Rokowanie w przypadku raka pęcherza moczowego

Liczba i rodzaj złośliwych komórek, ich późniejsza integracja z guzem, jego wymiary, a także rozprzestrzenianie się na inne części ciała, określają prognoza raka pęcherza moczowego. Wynik choroby w dużej mierze zależy od poziomu kiełkowania zmutowanego procesu w tkance narządu, a także od specyficzności gatunku.

Czym jest niebezpieczna onkologia pęcherza?

Większość rodzajów nowotworów dróg moczowych zaczyna się od wewnętrznej powłoki, która nazywa się nabłonkiem dróg moczowych. Istnieją jednak inne wysoce inwazyjne postacie onkologiczne: rak płaskokomórkowy, gruczolakorak, rak drobnokomórkowy.

W miarę rozwoju złośliwego procesu zaczyna on wpływać na głębsze warstwy układu moczowego.

Z biegiem czasu guz nowotworowy wyrasta poza sam pęcherz i wpływa na pobliskie struktury, w szczególności:

 1. Układ moczowy: nerka, moczowód, cewka moczowa.
 2. Bliskie lub odległe węzły chłonne.
 3. Kości, płuca, wątroba.

Dlatego choroba onkologiczna na bardziej zaawansowanych stadiach jest trudna do leczenia.

Ile żyć z rakiem pęcherza moczowego (etapami)?

Pierwszy etap raka dróg moczowych przedstawia bardzo wysoką perspektywę długoterminowej długości życia. Takie prognozy dla raka pęcherza moczowego na tym etapie wynikają z faktu, że złośliwy proces skupia się tylko na wewnętrznej warstwie.

Pierwszy etap ma dwa główne podgatunki, od których zależy rokowanie:

 1. Nieinwazyjny rak brodawkowaty, znany z niskiego potencjału złośliwego.
 2. Guz, który wyrósł z warstwy komórek wyściełających pęcherz do dolnej tkanki łącznej.

Tak więc około 90 pacjentów obu płci na 100 (90%) będzie żyło przez co najmniej 5 lat po wstępnej diagnozie. 80% pacjentów żyje po 10 latach lub więcej.

W drugim etapie procesu złośliwego dane dotyczące przeżycia są nieznacznie zmniejszone. Spowodowane jest to zmianą stanu uszkodzenia narządów rakowych.

Oczekiwana długość życia pacjenta jest związana z określonymi warunkami:

 1. Czy guz urósł do warstwy mięśniowej i jak głęboko.
 2. W jakiej części warstwy mięśniowej jest obserwowana - wewnętrzna lub zewnętrzna. Z wewnętrznymi obrażeniami szanse są większe.
 3. Jeśli rakowa zmiana jest obserwowana w co najmniej jednym małym węzłem chłonnym miednicy, szanse na przedłużenie życia, niestety, bez odpowiedniego leczenia, mogą zostać zmniejszone.

W drugim etapie raka prawie 50 mężczyzn na 100 (50%) i 30 kobiet na 100 (30%) będzie nadal żyć przez 5 lat lub dłużej. Bariera dziesięcioletnia zostanie pokonana przez 35% przedstawicieli mężczyzn i 20% przez kobiety.

W trzecim etapie, jeśli rozpoznano raka pęcherza, prognoza jest niekorzystna. Wynika to z faktu, że guz wyrósł już do warstwy mięśniowej narządu i do otaczającej tkanki tłuszczowej. Jednak czas trwania życia zależy od takich czynników, jak:

 1. Lekki wzrost, zauważalny tylko za pomocą mikroskopu.
 2. Guz jest wystarczająco duży i zauważalny nawet bez mikroskopu.
 3. Proces nowotworowy obserwuje się w 2 lub więcej węzłach chłonnych.

Około 30 mężczyzn na 100 lub więcej niż 15 kobiet z pewnością będzie żyło przez 5 lat lub więcej po postawieniu diagnozy.

Wskaźniki przeżywalności w czwartym etapie są znacznie zmniejszone. Guz rozwinął się poza tkankę tłuszczową i przerzuty do pobliskich narządów lub struktur, w szczególności u mężczyzn cierpiących na gruczoł krokowy, u kobiet z macicy, a także z tkanki kostnej lub ściany brzucha. Wtórne ogniska onkologii można zaobserwować w innych, bardziej odległych narządach i węzłach chłonnych.

Według statystyk, tylko 10 pacjentów obu płci pozostanie przy życiu po 5 latach. W dziesięcioletniej prognozie dane są bardzo skąpe.

Ważne informacje: Rak pęcherza u mężczyzn

Czynniki, od których zależą szanse przeżycia

Przede wszystkim należy zrozumieć, że prognozowanie długości życia jest warunkowe. Indukowane liczby oznaczają, że głównie taka liczba pacjentów przeżyje określony czas. Ale wszystkie wskaźniki są bardzo ogólne, a każdy indywidualny przypadek jest wysoce indywidualny. Stanowią one jedynie okazję do zrozumienia sukcesu leczenia, a szanse są całkowicie indywidualne, jak już wspomniano.

Większość nowotworów złośliwych układu moczowego rozpoznaje się w okresie, w którym znajduje się w dolnej warstwie tkanek wyściółki. Perspektywy tej choroby są bardzo dobre.

Rokowanie w przypadku raka pęcherza zależy od takich warunków:

 1. Etapy raka w momencie rozpoznania. W każdym indywidualnym przypadku definicja szans na przeżycie będzie inna.
 2. Rodzaj nowotworu dróg moczowych, ustalony w drodze badań diagnostycznych komórek i tkanek nowotworowych.
 3. Stopień rozprzestrzeniania się procesu nowotworowego w wyściółce pęcherza lub innych strukturach.
 4. Ilości i średnica guzów.
 5. Klasa komórek reprezentujących różne typy raka.
 6. Czy są inwazyjne zmiany w wyściółce narządu.
 7. Podstawową jest choroba lub nawrót. Dzięki formie nawrotu szanse na przeżycie są mniejsze.

Jak przedłużyć życie w raku pęcherza?

Wzrost średniej długości życia takich pacjentów osiąga się w następujący sposób:

 • Terminowa i dokładna diagnoza:

Nowotwór złośliwy we wczesnych stadiach jest uważany za patologię możliwą do leczenia. Im wcześniej ustali się ostateczna diagnoza, tym skuteczniejsza jest terapia przeciwnowotworowa.

 • Operacja chirurgiczna:

Według statystyk radykalna interwencja nawet w późnych fazach choroby może znacznie wydłużyć życie pacjenta. W takich przypadkach eksperci zalecają minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne, których zaletą jest niski uraz i krótki okres rehabilitacji.

 • Radioterapia pooperacyjna i chemioterapia:

Napromieniowanie regionu patologicznego za pomocą wysoce aktywnego promieniowania radiologicznego niszczy pozostałe komórki nowotworowe po operacji. Systemowy odbiór leków cytotoksycznych jest uważany za środek zapobiegawczy w rozwoju wtórnej onkoformacji w odległych strukturach ciała.

 • Zgodność ze specjalną dietą:

Onkobolnym muszą jeść żywność bogatą w warzywa, owoce, a zatem witaminy, minerały i inne substancje biologicznie czynne.

 • Aktywacja obrony organizmu:

Rak pęcherza moczowego, którego prognoza jest wątpliwa, wymaga natychmiastowej immunostymulacji. Można to zrobić za pomocą leków i metod tradycyjnej medycyny.

Bardzo ważna jest również odmowa nadużywania mocnych napojów alkoholowych i palenia tytoniu.

Długość życia z rakiem pęcherza

Lekarz może z grubsza powiedzieć o oczekiwanej długości życia z rakiem pęcherza moczowego po badaniu, ale należy wiedzieć, że jego odpowiedź będzie oparta na średnich danych statystycznych.

Czynniki wpływające

Po rozpoznaniu tej choroby oczekiwana długość życia różnych ludzi zależy od stopnia wykrytej choroby, tendencji jej dalszego rozwoju, rodzaju samego nowotworu. Lekarze powinni wziąć pod uwagę następujące czynniki, które mogą wpływać na długość życia pacjenta:

 1. Na jakim etapie rozwoju wykrywa się złośliwe formowanie.
 2. Wiek pacjenta z rozpoznaniem raka pęcherza.
 3. Identyfikacja towarzyszących dolegliwości u pacjenta.
 4. Możliwy poziom opieki medycznej.
 5. Wybrana metoda leczenia itp.

Podsumowując uzyskane dane i znając średnie dane statystyczne, lekarze będą w stanie oszacować w przybliżeniu, jak długo dany pacjent będzie żyć.

Oznaczanie przeżycia

Ten termin wskazuje procent osób, które przeżyły po postawieniu diagnozy w pewnym okresie czasu. Zwykle statystyki są zestawiane dla takich chorób na roczny, pięcioletni i dziesięcioletni okres przeżycia. Najczęściej lekarze kierują się pięcioletnią liczbą, która wyraża liczbę pacjentów w procentach, że zdołali oni przeżyć więcej niż pięć lat, odkąd zdiagnozowali nowotwór złośliwy na pęcherzu.

Istnieje również coś takiego jak względne przeżycie, które pokazuje, że niektórzy pacjenci przez jeden lub inny okres czasu zmarli nie na nowotwory złośliwe wykryte podczas badania diagnostycznego, ale na inne towarzyszące dolegliwości. Dlatego względna żywotność pacjentów z nowotworem jest obliczana w procentach w porównaniu do osób, które nie chorują na raka.

Zgodnie ze średnimi danymi statystycznymi względne przeżycie w okresie pięciu lat z rakiem pęcherza moczowego wynosi od 77 do 77,4% dla różnych regionów.

Ale nie musisz w pełni polegać na tych liczbach, ponieważ długość życia pacjenta zależy od różnych przyczyn, ale największy wpływ ma przede wszystkim stan i zasięg złośliwego wzrostu na uszkodzonym pęcherzu.

Etapy choroby

Statystyki mówią:

 1. Na początkowym, zerowym etapie, 98,8% osób przeżywa diagnozę. Jeśli rak zostanie wykryty podczas pierwszego etapu, 87,6% przeżyje przez pięć lat. U pacjentów z drugim stadium nowotworu co najmniej 62% ludzi może żyć przez pięć lub więcej lat.
 2. Im cięższy, trzeci stopień zmniejsza odsetek osób, które przeżyły po rozpoznaniu, do 45%. Najcięższy czwarty stopień porażki nowotworowego guza pęcherza może pozostawić przy życiu po badaniu przez pięć lat, tylko 16% całkowitej liczby ludzi.

Wiek i płeć pacjenta

Przeżycie znacznie zależy od wieku pacjenta. Jak pokazuje praktyka medyczna, im starszy pacjent, tym mniej nadziei na przetrwanie tej osoby przez pięć lat.

Ważną rolę odgrywa również płeć pacjenta. W ciągu pierwszych pięciu lat od rozpoznania kobiety częściej niż mężczyźni umierają na raka pęcherza. Jeśli pobierzesz dane statystyczne w zależności od płci i wieku pacjenta, otrzymasz następujące informacje:

 1. Przetrwanie mężczyzn w wieku 15-49 lat wynosi 70%, a kobiet - 52%.
 2. Jeśli dana osoba ma od 50 do 59 lat, płeć męska przeżywa 67%, a płeć żeńska - 60%.
 3. Żywotność w wieku 60-69 lat połowa ludzkości sięga 65%, a kobieta 58%.
 4. W wieku od 70 do 79 lat i silnego seksu, a kobiety żyją pięć lat lub więcej - po 48%.
 5. Przeżywalność mężczyzn w wieku 80-99 lat wynosi 45%, a kobiety - około 38%.

Rodzaj raka

Jeśli zidentyfikowany zostanie brodawkowaty nowotwór T1, który jest związany z tak zwanym płaskim rakiem, wówczas rokowanie dla ludzi będzie wyjątkowo niekorzystne. Ten rodzaj złośliwego nowotworu w 65 do 90% przypadków daje nawroty, które charakteryzują się szybkim wzrostem uszkodzenia całej warstwy mięśniowej na zajętym narządzie w 72% przypadków.

Jeśli u pacjenta zdiagnozowano raka płaskokomórkowego na pęcherzu, stadium samego guza nie ma decydującego znaczenia. Pięcioletnie przeżycie pacjentów z tego typu zmianami nowotworowymi w typie T1 zwykle nie przekracza 65%. Jeśli etap T2 już nadszedł, 58% ludzi przeżyje. W przypadku typu T3 i T4 liczba osób, które przeżyły w ciągu pięciu lat, zwykle nie przekracza 18,5%.

 1. Na pierwszym stopniu - około 63%.
 2. Podczas drugiego stopnia - 51,7%.
 3. W trzecim stopniu tylko 34% pacjentów przeżywa pięć lat.

Jeśli dana osoba zostanie zdiagnozowana z rakiem małych komórek na pęcherzu, rokowanie będzie niekorzystne, ponieważ ten typ choroby jest zwykle diagnozowany na ostatnim etapie rozwoju. Średni wskaźnik takiego raka wynosi 1,8 roku po wykryciu guza. Pięcioletnia żywotność w pierwszych trzech stadiach rozwoju nowotworu wynosi odpowiednio 65%, 14,8%, 10,9%.

Ryzyko przenikania przerzutów z pęcherza do innych narządów zależy od przebiegu procesów w guzie.

W pierwszym stopniu wynosi średnio 3%, a drugi - 6-8%, a na trzecim stopniu ryzyko wzrasta do prawie 60%. Ta progresja guza nowotworowego znacznie zmniejsza życie ludzi. W niektórych przypadkach spada on o 25-30%.

Wszystko zależy więc od szybkiego wykrycia choroby i wielu czynników, które wpływają na średnią długość życia pacjenta w ciągu najbliższych pięciu lat po zdiagnozowaniu tej groźnej dolegliwości.

Rak pęcherza - prognoza przeżycia

Częstotliwość raka pęcherza

Rak pęcherza według statystyk zajmuje 11 miejsce wśród nowotworów złośliwych u kobiet. Wśród patologii onkologicznych przedstawicieli mężczyzny zajmuje 5 miejsce. Na świecie zdiagnozowano 19 przypadków raka pęcherza moczowego u 100 000 osób.

Rak pęcherza moczowego - rokowanie

Prognozy dotyczące raka pęcherza moczowego zależą od takich czynników:

stadium i rozległość raka pęcherza;

poziom opieki medycznej;

Pięcioletnie przeżycie w zależności od stadium raka pęcherza przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Przetrwanie w ciągu pięciu lat na różnych etapach nowotworu złośliwego pęcherza moczowego

Prognozy dotyczące przeżycia w tej patologii zależą od ryzyka progresji guza, tj. Od szybkości kiełkowania guza do głębokości ściany narządu i pobliskich narządów, a także od rozwoju przerzutów. U pacjentów ze zdiagnozowanym pierwszym lub drugim stopniem raka wynosi on od 2% do 4%. Przy trzecim stopniu raka wynosi od 33% do 64%.

Prognozowanie przeżycia w raku pęcherza zależy od wieku i płci pacjenta. Można to zobaczyć na histogramie.

Zależność prognozy dla raka pęcherza na histologicznej strukturze guza

Jakie są prognozy dla raka pęcherza moczowego in situ? Jeśli pacjent ma raka brodawkowatego w stadium T1, co jest związane z rakiem płaskokomórkowym, rokowanie jest wyjątkowo niekorzystne. Nawrót występuje w 62-93% przypadków. U 55-75% pacjentów guz gwałtownie się rozwija i wpływa na warstwę mięśniową pęcherza moczowego.

Na etapie T1 w raku płaskonabłonkowym pięcioletnia przeżywalność wynosi 55%, a na etapie T2 - 67%. Gdy rak płaskokomórkowy jest wykryty w stadiach T3 i T4 liczba ta jest taka sama - 19%.

I tak wygląda pięcioletni wskaźnik przeżywalności w stopniach:

a. pierwszy stopień - 61%

Rokowanie w raku pęcherza małych komórek jest niekorzystne, ponieważ ten typ histologiczny guza jest zwykle diagnozowany na późniejszych etapach. Według stopnia zaawansowania guza rokowanie na pięć lat jest następujące:

a) na pierwszym stopniu - 64%

b) w drugim stopniu - 15%;

c) na trzecim stopniu - 11%.

Uzależnienie prognozy przeżycia od stosowanych metod

Do diagnozowania raka pęcherza stosuje się nowoczesne metody badawcze. Wykonuj takie rodzaje USG:

W przypadku guzów mierzących więcej niż pięć milimetrów, informatywność takiego badania wynosi 82%. Cystoskopia z diagnostyczną resekcją guza pozwala postawić prawidłową diagnozę w 99% przypadków. Pouczające jest badanie cytologiczne popłuczyn z pęcherza, ponieważ w moczu w 100% przypadków z nowotworem zawiera komórki atypowe.

Jednak w 21% przypadków wyniki badania mogą być błędne. Najnowocześniejszą metodą wczesnego diagnozowania raka pęcherza moczowego jest wykrywanie onkarkerów. Są pozytywne u 100% pacjentów z rakiem ciała.

Rak pęcherza u mężczyzn. Przetrwanie

Prognozy dotyczące przeżycia mężczyzn z rakiem pęcherza moczowego zależą od ich anamnestycznych danych, warunków życia i pracy. Dla mężczyzn ważne są takie czynniki ryzyka rozwoju raka pęcherza moczowego:

1. Kontakt z aromatycznymi aminami. Dotyczy to mężczyzn pracujących z prasami drukarskimi, w przemyśle gazowym i metalurgicznym, w produktach farb i lakierów. Prognozy dotyczące częstości występowania raka pęcherza moczowego pogarszają się 2,6 raza.

2. Tytoń i wyroby tytoniowe. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko zachorowania na raka pęcherza o czynnik 2 i zmniejsza współczynnik przeżycia o współczynnik 1,5.

3. Obecność zapalenia pęcherza i złogów pęcherza moczowego, a także instalacja cewnika moczowego, prowadzą do powstania guza i 1,6-krotnego zmniejszenia przeżywalności.

4. Brodawczak pęcherza moczowego zwiększa ryzyko zachorowania na raka 2,1 razy.

5. Wrodzone wady rozwojowe narządu zwiększają ryzyko zachorowania na raka o 1,7 razy.

Pięcioletni wskaźnik przeżywalności u mężczyzn, u których zdiagnozowano "raka pęcherza moczowego", pokazano w Tabeli 2.

Tabela nr 2. Pięcioletnie przeżycie

Jak można zobaczyć w Tabeli 2, gdy rozpoczyna się proces nowotworowy, prawdopodobieństwo, że mężczyźni będą żyć pięć lat jest niższe niż u pacjentów z początkowym stadium procesu.

Prognozy dotyczące przeżycia zależą również od głębokości kiełkowania nowotworu. Ze względu na powierzchowne położenie pięcioletni wskaźnik przeżycia jest dobry (80-82%). Jeśli guz rozprzestrzenia się na otaczającą tkankę pęcherza, nawet przy zastosowaniu leków do chemioterapii, większość pacjentów umiera w ciągu 2 lat. Ale w przypadku, gdy przerzuty występują tylko w węzłach chłonnych, rokowanie jest znacznie lepsze - prognoza przeżycia wynosi 6 lat. Należy pamiętać, że powierzchowne położenie nowotworu powoduje nawrót raka pęcherza moczowego w 98% przypadków w ciągu pierwszych 5 lat po operacji.

Prognoza przeżycia po leczeniu raka pęcherza moczowego

Jeszcze raz chcę podkreślić, że sukces leczenia, a tym samym rokowanie pacjentów z rakiem pęcherza zależy od wielu czynników. Do tej pory wyniki leczenia inwazyjnego raka pęcherza moczowego pozostają rozczarowujące. Operacja cystektomii nie pozwala uniknąć nawrotu guza i jego odległych przerzutów. W 100% przypadków prowadzi to do niepełnosprawności osoby i obniża prognozę jakości życia o 99%.

Przezcewkowa resekcja pęcherza nie jest uważana za radykalną operację. Wniosek ten został wyciągnięty z powodu faktu, że przy raku pęcherza nie można ustalić przed zabiegiem głębokości inwazji. Metachronowo-wieloentryczny wzrost raka pęcherza moczowego również nie pozwala na radykalną operację. Przezcewkowa resekcja pęcherza może być radykalna w przypadku napromieniania przedoperacyjnego u pacjentów z drugim lub trzecim etapem raka pęcherza moczowego.

Jeśli radioterapia nie jest stosowana w okresie przedoperacyjnym, to w 50% przypadków po operacji występują nawroty choroby. Przedoperacyjne napromienianie pęcherza moczowego w drugim etapie nowotworu, przeprowadzone metodą intensywnego zatężania, aw obecności trzeciego stadium nowotworu metodą średniej frakcjonowania, powoduje 6-krotne zmniejszenie częstości nawrotów.

Jak wynika z analizy, przeżycie pooperacyjne w drugim etapie raka pęcherza po leczeniu skojarzonym wyniosło 95%, a po jednej operacji - 50%.

We wszystkich przypadkach raka pęcherza, miejscowa terapia powinna skutkować cystektomią z napromieniowaniem złośliwego guza i obszarem możliwych regionalnych przerzutów. Lekarze uważają standard leczenia po wykonanej cystektomii za stworzenie sztucznego pęcherza. Powstaje z pętli jelita krętego, która jest połączona z cewką moczową i tworzy rezerwuar dla moczu. Po takiej operacji pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi 40%.

Oczywiście taka operacja jest traumatyczna. Równolegle przeprowadza się radioterapię i podaje się specyficzne dla fazy chemoterapeutyki, takie jak 5-fluorouracyl, leukoworyna i interferon. Ogólnoustrojowa polikhemoterapia jest uważana za nieskuteczną. Prognozy dotyczące dwuletniego przeżycia pacjentów po tym leczeniu wynoszą 98%, ale pięcioletnia przeżywalność wynosi nie więcej niż 0,1%.

Rak pęcherza jest dość obiecujący pod względem prognozy przeżycia. Dzięki wczesnej diagnozie choroby i odpowiedniemu leczeniu na czas, pacjenci żyją dłużej niż dziesięć lat.

Rak pęcherza u mężczyzn objawia, ile żyć

Rak pęcherza u mężczyzn i kobiet

 • 1 Objawy dolegliwości
 • 2 Badanie lekarskie
 • 3 Film informacyjny

Onkologia jest patologią o najwyższej śmiertelności podczas i po chorobie. Pomimo ciągłej poprawy medycyny, statystyki dotyczące śmiertelności nie dają żadnych pocieszających wyników.

Około 3% chorób onkologicznych występuje w układzie moczowo-płciowym i raku pęcherza. Najczęściej choroba ta może dotyczyć mężczyzn w podeszłym wieku (60-80 lat). Kobiety cierpią rzadziej, a wskaźnik wyleczeń jest wyższy.

Jeśli zdiagnozowano raka pęcherza u mężczyzn, przeżycie zależy od stadium choroby, schemat jest identyczny dla kobiet. Jeśli spojrzeć na guz od wewnątrz, wygląda na mały wzrost, który znajduje się wewnątrz lub na zewnątrz ścian pęcherza. Specyfika choroby polega na tym, że bardzo trudno jest ją całkowicie wyleczyć. Nawet po całkowitym usunięciu onkologii z chemioterapią i chirurgią, odsetek, który pojawi się ponownie za kilka lat, jest bardzo duży. Dlatego pacjenci, którzy skonsultowali się z lekarzem, są zainteresowani pytaniem - ile osób żyje z rakiem pęcherza?

Oczekiwana długość życia po rozczarowującej diagnozie zależy bezpośrednio od indywidualnych wskazań każdej osoby:

 • Stopień onkologii;
 • Wyniki analiz;
 • Wiek;
 • Dziedziczność;
 • Styl życia;
 • Złe nawyki;
 • Głębokość penetracji komórek rakowych w głębiny tkanek narządu.

Ta ryzykowna lista zawiera:

 • Mężczyźni pracujący w przemyśle z pochodnymi amoniaku.
 • Palacze.
 • Osoby, w których rodzinie zaobserwowano takie odchylenie.
 • Mężczyźni i kobiety, którzy często chorują na zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie pęcherza z infekcjami.
 • Pacjenci z wirusem brodawczaka.

Lekarze definiują 4 etapy choroby (I-IV)

I-etap początkowy, wpływa na wewnętrzne warstwy błony pęcherza. W większości przypadków jest leczony za pomocą zabiegu chirurgicznego. Chemioterapia i terapia podniesienia odporności idą jako dodatek. Dzięki wcześniejszemu skierowaniu do lekarza statystyki, że pacjent będzie żył przez co najmniej 5-7 lat, wynoszą ponad 96%.

II - obserwuje się penetrację chorych komórek do tkanki mięśniowej pęcherza. Przezcewkowa resekcja w połączeniu z radioterapią i chemioterapią dają obiecujące przewidywania. Po leczeniu ponad 70% kandydatów ma szansę na poprawę.

Rozkład III mutujących komórek poza mocznikiem do innych narządów i tkanki mięśniowej brzucha. Oprócz zabiegu pacjent jest przepisywany na kursy chemioterapii, a nie tylko wcześniej, ale także po zabiegu. Czasami musisz całkowicie usunąć pęcherz. Prawdopodobieństwo życia przez 5 lat po kursie, około 50%.

IV - ostatni etap jest najtrudniejszy do odzyskania. Rozprzestrzenianie się guza w całym ciele i penetracja węzłów chłonnych. Operacja jest przeciwwskazana. Leczenie polega na lekach spowalniających wzrost komórek rakowych. Dla takich pacjentów istnieje możliwość pomocy nauce w przeprowadzaniu eksperymentów. Pozwala ci korzystać z procedur eksperymentalnych. Być może jest to ich ostatnia szansa na wyzdrowienie. Niewiele osób (mniej niż 5%) mających ten etap żyje dłużej niż 5 lat.

Objawy dolegliwości

Pierwsze objawy, na które warto zwrócić uwagę - obecność krwi w moczu. Im większa koncentracja, tym ciemniejsze. Pozostałe objawy są podobne do objawów zapalenia pęcherza moczowego. Częste i bolesne oddawanie moczu. Ostry i długotrwały ból w dolnej części brzucha. Płonące uczucie i spazmatyczne ataki pęcherza.

Ból w dolnej części pleców. Nie denerwuj się natychmiast, ponieważ może to być typowe zapalenie. Konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem i wykonanie odpowiednich testów. Zdarzały się przypadki w praktyce medycznej, kiedy rak pęcherza został ustalony tylko z planowanym badaniem fizykalnym, a przedtem się nie pokazywał.

Badanie lekarskie

Aby uzyskać pełną historię, lekarz napisze wskazówki dotyczące badań krwi i moczu. Przypisanie ultradźwięków (przezskórnego, przezcewkowego i brzusznego) W przypadku, gdy guz osiągnął rozmiar 5 mm lub więcej, prawdopodobieństwo jego wykrycia wynosi 82%. Aby uzyskać dokładniejszą odpowiedź, lekarz używa cystoskopii.

Wynik jest poprawny w 99%. Najskuteczniejszą analizą jest wykrywanie markerów nowotworowych w moczu pacjenta. W przypadku onkologii są w 100% obecne. Jeśli u mężczyzn występuje rak pęcherza moczowego, pojawia się pytanie, jaki jest wskaźnik przeżycia dla tej diagnozy? Wszystko zależy od stadium i rozprzestrzeniania się przerzutów.

W przypadku postępującej choroby przerzuty mogą rozprzestrzeniać się nie tylko na tkankę pęcherza, ale również na pobliskie narządy, a także na węzły chłonne. Z powodu nawrotów raka pęcherza moczowego, pacjent powinien regularnie poddawać się badaniom lekarskim u lekarza i przeprowadzać badania po całkowitym wyleczeniu. Ponowne pojawienie się raka pęcherza może wystąpić jeszcze kilka razy u tej samej osoby.

Prowadź zdrowy styl życia, jedz zdrowe jedzenie, uprawiaj sport. Zawsze łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Bądź zdrowy!

Film informacyjny

Rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego jest patologią onkologiczną, której towarzyszy rozwój guza w ścianie tego narządu. W przypadku pacjentów chorych na raka choroba ta stanowi 4 procent wszystkich przypadków. Ale każdego roku liczba osób dotkniętych chorobą wzrasta, chociaż całkowite wyleczenie można osiągnąć nie bez powodzenia ze względu na nowoczesne technologie i metody leczenia.

U kobiet rak pęcherza moczowego jest 4 razy mniej powszechny niż u mężczyzn. Wiek osób należących do kategorii ryzyka wynosi od czterdziestu do sześćdziesięciu lat.

Istnieje wiele czynników przyczyniających się do rozwoju choroby. Najważniejsze z nich to:

 • Palenie tytoniu;
 • Przemysłowe substancje rakotwórcze i chemikalia. Wśród nich anilina ma szczególny wpływ. Ludzie pracujący w fabrykach produkujących anilinę częściej chorują na raka, większość z nich w pęcherzu. Ważną cechą jest to, że niektórzy z nich nie pracowali w tej dziedzinie od ponad 10 lat, chociaż guz wciąż się pojawiał;
 • Napromienianie jonizujące negatywnie wpływa na ciało i narządy miednicy, co często powoduje raka;
 • U osób, które przyznały się do przejścia zapalenia pęcherza moczowego w postać przewlekłą, zwiększa się ryzyko złośliwości komórek błony śluzowej pęcherza moczowego, które są podatne na regularne procesy zapalne;
 • Istnieje kilka chorób wywoływanych przez pasożyty, które mogą przekształcić się w ludzkie rakotwórcze konsekwencje w pęcherzu. Obejmuje to schistosomatozę;
 • Brodawki są uważane za łagodne guzy nabłonkowe. Mogą tworzyć się na skórze i na śluzowych narządach wewnętrznych, w tym na pęcherzu. Niektóre z nich mają tendencję do nabywania złośliwej postaci.

Powszechne formy raka pęcherza moczowego:

 1. Komórka przejściowa;
 2. Płaskowata komórka;
 3. Gruczolakorak.

Niebezpieczeństwo tej choroby polega na tym, że guz może urosnąć do dużych rozmiarów i rozprzestrzenić się na gruczoł krokowy, macicę i inne pobliskie struktury.

Objawy raka pęcherza

Objawy u kobiet i mężczyzn z rakiem pęcherza moczowego są najczęściej identyczne. Choroba ta charakteryzuje się krwiomoczem, jako pierwszym i głównym znakiem. Pojawienie się zanieczyszczeń krwi jest zazwyczaj spontaniczne, może nie być długie i szybko znika, co prowadzi pacjenta do pomysłu uniknięcia niebezpieczeństwa. Ale jest to zjawisko przejściowe, a krwiomocz może powrócić nieco później. Skrzepy krwi nie wyglądają jak małe robaki, to cecha raka nerki, więc nie myl ich. Dla kogoś krwiomocz jest procesem obfitym, dla innych jest procesem okresowym, a dla niektórych towarzyszy mu bolesność. Ale nie możemy wykluczyć przypadku, gdy występuje krwawienie, ale nie można go zobaczyć gołym okiem. Jest to kwestia mikrohematurii, potwierdzona mikroskopowo, po dostarczeniu moczu do analizy.

Jeśli czujesz ból z krwiomoczem, możesz założyć, że jest to spowodowane blokadą pęcherza, tworzoną przez skrzepy krwi.

Pomimo możliwości braku krwiomoczu, uważnie obserwuj swoje zdrowie. W przypadku raka pęcherza moczowego często występują problemy z samym oddawaniem moczu. Może stać się trudny, niezwykle szybki, któremu towarzyszy bolesny dyskomfort, skaleczenia lub swędzenie. Ponadto może istnieć ropa zamiast krwi.

Wraz z narastaniem guza, ciało stopniowo rozwija bolesne uczucie, które może napromieniować projekcję jamy brzusznej, do krocza, odbytnicy, kości krzyżowej lub pleców.

Im dalej rozpoczyna się patologiczny proces, tym wyraźniejsze są ogólne objawy, wyrażone:

 • zmęczenie,
 • chroniczne osłabienie,
 • stany zapalne pęcherza moczowego i inne.

Osoba nigdy nie będzie w stanie zdiagnozować się na podstawie swoich objawów, ponieważ różne patologie mogą się bardzo przejawić. Aby ustalić prawdziwą przyczynę swoich dolegliwości, musisz udać się do specjalisty i postępować zgodnie z jego instrukcjami, aby przejść pełne badanie.

Ilu żyć z rakiem pęcherza

U mężczyzn i kobiet, którzy spotykają się z taką chorobą, najważniejsze pytanie pojawia się w głowie, jakie jest rokowanie dla raka pęcherza i jak dużo żyć. Nie ma ani jednego lekarza, który określiłby określoną liczbę lat lub miesięcy, ponieważ wszystko jest wystarczająco indywidualne, więc lekarze zwykle przyjmują jedynie założenia dotyczące dalszego rozwoju sytuacji.

To nie jest brane z głowy, w obliczeniach brane są pod uwagę wiele czynników i czynników wpływających na przebieg akcji. Przede wszystkim diagnozują stadium raka i stopień uszkodzenia narządów, następnie zwracają uwagę na wiek pacjenta, czy występują jakiekolwiek towarzyszące patologie, co wcześniej udzielono pomocy medycznej i co zostanie zrobione dalej w celu leczenia.

Jest coś takiego jak przetrwanie. Ten odsetek osób, które nadal żyją przez określony czas, po ustaleniu dokładnej diagnozy. Do liczenia uwzględnia się jeden rok, pięć i dziesięć lat. Tak więc pięcioletni wskaźnik przeżycia jest niczym więcej niż liczbą pacjentów (w procentach), którzy żyli ponad pięć lat po rozpoznaniu raka pęcherza. Teraz możemy powiedzieć, że wynosi ona siedemdziesiąt siedem i pół procenta, ale nikt nie może odgadnąć, jak sytuacja zmieni się w przyszłości.

Na czas życia z rakiem pęcherza wpływa na wiek pacjenta, niż jest on młodszy, tym lepsze rokowanie. Ale niestety ta zasada nie działa dla kobiet.

Bez względu na stopień złośliwości guza, należy go kontrolować i leczyć, aby zapewnić jak najdłuższe życie.

Na początkowych etapach możliwa jest skuteczność chemioterapii, radioterapii i immunostymulantów. Jednak w większości przypadków patologia jest wykrywana w momencie, gdy jest już dość progresywna i nie jest już możliwa bez leczenia chirurgicznego:

 • jeśli guz w pęcherzu jest mały i nie ma przerzutów, można wykonać przezcewkową elektroresekcja. Ten rodzaj operacji wykonywany jest bez przecięć i przez kanał cewki moczowej;
 • przy wolumetrycznych rozmiarach guza konieczne jest wykonanie nacięcia powyżej obszaru łonowego i usunięcie go;
 • Radykalne usunięcie pęcherza stosuje się w wykrywaniu wielu formacji guza.

Ile pozostało do życia specjalnie dla ciebie z rakiem pęcherza moczowego może tylko powiedzieć lekarzowi na podstawie wyników badań i innych metod diagnostycznych.

Administracja portalu kategorycznie nie zaleca samoleczenia i radzi skonsultować się z lekarzem przy pierwszych objawach choroby. Na naszym portalu znajdziesz najlepszych lekarzy-specjalistów, do których możesz się zarejestrować online lub telefonicznie. Możesz wybrać właściwego lekarza samodzielnie, lub my go dla ciebie całkowicie za darmo. Ponadto, tylko podczas nagrywania przez nas cena za konsultację będzie niższa niż w samej klinice. To jest nasz mały prezent dla naszych gości. Bądź zdrowy!

Przyjaciele! Jeśli artykuł był dla Ciebie przydatny, podziel się nim ze znajomymi lub zostaw komentarz.

Rak pęcherza w przetrwaniu mężczyzn

Każda osoba martwi się o pytanie: jaka jest moja prognoza? i ilu żyje z rakiem pęcherza moczowego?. Lekarz nie potrafi przewidzieć ani przewidzieć swojej przyszłości. Może jednak dać prognozę i zakładać oczekiwaną długość życia w raku pęcherza, na podstawie średnich danych statystycznych. Wskaźniki są obliczane na podstawie długoterminowych wyników monitorowania setek i tysięcy pacjentów z rakiem pęcherza.

Rokowanie i długość życia raka pęcherza zależy od wielu czynników:

 • Etapy i częstość występowania raka pęcherza;
 • Wiek pacjenta;
 • Obecność współistniejących chorób;
 • Poziom opieki medycznej;
 • Wybór metody leczenia itp.
Czym jest przetrwanie?

Przeżycie odzwierciedla procent pacjentów, którzy przeżyli od czasu diagnozy do określonego czasu. Z reguły statystyki uwzględniają roczny, pięcioletni i dziesięcioletni okres przeżycia. Na przykład pięcioletni wskaźnik przeżycia odzwierciedla odsetek pacjentów, którzy przeżyli ponad pięć lat po znalezieniu raka pęcherza.

Względny wskaźnik przeżycia uwzględnia fakt, że niektórzy pacjenci mogą umrzeć nie z powodu raka pęcherza, ale z innych chorób. W związku z tym wskaźnik przeżycia pacjentów z guzem jest porównywany z czasem przeżycia u pacjentów nienowotworowych.

Relatywna pięcioletnia przeżywalność raka pęcherza moczowego wynosi średnio 77, 5%.

Nie należy jednak kierować się tym wskaźnikiem, ponieważ oczekiwana długość życia w raku pęcherza zależy od wielu czynników, przede wszystkim od stadium i zakresu procesu nowotworowego, od pokonania węzłów chłonnych, od obecności CIS (rak in situ).

Stadium raka pęcherza moczowego

Przeżycie zależy również od wieku pacjenta, im starsza osoba, tym niższy wskaźnik przeżycia. Niestety kobiety mają gorsze rokowanie. w porównaniu z mężczyznami.

Oto przykład danych statystycznych dotyczących pięcioletnich przeżyć, w zależności od wieku i płci.

Ryzyko progresji nowotworu, tj. jego dystrybucja w głąb ściany pęcherza i sąsiednich narządów oraz rozwój przerzutów zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania procesu nowotworowego. W pierwszym stopniu ryzyko progresji wynosi 2-4%, z drugim 5-7%, a na trzecim 33-64%. Postępy procesu nowotworowego znacznie pogarszają rokowanie choroby u pacjenta.

Rokowanie na raka in situ

Guz brodawkowaty w stadium T1, związany z płaskim rakiem, ma niekorzystne rokowanie. Charakteryzuje się wysokim odsetkiem nawrotów wynoszącym 63-92% i szybkim postępem z uszkodzeniem warstwy mięśniowej pęcherza w 50-75% przypadków.

Rokowanie w raku płaskonabłonkowym pęcherza moczowego

W przeciwieństwie do innych typów raka pęcherza moczowego, stadium guza w tym przypadku nie jest ważnym czynnikiem prognostycznym. Tak więc pięcioletni wskaźnik przeżywalności dla płaskonabłonkowego raka pęcherza na etapie T1 wynosi 56%, a stopień T2 - 68%. Dla stopni T3 i T4 wskaźnik wynosi 19%.

Duże znaczenie w prognozowaniu mają cechy morfologiczne guza, jego stopień. Stopień przeżycia 5 lat dla stopnia 1 wynosi 62%, stopień 2 52%, a stopień 3 tylko 35%.

Rokowanie w raku małych komórek pęcherza moczowego

W przypadku pacjentów z rakiem małych komórek pęcherza rozpoznanie nowotworu zazwyczaj charakteryzuje się w późnych stadiach. Dlatego mają niekorzystne rokowania i ich oczekiwana długość życia jest niska. Średnia długość życia wynosi 1,7 roku. I pięcioletni wskaźnik przeżycia dla etapów I, II i III wynosi odpowiednio 64%, 15% i 11%.

Aby obliczyć ryzyko nawrotu i progresji raka pęcherza na wczesnym etapie, Europejskie Stowarzyszenie Urologów opracowało specjalną skalę, którą można znaleźć w artykule Nawrót raka pęcherza moczowego.

Rokowanie w przypadku raka pęcherza moczowego

Prognozy dotyczące raka pęcherza moczowego (to jest szans na wyzdrowienie i kontrolę choroby) są najbardziej dotknięte przez stadium i stopień złośliwości nowotworu. Im mniej etap i stopień, tym lepsze rokowanie. Pewną rolę odgrywają inne czynniki, takie jak liczba i wielkość guzów, skłonność do nawrotów, odpowiedź na początkowe leczenie, na przykład wprowadzenie szczepionki BCG, pewne mutacje genetyczne.

W przypadku powierzchownych guzów pęcherza moczowego o niskim ryzyku (kategoria Ta, niski stopień) prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu w pierwszym roku po leczeniu wynosi około 15%, po pięciu latach - 32%. Nawet w przypadku guzów niskiego ryzyka wymaga to dynamicznej obserwacji. Jednak w przeciwieństwie do bardziej agresywnych wariantów raka pęcherza, prawdopodobieństwo progresji tych guzów (na przykład przenikanie do głębokich warstw ściany) wynosi mniej niż 1%. Jeśli wystąpi nawrót, nowotwór zwykle ma taki sam etap i zasięg jak pierwotny nowotwór i nie wpływa na rokowanie życia pacjenta.

Nowotwory powierzchniowe wysokiego ryzyka obejmują przypadki nowotworów o wysokim stopniu złośliwości, kategorii T1 i / lub którym towarzyszy rozległy rak in situ. Wysokie ryzyko nawrotu i progresji obserwuje się również w wielu i rozległych guzach, jak również w tych nowotworach, które powracają pomimo wprowadzenia szczepionki BCG. Prawdopodobieństwo nawrotu takich nowotworów wynosi odpowiednio 61% i 78% w pierwszym i piątym roku po wykryciu. Ponadto guzy te często przenikają do głębszych warstw ścianki pęcherza moczowego. Prawdopodobieństwo progresji wynosi odpowiednio 17% i 45% w pierwszym i piątym roku po wykryciu. Guzy te wymagają bardziej agresywnego leczenia i dynamicznej obserwacji, ponieważ są w stanie przeniknąć i rozprzestrzenić się na inne narządy, co może negatywnie wpływać na długość życia.

Po radykalnej cystektomii przeżycie zależy głównie od stadium raka. Poniżej przedstawiono współczynniki pięcioletniego przeżycia na różnych etapach raka po radykalnej cystektomii:

 • T2, N0: 70% -80%
 • T3, N0: 40% -50%
 • T4, N0: 25% -30%
 • N + (zajęcie węzłów chłonnych): 15% -20%

W przypadku zmian przerzutowych pięcioletni wskaźnik przeżycia, pomimo chemioterapii, jest niski. Ważne jest, aby pamiętać, że te dane statystyczne są uzyskiwane dla dużych grup pacjentów. Każdy konkretny przypadek choroby jest unikalny, a zatem prognoza na to może znacznie różnić się od wartości podanych powyżej.

+7 (495) 50 254 50 - GDZIE JEST NAJLEPSZY Z LECZENIA RAKA GRUCZO MOCZOWEGO?

Rokowanie dla kobiet z rakiem pęcherza

Nowotwory złośliwe pęcherza występują częściej u kobiet niż u mężczyzn. Jednak kobiety charakteryzują się cięższym przebiegiem choroby. Wynika to z anatomicznych cech kobiecego ciała, w którym w bezpośrednim sąsiedztwie pęcherza znajduje się większa liczba narządów. Ponadto kobiety mają krótszą cewkę moczową, która ułatwia szybką penetrację czynników zakaźnych do organizmu o obniżonej odporności.

Prognoza przeżycia zależy bezpośrednio od stadium, w którym rozpoznano nowotwór złośliwy.

Na etapie 1

Przed nowotwór osiągnie pierwszy etap, podczas gdy pozostaje w №0 etapu, w którym proces jest reprezentowany przez indywidualne złośliwych komórek nowotworowych, które znajdują się w pęcherzu. Jeśli zniszczysz potencjalnie niebezpieczną akumulację atypowych komórek na tym etapie, możesz zatrzymać chorobę z minimalnym ryzykiem nawrotu.

W pierwszym stadium raka wykonuje się przezcewkową resekcję guza. Operacja wykonywana jest bez nacięcia w jamie: u kobiet endoskopowe wkładanie cystoskopu i narzędzi chirurgicznych jest uproszczone ze względu na mniejszą cewkę moczową niż u mężczyzn. Problem polega jednak na tym, że nie tak często rak można wykryć na początkowym etapie. W swoim debiucie choroba może wystąpić bez żadnych objawów.

Czasami pojawiają się niespecyficzne objawy, że kobiety, które dobrze znają procesy zapalne w pęcherzu, są mylone z objawami zwykłego zapalenia pęcherza:

 • pieczenie w cewce moczowej;
 • dysuria (zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu);
 • pojawienie się zakrzepów krwi w moczu;
 • ból w okolicy narządów płciowych i w dolnej części brzucha.

W przypadku kobiet (szczególnie po 40. roku życia) bardzo ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przy pierwszych objawach zaburzeń moczowo-płciowych. To, co na pierwszy rzut oka może wydawać się zwykłym zapaleniem pęcherza, może być nowotworem pęcherza moczowego w początkowej fazie. Co więcej, przewlekłe zapalenie pęcherza działa jako czynnik wpływający na mutacje komórkowe złośliwej właściwości.

Prognozy dotyczące przeżycia u kobiet w pierwszym stadium raka wynoszą 70-80%.

Na etapie 2

Drugi etap charakteryzuje się penetracją guza nowotworowego do ścianek pęcherza, w szczególności do tkanki mięśniowej. Może to zwiększyć ból; Objawy, takie jak krwiomocz, są również wzmacniane - krew w moczu pojawia się regularnie.

Zaburzenia dyzuryczne również stają się coraz bardziej wyraźne - bolesna, fałszywa potrzeba oddania moczu, a procesowi odpływu moczu towarzyszy ostry ból. W przypadku kobiet dysuria jest szczególnie charakterystyczna: z rakiem pęcherza moczowego występuje prawie we wszystkich przypadkach.

Leczenie obejmuje wycięcie guza wraz z częścią dotkniętego narządu, a następnie przywrócenie jego integralności. Ten proces nazywa się cystoplastyką. W niektórych przypadkach chirurdzy usuwają pobliskie węzły chłonne, ponieważ komórki rakowe najpierw wnikają w nie. Czasami pęcherz jest całkowicie usunięty.

Prognozy dotyczące przeżycia w drugim etapie raka pęcherza u kobiet wynoszą 50-60%.

Wszystko o metodach leczenia raka pęcherza w Izraelu jest szczegółowo opisane w tym artykule.

Na etapie 3

W stadium 3 guz przebija wszystkie warstwy pęcherza i rozprzestrzenia się na sąsiadujące tkanki i narządy. Kobiety mogą rozwijać przetoki (zrosty) między guzami a narządami wewnętrznymi - odbytnicą, wewnętrzną ścianą pochwy.

Bolesne odczucia na tym etapie nasilają się i stają się bolesne. Postępy w oddawaniu moczu również postępują: kontrola odstawienia moczu może być całkowicie utracona. Hematuria staje się trwała. Z powodu rozpadu lub uszkodzenia guza może wystąpić rozległe krwawienie wewnętrzne, które wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

Pięcioletni próg przeżycia na etapie 3 pokonuje jedynie 30% kobiet.

Efekty terapeutyczne są uzależnione od etapu 3 do ogólnego stanu i wieku pacjenta: działanie w tym etapie obejmują całkowite usunięcie pęcherza i pobliskie węzły chłonne, a w pewnych przypadkach - narządów rozrodczych (macicy, jajowodów, jajników).

Ponieważ komórki nowotworowe w fazie 3 są już zaczyna się szerzyć całej Krwiopochodne ciała i lymphogenous sposób, operacja nie może sobie wyobrazić długotrwałego efektu terapeutycznego. Nawet jeśli po leczeniu uzupełniającym leczenie adjuwantowe zostanie przepisane w postaci chemioterapii, radioterapii i immunoterapii, przedłużający się nawrót może nie nastąpić.

Na etapie 4

W 4 stadiach odległe przerzuty występują w:

W tej sekcji jest napisane, jaka jest stopa przeżycia dla etapu 4 raka pęcherza.

Poniżej szczegółowo opisano objawy przejściowego raka komórek pęcherza moczowego.

Proces przerzutu jest obarczony nagłym śmiercionośnym rezultatem ze względu na niebezpieczeństwo niepowodzenia (ostrej niewydolności) któregokolwiek z dotkniętych narządów. W 4 etapach stosuje się tylko leczenie paliatywne - radykalna operacja jest nieskuteczna. Tylko 5-8% pacjentów pokonuje pięcioletni okres życia.

Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016. Informacje na stronie są udostępniane wyłącznie do powszechnego użytku, nie stanowią odniesienia ani medycznie poprawne, nie są wskazówkami do działania.

Nie leczyć siebie. Skontaktuj się z lekarzem.

Zarządzanie rak.hvatit-bolet.ru nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zamieszczonych na stronie.

Onkologia, leczenie raka 2016 Logowanie Wszelkie prawa zastrzeżone

Źródła: http://imsclinic.ru/rak-mochevogo-puzyrya/prognoz-raka-mochevogo-puzyrya, http://www.rusmedserv.com/bladdercancer/prognosis/, http://rak.hvatit-bolet.ru /vid/rak-mochevogo-puzyrja/prognoz-pri-rake-mochevogo-puzyrja-u-zhenshhin.html

Brak komentarzy!

Przeżycie raka pęcherza u mężczyzn (oczekiwana długość życia)

Rozpoznanie "raka pęcherza moczowego u mężczyzn" powoduje, że zastanawiasz się, jaka jest stopa przeżycia dla podobnej patologii i oczekiwanej długości życia. Z takim pytaniem pacjenci często zwracają się do onkologa, ale pamiętajcie, że lekarz nie jest psychiczny, nie przewiduje przyszłości, ale sugeruje, jaka będzie średnia długość życia w przypadku raka w każdym konkretnym przypadku.

Rak pęcherza moczowego jest patologią, która wymaga specjalnego podejścia.

Zawsze warto się zastanowić: w każdym przypadku rokowanie choroby będzie całkowicie indywidualne. Długość życia może się znacznie różnić w zależności od wszystkich istniejących wskaźników statystycznych.

Jaka jest podstawa prognozy?

Nikt nie twierdzi, że rak pęcherza moczowego jest patologią, która wymaga szczególnego podejścia do samego siebie. Wraz z nią prognoza przeżycia opiera się na wieloletnich praktycznych badaniach tysięcy pacjentów z podobną patologią.

Czynniki, od których zależy oczekiwana długość życia pacjenta ze złośliwym nowotworem:

 • Wiek i stadium choroby.
 • Obecność przewlekłych patologii.
 • Jakie leczenie przeprowadzono głównie.
 • Poziom opieki medycznej itp.

Dla odniesienia. Pojęcie "przeżycia" w onkologii odzwierciedla wskaźnik ilościowy pacjentów, którzy przeżyli określoną ilość czasu od momentu postawienia diagnozy. W statystyce brane są pod uwagę trzy wskaźniki: przetrwanie I, II i X.

Jest jeszcze jeden ważny wskaźnik - względne przetrwanie. Zrozumiałe jest, że większość pacjentów może umrzeć bez raka pęcherza, dlatego przy ustalaniu czasu przeżycia (czasu trwania) wszystkie wskaźniki są porównywane z danymi ustalonymi dla osób, które nie mają podobnej diagnozy.

Czas życia pacjenta zależy od wielu parametrów.

Czynniki ryzyka

Określając czas życia konkretnego pacjenta z rozpoznaniem "raka pęcherza", należy wziąć pod uwagę dane anamnestyczne, warunki, w jakich mężczyzna żył i pracował. Od dawna udowodniono, że mężczyźni mają takie zatrudnienie, gdy istnieje wysokie ryzyko zachorowania na raka.

Lista czynników ryzyka:

 1. Aromatyczne aminy. Mężczyźni pracujący z prasami drukarskimi, w przemyśle gazowym, hutnictwie oraz przemyśle farb i lakierów, mają większe ryzyko zachorowania na raka pęcherza.
 2. Wyroby tytoniowe. Palenie podwaja ryzyko i znacząco zmniejsza przeżywalność raka pęcherza moczowego u mężczyzn.
 3. Zapalenie pęcherza, złogi, założony cewnik moczowy.
 4. Papillomavirus człowieka.
 5. Obecność wrodzonych wad pęcherza moczowego.

Średnia względna 5-letnie przeżycie w diagnostyce „rak” w zakresie od 77,5%, ale jest w pełni koncentruje się na nim nie jest konieczne, ponieważ sprawą priorytetową należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym stopnia guza, obecności WNP i ogromu węzłów chłonnych.

Tabela nr 1. Pięcioletnie wskaźniki przeżywalności

Objawy i leczenie raka pęcherza u mężczyzn

Pozostaw komentarz 8 713

Spośród wszystkich narządów układu moczowo-płciowego męskiego pęcherz jest najczęściej podatny na jakiekolwiek zmiany chorobowe. Rak pęcherza u mężczyzn spowodowany jest wzrostem obcych komórek w nienaturalnym tempie. Jest łatwy w leczeniu, wymaga jedynie wczesnego rozpoznania patologii.

Informacje ogólne

Rak pęcherza moczowego jest patologią związaną z rozwojem złośliwego tworzenia się na ścianach narządu. Rozwój patologii rozpoczyna się w warstwie nabłonka, w której znajduje się organ. Z reguły guz można wykryć, zanim zacznie kiełkować w warstwie mięśniowej. Oprócz pęcherza przerzuty złośliwego guza mogą przenikać do innych narządów. Dlatego bardzo ważne jest, natychmiast po wykryciu nowotworu, rozpoczęcie leczenia.

Złośliwe tworzenie się pęcherza jest chorobą osób starszych. Spośród wszystkich przypadków raka, złośliwe tworzenie się dróg moczowych zajmuje piąte miejsce. I istnieje ostra granica chorobowości pod względem cech płciowych. U mężczyzn występuje 4 razy częściej niż u kobiet. Średni limit wiekowy zachorowań na raka wynosi 60 lat, ale ten limit rośnie z każdym rokiem.

Klasyfikacja

W zależności od tego, na jakie komórki ma wpływ nowotwór, choroba dzieli się na następujące typy:

 • Złośliwe tworzenie przejściowej klasy komórkowej. 90% wszystkich chorób spada na niego.
 • Rak płaskonabłonkowy. Częstotliwość występowania jest druga. Główną przyczyną rozwoju jest przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego.
 • Gruczolakorak, chłoniak, rak i inne są rzadkie, ale nie zaleca się całkowitego ich wykluczenia podczas diagnozowania.
Powrót do spisu treści

Przyczyny i czynniki

Aby zidentyfikować główne przyczyny, które powodują rozwój komórek rakowych, naukowcy i lekarze nadal pracują. Do tej pory zidentyfikowano czynniki zwiększające ryzyko onkologii. Są one następujące:

 • Palenie. Ten szkodliwy nawyk jest na pierwszym miejscu wśród czynników predysponujących do rozwoju złośliwych formacji. Dym papierosowy zawiera dużą ilość substancji chemicznych, które są odzyskiwane w moczu. W związku z tym działają one na warstwę śluzową pęcherza moczowego.
 • Zagrożenie przemysłowe. Ciągła praca z chemikaliami: barwnik, rozcieńczalnik, anilina i inne.
 • Przewlekły przebieg chorób dróg moczowych: zapalenie pęcherza moczowego, schistosomatoza, kamica żółciowa.
 • Radioterapia. Promieniowanie radioaktywne w leczeniu narządów miednicy może wywoływać wzrost komórek złośliwych w pęcherzu.
 • Dziedziczność. Czynnik ten nie jest najważniejszy, ale nie można go całkowicie wykluczyć. Genetyczny transfer genów może stworzyć genetyczne predyspozycje do złośliwej patologii.
Powrót do spisu treści

Etapy choroby

Rozwój stadium raka pęcherza zależy od głębokości procesu złośliwego:

 • Zerowy etap. Na tym etapie komórki nowotworowe można wykryć bezpośrednio w pęcherzu, nie ma penetracji w ścianach narządu. Rokowanie w przypadku pozytywnego leczenia wynosi 100%, a diagnoza w odpowiednim czasie i eliminacja czynników predysponujących.
 • 1 etap. Uszkodzenie wpływa na błonę śluzową. Objawy mogą być nieobecne. Komórki rozmnażają się w szybkim tempie. Dzięki szybkiej diagnozie szanse na wyzdrowienie są ogromne.
 • 2 etap. Złośliwe tworzenie przechodzi do warstwy mięśniowej, ale nie ma pełnego kiełkowania. Szansa odzyskania wynosi około 60%. Istnieją dwie fazy rozwoju etapu 2:
  • 2A. Wewnętrzna warstwa mięśni jest zniszczona, komórki rosną w nich.
  • 2 B. Wpływ na zewnętrzną warstwę mięśniową.
 • 3 etap. Występuje wrastanie w warstwę powierzchniową i wpływa na otoczkę tłuszczową. Prawdopodobieństwo zatrzymania wzrostu komórek nowotworowych w 20%. Dostępne są 2 podetapy:
  • 3A. Komórki nowotworowe wyrosły w warstwie powierzchniowej, ale można je wykryć tylko pod mikroskopem.
  • 3 B. Nowotwór obserwuje się na zewnętrznej ścianie narządu.
 • Czwarty etap. Ostatni, trudny etap. Nowotwór dotyczy sąsiednich narządów, kiełkuje do węzłów chłonnych, wpływa na kości miednicy. Pacjent ma silny ból, krew w moczu. Niemożliwe jest uzyskanie pozytywnego wyniku w pokonaniu narządów wewnętrznych. Leczenie ma na celu złagodzenie stanu pacjenta.
Powrót do spisu treści

Objawy raka

W raku pęcherza pierwszego stopnia mogą nie występować charakterystyczne objawy. Ważnym punktem w tej sytuacji jest słuchanie uczuć danej osoby. Wszelkie zmiany w codziennych procesach są ważne (na przykład nieprzyjemne odczucia podczas oddawania moczu) i stają się podstawą diagnostyki instrumentalnej.

W przypadku, gdy onkologia przechodzi pierwsze etapy rozwoju, istnieją specyficzne i niespecyficzne objawy raka pęcherza. Specyficzne (lokalne) cechy obejmują:

 • ból podczas opróżniania pęcherza;
 • czucie pełnego pęcherza (nie całkowicie opróżnione);
 • ból podczas palpacji brzucha;
 • krew w moczu.
 • spadek sił;
 • ogólne osłabienie;
 • utrata wagi (szczególnie w krótkim okresie czasu).
Powrót do spisu treści

Rozpoznanie raka pęcherza u mężczyzn

Ponieważ objawy choroby we wczesnych stadiach rozwoju mogą być nieobecne, wraz z pojawieniem się najmniejszych zmian ogólnego samopoczucia, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem. Pierwsze miejsce w diagnozie zajmują metody laboratoryjne i instrumentalne. Rozpoznanie raka pęcherza moczowego jest niemożliwe bez następujących procedur:

 • Ogólna analiza moczu. Jest sprawdzany pod kątem obecności krwi, białych krwinek i białek, co wskazuje na proces zapalny.
 • Biochemiczne badanie krwi na obecność markerów.
 • Cytologia moczu. Przy użyciu mikroskopu, mocz jest sprawdzany pod kątem komórek rakowych.
 • Ultradźwięki. Najszybsza i najłatwiejsza metoda badań. Jest używany do badań podstawowych i wielokrotnych. Taka metoda umożliwia rozważenie lokalizacji nowotworu na powierzchni ścian narządu i wewnątrz.
 • Cytoskopia. Badanie wewnętrznej powierzchni narządu jest skuteczną metodą diagnozowania i dalszego leczenia. Poprzez cewkę moczową do pęcherza wprowadza się cystoskop. Na końcu urządzenia znajduje się kamera, która pokazuje jasny obraz tego, co się dzieje. Jeśli wykryje się nowotwory, materiał pobiera się na biopsję.
 • Biopsja. Przeprowadza się histologiczne badanie tkanki pęcherza moczowego. Metoda pozwala potwierdzić (obalić) diagnozę z dużą dokładnością i ustalić rodzaj raka.
 • CT. Promieniowanie rentgenowskie pomaga skanować w pełni zbadane narządy.

Zintegrowane wykorzystanie metod diagnostycznych zapewnia maksymalną ilość informacji niezbędnych do ustalenia diagnozy i celu leczenia.

Terapia zachowawcza

Jeśli po rozpoznaniu potwierdzono umiejscowienie komórek nowotworowych w błonie śluzowej, nowotwór uważa się za powierzchowny. Następnie leczenie raka pęcherza u mężczyzn odbywa się w sposób niechirurgiczny. Leczenie zachowawcze przeprowadza się na 0 i 1 etapie choroby, dopóki nie pojawi się charakterystyczna symptomatologia. Leczenie zachowawcze obejmuje: chemioterapię, radioterapię, immunoterapię.

Chemioterapia

Wcześniej ta metoda leczenia zachowawczego została uznana za nieskuteczną i została przeprowadzona wyłącznie jako pomocnicza. Ostatnio opracowano około 15 chemopreparatów, które mają pozytywny wpływ (Cisplatinum, Adriamycin, Vinblasin i inne). Leki podaje się bezpośrednio do narządu, układu limfatycznego lub dotętniczo. Po interwencji chirurgicznej stosuje się chemioterapię wewnątrzpochodną. Istnieje duże ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Radioterapia

Jako niezależny zabieg stosowany jest niezwykle rzadko. Radioterapia raka pęcherza moczowego jest stosowana w przypadku niemożności przeprowadzenia operacji. Znacznie rzadziej używa się go do celów prewencyjnych. Po radioterapii nowotwór zmniejsza się, łatwiej jest przeprowadzić interwencję operacyjną.

Immunoterapia

Stosowane jest podawanie dożylne immunomodulatorów: szczepionka BCG i interferon. Skuteczny we wczesnych stadiach choroby. Brak przywrócenia rozwoju patologii po leczeniu osiąga 70%. Im wyższy stopień patologii, tym niższa skuteczność terapii. Immunoterapia jest przeciwwskazana u pacjentów z jakąkolwiek aktywną postacią gruźlicy.

Trichopol w leczeniu raka

Ta złożona metoda opiera się na biochemicznej teorii raka, którą badają naukowcy z całego świata. Mówi się, że komórki rakowe są spowodowane przez grzyby "Trichomonads". Podczas leczenia specjaliści zwracają uwagę na sam nowotwór, ale nikt nie jest zarażony grzybicą. Naukowcy są przekonani, że stosowanie leku Trichopol wraz z kwaśnym środowiskiem stworzonym w organizmie pomoże na zawsze pozbyć się komórek rakowych.

Takie leczenie można przypisać, najprawdopodobniej, tradycyjnej medycynie. Lekarze udowodnili, że ten lek nie leczy chorób grzybiczych. I powtarzane badania wykazały, że komórki nowotworowe są zmutowanymi natywnymi komórkami ciała. Stąd wynika, że ​​stosowanie metronidazolu w leczeniu nowotworów złośliwych jest nieskuteczne.

Operacja raka

Z reguły leczenie nowotworów złośliwych, które powstały w ścianie organów, na błonach śluzowych jest odpowiednie w złożony sposób. Leczenie obejmuje chirurgię, chemioterapię i radioterapię. Co będzie operacją usunięcia pęcherza u mężczyzn, zależy od stopnia rozwoju złośliwego procesu. W nowoczesnej praktyce medycznej stosowane są następujące rodzaje operacji:

 • Przezcewkowa resekcja. Stosowany w przypadku nowotworu o małym rozmiarze. Dotknięty obszar narządu zostaje usunięty, przylegające tkanki są kauteryzowane za pomocą lasera.
 • Częściowa cystektomia. W przypadku postępującej choroby, ale przy braku przerzutów stosuje się częściowe usunięcie narządu wraz z dotkniętym obszarem.
 • Radykalna cystektomia. Zaleca się głębokie wycięcie tkanki. Zastosowanie tej operacji jest stosowane w przypadku wykrycia przerzutów w pęcherzu lub choroby. Operacja jest skomplikowana, prawdopodobieństwo dużej utraty krwi jest wysokie.
 • Rekonstrukcja. Całkowite usunięcie pęcherza. Zadaniem lekarzy po usunięciu pęcherza w raku jest stworzenie naturalnego przekierowania moczu: sztucznego zbiornika, urostoma.

Jaki rodzaj operacji na pęcherzu zostanie wybrany, zależy tylko od diagnozy. Do czasu nie został utracony, powinien być na czas.

Rehabilitacja i okres pooperacyjny

Po operacji pacjent zostaje przeniesiony na oddział intensywnej terapii. Pacjent jest podłączony do sprzętu medycznego, pomagając w monitorowaniu jego stanu. Pacjent wymaga starannej opieki. Leki podczas okresu pooperacyjnego są usuwane przez nieprzyjemne bolesne odczucia. Powrót do jedzenia i picia możliwy po odtworzeniu jelit. Następnego dnia po operacji wskazane jest, aby pacjent zaczął się podnosić, aby uniknąć zapalenia płuc i zakrzepów krwi.

Po operacji pacjent wymaga starannej opieki i rehabilitacji, która rozpoczyna się po złagodzeniu stanu.

Pięć dni po operacji, wyniki histologii przychodzą i lekarz wybiera niezbędne leczenie. Przed wypisem pacjentowi przepisano leki przeciwbólowe, antybiotyki i leki zapobiegające zaparciom. Kilka tygodni po zabiegu pacjent poddawany jest drugiemu badaniu, potwierdzającemu brak nawrotu.

Dieta: podstawowe zalecenia

Odżywianie na raka pęcherza wpływa nie tylko na przebieg choroby, ale może również wpływać na powrót do zdrowia. Ciało ludzkie musi koniecznie otrzymywać wszystkie niezbędne witaminy, mikroelementy wspomagające życie. Specjalnie stworzona dieta dla raka pęcherza zmniejsza wzrost nowotworów. W szpitalach wraz z onkologami chirurdzy współpracują ze specjalistami od żywienia, pomagając pacjentowi w prawidłowym odżywianiu.

Dieta pooperacyjna

Po kilku dniach operacji pacjentowi pokazano jedynie zastrzyki dożylne. Wargi są zwilżone mokrym bawełnianym wacikiem, a możesz pić dopiero po dwóch dniach. Po 3 dniach pacjentowi można zaoferować posiłki dietetyczne: beztłuszczowy twaróg, bulion drobiowy. Dopiero po 5-6 dniach w diecie wprowadzono dietetyczne mięso ugotowane dla pary. Po 1,5-2 tygodniach pacjent może wrócić do diety, którą obserwowano przed operacją.

Odżywianie w chemii i radioterapii

Wpływ na ciało promieniowania i silne leki negatywnie wpływa na apetyt. Głównym zadaniem żywienia w tym okresie jest wybór różnorodnych produktów z zachowaniem smaku. Mięso o niskiej zawartości tłuszczu, pokarmy bogate w żelazo i witaminę B - odgrywają ważną rolę w układzie krwiotwórczym i funkcji ochronnej organizmu. To na nich kładzie się nacisk.

Zakłócona mikroflora jelitowa pomoże wspierać produkty z kwaśnego mleka z bifidobakteriami. Podczas radioterapii lepiej odrzucić surowe produkty. Aby uwzględnić w diecie warzywa i masło, przydatne białko. Spowoduje to zwiększenie zawartości kalorii w naczyniach i przywrócenie siły w niedokrwistości. Konieczne użycie soków, kompleksów witaminowych.

Nawroty choroby

Głównym czynnikiem wpływającym na ponowne pojawienie się nowotworu złośliwego jest stadium choroby. Częstotliwość nawrotów jest dość wysoka. Jeśli operacja została wykonana bez kolejnej chemioterapii i radioterapii, prawdopodobieństwo powtórnego wzrostu komórek nowotworowych występuje w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Główny odsetek nawrotów choroby przypada na pierwsze 5 lat po leczeniu.

Prognozy i przeżycie

Oczekiwana długość życia z taką chorobą zależy od szybkości wzrostu nowotworu wewnątrz ścian pęcherza, rozwoju przerzutów i niszczenia narządów wewnętrznych. W zaawansowanej chorobie pacjenci żyją znacznie krócej niż pięć lat niż pacjenci z początkowym stadium. Wskaźniki przeżywalności w pierwszych 5 latach przedstawiono w tabeli joxi.ru/BA0WbRZTDgDv2y

Przeżycie w ostatnich stadiach z rakiem pęcherza jest znacznie wyższe niż w przypadku innych patologii onkologicznych.

Zapobieganie

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobie jest uniknięcie wpływu na organizm substancji wywołujących rozwój komórek nowotworowych. Na przykład osoba niepaląca rozwija chorobę 3-4 razy rzadziej. Długoterminowe oddziaływanie na organizm związków chemicznych zwiększa ryzyko wystąpienia komórek nowotworowych. Tylko zdrowy tryb życia pomoże zapobiec niepożądanym konsekwencjom, ponieważ leki, które zmniejszają ryzyko zachorowania na raka u zdrowej osoby, nie są wymyślone.

O Nas

Rak żołądka występuje, gdy komórki rakowe tworzą się w ścianie żołądka i aktywnie rozwijają się w tym i innych pobliskich narządach.Ten typ raka zwykle nie wykazuje objawów aż do ostatniego stadium, dlatego często nie jest diagnozowany aż do późniejszych etapów.