Ile żyć z rakiem piersi 1-4 stopni?

Pojęcie raka piersi obejmuje wiele różnych nowotworów złośliwych. Rodzaj nowotworu zależy bezpośrednio od wielkości pierwotnego uszkodzenia, jego lokalizacji, postępu w rozwoju nowotworu, obecności przerzutów. W zależności od wszystkich tych czynników, ustalane są metody leczenia, a także prognozę przeżycia pacjenta.

Przeżycie w zależności od stopnia rozwoju raka

Równoważnym skutecznym lekiem na raka piersi jest oczekiwana długość życia równa 5 lat. Całkowita liczba osób, które pozostały przy życiu po tej diagnozie przez 5 lat, wynosi w przybliżeniu połowę pacjentów, pod warunkiem, że stosowane są środki leczenia. W przypadku braku odpowiedniej obróbki współczynnik wynosi nie więcej niż 15%.

Ponadto znacząco wpływa na przeżywalność, znacznie ją zmniejszając, czynnik obecności agresywnego typu powstawania raka, zdefiniowanego przez marker Her2neu, który wykrywa się u 20-30% pacjentów.

Prognoza na 5 lat

Przeżycie w raku piersi u pacjentów zależy również od stadium rozwoju nowotworu, który jest uwalniany 4:

 • Pierwszy jest określony przez pojawienie się guzów o średnicy nie większej niż 2 cm. Procesy zapalne w węzłach chłonnych są całkowicie nieobecne. Przeżywalność, według prognoz, wynosi 70-95%.
 • Drugi warunkowo dzieli się na 2a i 2b. Przy 2a stopniu zaawansowania choroby obserwuje się zapalenie do 5 węzłów chłonnych w strefie pod pachami, podczas gdy sam guz ma rozmiar nie przekraczający 2 cm średnicy. Stopień 2b charakteryzuje się znacznym wzrostem formacji onkologicznej, do 5 cm, bez zmian w węzłach układu sercowo-naczyniowego. Prognoza na 5 lat wynosi 50-80%.
 • Trzeci jest wyrażany przez wzrost tworzenia się guza więcej niż 5 cm, z towarzyszącymi zmianami węzłów chłonnych i możliwymi przerzutami w okolicy klatki piersiowej i kości. Przetrwanie w tej ciężkości choroby wynosi 10-50%.
 • Czwartemu towarzyszy znaczna proliferacja guza do dowolnej wielkości. Przerzuty przenikają dużą liczbę narządów i układów organizmu, takich jak: kości, żołądek, wątroba, skóra, płuca. Stopień przeżycia w tak zaniedbanym etapie nie przekracza 10%.

Prognoza na 10 lat

Jeśli weźmiemy pod uwagę procent przeżycia przez 10 lat, po wykryciu złośliwego formowania, wówczas, w zależności od stadium ciężkości choroby, jest:

 • I etap - 60-80%;
 • Drugi to 40-60%;
 • Trzeci etap - 0-30%;
 • 4 - 0-5%.

Duże znaczenie w określaniu rokowania wraz ze stopniem nasilenia ma obecność i liczba przerzutów w węzłach chłonnych i kościach. Tak więc, w przypadku braku przenikania do zdrowych części ciała, prognoza na 10 lat wynosi 75%. Przy istniejących przerzutach przeżywalność wynosi tylko 25%.

Przy wnikaniu do mniej niż 4 węzłów chłonnych rokowanie wynosi 35%. Jednak w przypadku progresji nowotworu w tkance czterech lub więcej naczyń lub kości, wskaźnik przeżywalności wynosi nie więcej niż 15% wszystkich przypadków.

Operacja

Operacje usunięcia guza, części piersi lub całkowitego usunięcia gruczołów sutkowych powodują jedynie do stadium 4 i w obecności płytkich przerzutów, które nie wpływają na kości i narządy wewnętrzne. Prognozy dotyczące braku przerzutów po operacji wynoszą do 96%. W przypadku znacznej liczby penetracji nowotworów poza obszarem piersi w kościach i innych układach życiowych, ile procent stanowi oczekiwana długość życia, dopiero po dokładnej analizie ogólnego stanu pacjenta można założyć tylko lekarza.

Nawrót

Po pewnym czasie, od kilku miesięcy do kilku lat, objawy formacji onkologicznych mogą pojawić się ponownie. Nawroty często występują po wcześniejszym, mało zróżnicowanym typie raka. Często nawroty występują po inwazyjnym protokole nowotworu, ponieważ charakteryzują się znacznymi objawami przerzutów w pachach. Również występowanie nawrotów często występuje po usunięciu dużych guzów.

Stopień przeżycia w takich sytuacjach zależy bezpośrednio od terapeutycznych mechanizmów działania i przez okres 1-2 lat.

Miejsce pojawienia się patologii

Lokalizacja złośliwych formacji znacząco wpływa na wyniki przebiegu choroby, ponieważ ten czynnik bezpośrednio determinuje intensywność rozwoju przerzutów i kierunek ich wprowadzania do zdrowych komórek i kości.

Najwyższy wskaźnik przeżycia występuje w pojawieniu się guzów w okolicy na zewnątrz piersi, ponieważ łatwiej jest obserwować ich wygląd od samego początku. Ponadto ta lokalizacja pozwala operacjom na usunięcie anomalii z większą dokładnością i skutecznością.

W przypadku patologii w innych częściach piersi prawdopodobieństwo przerzutów jest wysokie. Ponieważ procent przeżycia w tej sytuacji, nawet w wyniku bardzo udanej operacji, znacząco spada.

Istnieje kategoria pacjentów, którzy nie akceptują tradycyjnych metod leczenia i poszukują narkotyków w sposób ludowy. W takich sytuacjach, bez odpowiedniego leczenia, dodatnia prognoza na 5 lat nie przekracza 15%.

Rodzaje nowotworów

Jedną z głównych cech charakteryzujących złośliwe tworzenie się klatki piersiowej jest zdolność guza do rozszerzania się i przenikania do innych tkanek i narządów. Postępując w ten sposób, lekarze wyróżniają kilka rodzajów onkologii piersi:

 • naciekający rak przewodowy,
 • inwazyjny rak zrazikowy,
 • typ zapalny o nazwie low-differentiable,
 • zależne od hormonów,
 • trzy razy ujemne,
 • luminal.

Określenie rodzaju raka piersi jest bardzo ważne, ponieważ precyzyjny wybór diagnozy determinuje wybór najskuteczniejszych środków terapeutycznych.

Protocarcinoma

Infiltrative ductal cancer jest najczęstszą postacią złośliwych zmian w klatce piersiowej, która występuje w 78% chorób. W mammogramach infiltrujących raka nowotworu ma postać gwiazdy lub okrągłej plamki z ostrymi granicami. W przypadku guza typu gwiazdopodobnego choroba charakteryzuje się znacznym stopniem nasilenia. Prognozy dotyczące przeżycia zależą bezpośrednio od ciężkości choroby, na podstawie której ustalono rozpoznanie. Tak więc, w I etapie jest to 91,8%, z 2- 66,5%, w 3 etapach - 42%. W przypadku skrajnego zaniedbania, tylko przy pomocy trwałego leczenia można osiągnąć wynik 28%.

Rak zrazikowy

Inwazyjny rak zrazikowy pojawia się w postaci niewielkiej pieczęci grubości w górnej strefie wewnętrznej piersi. Edukacja jest często wrażliwa na kobiece hormony, ponieważ terapia hormonalna w większości przypadków raka zrazikowego, z niezaniedbywanymi postaciami choroby, jest bardzo skuteczna. Jednak biorąc pod uwagę trudności diagnozowania choroby we wczesnych postaciach, dobre rokowanie nie jest często podawane. Główne problemy wczesnego diagnozowania raka zrazikowego można nazwać trudnym do zlokalizowania miejscem lokalizacji nowotworu, a także bardzo nieregularnymi środkami zapobiegawczymi. W początkowych stadiach inwazyjny rak zrazikowy, to jest 54%, w późnym stadium raka zrazikowego z obecnością głębokich przerzutów do kości, skóry, płuc, wątroby, pozwalają przewidzieć żywotność do 3 lat po odkryciu choroby 2-12% przypadków.

Zapalny wygląd

Z wielu powodów rak niskiego stopnia jest identyczny z zapaleniem sutka. Jest to dość agresywna forma raka. Choroba w początkowych stopniach wykształcenia, po operacyjnym mianowaniu leczenia, daje pozytywne rokowanie w 45% przypadków niedrobnokomórkowego raka piersi.

Zależny od hormonu

Ponieważ ten rodzaj raka towarzyszą objawy są zamazane na początku pojawienia się podmiotów, okaże się najczęściej w stadium 2-3. Prognoza na długi czas leczenia hormonalnego wynosi 27%. W przypadku nawrotu nie można przewidzieć rokowania na przeżycie.

Trzy razy ujemne

Potrójnie ujemny rak piersi, przy odpowiednim leczeniu w początkowej fazie, pozwala przewidzieć 77% przeżycie. Przy 2 stopniach nasilenia choroby możliwe jest osiągnięcie 42%. W przypadku zaniedbanych form raka trzykrotnie maksymalna prognoza sięga 9%. Jednak trzykrotny negatywny rak piersi jest formacją bardzo agresywną. Ze względu na wysoki wskaźnik rozwoju potrójnie negatywnego raka, można go wykryć, w większości przypadków, tylko w późnych stadiach.

Obecnie znane są jednak niektóre podtypy potrójnie ujemnego raka. Lekarze nie zdołali jeszcze zebrać wystarczającej ilości danych badawczych, aby oddzielić te typy potrójnego negatywnego raka na osobne grupy. Jednak już wiadomo, że znaczny odsetek badanych, trzykrotnie ujemny, ma nieagresywną formę. Fakt ten może poprawić przeżywalność w obecności formacji trzech typów negatywnych.

Luminal

Typowy rodzaj raka piersi jest konwencjonalnie podzielony na 2 podgatunki: A i B. Typ A ma wysoki procent przeżycia dzięki wrażliwości na terapię hormonalną. Na początkowych etapach rokowanie dla raka lędźwiowego wynosi 94%. Typ B, będący bardzo agresywną postacią choroby, jest bardzo trudny do leczenia i w większości przypadków ma skłonność do nawrotów. Prognoza dla tego typu raka światła nie jest większa niż 46%.

Istnieje wiele rodzajów raka, które mają wpływ na gruczoły sutkowe i bardzo często powodują przerzuty do ważnych narządów i kości. Bardzo trudno jest podać uniwersalną dokładną prognozę rozwoju choroby i stopień przeżycia po niej. Sukces leczenia wszelkich form onkologicznych, czy to zrazikowych, potrójnie negatywnych, czy innych możliwych nowotworów, w dużej mierze zależy od podjętych środków zapobiegawczych. Ważne jest, aby niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, wybrać skuteczną metodę terapii, a także ogólny stan zdrowia i psychikę. Trzeba pamiętać, że nawet najmniejszy procent sukcesu to szansa na przeżycie.

Niskie ryzyko raka piersi

Nisko zróżnicowany rak piersi - leczenie raka w Izraelu | Izraelskie Centrum Onkologiczne №1

Nisko zróżnicowany rak piersi jest najgroźniejszym wariantem patologii onkologicznej, która atakuje gruczoły sutkowe. Wśród wszystkich nowotworów występują:

 • Wysoce zróżnicowany rak, który ma stosunkowo korzystny przebieg. Ten wariant raka powoli rośnie, rzadziej daje przerzuty i ma korzystne rokowanie z szybkim leczeniem.
 • Guz o średnim stopniu zróżnicowania. Charakteryzuje się przebiegiem złośliwym z dominującymi przerzutami w regionalnych węzłach chłonnych. Dopiero na późniejszym etapie guz wpływa na odległe narządy wewnętrzne.
 • Nisko zróżnicowany rak piersi ma niezwykle agresywny przebieg. Takie wczesne przerzuty nowotworów gwałtownie rozszerzają się nad gruczołem sutkowym i są trudne w leczeniu.

Im szybciej wykryje się raka piersi o niskim stopniu złośliwości i rozpocznie się leczenie, tym bardziej prawdopodobne jest korzystne rokowanie w celu całkowitego wyleczenia. Kiedy pojawią się pierwsze objawy guza, skontaktuj się z naszym centrum walki z rakiem w Izraelu. Od wielu lat leczymy guzy sutka, stosując skuteczne i maksymalnie bezpieczne metody.

Zawartość: 1. Objawy słabo zróżnicowanych raków sutka 2. Rozpoznanie choroby w Izraelu 3. Leczenie słabo zróżnicowanym rakiem piersi w Izraelu

Objawy raka sutka niskiej jakości

Rak piersi objawia się jako objawy ogólnych i lokalnych objawów. Typowe objawy są związane z odurzaniem organizmu produktami życiowej aktywności komórek nowotworowych. Objawy te pojawiają się później niż lokalne zmiany w klatce piersiowej i wskazują na rozpowszechnienie edukacji w całym ciele.

W przypadku ogólnych objawów nisko zaawansowanego raka sutka, jak w przypadku każdego innego nowotworu narządowego, charakterystyczne jest:

 • Stałe osłabienie, niepełnosprawność;
 • Utrata masy ciała, zmniejszenie apetytu;
 • Nieuzasadnione nudności, ból głowy;
 • Częste zmiany nastroju, agresywność, nerwowość.

Niezróżnicowany rak piersi ma charakterystyczne lokalne objawy, które kobieta może wykryć samodzielnie. W tym celu konieczne jest regularne samodzielne badanie piersi.

Lokalne objawy złośliwego procesu obejmują:

 • Zmiany w strukturze piersi. Na początku choroby w piersiach pojawia się bezbolesna formacja, która stopniowo powiększa się. Po pewnym czasie guz staje się bolesny i rośnie tak bardzo, że zmienia kształt gruczołu sutkowego.
 • Charakterystyczne zmiany w skórze piersi. Powyżej guza skóra staje się pomarszczona lub szorstka, jak skorupa cytryny.
 • Zmiany w budowie pachowych węzłów chłonnych po stronie dotkniętej. Rak piersi daje przerzuty głównie w pachowych węzłach chłonnych. Ze względu na to, że wcześnie niezróżnicowany nowotwór daje przerzuty, pierwsze objawy patologii można znaleźć w regionie pachowym. Zmiany te charakteryzują się wzrostem węzłów chłonnych, ich bolesnością i adhezją do siebie i do otaczających tkanek. Oznacza to, że w obszarze pachowym znajduje się gęsta, garbata formacja, która boli i jest słabo przemieszczona.

Ponadto, gdy choroba zmienia kształt i pozycję sutka, kobieta może oznaczyć wyładowanie ropne z brodawki po stronie zmiany.

↑ Powrót do góry | Leczenie w celu leczenia ↓

Diagnoza choroby w Izraelu

Aby zdiagnozować guz w Izraelu, stosuje się następujące:

 • Badanie i badanie palpacyjne piersi;
 • Badanie radiograficzne piersi - mammografia;
 • USG piersi i pachowych węzłów chłonnych;
 • RTG narządów klatki piersiowej;
 • USG jamy brzusznej i miednicy;
 • Komputerowe lub magnetycznego rezonansu jądrowego narządów wewnętrznych do wykrywania przerzutów.

Aby dokładnie ustalić rozpoznanie niskiego stopnia raka piersi, wykonujemy biopsję punkcji w naszym ośrodku w Izraelu. Ta metoda diagnostyczna jest przeprowadzana przy użyciu specjalnej igły. Lekarz wstrzykuje igłę w obszar guza, pobierając niewielką ilość złośliwej tkanki. Następnie histolog bada otrzymany materiał pod mikroskopem, odkrywa w nim nietypowe komórki i określa stopień ich różnicowania. W zależności od wyników histologii przepisujemy pacjentowi terapię.

Bez dokładnego badania nie można wybrać właściwego leczenia raka. Dlatego korzystamy z nowoczesnych, wysoce informatywnych metod diagnozy, które pozwalają nam uzyskać wszystkie niezbędne dane dotyczące procesu nowotworowego.

↑ Powrót do góry | Leczenie w celu leczenia ↓

Leczenie nisko zaawansowanego raka piersi w Izraelu

W leczeniu niskiego stopnia raka piersi w Izraelu stosuje się następujące kombinacje:

 • Operacja mastektomii. Polega na częściowym lub całkowitym usunięciu gruczołu mlekowego, w zależności od stadium nowotworu.
 • Radioterapia. Pacjent otrzymuje indywidualny cykl leczenia radiacyjnego. Ta terapia ma na celu zmniejszenie wielkości guza przed operacją i zabicie wszystkich pozostałych złośliwych komórek po operacji.
 • Chemioterapia jest wykonywana w celu niszczenia przerzutów w całym ciele kobiety. Na pewnym etapie raka chemioterapia jest wskazana każdemu pacjentowi niezależnie od wykrycia przerzutów. Jeśli nie zostanie wykryte przeszukiwanie guza, nie oznacza to, że rak nie powraca. Takie podejście pozwala naszym specjalistom osiągnąć dobre wyniki bez nawrotu choroby.
 • Hormonoterapia. Hormonalne leki mogą usunąć patologiczne skutki estrogenu i progesteronu na gruczoł mleczny, zapobiegając w ten sposób wzrostowi guza nowotworowego. Pacjentom przepisuje się specjalne leki hormonalne, które mają niewielki, w porównaniu z chemioterapią, skutki uboczne.

Aby odpowiednio przepisać terapię hormonalną, po operacji przeprowadza się specjalne badanie komórek nowotworowych. Określa się, jak czułe są receptory nowotworowe na estrogen i progesteron, zgodnie z którym zalecana jest terapia hormonalna.

Po chirurgicznym leczeniu raka z usunięciem gruczołu sutkowego zalecamy pacjentowi przeprowadzenie rekonstrukcyjnej mammoplastyki. Pod skórą lub pod dużym mięśniem piersiowym wstawiany jest implant, który przywraca właściwą formę i symetrię gruczołom sutkowym. Dzięki temu kobieta znów czuje się pełna. Jakościowa eliminacja procesu nowotworowego pozwala pacjentowi powrócić do szczęśliwego życia bez raka.

Przyczyny i objawy gruczolakoraka piersi

Gruczolakorak piersi jest jedną z najczęstszych chorób nowotworowych występujących u kobiet. Powszechnie uważa się, że główną przyczyną stałego wzrostu statystyk jest zmniejszenie płodności i skrócenie czasu karmienia piersią. W końcu jednym z czynników prowokujących chorobę jest nierównowaga hormonalna i niepłodność.

Gruczolakorak sutka jest nowotworem złośliwym, który rozwija się z gruczołowych komórek nabłonkowych gruczołu sutkowego.

Pod pojęciem "rak" piersi występują dwa rodzaje chorób:

 • złośliwe zwyrodnienie płaskiego nabłonka - rak płaskokomórkowy;
 • złośliwe zwyrodnienie nabłonka gruczołowego - gruczolakorak.

Większość przypadków patologii onkologicznych piersi bierze się pod uwagę w gruczolakoraku.

Przyczyny

 • dziedziczne predyspozycje (udowodniono istnienie genu zwiększającego prawdopodobieństwo raka);
 • częste / ciężkie urazy gruczołu sutkowego;
 • niepłodność;
 • łagodny nowotwór piersi;
 • patologie onkologiczne innych narządów;
 • mastopatia włóknista;
 • obszary nietypowego rozrostu gruczołu mlekowego;
 • zaburzenie równowagi hormonalnej spowodowane różnymi przyczynami - późne narodziny (po 30 latach), wczesne dojrzewanie, późna menopauza (po 50 latach), przyjmowanie leków hormonalnych w dużych dawkach w leczeniu innych patologii.

Do czynników prowokujących należą:

 • złe nawyki - palenie i spożywanie napojów alkoholowych.
 • nieodpowiednia i niewłaściwa dieta żywieniowa, w tym żywność o wysokiej zawartości konserwantów, tłuszczów zwierzęcych, barwników i innych substancji toksycznych dla organizmu.

Objawy

W początkowych stadiach choroby rozwija się wysoce zróżnicowana postać gruczolakoraka, w której obserwuje się jedynie słabą mutację komórek - złośliwe formacje są praktycznie nieodróżnialne od zdrowych struktur. Na tym etapie nie ma wyraźnych objawów klinicznych choroby.

Z biegiem czasu patologia zaczyna wykazywać wyraźniejsze objawy, takie jak:

 • ssanie sutka;
 • zmiana koloru skóry w wybranych obszarach;
 • zmiana kształtu i wielkości piersi;
 • obrzęk gruczołu;
 • wypływ z brodawki (zawartość może być śluzowa, ropna, krwawa);
 • zwiększone nadobojczykowe i podobojczykowe, pachowe węzły chłonne;
 • ból w nowotworze (występuje w późnych stadiach choroby).

Diagnostyka

Badanie u lekarza-onkologa powinno być wykonywane regularnie przez kobiety. To wykryje chorobę we wczesnych stadiach, które często występują bezobjawowo. Rozpoznanie rozpoczyna się od ogólnego oględzin i badania palpacyjnego piersi.

W przypadku podejrzenia, lekarz przepisuje dodatkowe procedury diagnostyczne:

 • badanie ultrasonograficzne. Niezawodna i niedroga metoda wykrywania nowotworu;
 • mammografia. W wyniku badań uzyskano obraz wysokiej definicji wszystkich struktur gruczołu. Mammografia może być wykonywana za pomocą rezonansu magnetycznego, rentgenowskiego i innych metod, z których każda ma swoje strony pozytywne i negatywne;
 • biopsja. Jest to płot materiału biologicznego z podejrzanego miejsca w tkance. Materiał jest wysyłany do badania histologicznego i cytologicznego;
 • rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa mogą wykryć złośliwe nowotwory w innych narządach, z podejrzeniem przerzutów.

Gruczolakorak jest klasyfikowany według różnych parametrów - stopnia dojrzałości, objawów klinicznych, lokalizacji nowotworu. Zgodnie ze stopniem zróżnicowania złośliwych komórek, istnieją trzy rodzaje raka.

Wysoce zróżnicowany gruczolakorak gruczołu sutkowego

Złośliwe komórki praktycznie nie różnią się od zdrowych struktur, struktura guza jest podobna do struktury tkanki piersi. Jest przystosowany do terapii w początkowych stadiach choroby.

Umiarkowanie zróżnicowany

Ta forma gruczolakoraka jest podobna do objawów klinicznych o wysoce zróżnicowanej postaci.

Główną różnicą jest wyraźne odróżnienie złośliwych struktur komórkowych od zdrowych komórek.

Charakter przebiegu choroby ma zwykle średni stopień nasilenia. Ryzyko powikłań i towarzyszących patologii jest wystarczająco wysokie. Guz rozprzestrzenia się na inne narządy poprzez przerzuty.

Niezróżnicowany gruczolakorak

Nowotwór złośliwy różni się od zdrowej tkanki na poziomie komórkowym i tkankowym. Stopień rozwoju złośliwych struktur komórkowych jest dość prymitywny. Trudno jest je przypisać do każdego rodzaju tkanki, odpowiednio, niemożliwe jest ustalenie struktury i pochodzenia nowotworu.

Nowotwór złośliwy tego typu rośnie bardzo szybko, rozprzestrzenia się na inne narządy we wczesnym stadium i jest trudny do leczenia. Prognozy dotyczące leczenia są najbardziej niekorzystne, a wskaźnik przeżywalności jest niski.

Lokalizacja procesu patologicznego wyróżnia:

 1. przewodowy gruczolakorak (guz w przewodzie gruczołu);
 2. zrazikowego lub zrazikowego gruczolakoraka (zrazik tkanki nowotworowej).

Klasyfikacja gruczolakoraka za pomocą objawów klinicznych:

 • zapalne (zapalenie sutka). Guz rozszerza się do naczyń limfatycznych skóry. Charakterystyczne objawy: zaczerwienienie skóry, kondensacja jej struktury, ogniska zapalne typu róży, wysoka temperatura ciała.
 • rdzeniasty. Złośliwy nowotwór inwazyjny o dużych rozmiarach, zazwyczaj o niskim stopniu złośliwości (słaba zdolność do wzrostu przerzutów);
 • naciek przewodowy. Towarzyszy temu powstawanie gniazd i sznurów komórek nowotworowych otoczonych gęstą strukturą kolagenu - zrąb;
 • brodawkowaty. Jest to nieinwazyjny wewnątrzkomórkowy nowotwór złośliwy o niskim stopniu złośliwości. Jest to niezwykle rzadkie;
 • rak Pageta. Złośliwa porażka otoczki i brodawki sutkowej.

Leczenie

Taktyka leczenia zależy od postaci i przebiegu choroby. Istnieje kilka podstawowych metod leczenia, które lekarze często łączą ze sobą.

Leczenie chirurgiczne

Radykalna metoda leczenia, którą można przeprowadzić jedną z dwóch metod:

 • mastektomia - usunięcie całej piersi, okolicznych węzłów chłonnych i celulozy. Jednocześnie można wykonać natychmiastową operację estetyczną w celu przywrócenia piersi;
 • Lumpektomia - usunięcie guza do granic zdrowej tkanki, umożliwiająca zachowanie gruczołu mlekowego.

Bezwzględne przeciwwskazania do operacji to:

 • zapalny rak naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych;
 • rozległy obrzęk piersi;
 • obrzęk rąk;
 • przerzuty w nadobojczykowych węzłach chłonnych;
 • odległe przerzuty.

Leczenie hormonalne

Terapia hormonalna jest stosowana, gdy istnieją receptory wrażliwe na hormony płciowe na komórkach złośliwych. Antagoniści tych hormonów negatywnie wpływają na złośliwe struktury, co prowadzi do poprawy stanu pacjenta.

W przypadku pacjentów w okresie przedmenopauzalnym lekami z wyboru są:

 • "Aminoglutethimide";
 • "Tamoksyfen";
 • Hydrokortyzon;
 • Octan Leuprolidu.

Pacjenci w okresie pomenopauzalnym są przepisani:

 • "Octan megestrolu";
 • "Aminoglutethimide";
 • Estrogeny w dużych dawkach ("Diethylstilbystrol");
 • "Tamoksyfen";
 • Octan Leuprolidu.

Leczenie chemioterapią

Leki cytotoksyczne działają na komórki złośliwe, w wyniku czego zmniejszają one rozmiar i umierają. Chemioterapia zmniejsza prawdopodobieństwo wzrostu przerzutów i nawrotu choroby, poprawia przeżycie pacjentów. Częściej stosowana jest łączona chemioterapia, która obejmuje przyjmowanie leków przez sześć miesięcy.

Najczęściej zalecana jest kombinacja następujących leków:

 • "Cyklofosfan" (cyklofosfamid);
 • "Fluorouracyl";
 • "Metotreksat".

Przy wysokim prawdopodobieństwie nawrotu preferowany jest kurs, który obejmuje:

 • "Cyklofosfan";
 • "Fluorouracyl";
 • Chlorowodorek doksorubicyny.

W leczeniu guzów z przerzutami zaleca się:

W przypadku braku wyraźnego działania toksycznego wybrane leki należy podawać w najwyższych dawkach.

Leczenie promieniowaniem

Nowoczesne metody pozwalają na dokładne napromieniowanie tkanki patologicznej bez wpływu na zdrowe komórki. W rezultacie guz zmniejsza się, co ułatwia chirurgiczne usunięcie. Często w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa nawrotu narażenie na promieniowanie łączy się z interwencją chirurgiczną.

Gruczolakorak jajnika może rozwinąć się z powodu braku równowagi hormonalnej w organizmie i wielu innych przyczyn. Więcej szczegółów w linku.

Jakie są prognozy dla wysoce zróżnicowanego gruczolakoraka macicy, można znaleźć w tej sekcji.

Przyczyny, objawy, metody diagnozy i leczenie gruczolakoraka żołądka o niskim stopniu złośliwości opisano w tym artykule.

Rokowanie dla gruczolakoraka gruczołu sutkowego

Pięcioletnie przeżycie to średnia liczba, którą lekarze zwykle wypowiadają po wykryciu raka piersi. Jednak prognozy leczenia zależą od wielu czynników. Jednym z głównych - zdolność guza do zwiększenia wielkości i dać przerzutów (inwazyjność). Obecność / brak współistniejących patologii ma znaczny wpływ na skuteczność leczenia.

Przy niewielkim rozmiarze guza (do 2 cm) i szybkiej diagnozie rokowanie jest często korzystne. Dobre wyniki leczenia odnotowuje się, jeśli guz nie wzrasta w otaczających tkankach, jeśli nie ma przerzutów, jeśli nowotwór jest wysoce zróżnicowany.

Poziom 5-letniego przeżycia w zależności od zdolności komórek do przerzutu:

 • z nieinwazyjnym guzem - 95%;
 • przy słabo przerzutowym nowotworze poziom 5-letniego przeżycia wynosi 80%;
 • przy umiarkowanie przerzutowym guzie i raku z przerzutami do węzłów chłonnych pięcioletnia przeżywalność wynosi tylko 60%.

Poziom 5-letniego przeżycia w zależności od stadium choroby:

 • Etap 1 (guz mniejszy niż 2 cm, nieobecne przerzuty) - 70-95%;
 • Etap 2 (guz 2-5 cm, nie ma przerzutów ani guza mniejszego niż 2 cm, a przerzuty występują w 4-5 węzłach chłonnych) - 50-80%;
 • Etap 3 (guz większy niż 5 cm, przerzuty w węzłach chłonnych) - 10-50%;
 • Etap 4 (guz o dowolnej wielkości, przerzuty w odległych narządach - kości, wątroba, płuca itp.) - 0-10%.

Poziom 10-letniego przeżycia w zależności od stadium choroby:

 • Etap 1 - od 60% do 80%;
 • Etap 2 - od 40% do 60%;
 • Etap 3 - od 0 do 30%;
 • Etap 4 od 0 do 5%.

Wysoce zróżnicowany / niskiego stopnia guz

Nowotwory złośliwe wyglądają inaczej pod mikroskopem. W niektórych przypadkach przypominają one normalną tkankę, ale w innych bardzo się od niej różnią. W zależności od tego, patolodzy i lekarze warunkowo dzielą złośliwe nowotwory na dwa typy:

 1. Wysoce zróżnicowane guzy zachowują wiele cech prawidłowych komórek i tkanek. Kiełkują do sąsiednich narządów i wystarczająco przerzutują.
 2. Nisko zróżnicowane guzy zawierają komórki i tkanki, które bardzo różnią się od normalnych. Zachowują się znacznie agresywniej, szybciej rozprzestrzeniają się po ciele.

Stopień zróżnicowania raka zależy od tego, jak szybko jest on w stanie rozprzestrzenić się w organizmie. A to z kolei wpływa bezpośrednio na rokowanie pacjenta. Ponadto nowotwory o niskim stopniu złośliwości reagują gorzej na radioterapię i chemioterapię. Onkolog bierze to pod uwagę przy komponowaniu programu leczenia.

Same w sobie terminy "wysoce zróżnicowane" i "mało zróżnicowane" są dość ogólne i nie mają wiele do powiedzenia. Aby uzyskać dokładniejszą ocenę, lekarze onkologii rozróżniają 4 stopnie różnicowania.

Jakie są stopnie różnicowania raka?

Wskaźnik stopnia zróżnicowania guza w onkologii jest zwykle oznaczony literą łacińską G. Istnieje pięć możliwych wariantów:

 1. Gx - nie można określić stopnia zróżnicowania.
 2. G1 - wysoce zróżnicowane nowotwory złośliwe.
 3. G2 - średni stopień zróżnicowania.
 4. G3 - guzy o niskim stopniu złośliwości.
 5. G4 jest niezróżnicowanym rakiem. Komórki nowotworowe utraciły wszystkie zewnętrzne objawy i funkcje normalnych komórek. Są do siebie podobne, jak dwie krople wody, ich jedynymi zajęciami są wzrost i rozmnażanie.

Tak wygląda ogólny schemat, ale w przypadku różnych rodzajów raka stopień zróżnicowania określa się na różne sposoby. Na przykład, podczas badania pod mikroskopem tkanki nowotworowej z piersi, bierze się pod uwagę obecność przewodów mlecznych, kształt i wymiary jąder komórkowych, aktywność podziału komórek. Każdy z trzech znaków jest punktowany, a następnie liczy się suma.

W raku gruczołu krokowego stosuje się specjalny system Gleasona. Zapewnia 5 gradacji, z których każda ma przypisaną określoną liczbę punktów, zgodnie z numeracją od 1 do 5:

 1. Skład guza obejmuje jednorodne gruczoły, jądra komórek zmieniają się w minimalnym stopniu.
 2. Struktura guza obejmuje gromadzenie gruczołów, które są rozdzielone septą od tkanki łącznej, ale są położone bliżej siebie niż w normie.
 3. Struktura guza obejmuje gruczoły, które mają inną strukturę i wielkość, tkanka guza kiełkuje do przegrody od tkanki łącznej i do sąsiednich struktur.
 4. Guz składa się z komórek bardzo różniących się od normalnych komórek. Guz wyrasta w sąsiednie tkanki.
 5. Guz składa się z niezróżnicowanych komórek.

Zazwyczaj rak gruczołu krokowego ma niejednorodną strukturę, dlatego lekarz powinien wybrać z listy dwie klasy, które występują w większości guza. Złóż punkty, otrzymana liczba określa stopień zróżnicowania.

Stopień zróżnicowania i stadium raka są takie same?

Różne wskaźniki są używane do opisania złośliwego guza. Podział, w zależności od stopnia zróżnicowania, jest tylko jedną z możliwych klasyfikacji.

Stadium raka określa się w zależności od trzech parametrów, które są oznaczone skrótem TNM: ile guz wyrósł w sąsiednich tkankach, czy rozprzestrzenił się do węzłów chłonnych i przerzuty.

Obecnie klasyfikacja nowotworów, w zależności od ich "portretu molekularnego", staje się coraz ważniejsza, szczególnie na późniejszych etapach.

Jaka jest różnica między leczeniem wysoce zróżnicowanego raka z rakiem o niskiej złośliwości?

Jednoznacznie na to pytanie nie będzie odpowiedzi, ponieważ rak jest zupełnie inny. W przypadku niektórych nowotworów złośliwych (na przykład raka piersi, raka prostaty), stopień różnicowania jest szczególnie ważny, w przypadku innych chorób nowotworowych wskaźnik ten zanika na drugim planie.

Ogólnie można powiedzieć, że nowotwory o niskim stopniu złośliwości są bardziej agresywne i wymagają bardziej agresywnego leczenia.

Przy sporządzaniu planu leczenia onkolog skupia się na wielu wskaźnikach: stadium raka, klasy, rodzaju i lokalizacji guza, jego „Portret molekularne” stanu zdrowia pacjenta oraz chorób współistniejących. Wczesna diagnoza znacznie zwiększa szanse na skuteczne leczenie, ale nawet w zaniedbanych przypadkach zawsze można pomóc, znacznie wydłużyć życie pacjenta.

Nagrywanie do konsultacji przez całą dobę

Wysoce zróżnicowany rak piersi

W przypadku raka piersi konieczne jest zrozumienie procesu złośliwego wzrostu tkanek nabłonka piersi, często przewody i zraziki są zaangażowane w proces patologiczny. Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją medyczną, rak piersi o wysokim stopniu złośliwości jest uważany za jeden z najczęstszych rodzajów nowotworów.

Ten proces nowotworowy nie ma specjalnych różnic strukturalnych w porównaniu z normalnymi tkankami gruczołów, podczas wzrostu nowotworu nie dochodzi do funkcji wytwarzającej gruczołów sutkowych.

Informacje ogólne

Struktura nowotworu i cechy procesu nowotworowego zależą bezpośrednio od cech strukturalnych i funkcjonalnych komórek, które go stworzyły. Guz pochodzący z nabłonka gruczołowego nazywa się gruczolakorakiem gruczołu sutkowego.

W zależności od stopnia zróżnicowania komórek (nowotworów złośliwych) w onkologii klinicznej zwykle wyróżnia się takie rodzaje zwyrodnienia nowotworów:

 • Wysoce zróżnicowany rak (stopień 1) - guz faktycznie nie różni się od prawidłowych tkanek).
 • Średnio zróżnicowana patologia raka (2 stopnia) zdalnie przypomina strukturalnie tkanki prawidłowe);
 • Słabo zróżnicowany rak (stopień 3) - różnica pomiędzy prawidłowej tkanki piersi guza widoczny zarówno na poziomie komórkowym i tkanek), proces ten ma najgorszą prognozę.

Objawy i diagnoza

Jeśli mówimy o klinicznych przejawach procesu onkologicznego, powinniśmy zwrócić uwagę na następujące zmiany:

 • zmiana kształtu i konturów piersi;
 • marszczenie się skóry;
 • wciągając smoczek do środka.

Mogą również występować takie objawy:

 1. Swędzenie.
 2. Peeling.
 3. Płonące doznanie.
 4. Hyperemia skóry.

Podczas badania palpacyjnego gruczołów w początkowym stadium wysoce zróżnicowanego raka można wykryć małe pieczęcie i guzki (nie większe niż 2 cm).

Uwaga, proszę! Pierwotne etapy raka piersi nie zawsze objawiają się jako charakterystyczny objaw. Z tego powodu, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do stanu organizmu, zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą-mammologiem. Po zebraniu historii i badaniu, lekarz będzie mógł ocenić stan i podać kierunek dalszych badań w celu potwierdzenia lub odrzucenia podejrzeń raka piersi.

Przeprowadzanie działań medycznych

Według danych onkologii klinicznej wśród różnych typów procesów nowotworowych, najlepszym rokowaniem jest wysoce zróżnicowany gruczolakorak gruczołu mlekowego. Postępowanie z pacjentami z gruczolakorakiem tej odmiany zależy bezpośrednio od przebiegu klinicznego procesu nowotworowego w każdym konkretnym przypadku.

Ważne! Taktyka leczenia jest bezpośrednio związana z wynikami trwających badań. Ważnym miejscem zajmują wyniki badań laboratoryjno-instrumentalnych, a także dane z analizy immunohistochemicznej, a także rozpowszechnienie procesu nowotworowego.

Tylko pierwsze etapy procesu nowotworowego można wyeliminować za pomocą operacji z późniejszą stabilną remisją. Do leczenia kolejnych etapów raka piersi stosuje się połączone metody wykorzystujące promieniowanie, hormonalną i chemioterapeutyczną.

Inwazyjny lub naciekający rak piersi

Rak piersi zajmuje drugie miejsce w strukturze umieralności na raka po raku płuc. Obecnie obserwuje się wzrost zachorowalności na raka piersi, ale kobiety w wieku poniżej 25 lat rzadko cierpią na tę chorobę. Genetyczne predyspozycje do raka piersi są jasno określone: ​​szanse na zachorowanie wzrastają, jeśli krewni cierpią na tę chorobę. Ponadto, czynniki ryzyka są jajniki, wczesna menarche, późna menopauza, brak parzystości, otyłość, długotrwałe stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych estrogensoderzhaschih, status dishormonal, alkoholizm, narażenie na czynniki rakotwórcze (promieniowanie, chemikalia).

Rak piersi częściej dotyka lewą pierś (stosunek 110: 100). Dwustronny rak piersi występuje tylko w 5% przypadków. Około połowa nowotworów złośliwych rozwija się w górnym zewnętrznym kwadrancie gruczołu mlekowego, niewiele ponad 20% występuje w guzach strefy centralnej i podmiejskiej. Nowotwory piersi rozwijają się z tkanki nabłonkowej (rak) i nie-nabłonkowej tkanki łącznej (mięsak).

Nieinwazyjny rak lub rak in situ rozwija się śródnabłonkowo w kanałach mlecznych lub płatach piersi, bez wpływu na błonę podstawną. Ta forma raka nie jest podatna na przerzuty i kiełkowanie w innych narządach i tkankach. Jednakże, wbrew równowadze dynamicznej organizmu, rak śródnabłonkowy nabywa zdolności do przerzutów i wzrostu inwazyjnego.

Inwazyjne lub naciekający raka (inwazyjny gruczolakorak scirrhous stałe, zmieszane i słabo zróżnicowane formy raka piersi) dotyczy nie tylko kanały lub zraziki gruczołu ale kiełkowania w normalnych tkankach i innych narządów. Nisko zróżnicowane raki z protokołem inwazyjnym występują dość agresywnie, z nawrotami i przerzutami w pachowych węzłach chłonnych. Inwazyjny rak zrazikowy rzadziej niż przewodowego i trudny do wykrycia, ponieważ gęstość guz jest praktycznie identyczna z gęstości otaczającej tkanki.

Rak piersi

1. Rak rdzeniasty. Występuje u 5% pacjentów z rakiem sutka, ma skłonność do szybkiego wzrostu, rzadko daje przerzuty, ma wyraźne granice, jest wyraźnie widoczny w ultrasonografii i mammografii. W przypadku szybkiego usunięcia, odpowiedniego promieniowania i chemioterapii, rokowanie jest korzystne.

2. Rak brodawkowaty. Występuje u 1-2% pacjentów, głównie kobiet w wieku powyżej 60 lat. Węzeł guza ma wyraźne kontury i wymiary około 2-3 cm, jest zlokalizowany w pobliżu brodawki sutkowej, wywołuje wydzieliny. Bardzo rzadko występują przerzuty.

3. Rak gruczołu kroczowego lub rak szyjki macicy występuje u 1% pacjentów z rakiem sutka. Ten wysoce zróżnicowany nowotwór nie jest podatny na nawrót i tworzenie przerzutów, jest bardzo wrażliwy na terapię hormonalną. Prognoza jest korzystna.

4. Rak śluzowy lub rak koloidalny występuje u kobiet w podeszłym wieku, charakteryzujący się utworzeniem wyraźnie zaznaczonego węzła guza o wymiarach 1 do 20 cm, składającego się z 75% śluzu nabłonkowego. Prognoza jest względnie korzystna.

5. Zrazikowy nowotwór rozwija się z płatków piersi, które produkują mleko matki. Często jest reprezentowana przez wieloogniskową edukację, w 30% przypadków dotyczy obu gruczołów. Na mammografii z reguły nie określono, klinicznie manifestuje się jako pieczęć z okolicy brodawki do pach. Wysoce wrażliwy na terapię hormonalną.

6. Rurkowy rak. Wysoce zróżnicowany guz występuje w 5-10% przypadków raka piersi, rzadko daje przerzuty, korzystne rokowanie, możliwe całkowite wyleczenie.

7. Gruczolak torbielowaty. Jest niezwykle rzadkie u kobiet 50-63 lat. Rozmiar takiego guza wynosi 1-3 cm, a im bardziej wyraźny jest składnik adenoidalny miąższu guza, tym korzystniejsze jest rokowanie.

8. Wydzielanie raka. Znany również jako rak młodzieńczy. Występuje głównie u dzieci i młodzieży. Guz jest wyraźnie zdefiniowanym węzłem o wielkości około trzech centymetrów, rzadko wywołującym przerzuty limfatyczne. Prognoza jest względnie korzystna.

9. Rak gruczołu krokowego lub rak apokrynowy występuje w 1% przypadków raka piersi. Często przerzutowuje do regionalnych węzłów chłonnych, ale postępuje powoli.

10. Rak płaskonabłonkowy. Klinicznie niewyjaśnione, rzadziej przerzuty. Makroskopowo jest to wolno rosnący węzeł guza o średnicy do 10 cm.

11. Choroba Pageta. Jest to rzadka postać nowotworu, w którym występują zmiany w naskórku sutków i dużych kanałach piersi. Choroba Pageta jest prawie zawsze połączona z wewnątrzmacotorowym rakiem piersi, rzadziej - z inwazyjnym rakiem.

12. Rak rozwijający się z gruczolakowatości liściowatej. Guz liścia (filokształtny) piersi rozwija się ze zrębu wewnątrz płatków piersi, podobnie jak gruczolakowłókniak, ale w przeciwieństwie do niego może być złośliwy. Jednakże guz pseudofiloidowy jest najczęściej wysoce zróżnicowany i nie daje przerzutów. Bardzo rzadko występują agresywne cystosarcomy o niskim stopniu złośliwości, które mają zdolność do nawrotów i przerzutów w sposób krwiotwórczy.

Mięsaki piersi

Nowotwory tego typu występują rzadziej w raku, charakteryzują się szybkim wzrostem, osiągając znaczne rozmiary. Mięsak charakteryzuje się krwiotwórczymi przerzutami w kościach i płucach. Morfologicznie odróżnić tłuszczakomięsak, chrzęstniakomięsak, włókniakomięsak, neyrosarkomu, kostniakomięsaka, rabdosarkomu, złośliwy mięsak tkanek włóknistych, angiosarcoma i inne typy mięsaków. Leczenie jest złożone. chirurgiczne usunięcie guza, radioterapia, brachyterapia, terapia hormonalna, chemioterapia.

Oprócz wymienionych rodzajów raka piersi istnieją również mieszane formy raka, co sprawia, że ​​diagnostyka jest jeszcze trudniejsza.

Częste oznaki inwazyjnego raka piersi

W przypadku wszystkich postaci inwazyjnego raka piersi występują typowe objawy:

Infiltracja raka o dowolnej strukturze histologicznej może rosnąć w piersiach na różne sposoby;

z biegiem czasu guz może uzyskać ustalone położenie z powodu wrastania do głębokiego powięzi klatki piersiowej;

wzrost guza w kierunku skóry prowadzi do pojawienia się deformacji gruczołu mlekowego (retrakcji, ubytków na skórze piersi);

Zaangażowanie w proces nowotworowych naczyń chłonnych prowadzi do zaburzeń drenażu limfatycznego i wysokiej wygląd obrzęku limfatycznego, z których skóra gęstnieje piersi zaczyna się odklejać;

gdy duże kanały mleczne są zaangażowane w proces nowotworowy, sutek wciąga;

z wieloma uszkodzeniami naczyń limfatycznych występuje ostry obrzęk, tkliwość i przekrwienie gruczołu mlekowego. Takie objawy często łączy się z pojęciem "raka zapalnego".

Rokowanie w przypadku guzów piersi

Prognozy dotyczące inwazyjnego raka piersi zależą od wielu różnych czynników. Co do zasady, przy szybkim wykrywaniu i leczeniu guzów o wielkości do 2 cm, rokowanie jest korzystne. Ponadto rokowanie w przypadkach, w których nowotwór nie towarzyszy przerzutów regionalnych węzłów chłonnych jest bardzo zróżnicowana, to ma dużą liczbę receptorów estrogenów i progesteronu, wrażliwych na Herceptin. Niekorzystna wartość prognostyczna ma takie objawy, jak obrzęk limfatyczny, wzrost guza w tkance, liczne ogniska wzrostu guza i odległe przerzuty.

Gruczolakorak piersi lub gruczołowy rak piersi, co to jest?

Gruczolakorak sutka jest chorobą onkologiczną, najczęściej występującą u kobiet. Głównym powodem, dla szybkiego rozwoju tego typu nowotworu jest uważane za ograniczenie czasu i zmniejszenie płodności podawania, jako głównego czynnika w padania uważane niewydolność hormonalną i niepłodność.

Gruczolakorak lub rak gruczołowy to złośliwa formacja, która rozwija się z gruczołowych komórek nabłonkowych piersi.

Rak piersi

Czym jest rak piersi? Ten typ choroby obejmuje dwa rodzaje chorób:

 1. Rak płaskonabłonkowy piersi - pojawia się zwyrodnienie płaskiego nabłonka.
 2. Gruczolakorak lub rak gruczołowy - występuje zwyrodnienie nabłonka gruczołowego.

Gruczolakorak jest bardziej powszechny niż rak płaskokomórkowy.

Według badań medycznych liczba kobiet cierpiących na raka piersi stale rośnie. Wynika to ze zmiany stylu, jakości i stylu życia ludności w krajach uprzemysłowionych. Ponadto, do ważnych czynników, możemy odnieść się do zmniejszenia wskaźnika urodzeń i czasu karmienia piersią dziecka

Gruczolakorak piersi występuje u co 30 kobiet w wieku od 20 do 90 lat.

Przyczyny gruczolakoraka piersi:

 • dziedziczna predyspozycja;
 • uraz gruczołów mlecznych;
 • niepłodność;
 • guzy gruczołów mlecznych o dobrej jakości;
 • onkologia innego narządu;
 • torbielowata torbielowata torbiel;
 • zwiększone tło promieniowania;
 • niewydolność układu hormonalnego organizmu, która może być spowodowana przez różne czynniki. Na przykład: późny poród, wczesne dojrzewanie, późna menopauza, przyjmowanie leków hormonalnych;
 • nieważna rola takich szkodliwych nawyków jak: palenie, nadużywanie napojów alkoholowych, niedożywienie.

Rodzaje gruczolakoraka piersi

Gruczolakorak gruczołu mlekowego dzieli się na: częstość występowania, lokalizację guza, objawy kliniczne.

W zależności od stopnia różnicowania onkocell występują 3 rodzaje raka:

 • wysoce zróżnicowany gruczolakorak. Ten typ gruczolakoraka charakteryzuje się podobieństwem struktur zdrowych i uszkodzonych komórek. Gdy zostanie wykryty wysoce zróżnicowany gruczolakorak, na wczesnym etapie jego rozwoju jest on z powodzeniem leczony. Prawie nigdy nie daje przerzutów;
 • umiarkowanie zróżnicowany rak piersi lub umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak. Bardziej przypomina wysoce zróżnicowany gruczolakorak, ale w tej postaci występuje wyraźne rozróżnienie między komórkami zdrowymi a dotkniętymi. Umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak występuje umiarkowanie ciężko, ale z wysokim ryzykiem różnych powikłań. We wczesnym stadium rozwoju daje przerzuty do układu limfatycznego organizmu;
 • nisko zaawansowany rak piersi lub gruczolakorak niskiego stopnia. Różnica polega na szybkim wzroście guza, wczesnych przerzutach, trudnościach w leczeniu, rozczarowującym rokowaniu i bardzo niskim przeżyciu. Dotknięte komórki mają całkowitą różnicę od zdrowych na wszystkich poziomach.

Guz pod mikroskopem

W zależności od umiejscowienia guza, gruczolakorak dzieli się na:

 • przewód (guz w przewodzie piersiowym);
 • zrazikowym lub zrazikowym (guz z lobules gruczołów mlecznych).

W zależności od klinicznych objawów gruczolakoraka występują:

 • Zapalny lub gruczolakorak podobny do zapalenia gruczołu sutkowego. Wzrost nowotworu występuje w naczyniach limfatycznych skóry. Charakterystyczne objawy tego rodzaju raka sutka: zaczerwienienie skóry gruczołów sutkowych, zagęszczenie, zapalne ogniska skóry, przywodzące na myśl różańce, gorączkę.
 • Modularny gruczolakorak. Inwazyjny złośliwy nowotwór o dużych rozmiarach, często o niskim stopniu złośliwości, czyli o niskiej zdolności do wzrostu i rozprzestrzeniania się przerzutów.
 • Gruczolakorak brodawkowaty gruczołu sutkowego Inwazyjne intraprotekcyjne tworzenie się złośliwej natury. Gatunek ten jest bardzo rzadki.
 • Ochronny naciekowy gruczolakorak - towarzyszy mu powstawanie gniazd i prążków onkocell, które są otoczone warstwą gęstego zrębu.
 • Rurowy (z rurową strukturą). Guz ma niewielki rozmiar (do 2 cm) i powolny wzrost. Rozpoznanie tego rodzaju onkologii jest raczej trudne ze względu na brak objawów.
 • Powoduje chorobę - pokonanie złośliwego guza brodawki sutkowej i otoczki.

Gruczolakorak: objawy i oznaki

Gruczolakorak, objawy tego rodzaju onkologii mogą się różnić w zależności od postaci choroby, ponieważ istnieje kilka faz rozwoju tego typu patologii. Mimo to istnieją powszechne objawy gruczolakoraka.

Podczas badania i dotykania piersi można znaleźć pieczęć dowolnej wielkości. Najczęściej nowotwór zlokalizowany jest w dolnej części piersi, to znaczy pod brodawką, ale nie jest konieczne wykluczenie lokalizacji guza w innych częściach gruczołów sutkowych. Gruczoł mleczny, który zawiera nowotwór złośliwy, jest nieodłącznie związany ze zmianą kształtu i wielkości. Pierś może się zaplątać, zmienić gęstość, skóra staje się pomarszczona, a zmienia kolor, może mieć kolor żółty, czerwony lub niebieski. Na powierzchni można zobaczyć wygląd.

Ponadto podczas badania można zauważyć rozbieżność konturów, rozmiar piersi może się zmienić, gruczoły piersiowe mogą znajdować się na różnych poziomach, stać się wypukłe lub odwrotnie. Pod pachami znajdują się powiększone węzły chłonne, ponieważ ten typ patologii charakteryzuje się rozwojem małych kulek o różnej wielkości i konsystencji. Warto również zauważyć, że syndrom bólu występuje na późniejszym etapie choroby.

Objawy złośliwego guza podczas badania sutka i otoczki są manifestowane przez wydzieliny z brodawki, które zwykle nie powinny być wyjątkiem ciąży i laktacji. Dość często tego rodzaju onkologia gruczołów sutkowych, takich jak gruczolakorak, przebiega bezobjawowo, a chorobę można rozpoznać tylko przy pomocy ultradźwięków. Należy stwierdzić, że wizyta u ginekologa i przejście USG powinny być systematyczne co najmniej raz w roku.

Etapy gruczolakoraka gruczołów sutkowych

 1. Gruczolakorak pierwszego stopnia - wielkość nowotworu ma nie więcej niż 2 cm średnicy. Nie ma odległych przerzutów i chorych węzłów chłonnych. Przetrwanie przez 5 lat wynosi 85%.
 2. Stadium 2 gruczolakorak - guz powiększa się i może osiągnąć 5 cm średnicy. Nie ma przerzutów do odległych narządów. Za pomocą palpacji można wyczuć powiększone ruchome węzły chłonne w okolicy pachowej i nadobojczykowej. Prognoza przetrwania nie przekracza 65%.
 3. Stadium 3 gruczolakorak - guz znacznie się powiększa. Rozmiar nowotworu może osiągnąć 5 i więcej centymetrów średnicy. Za pomocą badania palpacyjnego badane są węzły chłonne znajdujące się poza pachami pachowymi. Odległe przerzuty nie są wizualizowane. Prognoza przetrwania nie przekracza 40%.
 4. Gruczolakorak stopnia 4. - na tym etapie rozwoju patologii dochodzi do odległego przerzutu do innych narządów ciała. Prognoza nie przekracza 10%.

Rozpoznanie gruczolakoraka sutka

Wykrycie gruczolakoraka nie jest procedurą bardzo skomplikowaną, wszystko zależy od objawów i oznak, które prowadzą pacjentów do odwiedzenia placówek medycznych i które często nie występują we wczesnych stadiach choroby.

Aby wykryć raka piersi, musisz przejść przez następujący zestaw procedur:

 1. badanie fizykalne pacjenta z obowiązkowym obmacywaniem gruczołów mlecznych;
 2. mammografia - to główna metoda diagnostyczna do badania gruczołów sutkowych. Przy pomocy tego typu diagnozy pobierana jest migawka, która pozwala na bardziej szczegółowe zbadanie struktury złośliwego formowania, jeśli takie istnieje. Mammografia jest wykonywana dla kobiet po 40 latach. Mammografia wykonywana jest za pomocą MRI i CT, a także badania rentgenowskiego;
 3. USG - umożliwia odróżnienie gruczolakoraka od różnych nowotworów torbielowatych tego narządu;
 4. Doktografiya - badanie rentgenowskie przewodów mlecznych. Specjalna ciecz jest wprowadzana do obszaru gruczołu mlekowego i określa się stopień jej przepuszczalności;
 5. Oncomarkers - badanie krwi żylnej na niektórych markerach.

Jeśli powyższe metody diagnozy nie wyjaśniły obrazu, lekarz-lekarz zalecił biopsję cienkoigłową lub trepanobiopsję. Próbki zajętych tkanek nowotworowych są przesyłane do laboratorium w celu wykonania badania cytologicznego i histologicznego, po czym diagnoza zostaje potwierdzona.

Leczenie gruczolakoraka gruczołu sutkowego

Zasada leczenia jest określana po dokładnym badaniu, które określa stadium gruczolakoraka, przebieg choroby, agresywność i stopień zaangażowania węzłów chłonnych lub innych ważnych narządów. We współczesnej medycynie istnieje kilka podstawowych metod leczenia onkologii onkologicznej, które można stosować osobno lub w kompleksie.

Radykalna metoda leczenia. Metoda, w której stosowane są dwa rodzaje operacji:

 • mastektomia - w trakcie tej interwencji chirurgicznej usuwa się cały gruczoł mleczny z okolic węzłów chłonnych i błonnika;
 • Lumpektomia - operacja oszczędzająca narządy, w której guz zostaje usunięty do zdrowej tkanki, zostaje zachowana pierś.

Przeciwwskazania do interwencji chirurgicznej:

 • zapalny rak naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych;
 • obrzęk piersi;
 • obrzęk rąk;
 • przerzuty w węzłach chłonnych;
 • przerzuty w odległych narządach.

Hormonalne leczenie gruczolakoraka piersi

Zastosowanie terapii hormonalnej jest możliwe tylko w przypadku wrażliwości na hormony płciowe w komórkach nowotworowych. Specjalne preparaty "Antagoniści" negatywnie wpływają na komórki nowotworowe, co prowadzi do poprawy zdrowia pacjenta.

W przypadku kobiet w okresie przedmenopauzalnym stosuje się następujące leki:

 • "Aminoglutethimide";
 • "Tamoksyfen";
 • Hydrokortyzon;
 • Octan Leuprolidu.

Mianowanie po menopauzie:

 • "Octan megestrolu";
 • "Aminoglutethimide";
 • "Diethylstilbystrol";
 • "Tamoksyfen";
 • Octan Leuprolidu.

Żadne leczenie nowotworu złośliwego nie może obejść się bez takiej grupy leków, jak leki cytostatyczne lub cytostatyczne, które są zdolne do niszczenia komórek nowotworowych. Chemioterapia może zmniejszyć ryzyko wystąpienia przerzutów i nawrotów choroby. Chemioterapia raka piersi (gruczolakorak) obejmuje następujące schematy leczenia:

 • "Cyklofosfan" (cyklofosfamid);
 • "Fluorouracyl";
 • "Metotreksat".

W przypadku ryzyka nawrotu najczęściej stosowanym kursem chemioterapii jest:

 • "Cyklofosfan";
 • "Fluorouracyl";
 • Chlorowodorek doksorubicyny.

W przypadku raka z przerzutami:

We współczesnym świecie istnieje wiele rodzajów leczenia radiacyjnego, które mogą zniszczyć dotkniętą tkankę, nie wpływając jednak na zdrowie. Guz zmniejsza się, co umożliwia przeprowadzenie operacji. Leczenie chirurgiczne jest często stosowane w połączeniu z radioterapią w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa nawrotu choroby.

Rokowanie dla gruczolakoraka gruczołu sutkowego

Najkorzystniejsze rokowanie daje leczenie adenokarcyną, która jest silnie zróżnicowana, o średnicy nie przekraczającej 2 cm, nie kiełkuje w otaczających tkankach i nie daje przerzutów.

Pięcioletnia przeżywalność:

 • jeśli guz nie ma charakteru inwazyjnego - 95%;
 • guz o słabym przerzucie - 80%;
 • z umiarkowanie przerzutowym złośliwym tworzeniem i gruczolakorakiem z przerzutami w węzłach chłonnych - 60%.

Prognoza na 10-letnie przeżycie w zależności od stadium raka piersi:

 • Rak piersi 1 stopnia - od 60% do 80%;
 • II etap raka piersi - od 40% do 60%;
 • Rak piersi 3 stopnia - od 0 do 30%;
 • Etap 4 raka piersi od 0 do 5%.

Zapobieganie gruczolakorakowi sutka

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi (gruczolakorak), potrzebujesz:

 • samodzielnie przeprowadzać badanie i palpację gruczołów mlecznych co najmniej raz w miesiącu;
 • regularnie co najmniej raz w roku, po ukończeniu 18 lat, aby odwiedzić lekarzy ginekologów i lekarzy mammografów, a także wykonać USG i mammografię;
 • w obecności jakichkolwiek chorób okolicy narządów płciowych i gruczołów mlecznych - aby leczyć je w odpowiednim czasie;
 • Aby monitorować dietę, korzystaj wyłącznie ze świeżej i zdrowej żywności;
 • Wyeliminuj złe nawyki, takie jak palenie, nadużywanie alkoholu, narkotyków;
 • kontrolować wagę.

Na ile użyteczny był dla ciebie artykuł?

Jeśli znajdziesz błąd, po prostu go podświetl i naciśnij Shift + Enter lub kliknij tutaj. Dziękuję bardzo!

Dziękuję za wiadomość. W najbliższym czasie poprawimy błąd

O Nas

Większość chorób onkologicznych jest niebezpiecznych, ponieważ są doskonale ukryci w przypadku innych dolegliwości. W początkowej fazie rak płaskonabłonkowy ma prawie takie same objawy z innymi chorobami skóry.

Cotygodniowe wiadomości