Rak prostaty z przerzutami do kości: kliniczne objawy przerzutów do innych narządów

Rak prostaty jest złośliwym nowotworem, który rozwija się z komórek nabłonkowych tkanki gruczołowej. Rocznie znaczny wzrost zachorowalności odnotowywany jest na całym świecie.

Wśród patologii onkologicznych w wielu krajach, prawie osiągnął trzecie miejsce w swoim rozpowszechnieniu, ustępując jedynie rakowi płuc i przewodu pokarmowego. Około co piąty pacjent z rakiem prostaty, proces kończy się śmiercionośnym rezultatem.

Objawy guza w gruczole krokowym

W początkowych stadiach choroby nie ma objawów klinicznych.

Pojawiają się one w późniejszych fazach rozwoju raka gruczołu krokowego i są reprezentowane przez:

 • Zaburzenia dizuricheskie, co wskazuje na obecność przeszkód cewki moczowej i podstawy nowotworu pęcherza (słaby strumień moczu, fałszywe pragnienia w toalecie, uczucie niewystarczającą opróżnianie pęcherza, nietrzymanie moczu);
 • bolesne odczucia w podbrzuszu, kroczu, nad łono;
 • krwiomocz (obecność krwi w moczu);
 • hemospermia (obecność krwi w płynie nasiennym);
 • zaburzenia erekcji;
 • poważna utrata wagi;
 • gorączka niskiego stopnia;
 • ogólne osłabienie, zwiększone zmęczenie.

Proces przerzutów do innych narządów w raku gruczołu krokowego

Jednym z niebezpieczeństw, jakie stwarza nowotwór złośliwy, jest proces przerzutów (ruch onkoceli wzdłuż krwi lub naczyń limfatycznych) do innych narządów i tkanek. Mogą to być regionalne węzły chłonne lub odległe struktury. Regionalne węzły chłonne w tym przypadku to te zlokalizowane w jamie miednicy mniejszej niż podział wspólnej tętnicy biodrowej na prawą i lewą gałąź.

Odległe przerzuty najczęściej dotykają tkanki kostnej, rzadziej szyi szyjki, jelita grubego, płuc, mózgu, skóry, wątroby i innych grup węzłów chłonnych. Rak gruczołu krokowego z przerzutami w obrębie kości miedniczej, kręgosłupa, żeber, miednicy lub kończyn dolnych odpowiada za 85% całkowitej liczby przerzutów.

Objawy kliniczne

Występowanie przerzutów można oceniać w dotkniętym narządzie do rozwoju bólu na wygląd dolnego obrzęk kończyn dolnych (lymphostasis występuje), objawy neurologiczne zaburzenia paraplegii (czułość), niedokrwistość, mocznicę, kacheksję. Zmniejszy się również funkcja dotkniętego narządu. W przypadku tej wątroby - wystąpią objawy niewydolności wątroby, zaburzenia metabolizmu bilirubiny, synteza wielu ważnych związków, w tym czynników krzepnięcia.

Przerzuty do mózgu powodują zawroty głowy, silne bóle głowy, utratę pamięci, koncentrację uwagi, niewyraźne widzenie, omdlenie. Rak prostaty z przerzutami w kościach kręgosłupa charakteryzuje się bólem, deformacją kręgów, objawami ucisku rdzenia kręgowego.

Przerzuty do raka prostaty: lokalizacja i leczenie na etapie progresji

Przerzuty do kości miednicy są najczęstszą patologią, najprawdopodobniej ze względu na bliskość. Mniej powszechna jest klęska kości biodrowej. Głównym objawem klinicznym patologii jest silny zespół bólowy. Wraz z biegiem choroby dochodzi do zniszczenia komórek, naruszenia architektury ich struktury, a kości stają się kruche, podatne na patologiczne złamania.

Diagnostyka

Przerzuty w lokalizacji raka prostaty w kręgosłupie i kościach są najczęściej wykrywane podczas scyntygrafii szkieletu.

Osteoscintigraphy polega na wprowadzeniu do organizmu badanego specjalnego preparatu farmaceutycznego zawierającego znakowane radioizotopy, a następnie monitorowaniu jego dystrybucji i akumulacji w kościach.

Badanie to nie jest przeznaczone dla pacjentów, którzy nie mają klinicznych objawów ze strony układu kostnego i poziomu PSA mniejszego niż 20 ng / ml z wysoce i umiarkowanie zróżnicowaną postacią raka.

W innych przypadkach przydatna może być radiografia uszkodzonego kręgosłupa i kości. W przypadku wątpliwych wyników stosuje się tak zwany PET CT (pozytonowa tomografia emisyjna / tomografia komputerowa) z 11C-choliną, 18F-fluorkiem. Badanie sugeruje również wprowadzenie produktu radiofarmaceutycznego do pacjenta. Metoda charakteryzuje się wysoką dokładnością i informatywnością.

Czasami, jeśli niemożliwe jest wykonanie poprzednich badań, stosuje się MRI (rezonans magnetyczny) kręgosłupa, miednicy, biodra lub całego ciała.

Pośrednio obecność przerzutów w kościach może również wskazywać pewne wskaźniki laboratoryjne. Na przykład wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej w osoczu krwi jest wykryty u większości pacjentów.

Metody leczenia

Przerzuty w lokalizacji raka prostaty w tkance kostnej wymagają długotrwałego i kompleksowego leczenia. Jego rodzaj i czas trwania zależy od ciężkości stanu, liczby zmian i tak dalej.

Radioterapia

Jedna z radykalnych metod leczenia, która pozwala na niszczenie komórek nowotworowych, dzięki czemu wzrasta odsetek przeżycia chorych. Jest najczęściej stosowany w połączeniu z hormonoterapią. Podczas leczenia napromienianiem męskie ciało otrzymuje pewną dawkę promieniowania jonizującego skierowanego specjalnie na zaatakowany obszar.

Istnieje kilka rodzajów radioterapii:

 • pilot (najczęściej);
 • korpuskularny;
 • kontakt, w tym reklamy pełnoekranowe.

Podczas leczenia promieniowania możliwe jest całkowite wyleczenie pacjenta. Z reguły leczenie operacyjne nie jest wykonywane. Czas trwania radioterapii wynosi co najmniej 1,5-2 miesiące lub więcej. Pośród głównych wad są uszkodzenia jonizujące zdrowych komórek przez wiele zlokalizowanych tkanek. Również możliwe powikłania mogą pojawić się w postaci nietrzymania moczu, zaburzeń erekcji, biegunki, krwiomoczu, zwężenia cewki moczowej, krwawienia z odbytu.

Terapia hormonalna

Terapia hormonalna, jako niezależna metoda, praktycznie nie jest stosowana. Zwykle wiąże się to z radykalnym chirurgicznym usunięciem guza lub radioterapią. Głównym celem tej metody jest zmniejszenie w jak największym stopniu męskiego hormonu testosteronu w komórkach prostaty.

W takim przypadku niektóre leki mogą wpływać na jądra i zatrzymać produkcję testosteronu, ale w tym przypadku jego stężenie w osoczu krwi również spada.

Inne zmniejszają poziom tylko w gruczole krokowym, bez wpływu na całkowitą zawartość w surowicy.

Rodzaje leczenia hormonalnego:

 • orchidektomia;
 • stosowanie leków:
  • agoniści hormonu uwalniającego luteinę LHRH (Gozerelin, Leuprolid, Decapeptil, Buserelina);
  • antagoniści LHRH (Degareliksu);
  • terapia estrogenowa (dietylostilbestrol);
  • antyandrogeny (cyproteron, chlormadinon, flutamid).

W przypadku raka z przerzutami antyandrogeny są najczęściej przepisywane w schemacie maksymalnej blokady androgenicznej. Do działań niepożądanych należą: nudności, wymioty, niedokrwistość, upośledzona czynność wątroby, zmniejszona siła działania, ginekomastia.

Chemioterapia

Czasami u pacjentów z rakiem przerzutowym rozwija się oporność na leki hormonalne, a następnie większość specjalistów korzysta z chemioterapii. Do tej pory ogólnie przyjętą linią leczenia jest stosowanie cytostatyków, które blokują wzrost i rozwój komórek rakowych. Najczęściej badanymi i używanymi lekami tego obszaru są taksoter (docetaksel), kabazytaksel.

Chemioterapia jest wskazana pacjentom zarówno z objawami klinicznymi (objawowymi), jak i bezobjawowymi. Leki chemioterapeutyczne są przepisywane przez kursy zależne od reakcji organizmu na poprzednie podanie, obecność zespołu bólowego, poziom PSA i inne cechy.

Interwencja operacyjna

Leczenie chirurgiczne obejmuje całkowite usunięcie prostaty za pomocą pęcherzyków nasiennych i sąsiedniej części cewki moczowej. Zwykle stosowany u osób z korzystnym rokowaniem (oczekiwana długość życia przekracza 10 lat).

Najczęstszym rodzajem interwencji chirurgicznej jest radykalna retropubowa adenomektomia z obustronnym usunięciem węzłów chłonnych miednicy.

Powikłania radykalnej prostatektomii: zgon (0-1,2% przypadków), uszkodzenie odbytnicy, moczowody, zatorowość płucna, nietrzymanie moczu, zakrzepica żył kończyn dolnych, zaburzenia erekcji.

Przetrwanie pacjenta

Rokowanie ustala się na podstawie stadium choroby, poziomu PSA, różnicowania samego nowotworu i obecności przerzutów. Pięcioletnia przeżywalność pacjentów w stadium 1-2 po zabiegach chirurgicznych i radioterapii mieści się w zakresie od 70 do 90%. Po potwierdzeniu rozpoznania raka gruczołu krokowego na etapie przerzutów, średni czas trwania przed wystąpieniem progresji choroby, w zależności od leczenia, wynosi 2-3 lata.

Wraz z rozwojem opornego na hormony raka z dalszą wysoką aktywnością procesu, wskaźnik przeżywalności jest krótszy niż 12 miesięcy. Na tle chemioterapii u osób bezobjawowych czas przeżycia wynosi 21-22 miesięcy, natomiast u pacjentów z klinicznymi objawami przerzutów w kościach - do 14 miesięcy.

Rodzaje przerzutów w raku prostaty

Rak prostaty jest poważną i groźną chorobą u mężczyzn. Ten stan nie jest niebezpieczny dla życia w izolacji, jeśli guz dotyczy tylko tkanki prostaty, ale niestety, rak szybko daje przerzuty do innych narządów i tkanek. Przerzuty w raku gruczołu krokowego stanowią realne zagrożenie, więc trzeba zrozumieć przyczyny ich pojawienia się, główne objawy i sposoby ich wykrywania.

Czym są przerzuty?

Przerzuty są wtórnymi ogniskami wzrostu guza. Istnieją regionalne (w sąsiadujących węzłach chłonnych, tkankach i narządach) i odległe - w dużej odległości od głównego ogniska. Istnieje kilka sposobów rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych:

 • szlak limfatyczny (naczynia limfatyczne),
 • hematogenny (z przepływem krwi),
 • kontakt (bezpośrednie kiełkowanie pierwotnego ogniska do sąsiednich narządów).

Najczęstszym sposobem rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych w raku prostaty jest krwiopochodny, ale możliwe są również inne sposoby.

Rak prostaty najczęściej powoduje przerzuty do kości, płuc i wątroby. Występują również zmiany regionalnych węzłów chłonnych i odbytnicy. Pojawienie się nowych ognisk zawsze znacznie obniża jakość i długość życia, pogarsza rokowanie przeżycia i skuteczność leczenia.

Dlaczego występują przerzuty?

Najmniejsze komórki guza zanikają niemal nieprzerwanie, stale przenoszone przez krew lub limfę. Normalnie układ odpornościowy radzi sobie z pojedynczymi agresywnymi komórkami, zapobiegając ich "kiełkowaniu" w innych tkankach. Ale niektóre komórki mogą pozostać niezauważone, gromadząc się w ciele w stanie "uśpionym", mogą nie objawiać się nawet przez kilka lat, rozpoczynając ich wzrost po pewnym prowokującym czynniku.

Tempo rozprzestrzeniania przerzutów w organizmie najbardziej zależy od rodzaju nowotworu: wysoce zróżnicowane nowotwory rzadko dają przerzuty, im niższe różnicowanie guza pierwotnego, tym szybsze rozprzestrzenianie się procesu i szybszy wzrost przerzutów.

Objawy raka prostaty z przerzutami

Rak prostaty w stadium 3 i 4 (charakteryzują się przerzutami) objawia się dwiema grupami objawów - ogólną i lokalną. W zależności od umiejscowienia procesów nowotworowych objawy mogą się różnić.

 • wyniszczenie lub wyczerpanie, gwałtowny spadek masy ciała o 10 kg lub więcej;
 • poważne osłabienie;
 • bladość skóry, prawdopodobnie z zielonkawym odcieniem;
 • anemia.

Objawy urazu prostaty:

 • częste pragnienie oddawania moczu, co nie przynosi ulgi;
 • pragnienia nocy;
 • krew w moczu i nasieniu;
 • bolesne oddawanie moczu;
 • uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza;
 • zatrzymanie moczu.

Pozostałe objawy są typowe dla pewnych typów przerzutów i będziemy o nich rozmawiać oddzielnie.

Przerzuty do kości

Najczęściej dotyczy to kości miednicy, kręgosłupa lędźwiowego, kości krzyżowej, dużych kości cylindrycznych - udowej i ramiennej. Objawy zmian kostnych w raku gruczołu krokowego są niespecyficzne i manifestują się w różnym czasie.

 • bóle porastające kości, gorsze w nocy;
 • złamania patologiczne (złamania kości z niewielkimi efektami);
 • obrzęk skóry nad miejscem przerzutów (jest oczywiste, że kość w tym miejscu znajduje się blisko skóry);
 • ograniczenie mobilności.

Najczęstszym i najwcześniej objaw, który należy zwrócić uwagę (czasami występuje jeszcze przed weryfikacją diagnozy raka) - pojawienie się bólu lędźwiowo bez obecności innych objawów. Przedstawiono chemioterapię i radioterapię, tk. leczenie chirurgiczne jest prawie niemożliwe. Prognozy dotyczące występowania tych przerzutów mogą być korzystne z dobrą odpowiedzią na chemioterapię i radioterapię.

Infekcja płuc

Przerzuty do płuc objawiają się zakłóceniem procesów utlenowania krwi i towarzyszą im objawy niewydolności oddechowej. Może pojawić się kaszel (możliwe przydzielenie niewielkiej ilości zardzewiałej plwociny), ból w oddychaniu z zaangażowaniem opłucnej w proces, duszność przy minimalnej aktywności fizycznej i w spoczynku.

Może wystąpić bezobjawowy przebieg urazu płucnego, nie należy o tym zapominać i konieczne jest przeprowadzenie radiografii klatki piersiowej w czasie w celu wykrycia przerzutów w czasie. Przy każdej zmianie rentgenogramu, tomografia komputerowa jest zalecana dla lepszego widzenia ostrości. Jeśli możliwe jest chirurgiczne usunięcie ognisk, wówczas prognoza na całe życie jest korzystna, chemioterapia i napromieniowanie również są skuteczne.

Przerzuty do wątroby

Jedna z najbardziej niekorzystnych sytuacji, znacznie pogarszająca rokowanie życia, może rozwinąć się w ciągu kilku miesięcy z malodifferentsirovannom raka prostaty. Zajęcie wątroby nie jest tak powszechne jak uszkodzenie kości lub regionalne przerzuty.

 • przejawy niewydolności białkowo-syntetycznej czynności wątroby (wyczerpanie, anoreksja);
 • objawy zaburzonej produkcji żółci (żółtaczka, zaburzenia trawienia, nudności i wymioty);
 • nadciśnienie w układzie żyły wrotnej (krwawienie z przełyku, żołądka, odbytnicy, obecność płynu w jamie brzusznej);
 • uczucie ciężkości i tępy ból w prawym podżebrzu, pulsujący ból po prawej stronie szyi;
 • kiełki naczyniowe, świąd i inne objawy wątrobowe.

przerzuty do wątroby, są silnie szkodliwe dla zdrowia pacjenta, i wywierają wpływ na czas przeżycia, ponieważ korpus wykonuje istotne funkcje zobojętniania produktów przemiany materii, trawienie, a udział w syntezie podstawowych białek. W przypadku niewydolności wątroby organizm cierpi na brak białka, witamin, nagromadzenie toksycznych substancji. Chemioterapia zwykle nie daje właściwego efektu, pokazując usunięcie przerzutów lub ich napromieniowanie.

Przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych

Pojawiają się w trzecim etapie raka prostaty. Klęska lokalnych węzłów chłonnych jest dość łatwa w leczeniu chirurgicznym wycięciem guza, więc rzadko ma znaczący wpływ na długość życia i rokowanie.

Obrzęk moszny i penisa, kończyn dolnych. Być może wzrost węzłów chłonnych pachwinowych (obustronny lub z jednej strony), zmiana ich konsystencji, przyleganie do otaczających tkanek i między sobą, tkliwość w palpacji.

Zaburzenie odbytnicy

Znacznie wcześniej niż pokonanie kości, przerzuty mogą pojawić się w odbytnicy. Głównym powodem jest bezpośrednia bliskość odbytnicy i ściany prostaty. Charakterystyczny ból podczas wypróżniania, zaparcia, krwi w kale, uczucie niepełnej ewakuacji jelita. Możliwe bolesne doznania siedzące, z przedłużonym stanem i chodzeniem. Ten rodzaj przerzutów znacznie obniża jakość życia pacjentów.

Diagnostyka

Głównymi pomocnikami w rozpoznawaniu raka z przerzutami są CT i MRI. To na tych badaniach widać nawet najmniejsze zmiany strukturalne w narządach i tkankach. Metody pomocnicze - biopsja do badań cytologicznych i histologicznych, ultrasonografia z oceną przepływu krwi, radiografia, urografia, scyntygrafia. Diagnostyka laboratoryjna pomaga określić stopień aktywności tego procesu, aby pokazać, jak skuteczna jest chemioterapia i radioterapia.

Podczas diagnozowania raka prostaty należy pamiętać, że przerzuty w tkance kostnej, węzłach chłonnych, płucach i odbytnicy mogą nie objawiać się przez długi czas. Dlatego też wszyscy chorzy na raka są diagnozowani (CT, RTG lub MRI z najczęściej spotykanych ognisk), aby wykluczyć występowanie przerzutów. Badania te są prowadzone podczas wstępnej diagnozy podczas leczenia w celu oceny jego skuteczności i jej zakończenia.

Tak więc przerzuty w raku każdego narządu są częstym powikłaniem złośliwego procesu nowotworowego. Głównym zadaniem onkologów jest zapobieganie i wczesne wykrywanie patologicznych ognisk. Jeśli rozpoczynasz leczenie we wczesnych stadiach, rokowanie na całe życie jest korzystne.

Rak prostaty z przerzutami

Rak prostaty z przerzutami jest poważną chorobą, która ma rozczarowujące rokowanie. Przerzuty mogą rozprzestrzeniać się do różnych tkanek i narządów z przepływem krwi i limfy, co znacznie pogarsza stan pacjenta.

Przerzutowy rak gruczołu krokowego charakteryzuje się rozprzestrzenianiem się procesu nowotworowego do obszaru węzłów chłonnych, tkanek i narządów. Najczęściej patologię tę rozpoznaje się u starszych mężczyzn i rośnie raczej wolno, niesymetycznie przeciekając, co jest przyczyną wysokiej śmiertelności.

Przerzuty raka prostaty przenikają do innych narządów wewnętrznych i tkanek przy przepływie krwi i limfy.

 • Wszystkie informacje na stronie mają charakter informacyjny i NIE są wskazówkami do działania!
 • Możesz umieścić PRECYZYJNE DIAGNOZY tylko LEKARZ!
 • Prosimy, aby NIE przyjmować samoleczenia, ale umówić się na spotkanie ze specjalistą!
 • Zdrowie dla Ciebie i Twoich bliskich! Nie zniechęcaj się

Badanie takich komórek pozwala nam zidentyfikować główny obszar lokalizacji guza. Klęska komórek raka prostaty towarzyszą objawy, takie jak częste oddawanie moczu i zespół bólu, a także pojawienie się zanieczyszczeń krwi w spermie i moczu.

Sposoby rozprzestrzeniania się przerzutów raka prostaty:

 • ścieżka lokalna - uszkodzenie tkanek, które są bardzo blisko;
 • intravasation - penetracja komórek nowotworowych do węzłów chłonnych i węzłów chłonnych;
 • opóźnienie - zatrzymanie ruchu komórek nowotworowych i osadzenie ich w naczyniach włosowatych;
 • angiogeneza - wzrost nowych naczyń krwionośnych małych komórek przerzutowych, które zapewniają dopływ krwi do guza;
 • krążenie - rozprzestrzenianie się komórek raka prostaty w narządach wewnętrznych i tkankach wzdłuż naczyń limfatycznych i naczyń krwionośnych;
 • proliferacja - podział komórek nowotworowych, a następnie tworzenie mikroprzerzutów.

Przerzuty wystąpić podczas tworzenia naczyń krwionośnych w tkance rakowej gruczołu krokowego i przenikają do chłonki i krążenia, rozciągający się w tkankach i narządach.

Najczęściej komórki osadzają się w tkance kostnej i węzłach chłonnych, tworząc tę ​​samą tkankę co w gruczole prostaty.

Przerzuty w raku prostaty są uważane za destrukcyjne, pomimo faktu, w jakim obszarze są obecne.

Zwykle rozprzestrzenianie się komórek rakowych występuje we wczesnych stadiach choroby, ale objawy mogą się pojawiać tylko wtedy, gdy leczenie nie jest już możliwe.

Poniżej opisano metody leczenia raka prostaty.

Narządy wpływające na przerzuty

Limfocyty - najbardziej podatne (regionalne) węzły chłonne do niszczenia komórek nowotworowych znajdują się w pobliżu skupisk pęcherza w tkance limfatycznej. Proces przerzutów może również przenikać do węzłów chłonnych z dala od dotkniętego obszaru gruczołu krokowego;

Tkanka kości - przerzuty pierwotne w raku gruczołu krokowego w tym obszarze są diagnozowane na ostatnich etapach rozwoju procesu patologicznego.

Obecność komórek nowotworowych w tkance kostnej nie wskazuje na rozwój raka kości, ale jest urządzeniem sygnalizującym obecność pierwotnej zmiany w ciele. Objawem tego procesu może być nasilenie lub ból w biodrach, miednicy i dolnej części pleców;

Lekki - wtórne komórki nowotworowe rzadko przenikają do tego obszaru w początkowej fazie rozwoju, głównie w końcowym stadium choroby. Występowanie przerzutów prostaty płuc tylko 20% wpływów z objawami wyraźne: uporczywy kaszel, duszność, plwociny krwi kaszlowi, uczucie sztywności i ból w klatce piersiowej, wzrost temperatury ciała do 38 ° C, utrata masy ciała;

Wątroba - przerzuty w tym obszarze występują w 30-35% przypadków i mają charakter niespecyficzny. Objawia się dyskomfortem w górnej części brzucha lub utratą masy ciała lub objawami początkowej fazy raka. Wtórne komórki nowotworowe wpływają jednocześnie na kilka części wątroby i znacznie zaburzają jej funkcjonowanie, rozwijając się dość szybko;

Mózg - w tym obszarze wtórne komórki nowotworowe są zlokalizowane zgodnie z natężeniem przepływu krwi w mózgu, głównie między granicami szarości i istoty białej. Proces przerzutowego raka gruczołu krokowego w tym obszarze nie jest często, głównie po pokonaniu tkanki kostnej.

Pokonanie wtórnego raka komórek mózgu towarzyszy stopniowego wzrostu neurologicznych objawów: ból, wymioty, zaburzenia pamięci, omamy, zaburzenia ruchowe, drgawki i niedowład.

Na inne narządy mogą również wpływać wtórne komórki nowotworowe, na przykład pierwsze przerzuty przenikają do jądra i szyi pęcherza. Rozmnożeniowego prądu krwi, limfy i przerzuty są zlokalizowane w trzewi miednicy, a nawet w miękkich ciał o zmianach patologicznych głównych naczyń krwionośnych i przewodów.

W takim przypadku włókna nerwowe mogą zostać uszkodzone. Rak prostaty ma charakterystyczną cechę, która polega na przerzutowaniu układu kostnego, w tym kręgosłupa i żeber.

Metody wykrywania przerzutów

Aby zidentyfikować obszar przerzutów raka gruczołu krokowego, stosuje się kilka skutecznych metod w celu uzyskania dokładnych wyników.

Pierwszy etap diagnostyki przeprowadzany jest za pomocą cyfrowego badania doodbytniczego, dzięki czemu można określić obecność następujących zmian:

 • na początkowym etapie rozwoju - pojedyncze, pojedyncze lub wielokrotne zagęszczone zespoły;
 • w późnych stadiach rozwoju - powiększenie prostaty, kamienistych konsystencji degeneracji bez wyraźnych granic, obecność wyboistej powierzchni pasm, które są rozmieszczone w postaci rogów, skierowanych do moczowodu i pęcherzyków nasiennych.

Testy laboratoryjne są stosowane jako pomocnicze środki diagnostyczne w celu ustalenia raka prostaty. W ogólnym badaniu krwi wskaźnik ESR i enzymu fosfatazy kwaśnej jest zwiększony. Podczas wykonywania cystoskopii można określić asymetryczne zniekształcenie w szyjce pęcherza.

Przeprowadzenie urethrocystography pozwala ujawnić następujące patologiczne odchylenia:

 • obecność guza wprowadzanego do pęcherza moczowego lub cewki moczowej, charakteryzującego się asymetrią i nierównymi konturami;
 • asymetryczne podnoszenie dna pęcherza;
 • powiększenie gruczołu krokowego.

Ta metoda badania, jak ultradźwięki, umożliwia wykrycie obecności deformacji pęcherzyków nasiennych i asymetrii ich lokalizacji, naprzemienności ekspansji płaszczyzn i wadliwego wypełnienia.

Dane z badania cytologicznego wydzielania gruczołu krokowego i materiału uzyskanego przez wykonanie nakłucia aspiracyjnego mogą potwierdzać obecność przerzutów w ciele.

Jednak na podstawie wyników tej metody diagnozy nie można postawić ostatecznej diagnozy.

Dlatego, aby uzyskać dokładniejszy wynik, wykonuje się biopsję nakłucia, która obejmuje wyrywanie tkanki z uszkodzonego miejsca w tkance.

Metody leczenia raka prostaty za pomocą środków ludowej są opisane w tym artykule.

Prognoza

Przerzuty raka prostaty, które rozprzestrzeniły się do tkanek lub narządów wewnętrznych są poważnym powodem pogorszenia prognozy choroby. Najbardziej smutnym wynikiem jest porażka tkanki kostnej, ponieważ obecność takich ośrodków przerzutów wskazuje na pięcioletni wskaźnik przeżywalności wynoszący 23% i 10-letnie przeżycie w 10% przypadków.

Rokowanie w raku prostaty zależy od wzrostu komórek nowotworowych, obszaru procesu patologicznego i agresywności choroby.

Aby określić złożoność choroby, możesz pomóc w zastosowaniu następujących znaczników:

 • Skale Gleasona - pozwala określić stopień rozwoju nowotworu i jego złośliwości;
 • Poziom PSA (antygen swoisty dla gruczołu krokowego) pomaga zidentyfikować obecność raka we wczesnych stadiach jego rozwoju, a także określić etapy rozwoju procesu patologicznego;
 • Tempo wzrostu PSA - pozwala ustalić ryzyko progresji raka gruczołu krokowego i jego częstości występowania poza gruczoł krokowy.

Wideo: Wykonalność analizy PSA

Gdzie przerzuty rozprzestrzeniają się w raku prostaty: diagnoza, metody leczenia i rokowanie

Rak prostaty jest bardzo poważną chorobą i, niestety, ostatnio częściej zdiagnozowany jest u mężczyzn.

Jednak dzięki terminowej terapii wszystko można skorygować, w tym przypadku unikniemy krytycznych konsekwencji.

Ale nie dotyczy to przypadków, w których wykrywane są przerzuty. Ten stan wskazuje na postęp choroby, a oczekiwana długość życia, nawet przy jakości leczenia, będzie minimalna.

Stopnie onkologii prostaty i ich objawy

Stopień nowotworu nazywany jest klinicznym wskaźnikiem zmian morfologicznych w gruczole krokowym. W celu ustalenia i potwierdzenia obecności onkologii specjalista powinien przeprowadzić badanie histologiczne zajętej tkanki za pomocą mikroskopu.

Na podstawie uzyskanych wyników lekarz sklasyfikuje raka gruczołu krokowego zgodnie ze skalą Gleasona, który jest wymagany do określenia rodzaju guza i przewidywania charakteru jego rozwoju:

 • początkowy lub 1 stopień (G1). Wskazuje dość powolny wzrost guza, który nie wykazuje żadnych objawów, a komórki nowego wzrostu nie różnią się od zdrowych;
 • 2 stopnie (G2). Nowotwór składa się z nieznacznie zmienionych komórek, rozdzielonych przez zrąb. Guz objawia się w postaci niepokojących objawów, najczęściej występują problemy z oddawaniem moczu, które są konsekwencją ucisku cewki moczowej przerośniętego prostaty. Inne objawy to: ból i skurcze w okolicy krocza, letargiczny strumień, częste pragnienie pójścia do toalety (szczególnie w nocy). Na tym poziomie leczenie raka będzie najskuteczniejsze i nieszkodliwe dla ludzi;
 • 3 stopnie (G3). Obecność nowotworu można określić wyraźnymi objawami: problemami z potencją, bólem w okolicy łonowej i dolnej części pleców, obecnością krwi w moczu, pieczeniem w czasie oddawania moczu. Nowotwór tego stopnia składa się z komórek o różnej wielkości i kształcie;
 • 4 stopnie (G4). Komórki nowotworowe różnicują się, a sąsiednie tkanki są infiltrowane. Objawy w obecności tego stopnia są następujące: ciężkie zatrucie, niemożność opróżnienia, ciągłe uczucie braku siły, bolesny zespół podczas oddawania moczu;
 • 5 stopni (G5). Guz składa się z warstw komórek atypowych, których nie można rozróżnić.

Metastazy: co to jest?

W medycynie pojęcie "przerzutów" odnosi się do rozprzestrzeniania nowotworowego guza od początkowego ogniska edukacji do innych narządów w ciele, takich jak: mózg, wątroba, płuca, jajniki itp.

Rozprzestrzenianie odbywa się przez naczynia żylne, a także przez drogi drenażu limfatycznego. W późniejszych stadiach onkologii występują guzy przerzutowe.

Dostając się do krwi lub limfy, komórki nowotworowe mogą swobodnie rozprzestrzeniać się po całym ciele i osadzać się w różnych narządach. Następnym procesem jest ich podział i tworzenie przerzutów.

Na szybkość rozprzestrzeniania się przerzutów wpływa wiele czynników, takich jak:

 • kategoria wiekowa pacjenta;
 • stan układu odpornościowego;
 • dopływ krwi do narządów;
 • stopień złośliwości komórek nowotworowych;
 • ścieżka drenażu limfatycznego.

Przerzuty mogą występować w każdym narządzie, jednak najprawdopodobniej będą miały wpływ na następujące:

 • światło;
 • jajniki;
 • wątroba;
 • system kości;
 • nerka;
 • CNS (centralny układ nerwowy).

Gdzie rak przerzutowy powoduje raka?

Kości udowe i miednicze

Kości udowe i miednicze są wrażliwe na przerzuty złośliwego guza prostaty o około 20%.

W takim przypadku, gdyby doszło do ich przegranej, doprowadzi to do procesu ich zniszczenia.

W obecnej sytuacji pacjent jest w ciężkim stanie, a czasami nie może poruszyć się bez pomocy, a jakiekolwiek fizyczne obciążenie części przerzutowej, nawet niewielkie, powoduje silny ból.

Niezależny ruch jest możliwy tylko za pomocą laski lub chodzików. Jak wiadomo, kończyny są najbardziej podatną częścią układu kostnego, a na kompleks miednicy mniej wpływają przerzuty.
Kiedy dochodzi do przerzutów, komórki nowotworowe niszczą tkankę kostną i zmieniają w nich równowagę wapnia, fosforu i miedzi.

Nogi pacjenta stają się wrażliwe na zimne środowisko, a w miejscu powstawania skóra staje się blada, po czym przerzuty mogą objawiać się skurczami mięśni i bólami goleni.

Nawet po kilku krokach dotknięta część zaczyna boleć i nie ustaje nawet po odpoczynku.

Naczynia i węzły chłonne

Przerzuty, które tworzą się w naczyniach węzłów chłonnych, dostają się przez przezroczystą ciecz (limfę, która krąży w układzie limfatycznym). Po jakimś czasie guz nowotworowy, który wchodzi do regionalnego węzła chłonnego, rośnie i wykracza poza nie, po czym proces rozprzestrzeniania się komórek rakowych przebiega dalej.

Przy takich przerzutach występuje zwiększony obrzęk nóg, obszar moszny i penisa.

Lekki

Występowanie przerzutów w płucach objawia się dusznością, poczuciem braku tlenu, poczuciem ciężaru w klatce piersiowej i nieustannym kaszlem.

Przy tym wszystkim może wystąpić podwyższona temperatura ciała i odkrztuszanie zakrzepów krwi.

Mózg

Objawami przerzutów w mózgu mogą być: upośledzenie wzroku i słuchu, upośledzenie pamięci, niestabilność chodu.

Wątroba i nerki

Klęska wątroby z przerzutami jest druga w prawdopodobieństwie wystąpienia po kościach.

W takim przypadku specjalista może wykryć zarówno pojedyncze, jak i wielokrotne uszkodzenia, które nie pojawiają się natychmiast.

Wraz z rozwojem nowotworu niewydolność wątroby i komórek występuje z naruszeniem funkcji wątroby. Nerki tworzą kamienie.

Inne ciała

Rak prostaty może powodować przerzuty do innych narządów pacjenta, na przykład do jąder.

W miarę rozwoju choroby patologia objawia się silnym syndromem bólu w kroczu, a wraz z gwałtownym wzrostem guza obserwuje się zatrucie, któremu towarzyszą wymioty i silne nudności.

Przełyku może również być widoczny, z objawami zgaga, niedokrwistość, utrata apetytu, dyskomfort i dysfagia.

Przerzuty do raka prostaty

Onkologia prostaty, przerzuty

Onkologia prostaty w silniejszym płeć, zwłaszcza gdy ich wiek przekracza 60 lat - jedna z najbardziej zdiagnozowanych chorób nowotworowych. W Rosji znajduje się około 8, co stanowi około 6%. Szczególnie niebezpieczna jest choroba, gdy powoduje przerzuty. Ta diagnoza - zachęta do natychmiastowego leczenia przy użyciu najbardziej skutecznych technik. Centrum Terapii Radiacyjnej "Onco-Stop" w Moskwie oferuje terapię pacjentów, która będzie miała działanie lecznicze na dowolnym etapie choroby.

Cechy rozprzestrzeniania się przerzutów, oznaki onkologii

Przerzuty raka prostaty wnikanie komórek nowotworowych w usuniętym obszarze od początkowego ogniska przez krew lub limfatyczne. Najczęściej występują przerzuty do węzłów chłonnych w raku prostaty. Proces zaczyna się, gdy przebiega onkologii prostaty w późniejszych etapach rozwoju - nowotwór zaczyna się w ten sposób do wykiełkowania przez powłokę prostaty przenikającego rozprzestrzeniania komórek tkanki patologiczne w układzie i organów, które są daleko. Jeśli chodzi o symptomatologię, która pojawia się w onkologii prostaty w jej późnych stadiach, najczęściej obserwuje się:

 • Szybka utrata wagi;
 • Blanszowanie skóry, obecność bolesnego odcienia zielonkawego;
 • Ogólne osłabienie;
 • Częste oddawanie moczu w nocy, problemy z procesem i częste potrzeby oddawania moczu, nie przynosząc ulgi;
 • Pojawienie się krwi w moczu;
 • Ból w kroczu, powyżej łono.

Objawy towarzyszące powstawaniu przerzutów

Przy aktywnym rozwoju złośliwych komórek nowotworowych należą do różnych organów, odpowiednio, jeśli tworzą przerzuty raka prostaty, lokalizacji zawiera płuc, część wątroby, węzłów chłonnych, odbytnicy, tkanki kości, szpiku kostnego oddzielonych. W tym przypadku oznaki patologii w dużym stopniu zależą od miejsca, w którym nowotwór wydzielał przerzuty:

 • Przerzutom w kościach raka gruczołu krokowego towarzyszą silne bóle, które nie są zatrzymywane przez środki przeciwbólowe, zmiany w kształcie kości, ich kruchość, kruchość;
 • Po miednicy przechodzą do regionu kręgowego. Rakowi gruczołu krokowego z przerzutami do kręgosłupa towarzyszy upośledzenie funkcji ruchowej do porażenia;
 • W węzłach chłonnych towarzyszy im obrzęk nóg, kończyn i obszaru moszny. Węzły chłonne można powiększyć po jednej stronie obszaru pachwinowego;
 • Przerzuty do płuc z rakiem prostaty towarzyszą przewlekłemu kaszlowi, duszności, gorączce, uczuciem ciężkości w klatce piersiowej. Ogólnie rzecz biorąc, rak prostaty z przerzutami do płuc rozwija się w fazie termicznej, oczywista symptomatologia jest obserwowana w 5% przypadków.

Jak rozpoznaje się przerzuty w gruczole krokowym?

Aby zdiagnozować specjalistów z Centrum "OnkoStop" w Moskwie zastosować różne techniki, w tym:

 • obrazowanie komputerowe i rezonans magnetyczny;
 • urografia wydalnicza;
 • radiografia;
 • skanowanie radioizotopowe.

MRI i CT są najpopularniejszymi metodami, ponieważ umożliwiają wyjaśnienie położenia głównego ogniska, w celu uzyskania obrazów przekrojów ciała ofiary w poprzek. Diagnostyka oferowana w naszym Centrum w Moskwie jest skutecznym sposobem uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do wyznaczenia odpowiedniego leczenia i zaoszczędzenia cennego czasu.

Leczenie przerzutów

Jeśli zostanie potwierdzone rozpoznanie "raka gruczołu krokowego" i "przerzutów", leczenie może obejmować następujące metody:

 • Zastosowanie terapii hormonalnej, która jest przeprowadzana w przypadku nieskuteczności innych metod;
 • Radiochirurgia;
 • Zastosowanie radioterapii, w której komórki złośliwe ulegają zniszczeniu i zapobiega się ich podziałowi.

W przypadku wykrycia przerzutów raka gruczołu krokowego leczenie powinno być kompleksowe w celu zwiększenia skuteczności, w którym proponuje się zastosowanie nowoczesnej metody "CyberKnife". Radioterapia jest alternatywną metodą terapii, którą lekarze Centrum Onco-Stop stosują w przypadku nieoperacyjnych nowotworów oraz w przypadku niepowodzenia interwencji chirurgicznej. Metoda ta jest nieinwazyjna i skuteczna nawet wtedy, gdy rak osiąga późne etapy rozwoju, gdy jest stosowany, nie ma potrzeby stosowania znieczulenia, ponieważ ból jest całkowicie nieobecny - jak również kolejne komplikacje.

W przypadku przerzutów w raku gruczołu krokowego cena leczenia jest ustalana na podstawie wskazań do leczenia, stadium patologii, wymaganej liczby zabiegów. Aby otrzymać zdalną konsultację lub umówić się na spotkanie ze specjalistami Centrum Radioterapii "OnkoStop", możesz zadzwonić pod numer +7 (495) 215-00-49.

Przerzuty do raka prostaty, w którym najczęściej występują przerzuty

Przerzuty w raku gruczołu krokowego są wynikiem rozprzestrzeniania się nowotworów złośliwych na odległe narządy. Istnieje kilka sposobów na przerzuty:

 1. Droga wewnątrznaczyniowa rozprzestrzeniania się raka. To przenikanie do innych narządów przez krew i naczynia limfatyczne. W tym przypadku złośliwe komórki pozostają w ścianach naczyń krwionośnych i kiełkują przez nie do pobliskich narządów.
 2. Tworzenie nowych statków. Guz zazwyczaj intensywnie przepływa krwi i powstają w nim nowe naczynia, które intensywnie odżywiają szybko rosnący nowotwór.
 3. Rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych przez krew lub limfę. W tym przypadku złośliwe komórki są rejestrowane w odległych narządach i tkankach.
 4. Kiełkowanie w sąsiednich tkankach poprzez namnażanie komórek i namnażanie.

Gdzie rak prostaty daje przerzuty? Na początku procesu nowotworowego przerzuty dostają się wraz z dopływem krwi do jąder i przez naczynia limfatyczne do węzłów chłonnych szyi pęcherza. Jest to charakterystyczne dla raka trzeciego stopnia. Później przerzuty w raku prostaty są wykrywane w wątrobie i kościach. Rzadziej rak prostaty daje przerzuty do innych narządów.

Przerzuty do kości

Jest to najczęściej wykrywane przerzuty. Wykrycie przerzutów w kościach może wystąpić od połowy do dwóch trzecich przypadków wszystkich przerzutów. Rak przerzutowy jest zawsze guzem trzeciego lub czwartego stadium. Nieco więcej niż połowa przypadków to uszkodzenia rdzenia kręgowego w okolicy lędźwiowej i piersiowej, rzadziej ogniska znajdują się w kościach miednicy lub biodra.

Jednocześnie występują intensywne bóle, które pacjenci często przyjmują osteochondroza i leczy się lekami przeciwzapalnymi. Ból w raku prostaty jest intensywny, nie usuwany przez środki przeciwbólowe.

W przypadku przerzutów do kręgosłupa, charakteryzuje się kompresji kręgów, zmniejszając ich mobilność, z kompresją korzeni nerwowych pojawiają drętwienie i parestezje kończyn, zaburzenia oddawania moczu i kału, bóle. W celu postawienia diagnozy należy rozpocząć badanie radiologiczne kręgosłupa i kości. Przy trudnościach diagnostycznych dodatkowo trzymaj tomografię. Na zdjęciach widać rozrzedzenie tkanki kostnej i ogniska przerzutów.

Rak prostaty często powoduje przerzuty do kości. W przypadku przerzutów w kościach udowych lub miednicy dochodzi do ich destrukcji, chód pacjenta ulega zmianom, z powodu bólu ruchu staje się praktycznie niemożliwy. Zniszczenie tkanki kostnej prowadzi do osłabienia wrażliwości i ruchów nóg. Pacjent może poruszać się tylko z pomocą lub kulami. Ból w przerzutowym raku prostaty często pojawia się w nocy.

Kiedy tkanka kostna zostaje zniszczona we krwi, poziom wapnia wzrasta. W takim przypadku dochodzi do naruszeń układu sercowo-naczyniowego. Mogą wystąpić różne zaburzenia rytmu i przewodzenia. Z powodu nadmiaru wapnia często pojawiają się objawy dyspeptyczne i zaparcia.

Przerzuty do wątroby i innych narządów

Po przerzutach do kości drugą najczęstszą częstością jest wykrywanie ognisk w wątrobie. W takim przypadku można wykryć pojedyncze i wielokrotne uszkodzenia. Na początku, że nie pojawi się, ale w miarę postępu choroby, nie może być niewydolność wątroby z zaburzeniami czynności wątroby, zwiększenie stężenia we krwi enzymów i bilirubiny, rozwoju żółtaczki i zatrucia.

Rzadziej rak prostaty może powodować przerzuty do odbytnicy, nadnerczy, płuc i mózgu. Z ogniskami w jelicie, stolec jest zerwany, pojawia się zaparcie, może być krew w stolcu. Guz w płucach objawia się dusznością i krwioplucie, pojawieniem się zmian podczas badania fluorograficznego.

Edukacja w mózgu objawia się zaburzeniami czynności mózgu, mogą pojawić się zmiany w narządach słuchu i wzroku, pojawienie się niestabilności chodu lub upośledzenie pamięci. Podczas badania ujawnia się symptomatologia mózgu z objawami ogniskowymi, wykrywa się odruchy patologiczne.

Leczenie

Na pierwszym miejscu w leczeniu guzów prostaty, takich jak rak dowolnej lokalizacji, jest operacja. Jeśli można usunąć guz prostaty, przeprowadza się radykalną prostatektomię z całkowitym usunięciem narządu, regionalnych węzłów chłonnych i tłuszczu. To znacznie zwiększa szanse pacjenta na powrót do zdrowia.

Niestety główną terapią wykrywania odległych przerzutów jest leczenie objawowe, ponieważ istnieje już nowotwór rozpoczynającego się trzeciego lub czwartego etapu. Leczenie przerzutowego guza jest często nieskuteczne. W takim przypadku terapia hormonalna jest skuteczna. W raku prostaty zwiększa się poziom androgenów we krwi. Zastosowanie hormonów pomaga w powstrzymaniu ich aktywności.

W przypadku braku efektu leczenia hormonalnego czasami wykonuje się kastrację chirurgiczną - usunięcie jąder. Często takie leczenie stosuje się u osób starszych, gdy inne metody leczenia nie pomagają. Leczenie hormonalne jest stosowane jako dodatkowa metoda, nigdy nie jest jedyną terapią. Dzięki ogniskom w mózgu hormony pomagają zmniejszyć ostrość i zapobiegają rozwojowi obrzęku mózgu.

Zmniejszenie rozmiaru guza ułatwi radioterapię. Stosuje się go do napromieniania guza pierwotnego przed zabiegiem chirurgicznym lub jako jedyną metodę, jeśli guz nie nadaje się do użytku. Radioterapię można również stosować do naświetlania przerzutów. Drobne przerzuty można zatem całkowicie usunąć. Jednak radioterapia ma wiele skutków ubocznych i jest źle tolerowana przez pacjentów. Często takie leczenie jest przepisywane pacjentom z przerzutami w mózgu. Po jego zastosowaniu pacjent może odczuwać upośledzenie pamięci, chwiejny chód i inne objawy mózgowe.

Pojedyncze przerzuty do wątroby można usunąć chirurgicznie, jeśli znajdują się wzdłuż krawędzi wątroby w odległości od głównych naczyń i dróg żółciowych. W przypadku masywnych przerzutów leczenie chirurgiczne nie jest stosowane. Z nowoczesnych metod leczenia chirurgicznego korzystaj z interwencji neurochirurgicznej lub radiochirurgicznej.

Jeśli ogniska w jelicie mogą być stosowane leczenie chirurgiczne lub chemioterapia. Chemioterapia w przypadku raka prostaty jest częściej stosowana jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego, a jeśli nie można radykalnie usunąć guza - jako głównej terapii. Leczenie przerzutów do kości odbywa się za pomocą ablacji radiowej i cementoplastyki dotkniętej kości.

Zapobieganie

Wykrywanie odległych przerzutów często wskazuje na zaniedbanie i nieskuteczność guza. Aby uniknąć ich pojawienia się, konieczne jest wczesne rozpoznanie guza, kiedy możliwe jest całkowite usunięcie go i radykalne wyleczenie choroby.

Aby uniknąć poważnego stadium choroby, konieczne jest, aby znaleźć chirurga corocznie przeprowadzić badanie prostaty przez odbyt, od czasu do czasu w celu oddania krwi markerów nowotworowych raka prostaty PSA i oznaczeń do ultradźwięków gruczołu krokowego. Te, choć nieprzyjemne, procedury muszą przejść do mężczyzn powyżej 40 roku życia każdego roku.

Przerzuty w raku prostaty: lokalizacja w kościach i płucach

Onkologia prostaty w pierwszych stadiach często występuje bezobjawowo. Dlatego, gdy mężczyźni zwracają się do lekarza, często jest za późno - złośliwe komórki mogą wykroczyć poza ich edukację i rozprzestrzenić się na inne narządy. Przerzuty wykrywane są za pomocą CT, MRI, skanowania izotopowego.

Takie formacje są zawsze wtórne w stosunku do samej onkogenezy. Przerzuty w raku prostaty mogą dotrzeć do prawie wszystkich narządów i tkanek. Z powodu krążenia krwi i układu limfatycznego często znajdują się w tkance kostnej.

Przerzuty raka prostaty do kości

Kiedy osoba jest zdrowa, w jego ciele następuje ciągła odnowa tkanki kostnej. Cykliczna resorpcja i tworzenie kości zależy od dwóch typów komórek:

 • osteoklasty - pełnią funkcję niszczenia tkanek;
 • osteoblasty - są odpowiedzialne za tworzenie nowych komórek.

Podczas pojawiania się komórek rakowych interakcja między tymi dwoma składnikami jest zakłócona. W zależności od charakterystyki patogenezy, podział może wpływać na komórki osteolityczne. Następnie dochodzi do nieprawidłowej resorpcji tkanek. W drugim przypadku tworzenie kości staje się patologiczne.

Główne objawy wzrostu guza to:

 • silny ból w kościach;
 • ograniczona mobilność w dotkniętym obszarze.

Może występować ściskanie rdzenia kręgowego. Konsekwencja - drętwienie kończyn i rejon brzucha. Pacjenci skarżą się na problemy z funkcją układu moczowego. Pacjenci często tracą apetyt, wzrasta zmęczenie. W niektórych przypadkach objawy mogą być nieobecne.

W raku gruczołu krokowego przerzuty do kości dotykają głównie kręgosłupa (59%), kości miednicy. Znacznie rzadziej kości udowe są narażone na obce komórki. Jeśli rak spowodował takie przerzuty, prognozy są dokonywane w zależności od czasu i konieczności rozpoczęcia leczenia. Ta ostatnia może być promieniowaniem, chirurgicznym, chemoterapeutycznym. Czasami stosuje się metodę ablacji częstotliwością radiową.

Metastazy z rakiem prostaty w płucach

W płucach i mózgu komórki nowotworowe wnikają na końcu. Dość często, zanim przenikają do tych oddziałów, osoba umiera z powodu niewydolności nerek. Jeśli przerzuty wpłynęły na układ oddechowy, obserwuje się:

 • ciężki kaszel;
 • plwocina absolutorium;
 • stała suchość w ustach;
 • duszność;
 • pojawienie się nudności i wymiotów.

Kaszel pojawia się u 85-90% pacjentów z nowotworem, ale w przypadku przerzutów do płuc najpierw rozpoczyna się suchy, bolesny kaszel. Szczególnie przejawia się w nocy. Następnie jest stopniowo uzupełniany flegmą. Tego typu towarzyszy uwalnianie plwociny, czasami z krwawą nieczystością. Mogą być również połączone objawy krwawienia z układu oddechowego. Przerzuty do płuc są małe i duże, dwustronne i jednostronne, wielokrotne i pojedyncze.

Z przerzutami raka gruczołu krokowego do płuc dają rozczarowujące prognozy. Przeciętna długość życia w rzadkich przypadkach przekracza 5 lat. Im więcej formacji pojawiło się w płucach, tym krótsze jest życie pacjenta.

Najczęściej przerzuty do płuc mają charakter ogniskowy. Czasami znajdują się guzy o dużych guzach. Przerzomowi towarzyszy zapalenie naczyń chłonnych, więc objawy pojawiają się przy pierwszych przerzutach.

W przypadku tego problemu diagnozę przeprowadza się za pomocą MRI. Jest w stanie ujawnić formacje wtórne, mierząc mniej niż 0,3 mm. Potwierdzenie problemu przeprowadza się za pomocą badania cytologicznego plwociny lub histologii biomateriału. Ten ostatni uzyskuje się przez biopsję.

Przerzuty do raka prostaty w innych narządach

W raku gruczołu krokowego przerzuty w węzłach chłonnych mogą rozprzestrzeniać się na dwa sposoby:

 • limfogeniczne - w tym przypadku rozprzestrzenianie się komórek następuje z powodu ich przenikania do przepływu limfy. Dotknięte komórki, dostają się do naczyń, przenoszą się do węzłów chłonnych;
 • hematogenny - rozprzestrzenianie się raka spowodowane jest przepływem krwi.

Czasami ujawnia się mieszany typ rozprzestrzeniania. Jest uważany za jeden z najbardziej agresywnych i ulotnych.

Jak bardzo uszkodzony układ limfatyczny, pokazuje liczbę dotkniętych węzłów chłonnych. Podczas badania zwraca się uwagę nie tylko na te węzły, które znajdują się w pobliżu guza, ale także na odległość. Pozwala to na wykonanie najbardziej odpowiedniego leczenia dla pacjenta.

Badanie przerzutów odbywa się za pomocą biopsji i nakłucia. Głębokie systemy są badane za pomocą metod takich jak ultradźwięki i MRI. Wśród metod ekspozycji są chirurgiczne usuwanie, chemioterapia, radioterapia. Rokowanie zależy od stadium raka, metod leczenia. Zwykle przerzuty pogarszają rokowanie.

Jeśli niektóre procesy wtórne można skutecznie wyleczyć, ale w niektórych przypadkach bardzo trudno jest działać na przerzuty. Na przykład, jeśli rozprzestrzenią się na mózg. Wtedy głównym zadaniem jest złagodzenie stanu pacjenta. W tym celu stosuje się leczenie objawowe mające na celu pozbycie się bólu.

Taki guz powoduje częste zmiany nastroju, naruszenie koordynacji ruchów. Osoba zaczyna nieodpowiednio czuć swoje ciało. Może wystąpić utrata pamięci lub zaburzenia widzenia.

Do najczęstszych miejsc powstawania przerzutów w raku prostaty należy również:

Dystrybucja może odbywać się na różne sposoby. Na początku może to wpływać na tkanki, które są bardzo blisko. Następnie guz przenika światło węzłów chłonnych. Jeśli komórki nie ruszą się i pozostaną w naczyniach włosowatych, będą zaskoczeni. Czasami małe przerzuty do gruczołu krokowego pojawiają się w rozwoju nowych naczyń, które rosną, aby zapewnić dopływ krwi do organizmu.

Podsumowując, zauważamy, że rak prostaty najczęściej dotyka kości. Rzadziej występują inne narządy. Ogniska w strukturach kostnych rozpoznaje się w 80% przypadków. 23% ma pięcioletni wskaźnik przeżywalności, 10% ma dziesięcioletni wskaźnik przeżywalności.

O Nas

Chemioterapia jest jedną z metod leczenia nowotworów złośliwych wraz z radioterapią i interwencją chirurgiczną.Charakterystyczną cechą leków stosowanych w leczeniu nowotworów jest ich silna toksyczność.