzy wyróżniają następujące typy raka płaskokomórkowego.

 1. Postać rogówki występuje w 25% przypadków. Jest to dojrzały gatunek o zróżnicowanym składzie komórek. Elementy komórkowe tworzą kompleksy. Ich struktura przypomina nabłonek komórek nabłonka płaskiego. Na obwodzie są zaokrąglone elementy komórkowe, charakteryzujące się mniejszą dojrzałością, jądrem hiperchromicznym, wąskim obrzeżem cytoplazmatycznym. Środek gromadzi keratynę w dużych ilościach, tworząc tak zwane perły nowotworowe. Napięte guzy rosną powoli.
 2. Postać nieparzysta zdiagnozowana jest w ponad 60% przypadków. W badaniu histologicznym można określić polimorficzne elementy komórkowe, odróżniające się jądrami o średnim stopniu dojrzałości, ze znaczną ilością mitoz. Nielokształtne nowotwory płaskonabłonkowe postępują szybko, a ich rokowanie jest mniej korzystne.

W klasyfikacji wskazano cztery etapy procesu onkologicznego.

 1. Istnieje uszkodzenie szyjki macicy. A1 - inwazja do 3 mm. A2 - kiełkowanie do 5 mm. B1 - rozprzestrzenianie się komórek złośliwych do 4 cm B2 - zajęcie nabłonka jest większe niż 4 cm.
 2. Diagnoza zasięgu procesu onkologicznego ciała macicy. A - nie ma oznak zaangażowania parametru. B - pokonanie surowiczej błony macicy.
 3. Określa się zaangażowanie sąsiadujących tkanek. A - kiełkowanie guza w dolnej trzeciej części pochwy. B - rozprzestrzenianie się raka na ścianę miednicy.
 4. Kiełkowanie raka płaskonabłonkowego w narządach miednicy i pojawienie się odległych przerzutów. A - pokonanie pęcherza, jelit. C - występowanie przerzutów o charakterze odległym.

Rokowanie zależy w dużej mierze od obecności przerzutów. Przerzuty są wynikiem wzrostu guza. W miarę postępu onkologii niektóre komórki nowotworowe tracą swój status żywieniowy. W ten sposób komórki odrywają się od guza, a hematogenne, limfogeniczne lub implantacyjne metody rozprzestrzeniają się po całym ciele.

Pierwsze przerzuty pojawiają się w regionalnych węzłach chłonnych w związku z wykonywaną funkcją "filtru". Kiedy liczba złośliwych komórek wzrasta, osiadają i kiełkują, tworząc nowe nowotwory. Stopniowo, onkoproteina rozprzestrzeniła się na inne węzły chłonne.

Przyczyny, czynniki predysponujące

Dokładne przyczyny niedworzeniowego raka płaskokomórkowego nie zostały określone. Istnieje pewna zależność między onkologią a niektórymi czynnikami prowokującymi, w szczególności:

 • patologie szyjki macicy, na przykład, pseudo-erozję i ektropium;
 • wczesna aktywność seksualna;
 • chaotyczny charakter związków intymnych;
 • traumatyzacja nabłonka szyjki macicy;
 • narażenie na przemyt jest rakotwórcze;
 • niekorzystny dziedziczność;
 • palenie;
 • infekcje seksualne, zwłaszcza w ich połączeniu.

Czynniki te uważa się jednak jedynie za dodatkowe ryzyko rozwoju niezłośliwego raka płaskokomórkowego szyjki macicy. Jedyną potwierdzoną przyczyną onkologii jest zakażenie HPV.

Po zakażeniu przenoszonym drogą płciową wirusa brodawczaka do komórki, niektóre szczepy mogą powodować jego mutację. Z reguły ryzyko to obserwuje się, gdy typy HPV są zarażone wysokim poziomem onkogenności. Na przykład, niezłośniak płaskonabłonkowy rak szyjki macicy może powodować typ wirusa 16 i 18.

Ginekolodzy podkreślają, że niezłośliwy rak płaskonabłonkowy rozwija się w wyjątkowych przypadkach, gdy kobieta ma zaburzenia immunologiczne. Zdrowa odporność usuwa wirusa z organizmu po kilku miesiącach. Długoterminowa obecność HPV w ciele mówi o różnych patologiach, w szczególności o charakterze immunologicznym. Takie kobiety są zagrożone.

Objawy kliniczne

Terminowość diagnozy i leczenia wpływa na rokowanie niezniszczonego raka płaskonabłonkowego. Z reguły szybkie wykrywanie i leczenie jest trudne, jeśli kobieta nie przechodzi regularnego badania. Wynika to z braku wczesnych objawów choroby.

Objawy płaskonabłonkowego, niezanalizowanego raka szyjki macicy pojawiają się zazwyczaj na trzecim lub czwartym etapie, kiedy patologia ma zaniedbany charakter i niekorzystne rokowanie.

Ginekolodzy nazywają następujące objawy nie-wieńcowego raka płaskonabłonkowego szyjki macicy.

 1. Przydziały, o innym charakterze. Kobiety zauważają występowanie rozmazów, acyklicznych i kontaktowych wydzielin oraz krwawienia. Gdy dołączona jest infekcja, wydzielina może mieć ropną konsystencję. Obfity leucorrhoea świadczy o klęsce naczyń włosowatych limfatycznych, a wydzieliny o rodzaju zapachu mięsa - o rozpadzie guza.
 2. Zespół bólu. Ból może boleć w naturze i mieć różną intensywność. Kobiety odczuwają ból w dolnej części brzucha, dolnej części pleców i odbytnicy. Bolesność może towarzyszyć współżyciu seksualnemu.
 3. Oznaki kompresji narządów wewnętrznych. W bezpośrednim sąsiedztwie macicy znajduje się pęcherz i jelita. Dlatego zazwyczaj z rakiem szyjki macicy i ciałem macicy dochodzi do naruszenia funkcji tych narządów, na przykład zaparcia, szybkiego oddawania moczu, krwi w moczu i kału. Często pojawia się ból podczas defekacji i oddawania moczu.
 4. Opuchlizna. Ten znak wskazuje na pojawienie się przerzutów w węzłach chłonnych. Obrzęk można zaobserwować z jednej lub obu stron kończyn.
 5. Ogólne naruszenia. Gdy pojawia się postać płaskonabłonkowego niezeratynowanego raka szyjki macicy, pojawiają się ogólne objawy onkologii, w szczególności utrata siły, utrata masy ciała i apetytu, gorączka i stałe osłabienie.

Pojawienie się objawów raka jest charakterystyczne dla zaniedbanych stadiów. Jednak wiele oznak onkologii jest podobnych do objawów różnych chorób. Aby określić patologię, konieczne jest przeprowadzenie ankiety.

Metody badań diagnostycznych

Dokładna diagnoza pozwala określić cechy onkoprocesu i przepisać odpowiednie leczenie onkologiczne. W diagnozie można zastosować różne metody diagnostyczne. W niedokrwiennym raku płaskonabłonkowym szyjki macicy, głównymi metodami badania są następujące rodzaje diagnostyki.

 1. Smużenie na onkocytologii. Badanie jest metodą przesiewową, która pozwala zidentyfikować nietypowe zmiany i proces zapalny. Materiał pobierany jest za pomocą cytotektomii z różnych obszarów szyi. Materiał jest badany przez specjalistę od szkła, który w laboratorium jest barwiony i badany pod mikroskopem.
 2. Badanie ginekologiczne. Badanie wzrokowe szyjki macicy za pomocą lustra ginekologicznego może pomóc wykryć zmiany złośliwe na późnym etapie.
 3. Kolposkopia. Metoda stanowi uzupełnienie badania ginekologicznego i jest wykonywana przy użyciu kolposkopu. Urządzenie jest wyposażone w system oświetleniowy i powiększający. Jeśli lekarz w procesie prostej diagnozy określi zmiany w nabłonku, przeprowadza się obszerne badanie. Roztwór kwasu octowego nakłada się na okolice szyi. Pojawienie się białych plamek wskazuje na zakażenie HPV. Następnie nabłonek jest przetwarzany przez Lugol. Brak zabarwienia w brązowym kolorze niektórych obszarów wskazuje na atypię.
 4. Biopsja. Badanie jest konieczne przy identyfikacji objawów atypii podczas kolposkopii. Pobrana jest niewielka próbka tkanki, którą bada się pod mikroskopem w laboratorium w ramach diagnozy histologicznej.
 5. Skrobanie kanału szyjki macicy. WFD jest zalecana w przypadku podejrzenia raka szyjki macicy lub gruczolakoraka.
 6. Ultradźwięki. Badanie przeprowadza się za pomocą czujnika pochwowego. W ten sposób można zidentyfikować pogrubienie i nowotwór szyjki macicy. Za pomocą ultradźwięków ocenia się stan narządów miednicy i częstość występowania procesu złośliwego.

Aby zdiagnozować onkologię, stosowane są również następujące metody:

 • konsultacje lekarzy z pokrewnych specjalności;
 • urografia;
 • rektoskopia;
 • MRI;
 • roentgen płuc;
 • CT;
 • cystoskopia;
 • scyntygrafia kości;
 • limfografia.

Taktyki terapeutyczne

Wybór taktyki leczenia określa się głównie na etapie onkologicznym. Często eksperci stosują kombinację kilku technik w celu poprawy prognozy leczenia.

Interwencja chirurgiczna

Technika ta jest skuteczna we wczesnych stadiach płaskonabłonkowego niezeratynizowanego raka szyjki macicy. Czasami interwencję uzupełnia radioterapia. Pożądane jest jednak, aby młode kobiety wykonywały operację bez naświetlania, aby nie zakłócać funkcjonowania jajników.

Dzięki nieinwazyjnej i mikroinwazyjnej postaci raka konidalizację szyjki macicy wskazuje metoda wycinania za pomocą skalpela, fal radiowych, lasera lub elektryczności. Wycięcie wykonuje się w postaci stożka w celu usunięcia uszkodzonej tkanki. Możliwe jest również wykonanie trachelektomii. W tym przypadku szyjka macicy, sąsiadujące tkanki pochwy i regionalne węzły chłonne są amputowane. Ta interwencja nie pozbawia jednak kobiety funkcji rozrodczej.

We wszystkich innych przypadkach pokazano interwencje z usunięciem macicy, szyjki macicy, węzłów chłonnych, rurek, jajników i otaczających tkanek. Ilość leczenia chirurgicznego zależy od stopnia złośliwości.

Po interwencji może wystąpić nawrotowy niezłodzeniowy rak płaskonabłonkowy szyjki macicy. Aby zapobiec i poprawić rokowanie oczekiwanej długości życia, stosuje się napromienianie i chemioterapię.

Radioterapia

Napromieniowanie lub radioterapia jest jedną z głównych metod leczenia płaskonabłonkowego, niezakryszowanego raka szyjki macicy. Radioterapia pozwala zniszczyć komórki nowotworowe, zmniejszając w ten sposób wielkość guza. W wyniku zastosowania napromieniowania proces onkologiczny zostaje zawieszony, a jego postępy spowalniają. Prognozy leczenia przy użyciu radioterapii są bardziej korzystne.

Radioterapia prowadzona jest:

 • metoda intracawitarna;
 • zdalnie.

Często kombinacja tych taktyk służy do poprawy prognozy. Dzięki metodzie wewnątrzwłosowej efekt jest związany z rurką zainstalowaną w szyjce macicy, przez którą przeprowadzane jest promieniowanie. Ta metoda praktycznie nie ma wpływu na zdrowe tkanki. Dzięki technice zdalnej efekt ma rozszerzony charakter. Mała część zdrowych komórek może zostać uszkodzona.

Ponadto można zastosować radioterapię:

 • przed operacją;
 • po interwencji.

Jeśli użyjesz napromieniania przed operacją, możesz zmniejszyć rozmiar zmiany. Stosowany po interwencji radioterapia niszczy pozostałe komórki nowotworowe.

Chemioterapia

Stosowanie leków wpływających na guz jest bardziej pomocnicze niż pierwotne. Chemioterapia może być stosowana zarówno przed jak i po interwencji w celu zmniejszenia nowotworu i wyeliminowania komórek nowotworowych.

Przeprowadzanie chemioterapii wymaga określonej ilości preparatu, ponieważ przy przyjmowaniu leków występują działania niepożądane. Zazwyczaj lekarze przepisują fitosaki, aby zapobiec niepożądanym działaniom i poprawić skuteczność leczenia.

Chemioterapia może być przeprowadzona:

 • jeden lub więcej leków;
 • kursy w odstępie kilku tygodni lub miesięcy;
 • w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych;
 • o różnym czasie trwania leczenia.

Chemioterapia może zmniejszyć objawy płaskonabłonkowego raka nierakowego szyjki macicy i poprawić rokowanie oczekiwanej długości życia. Na czwartym etapie chemioterapia jest stosowana jako terapia eksperymentalna i paliatywna. Prognozy są zwykle niekorzystne.

Ogólnie korzystne rokowanie zależy od stadium i stopnia różnicowania komórek. Zwykle przy zerowym i pierwszym stadium niezłośliwego płaskonabłonkowego raka szyjki macicy odzyskiwanie jest dobre. Prognoza na drugim etapie oznacza 50% przypadków przeżycia pięcioletniego. Trzeci etap charakteryzuje się mniej korzystną prognozą. Pięcioletnie przeżycie obserwuje się u 30% płaskonabłonkowego, niezniszczonego raka szyjki macicy.

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy - złośliwa neoplazja, powstająca z komórek płaskiego nabłonka, uzyskująca inny stopień atypii. Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy może mieć "cichy" przebieg. W klinicznie wyraźnych przypadkach objawia się krwawym wydzieleniem, białkami o innym charakterze, z zaniedbaną onkologią - bólem miednicy, upośledzeniem funkcji pęcherza i odbytnicy. Patologię rozpoznaje się przez badanie pochwy, badanie PAP, kolposkopię, biopsję, oznaczanie poziomu markera nowotworu krwi SCC. Metody leczenia raka płaskonabłonkowego szyjki macicy - interwencje chirurgiczne (konizacja szyjki macicy, trachelektomia, histerektomia), chemioradioterapia.

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy

Płaskonabłonkowego raka szyjki macicy - histologiczne odmiany raka szyjki macicy, pochodzące z uwarstwionym nabłonka płaskiego wyściełającej części pochwowej szyjki macicy. W strukturze inwazyjnego raka szyjki macicy rozpoznaje aktywną typem histologicznym w 70-80% przypadków występuje u około 10-20% gruczolakoraka szyjki macicy, 10% - rak wysokiej jakości i innych nowotworów złośliwych szyjki macicy stanowią mniej niż 1%. Maksymalna częstość występowania raka płaskokomórkowego szyjki macicy występuje u kobiet w wieku 40-60 lat. Wydłużony okres „ciche” przepływ prowadzi do tego, że więcej niż 35% płaskonabłonkowego raka szyjki macicy rozpoznaje się w zaawansowanym stadium już, że ma to negatywny wpływ na rokowanie i choroby rezultatu. Opracowanie strategii zapobiegania i masowych badań przesiewowych raka szyjki macicy w populacji kobiet są priorytety praktycznego ginekologii i onkologii.

Przyczyny raka płaskokomórkowego szyjki macicy

Jednoznaczne przyczyn raka płaskonabłonkowego nie jest określona, ​​lecz w obecnym etapie są dość dobrze znane czynniki wyzwalające proces złośliwej transformacji warstwowej łuskowatego nabłonka. W pierwszej kolejności, do takich czynników należy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), szczególnie od 16 do 18, co najmniej - 31 i 33 rodzajów. W większości przypadków HPV-16 jest identyfikowany z rakiem płaskokomórkowym szyjki macicy. Wśród innych czynników wirusowych, chorób przenoszonych drogą płciową, rola onkogenów mogą odgrywać wirus opryszczki typu II, wirus cytomegalii, itp procesów w tle, w którym może rozwijać zwany płaskonabłonkowego raka szyjki macicy, służyć erozji, wywinięciu brzegów powieki, polipów kanału szyjki macicy, szyjki macicy i leukoplakia, inne

Ponadto, regeneracja komórek i przyczyniać się do innych czynników: zaburzenia hormonalne, palenie, biorących leki immunosupresyjne kortykosteroidy (cytostatykami), odporności. Pewien negatywna rola odgrywana przez uraz szyjnego z porodu mnogiego, IUD wstawiania, chirurgii :. aborcji, dylatacji i łyżeczkowanie, diathermocoagulation i diatermokonizatsii itp ryzyko wystąpienia raka płaskonabłonkowego należą kobiety, wczesny początek aktywności seksualnej, często zmieniają partnerów seksualnych, zaniedbując metody antykoncepcji barierowej, które przeszły chorobę przenoszoną drogą płciową.

Klasyfikacja raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

W rozważanym typie histologicznym komórka płaskokomórkowa z rogowaceniem i rakiem płaskonabłonkowym jest wydalana bez rogowacenia kręgosłupa szyjnego. W odniesieniu do mikroskopowej keratinizing płaskonabłonkowego raka szyjki macicy, charakteryzujący się obecnością komórek atrybutów keratynizacji perełek - „rak” i keratogialinovyh granulek. Komórki nabłonkowe są nienormalnie duże, pleomorficzne, o nierównych konturach. Liczby mitotyczne są skąpe. W preparatach nienowotworowego płaskonabłonkowego raka szyjki macicy nie ma "pereł" keratynowych. Komórki rakowe mają głównie duży, wielokątny lub owalny kształt. Obserwuje się ich wysoką aktywność mitotyczną. Stopień zróżnicowania raka szyjki macicy może być wysoki, umiarkowany lub niski.

W odniesieniu do kierunku wzrostu nowotworu rozróżnia się egzofityczne, endofityczne i mieszane postacie płaskonabłonkowego raka szyjki macicy. Wrzodziejąca postać naciekowa jest charakterystyczna dla zaawansowanych stadiów raka szyjki macicy; zwykle powstaje podczas rozpadu i martwicy guza rosnącego endofitem.

Istnieją cztery etapy kliniczne w rozwoju raka szyjki macicy. Wyizolowano również zero lub etap początkowy (rak śródnabłonkowy), w którym tylko komórki nabłonka powłokowego są dotknięte bez inwazji płytki podstawowej. Pierwszy etap jest podzielony na dwa okresy: raka microinvasive przy głębokości penetracji do zrębu do 3 mm (etap 1a) oraz inwazyjnego raka inwazyjnego niż 3 mm (etap 1b). Znakiem drugiego etapu jest rozprzestrzenianie się procesu nowotworowego na ciele macicy. Trzeci etap raka szyjki macicy charakteryzuje kiełkowanie guza w małej miednicy; z uciskiem lub obturacją moczowodu rozwija się wodonercze. W czwartym etapie następuje inwazja odbytnicy i kości krzyżowej, dezintegracja guza, pojawienie się odległych przerzutów.

Objawy płaskonabłonkowego raka szyjki macicy

W stadium zerowym i 1A objawy kliniczne raka szyjki macicy z reguły nie występują. W tym okresie rozpoznanie raka płaskonabłonkowego szyjki macicy jest możliwe podczas rutynowego badania z udziałem ginekologa. W przyszłości, wraz z pogłębieniem inwazji i ekspansywnym rozwojem guza, pojawia się charakterystyczna patologiczna triada: wybielacze, krwawienie i zespół bólowy. Odprowadzanie z dróg rodnych może mieć inny charakter: być surowiczym przeźroczystym lub z domieszką krwi (w postaci "zapiekli mięsnych"). W przypadku infekcji lub dezintegracji węzła guza, leukorhoe może nabrać mętnego, opuchniętego charakteru i cuchnącego zapachu.

Krwawienie z dróg rodnych z rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy różni się intensywnością - od rozmazanych wydalin po acykliczne lub menopauzalne krwotoki. Częściej krwawienie ma pochodzenie kontaktowe i jest prowokowane przez badanie ginekologiczne, stosunek płciowy, strzykawki, wysiłek podczas wypróżniania.

Zespół bólu z rakiem płaskokomórkowym szyjki macicy może mieć różną ostrość i lokalizację (w okolicy talii, kości krzyżowej, krocza). Z reguły świadczy to o zaniedbaniu procesu onkologicznego, kiełkowaniu włókna parametrycznego i uszkodzeniu splotów lędźwiowych, krzyżowych lub splotów łuszczycowych. Podczas kiełkowania nowotworu w sąsiednich narządach można zauważyć zaburzenia dyzuryczne, zaparcia i powstawanie przetok moczopłciowych. W stadium końcowym rozwija się odurzenie raka i kacheksja.

Rozpoznanie raka płaskokomórkowego szyjki macicy

Klinicznie „ciche” forma płaskonabłonkowego raka szyjki macicy, komórka może być wykryte przez kolposkopowego lub Pap wymazu. Istotną rolę w diagnostyce odgrywa starannie zebrane historię ginekologiczny (liczbę partnerów seksualnych, poród, aborcji przeniesiona STD), a także wykrywanie szczepów HPV wysokiego ryzyka badanych skrobanie PCR.

Podczas oglądania w lusterkach rak płaskonabłonkowy szyjki macicy definiuje się jako wzrost lub owrzodzenie papillomatous lub polypoid. Guzy typu Edophilic deformują szyjkę macicy, nadając jej kształt beczki. W kontakcie guz krwawi. Aby określić stadium raka i wykluczyć przerzuty w narządach miednicy, przeprowadza się obustronne badanie pochwy i pochwy-odbytnicy. We wszystkich przypadkach wykrycie zmienionych patologicznie szyjki obowiązkowo odbywają rozszerzoną kolposkopii, rozmaz ogrodzenie na onkotsitologiyu, kierować biopsji szyjki macicy i łyżeczkowanie. W celu potwierdzenia morfologicznego diagnozy, biopsja i trzęsawka są wysyłane do badania histologicznego.

Pewien stopień informatywności jest zdefiniowana jako SCC (rak płaskonabłonkowy, rak komórek znacznika) w surowicy krwi. Sposób lepszej diagnostyce raka płaskonabłonkowego, mające na celu ocenę występowania nowotworów i pomóc w wyborze optymalnego sposobu leczenia pacjenta, USG przezpochwowe są, CT lub MRI miednicy, wydalniczy urografii, radiografii, cystoscopy, Sigmoidoskopia.

Leczenie raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

W przypadku płaskonabłonkowego raka szyjki macicy można zastosować leczenie chirurgiczne, radioterapię, chemioterapię i leczenie skojarzone. Wybór tej lub tej metody lub ich kombinacji zależy od częstości występowania i typu morfologicznego guza, a także od wieku i planów reprodukcyjnych pacjenta.

W etapach 0 - IA pacjenci wrodzeni przechodzą konidualizację lub amputację szyjki macicy. W stadiach IB-II optymalna ilość interwencji to histerektomia z górną częścią pochwy, czasami wymagana jest chemioterapia neoadjuwantowa; Postmenopauza pokazuje pangysterektomię - usunięcie macicy za pomocą adnexektomii. W stadium III-IV raka płaskonabłonkowego szyjki macicy standardem jest chemioradioterapia (radioterapia + cisplatyna), ale niektórzy autorzy dopuszczają możliwość leczenia chirurgicznego. Jeśli dotyczy to układu moczowego, może być wymagane stentowanie moczowodu.

W przypadkach funkcjonalnie nieoperacyjnych z powodu współistniejących chorób zalecana jest radioterapia wewnątrzkomorowa. W przypadku nawrotów raka szyjki macicy wykazano, że wykonuje się ekshumację miednicy, przeprowadza się paliatywną chemioradioterapię i leczenie objawowe.

Prognozy i zapobieganie

Pod koniec leczenia, dynamiczna obserwacja pacjenta odbywa się co kwartał przez pierwsze 2 lata, a następnie co sześć miesięcy do 5-letniego okresu. Jeśli rak płaskokomórkowy szyjki macicy zostanie wykryty na etapie zerowym, to terminowe leczenie daje szansę na odzyskanie prawie 100%. Odsetek wolnego od choroby pięcioletniego przeżycia w raku szyjki macicy w pierwszym stopniu wynosi 85%, stopień II - 75%, III - mniej niż 40%. Na etapie IV choroby można mówić tylko o przedłużaniu życia, ale nie o wyleczeniu. Rak kikuta szyjki macicy rozwija się u mniej niż 5% pacjentów.

Zapobieganie rakowi płaskonabłonkowemu szyjki macicy polega na przeprowadzeniu masowego i regularnego badania cytologicznego populacji kobiet, badaniu lekarskie kobiet z chorobą podstawową i przedrakową szyjki macicy. Główną rolą profilaktyczną jest rzucenie palenia, zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową i prowadzenie szczepień zapobiegawczych przeciwko rakowi szyjki macicy w okresie dojrzewania.

Niż plasisty rak szyjki macicy jest niebezpieczny

Statystyki w ciągu ostatnich kilku dekad pokazują wyraźną korelację pomiędzy spadkiem ogólnej śmiertelności a spadkiem liczby przypadków raka szyjki macicy (raka szyjki macicy). W Federacji Rosyjskiej ten typ onkologii zajął szóste miejsce pod względem rozpowszechnienia po raku piersi, nowotworach w przewodzie pokarmowym i raku macicy.

Najczęstszą onkologią szyjki macicy jest rak płaskonabłonkowy szyjki macicy, który rozpoznaje się w 90-96%, z czego około 80% jest typem inwazyjnym. Rozważ przyczyny tej patologii i główne metody leczenia.

Przyczyny i czynniki ryzyka

Płaskowzgórze szyjki macicy jest wynikiem złośliwego procesu przechodzenia przez wielowarstwowy płaski nabłonek. To jest błona, która pokrywa szyjkę pochwy. Jest to najczęstsza patologia złośliwa, powszechna u kobiet po 50 latach.

Mimo że całkowita liczba chorób onkologicznych zmniejszyła się w ostatnich latach, liczba pacjentów, u których zdiagnozowano proces nowotworowy na początkowym etapie, szczególnie do 40 lat, bardzo wzrosła. Głównymi czynnikami przyczyniającymi się do pojawienia się tej patologii są onkogenny wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).

Rozwój patologii może sprowokować wirusa opryszczki pospolitej, chlamydii i wirusa cytomegalii. Ponadto, przed rakiem u pacjenta można znaleźć prawdziwą erozję, zaburzenia równowagi hormonalnej, polipy, dysplazję macicy i wiele innych chorób ginekologicznych. Zwykle wyróżnia się następujące przyczyny patologii:

 • wczesny początek życia seksualnego i narodziny dzieci w młodym wieku przed dorosłością;
 • duża liczba partnerów seksualnych;
 • zły standard życia;
 • Choroby przenoszone drogą płciową, szczególnie te, którym towarzyszą procesy zapalne i zakażenie wirusem opryszczki lub HPV;
 • wkładka domaciczna, prawdziwa erozja, polipowatość;
 • uraz porodowy, częste poronienia i kiretaż diagnostyczny, diatermocoagulacja, wielokrotne zakwitanie;
 • brak równowagi hormonalnej, gwałtowny spadek odporności;
 • zmiana w strukturze śluzówki żeńskiej narządów płciowych związana z wiekiem;
 • dziedziczność.

Mechanizm rozwoju

Pojawienie się raka płaskonabłonkowego musi być poprzedzone procesami dysplastycznymi w błonie śluzowej. Jednocześnie obserwuje się wyraźne naruszenie wzrostu, dojrzewania i odrzucania tkanki nabłonkowej. Początek zmian zachodzi w warstwie podstawno-parabasalnej.

Po zaburzeniu ilościowego tworzenia się nabłonka następuje utrata jakości nowych komórek. Proces patologiczny przejawia się w postaci utraty kompletności i polaryzacji komórek, a mitozy stają się bardziej aktywne. W ten sposób rozwijają się nowe, już transformowane komórki nowotworowe.

Formy raka

Istnieje kilka zasad klasyfikacji tej choroby. Najprostszy podział dotyczy raka przedinwazyjnego, mikroinwazyjnego i inwazyjnego.

Rak inwazyjny płaskonabłonkowy jest częściej diagnozowany u kobiet po 50. roku życia, jest ukształtowany jako polip lub różni się wzrostem naciekowym. W przypadku diagnozowania raka Przed biopsją narządu komórek nabłonka płaskiego zagęszczania i zaczynają rosnąć na raka, więc to nadal nazywa gruczołowej raka płaskonabłonkowego, co nie jest typowe dla inwazji i tworzenia przerzutów, nie wnikają w zrębie i intraepithelial. Kiedy komórki nowotworowe zaczynają kiełkować w zrębie przez błonę podstawną na głębokość do 3 mm, wówczas istnieją dowody na mikroinwazyjną formację charakteryzującą się następującymi cechami:

 • prawie żadnych przerzutów, pojawiają się one w 1,2% przypadków;
 • odpowiedzi immunologiczne tkanek utrzymują się;
 • występuje przerostowa reakcja węzłów chłonnych;
 • Przejście od preinwazyjnej postaci raka do mikroinwazyjnego może trwać od dwóch do 20 lat.

Przy dalszym rozwoju guza płaskonabłonkowego wykracza poza szyjkę macicy, pojawia się predyspozycja do przerzutów, a następnie diagnozuje się inwazyjny gatunek raka.

Kształt płaskonabłonkowego nowotworu mogą przypominać małą zaokrąglony perły, czasami może być w postaci grzyba guza lub brodawki, a także mieć formę powlekanej wrzodów zewnętrzna powierzchnia macicy.

Dojrzałość komórek nowotworowych wyróżnia następujące formy patologii:

 • płaskonabłonkowy, niezikrynowany rak szyjki macicy;
 • płaskonabłonkowy rak płaskonabłonkowy.

W pierwszym przypadku komórki nowotworu mogą być wielościenne lub owalne, a ich cytoplazma ma charakter ziarnisty. Rak Ploskokletochny bez rogowacenia dzieli się na takie odmiany:

 • nowa formacja umiarkowanego stopnia zróżnicowania;
 • wysoce zróżnicowany rak płaskonabłonkowy - najlepiej odpowiada na leczenie;
 • rak płaskonabłonkowy niskiego stopnia jest najbardziej niebezpieczną i agresywną odmianą, z najmniej korzystnymi przewidywaniami, diagnozowanymi w 10-15% przypadków.

Rak płaskokomórkowy z rogowaceniem występuje dość rzadko, nie więcej niż 5% wszystkich przypadków. Charakteryzuje się keratynizacją nowotworowych pereł, stąd nazwa patologii. Terminowe rozpoznanie i odpowiednie leczenie tego typu nowotworu ma korzystne przewidywania. Aby określić stopień różnicowania komórek nowotworowych można dokonać przeprowadzając badania histologiczne, dopiero po tym czasie można przewidzieć leczenie.

Etapy rozwoju

Jeśli mówimy o kategorii wiekowej pacjentów, najczęściej Przed biopsją narządu raki są diagnozowane u kobiet od 30 do 40 lat, minimalnie inwazyjne - 40-50 lat, a rak szyjki macicy jest najczęstszym inwazyjne u kobiet powyżej 50 roku życia.

Zgodnie z główną klasyfikacją kliniczną wyróżnia się następujące etapy lub stopnie raka płaskokomórkowego:

 1. Zero lub tak zwana postać przedinwazyjna, która atakuje tylko nabłonek i nie penetruje warstwy podstawowej.
 2. 1 - porażka osiąga ciało macicy:
 • 1A - możliwe jest zdiagnozowanie tylko w trakcie histologii;
 • 1A1 - infiltracja w tkance do 3 mm, a maksymalna wartość przerostu poziomego nie przekracza 7 mm;
 • 1A2 - infiltracja w tkance do 5 mm, a maksymalna wartość przerostu poziomego nie przekracza 7 mm;
 • 1B - głębokość penetracji większa niż 5 mm;
 • 1B1 - wielkość guza do 4 cm;
 • 1B2 - wielkość zmiany jest większa niż 4 cm.
 1. 2 - w drugim etapie nowotwór atakuje ciało macicy, ale nie rozciąga się na ścianę miednicy i dolną część pochwy:
 • 2A - parametryczne włókno nie jest zaangażowane;
 • 2B - zaangażowany jest parametryczny światłowód.
 1. 3 - dotyczy to dolnej trzeciej części pochwy i ściany miednicy. Może wystąpić wodonercze i dysfunkcja nerek:
 • 3A - dotyczy to dolnej trzeciej części pochwy;
 • 3B - ma wpływ na ścianę miednicy i pojawia się dysfunkcja nerek.
 1. 4 - złośliwy guz atakuje inne narządy (mocznik, odbyt) i może wyjść poza jamę miednicy:
 • 4A - kiełki w ścianach moczowodu lub odbytnicy;
 • 4B - istnieją odległe przerzuty.

Diagnostyka

W początkowych stadiach raka płaskonabłonkowego macicy przebiega bezobjawowo, więc kobieta nie spieszy się z wizytą u ginekologa. Chociaż w 49% przypadków nawet badanie ginekologiczne w zwierciadłach i palpacyjnie nie będzie w stanie wykryć obecności tej dolegliwości. Aby zauważyć zmiany morfofunkcjonalne spowodowane przez procesy nowotworowe, na wczesnych etapach bezobjawowych możliwa jest kolposkopia i badanie cytologiczne. Oprócz metod wymienionych powyżej, do ustalenia i potwierdzenia diagnozy można wykorzystać następujące rodzaje badań:

 • Test Pap;
 • skrobanie komórki kanału szyjki macicy z późniejszym badaniem histologicznym;
 • USG narządów miednicy;
 • CT lub MRI.

W każdym przypadku lekarz niezależnie określa listę niezbędnych środków diagnostycznych.

Objawy kliniczne

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy w początkowych stadiach może nie objawiać się w jakikolwiek sposób, ale wraz z rozwojem pacjent może rozwinąć takie objawy i objawy:

 • obfity leucorrhoea i plamienie. Kiedy dochodzi do procesu zapalnego i do zakażenia bakteryjnego, wyładowanie staje się mętne z ostrym zapachem. Nie jest to specyficzny objaw, ale dotyczy to jednej trzeciej pacjentów z tą diagnozą. Prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu złośliwego zwiększa się wraz ze wzrostem liczby wydzielin i ich brudno-cukrowego charakteru;
 • krwawienie kontaktowe występujące po seksie, ciężkim wysiłku fizycznym lub po badaniu przez ginekologa;
 • krwawe rozładowanie między miesiączkami i klimakteryczne chaotyczne krwawienie;
 • może puchnąć nogi i zewnętrznych narządów płciowych, to jest związane z pojawieniem się przerzutów, szczególnie w układzie limfatycznym;
 • chroniczne zmęczenie, senność, szczupłość, osłabienie, niedokrwistość i inne objawy asteniczne;
 • na prowadzenie etapu jest ból w dolnej części pleców, w obszarze części ogonowej, w dolnej części brzucha i nóg może występować również zaparcia i często potrzebę opróżnienia jelit.

W jaki sposób wykonywane jest leczenie?

Leczenie raka płaskokomórkowego jest wybrane w każdym konkretnym przypadku i obejmuje zastosowanie radykalnej terapii na tle utrzymywania się funkcji rozrodczych i menstruacyjnych oraz układu rozrodczego jako całości. Można stosować następujące metody leczenia:

 • chirurgiczne;
 • chemioterapia;
 • radioterapia;
 • terapia skojarzona.

Wybór leczenia zależy od umiejscowienia nowotworu, jego wielkości, stopnia zaniedbania procesu i ogólnego stanu pacjenta.

Z technik chirurgicznych wczesnych etapach konizacja najbardziej powszechnie stosuje się w połączeniu z zgarniania, na bardziej złożoną sytuację prowadzi macicy dalszych możliwych węzłów chłonnych itp wycięcie Jeśli szyjka macicy rozprzestrzenia się na pochwę, wykonuje się radykalną histerektomię z usunięciem macicy, szyjki macicy, częściowo pochwy i wszystkich przydatków. Techniki chirurgiczne można łączyć z radioterapią i chemioterapią przed zabiegiem lub po nim. Ważne jest, aby pamiętać, że nie można wyleczyć guza nowotworowego za pomocą leków i metod ludowych.

Czego można się spodziewać

Przy wczesnym wykryciu płaskonabłonkowego raka szyjki macicy rokowanie będzie dość optymistyczne. Według statystyk, przy właściwym leczeniu na poziomie 0, 5-letnie przeżycie wynosi 100%. Jeśli pacjent rozpoczął leczenie w stadium 1 choroby, wskaźnik przeżycia przez 5 lat sięga 90%, w 2 etapach - do 75%, 3 - 40%, 4 - nie więcej niż 16%. Bez odpowiedniego leczenia edukacja w zakresie nowotworów doprowadzi do nieuchronnej śmierci w ciągu nie więcej niż 5 lat. Bardziej pozytywne prognozy są dokonywane w przypadku raka szyjki macicy z rogowaceniem. Niedokrwienny rak jest mniej uleczalny.

W celu szybkiego wykrycia złego wychowania programy badań przesiewowych powinny być okresowo przeprowadzane przy użyciu kolposkopii, badań cytologicznych, wirusologicznych i histologicznych.

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy: pojęcie i przyczyny rozwoju

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy jest złośliwym guzem szyjki macicy. Ta choroba jest na czele raka narządów płciowych. Rak macicy występuje u kobiet po 35 latach. We wczesnych stadiach onkologicznej szyjki macicy łatwiej ją leczyć niż w zaawansowanych stadiach. Zwiastunami nowotworu złośliwego są choroby, takie jak erozja, dysplazja. Po wyleczeniu tych chorób można zapobiec rakowi macicy.

Warto pamiętać, że diagnoza „płaskonabłonkowego raka szyjki macicy” nie jest powodem do rezygnacji kobietę. Leczenie należy rozpocząć jak najszybciej, a jeśli czas okazało się pacjenta do lekarza, rokowania odzyskania jest dość wysoki. Prawie wszystkie nowotwory, na wczesnym etapie może być leczona, a stan pacjenta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik i urządzeń, traktowanie kobiet odbywa się bez konsekwencji, macicy i jajników nie są usuwane, a łatwo można zajść w ciążę, a potem funkcje seksualne nie są zagrożone.

Macica to żeński organ, w którym nosi dziecko. W zależności od tego, które komórki nabłonkowe szyjki macicy ulegają degeneracji do komórek złośliwych, są one podzielone:

Gruczolakorak - występuje rzadko. Wpływa na wewnętrzne warstwy tkanki macicy. Rak płaskonabłonkowy jest najczęstszy. Guz rozwija się z płaskiego nabłonka, który pokrywa szyjkę macicy. Choroba występuje u dziewcząt w wieku 17 lat i starszych.

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy

Przyczyny rozwoju są następujące:

 • ludzki wirus brodawczaka;
 • wczesny początek aktywności seksualnej;
 • częste zmiany partnerów w zakresie płci;
 • palenie.

Ale głównym miejscem jest ludzki wirus brodawczaka. Infekuje wirusa brodawczaka ludzkiego, może być przenoszony drogą płciową, nawet użycie prezerwatyw nie chroni sto procent infekcji.

Etapy choroby

Istnieją cztery etapy onkologii macicy:

 • Po pierwsze - rak jest tylko w macicy.
 • Drugi - rak rozprzestrzenił się nie tylko na macicę, ale także na szyjkę macicy.
 • Trzeci - rak uderzył w ściany małej miednicy i część pochwy od dołu.
 • Czwarty to najbardziej niebezpieczny i zaniedbany etap. Rak już uderzył w organy, które są blisko. Przerzuty trafiły do ​​odbytnicy lub pęcherza. Rak może wpływać na szpik kostny, płuca.

Gdy rak płaskonabłonkowy, występują zmiany na poziomie DNA w komórkach nabłonka wielowarstwowego płaskiego. Promowania regeneracji komórek, wirusa brodawczaka ludzkiego, proces zapalny w macicy, erozji, obecność antykoncepcyjnych cewek. Taki wpływ na nabłonek prowadzi do jego traumatyzacji. W konsekwencji, nie jest naruszeniem struktury DNA, a rodzą się niedojrzałe komórki rakowe, które nie pełnią funkcję nabłonka płaskiego i po prostu pomnożyć stayut napalone i nie wykonują swoją funkcję w przyszłości wszystkie z szyjki macicy, a proces ten jest nazywany - rak.

Rak rozwija się w warstwie nabłonka macicy. Podobnie jak wszystkie choroby, rak płaskonabłonkowy ma swoje własne stadia:

 • Nisko zróżnicowany;
 • Zróżnicowany;
 • Nisko zróżnicowany.

Napalona płaskonabłonkowego raka szyjki macicy wywołuje dużo keratyny perły i nowotworowych narośli na sercu, można zobaczyć pod mikroskopem. Ten typ nowotworu ma duże jądro i eozynofilowe cytoplazmy. Zrąb nowotworu obserwuje naciekania komórek zapalnych i wielojądrzastych.

Nie-zrogowaciałych raka płaskonabłonkowego szyjki (wysokiej jakości), najczęściej nowotworu. On owalne jąder komórek, słabo dostrzegalne cytoplazmy, duża liczba mitozy granice rozmyte widoczne porcjami rozpadu tkanki nowotworowej, jądra różnej wielkości i nie ma perełki raka.

Objawy choroby

Rak szyjki macicy

Objawy na wczesnym etapie praktycznie nie istnieją. Kobieta zaczyna odczuwać, kiedy komórki nowotworowe wykiełkują w głąb tkanek. Ważne jest zajęcie się początkowymi etapami, ponieważ leczenie i rokowanie w przypadku rekonwalescencji maleje wraz z zaniedbaniem stadium choroby. Pacjent może odczuwać ból podczas stosunku płciowego, krwawienie, czas trwania miesiączki i jej zmiany liczby, powstaje ból w okolicy miednicy. Krwawienie może przejść podczas badania przez ginekologa.

Z powodu częstych, przedłużających się krwawień rozwija się niedokrwistość, osłabienie, utrata masy ciała. Temperatura wzrasta, w analizie krwi wzrasta ESR (tempo sedymentacji erytrocytów). Ze względu na to, że dotknięte są węzły chłonne miednicy, występuje obrzęk nóg i zewnętrznych narządów płciowych. Węzły chłonne powodują wzrost liczby zgonów z powodu raka i mogą uciskać moczowody, występuje opóźnienie w oddawaniu moczu, ból w dolnej części brzucha. Infekcja zaczyna się w nerkach. Ponieważ we wczesnych stadiach choroby nie występują żadne objawy, nie ma żadnych specjalnych objawów, komplikuje to decyzję rozpoznania.

Diagnostyka

Diagnozuj choroby za pomocą:

 • Inspekcje u ginekologa. Lekarz widzi za pomocą luster błony śluzowej macicy i może podejrzewać guz nowotworowy.
 • Kolposkopia. Za pomocą kolposkopu lekarz bada błony śluzowe. Jest to bardzo skuteczna metoda diagnozy, ponieważ można zauważyć stan przedrakowy i przepisać leczenie na czas.
 • Badanie cytologiczne. Przeprowadzić ogrodzenie wymazów z kanału szyjki macicy i szyjki macicy. Kobieta musi podawać rozmazę co roku, więc nie można przegapić pojawienia się raka.
 • Ultradźwięki narządów znajdujących się w małej miednicy. Badanie to da dokładną wielkość guza i określi etap zmiany. Wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki ultrasonograficznej przed zabiegiem chirurgicznym.
 • CT małej miednicy pozwala określić, które narządy i ile guz wyrósł.

Leczenie raka płaskonabłonkowego

Leczenie raka szyjki macicy

Leczenie raka płaskonabłonkowego wykonuje się w kompleksie i w połączeniu (jeśli występują przerzuty). Stosuje się radioterapię, chemioterapię i operację chirurgiczną.

Leczenie za pomocą operacji na początkowym etapie jest dość skuteczne, rokowanie dla odzyskania jest w stu procentach. W czwartej fazie raka operacja pomaga tylko nielicznym pacjentom i stanowi niewielki odsetek.

Ale jeśli stosuje się chemioterapię i radioterapię wraz z leczeniem chirurgicznym, wówczas, pomimo stadium, rokowanie wzrasta, a skuteczność wzrasta z takiego leczenia. Chemioradioterapia polega na tym, że napromieniowanie odbywa się na odległość, a jednocześnie stosuje się preparaty chemiczne na bazie platyny.

Gdy nowotwór złośliwy wyrósł na narządy, wykonano leczenie skojarzone, usunięto guz z przydatkami i macicą. W przyszłości kobieta nie może rodzić. Mimo to lekarze decydują się pójść tą drogą, ponieważ na pierwszym miejscu jest zbawienie kobiet. Na ostatnich etapach, kiedy ogólny stan pacjenta jest ciężki, wykonują działania łagodzące objawy. Uwolnij środki przeciwbólowe, czasem nawet narkotyczne (omnopon, morfina), jeśli pacjent krwawi krwawo, przestań krwawić. Nie zawsze jest możliwe wyleczenie choroby w zaawansowanych stadiach. Od przerzuty wnikają do ważnych narządów, naruszając ich funkcję, co w zasadzie prowadzi do śmierci pacjenta.

Po leczeniu obserwuje się pacjenta. Co trzy miesiące mają badanie ultrasonograficzne i tomografię komputerową, badają, czy są jakieś nowe wzrosty, niezależnie od tego, czy komórki nowotworowe rosną. Rokowanie jest korzystne w początkowych i pierwszych stadiach choroby. Dlatego środki zapobiegawcze powinny obejmować coroczną wizytę u ginekologa, leczenie erozyjnych chorób narządów płciowych, abstynencję od wczesnego życia seksualnego. Łatwiej jest zapobiegać wystąpieniu choroby niż walczyć z nią później.

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy: formy, leczenie i rokowanie

Rak szyjki macicy lub raka szyjki macicy nazywane jest zwykle nowotworem złośliwym, który tworzy się w tkankach szyjki macicy. Podobna onkologia odnosi się do grupy najbardziej rozpowszechnionej wśród odmian nowotworów układu rozrodczego.

Czym jest rak płaskonabłonkowy szyjki macicy?

Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy nazywany jest guzem o złośliwej naturze, utworzonym z tkanek nabłonka pokrywających zewnętrzną warstwę szyjki macicy.

Szyja macicy wygląda jak szyjka butelki i znajduje się w tylnej części pochwy.

W rzeczywistości szyjka macicy jest częścią łączącą, niezbędną do spełnienia poczęcia, a następnie naturalnego urodzenia dziecka.

Szyjka macicy pokryta jest warstwą nabłonka o wielowarstwowej, nie pofałdowanej płaskiej strukturze. Warstwa ta jest niezbędna do wykonywania funkcji ochronnych w celu ochrony macicy przed zewnętrznymi niekorzystnymi i agresywnymi czynnikami.

Jeśli niekorzystny efekt jest na bieżąco, z tej warstwy zaczynają się tworzyć nowotwory złośliwe. Podobny obraz ma miejsce w ponad 8 na 10 przypadków.

Według danych statystycznych na 100 tys. sztuk żeńskiej populacji występuje około 15 przypadków raka płaskokomórkowego szyi.

Z czego to pochodzi?

Prowokuj onkoprotsess w kanale szyjki macicy wiele specyficznych czynników:

 • Wirus brodawczaka, który jest najczęściej przenoszony przez niezabezpieczone stosunki seksualne;
 • Uzależnienie od nikotyny przyczynia się również do rozwoju struktur komórkowych rakotwórczego charakteru złośliwego, a liczba wypalanych papierosów kobietę w ciągu dnia, ma wielkie znaczenie. Im więcej nikotyna wchodzi korpus, tym większe prawdopodobieństwo powstawania szyjno raka płaskonabłonkowego;
 • Zmniejszony status odpornościowy i czynniki prowadzące do tego. Niewystarczająca ochrona immunologiczna zwiększa również prawdopodobieństwo onkologii. Można również uwzględnić celowe tłumienie odporności, na przykład po operacjach przeszczepiania narządów. AIDS prowadzi również do patologicznie niskiego stanu odpornościowego, dlatego jest czynnikiem prowokującym raka szyjki macicy.

Onkolodzy od dawna badali wielu pacjentów z rakiem, co pozwoliło zidentyfikować niektóre grupy ryzyka raka płaskonabłonkowego szyjki macicy.

Maksymalne prawdopodobieństwo rozwoju onkologii szyjnej obserwuje się, gdy jednocześnie występują dwa czynniki (lub więcej).

Oprócz powyższych czynników obejmuje to:

 1. Wczesny początek regularnych stosunków seksualnych. Jeśli życie seksualne dziewczynki rozpoczęło się przed 18 rokiem życia, zwiększa się ryzyko raka;
 2. Duża liczba partnerów seksualnych, więcej niż 5 w ciągu roku. Ten czynnik jest bezpośrednio związany z małżonką kobiety. Jeśli on z boku ma dużą liczbę niezabezpieczonych stosunków seksualnych, wówczas małżonek może dostać raka szyjki macicy;
 3. Papillomavirus człowieka18 i 16 typów;
 4. Niezgodność z partnerem seksualnym i kobietą w zakresie higieny intymnej. Fumigacja pod ciałem smegmy ma działanie rakotwórcze na warstwę nabłonka szyjki macicy. Wchodzi ona do pochwy podczas stosunku płciowego, co powoduje znaczne zwiększenie ryzyka onkologii;
 5. Obecność przed nowotworem i formacje tła w kanale szyjnym, jak leukoplakia, erytroplastyka, polipy lub dysplazja;
 6. Przewlekłe postacie patologii szyjki macicy jak zapalenie szyjki macicy, brodawki narządów płciowych, pseudo-erozje lub prawdziwa erozja.

Ponadto zwiększa ryzyko raka szyjki macicy są patologiczne, takie jak opryszczka narządów płciowych, chlamydia, proces zakażenia wirusem cytomegalii, wirus niedoboru odporności i innych.

Również jako prawdopodobne czynniki procesów onkologicznych w tkankach ekspertów szyjki macicy pod uwagę cechy wieku (ponad 40), niezdrowa dieta z brakiem potraw z owoców i warzyw, brak kwasu askorbinowego i retinolu, otyłość, długotrwałego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, częste rozwiązania chirurgicznego ciąży, porodu mnogiego oraz pr.

Formularze

Onkologia szyjki macicy dzieli się na kilka zasad.

Istnieją dwie główne formy onkologii szyjnej: mikroinwazyjna i inwazyjna.

Mikroinwazyjny rak szyjki macicy może przeniknąć do układu krążenia i limfatycznego.

Postać inwazyjna występuje zwykle u pacjentów z chorobą nowotworową w wieku 50 lat. Taki guz można scharakteryzować przez wzrost naciekowy lub polipoidalny.

Pod względem stopnia zróżnicowania struktur komórkowych,

 1. Niezróżnicowany lub słabo zróżnicowany;
 2. Neo-neurogeniczne;
 3. Rak rakowy szyjki macicy.

Onkologia Ploskokletochnaya może rozwijać się w różnych formach. Czasami struktury komórek nowotworowych formują się w perły nowotworowe - małe formacje o zaokrąglonym kształcie.

Noworodkowy rak

Płaskowo niezakanatyzowany rak szyjki macicy wyróżnia wielopłaszczyznowa lub owalna struktura z ziarnistą cytoplazmą.

Taka oncoforma dzieli się na wysoce zróżnicowane, o niskim stopniu lub umiarkowanie zróżnicowane raki.

Tylko wysoce zróżnicowana postać nieskanatyzowanego raka pozytywnie reaguje na efekt terapeutyczny. Pozostałe formy płaskonabłonkowego, niezakanatyzowanego raka szyjki macicy mają gorsze rokowanie.

W rzeczywistości, płaskokomórkowa rakotwórcza forma jest pośrednim etapem rozwoju raka szyjki macicy, dlatego ma dość bogate spektrum różnych objawów.

Napalony rak

Płaskowata, płaskonabłonkowa postać raka szyjki macicy występuje rzadko w 5% wszystkich przypadków klinicznych raka szyjki macicy.

Cechą takiego oncoformingu jest jego zdolność do tworzenia zrogowaciałych ognisk, zwanych perłami nowotworowymi.

Jeśli zrogowaciała postać została wykryta i prawidłowo rozpoznana na początkowym etapie powstawania, wówczas prognozy dotyczące wyleczenia będą najkorzystniejsze.

Nisko zróżnicowany

Wspólne dla onkologii podobnego umiejscowienia i słabo zróżnicowany lub niezróżnicowany forma raka szyjki macicy, która charakteryzuje się niezdolnością do uzyskania danych o źródle onkoformirovaniya wzrostu.

Ten rodzaj raka szyjki macicy jest uważany za najbardziej agresywny.

Objawy

Początek procesu nowotworowego przebiega bezobjawowo, jednak wraz z rozwojem i wzrostem wykształcenia obraz kliniczny staje się jaśniejszy.

 1. Pacjenci zgłaszają wystąpienie nieprawidłowego wydzielania z pochwy między miesiączkami. Zwykle takie wyładowania odznaczają się wodnistą strukturą z różnymi wariantami domieszek krwi, to znaczy mogą mieć lekko różowawy kolor i można zaobserwować ślady mięsa. Zapach może być również nieobecny lub cuchnący. Objętość wyładowania również zmienia się od mniejszej do obfitej.
 2. Symptomatologia bólu w miednicy i dolnej części brzucha. Jeśli na początkowych etapach ból jest czasami zaburzony, to na późniejszych etapach objawy bólowe charakteryzują się charakterystyczną stałością.
 3. Opuchlizna krocza, nóg lub zewnętrznych narządów płciowych. Takie objawy są najbardziej charakterystyczne w późnych etapach procesu onkologicznego i pojawiają się, gdy komórki nowotworowe są przerzucane do układu limfatycznego w przypadku zaburzeń limfatycznych.
 4. Asteniczne manifestacje jak chroniczne zmęczenie, senność, utrata masy ciała, osłabienie, niewielka hipertermia, niedokrwistość itp.

Etapy

Rozwój zmian nowotworowych na szyi charakteryzuje się pewnym stadium:

 • Etap 0 charakteryzuje się powierzchownym położeniem nieprawidłowych onkocell, gdy guz jest nadal nieobecny i nie ma penetracji głęboko w tkankach. Podobny etap nosi nazwę śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy;
 • W pierwszym etapie struktury komórkowe raka zaczynają się rozszerzać i tworzyć guzy, które rosną głęboko w tkankach szyjki macicy. Poza kanałem szyjnym, proces nowotworowy nie wychodzi i nie obejmuje układu limfatycznego i węzłów chłonnych. Rozpoznanie opiera się na badaniu mikroskopowym wymazu z szyjki macicy i badaniu kolposkopowym;
 • W etapie 2 procesu nowotworowych szyjki macicy kiełkowania ciało i są prowadzone dalej, natomiast dolne części ścianki pochwy i regionu malotazovoy jeszcze nie uderza z rakiem;
 • 3 stopnie raka szyjki macicy, mają tendencję do rozpowszechniania w strefie dolnej i w ścianie pochwy malotazovye czasami wpływ węzłów chłonnych i blisko siebie, połamane procesów cewki, ale nie ma przerzutów. Guz może być dość duży;
 • Na 4 etapach procesy nowotworowe różnią się pod względem rozpowszechnienia na dużą skalę, a samo skupienie się nowotworu osiąga znaczne rozmiary. Zmiany obserwuje się w węzłach chłonnych, odległych strukturach organicznych i pobliskich narządach.

Diagnostyka

Proces diagnostyczny polega na przeprowadzeniu:

 1. Badanie ginekologiczne;
 2. Cytologia, test Pap;
 3. Kolposkopia;
 4. Histologiczne badanie biomateriału pobranego z kanału szyjki macicy;
 5. USA strefy niskiej dawki;
 6. MRI lub CT, itp.

Leczenie raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

Jeśli okaże się, że w toku procesu zostanie znaleziony etap 0, a kobieta planuje mieć macierzyństwo w przyszłości, wówczas podejmowana jest oszczędna interwencja chirurgiczna polegająca na usunięciu dotkniętych stref kanału szyjki macicy.

Jeśli przekształcenie oncoformujące ewoluuje do cięższych stadiów, wskazane jest wytępienie macicy.

Zdjęcie zaawansowanego raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

Jeśli procesy nowotworowe rozmieszczone w pochwie, jest on stosowany do histerektomii, polega na usuwaniu z organizmu macierzystego i szyjki macicy, pochwy, węzły chłonne i przydatków, jajowodów.

Operację często łączy się z napromienianiem lub leczeniem chemioterapeutycznym, przeprowadzanym przed interwencją oraz w okresie pooperacyjnym.

Prognoza

Brak leczenia nieuchronnie prowadzi do śmiertelnego wyniku pacjenta podczas pierwszego planu pięcioletniego.

Wideokonferencje dotyczące radykalnej trachelektomii w raku szyjki macicy:

O Nas

Wiadomo, że chemioterapia stosowana jest w leczeniu wyłącznie chorób nowotworowych. W takim przypadku ciało otrzymuje zatrucie nie tylko od strony choroby, ale także od samej procedury.