Ilu żyć z rakiem wątroby

Rak wątroby jest jedną z najniebezpieczniejszych chorób onkologicznych. Prognoza przeżycia pierwotnego raka wątroby zależy bezpośrednio od stadium rozpoznania choroby. Ważny jest także wiek pacjenta, ogólny stan wszystkich układów jego ciała, typ histologiczny guza. Szczególne znaczenie ma stan odporności pacjenta.

Lekarze nie zawsze potrafią odpowiedzieć na pytanie, ile osób żyje z taką diagnozą, ponieważ nawet oni nie mogą brać pod uwagę wszystkich czynników wpływających na średnią długość życia. W szczególności emocjonalny i psychologiczny nastrój pacjenta, który niekiedy zapewnia korzystny wynik w najbardziej niekorzystnych sytuacjach, może mieć ogromne znaczenie.

Z tych powodów prognozy dotyczące średniej długości życia na różnych etapach choroby są bardzo uśrednioną wartością opartą wyłącznie na danych statystycznych. Ile pozostaje żyć pacjentowi w konkretnym przypadku klinicznym jest trudne do ustalenia.

 • Wszystkie informacje na stronie mają charakter informacyjny i NIE są wskazówkami do działania!
 • Możesz umieścić PRECYZYJNE DIAGNOZY tylko LEKARZ!
 • Prosimy, aby NIE przyjmować samoleczenia, ale umówić się na spotkanie ze specjalistą!
 • Zdrowie dla Ciebie i Twoich bliskich! Nie zniechęcaj się

Wideo: o raku wątroby

Na etapie 1

Ilu żyć z rakiem wątroby o 1 stopień, zależy od rodzaju leczenia i stanu organizmu. W przypadku wszystkich chorób nowotworowych termin ważności wynosi 5 lat. Jeśli pacjenci żyją przez ten czas i dłużej, leczenie uznaje się za udane.

Zwykle na 1 etapie pierwotnego raka wątroby zaleca się leczenie chirurgiczne:

 • wycięcie części wątroby;
 • usunięcie jednego z płatów anatomicznych wątroby;
 • transplantacja (transplantacja) wątroby.

Ten ostatni rodzaj operacji (przeszczep wątroby) jest najbardziej radykalny i obejmuje całkowite wyleczenie pacjenta w 75-80% przypadków. W innych przypadkach odsetek pacjentów, którzy żyją dłużej niż 5 lat - 60%.

Rak wątroby wśród wszystkich nowotworów ma największe prawdopodobieństwo nawrotu. Ponadto, najczęściej rak wątroby jest wtórny - to znaczy, występuje na tle złośliwego ogniska w innych narządach. Wszystkie te okoliczności powodują, że nowotwory wątroby są niebezpieczne i niekorzystne pod względem przewidywań.

Jeśli chodzi o operację przeszczepu wątroby, ten rodzaj leczenia jest rzeczywiście najkorzystniejszą i najskuteczniejszą metodą leczenia, ale trudność polega na niskiej dostępności narządów dawcy.

Czasami najbliższy krewny pacjenta, który oddaje część wątroby, może być dawcą. Wątroba ma zwiększoną zdolność do regeneracji i może odzyskać 90-100% w dość krótkim czasie. Niestety, nie zawsze takie operacje są możliwe z przyczyn medycznych.

Na etapie 2

Drugi etap raka wątroby charakteryzuje się rozprzestrzenianiem procesu złośliwego na zdrowe tkanki, a w szczególności na naczynia narządowe. Na tym etapie guz osiąga 5 cm, ale nie przekracza tych wymiarów.

Leczenie raka drugiego stopnia jest trudne z powodu uszkodzenia naczyń. Wykonaj operację usunięcia wątroby, jeśli taka operacja jest możliwa, i wymień narząd. Przetrwanie po operacji zależy od stopnia rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych w całym ciele. Jeśli złośliwy proces wyniszczenia zostanie zatrzymany przy pomocy terapii podstawowej i pomocniczej, lekarze uznają, że leczenie zakończyło się sukcesem.

Jednak wskaźniki powodzenia raka wątroby w stopniu 2 są stosunkowo niskie i wynoszą tylko 50%.

W tym artykule można zobaczyć zdjęcia raka wątroby na etapie 4.

Na etapie 3

W 3 etapach węzły chłonne są dotknięte przerzutami, a sam guz kiełkuje do najbliższych tkanek i narządów. Może to dotyczyć narządów trawiennych, otrzewnej. W trzecim etapie często rozwija się puchlina brzuszna, nagromadzenie płynu w jamie brzusznej. Często ten warunek musi zostać wyeliminowany w sposób operacyjny.

Leczenie raka wątroby w stadium 3 rzadko jest radykalna - czyli usunięcie części ciała lub nawet przeprowadzić pełną wymianę już niepraktyczne, ponieważ lekarstwo choroba jest całkowicie niemożliwe.

Stosuje się alternatywne metody leczenia - embolizację tętnicy zasilającej guz nowotworowy, wstrzykiwanie etanolu. Korzystają również z klasycznej chemioterapii, radioterapii, terapii celowanej.

Prognozy dotyczące przeżycia wynoszą około 20-30%.

Chemioterapia raka wątroby jest stosowana w celu zatrzymania procesu przerzutów w organizmie. Więcej szczegółów tutaj.

Ta sekcja opisuje przyczyny raka wątroby.

Na etapie 4

Etap 4 - najbardziej niebezpieczny i niekorzystny pod względem prognozy. Najczęściej praktykowane tylko leczenie paliatywne - eliminacja objawów bólowych, eliminacja skutków krwawienia. Niestety, rak wątroby 4 stopnia jest obarczony nagłym, śmiertelnym skutkiem ze względu na ciągłe niebezpieczeństwo wystąpienia ostrej niewydolności wątroby.

Ponadto inne narządy są poważnie zagrożone, do których rozprzestrzeniły się wtórne ośrodki złośliwe - płuca, nerki, tkanki kostne. W stadium 4 raka lekarze zmuszeni są do stosowania silnych leków przeciwbólowych o charakterze narkotycznym - inne metody eliminowania bólu na tym etapie są bezsilne.

Przetrwanie pacjentów wynosi nie więcej niż 5-7%.

Nie istnieje określona formuła obliczania oczekiwanej długości życia pacjentów. Warunki w dużej mierze zależą od stanu psychicznego pacjentów, poziomu opieki medycznej, udziału krewnych i bliskich osób.

Rak wątroby - rokowanie

Statystyki dotyczące leczenia raka wątroby często zawierają stwierdzenia, że ​​rak wątroby ma złe rokowanie i niski procent całkowitego przeżycia.

Pacjenci z chorobą nowotworową z reguły są zainteresowani dostarczeniem i obliczeniem prognozy po stronie lekarza w ich przypadku. I nie jest to rzadkie, ponieważ w przypadku raka wątroby, który jest zwykle związany z niekorzystnym wynikiem choroby, absolutnie wszyscy pacjenci z rakiem mają prawo wiedzieć, jak długo muszą żyć.

Do tej pory możliwe jest dokładne określenie oczekiwanej długości życia każdej osoby z obecnością wyżej wymienionej onkologii, a także obliczenie szans (prawdopodobieństwa) upływu określonego czasu przeżycia. Czynniki, które mogą wpływać na te dane, w tym standardowe procedury, eksperymentalne i dodatkowe metody leczenia, nie mogą być brane pod uwagę, ponieważ mogą wprowadzić pewną niedokładność w ostatecznych wynikach.

Co decyduje o długości życia w raku wątroby?

W naszych czasach prognozy dotyczące oczekiwanej długości życia w raku wątroby opracowywane są na podstawie danych statystycznych dla poprzednich przypadków, które zostały opisane, przeanalizowane i podsumowane. Tak więc, w przypadku raka wątroby, przeżycie i rokowanie po wstępnej diagnozie mierzone jest w średnim okresie czasu do śmierci. Średni czas do śmierci to czas, w którym zmarło 50% pacjentów z rakiem.

Początkowo rak wątroby można podzielić na dwie główne kategorie:

 1. Pierwotny (rak wątrobowokomórkowy).
 2. Wtórne (przerzuty z innych nowotworów, na przykład, rak jelita grubego).

W oparciu o powyższe kategorie należy również wziąć pod uwagę, że najczęściej prognoza zależy i może się różnić w zależności od takich czynników jak:

 • Progresja choroby.
 • Przerzuty.
 • Rozmiar guza nowotworowego.
 • Liczba guzów.
 • Inwazyjność w narządach układu naczyniowego.

Rokowanie w przypadku raka wątroby w przypadku braku lub nieskutecznego leczenia

Istnieje stosunkowo niewiele danych dotyczących przewidywania pierwotnego raka wątroby nieleczonego, ponieważ ten typ nowotworu rzadko występuje bez leczenia. Do niedawna wpływ leczenia na czas przeżycia był często minimalny, dlatego skumulowane dane dotyczące rokowania i przeżycia z procedurami są ściśle związane z przeżyciem bez leczenia.

Jednak ostatnio opracowane procedury, w tym udoskonalenie technik chirurgicznych i nowych leków chemioterapeutycznych oraz metody dostarczania (na przykład nawet przy emulgacji chemicznej), mogą poprawić wyniki i ogólną prognozę raka wątroby, szczególnie we wczesnych stadiach choroby.

Na przykład leczenie raka w Chinach w toku badań wykazało, że przy użyciu nowoczesnych technologii medycznych i leków dla pacjentów z zaawansowanym rakiem wątroby czas trwania przeżycia zwiększa się o około 4 miesiące.

Prognoza z częściowo skuteczną terapią

Najnowsze szacunki dotyczące chirurgicznego leczenia wtórnego raka wątroby (w przypadku wcześniej wykonanej operacji + chemioterapii) wykazały, że 5-letnie przeżycie wynosi więcej niż 37% przypadków, a 10-letnie przeżycie wynosi ponad 22%. Ale możliwość podania dokładniejszego rokowania dla raka wątroby można poprawić, biorąc pod uwagę indywidualne indywidualne cechy i czynniki choroby w każdym indywidualnym przypadku. Obecność czynników wymienionych poniżej może negatywnie wpłynąć na ogólny stan onkologiczny, a także na rokowanie:

 • Po chirurgicznym wycięciu guza podczas badania stwierdzono obecność komórek nowotworowych w wątrobie.
 • Proces nowotworowy został wykryty poza wątrobą.
 • Guz nowotworowy przerzutował do otaczających tkanek i węzłów chłonnych, co sugeruje powszechne stosowanie matastaz).
 • Odstęp od rozpoznania guza pierwotnego do wykrycia przerzutów wynosi ponad 1 rok.
 • Stwierdzono więcej niż jeden nowotwór wątroby.
 • Rozmiar guza nerkowego jest większy niż 5 cm.
 • Wysoka zawartość alfa-fetoproteiny we krwi.
 • Naczyniowa inwazja guza.

Tak więc, w zależności od zastosowanego leczenia i jego wyników, możemy powiedzieć, że:

 1. Rokowanie po resekcji pierwotnego raka wątroby to 5-letnie przeżycie dla 57% osób z nowotworem mniejszym niż 5 cm i tylko 32% osób z guzem większym niż 10 cm.
 2. W badaniu prognostycznym dotyczącym pierwotnego raka wątroby po leczeniu chirurgicznym stwierdzono, że na ogół 5-letnie przeżycie wynosi około 56% wszystkich przypadków.

Ogólna prognoza

Według danych statystycznych z poprzedniego roku, rak wątroby ma niekorzystne rokowanie z małą szansą przeżycia. Najlepszym wskaźnikiem przeżycia i rokowania raka wątroby był i jest początkowy etap w momencie rozpoznania i terminowe, prawidłowo wybrane leczenie.

Kiedy początkowe warunki są dobre (mały guz, brak inwazji naczyniowej wątroby, stabilny stan ogólny), niektóre terapie są skuteczne (w szczególności chirurgiczna resekcja i radioterapia).

Rak wątroby: objawy, nowoczesne metody leczenia

Rak wątroby jest chorobą, której towarzyszy pojawienie się złośliwego nowotworu, który powstaje w wyniku degeneracji hepatocytów do komórek nowotworowych. Może być pierwotny lub wtórny (przerzutowy). W pierwotnym raku nowotwór powstaje bezpośrednio w wątrobie, a we wtórnym raku pojawia się z powodu hematogennych przerzutów komórek nowotworowych z innych narządów (żołądka, macicy, jajników, płuc, nerek, jelit, gruczołów sutkowych). W tym artykule można uzyskać informacje na temat przyczyn, odmian, objawów i metod diagnozowania i leczenia raka wątroby.

Około 20 razy częściej nowotwór złośliwy wątroby jest wtórny i tylko w 2-3% przypadków wykrywa się pierwotne nowotwory tego narządu. Najwyższe rozpowszechnienie pierwotnego raka wątroby obserwuje się w takich regionach jak Chiny, Senegal, Indie, Filipiny i RPA. Wyjaśnia to bardzo wysoka rozpowszechnienie wśród populacji przewlekłych postaci zapalenia wątroby.

Według statystyk, mężczyźni są 4 razy bardziej narażeni na ten nowotwór i zwykle takie guzy są wykrywane u ludzi po 50-65 latach.

Przyczyny

Dokładne przyczyny rozwoju raka wątroby nie zostały jeszcze ustalone, ale wszyscy eksperci identyfikują wiele czynników, które przyczyniają się do rozwoju tego nowotworu złośliwego. Należą do nich:

 • przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby;
 • marskość wątroby;
 • alkoholizm;
 • palenie tytoniu;
 • narkomania;
 • hemochromatoza;
 • cukrzyca;
 • kamica żółciowa;
 • niekontrolowane przyjmowanie sterydów anabolicznych;
 • niekontrolowany odbiór hormonalnych środków antykoncepcyjnych;
 • aflatoksyna B1, dostanie się do organizmu przy użyciu niewłaściwie przechowywanego zboża, soi, zbóż (w wilgotnym środowisku są zaszczepione specjalnym grzybem, który wydziela tę toksynę);
 • narażenie na toksyczne i toksyczne chemikalia: rad, arsen, tor, chlorek winylu, pestycydy zawierające chlor itp.;
 • kiła;
 • inwazje robaków: przywr, schistosomatoza, amebiaza;
 • predyspozycje genetyczne.

Klasyfikacja

Pierwotny rak wątroby

Wśród pierwotnych nowotworów złośliwych wątroby najczęściej wykrywa się rak wątrobowokomórkowy. Nowotwory te rosną z mutujących hepatocytów.

Oprócz raków wątrobowych, istnieje więcej rzadkich typów guzów pierwotnych:

 1. Cholangiocellular. Nowotwory wyrastają z nabłonkowych komórek dróg żółciowych.
 2. Hepatocholangiocellular. Guzy wyrastają zarówno z hepatocytów, jak i komórek nabłonkowych dróg żółciowych.
 3. Cystadenocarcinomas. Nowotwory są duże, przypominające wygląd torbieli. Często rosną z łagodnych cystadenoma lub wrodzonych torbieli. Zwykle rozwija się u kobiet.
 4. Fibrolamelarne raki. Nowotwory są specjalnym rodzajem raka wątrobowokomórkowego z charakterystycznej morfologii złośliwych hepatocytów zmutowanych, które są otoczone płytkowej tkanki włóknistej. Często są one u dzieci i młodzieży poniżej 35 roku życia i nie mają związku z czynnikami predysponującymi do raka wątroby (przewlekłe zapalenie wątroby, etc.).
 5. Angiosarcomas. Są to niezwykle agresywne i często nieoperacyjne nowotwory, szybko rosnące ze śródbłonka i nabłonka naczyń. Zwykle wykrywane u osób starszych, narażone na działanie toksycznych i toksycznych substancji.
 6. Epithelioid hemangiendothelioma. Są to niezwykle rzadkie nowotwory złośliwe, ale nie tak agresywne jak angiosarcomy. Są podatne na szybkie przerzuty i do skutecznego leczenia potrzebują wczesnego wykrycia. W takich nowotworach zaokrąglone komórki śródbłonka z gatunku nabłonka proliferują w układzie naczyniowym wątroby i tworzą gęstą zwojnicę włóknistą.
 7. Hepatoblastoma. Guz charakteryzuje się niskim zróżnicowaniem, pochodzenia embrionalnego i rozwija się we wczesnym dzieciństwie (do 4-5 lat). Bardzo rzadko wykrywane u dorosłych. Rośnie z niedojrzałych embrionalnych komórek wątroby i prowadzi do utraty wagi, do przyspieszenia rozwoju płciowego i zwiększenia rozmiaru brzucha. Nowotwór jest podatny na częste i szybkie przerzuty.
 8. Niezróżnicowane mięsaki. Takie nowotwory są bardzo rzadkie i różnią się budową od naczyniakomięsaka, anaplastycznego fcc lub nabłonka naczyń krwionośnych. Kiedy te diagnozy są formułowane, guz ten musi być odróżniony od tych nowotworów. Zwykle u dzieci stwierdza się niezróżnicowany mięsak. Rośnie szybko, metastasizes i bardzo słabo uleczalne. W rzadkich przypadkach pacjent może zapisać transplantację wątroby.

Wtórny rak wątroby

Wtórne nowotwory wątroby są przerzutowe i stanowią rozsiew pierwotnych nowotworów złośliwych następujących narządów:

 • jelito grube;
 • macica;
 • jajniki;
 • prostata;
 • rak piersi;
 • żołądek;
 • światło;
 • nerka i inne.

Objawy

Pierwsze objawy kliniczne raka wątroby, zwykle występują w postaci niespecyficzne objawy patologiczne ciała: zapalenie dróg żółciowych, nasilenie zapalenia wątroby, kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego itp we wczesnym stadium nowotworu u pacjentów ze zmniejszoną masę pojawia bezzasadnego zmęczenie i osłabienie, zaburzenia łaknienia (do anoreksji. ), uczucie ciężkości w rejonie nadbrzusza i prawym podżebrzu. Później pojawiają się inne objawy raka wątroby.

Zaburzenia dyspeptyczne

U pacjentów występują nudności, które prowadzą do wymiotów. Są biegunka, zaparcia i wzdęcia. Takie zaburzenia i utrata apetytu powodują utratę wagi u 85% pacjentów.

Bolesne wrażenia

Pojawienie się bólu w raku wątroby w początkowych stadiach choroby może być związane z zaburzeniami dyspeptycznymi. Później pacjent ma bolesne odczucia, które są spowodowane przez wzrost guza. Nowotwór rozwija się w torebce wątrobowej i powoduje wtórną reakcję zapalną. W rezultacie narząd powiększa się, staje się bardzo gęsty i bulwiasty, a przez ścianę brzuszną połowa pacjentów może być sondowana węzłem.

Na początku ból pojawia się podczas wysiłku fizycznego (na przykład po biegu), a później odczuwany jest w spoczynku. Ponadto, ze względu na wzrost guza, żołądek zwiększa objętość.

Choroby przewodu żółciowego

Guzy tkanek powodują kompresję przewodu żółciowego i powodują rozwój żółtaczki obturacyjnej. W wyniku tego skóra i twardówka pacjenta nabierają żółtawego odcienia, mocz jest pomalowany na ciemny kolor, kał odbarwia się do bladokremowego odcienia, pojawia się swędzenie skóry.

Syndrom odurzenia ogólnego

U pacjentów stan ogólny pogarsza się gwałtownie i pojawiają się następujące objawy:

 • ostre osłabienie i zmniejszona tolerancja na dowolny ładunek;
 • zawroty głowy;
 • anemia;
 • wstępne omdlenie i omdlenie;
 • długa i niewyjaśniona i nie wyeliminowana gorączka.

Krwawienie

U pacjentów z rakiem wątroby rozwija się zespół krwotoczny, który objawia się w postaci teleangiektazji (naczyniowych gwiazdek) i okresowo pojawiających się krwawień z nosa i przewodu pokarmowego. U 15% pacjentów spontaniczne pęknięcie guza prowadzi do ostrego krwawienia wewnątrzbrzusznego z rozwojem reakcji szoku. U niektórych pacjentów rozwija się zapalenie otrzewnej.

Wodobrzusze

Wzrost guza prowadzi do naruszenia krążenia krwi i nagromadzenia dużej ilości płynu w jamie brzusznej (wodobrzusze). Brzuch pacjenta jeszcze bardziej zwiększa objętość, w tym są odczucia rozszerzalności i ciężkości. W wyniku tego dochodzi do erukcji, zgagi, nudności, bólu brzucha i wzdęć. Z powodu poszerzenia ściany brzucha wystaje pępek.

Przerzuty

W rozprzestrzenianiu się przerzutów objawy kliniczne raka wątroby są uzupełniane oznaki uszkodzenia innych narządów. Przerzuty w nowotworowym raku wątroby mogą być:

 • wewnątrzorganizm - guz rozprzestrzenia się na inne części wątroby;
 • regionalny - guz rozprzestrzenia się na węzły chłonne wrót węzłów chłonnych wątrobowych, paraaortalnych i celiakalnych;
 • odległy - guz rozprzestrzenia się na inne tkanki i narządy (płuca, opłucna, otrzewną, kości, nerki, trzustkę itp.).

Diagnostyka

Gdy występują pośrednie objawy raka wątroby - ból, żółtaczka, powiększenie wątroby i badanie palpacyjne węzła w prawym podżebrzu - w celu potwierdzenia rozpoznania można przepisać:

 • USG wątroby i innych narządów jamy brzusznej;
 • ukierunkowana przezskórna biopsja wątroby (pod kontrolą USG) i histologiczna analiza tkanki biopsyjnej;
 • CT;
 • MRI;
 • laboratoryjne badania krwi w celu określenia poziomu enzymów wątrobowych, płytek krwi, AFP, bilirubiny, fosfatazy alkalicznej, białek itp.;
 • koagulogram.

Jeśli to konieczne, takie dodatkowe badania można przypisać:

 • Wątróbka PET;
 • cele selektywne;
 • statyczna scyntygrafia wątroby;
 • diagnostyczna laparoskopia.

Etapy raka wątroby

Na podstawie uzyskanych danych diagnostycznych określa się etap procesu nowotworowego:

 • Stadium I - nowotwór ma niewielkie wymiary, nie wpływa na naczynia krwionośne i dotyka nie więcej niż 1/4 ciała, objawy choroby są nieobecne lub łagodne;
 • II etap - w wątrobie występuje jeden lub więcej nowotworów do 5 cm, guz atakuje naczynia krwionośne, ale nie wykracza poza redystrybucję narządu i nie rozprzestrzenia się na węzły chłonne;
 • III etap (podstacje A, B i C) - w podetapie A, rozmiar jednego lub więcej guzów jest większy niż 5 cm, nowotwory wpływają na portal lub żyłę wątrobową; gdy podetap B, proces nowotworowy rozciąga się do pobliskich narządów (z wyjątkiem pęcherza) lub jest przyłączony do zewnętrznej błony wątroby; w podetapie C złośliwe komórki rozprzestrzeniają się do węzłów chłonnych i narządów;
 • Etap IV - nowotwór dostaje maksymalną dystrybucję na węzłach chłonnych i innych narządach, pacjent umiera za kilka miesięcy (rzadko żyje do 5 lat).

Leczenie

Taktyka leczenia raka wątroby zależy całkowicie od stadium procesu nowotworowego.

W początkowych stadiach usuwania guza można stosować innowacyjne metody:

 1. Leczenie radiochirurgiczne za pomocą CyberKnife. Guz jest usuwany przez promieniowanie jonizujące o wysokiej mocy pod kontrolą nawigacji komputerowej i nie wpływa na zdrowe tkanki narządu.
 2. Chemoembolizacja przez mikrokulki. Roztwór leku przeciwnowotworowego i specjalnego adsorbującego polimeru (mikrosfer) są pobierane do strzykawki. Otrzymany roztwór miesza się z preparatem nieprzepuszczającym promieniowania rentgenowskiego. Pod kontrolą RTG do tętnicy karmiącej guza wprowadza się mikrocewnik, który przeprowadza się jak najbliżej nowotworu. Roztwór ze strzykawki wstrzykuje się do tętnicy. Mikrosfery blokują naczynia i zatrzymują dopływ krwi do guza. Środek chemioterapeutyczny w roztworze wchodzi do tkanek nowotworowych i powoduje ich śmierć bez wchodzenia w całkowity przepływ krwi.
 3. Ablacja prądem o częstotliwości radiowej. Tkanki nowotworu są "spalane" wysokoenergetycznymi falami radiowymi, które są podawane przez cienką igłę wprowadzoną do guza. Igła jest wprowadzana przez ścianę brzucha pod kontrolą sprzętu ultradźwiękowego.
 4. Radioembolizacja (lub SIRT). Ta technika jest nieco podobna do chemobolizacji. Radioaktywny preparat Itr-90 stosuje się jako mikrokulki. Przy pomocy cewnika wprowadzonego do tętnicy udowej jest on dostarczany do guza i powoduje śmierć jego tkanek.

W przypadkach operacyjnych głównym sposobem na wyeliminowanie guza jest manipulacja chirurgiczna. Aby usunąć guz, można wykonać następujące czynności:

 • lobektomia - resekcja wątroby;
 • hemihepatektomia - usunięcie połowy wątroby;
 • nietypowe resekcje.

Leczenie chirurgiczne uzupełniają kursy chemioterapii. Jako leki cytostatyczne można stosować 5-fluorouracyl, metotreksat itp. Infuzje środków chemioterapeutycznych można wykonywać za pomocą tętnicy wątrobowej. Dzięki tej technice skuteczność cytostatyków jest wyższa i mają one mniejszy ogólny wpływ na organizm.

W niektórych przypadkach przeszczep wątroby wątroby jest skuteczny we wczesnych stadiach raka wątroby. Ta metoda leczenia może dać szansę na pełne wyleczenie. Na późniejszych etapach przeszczep jest mniej skuteczny.

W przypadku nieoperacyjnych przypadków raka wątroby do leczenia można stosować tylko chemioterapię. Z reguły leki cytotoksyczne są wprowadzane przez tętnicę wątrobową.

Leczenie radioterapią raka wątroby nie jest zalecane tak często, jak w przypadku innych nowotworów złośliwych. Można go łączyć z leczeniem chirurgicznym lub chemioterapią.

W niektórych klinikach można prowadzić innowacyjną metodę napromieniowania, taką jak terapia protonowa. Promieniowanie protonowe może selektywnie wpływać tylko na tkanki złośliwe. Niszczy DNA komórek rakowych i powoduje ich śmierć.

Do którego lekarza się zgłosić

W przypadku odczuwania ciężkości w okolicy nadbrzusza i prawidłowego stanu hipochondrium, pogorszenia apetytu, zaburzeń dyspeptycznych lub objawów żółtaczkowych, należy skonsultować się z gastroenterologiem. Po przeprowadzeniu wielu badań i jeśli istnieje podejrzenie raka wątroby, pacjent może być zalecany do konsultacji i badania z onkologiem. W celu potwierdzenia diagnozy wyznacza się: USG wątroby, biopsję i analizę histologiczną, CT, MRI, biochemiczną analizę krwi itp.

Prognozy

Prognozy dotyczące pierwotnego i wtórnego raka wątroby są wyjątkowo niekorzystne. Średnia długość życia wielu pacjentów zmniejsza się do kilku miesięcy (czasami nawet do 5 lat). Prognozy dotyczące przeżycia pacjentów po resekcji wątroby również rozczarowują - śmiertelność wynosi 10%, a śmierć następuje z powodu niewydolności wątroby.

Niewielkie znaczenie ma histologiczny wygląd nowotworu. Po udanej operacji usunięcia hepatoblastoma i cystadencaroma, pacjent może żyć 5 lat, a przy naczyniakomięsaku - nie dłużej niż 2 lata. Przetrwanie pacjentów z rakiem włóknistoamerykańskim może wynosić około 2-5 lat (czasami dłużej). I z niezróżnicowanym mięsakiem, guz rozwija się bardzo szybko, a pacjenci żyją zaledwie kilka miesięcy.

Przy leczeniu operacyjnym raka wątroby pięcioletnie przeżycie obserwuje się tylko u 9-20% pacjentów. Jeśli guz nie nadaje się do użytku, pacjenci żyją nie dłużej niż 4 miesiące. To samo niekorzystne rokowanie jest typowe dla przerzutowego raka wątroby.

Rak wątroby jest niezwykle groźną chorobą onkologiczną. Jego pierwsze oznaki są zawsze niespecyficzne i mogą być brane pod uwagę przy innych chorobach wątroby i dróg żółciowych. W identyfikacji tej choroby pacjent musi wykonywać skomplikowane i chirurgii zagrażające życiu oraz w nieoperacyjnych przypadkach pacjent może oczekiwać tylko żyć kilka miesięcy.

O raku wątroby w programie "Żyj zdrowo!" Z Eleną Malyshevą (od 33:35 min.):

Rak wątroby

Rak wątroby - nowotwory złośliwe wątroby pochodzące z nabłonkowych i nienabłonkowych struktur narządu. Typowymi objawami raka wątroby są: ciężkość i ból w prawym górnym kwadrancie, nudności, wymioty, żółtaczka; w późnych stadiach - wodobrzusze, gorączka, zespół krwotoczny, kacheksja. Rozpoznanie raka wątroby wykonuje się za pomocą ultrasonografii jamy brzusznej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, scyntygrafii, biopsji wątroby przebijającej, diagnostycznej laparoskopii, detekcji onkarków i próbek biochemicznych. W leczeniu raka wątroby stosuje się metody chirurgiczne (resekcja wątroby), radioterapia, chemioterapia.

Rak wątroby

Pochodzenie raka wątroby może być pierwotne, początkowo rozwijające się ze struktur wątroby i wtórne (przerzutowe). Pierwotne nowotwory złośliwe rozwijają się w wątrobie 20-30 razy rzadziej niż wtórne i stanowią nie więcej niż 0,2-3% wszystkich nowotworów. Największą częstość występowania pierwotnego raka wątroby można zaobserwować w RPA, Senegalu, Indiach, Chinach i na Filipinach, co wiąże się z wysoką częstością występowania przewlekłego zapalenia wątroby w tych krajach. Rak wątroby jest czterokrotnie bardziej podatny na rozwój w populacji mężczyzn; główny wiek osób, które zachorowały, wynosi 50-65 lat.

Klasyfikacja raka wątroby

Pierwotnego raka wątroby jest najczęściej rozwija się z hepatocytów - komórki wątroby (rak wątrobowokomórkowy i rak wątrobowokomórkowy), albo z komórki nabłonka dróg żółciowych (rak przewodów żółciowych lub przewodów żółciowych). Rzadsze rak wątroby struktury mieszanej (rak wątroby i przewodów żółciowych), nowotwory nabłonkowe niż (hemangioendothelioma) rakomięsak, wątrobiaka zarodkowego i in., Pierwotny rak wątroby rozwija się w jednym lub kilku formacji kolor białawy, gęstej konsystencji. Rak wątroby ma tendencję do dyfuzji wzrostu, szybko atakuje naczynia krwionośne, rozprzestrzeniając się przez wątrobę.

Przerzuty raka wątroby do 90% zmian nowotworowych narządów. Przez pochodzenie, to jest przerzutowy, to oznacza miejscowego rozprzestrzeniania się nowotworów pierwotnych w innych miejscach.. jelita grubego, raka trzustki, raka żołądka, raka płuc, raka sutka, gruczołu krokowego, macicy lub rak jajnika, rak nerek, itd... często przerzutów różnorodnych nowotworów wątroby związane z cechami ukrwienia wątroby i dopływu krwi do niego z jamy brzusznej.

W międzynarodowej klasyfikacji TNM wyróżnia się następujące etapy pierwotnego raka wątroby:

 • T0 - pierwotny rak wątroby nie został wykryty
 • T1 - pojedyncza formacja do 2 cm średnicy; kiełkowanie naczyń
 • T2 - pojedyncza formacja do 2 cm średnicy, kiełkujące naczynia wątrobowe lub guz większy niż 2 cm bez zajęcia naczyń
 • T3 to pojedynczy guz większy niż 2 cm lub wiele małych guzów, kiełkujące naczynia i ograniczony do jednego płata
 • T4 - wiele ognisk w obu płatach wątroby lub pojedynczym guzie z kiełkowaniem wątroby lub żyły wrotnej lub otrzewnej trzewiowej.
 • N0 - nie ma uszkodzeń węzłów chłonnych więzadła wątrobowo-dwunastniczego i płatka wątroby
 • N1 - przerzuty są określane w węzłach chłonnych więzadła wątrobowo-dwunastniczego lub zrazie w wątrobie
 • M0 - nie wykryto odległych przerzutów raka wątroby
 • M1 - wykrywane są przerzuty raka wątroby w odległych narządach.

Przyczyny raka wątroby

W większości przypadków rak wątroby jest bezpośrednio związany z obecnością u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C - rak wątrobowokomórkowy rozwija się u 80% osób z wirusowym uszkodzeniem wątroby w ciągu 20 lat. Mechanizm rozwoju raka wątroby jest związany ze szkodliwym działaniem hepatocytów wirusów, prowadzącym do przewlekłego zapalenia wątroby i komórek dróg żółciowych, co stanowi naruszenie ich pracy.

Czynniki, rak wątroby ryzyko dotyczy marskość dowolnej etiologii, hemochromatoza, alkoholowa choroba wątroby, zapalenie wątroby wywołane lekami, niewydolność serca, zakażenia pasożytnicze (opistorhoz, amebiaza, schistosomatozę), kamicy żółciowej, syfilis i inne. Potencjalne czynniki rakotwórcze są aflatoksyny B1 przy wytwarzaniu przez pleśnie Aspergillus Chemikalia przemysłowe (nitrozoamin, czterochlorek węgla, chlorowane pestycydy, arsen, polichlorek winylu, itd.), środki farmakologiczne (thorotrast, anaboliczny ste roidy).

Objawy raka wątroby

Kliniczne objawy raka wątroby oczywistego objawy niespecyficzne, a więc choroby często przyjmowane w gastroenterologii dla kamicy żółciowej, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie dróg żółciowych, zaostrzenie zapalenia wątroby i innych.

We wczesnym stadium rak wątroby charakteryzuje się bezprzyczynową słabością, zmęczeniem, zmniejszonym łaknieniem i utratą masy ciała, nadwagą w nadbrzuszu i nadbrzuszu. Występują zaburzenia dyspeptyczne: nudności, wymioty, skłonność do zaparć lub biegunki. Pojawienie się bólu w wątrobie jest związane ze wzrostem guza, proliferacją torebki wątroby, wtórną reakcją zapalną. Wątroba wkrótce powiększa się, nabywa guzowatość i gęstość drewna; Węzeł guza jest czasami wyczuwalny przez ścianę brzucha. Naruszenie cholerezy w raku wątroby prowadzi do rozwoju żółtaczki obturacyjnej, swędzenia skóry, barwienia kału w jasnym kolorze i moczu - w ciemności.

Później pojawia się i rośnie niedokrwistość i wodobrzusze, na skórze pojawiają się teleangiektazje, zespół krwotoczny (wielokrotnie powtarzane krwawienia z przewodu pokarmowego i nosa). W późnych stadiach raka wątroby występuje stała oporność na leczenie, gorączka z dreszczami. W przypadku spontanicznego lub traumatycznego pęknięcia guza krwawienie występuje w jamie brzusznej lub zapaleniu otrzewnej. Przerzuty raka wątroby mogą być nieorganiczne (do innych części wątroby); regionalne (w węzłach chłonnych płatów wątroby, celiakii, węzłów chłonnych paranalnych) lub odległe (w innych narządach - płuca, opłucna, otrzewna, trzustka, nerki, kości).

Rozpoznanie raka wątroby

Początkowej diagnozy raka wątroby można podejrzewać u analizy danych obiektywnych (obecność żółtaczki, bólu i namacalny podżebrza, wątroby, brzucha, szczep wyraża się naczynia podskórne et al.).

Podstawową metodą diagnostyki instrumentalnej raka wątroby w większości przypadków jest ultrasonografia jamy brzusznej (wątroby). Badanie ultrasonograficzne może wykryć zmiany ogniskowe wątroby, sugerować ich charakter (pierwotny, przerzutowy), określić wielkość. W niektórych przypadkach stosuje się ultradźwięki do wykonania ukierunkowanej przezskórnej biopsji wątroby i ustalenia morfologicznej diagnozy. Udoskonalenie informacji uzyskanych za pomocą echografii wykonuje się za pomocą CT lub NMRT.

W celu oceny czynności wątroby badano poziom enzymów wątrobowych, bilirubiny, białek, fosfatazy alkalicznej, koagulogramu, płytek krwi i innych parametrów. Z dużym prawdopodobieństwem można mówić o raku wątroby ze wzrostem poziomu alfa-fetoproteiny (AFP), swoistego markera nowotworowego.

Leczenie raka wątroby

W resekcyjnym pierwotnego raka wątroby przedstawia leczenia kombinowanego, resekcji wątroby (lobektomię, atypowe resekcji wątroby lub hemihepatectomy) w połączeniu z kursem chemioterapii z metotreksat i 5-fluorouracyl. Jednak resekcja wątroby nie jest możliwe przeprowadzenie u wszystkich pacjentów. Kryteria te są funkcjonalność średnicę guza nie więcej niż 3 cm, kiełkujących do naczyń krwionośnych; brak marskości. Pooperacyjne śmiertelność po resekcji wątroby, raka o 10%, głównie o rozwiniętej niewydolności wątroby. W niektórych przypadkach, w wyspecjalizowanych ośrodkach transplantacji wątroby mogą być wykonywane.

Leczenie chirurgiczne przerzutowego raka wątroby jest możliwe tylko z operacyjnością podstawy guza, obecnością przerzutów w jednym z płatów wątroby i brakiem innych ognisk pozawątrobowych. Chemioterapia lekami cytotoksycznymi, jako niezależne leczenie, jest wskazana w przypadku nieoperacyjnego raka wątroby. W tym przypadku najlepszy efekt uzyskuje się po wprowadzeniu cytostatyków bezpośrednio do tętnicy wątrobowej. Radioterapia raka wątroby jest rzadko stosowana ze względu na niską skuteczność.

Alternatywnymi metodami leczenia raka wątroby są chemoembolizacja, termoablacja częstotliwości radiowych, przezskórne wprowadzanie etanolu do guza, terapia protonowa.

Rokowanie i profilaktyka raka wątroby

Po resekcji wątroby dla pierwotnego raka, 5-letnie przeżycie jest niskie - tylko 9-20%. W przypadku nieoperacyjnego raka wątroby od czasu diagnozy do śmierci pacjenta, zwykle trwa nie więcej niż 4 miesiące. W przypadku przerzutowego raka wątroby rokowanie jest również wyjątkowo niekorzystne.

Zapobieganie rakowi wątroby obejmuje immunizację ogólnej populacji przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, unikanie nadużywania alkoholu, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy ze szkodliwymi związkami chemicznymi. W przypadku przewlekłego zapalenia wątroby konieczne jest przestrzeganie zaleceń gastroenterologa (hepatologa) i specjalisty w zakresie chorób zakaźnych, w celu zachowania restrykcyjnego trybu leczenia i diety, w celu poddania się kontroli.

Przyczyny rozwoju i objawy raka wątroby

Z roku na rok zwiększa się liczba pacjentów z różnymi chorobami wątroby. Szczególnie niebezpieczne są patologie onkologiczne, podczas których czas prowadzi do śmierci. Ze wszystkich nowotworów wątroby rak zajmuje trzecie miejsce w śmiertelności wśród innych nowotworów. W ostatnich dekadach częstość występowania raka wątroby wzrosła 3-krotnie.

Rak lub pierwotny rak wątroby jest nowotworem złośliwym, który pochodzi z komórek nabłonka. Rak zaczyna się tworzyć, gdy komórki wątroby przekształcają się w komórki nowotworowe i aktywnie dzielą się. Niebezpieczeństwo raka jest jego gwałtownie postępującą naturą.

Klasyfikacja

W hepatologii raki wątroby są podzielone na gatunki, w zależności od miejsca lokalizacji i stopnia rozwoju:

 • wątrobowokomórkowy - Wątroba z ogniska pierwotnego oczywiście złośliwy, szybki postęp różni - od czasu pierwszych objawów lękowych do śmierci pacjenta może trwać 2-4 miesięcy;
 • fibrolamellar carcinoma to wariant pierwotnego raka wątroby, w którym dochodzi do silnego zwłóknienia parenchyma i wzrostu komórek nowotworowych zależnie od rodzaju onkocytów; Fibrolamelarny rak charakteryzuje się opóźnionym postępem i korzystniejszym rokowaniem dla przeżycia;
 • rak wątrobowokomórkowy jest rzadkim typem nowotworu, w którym zmiany patologiczne dotyczą nie tylko tkanek wątroby, ale także dróg żółciowych; obraz kliniczny i rokowanie są identyczne z rakiem wątrobowokomórkowym;
 • cholangiocarcinoma wątroby - rzadka patologia, w której złośliwe procesy występują w drogach żółciowych; guz powstaje, gdy komórki nowotworowe wchodzą do ścian dróg żółciowych i zaczynają aktywnie się rozwijać;
 • gruczolakorak wątroby - nowotwór złośliwy pochodzący z tkanki gruczołowej, ale częściej guz powstaje podczas przerzutów, gdy pierwotny nowotwór zlokalizowany jest w innych narządach (jelita, płuca, macica, jajniki);
 • cystadenocarcinoma of liver - złośliwy guz typu torbieli, utworzony z wewnątrz- i pozawątrobowych dróg żółciowych.

Kolejna klasyfikacja przewiduje podział raka wątroby, w oparciu o charakterystykę przebiegu klinicznego. Z tej pozycji wyróżnia się formy raka:

 • marskość;
 • ropień podobny;
 • z zamaskowanym prądem;
 • torbielowaty;
 • hepatomegalia;
 • hepatonekrotyczny.

W zależności od rodzaju makroskopowych zmian w wątrobie występują:

 • masywna forma raka - gdy formacja nowotworowa jest reprezentowana przez jeden duży węzeł nowotworowy lub węzeł z przerzutami;
 • Guzkowy guz - guz jest reprezentowany przez kilka węzłów zlokalizowanych w jednej lub obu częściach wątroby;
 • rozproszona postać raka - guz jest reprezentowany przez liczne najmniejsze węzły guza.

Symptomatologia

Rak wątroby w początkowych stadiach charakteryzuje się bezobjawowym przebiegiem. Często pacjent nie odczuwa bólu i pogorszenia aż do wystąpienia końcowego stadium choroby. Objawy kliniczne raka wątroby są podobne do typowych objawów chorób dróg żółciowych:

 • pogorszenie apetytu i szybka utrata masy ciała;
 • ciągłe zmęczenie, senność i zmęczenie;
 • dyskomfort i uczucie ciężkości w prawym podżebrzu;
 • Zaburzenie przewodu pokarmowego z pojawieniem się luźnego stolca, nudności, wzdęć;
 • wzrost temperatury do wskaźników podgorączkowych;
 • wodobrzusze w następstwie powiększenia wątroby i gromadzenia się płynu w jamie otrzewnej;
 • anemia.

Klasyczną oznaką raka wątroby w 4 stadiach jest ciągły tępy lub obolały ból po prawej stronie. Ból pogarsza się podczas wysiłku fizycznego lub podczas zmiany pozycji tułowia, na zboczach. Przyczyną pojawienia się bólu jest ściskanie sąsiadujących narządów z ciałem guza.

W późnym stadium choroby wzrasta odurzenie organizmu, któremu towarzyszą zaburzenia hormonalne, spowolnienie ogólnego metabolizmu, rozwój stanu gorączkowego. Ponadto pacjenci z nowotworem rozwijają wysypkę na skórze, żółtaczka rozwija się w wyniku spożycia produktów żółciowych w krwiobiegu ogólnoustrojowym.

Przyczyny

Czynniki ryzyka wywołujące mutacje w zdrowych komórkach wątroby w różnorodności onkologicznej. Z powodów, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju raka wątroby, należy wymienić:

 • Złe nawyki. Udowodniono wiele badań - nikotyna i alkohol są szkodliwe dla hepatocytów, powodując ich śmierć. Ludzie, którzy nadużywają alkoholu i nikotyny często rozwijają HCC (rak wątrobowokomórkowy).
 • Wirusowe zapalenie wątroby. Szczególnie niebezpieczny jest przewóz wirusów zapalenia wątroby typu B i C - mają one działanie rakotwórcze na wątrobę i całe ciało. U pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B rak wątroby rozwija się w 70% przypadków.
 • Marskość wątroby. Sama patologia początkowo nie należy do kategorii nowotworów, ale prowadzi do deformacji tkanki wątroby i sprzyja tworzeniu się komórek atypowych.
 • Cukrzyca. Pacjenci z podwyższonym stężeniem cukru we krwi mają wysokie ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych w wątrobie. Gdy cukrzyca powoduje nadmierne gromadzenie cholesterolu, wątroba jest uszkodzona.
 • Odbiór sterydów anabolicznych. Ich asymilacja zachodzi w wątrobie, więc ciało doświadcza zwiększonego obciążenia, które wywołuje powstawanie łagodnych i złośliwych nowotworów.
 • Przygnieciony dziedzicznością. Prawdopodobieństwo rozwinięcia się raka wątroby zwiększa się w przypadku rodzinnych przypadków onkopatologii.
 • Pasożytnicze inwazje. Udowodniono, że inwazje pasożytów w wątrobie i przebieg inwazji robaków (opisthorchchisis, schistosomiasis) prowadzą do mutacji hepatocytów i powstawania raka dróg żółciowych.
 • Praca nad szkodliwymi przedsiębiorstwami, kontakty z chemikaliami. Długotrwałe narażenie na czynniki chemiczne, z których najbardziej niebezpieczny jest uważany za arsen i rad, prowadzi do powstania naczyniakomięsaka wątroby.

Ponadto istnieją czynniki ryzyka, które prowadzą do mniejszego stopnia raka wątroby:

 • tłuszczowa hepatoza w wywiadzie;
 • przyjmowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych na bazie estrogenu;
 • należący do płci męskiej;
 • kategoria wiekowa ma ponad 40 lat;
 • osoby z patologiami sercowo-naczyniowymi, kamica żółciowa.

Istnieje twierdzenie, że aflatoksyna B1 zawarta w specjalnym rodzaju grzybów z rodzaju Aspergillus może mieć negatywny wpływ na wątrobę. Grzyby mnożą się na pszenicy, ziarnie, ryżu, jeśli zboża są przechowywane w warunkach wysokiej wilgotności. Aflatoksyna B1 jest produktem ich życiowej aktywności, a wchodzenie do organizmu człowieka prowadzi do uszkodzenia wątroby i degeneracji hepatocytów do komórek nowotworowych.

Diagnoza choroby

W celu diagnostyki raka wątroby przeprowadza się szereg badań. Badanie fizyczne i zbieranie wywiadu pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków na temat stadium choroby i ogólnego stanu pacjenta. Podczas badania palca lekarz zwraca uwagę na obecność puchliny brzusznej, powiększenie wątroby, żółtaczkę mechaniczną - pośrednie objawy raka wątroby.

Diagnostyka laboratoryjna z podejrzeniem patologii:

 • biochemiczne badanie krwi jest wykonywane przez wszystkich pacjentów z podejrzeniem raka wątroby - zwiększona bilirubina, urobilina, ALT i AST z jednoczesnym spadkiem białka wskazuje na zwyrodnienie hepatocytów;
 • badanie krwi dla serologii w celu określenia poziomu alfa-fetoproteiny jest dokładną metodą, która w 80% przypadków pozwala na potwierdzenie raka wątroby;
 • badanie krwi dla onkarkerów;
 • badanie krwi na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby;
 • koagulogram.

Obowiązkowym etapem w diagnostyce raka wątroby jest diagnostyka instrumentalna:

 • USG może wykryć rozmiar i lokalizację guza, określić obecność współistniejących patologii wątroby i pęcherzyka żółciowego;
 • CT z wprowadzeniem środka kontrastowego dostarcza dokładnych informacji o raku, pozwalając ci jasno określić granice i kształt zmiany; dodatkowo za pomocą CT określa się, czy nowotwór wykiełkował naczynia krwionośne w wątrobie;
 • MRI jest wysoce precyzyjną metodą, która pozwala uzyskać wyraźny obraz raka i określić jego strukturę;
 • biopsja wątroby jest najbardziej wiarygodną metodą diagnostyczną, podczas której pobierana jest próbka biopsyjna z późniejszą analizą morfologiczną;
 • Angiografia - metoda wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, pozwala badać ukrwienie tworzenia się guza;
 • Scyntygrafia jest metodą niezbędną do różnicowania raka wątroby z innymi nowotworami złośliwymi.

Strategia leczenia

Patologia jest trudna do leczenia, co wiąże się z trudnościami w rozpoznaniu raka we wczesnych stadiach. Wybrane są taktyki leczenia pacjentów z rakiem wątroby, w zależności od stadium choroby, rodzaju guza i ogólnego stanu zdrowia. We wczesnych stadiach resekcji chirurgicznej stosuje się chirurgicznie. Podczas resekcji uszkodzona tkanka jest usuwana, większość wątroby jest zatrzymywana. Jednak resekcja daje pozytywny wynik, gdy objętość guza jest niewielka.

Jeśli guz wymiata połowę wątroby, stosuje się inną taktykę leczenia chirurgicznego. Przeprowadzenie hemihepatektomii - usunięcie 50% wątroby dotkniętej rakiem. Pozostała połowa gruczołu z czasem zostaje przywrócona do poprzedniego rozmiaru. Po hemihepatektomii prowadzony jest cykl radioterapii w celu całkowitego zniszczenia komórek nowotworowych i zapobiegania nawrotom.

Oprócz chirurgicznych metod leczenia raka istnieją inne sposoby walki z chorobą:

 • ablacja - wpływ na nowotwór za pomocą mikrofal, zimnych gazów, alkoholu, w wyniku którego rak ulega zniszczeniu, a postęp choroby ulega spowolnieniu;
 • chemioterapia - zwalczanie komórek nowotworowych poprzez infuzje chemikaliami; chemioterapię stosuje się we wszystkich stadiach choroby, w tym pod koniec (3-4) - w celu kontrolowania niekontrolowanego wzrostu guza i przedłużenia życia;
 • Embolizacja to metoda, w której dożylne wstrzyknięcia specjalnych substancji, które blokują przepływ krwi do guza; Embolizacja jest wskazana w przypadku dużych (ponad 5 cm) nieoperacyjnych raków;
 • radioembolizacja jest nowoczesną i skuteczną metodą, w której nanocząsteczki radioizotopowe niszczące komórki nowotworowe są wprowadzane do tętnic wątrobowych.

Jeżeli rak w wątrobie jest reprezentowany przez małe liczne węzły, a funkcje narządu są poważnie upośledzone, należy zastosować przeszczep. Przeszczepianie wątroby od dawcy do pacjenta z rakiem jest obiecującą, ale kosztowną metodą.

Prognoza

Prognoza na przeżycie raka wątroby zależy od stopnia zaawansowania choroby, stopnia niewydolności wątroby i indywidualnych cech organizmu. Jeśli rak zostanie rozpoznany w stadium 1-2, po zabiegu istnieje szansa na 5-letnie przeżycie. Ale zdecydowana większość pacjentów żyje średnio 3 lata.

Nieoperacyjny rak w 3-4 etapach nie pozostawia szans na długie życie. Jeśli prąd jest uruchomiony, nawet jeśli jest przepisana chemioterapia, następuje agresywny wzrost guza i śmierć pacjenta następuje w ciągu 4 miesięcy od zatrucia nowotworowego lub rozległego wewnętrznego krwawienia, wstrząsu. Dlatego ważne jest, aby przy pierwszych niepokojących objawach, wskazujących na raka wątroby, natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Rak wątroby

Rak wątroby jest poważną chorobą, która może doprowadzić do zgonu w ciągu kilku miesięcy po pojawieniu się w niej złośliwego ogniska. Tylko wczesna diagnoza i terminowe prowadzenie odpowiedniego leczenia dają onkologom szansę na przedłużenie życia.

Czym jest rak wątroby?

W sieci często pojawia się pytanie - czy istnieje rak wątroby? Zainteresowanie nią nie jest zaskakujące, ponieważ to unikalne ciało odpowiada za najważniejsze funkcje i bierze bezpośredni udział w prawie wszystkich procesach zachodzących w ludzkim ciele, tworząc warunki do normalnego życia. Onkolodzy odpowiadają na to jednoznacznie - tak, rak wątroby istnieje u człowieka, ale ta choroba jest najczęściej przerzutowa. Pierwotnym miejscem rozwoju procesu złośliwego jest największy gruczoł ludzkiego ciała, który staje się dość rzadki, w 0,2-3% wszystkich przypadków wykrycia choroby. Zazwyczaj diagnozuje się wtórnego raka wątroby, który rozwija się w wyniku spożycia krwiotwórczych przerzutów w tkance wątrobowej zlokalizowanej w innym narządzie.

W większości przypadków złośliwe uszkodzenia narządów są wykrywane u mężczyzn w dojrzałym wieku - są 4 razy bardziej narażone na tę patologię niż kobiety.

Rak wątroby: pierwsze objawy i objawy

Kształt, wielkość i częstość występowania nowotworów w tkankach wątrobowych wyróżnia się trzema makroskopowymi typami morfologicznymi raka wątroby:

 1. Guz węzłowy. Najrzadszy typ patologii. W miąższu narządu wydzielania zewnętrznego znajduje się jeden lub kilka dużych węzłów składających się z nieprawidłowych komórek. Wokół nich mogą znajdować się małe guzki.
 2. Masywna forma. Jego rozwój odnotowano w prawie jednej czwartej przypadków pierwotnego nowotworu. Taki guz wpływa na prawy płat największego organu wydzielniczego i często osiąga gigantyczne rozmiary.
 3. Rozproszeni. Rozwój tej złośliwej struktury, która wpływa na cały narząd, jest zwykle poprzedzony marskością. Ten rodzaj guza jest diagnozowany najrzadziej, charakteryzuje się najgorszymi przewidywaniami.

Pacjenci z rakiem wątroby uczą się o swojej chorobie bardzo późno, ponieważ początek mutacji komórek jest całkowicie bezobjawowy.

Klasyfikacja: rodzaje, typy i formy

Aby określić najbardziej odpowiedni rodzaj leczenia i przewidzieć jego oczekiwany wynik, a także przewidywaną długość życia, konieczna jest prawidłowa klasyfikacja raka wątroby. Na pierwszym miejscu wśród takich patologicznych warunków onkolodzy identyfikują typy histologiczne. Na pierwszym miejscu struktury komórkowej jest wątrobiak. Jest to pierwotny rak wątroby, który rozwija się z komórek wątroby - hepatocytów. W rozszerzonej formie diagnoza brzmi jak "rak wątrobowokomórkowy lub rak wątroby".

Oprócz tej najczęstszej postaci onkologii wyróżnia się następujące rodzaje raka wątroby, występujące znacznie rzadziej:

 • Cholangiocellular carcinoma. Rozwija się w wyniku mutacji komórek nabłonkowych wyściełających drogi żółciowe. W większości przypadków (85-90%), tego typu nowotworem jest gruczolakorak wątroby. Rzadziej stwierdza się raka płaskokomórkowego wątroby. Struktura cholangiocarcinoma ma gęstą konsystencję. Według znaku histologicznego jest to nowotwór - umiarkowanie zróżnicowany rak wątroby ze zwiększonym stopniem złośliwości. Charakteryzuje się pojawieniem zauważalnych, choć niewystarczająco wyraźnych różnic w strukturze komórek.
 • Rak wątrobowocholangiokomórkowy. Ten typ guza jest mieszany. Łączy ono w sobie podstawowe elementy histologicznych, które są raki komórek wątroby i rak wątrobowokomórkowy modyfikacja, rozwijających się komórek miąższu (główne tkanki ciała). W tej nowej formacji występują jednocześnie struktury komórkowe o wysokim i średnim stopniu złośliwości.
 • Fibrolamellar carcinoma. Rzadka pierwotna postać raka, dotykająca młodych ludzi (do 35 lat) i dzieci. Zgodnie ze strukturą histologiczną ta odmiana jest wysoce zróżnicowanym rakiem wątroby, którego struktury komórkowe są praktycznie nieodróżnialne od zdrowych. Daje to najkorzystniejsze prognozy i pozwala mieć nadzieję na całkowite wyleczenie pacjenta po resekcji i transplantacji wątroby.
 • Cystadenocarcinoma. Nowy typ tego typu ma budowę torbieli i dotyczy głównie kobiet. W praktyce klinicznej występują nowotwory onkologiczne o nieskomplikowanym i skomplikowanym przebiegu (towarzyszące krwawienie i ropienie).
 • Hepatoblastoma. Niski stopień raka wątroby pochodzenia embrionalnego. Ten typ nowotworu uderza prawym płacie narządu wydzielniczej, posiada gęstą konsystencję, ma wysoki stopień złośliwości i podatne na wczesnych przerzutów. Hepatoblastyczny rak wątroby rozwija się u dzieci i tylko do osiągnięcia 5 lat. U osób dorosłych taka diagnoza jest uważana za najprawdopodobniej wyjątek, ponieważ praktycznie nie występuje w praktyce klinicznej.
 • Hemanglecothelioma wątroby. Najrzadsza odmiana struktur nowotworowych, charakteryzująca się największą agresją i przemijaniem. Jest to całkowicie niezróżnicowany rak wątroby, który nie jest podatny na leczenie, ponieważ szybko rozwijający się nowotwór występuje tylko w ostatnich stadiach.
 • Angiosarcoma and carcinosarcoma. Mieszane typy onko-nowotworów, w których strukturze znajdują się zarówno komórki nowotworowe, jak i sarcomoidalne. Te odmiany złośliwych nowotworów mają wysoki stopień agresji, są podatne na szybkie kiełkowanie i są bardzo trudne do wyleczenia nawet na początku ich rozwoju.
 • Mięsak wątroby. Nie struktur typu nowotworu nabłonkowego zawierających tylko komórki i sarkomoidalnyh o najbardziej agresywny wzrostu i infiltracji aktywnych zmian otaczających tkanek. Przy tej diagnozie, w połowie przypadków, pomimo odpowiedniego prądu, pojawia się wczesny śmiertelny wynik.

Klasyfikacja w postaci mikroskopowej i różnicowanie guza odbywa się zgodnie z wynikami badania histologicznego. Głównym celem tego podziału nowotworów złośliwych z komórek wątroby jest wybór najbardziej odpowiedniego protokołu leczenia, który pozwala przedłużyć życie pacjenta przez możliwie najdłuższy okres.

Etapy raka wątroby

Nieprawidłowe komórki, które wpłynęły na tkanki wątroby, mimo że rosną bardzo szybko, przechodzą przez kilka etapów rozwoju wysokiego stopnia złośliwości. W praktyce klinicznej istnieją 4 etapy raka wątroby.

W zależności od wielkości guza, jego objawów i rozprzestrzeniania, rozróżnia się następujące etapy procesu patologicznego:

 • Rak wątroby w 1. etapie. Na tym etapie choroba jest trudna do wykrycia. Powodem tego jest brak objawów. W tym czasie osoba nie doświadcza żadnego dyskomfortu poza niewyjaśnionym zmęczeniem i słabością, więc nie spieszy się z wizytą u hepatologa.
 • Rak wątroby w stadium 2. Utworzony nowotwór zaczyna znacznie wzrastać. Szybki wzrost guza powoduje uszkodzenie złośliwej struktury ścian węzłów chłonnych i naczyń krwionośnych. W konsekwencji rozpoczyna się proces przerzutowy, który pogłębia przebieg choroby i pogarsza rokowanie w celu wyzdrowienia.
 • Rak wątroby jest 3 etapy. Pacjenci zaczynają wykazywać intensywne specyficzne objawy stanu patologicznego. Na tym etapie rozwoju choroba jest najczęściej wykryta, ale jej prognozy są rozczarowujące. Przypadki uzyskania trwałej remisji są bardzo rzadkie, ale wciąż pozostają szanse na przedłużenie życia z odpowiednim leczeniem.
 • Rak wątroby 4 etapy. Gwałtemu wzrostowi nowotworu towarzyszą rozległe przerzuty. Wykonywanie działań medycznych staje się beznadziejne, dlatego eksperci stosują terapię paliatywną, pozwalającą na bolesną symptomatologię ostatnich miesięcy życia.

Ważne! Pełny rozwój onkologii po pojawieniu się nieprawidłowych komórek w miąższu wątroby zajmuje nie więcej niż cztery miesiące, dlatego bardzo ważne jest zdiagnozowanie jej na czas. Tylko w tym przypadku pacjent ma szansę skutecznie pozbyć się złośliwego nowotworu i maksymalnego przedłużenia życia przy zachowaniu jego jakości.

Przyczyny raka wątroby

Obecnie nie zidentyfikowano szczególnych przesłanek do wywołania mutacji w strukturach wątroby. Ale pomimo faktu, że nie ma powodów do raka wątroby w praktyce onkologicznej, hepatolodzy odnotowują kilka głównych czynników ryzyka, które mogą sprowokować rozwój tej choroby.

Wśród nich największy wpływ na początek procesu patologicznego mają:

 • wirusowe zapalenie wątroby o przewlekłej postaci;
 • Niektóre inwazje robaków pasożytniczych wpływające na tkanki wątroby (przywr);
 • marskość wątroby, w której rozwoju przypisuje się znaczącą rolę nadużywania alkoholu;
 • akcesoria erotyczne. Rak wątroby u mężczyzn z niewyjaśnionych przyczyn zdiagnozowany jest znacznie częściej;
 • bezpośrednia i długotrwała ekspozycja na ludzki organizm aflatoksyny B1, wytwarzana przez grzyby pleśniowe, niektóre przemysłowe chemikalia, takie jak arsen i farmaceutyki, w szczególności długie niekontrolowane przyjmowanie sterydów anabolicznych.

Pomimo faktu, że czynniki ryzyka wywołujące złośliwy nowotwór wątroby, nie tak bardzo, wszystkie one mają znaczący wpływ na rozwój stanu patologicznego.

Rak wątroby: oznaki i objawy

Obraz kliniczny pierwotnego raka wątroby ma pewne cechy, które czynią chorobę bardzo niebezpieczną. Są tak niepozornym początku towarzyszy niespecyficznych objawów i przemijania, co prowadzi do późnego wykrycia choroby, kiedy szanse na wyleczenie są pominięte. Najczęściej chorzy na raka nie zauważyć wczesne objawy raka wątroby, ponieważ są one w przeważającej części, podobna do rozwoju zupełnie różnych stanów chorobowych i powiedzieć odległe od szamana, że ​​może on rozwijać miąższu wątroby onkologii.

Aby nie przegapić czasu niezbędnego do ratowania życia, hepatolodzy zalecają osobom z grupy ryzyka, aby zwracały większą uwagę na ich stan. Na początku rozwoju stanu patologicznego, ten pierwszy objaw raka wątroby może pośrednio wskazywać na pojawienie się bolesnych odczuć i nasilenia w prawym górnym kwadrancie. Oprócz bólu na rozwój raka wątroby może pośrednio wskazywać takie negatywne zjawiska, które towarzyszą żadnego onkologii jako niewyjaśniona utrata apetytu i szybką utratą masy ciała, aż do wyczerpania.

Eksperci radzą również zwrócić uwagę na następujące objawy raka wątroby, które pojawiają się przede wszystkim:

 • pojawiły się niespodziewanie i nie były związane z zatruciem zaburzeniami dyspeptycznymi - nudnościami, wymiotami, biegunką;
 • Zwiększona w znacznym stopniu w stosunkowo krótkim czasie żołądka;
 • nie przechodzi, pomimo przyjmowania leków moczopędnych, obrzęku twarzy i kończyn;
 • niewyjaśniona gorączka i krwawienie z nosa;
 • szybkie zmęczenie, ciągły ospałość i osłabienie.

Również w tym czasie rozwój choroby może być udowodniony przez przejaw raka wątroby, jak żółtaczka skóry. Jest to żółtaczka mechaniczna, której pojawienie się w raku wątroby wiąże się z nakładaniem się nowotworu dróg żółciowych, w wyniku czego zaburzony jest odpływ żółci. Warto wspomnieć, że rak wątroby u kobiet może wywoływać objawy zespołu Itenko-Cushinga - otyłość, zmniejszenie napięcia mięśniowego aż do całkowitego zanikania, przebarwienia skóry. Mężczyźni i dzieci mogą również mieć takie objawy związane z rakiem wątroby wywołanym przez zaburzenia hormonalne, ale znacznie rzadziej.

Ważne! Po tym, jak dana osoba zauważy pierwsze objawy, musi zwrócić się o poradę do hepatologa. Lekarz specjalizacji w oparciu o istniejące dolegliwości pacjenta przepisać skomplikowane testy diagnostyczne umożliwiające dokładnością, aby potwierdzić lub odrzucić obecności miąższu wątroby onkoopuholi.

Diagnoza choroby

W przypadku, gdy osoba rozwija niespecyficzne objawy raka wątroby, musi pilnie skonsultować się ze specjalistą, aby ustalić prawdziwą przyczynę jego stanu. Po pierwsze, po wysłuchaniu skarg i dokonaniu wywiadu, lekarz przepisze badania laboratoryjne. Najważniejsze jest badanie krwi dla onkarkerów. W przypadku raka wątroby badanie to pozwala nam zidentyfikować antygeny nieprawidłowych komórek, co potwierdza rzekomą diagnozę. Ponadto krew w przypadku raka wątroby pokazuje poziom AFP (alfa-fetoproteiny). Wzrost liczby dorosłych świadczy o onkologii. Ale u niemowląt i kobiet w ciąży badania te nie mają charakteru informacyjnego, ponieważ mają naturalny poziom ACE zawsze podniesiony.

Kompletna diagnoza raka wątroby obejmuje poniższą listę procedur diagnostycznych, które pozwalają wyjaśnić diagnozę:

 1. USG, CT i MRI. Za ich pomocą ujawnia się miejsce lokalizacji i wielkość pierwotnego guza, jak również obecność przerzutów.
 2. Angiografia. Umożliwia ujawnienie naczyń krwionośnych karmiących guz i określenie objętości interwencji chirurgicznej.
 3. Badanie histologiczne. Podczas laparoskopii próbki biomateriału do badania pod mikroskopem pobiera się z podejrzanych obszarów dotkniętego narządu. Biopsja w raku wątroby daje onkologom możliwość postawienia ostatecznej diagnozy.

Dodatkowe dane niezbędne do wyznaczenia odpowiedniego leczenia, specjaliści otrzymują przez hepatologię (badanie kontrastowe) i radioizotopowe skanowanie ciała wydzieliny zewnętrznej. Jeśli diagnoza raka wątroby zostanie ustalona na wczesnym etapie, poprawia prognozy dotyczące nadchodzącej terapii.

Leczenie raka wątroby

Radykalne leczenie raka wątroby jest obecnie nierozwiązanym problemem. Operację w raku wątroby można przeprowadzić tylko wtedy, gdy wzrost jest niewielki. Interwencja chirurgiczna jest przeprowadzana po otrzymaniu wyników histologii, dzięki czemu specjaliści mogą określić jej objętość. Ale w większości przypadków pacjenci z onkologią w wątrobie są klasyfikowani jako nieoperacyjni, to znaczy, stają się nieuleczalni, dlatego przepisuje się paliatywne leczenie raka wątroby, mające na celu złagodzenie bolesnych objawów.

Stosowanie środków ułatwiających ogólny stan osoby, choć nie ma znaczącego wpływu na przedłużenie życia, pomaga poprawić jej jakość.

W przypadku wykrycia nieoperacyjnego raka wątroby terapię przeprowadza się w następujący sposób:

 1. Immunoterapia. Takie leczenie jest w pierwszej kolejności mianowane, ponieważ za pomocą leków immunomodulujących możliwe jest nie tylko zwiększenie odporności organizmu na nieprawidłowe komórki, ale także zapobieganie przywiązaniu wtórnej infekcji.
 2. Chemioterapia. W przypadku raka wątroby najlepszy efekt osiąga się tylko wtedy, gdy kurs jest wykonywany poprzez wstrzyknięcie leków bezpośrednio do tętnicy wątrobowej. Chemia doustna i dożylna w tej chorobie nie daje oczekiwanego rezultatu.
 3. Radioterapia raka wątroby nigdy nie jest stosowana, ponieważ narząd ten ma zwiększoną wrażliwość na promieniowanie, co sprawia, że ​​środki terapeutyczne są niebezpieczne dla ludzi.

Warto wiedzieć! Pomimo faktu, że leczenie 4 stopnia raka wątroby nie jest w stanie doprowadzić do wyzdrowienia, nowoczesna medycyna, dzięki najnowszym metodom, ma możliwość zatrzymania rozwoju procesu patologicznego. To nie tylko przedłuża życie pacjenta cierpiącego na raka, ale także czyni go lepszym.

Odżywianie i traktowanie ludowe jako terapia pomocnicza

Wielu pacjentów i ich krewnych interesuje się tym, jak leczyć raka wątroby za pomocą środków ludowych. Hematolodzy zdecydowanie nie zalecają stosowania takiej terapii bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Leczenie ludowe raka wątroby nie pomaga zmniejszyć wielkości guza i może być ukierunkowane tylko na zatrzymanie manifestacji objawów negatywnych i wspomaga funkcjonowanie narządu sekrecyjnego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na racje żywnościowe. Onkologia wątroby jest szybko postępującą chorobą, której towarzyszą wczesne przerzuty. Aby środki terapeutyczne były skuteczniejsze, konieczne jest stałe utrzymywanie siły organizmu. Odżywianie na raka wątroby powinno być pełne. Ogólną zasadą diety jest zapewnienie pacjentowi wszystkich mikroelementów i witamin niezbędnych do prawidłowej czynności życiowej. Tylko w tym przypadku leczenie raka wątroby będzie produktywne.

Przerzuty i nawroty raka wątroby

Rak wątroby jest przemijający, z wysokim stopniem złośliwości, chorobą. Te osobliwości wyjaśniają tendencję nienormalnego nowotworu do aktywnego wzrostu i rozprzestrzeniania się. Dobry dopływ krwi do organu sekrecyjnego zapewnia lepsze odżywianie guza, dlatego też przerzuty do raka wątroby pojawiają się nie w początkowych stadiach choroby. Występują w prawie wszystkich narządach wewnętrznych i strukturach kostnych. Rozległe przerzuty raka wątroby mają bezpośredni związek z możliwością, że onkogeny rozprzestrzeniają się krwiopochodnym do najodleglejszych części ciała.

Oprócz przepływu krwi, nieprawidłowe struktury komórkowe kiełkują z miąższu wątroby w następujący sposób:

 • Kontakt. Przenikanie komórek złośliwych eksponowanych na pobliskie tkanki i narządy.
 • Limfogeniczny. Przepływ limfy wpływa na złośliwe ogniska regionalnych i odległych węzłów chłonnych.

Wtórne struktury nowotworowe, wykiełkowane z miąższu wątroby, można znaleźć w najróżniejszych częściach ciała, co znacznie komplikuje terapię choroby. Leczenie przerzutów raka wątroby jest możliwe tylko przy równoczesnym stosowaniu chemioterapii dożylnej i doustnej. Mają negatywny wpływ na ogólny stan zdrowia pacjenta cierpiącego na raka i pogarszają rokowanie w jego życiu. Bardzo często w obecności zmian przerzutowych, pomimo odpowiedniego przebiegu terapii w krótkim czasie po leczeniu, dochodzi do nawrotu raka wątroby. Może być lokalny, zamiast guza matki lub odległy. Jego leczenie zależy zarówno od lokalizacji lokalizacji, jak i od wyników leczenia pierwotnego.

Powikłania i konsekwencje leczenia

Konsekwencje środków terapeutycznych stosowanych w onkologii wątroby zależą od kilku czynników - postaci i stopnia zaawansowania guza, indywidualnych cech osoby i zastosowanych metod leczenia.

Główne powikłania po leczeniu w praktyce onkologicznej to:

 • interwencja chirurgiczna może wywołać rozwój ciężkiego krwawienia wewnętrznego;
 • po chemioterapii, która niszczy guzy wątroby, u pacjentów z rakiem występuje znaczne zmniejszenie odporności i pojawiają się reakcje uboczne (łysienie, zaburzenia dyspeptyczne) na silne leki chemioterapeutyczne.

W okresie pooperacyjnym często obserwuje się rozwój ostrej niewydolności wątroby, zapalenia otrzewnej i zapalenia opłucnej.

Ilu pacjentów żyje z rakiem wątroby?

Ustalenie długości życia raka wątroby, jednej z najbardziej złożonych patologii, jest dość trudne. Każda prognoza to tylko średnia liczba statystyczna, więc niemożliwe jest dokładne określenie, ile konkretna osoba może żyć. Tak niebezpieczna przemijająca choroba, jak rak wątroby, rokowanie zazwyczaj rozczarowuje.

Czas życia zależy od stadium choroby:

 • Ja - szanse na całkowite wyleczenie lub maksymalne wydłużenie życia przy zachowaniu jego jakości są dość wysokie. Wynika to z wysokich zdolności regeneracyjnych narządu sekrecyjnego. Wielu pacjentów żyje dłużej niż krytyczny pięcioletni okres.
 • II - całkowite wyleczenie staje się niemożliwe, ponieważ na tym etapie naczynia krwionośne są uszkodzone. Szanse na 5 lat życia pozostają u około połowy pacjentów.
 • III - zmiany przerzutowe jamy brzusznej zapobiegają długiemu okresowi remisji, ponieważ prowokuje powstawanie wczesnych nawrotów. Przetrwanie to nie więcej niż 30%.
 • IV - środki medyczne na tym etapie są bezużyteczne, w związku z czym w większości przypadków kończy się to wynikiem wczesnego zgonu. Do 5 lat, nie więcej niż 7% pacjentów z rakiem.

Zapobieganie rakowi wątroby

Nie jest trudno zapobiec mutacjom komórkowym w miąższu wątroby. Wystarczy zapobiegać wpływowi na ciało czynników negatywnych, które wywołują rozwój stanu patologicznego.

Zapobieganie rakowi wątroby jest następujące:

 • całkowita odmowa alkoholu lub, w ostateczności, nie nadużywanie napojów alkoholowych;
 • zgodność z zasadami bezpieczeństwa w postępowaniu z substancjami toksycznymi;
 • unikanie stosowania przechłodzonej ryby;
 • terminowe diagnozowanie i leczenie patologii wątroby;
 • obowiązkowe szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Przestrzeganie tych prostych zasad zapobiegnie rozwojowi onkologii w wątrobie, nawet w przypadku osób zagrożonych jej wystąpieniem.

O Nas

W Rosji rak jelita zajmuje trzecie miejsce wśród wszystkich chorób nowotworowych. Wcześniej ta choroba była uważana za jeden z najbardziej śmiercionośnych rodzajów raka.