Rak płuc

Rak płuc Jest chorobą nowotworową charakteryzującą się pojawieniem się nowotworu w tkance nabłonkowej płuca lub oskrzeli, wobec której proces wymiany powietrza zostaje przerwany. Choroba ta charakteryzuje się szybkim wzrostem guza i wczesnymi przerzutami. Objawy i oznaki raka płuc omówiono poniżej.

OGÓLNIE

Tkanka płuc ma unikalną właściwość utrzymywania wymiany powietrza dla żywotnej aktywności całego organizmu. Ta ważna funkcja nie może być sztucznie kompensowana za pomocą urządzeń, więc uszkodzenie płuc prowadzi do zmniejszenia czynności oddechowej i wygaszenia funkcji życiowych.

Fakty o chorobie:

 • W krajach rozwiniętych tego typu nowotwory zajmują najwyższe pozycje w strukturze chorób onkologicznych i prowadząc wśród przyczyn śmierci z nowotworów złośliwych.
 • Na świecie każdego roku odnotowuje się około miliona przypadków raka płuc, z których 60% kończy się śmiercią pacjenta.
 • U mężczyzn choroba ta jest diagnozowana 8-10 razy częściej niż u kobiet.
 • Częstość występowania wzrasta proporcjonalnie do wieku. Główną grupą ryzyka są palacze w wieku od 50 do 80 lat.

Problem raka płuc jest bezpośrednio związany z rozprzestrzenianiem się uzależnienia od nikotyny, złym stanem środowiska, wpływem szkodliwych czynników produkcji i infekcji wirusowych.

POWODY

Dokładne przyczyny raka nie są jasne, ale badacze tego problemu zgadzają się, że rozwój patologii zaczyna się od uszkodzenia kodu genetycznego komórek, który występuje pod wpływem niekorzystnych czynników.

Główne przyczyny raka płuc:

 • palenie papierosów, w tym bierne (około 90% wszystkich przypadków);
 • kontakt z czynnikami rakotwórczymi;
 • wdychanie radonu i włókien azbestu;
 • dziedziczna predyspozycja;
 • kategoria wiekowa powyżej 50;
 • wpływ szkodliwych czynników produkcji;
 • promieniowanie radioaktywne;
 • obecność przewlekłych chorób układu oddechowego i patologii endokrynologicznych;
 • zmiany kątowe w płucach;
 • infekcje wirusowe;
 • zanieczyszczenie atmosfery.

Niebezpieczne rodzaje produkcji:

 • odlewanie stali;
 • obróbka drewna;
 • metalurgia;
 • wydobycie;
 • azbest-cement;
 • ceramiczny;
 • fosforan;
 • otoczony murem;
 • pościel.

Komórki nowotworowe mają zdolność szybkiego podziału. Guz jest w stanie osiągnąć znaczną wartość i w przypadku braku szybkiego leczenia wnikają do sąsiednich narządów. Później, ze szlakami limfogennymi i krwiotwórczymi, komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się w organizmie - proces ten nazywa się przerzutami.

KLASYFIKACJA

Rak płuc jest usystematyzowany zgodnie ze strukturą zmienionych komórek, ich umiejscowieniem, kształtem guza i częstością występowania nowotworów w ciele pacjenta.

Klasyfikacja morfologiczna:

 • Mała komórka (15-20% przypadków) - niezwykle agresywny podział komórek i szybkie przerzuty. Najczęściej spowodowane paleniem, wykrywane są w późniejszych etapach z uszkodzeniem narządów wewnętrznych.
 • Niedrobnokomórkowa (80-85% przypadków) - ma negatywne rokowanie, łączy kilka form podobnych morfologicznie typów nowotworów o podobnej strukturze komórkowej.

Rodzaje niedrobnokomórkowego raka:

 • komórka płaskokomórkowa;
 • duże komórki;
 • gruczolakorak;
 • mieszane.

Gatunki te mają zasadnicze różnice w procesie wzrostu, rozprzestrzeniania i leczenia, dlatego podstawowym zadaniem jest ich określenie.

Klasyfikacja anatomiczna:

 • centralny - wpływa na oskrzele główne, skokowe i odcinkowe;
 • obwodowe - pokonanie nabłonka mniejszych oskrzeli, oskrzelików i zębodołów;
 • masywny (mieszany).

Etapy rozwoju:

 • Stadium 0 - niewielki nowotwór, zajęcie narządów wewnętrznych i węzłów chłonnych jest nieobecny;
 • Etap 1 - średnica nowotworu jest nie większa niż 3 cm, opłucna i regionalne węzły chłonne nie biorą udziału w patologicznym procesie;
 • Etap 2 - guz około 3-5 cm, przerzuty dotknięte węzłami chłonnymi oskrzeli;
 • Stadium 3 - guzy o różnych rozmiarach znajdują się w opłucnej i ścianie klatki piersiowej, przerzuty wpływają na węzły chłonne śródpiersia i oskrzeli po przeciwnej stronie;
 • Etap 3b - rozprzestrzenianie się guza na narządy śródpiersia;
 • Stadium 4 - przerzuty występują w całym ciele.

OBJAWY RAKA PŁUC

Objawy kliniczne raka płuc zależy od pierwotnej lokalizacji nowotworu. W początkowej fazie (stadium 1, 2) najczęstsza choroba przebiega bezobjawowo. W późniejszych stadiach mogą pojawić się ogólne i specyficzne objawy raka.

Typowe objawy:

 • uczucie słabości;
 • zwiększone zmęczenie;
 • apatię na wszystko, co się dzieje;
 • utrata apetytu;
 • wycieńczenie;
 • nieprzyjemny zapach podczas oddychania;
 • zwiększone pocenie;
 • okresowy wzrost temperatury ciała bez wyraźnego powodu;
 • ogólne oznaki zatrucia.

Specyficzne objawy raka płuc:

 • Kaszel - bezprzyczynowa, napadowa, wyniszczająca, ale nie zależna od wysiłku fizycznego, czasami z zielonkawą plwociną, która może wskazywać na centralne umiejscowienie guza.
 • Skrócenie oddechu pojawia się nawet przy niewielkim wysiłku fizycznym, a im cięższy jest etap choroby, tym wyraźniejszy jest ten objaw. Duszność może przypominać niedrożność oskrzeli, której towarzyszy świszczący oddech i głośny oddech.
 • Ból w klatce piersiowej w przypadku zajęcia opłucnej, żeber, nerwów i powięzi wewnątrz klatki piersiowej. Po porażce żeber zespół bólu jest szczególnie wyraźny i nie jest hamowany przez środki przeciwbólowe. Czasami ten stan przypomina neuralgię międzyżebrową.
 • Hemoptysis - przydział krwi wraz z plwociną w postaci skrzepów lub jasnoczerwonej domieszki.
 • DIAGNOSTYKA

  Nowotwory w płucach są często maskowane w przypadku innych chorób układu oddechowego, dlatego diagnoza jest trudna. Z tego powodu więcej niż połowa przypadków raka płuc jest wykryta na późnych etapach nieoperacyjnych.

  Początkowe stadia choroby są bezobjawowe, a guz może zostać wykryty przypadkowo podczas badań profilaktycznych.

  Metody diagnozowania raka płuca:

  • wielkoformatowa fluorografia w dwóch rzutach;
  • radiografia;
  • diagnostyka ultradźwiękowa;
  • MRI, CT;
  • bronchoskopia;
  • endoskopia;
  • analiza plwociny na obecność onkarkerów;
  • torakotomia diagnostyczna i biopsja guza.

  Leczenie raka płuc

  Powszechne metody leczenia raka płuc:

  • Chirurgiczne przewiduje radykalną operację usunięcia pierwotnego miejsca guza, najbliższych węzłów chłonnych, tkanki przerzutowych dróg i wszystkich tkanek z objawami kiełkującego guza. Chirurgia może obejmować usunięcie jednego płata płuca, dwóch płatów lub całego płuca. Z reguły operacja jest wykonywana z niedrobnokomórkowym rakiem, ponieważ mała komórka postępuje bardziej agresywnie i wymaga leczenia zachowawczego przy użyciu leków chemioterapeutycznych i napromieniania.
  • Radioterapia jest dostarczany w okresie pooperacyjnym, w połączeniu z chemioterapią lub stosowany jako niezależna metoda, gdy operacja jest niemożliwa lub odmówiona. Guz i region jego regionalnych przerzutów są bezpośrednio napromieniane. Te manipulacje pomagają tłumić wzrost guza lub go kompresować, w 10-15% przypadków możliwe jest uzyskanie długotrwałej remisji.
  • Metoda chemoterapeutyczna jest stosowanie specjalnych leków-cytostatyków, zaprojektowanych w celu powstrzymania wzrostu i funkcji życiowych złośliwych komórek. Takie leczenie przewiduje kilka kursów chemioterapii, zwykle 4-6. Najczęściej stosowany jest w połączeniu z interwencją chirurgiczną i napromienianiem.
  • Połączone to połączenie różnych metod leczenia raka.
  • Leczenie paliatywne Ma pomóc pacjentowi z zaniedbanymi postaciami raka płuca pod nieobecność pozytywnej dynamiki w odpowiedzi na leczenie. Ten rodzaj leczenia obejmuje leczenie objawowe, poprawę stanu psychoemocjonalnego pacjenta i zapobieganie chorobom zakaźnym. Każdy pacjent potrzebuje indywidualnego podejścia, aby poprawić jego jakość życia.

  POWIKŁANIA

  Formy powikłań raka płuc:

  • Nowotwory i przerzuty w innych narządach. Choroba charakteryzuje się wczesnymi przerzutami z wykryciem przesiewowych badań nowotworowych w tkankach mózgu, kości, nadnerczy i wątroby.
  • Niewydolność oddechowa wiąże się z niedoborem tlenu w organizmie i objawia się jako duszność, osłabienie i pocenie się.
  • Niedodma płuc - zablokowanie oskrzela powoduje spadek w odcinku płuca lub całego jego płata, w tym miejscu powstaje ropień.
  • Zawodowy krwotok płucny.
  • Rakowe zapalenie naczyń chłonnych lub onkogenne zapalenie węzłów chłonnych
  • Zapalenie opłucnej jest spowodowane gromadzeniem się płynu w jamie opłucnej i zapaleniem opłucnej płucnej.
  • Wtórna infekcja, ropne i zapalne procesy z rozwojem zapalenia płuc i zapalenia oskrzeli.
  • Zespół bólu w okolicy barku i palcach dłoni, gdy guz znajduje się w górnej części płuca. Zanik mięśni ramienia i podrażnienie nerwu współczulnego prowadzi do zwężenia źrenicy i luki ocznej.

  ZAPOBIEGANIE RAKA PŁUC

  Podstawowe metody zapobiegania:

  • Zdrowy styl życia - to szeroka koncepcja, która obejmuje całkowite zaprzestanie palenia, w tym bierne, ograniczenie lub odmowa picia alkoholu i narkotyków. Ogromne znaczenie ma aktywność i mobilność, zrównoważone odżywianie i walka z nadwagą. Wszelkie leki należy przyjmować wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza. Konieczne jest również poważne potraktowanie terminowego leczenia chorób układu oddechowego i, jeśli to możliwe, zapobieżenie rozwojowi procesów zakaźnych. Jako środek zapobiegawczy dla patologii onkologicznych zaleca się dozowanie w świetle słonecznym, planowanie ciąży i unikanie negatywnych wpływów w tym okresie.
  • Zwalczanie zanieczyszczeń powinien być pierwszym priorytetem społeczeństwa.
  • Używanie osobistego wyposażenia ochronnego podczas pracy w niebezpiecznych branżach.
  • Regularne badania lekarskie do identyfikacji wczesnych postaci raka płuc. Coroczna fluorografia pomaga identyfikować nowotwory we wczesnych stadiach rozwoju.

  PROGNOZA DLA ODZYSKU

  Jeśli nie ma leczenia raka płuc w ciągu dwóch lat od rozpoznania około 87-90% pacjentów umiera. Zastosowanie chirurgicznych metod terapii pomaga przetrwać 30% pacjentów przez pięć lat, a połączenie interwencji chirurgicznej z zastosowaniem chemioterapii lub radioterapii może zwiększyć tę liczbę o kolejne 40%.

  Rokowania dla drobnokomórkowego raka jest najbardziej nieprzychylny. Pomimo tego, że jest dobrze leczona chemioterapią, pięcioletnia przeżywalność wynosi tylko 5-10%. W przypadku wielkokomórkowego raka płuca prognoza jest również rozczarowująca - z chwilą operacji chirurgicznej przeżywa około 25% pacjentów.

  Przy wczesnym wykryciu nowotworu złośliwego szanse na przeżycie sięgają 80%. Należy również zauważyć, że wskaźniki przeżycia raka płuc są niższe niż w przypadku innych postaci raka. Problemem jest trudność w ujawnieniu patologii na wczesnym etapie i niskiej skuteczności leczenia na późniejszych etapach.

  Znalazłeś błąd? Wybierz i naciśnij Ctrl + Enter

  Czerniak jest agresywnym nowotworem złośliwym na skórze, znacznie rzadziej na błonach śluzowych, które powstają z komórek pigmentowych (melanocytów). Choroba.

  Pierwsze oznaki raka płuc

  Rak płuc jest poważną chorobą, która rozwija się głównie z tkanek oskrzeli, a także gruczołów oskrzelowych i wpływa na płuca.

  Podlegają mu głównie mężczyźni palący (według różnych badań statystycznych - 80-90%), z lwią częścią chorych - osób w wieku od 45 do 80 lat, ale także z rakiem płuc u młodych ludzi.

  Rodzaje raka płuc

  Uwaga: komórki rakowe, które wpływają na płuca, dzielą się bardzo szybko, rozprzestrzeniając guz w organizmie i niszcząc inne narządy. Dlatego ważnym punktem jest terminowa diagnoza choroby. Wcześniejszy rak płuca został wykryty i rozpoczęto leczenie - im większa szansa na przedłużenie życia pacjenta.

  W sześćdziesięciu procentach przypadków patologia rozwija się w górnej części płuc. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że w tym dziale trwa najdłuższy dym tytoniowy i powietrze zawierające substancje rakotwórcze.

  Rak, który pochodzi od oskrzela, nazywany jest centralnym, z tkanki płucnej - obwodowej. W 80% przypadków choroba powstaje w strefie centralnej i w bramie płuc.

  Rak centralny (podstawowy) dzieli się na:

  We wczesnym stadium nowotwór jest podobny do polipa lub płytki. Co więcej, może rosnąć na różne sposoby. Wyróżnia się także gatunek śródpiersia, który charakteryzuje się małym guzem i szybką proliferacją.

  W zależności od zmian histologicznych w naszym kraju przyjęto klasyfikację, która wyróżnia:

  • niedrobnokomórkowy rak płuca;
  • formy małej komórki.

  Niedrobnokomórkowy rak płuc

  Jest to jedna z najczęstszych postaci złośliwego guza płuc, charakteryzuje się następującym podgatunkiem:

  • Rak płaskokomórkowy - zdegenerowane komórki nabłonka wyściełającego oskrzela. Rozprzestrzenia się powoli, jest łatwy do zdiagnozowania, ma dobre rokowanie w leczeniu.
  • Gruczolakorak - rodzaj raka, którego komórki powstają z gruczołowej tkanki małych oskrzeli. Guz metasthesizes do przeciwległej tkanki płucnej, tworzy nowe ogniska w bezpośrednim sąsiedztwie węzła pierwotnego. Częściej jest to charakterystyczny dla kobiet, praktycznie nie zależy od palenia, rośnie do ogromnych rozmiarów. Wygląda jak guzek o szarawobiałej barwie, w środkowej - sklerozowanej tkance, w guzie widoczne są lobule. Czasami nowa formacja jest pokryta śluzem, ogniska wilgotnej martwicy, krwawienie z naczyń jest zauważalne. Występuje gruczolakorak z objawami oskrzelowymi - niedodma i odoskrzelowe zapalenie płuc.
  • Rak o ​​dużej skali - nienormalnie duże komórki anaplastyczne, których wzrost jest zwykle zauważalny w centralnej części drzewa oskrzelowego. Guz jest agresywny, nie ma typowego obrazu klinicznego. Na późnym etapie występuje kaszel z plwociną, która ma żyły krwi. Pacjenci są wyczerpani. Na odcinkach histologicznych - martwica i krwotok.
  • Mieszane formy - guzy, w których obecne są komórki różnych typów nowotworów. Objawy choroby i rokowania zależą od kombinacji typów nowotworów i stopnia przewagi pewnych komórek

  Drobnokomórkowy rak płuc

  Jest to jedna z najbardziej agresywnych odmian raka. Zewnętrznie przypomina delikatny jasnożółty naciek z rozprzestrzenianiem ognisk nekrozy, komórki wyglądają jak ziarna owsa. Charakteryzuje się szybkim wzrostem i powstawaniem regionalnych i odległych przerzutów. 99% pacjentów z tą postacią to palacze.

  Jak wiadomo, obraz histologiczny jednego miejsca guza może się różnić od drugiego. Dokładna diagnoza guza pozwala przewidzieć rozwój choroby i wybrać najskuteczniejszy reżim leczenia.

  Etapy raka płuc

  Współczesna medycyna rozróżnia kilka etapów choroby

  Rak płuca

  Rak płuca - Złośliwy nowotwór pochodzący z tkanek miąższu oskrzeli lub płuc. Objawy raka płuc obejmują stan podgorączkowy, kaszel z plwociną lub krwią, duszność, ból w klatce piersiowej, utratę wagi. Możliwy rozwój zapalenia opłucnej, zapalenia osierdzia, zespołu górnej żyły głównej dolnej, krwotoku płucnego. Dokładna diagnoza wymaga prześwietlenia i tomografii płucnej, bronchoskopii, badania plwociny i wysięku opłucnowego, biopsji guza lub węzłów chłonnych. Radykalne metody leczenia raka płuca obejmują interwencje resekcyjne w objętości zależnej od częstości występowania guza, w połączeniu z chemioterapią i radioterapią.

  Rak płuca

  rak płuc - niedrobnokomórkowy nowotwór złośliwy pochodzenia nabłonkowego, zmieniających się od błony śluzowej oskrzeli, gruczołów oskrzeli (rak oskrzelopochodny) lub pęcherzykowe tkanek (nowotwór płuc lub pnevmogenny). Rak płuc prowadzi w strukturze umieralności populacji nowotwory złośliwe. Śmiertelność w raku płuc stanowi 85% ogólnej liczby przypadków pomimo postępu we współczesnej medycynie.

  Rozwój raka płuca nie jest taki sam w przypadku guzów o różnych strukturach histologicznych. W przypadku zróżnicowanego raka płaskonabłonkowego charakteryzującego się powolnym przebiegiem, niezróżnicowany rak rozwija się szybko i daje rozległe przerzuty. Złośliwym przebiegiem jest rak drobnokomórkowy płuc: rozwija się potajemnie i szybko, wcześnie daje przerzuty, ma złe rokowanie. Częściej guz powstaje w prawym płucu - w 52%, w lewym płucu - w 48% przypadków.

  Rak jest zlokalizowany głównie w górnym płacie płuc (60%), rzadziej w dolnej lub środkowej (odpowiednio 30% i 10%). Wynika to z mocniejszym wymiany powietrza w górnych płatów, a także osobliwości struktury anatomicznej oskrzeli, w którym główny oskrzela prawego płuca prawo kontynuuje tchawicę i lewe tworzy kąt ostry do strefy rozwidlenia tchawicy. Dlatego substancje rakotwórcze, ciała obce, cząsteczki dymu, spieprzone do dobrze napowietrzonych stref i utrzymujące się w nich przez długi czas, powodują wzrost nowotworu.

  Przerzuty raka płuc są możliwe na trzy sposoby: limfogeniczne, hematogenne i wszczepienie. Najczęstsze są przerzuty limfatyczne raka płuca do węzłów chłonnych oskrzelowo-płucnych, płucnych, przysadkowych, trójoskrzelowych, bifurkacyjnych, węzłów chłonnych przełyku. Pierwszy z przerzutami limfogennymi dotyczy płucnych węzłów chłonnych w strefie podziału płata oskrzelowego na segmentowe gałęzie. Następnie węzły chłonno-płucne wzdłuż płata płucnego są zaangażowane w proces przerzutowy.

  Później są przerzuty w węzłach chłonnych korzenia płuca i niespokrewnionych żył, węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzeli. Następujące osoby biorą udział w procesie w węzłach chłonnych osierdziowych, przyotrzewnowych i okołodźwiękowych. Odległe przerzuty pojawiają się w węzłach chłonnych wątroby, śródpiersia, okolicy nadobojczykowej. Przerzuty raka płuc przez krwiopochodnej nowotworu wrastania występuje, gdy naczynia krwionośne, najczęściej dotknięte zarówno płuca, nerki, wątroby, nadnerczy, mózgu i kręgosłupa. W przypadku powstania guza na opłucnej możliwe jest przerzuty do raków płuca.

  Przyczyny raka płuc

  Pochodzenie i mechanizmy rozwoju raka płuc nie różnią się od etiologii i patogenezy innych nowotworów złośliwych płuc. W rozwoju raka płuca główną rolę odgrywają czynniki egzogenne: palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza substancjami rakotwórczymi, promieniowanie (zwłaszcza radon).

  Klasyfikacja raka płuca

  Zgodnie ze strukturą histologiczną rozróżnia się 4 typy raka płuca: płaskokomórkowe, wielkokomórkowe, drobnokomórkowe i gruczołowe (gruczolakorak). Poznanie histologicznej postaci raka płuca jest ważne z punktu widzenia wyboru leczenia i prognozy choroby. Wiadomo, że rak płaskonabłonkowy płuc rozwija się stosunkowo wolno i zwykle nie daje wczesnych przerzutów. Gruczolakorak charakteryzuje się także stosunkowo powolnym rozwojem, ale charakteryzuje się wczesnym rozrostem krwi. Małe komórki i inne niezróżnicowane formy raka płuca są przejściowe, z wczesnymi rozległymi przerzutami limfogennymi i krwiotwórczymi. Należy zauważyć, że im niższy stopień różnicowania guza, tym bardziej złośliwy jest jego przebieg.

  Według lokalizacji w odniesieniu do raka płuc, oskrzeli może być centralne, wynikające w dużej oskrzeli (główny, płatowe segmentowe) i obwodowej pochodzące od subsegmental oskrzela i ich oddziałów, a także tkanki płucne. Centralny rak płuca występuje częściej (w 70%), obwodowo - rzadziej (w 30%).

  Kształt centralnego raka płuca to obwodowe, okołopłucnowe, guzowate i okołonowo-rozgałęzione. Rak obwodowy może rozwijać się w postaci "globularnego" raka (guz okrągły), nowotworu podobnego do zapalenia płuc, raka płuc (Pancosta). Klasyfikacja raka płuca przez system TNM i etapy tego procesu zostały szczegółowo opisane w artykule "Nowotwory złośliwe płuc".

  Objawy raka płuc

  Klinika raka płuc jest podobna do objawów innych złośliwych guzów płuc. Typowymi objawami są uporczywy kaszel z flegmą flegmowo-ropną, dusznością, podmorską temperaturą ciała, ból w klatce piersiowej, krwioplucie. Niektóre różnice w klinice raka płuc wynikają z anatomicznej lokalizacji guza.

  Centralny rak płuc

  Guz nowotworowy zlokalizowany w dużym oskrzelu daje wczesne objawy kliniczne z powodu podrażnienia błony śluzowej oskrzeli, upośledzonej drożności i wentylacji odpowiedniego segmentu, płata lub całego płuca.

  Zainteresowanie opłucnej i pni nerwowych powoduje pojawienie się zespołu bólowego, zapalenia opłucnej nowotworu i zaburzeń w strefach unerwienia odpowiednich nerwów (przepony, błądzenia lub nawracania). Przerzuty raka płuc do odległych narządów powodują wtórne objawy z dotkniętych narządów.

  Kiełkowanie z guzem oskrzelowym powoduje pojawienie się kaszlu z flegmą i często z domieszką krwi. Kiedy pojawia się hipowentylacja, a następnie niedodma segmentu lub płata płuc, rakowe zapalenie płuc, objawiające się podwyższoną temperaturą ciała, pojawia się ropna plwocina i duszność. Rakowe zapalenie płuc dobrze reaguje na terapię przeciwzapalną, ale powraca ponownie. Nowotworowe zapalenie płuc często towarzyszy krwotocznemu zapaleniu opłucnej.

  Kiełkowanie lub ściskanie guza nerwu błędnego powoduje paraliż mięśni głosowych i objawia się chrypką. Klęska nerwu przeponowego prowadzi do paraliżu przepony. Kiełkowanie guza nowotworowego w osierdziu powoduje pojawienie się bólu w sercu, zapalenie osierdzia. Zainteresowanie żyły głównej górnej prowadzi do zakłócenia odpływu żylnego i limfatycznego z górnej połowy tułowia. Tzw zespołu żyły głównej górnej przejawia opuchliznę i obrzęk twarzy, uderzenia gorąca z sinicą odcieniem, obrzęk żył w ramionach, szyi, klatki piersiowej, duszność, w ciężkich przypadkach - bóle głowy, zaburzenia widzenia i zaburzenia świadomości.

  Obwodowy rak płuc

  Obwodowy rak płuca we wczesnych stadiach jego rozwoju jest bezobjawowy, ponieważ nie ma receptorów bólowych w tkance płucnej. Wraz ze wzrostem węzła nowotworowego w proces zaangażowane są oskrzela, opłucna i sąsiadujące narządy. Miejscowe objawy obwodowego raka płuca to kaszel z plwociną i żyłami krwi, zespół ściskania żyły głównej górnej, chrypka głosu. Kiełkowania guza w opłucnej towarzyszy ropne zapalenie opłucnej i ucisk płuc z wysiękiem opłucnowym.

  Rozwój raka płuca towarzyszy wzrostowi ogólnych objawów: zatruciu, duszności, osłabieniu, utracie wagi, podwyższonej temperaturze ciała. W zaawansowanych postaciach raka płuc, powikłania narządów dotkniętych przerzutami, rozpad guza pierwotnego, niedrożność oskrzeli, niedodma, obfite krwotoki płucne są dodawane. Przyczyny zgonu w raku płuc najczęściej służą jako rozległe przerzuty, rakowe zapalenie płuc i zapalenie opłucnej, wyniszczenie (ciężkie wyczerpanie organizmu).

  Rozpoznanie raka płuca

  Rozpoznanie w przypadku podejrzenia raka płuca obejmuje:

  Leczenie raka płuc

  Wiodącym w leczeniu raka płuc jest metoda chirurgiczna w połączeniu z radioterapią i chemioterapią. Operacja wykonywana jest przez chirurgów klatki piersiowej.

  Jeżeli istnieją przeciwwskazania albo nieskuteczność tych metod prowadzi leczenie paliatywne na celu złagodzenie stanu terminalnie chorego. Na zabiegi paliatywne obejmują ulgę w bólu, terapię tlenową, detoksykacja, operację paliatywną. Nałożenie tracheostomii, gastrostomii, enterostomy, nefrostomijny, etc)... Kiedy leczenie przeciwnowotworowe prowadzi zapalenie płuc, zapalenie opłucnej raka - thoracostomy, krwotok z płuc - leczenie hemostatycznych.

  Rokowanie i zapobieganie rakowi płuc

  Najgorsze rokowanie obserwuje się statystycznie w nieleczonym raku płuca: prawie 90% pacjentów umiera 1-2 lata po diagnozie. W przypadku nie łączonego chirurgicznego leczenia raka płuca pięcioletnia przeżywalność wynosi około 30%. Leczenie raka płuca na etapie I daje pięcioletni wskaźnik przeżycia wynoszący 80%, II - 45%, III - 20%.

  Niezależne promieniowanie lub chemioterapia daje 10% wskaźnik przeżycia 5% dla pacjentów z rakiem płuc; w przypadku leczenia skojarzonego (chirurgiczne + chemioterapia + radioterapia) wskaźnik przeżywalności w tym samym okresie wynosi 40%. Prognostycznie niekorzystne przerzuty raka płuc do węzłów chłonnych i odległych narządów.

  Kwestie zapobiegania rakowi płuc są istotne w związku z wysoką śmiertelnością populacji z tej choroby. Najważniejsze elementy profilaktyki raka płuc są aktywnymi sanprosvetrabota, zapobieganie rozwojowi chorób zapalnych płuc i destrukcyjne, wykrywania i leczenia łagodnych nowotworów płuc, zaprzestanie palenia, wyeliminowanie zagrożenia w miejscu pracy i codziennego narażenia na czynniki rakotwórcze. Przejście rentgenowskich co najmniej raz na 2 lata może wykryć raka płuc we wczesnym stadium i zapobiec rozwojowi powikłań związanych z zaawansowanych form raka.

  Onkologia płuc: objawy

  ✓ Artykuł sprawdzony przez lekarza

  Rak jest złośliwym nowotworem, który atakuje tkanki różnych narządów i układów. Początkowo guz nowotworowy powstaje z nabłonka, ale potem szybko kiełkuje w pobliskie muszle.

  Rak płuc jest chorobą onkologiczną, w której powstaje guz z komórek błony śluzowej oskrzeli, pęcherzyków płucnych lub gruczołów oskrzelowych. W zależności od pochodzenia występują dwa główne typy nowotworów: pneumogenny i bronchogenny. Z powodu raczej niewyraźnego przebiegu we wczesnych stadiach rozwoju, rak płuc charakteryzuje się późną diagnozą, aw rezultacie wysokim odsetkiem zgonów, osiągając 65-75% ogólnej liczby pacjentów.

  Uwaga, proszę! Nowoczesne metody leczenia mogą skutecznie leczyć raka płuc w stadium I-III choroby. W tym celu stosuje się cytostatyki, ekspozycję na promieniowanie, terapię cytokiną i inne techniki medyczne i instrumentalne.

  Onkologia płuc: objawy

  Konieczne jest także odróżnienie nowotworów złośliwych od łagodnych. Często konieczność przeprowadzenia diagnostyki różnicowej patologii prowadzi do opóźnienia w ustaleniu trafnej diagnozy.

  Charakterystyka nowotworów

  Objawy w tej chorobie mogą się znacznie różnić. Zależy to zarówno od stadium rozwoju guza, jak i od jego pochodzenia i lokalizacji. Istnieje kilka rodzajów raka płuc. Rak płaskonabłonkowy charakteryzuje się powolnym rozwojem i stosunkowo nieagresywnym przebiegiem. Niezróżnicowany rak płaskonabłonkowy rozwija się szybciej i powoduje duże przerzuty. Najbardziej złośliwy jest rak drobnokomórkowy. Jego głównym zagrożeniem jest wymazany prąd i szybki rozwój. Ta forma onkologii charakteryzuje się najbardziej niekorzystnymi prognozami.

  W przeciwieństwie do gruźlicy, która najczęściej dotyka dolnego płata płuc, rak w 65% przypadków znajduje się w górnych drogach oddechowych. Tylko w 25% i 10% nowotworów wykryto w dolnym i środkowym odcinku. Ten układ nowotwory w tym przypadku, wyjaśnione jest aktywnym wymiany powietrza w górnych płatów płuc i rozliczania w wyrostka tkanki różnych cząstek rakotwórczych, pyłów, substancji chemicznych itp

  Klasyfikacja raka płuca

  Raki płuc są klasyfikowane według nasilenia objawów choroby i rozprzestrzeniania się. Istnieją trzy główne fazy rozwoju patologii:

  1. Faza biologiczna. Obejmuje moment od początku powstania nowotworu do pojawienia się pierwszych znaków na tomogramie lub rentgenogramie.
  2. Faza bezobjawowa. Na tym etapie można wykryć nowotwór za pomocą diagnostyki instrumentalnej, ale kliniczne objawy pacjenta nie są jeszcze widoczne.
  3. Faza kliniczna, podczas której pacjent zaczyna martwić się pierwszymi oznakami patologii.

  Uwaga, proszę! Podczas pierwszych dwóch etapów powstawania nowotworu pacjent nie narzeka na zaburzenie dobrego samopoczucia. W tym czasie możliwe jest ustalenie diagnozy tylko podczas przeprowadzania badania profilaktycznego.

  Ponadto należy rozróżnić cztery główne etapy rozwoju procesu onkologicznego w płucach:

  1. I etap: pojedynczy nowotwór nie przekracza 30 mm średnicy, nie ma przerzutów, tylko rzadki kaszel może przeszkadzać pacjentowi.
  2. II etap: nowotwór osiąga 60 mm, może dawać przerzuty do najbliższych węzłów chłonnych. Pacjent skarży się zatem na nieprzyjemne odczucia w klatce piersiowej, nieznaczną duszność, kaszel. W wielu przypadkach z powodu zapalenia węzłów chłonnych obserwuje się gorączkę podgorączkową.
  3. III etap: średnica nowotworu przekracza 60 mm, możliwe jest, że guz powiększa się do światła głównego oskrzela. Pacjent odczuwa duszność podczas wysiłku, ból w klatce piersiowej, pojawia się kaszel z oddzieleniem krwawej plwociny.
  4. Etap IV: rak rozwija się poza zasięgiem zajętego płuca, różne organy i odległe węzły chłonne są zaangażowane w proces patologiczny.

  Etapy raka płuc

  Pierwsze objawy raka płuc

  Przez pewien czas patologia rozwija się potajemnie. Pacjent nie ma żadnych specyficznych objawów sugerujących obecność guza w płucach. Rozwój raka może wystąpić wiele razy szybciej w obecności pewnych czynników prowokujących:

  • życie na obszarach o niekorzystnych warunkach ekologicznych;
  • praca w szkodliwych branżach;
  • zatrucie substancjami chemicznymi;
  • palenie;
  • predyspozycje genetyczne;
  • przenoszone infekcje wirusowe i bakteryjne.

  Częste objawy raka

  Początkowo patologia objawia się jako choroba zapalna układu oddechowego. W większości przypadków pacjentowi błędnie diagnozuje się zapalenie oskrzeli. Pacjent skarży się na nawracający suchy kaszel. Ponadto osoby we wczesnych stadiach onkologii mają następujące objawy:

  • szybkie zmęczenie, senność;
  • zmniejszony apetyt;
  • sucha skóra i błony śluzowe;
  • mała hipertermia do 37,2-37,5;
  • nadmierna potliwość;
  • zmniejszona sprawność, niestabilność emocjonalna;
  • nieprzyjemny zapach z ust po wydychaniu.

  Uwaga, proszę! Bezpośrednio, tkanka płuc nie ma wrażliwych zakończeń. Dlatego wraz z rozwojem raka pacjent może przez wystarczająco długi okres nie odczuwać bólu.

  Objawy raka płuc

  Objawy raka płuc

  We wczesnych stadiach rozprzestrzenianie się guza często odbywa się przez radykalną resekcję. Jednak ze względu na niewyraźne objawy możliwe jest wykrycie patologii na etapie I-II w raczej niewielkim odsetku przypadków.

  Wyrażone charakterystyczne kliniczne objawy patologii można zazwyczaj ustalić, gdy proces przechodzi do etapu przerzutów. Przejawy patogenów mogą być różnorodne i zależą od trzech głównych czynników:

  • Kliniczno-anatomiczna forma raka;
  • obecność przerzutów w odległych narządach i węzłach chłonnych;
  • zaburzenia w ciele spowodowane przez zespoły paraneoplastyczne.

  W patologicznej anatomii procesów nowotworowych płuc wyróżnia się dwa rodzaje nowotworów: centralny i obwodowy. Każdy z nich charakteryzuje się specyficznymi objawami.

  Rak centralny charakteryzuje się:

  • wilgotny, wyczerpujący kaszel;
  • pobranie plwociny z wtrętami krwi;
  • ciężka duszność;
  • hipertermii, gorączki i dreszcze.

  Czym jest rak płuc?

  W onkologii obwodowej stwierdza się:

  • ból w klatce piersiowej;
  • suchy, bezproduktywny kaszel;
  • duszność i świszczący oddech w klatce piersiowej;
  • ostre zatrucie w przypadku rozpadu nowotworu.

  Uwaga, proszę! Na początkowych etapach patologii objawy w obwodowym i centralnym raku płuca są różne, ale wraz z postępem onkologii objawy choroby stają się coraz bardziej podobne.

  Najwcześniejszym objawem w raku płuc jest kaszel. Wynika to z podrażnienia zakończeń nerwowych oskrzeli i tworzenia nadmiernej ilości plwociny. Początkowo pacjenci mają suchy kaszel, który zwiększa się wraz z wysiłkiem fizycznym. Wraz ze wzrostem rośnie plwocina, która początkowo jest śluzowa, a następnie ropna i krwawa.

  Duszność pojawia się na dość wczesnych etapach i pojawia się z powodu nadmiaru śluzu w drogach oddechowych. Z tego samego powodu u pacjentów pojawia się stridor - napięty sapanie. Podczas perkusji słychać mokre grzechotki i bryzgi w płucach. Wraz z narastaniem guza, jeśli zachodzi on na światło oskrzeli, duszność występuje nawet w stanie spoczynku i gwałtownie nasila się.

  Zespół bólowy występuje w późnych stadiach onkologii wraz z kiełkowaniem raka w tkance drzewa oskrzelowego lub otaczającej tkance płucnej. Również nieprzyjemne odczucia podczas ruchów oddechowych mogą przeszkadzać pacjentowi z powodu przywiązania wtórnych infekcji do choroby.

  Objawy przerzutów raka

  Stopniowo rozwój nowotworu i rozprzestrzenianie się przerzutów powoduje kompresję przełyku, naruszenie integralności tkanki żeber, kręgów i mostka. W tym przypadku pacjent ma ból w klatce piersiowej i plecach, który ma stały matowy charakter. Są trudności z połykaniem, może wystąpić pieczenie w przełyku.

  Onkologia płuc jest najbardziej niebezpieczna dzięki szybkiej ekspansji przerzutów w dużych naczyniach i sercu. Ta patologia prowadzi do ataków dławicy piersiowej, intensywnej duszności serca, zaburzeń przepływu krwi w organizmie. Podczas badania stwierdzono arytmię, tachykardię i strefy niedokrwienia.

  Zespoły paraneoplastyczne

  Zespół paraneoplastyczny jest przejawem patologicznego wpływu na ciało nowotworu złośliwego. Rozwija się w wyniku wzrostu guza i przejawia się w różnych nieswoistych reakcjach narządów i układów.

  Uwaga, proszę! W większości przypadków podobne objawy choroby występują u pacjentów w stadium III-IV stadium raka. Jednak u dzieci, osób starszych i pacjentów z zaburzeniami zdrowia zespół paranowotworowy może również wystąpić we wczesnych stadiach powstawania nowotworu.

  Główne objawy i czynniki ryzyka raka płuc

  Syndromy systemowe

  Ogólnoustrojowe zespoły paraneoplastyczne manifestują się zmianami organizmu na dużą skalę, w które wpływają różne narządy i układy. Najczęstszymi objawami raka płuca są następujące objawy:

  1. Kacheksja - wyczerpanie zasobów ciała. Przejawia się to szybkim spadkiem masy ciała, któremu towarzyszy osłabienie układu nerwowego i mięśniowego. Kacheksja prowadzi do zaburzeń metabolicznych i niedoboru tlenu i składników odżywczych w tkankach. Kacheksja nowotworowa negatywnie wpływa na pracę całego organizmu, powodując stopniowo niekompatybilność z zaburzeniami życia w funkcjonowaniu różnych narządów. Do tej pory wyczerpanie jest przyczyną około 35% zgonów u pacjentów z chorobami onkologicznymi dróg oddechowych. Główną przyczyną rozwoju kacheksji jest ogólne zatrucie organizmu podczas rozpadu produktów nowotworowych.
  2. Toczeń rumieniowaty układowy jest patologią układu odpornościowego, która powoduje reakcję autoagresji limfocytów T i B oraz powstawanie przeciwciał wobec własnych komórek pacjenta. Rozwój tocznia jest w stanie wywrzeć wpływ na pacjenta rosnącego guza i przerzutów, zastosowanie cytostatyków lub przenikanie różnych bakterii i wirusów do tkanek. Przejawia się to przez porażkę naczyń i tkanki łącznej. Pacjent rozwija wysypkę na nosie i policzkach, łuszczenie skóry, owrzodzenie troficzne, naruszenie przepływu krwi w naczyniach kończyn.

  Objawy tocznia rumieniowatego układowego

  Uwaga, proszę! Zespoły systemowe należy ostrożnie i pilnie stłumić. W przeciwnym razie mogą dramatycznie pogorszyć stan pacjenta i doprowadzić do jego śmierci.

  Wideo - Rak płuc: pierwsze objawy

  Syndromy skóry

  Zmiany skórne rozwijają się z kilku powodów. Najczęstszym czynnikiem wywołującym różne patologie naskórka jest toksyczny wpływ na organizm ludzki nowotworów złośliwych i leków cytostatycznych. Wszystko to osłabia funkcje ochronne organizmu i pozwala różnym grzybom, bakteriom i wirusom wpływać na skórę i nabłonkową osłonę pacjenta.

  U pacjentów z rakiem płuca stwierdza się następujące zespoły:

  • nadmierne owłosienie - nadmierny wzrost włosów w całym ciele;
  • zapalenie skórno-mięśniowe - zapalna patologia tkanki łącznej;
  • akantoza - zgrubienie skóry w miejscu zmiany;
  • przerostowe osteoarthropathy płuc - uszkodzenie, które prowadzi do deformacji kości i stawów;
  • zapalenie naczyń - wtórne zapalenie naczyń krwionośnych.

  Zespoły hematologiczne

  Zaburzenia krążenia u pacjentów z nowotworem rozwijają się dość szybko i mogą pojawić się już w stadium I-II patologii. Jest to spowodowane ostrym negatywnym wpływem raka na pracę narządów krwi i naruszeniem pełnego funkcjonowania płuc, co powoduje głód tlenowy wszystkich układów ludzkiego ciała. Pacjenci z rakiem płuc wykazują wiele objawów patologicznych:

  • plamica małopłytkowa - zwiększone krwawienie prowadzące do krwotoków podskórnych;
  • anemia;
  • amyloidoza - naruszenie metabolizmu białek;
  • Hiperkoagulacja - zwiększenie funkcji krzepnięcia krwi;
  • reakcja białaczkowa - różne zmiany we wzorze leukocytów.

  Zespoły neurologiczne

  Neurologiczne zespoły paraneoplastyczne rozwijają się w związku ze zmianą centralnego lub obwodowego układu nerwowego. Powstają z powodu zaburzeń troficznych lub w związku z kiełkowaniem przerzutów w grzbiecie lub mózgu, co często stwierdza się w rakowatym płucu. Następujące naruszenia są odnotowywane u pacjentów:

  • neuropatia obwodowa - porażka nerwów obwodowych, prowadząca do upośledzenia ruchowego;
  • zespół miasteniczny Lamperta-Eatona - osłabienie i atrofia mięśni;
  • nekrotyczna mielopatia - martwica rdzenia kręgowego prowadząca do paraliżu;
  • encefalopatia mózgu - uszkodzenie mózgu;
  • utrata wzroku.

  Rozpoznanie i leczenie raka płuc

  Objawy IV stadium onkologii

  W rzadkich przypadkach pacjenci szukają opieki medycznej tylko na etapie, kiedy onkologia przechodzi do carcinomatosis, a ból staje się nie do zniesienia. Symptomatics na tym etapie w dużej mierze zależy od rozprzestrzeniania się przerzutów w organizmie. Do tej pory etap IV raka płuca jest niezwykle trudny do leczenia, więc musisz skontaktować się ze specjalistą, gdy pojawią się pierwsze oznaki lęku.

  Uwaga, proszę! Karcinomatoza jest wielokrotnym przerzutem w chorobie onkologicznej. W przypadku rakowiakowatości może dojść do całkowitego uszkodzenia dowolnego układu lub całego ciała pacjenta.

  Rak płuca stopnia czwartego

  Pacjent wykazuje następujące objawy w późnych stadiach powstawania guza, co świadczy o naruszeniu pracy różnych narządów i układów:

  • osłabiające długotrwałe ataki kaszlu;
  • pobranie plwociny z produktami z krwi, ropy i płuc;
  • apatia, depresja;
  • ciągła senność, upośledzenie funkcji poznawczych;
  • kacheksja, utrata masy do krytycznych parametrów: 30-50 kg;
  • zaburzenia połykania, wymioty;
  • bolesne ataki bólu głowy;
  • obfity krwotok płucny;
  • delirium, zaburzenie świadomości;
  • intensywny uporczywy ból w klatce piersiowej;
  • naruszenie oddychania, uduszenie;
  • arytmia, naruszenie częstotliwości i wypełnianie tętna.

  Choroby onkologiczne płuc objawiają się wieloma różnymi objawami. Najbardziej charakterystycznymi sygnałami zakłócającymi patologię są długotrwały kaszel z plwociną, ból w klatce piersiowej i świszczący oddech z oddychaniem. Kiedy pojawiają się te objawy, zawsze należy zasięgnąć porady od pulmonologa.

  Rak płuc - objawy i pierwsze oznaki, przyczyny, rozpoznanie, leczenie

  Rak płuca jest najczęstszą lokalizacją procesu onkologicznego, charakteryzującego się dość ukrytym przebiegiem i wczesnym pojawieniem się przerzutów. Częstość występowania raka płuc zależy od strefy zamieszkania, stopnia uprzemysłowienia, warunków klimatycznych i warunków produkcji, płci, wieku, predyspozycji genetycznych i innych czynników.

  Czym jest rak płuc?

  Rak płuca jest nowotworem złośliwym, który rozwija się z gruczołów i błon śluzowych tkanki płucnej i oskrzeli. We współczesnym świecie nowotwór płuc wśród wszystkich nowotworów zajmuje najwyższą pozycję. Według statystyk ta onkologia dotyka mężczyzn osiem razy częściej niż kobiety i zauważono, że im starszy wiek, tym wyższy wskaźnik zapadalności.

  Rozwój raka płuca nie jest taki sam w przypadku guzów o różnych strukturach histologicznych. W przypadku zróżnicowanego raka płaskonabłonkowego charakteryzującego się powolnym przebiegiem, niezróżnicowany rak rozwija się szybko i daje rozległe przerzuty.

  Złośliwy przebieg to rak drobnokomórkowy płuc:

  • rozwija się potajemnie i szybko,
  • wczesne przerzuty,
  • ma złe prognozy.

  Częściej guz powstaje w prawym płucu - w 52%, w lewym płucu - w 48% przypadków.

  Główną grupę pacjentów - długotrwale palący mężczyźni w wieku od 50 do 80 lat, ta kategoria stanowi 60-70% wszystkich przypadków raka płuc, a letalność - 70-90%.

  Według niektórych badaczy, struktura występowania różnych form tej patologii, w zależności od wieku, jest następująca:

  • do 45 - 10% wszystkich przypadków;
  • od 46 do 60 lat - 52% przypadków;
  • od 61 do 75 lat - 38% chorych.

  Do niedawna rak płuca był uważany głównie za chorobę męską. Obecnie obserwuje się wzrost częstości występowania kobiet i spadek wieku pierwotnego wykrycia choroby.

  W zależności od lokalizacji guza pierwotnego występują:

  • Centralny rak. Znajduje się w oskrzeli głównej i płatowej.
  • AERIPHERICAL. Ten guz rozwija się z małych oskrzeli i oskrzelików.
  1. Rak drobnokomórkowy (rzadziej występujący) jest bardzo agresywnym nowotworem, ponieważ może rozprzestrzeniać się bardzo szybko w całym ciele, dając przerzuty do innych narządów. Zwykle u palaczy występuje drobnokomórkowy rak, aw momencie rozpoznania u 60% pacjentów występuje rozległe przerzuty.
  2. Niedrobnokomórkowa (80-85% przypadków) - ma negatywne rokowanie, łączy kilka form podobnych morfologicznie typów nowotworów o podobnej strukturze komórkowej.
  • centralny - wpływa na oskrzele główne, skokowe i odcinkowe;
  • obwodowe - pokonanie nabłonka mniejszych oskrzeli, oskrzelików i zębodołów;
  • masywny (mieszany).

  Progresja guza przebiega w trzech etapach:

  • Biologiczne - okres między pojawieniem się nowotworu a manifestacją pierwszych objawów.
  • Bezobjawowe - zewnętrzne oznaki procesu patologicznego nie manifestują się wcale, stają się zauważalne tylko na zdjęciu radiologicznym.
  • Kliniczne - okres, w którym występują zauważalne objawy raka, który staje się zachętą do pośpiechu do lekarza.

  Przyczyny

  Główne przyczyny raka płuc:

  • palenie papierosów, w tym bierne (około 90% wszystkich przypadków);
  • kontakt z czynnikami rakotwórczymi;
  • wdychanie radonu i włókien azbestu;
  • dziedziczna predyspozycja;
  • kategoria wiekowa powyżej 50;
  • wpływ szkodliwych czynników produkcji;
  • promieniowanie radioaktywne;
  • obecność przewlekłych chorób układu oddechowego i patologii endokrynologicznych;
  • zmiany kątowe w płucach;
  • infekcje wirusowe;
  • zanieczyszczenie atmosfery.

  Choroba przez długi czas rozwija się potajemnie. Guz zaczyna tworzyć się w gruczołach, śluzowych, ale bardzo szybko następuje proliferacja przerzutów w całym ciele. Czynnikami ryzyka nowotworów złośliwych są:

  • zanieczyszczenie powietrza;
  • palenie;
  • infekcje wirusowe;
  • przyczyny dziedziczne;
  • szkodliwe warunki produkcji.

  Uwaga: komórki rakowe, które atakują płuca dzielą się bardzo szybko, rozprzestrzeniając guz w całym ciele i niszcząc inne narządy. Dlatego ważnym punktem jest terminowa diagnoza choroby. Wcześniejszy rak płuca został wykryty i rozpoczęto leczenie - im większa szansa na przedłużenie życia pacjenta.

  Najwcześniejsze oznaki raka płuc

  Pierwsze objawy raka płuc często nie mają bezpośredniego związku z układem oddechowym. Pacjenci odnoszą się do różnych specjalistów o innym profilu przez długi czas, są oni badani przez długi czas i odpowiednio otrzymują niewłaściwe leczenie.

  • temperatura podgorączkowa, która nie jest mylona z lekami i bardzo wyczerpuje pacjenta (w tym okresie organizm narażony jest na intoksykację wewnętrzną);
  • osłabienie i zmęczenie rano;
  • swędzenie skóry z rozwojem zapalenia skóry i ewentualnie pojawienie się guzków na skórze (wywołanych alergicznym działaniem komórek nowotworowych);
  • osłabienie mięśni i zwiększony obrzęk;
  • zaburzenia centralnego układu nerwowego, w szczególności zawroty głowy (do czasu omdlenia), zaburzenia koordynacji ruchów lub utrata wrażliwości.

  Kiedy pojawią się te objawy, należy skonsultować się z pulmonologiem w celu zdiagnozowania i wyjaśnienia diagnozy.

  Etapy

  Wobec raka płuc, wielu nie wie, jak określić stadium choroby. W onkologii, w ocenie charakteru i rozległości raka płuc, klasyfikowane są cztery etapy rozwoju choroby.

  Jednak czas trwania każdego etapu jest ściśle indywidualny dla każdego pacjenta. To zależy od wielkości nowotworu i obecności przerzutów, a także od szybkości przebiegu choroby.

  • Etap 1 - guz mniejszy niż 3 cm, zlokalizowany w obrębie odcinka płuc lub jednego oskrzela. Nie ma przerzutów. Objawy są trudne do rozróżnienia lub nie ma ich wcale.
  • 2 - guz do 6 cm znajduje się w granicach odcinka płuca lub oskrzela. Pojedyncze przerzuty w poszczególnych węzłach chłonnych. Objawy są bardziej wyraźne, pojawia się krwioplucie, ból, osłabienie, utrata apetytu.
  • 3 - guz przekracza 6 cm, przenika do innych części płuca lub sąsiednich oskrzeli. Liczne przerzuty. Do objawów dodaje się krew w mucopurulent plwociny, duszności.

  Jak manifestuje się ostatni 4 etap raka płuc?

  Na tym etapie raka płuc guz ulega przerzutom do innych narządów. Przetrwanie przez pięć lat wynosi 1% w przypadku drobnokomórkowego raka i 2 do 15% w przypadku niedrobnokomórkowego raka

  Pacjent ma następujące objawy:

  • Ciągły ból podczas oddychania, z którym trudno żyć.
  • Ból w klatce piersiowej
  • Zmniejszona masa ciała i apetyt
  • Powoli krzepnie krew, często pojawiają się złamania (przerzuty w kościach).
  • Pojawienie się ataków silnego kaszlu, często z uwolnieniem plwociny, czasami z krwią i ropą.
  • Pojawienie się silnego bólu w klatce piersiowej, który mówi bezpośrednio o uszkodzeniu pobliskich tkanek, ponieważ w płucach nie ma receptorów bólowych.
  • Objawy raka obejmują również ciężki oddech i duszność, jeśli zajęte są węzły chłonne szyjki macicy, odczuwana jest trudność mowy.

  W przypadku drobnokomórkowego raka płuc, który rozwija się szybko iw krótkim czasie wpływa na organizm, istnieją tylko 2 etapy rozwoju:

  • ograniczony etap, gdy komórki nowotworowe są zlokalizowane w jednym płucu i tkankach znajdujących się w bliskim sąsiedztwie.
  • rozległe lub rozległe stadium, kiedy guz przerzutuje do obszaru poza płucami i do odległych narządów.

  Objawy raka płuc

  Objawy kliniczne raka płuc zależą od pierwotnego umiejscowienia nowotworu. W początkowej fazie najczęściej choroba przebiega bezobjawowo. W późniejszych stadiach mogą pojawić się ogólne i specyficzne objawy raka.

  Wczesne, pierwsze objawy raka płuc nie są swoiste i zwykle nie powodują niepokoju, obejmują:

  • brak zmotywowanego zmęczenia
  • utrata apetytu
  • może wystąpić niewielka utrata masy ciała
  • kaszel
  • specyficzne objawy kaszlu z "zardzewiałą" plwociną, duszność, hemoptysis łączą się w późniejszych etapach
  • zespół bólu wskazuje na włączenie do procesu pobliskich narządów i tkanek

  Specyficzne objawy raka płuc:

  • Kaszel - bezprzyczynowy, napadowy, wyniszczający, ale nie zależny od wysiłku fizycznego, czasem z zielonkawą plwociną, która może wskazywać na centralne umiejscowienie guza.
  • Skrócenie oddechu. Brak powietrza i duszność pojawiają się po raz pierwszy w przypadku stresu, a wraz z rozwojem nowotworu przeszkadzają pacjentowi nawet w pozycji leżącej.
  • Ból w klatce piersiowej. Kiedy proces nowotworowy wpływa na opłucną (błona płuca), gdzie znajdują się włókna nerwowe i zakończenia, pacjent rozwija bolesne bóle w klatce piersiowej. Są ostre i obolałe, stale martwią się lub zależą od oddychania i wysiłku fizycznego, ale częściej znajdują się po stronie chorego płuca.
  • Hemoplegia. Zazwyczaj lekarz i pacjent spotykają się, gdy krew zaczyna wychodzić z ust i nosa. Ten objaw wskazuje, że guz zaczął wpływać na naczynia.
  • suchy kaszel;
  • słabość;
  • utrata apetytu;
  • złe samopoczucie;
  • wzrost temperatury;
  • ból głowy.
  • hemoptysis;
  • sapanie podczas oddychania;
  • utrata masy ciała;
  • podwyższona temperatura;
  • zwiększony kaszel;
  • ból w klatce piersiowej;
  • słabość.
  • zintensyfikowany wilgotny kaszel;
  • krew, ropa w plwocinie;
  • trudności w oddychaniu;
  • duszność;
  • problemy z połykaniem;
  • hemoptysis;
  • ostra utrata masy ciała;
  • epilepsja, zaburzenie mowy, z postacią drobnokomórkową;
  • intensywny ból.

  Objawy raka płuc u mężczyzn

  • Kaszel jest wyniszczający, częsty - jest to jeden z pierwszych objawów raka płuc. Następnie pojawia się plwocina, której kolor może stać się zielonkawożółty. Podczas pracy fizycznej lub nadmiernego wychłodzenia zwiększają się ataki kaszlu.
  • Podczas oddychania jest gwizdek, duszność;
  • W strefie klatki piersiowej występuje zespół bólowy. Można go uznać za oznakę onkologii w obecności dwóch pierwszych objawów.
  • Podczas kaszlu, oprócz plwociny, może wystąpić wydzielina w postaci skrzepów krwi.
  • Ataki apatii, zwiększona utrata siły, zwiększone zmęczenie;
  • Przy normalnym odżywieniu pacjent ostro rośnie;
  • W przypadku braku procesów zapalnych, przeziębienia, temperatura ciała jest zwiększona;
  • Głos staje się chrapliwy, jest to spowodowane uszkodzeniem nerwu krtani;
  • Ze strony nowotworu może pojawić się ból w ramieniu;
  • Problemy z połykaniem. Wynika to z porażki ściany guza przełyku i dróg oddechowych;
  • Słabe mięśnie. Z reguły pacjenci nie zwracają uwagi na ten objaw;
  • Zawroty głowy;
  • Naruszenie częstości akcji serca.

  Rak płuca u kobiet

  Ważnymi objawami raka płuc u kobiet są nieprzyjemne odczucia w okolicy klatki piersiowej. Występują one w różnym nasileniu zależnie od postaci choroby. Dyskomfort staje się szczególnie poważny, gdy nerwy międzyżebrowe są zaangażowane w proces patologiczny. Praktycznie nie nadaje się do brania i nie opuszcza pacjenta.

  Nieprzyjemne uczucia należą do następujących typów:

  Wraz z częstymi objawami u kobiet występują oznaki raka płuc:

  • zmiany barwy głosu (chrypka);
  • podwyższone węzły chłonne;
  • naruszenia funkcji połykania;
  • ból w kościach;
  • częste złamania;
  • żółtaczka - z przerzutami w wątrobie.

  Obecność jednego lub kilku objawów charakterystycznych dla jednej kategorii chorób narządów oddechowych powinna być powodem natychmiastowego zgłoszenia się do specjalisty.

  Osoba, która zaznacza powyższe objawy, powinna zgłosić je lekarzowi lub uzupełnić zebrane informacje o następujące informacje:

  • stosunek do palenia z objawami płucnymi;
  • obecność raka u krewnych;
  • stopniowe wzmacnianie jednego z powyższych objawów (jest wartościowym dodatkiem, ponieważ wskazuje na powolny rozwój choroby, charakterystyczny dla onkologii);
  • Ostre wzmocnienie objawów na tle przewlekłej wcześniejszej dolegliwości, ogólne osłabienie, zmniejszony apetyt i masa ciała są również odmianą kancerogenezy.

  Diagnostyka

  W jaki sposób diagnozuje się raka płuc? Do 60% zmian raka płuca jest wykrywanych podczas profilaktycznej fluorografii na różnych etapach rozwoju.

  • Na etapie 1 tylko 5-15% pacjentów z rakiem płuc
  • W 2 - 20-35%
  • W 3 etapach -50-75%
  • W wieku 4 - ponad 10%

  Rozpoznanie w przypadku podejrzenia raka płuca obejmuje:

  • ogólne badania kliniczne krwi i moczu;
  • biochemiczne badanie krwi;
  • badania cytologiczne plwociny, zaczerwienienie z oskrzeli, wysięk opłucnowy;
  • ocena danych fizycznych;
  • RTG płuc w 2 rzutach, tomografia liniowa, CT płuc;
  • bronchoskopia (fibrobronchoscopy);
  • nakłucie opłucnej (w obecności wysięku);
  • torakotomia diagnostyczna;
  • prekalowana biopsja węzła limfatycznego.

  Wczesna diagnoza daje nadzieję na wyleczenie. Najbardziej wiarygodnym sposobem w tym przypadku jest prześwietlenie płuc. Wyjaśnij diagnozę za pomocą bronchografii endoskopowej. Z jego pomocą możesz określić rozmiar i lokalizację guza. Ponadto badanie cytologiczne jest obowiązkowe - biopsja.

  Leczenie raka płuc

  Pierwszą rzeczą, o której chcę powiedzieć - leczenie wykonuje tylko lekarz! Bez samoleczenia! To bardzo ważna kwestia. W końcu im wcześniej zwrócisz się o pomoc do specjalisty, tym większe szanse na korzystny wynik choroby.

  Wybór konkretnej strategii leczenia zależy od wielu czynników:

  • Stadium choroby;
  • Histologiczna struktura raka;
  • Obecność współistniejących patologii;
  • Połączenie wszystkich wyżej opisanych fatkorov.

  Istnieje kilka wzajemnie uzupełniających się metod leczenia raka płuc:

  • Interwencja chirurgiczna;
  • Radioterapia;
  • Chemioterapia.

  Leczenie chirurgiczne

  Interwencja chirurgiczna jest najskuteczniejszą metodą, którą pokazano tylko na etapach 1 i 2. Oddziel te typy:

  • Radykalne - pierwotne miejsce guza i regionalne węzły chłonne są usuwane;
  • Paliatywny - ma na celu utrzymanie stanu pacjenta.

  Chemioterapia

  W wykrywaniu raka małych komórek chemioterapia jest wiodącą metodą leczenia, ponieważ ta postać guza jest najbardziej wrażliwa na konserwatywne metody leczenia. Skuteczność chemioterapii jest wystarczająco wysoka i pozwala osiągnąć dobry efekt przez kilka lat.

  Chemioterapia dzieje się tego rodzaju:

  • terapeutyczne - w celu zmniejszenia przerzutów;
  • adiuwant - stosowany w celach profilaktycznych, aby zapobiegać nawrotom;
  • nieadiuwantowy - tuż przed operacją w celu zmniejszenia guza. Pomaga także określić poziom wrażliwości komórek na leczenie farmakologiczne i ustalić jego skuteczność.

  Radioterapia

  Inną metodą leczenia jest radioterapia: stosuje się ją do niewykrywalnych guzów płuc stopnia 3-4, pozwala osiągnąć dobre wyniki w raku drobnokomórkowym, zwłaszcza w połączeniu z chemioterapią. Standardowa dawka do leczenia promieniowaniem wynosi 60-70 Grey.

  Stosowanie radioterapii w raku płuca traktuje się jako odrębną metodę, jeśli pacjent porzuca chemię, a resekcja nie jest możliwa.

  Prognoza

  Nie rób dokładnych prognoz raka płuc, być może nie ma doświadczonego lekarza. Ta choroba może zachowywać się nieprzewidywalnie, co w dużej mierze wynika z różnorodności histologicznych wariantów struktury nowotworów.

  Jednak uzdrowienie pacjenta jest nadal możliwe. Z reguły kombinacja chirurgii i radioterapii daje pomyślny wynik.

  Ile osób żyje z rakiem płuc?

  • W przypadku braku leczenia prawie 90% pacjentów nie żyje dłużej niż 2 do 5 lat po rozpoznaniu choroby;
  • W leczeniu chirurgicznym 30% pacjentów ma szansę na przeżycie dłużej niż 5 lat;
  • Dzięki połączeniu chirurgii, radioterapii i chemioterapii 40% pacjentów ma szansę na przeżycie dłużej niż 5 lat.

  Nie zapomnij o zapobieganiu, tutaj:

  • zdrowy tryb życia: prawidłowe odżywianie i ćwiczenia fizyczne
  • odmowa złych nawyków, szczególnie od palenia

  Zapobieganie

  Zapobieganie rakowi płuc zawiera następujące zalecenia:

  • Odmowa złych nawyków, przede wszystkim od palenia;
  • Zgodność ze zdrowym stylem życia: prawidłowe odżywianie jest bogate w witaminy i codzienne ćwiczenia, chodzenie na świeżym powietrzu.
  • W czasie leczenia chorób oskrzeli, tak, że nie ma przejścia do postaci przewlekłej.
  • Przewietrzanie pokoju, codzienne czyszczenie na mokro mieszkania;
  • Konieczne jest ograniczenie do minimum kontaktu ze szkodliwymi chemikaliami i metalami ciężkimi. Podczas pracy należy używać wyposażenia ochronnego: respiratorów, masek.

  Jeśli masz objawy opisane w tym artykule, koniecznie pokaż swojemu lekarzowi dokładną diagnozę.

  O Nas

  Choroby krwi, szczególnie takie poważne jak białaczka, białaczka, wymagają nie tylko złożonego i długotrwałego leczenia, ale także ścisłego przestrzegania zaleceń lekarzy, ich zaleceń.