Cechy przebiegu mięsaka macicy, metody diagnostyczne i zasady terapii

Mięsak macicy jest jednym z najgroźniejszych nowotworów układu rozrodczego kobiet. Na szczęście jest to dość rzadkie. Nowotwór ten stanowi mniej niż 1% wszystkich chorób onkoginekologicznych i około 3-5% wszystkich możliwych nowotworów macicy.

Średni wiek pacjentów z nowo zdiagnozowaną patologią wynosi 42-55 lat, ale wcześniejszy rozwój choroby nie jest wykluczony. W tym przypadku guz niektórych typów histologicznych pojawia się głównie w okresie pomenopauzalnym, podczas gdy inne warianty są możliwe u kobiet w wieku rozrodczym. Ponadto rozpoznano przypadki mięsaka macicy u dzieci w wieku dziecięcym.

Czym jest mięsak macicy?

Patologiczna edukacja to nowotwór podścieliska o wysokim stopniu złośliwości. Jego źródłem mogą być komórki mezenchymalne lub mezodermalne zlokalizowane w dowolnej warstwie macicy. Dlatego pierwotne miejsce guza można wykryć w endometrium i myometrium, podczas gdy komórki nabłonkowe i mięśniowe nie ulegają degeneracji. Ale czasami mięsaki powstają z tkanek, które nie są charakterystyczne dla macicy: chrząstki, tkanki tłuszczowej, kości i innych typów komórek.

Mięsak jest podatny na szybką inwazję z kiełkowaniem grubości ściany lub szyjki macicy, do wczesnych krwiaków i przerzutów limfogennych. Makroskopowo guz ten jest dość gęstym węzłem o białym kolorze, słabo oddzielonym od otaczających tkanek. Ogniska przerzutowe mają podobne właściwości.

Głębokość guza i jego lokalizacja nie mają dużego znaczenia klinicznego. Ważnymi cechami prognostycznymi są rozmiar nowotworu, tempo jego progresywnego wzrostu i aktywności mitotycznej, stopień inwazji w otaczające tkanki i narządy.

Etiologia

Niemal niemożliwe jest zidentyfikowanie przyczyny pojawienia się mięsaka macicy na obecnym etapie rozwoju medycyny.

Jako czynniki etiologiczne i predysponujące są:

 • zakażenie wirusem opryszczki narządów płciowych;
 • obecność w wywiadzie urazowych uszkodzeń tkanki macicy - w wyniku operacji, medycznych aborcji, diagnostycznego łyżeczkowania, bezskutecznie ustalonych spirali wewnątrzmacicznych, skomplikowanego porodu;
 • zaburzenia dyshormonalne, w tym związane z wiekiem zmiany neuroendokrynne w okresie menopauzy i po menopauzie;
 • obciążenie promieniowaniem, które jest możliwe przy radioterapii narządów miednicy, w życiu w strefach ekologicznie niekorzystnych, w robotnikach związanych z promieniowaniem (w przypadku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa lub awarii urządzeń);
 • obecność przewlekłych infekcyjno-zapalnych chorób ginekologicznych, przenoszonych endometriozą;
 • różne chroniczne zatrucia - podczas palenia, alkoholizacji, obecności zagrożeń zawodowych.

Mięsak macicy może pojawić się w niezmienionych tkankach. Jednak obserwuje się często złośliwość (złośliwość) wcześniej istniejących polipów endometrialnych i mięśniaków.

Patogeneza

Ostrość guza pierwotnego znajduje się w grubości tkanki - w endometrium lub myometrium. Jego pojawieniu się nie towarzyszą żadne objawy i na początku nie powoduje zmiany w wielkości macicy. Dlatego nawet badania profilaktyczne we wczesnych stadiach często nie pozwalają na wykrycie obecności mięsaka. Z tego powodu nazywa się go "cichym guzem".

Ale mięsakowy elementy podatne na szybkim wzroście inwazyjnym z wyjściem na zewnątrz macicy, która towarzyszy znaczny wzrost asymetrycznym macicy i oznak kompresji i nowotworowych zmian sąsiednich narządów. W takim przypadku mogą powstać całe konglomeraty guza, w tym zmienione ścianki macicy, pęcherza, pochwy, jelit, włókna parametryczne. Kiełkowania otrzewnej towarzyszy pojawienie się wodobrzusza.

Mięsak charakteryzuje się wczesnymi przerzutami, nawet przed pojawieniem się guza przez zewnętrzną błonę surowiczą macicy. Wtórne ogniska z przerzutami (skriningi) można wykryć w prawie wszystkich narządach. Szczególnie często dotykają jajniki, płuca, gąbczaste płaskie kości (kręgi, żebra, mostek), wątrobę, gruczoły sutkowe.

Węzły mięsaka są również podatne na centralny zanik. Ogniska nekrozy, które tworzą się w tym przypadku, są często napompowane i zakażone, co daje dodatkowe objawy z obrazem ostrego zapalenia septycznego i ciężkiego zatrucia.

Kacheksja nowotworowa pojawia się również wystarczająco wcześnie. Odnotowano go w przypadku guzów o dużych rozmiarach, uczucia sąsiednich narządów, licznych przerzutów i rozległych ognisk nekrotycznych.

Śmiertelny wynik mięsaka macicy spowodowany jest wzrastającą niewydolnością polio występującą na tle masywnych przerzutów, upośledzonej funkcji wątroby i nerek, postępującej niedokrwistości i zatrucia.

Klasyfikacja

Histomorfologicznie wyróżniamy kilka głównych typów mięsaka macicy, z których każdy może mieć różny stopień zróżnicowania:

 1. Mięśniak gładkokomórkowy. Tworzy się w mięśniowej warstwie macicy i jest najgroźniejszym wariantem choroby. Obejmuje to również mięsaki gładkokomórkowe utworzone w grubości węzła mięśniowego.
 2. Endometrium mięsak zrębu (mięsak endometrium w macicy).
 3. Mieszany homologiczny Mullerowski mięsak rakowy jest guzem zawierającym elementy pochodzenia zrębu i nabłonka. W tym przypadku pochodzi z tkanek charakterystycznych dla macicy.
 4. Heterologiczny mięsak mezodermalny, w którego powstawaniu bierze udział i komórki, które nie są charakterystyczne dla macicy.
 5. Inne typy nowotworów (niesklasyfikowane i rzadkie).

Według lokalizacji przydzielany jest mięsak ciała macicy i mięsaka szyjki macicy. Nowotwory mogą być również podbrzuszne, podśluzówkowe i śródmiąższowe i znajdują się w grubości węzła mięśniowego lub w niezmienionych tkankach. Ale wyjaśnienie położenia ognisk pierwotnych jest możliwe tylko w początkowych stadiach choroby.

Oddzielnie wyizolowany mięsak kikuta macicy, pozostawiony po poprzedniej operacji dla skomplikowanych mięśniaków, masywnej endometriozy lub innych chorób.

Klasyfikacja kliniczno-anatomiczna, biorąc pod uwagę częstość występowania guza, jest również stosowana w praktyce klinicznej. Według niej rozróżnia się następujące etapy mięsaka:

 • I etap. Guz jest ograniczony do jednej części macicy (ciała lub szyi).
 • Ia - węzeł sarkomatyczny nie wykracza poza jedną warstwę ściany macicy (myometrium lub endometrium).
 • Ib - Mięsak przechwytuje wszystkie warstwy ściany macicy, ale nie wykracza poza błonę śluzową.
 • II etap. Guz wpływa na ciało i szyjkę macicy.
 • III etap. Mięsak wykracza poza macicę, ale jego dystrybucja ogranicza się do małej miednicy.
 • IIIa - guz rośnie surowiczo, lub przerzuty występują w przydatkach macicy.
 • IIIb - Występują przerzuty w pochwie i / lub w węzłach chłonnych małej miednicy i / lub nacieki są wykrywane w błonie parametrycznej.
 • IV etap. Guz rozciąga się poza małą miednicę i / lub kiełkuje pobliskie narządy.
 • IVa - Wykryto kiełkowanie.
 • IVb - Wykrywane są odległe przerzuty limfatyczne / hematogenne.

Zastosowanie tej klasyfikacji umożliwia ocenę perspektyw pacjenta i opracowanie wstępnego schematu leczenia. Wszak przewaga guza jest kluczowym znakiem prognostycznym.

Objawy

Mięsak macicy może przez długi czas nie wywoływać żadnych objawów, chociaż guz stopniowo będzie się powiększał. Najczęściej jest to obserwowane z lokalizacją wewnętrzną i podszytową.

Ponadto, objawy pojawiające się u pacjenta są często "zamaskowane" pod manifestacją innych, niezbyt groźnych chorób. Są brane za objawy mięśniaków macicy, polipowatość, zapalenie przydatków, patologicznie występującą menopauzę. Jest to powód późnego leczenia kobiet do lekarza i przedwczesnego diagnozowania patologii, co znacznie pogarsza rokowanie.

Możliwe objawy mięsaka macicy:

 1. Uczucie ciężkości i dyskomfortu w podbrzuszu, ból okresowy. Początkowo nieprzyjemne uczucia mogą wiązać się ze stosunkiem seksualnym, zwiększonym wysiłkiem fizycznym, defekacją. W przyszłości przyjmą one praktycznie stały charakter.
 2. Pojawienie się acyklicznego krwawienia, zmiana charakteru menstruacji.
 3. Zwiększenie objętości jamy brzusznej, co wiąże się z postępującym wzrostem wielkości macicy i dodatkiem puchliny brzusznej na pewnym etapie choroby. Ale ten objaw nie jest dostępny u wszystkich pacjentów, często obszerne formacje macicy nie prowadzą do zmian zewnętrznych.
 4. Beli. Mogą być obfite, wodniste, ubogie w nieprzyjemny zapach lub ropiejące.
 5. Zwiększenie niedokrwistości, nawet jeśli pacjent nie ma krwawienia absolutorium.
 6. Gorączka i ciężkie zatrucie (z martwicą i infekcją węzłów sarkomatycznych).

Czwartemu etapowi mięsaka macicy towarzyszą pojawienie się objawów z dotkniętych narządów, wyniszczenia i ciężkiego zespołu bólowego.

Kiełkowanie mięsaka do pęcherza prowadzi do dysurii i krwiomoczu. Klęska odbytnicy wpływa na charakter stolca i jest przyczyną pojawienia się nieczystości świeżej krwi w kale. Przerzuty w kręgosłupie mogą prowadzić do zespołu bólowego i patologicznych złamań trzonów kręgowych. Objawowemu uszkodzeniu wątroby często towarzyszy pojawienie się żółtaczki, a sarkomatyczne badania przesiewowe do płuc są w stanie symulować odoskrzelowe zapalenie płuc.

Diagnostyka

Wystarczająco duże mięsaki można rozpoznać po badaniu ginekologicznym. Objawy guza są zatem zwiększona, odkształcenia i zmniejszoną ruchliwość macicy (określona metodą badania palpacyjnego w dwuręcznego badania), sinica, że ​​część widoczną szyi, zmiana głębokości sklepienia pochwy, występowanie krwawienia ropne.

Czasami rozerwanie kanału szyjki macicy wykrywa się, gdy wypadają z niego masy podobne do poliposonu. A wraz z kiełkowaniem pochwy na górnej jednej trzeciej ścianek widoczny jest bulwiasty, zniekształcający guz.

Ale takie oznaki wskazują na obecność potencjalnie złośliwego guza, ale nie pozwalają nam na określenie jego pochodzenia, typu histologicznego i rozpowszechnienia procesu. Wymaga to dodatkowych metod diagnostycznych, które pomagają zwizualizować nowotwór i zbadać jego tkanki.

Pacjent z podejrzeniem mięsaków macicy jest przepisywany:

 • Miednicy ultradźwięki zaotrzewnowego węzłów chłonnych, bóle pochwy za pomocą czujników, a opcjonalnie w odbytnicy. W tym przypadku można również wykryć wolny płyn w jamie brzusznej. Ultradźwiękowy podpisuje mięsaki heterogeniczne echogeniczności strony obecność sferoidalnego martwicy nowotworu, zmniejszenie naczyniowe nowotworów wskaźnik oporności i wykrywanie nieprawidłowego przepływu krwi, stosując tryb Dopplera.
 • Badanie radiograficzne narządów miednicy, które pomaga uwidocznić rozmiar macicy i guza, przemieszczanie sąsiednich narządów, kiełkowanie mięsaka w kości miednicy.
 • Hysterosalpingography, pozwala określić deformację jamy macicy, obecność guzowatych wypukłości, aby ocenić stopień zaangażowania w proces jajowodów.
 • TK narządów miednicy. Badanie to służy do dokładniejszej wizualizacji dotkniętej macicy, włókna parametrycznego i regionalnych węzłów chłonnych. Umożliwia także ocenę struktury guza i stopnia jego inwazji. Mięsak macicy na CT jest widoczny jako sękawa niejednorodna struktura bez zewnętrznej kapsułki, która kiełkuje do otaczających tkanek. Można również określić infiltrację parametru, wzrost i niejednorodność węzłów chłonnych.
 • MRI jako alternatywa lub uzupełnienie CT, ma te same cele. Ale kolejna zasada uzyskiwania obrazu pozwala ci uczynić go bardziej szczegółowym.
 • Różne rodzaje biopsji, a następnie badania histologiczne, histochemiczne i cytologiczne. Aby uzyskać próbkę tkanek, biopsję aspiracyjną, oddzielne łyżeczkowanie diagnostyczne, celowaną biopsję podczas histeroskopii można zastosować. Ale biopsja informacyjna w mięsakach śródmiąższowej i podśrodkowej lokalizacji jest niezwykle niska. Rozpoznano je głównie pilnym śródoperacyjnym badaniem histologicznym. Ale endometrialny mięsak macicy zrębu i podskórny dezintegrator (z przełomem w jamie macicy) jest określany w około 30% przypadków.

W przypadku objawów inwazji nowotworu należy zbadać strukturę i funkcję sąsiadujących narządów. Aby to zrobić, należy zastosować cystoskopię, sigmoidoskopię, irygoskopię, wsteczną cewnikowanie moczu lub wydalanie moczu z moczem. Aby zidentyfikować możliwe odległe przerzuty, przedstawiono ogólny obraz klatki piersiowej i kręgosłupa. Scyntygrafia jest również możliwa.

Potwierdzenie rozpoznania mięsaka macicy jest możliwe tylko dzięki wynikom badań cytologicznych i histologicznych. A kluczowe cechy obejmują obecność komórek atypowych i stopień ich aktywności mitotycznej.

Leczenie

Główną metodą leczenia jest chirurgiczne. Biorąc pod uwagę wysoki stopień inwazyjności tego guza, preferowane są najbardziej radykalne operacje nawet w stadium 1 choroby.

Przeprowadzić ekstensywne wycięcie macicy za pomocą przydatków i włókna parametrycznego. Jeśli histologicznie wykryto niediagnozowany nowotwór o wysokiej aktywności mitotycznej, interwencję tę uzupełnia się omentektomią z limfadenektomią miedniczną i zaotrzewnową. W stadium 3 mięsaka wykonuje się również resekcję górnej trzeciej części pochwy. W 4 etapach leczenie chirurgiczne jest nieracjonalne, guz uznaje się za nieoperatywny. Możliwe tylko paliatywne interwencje mające na celu poprawę stanu pacjenta.

Leczenie po zabiegu obejmuje promieniowanie i chemioterapię. Jednocześnie pierwsze 2 kursy prowadzone są w odstępach 1,5 miesiąca, w kolejnych - co sześć miesięcy. W stadium 4 choroby podstawową metodą leczenia jest skojarzona chemioradioterapia. Leczenie metodami ludowymi jest nieskuteczne.

Ile żyć z mięsakiem macicy?

Prognozy dotyczące przeżycia zależą głównie od stadium, w którym rozpoznano chorobę, rodzaju nowotworu i poziomu aktywności mitotycznej komórek nowotworowych. Ważnymi parametrami są również objętość wykonanej operacji i zastosowanie leczenia skojarzonego.

Średni 5-letni rok przeżycia po operacji, a następnie uzupełniająca chemioterapia i radioterapia w 1. stadium choroby osiąga 63%. Na etapie 2 wskaźnik ten wynosi około 40%, a 3 - mniej niż 23%. W 4 stadiach mięsaka macicy w ciągu 5 lat nie więcej niż 7-10% pacjentów żyje, a leczenie chirurgiczne jest nieracjonalne, przy użyciu tylko promieniowania i terapii cytostatykami.

Im szybciej rozpoznano mięsaka macicy, tym większe prawdopodobieństwo leczenia przed rozwojem przerzutów. Rzeczywiście, to badanie przesiewowe guza powoduje częste nawroty choroby. Dlatego pojawienie się jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia wymaga odwołania się do ginekologa w celu pełnego zbadania. Szczególną uwagę należy zwrócić na pacjentów z już zdiagnozowanymi mięśniakami macicy, ponieważ istnieje możliwość ich złośliwości.

Na szczęście mięsak macicy odnosi się do rzadkich typów nowotworów w kobiecym układzie rozrodczym, w większości przypadków zdiagnozowano u kobiet bardziej rokowniczo korzystne choroby onkogenezy.

Mięsak macicy

Mięsak macicy jest dość rzadkim, bardzo złośliwym guzem szyjki macicy lub macicy, zgodnie ze specyfiką leczenia, przepływu i przerzutów bardzo różniących się od ciała macicy. Mięsak macicy może wpływać na macicę i jej szyję, jajniki, jajowody i pochwę. Ten proces nowotworowy występuje prawie w każdym wieku, ale częściej u kobiet po czterdziestu latach. Mięsak macicy charakteryzuje się szybkim rozwojem i krwiopochodnymi przerzutami w ścianach pochwy, kości, wątroby i płuc. Choroba ta charakteryzuje się inwazyjnym wzrostem z szybką penetracją do pobliskich tkanek i narządów. Lokalizacja częściej (10 razy) wpływa na ciało macicy, niż na szyję.

rodzaje mięsak macicy: rakomięsak i gładkokomórkowego (80% tej lokalizacji), mięsak Kaposiego zrębu macicy (około 15%) i mięsak Kaposiego czysty (nie więcej niż 5%)

Mięsak macicy - przyczyny

Jednoznaczne odpowiedzi na pytanie o dokładną przyczynę rozwoju mięsaka macicy nie zostały jeszcze podane, ale zidentyfikowano pewne czynniki ryzyka, które mogłyby sprowokować rozwój tej onkologii. Zakłada się, że w rozwoju nowotworu złośliwego jedną z decydujących ról odgrywają czynniki wieloczynnikowe, w tym powodujące proliferację regenerujących się tkanek, nawracające traumy i schorzenia zęba.

Zazwyczaj mięsak macicy poprzedzać takie stany patologiczne, jak mięśniaki, urazów porodowych, zaburzenia embriogenezy uszkodzenia po wygaśnięciu chirurgicznego ciąży, polipy endometrium, endometriozę i tak dalej.

Duże znaczenie przywiązuje się do zagrożenia zawodowe, narażenie małego zbiornika w diagnostyce raka szyjki macicy, niekorzystnej sytuacji ekologicznej w miejscu zamieszkania, przewlekłe zatrucie (narkotyków, alkoholu, nikotyny etc.). Nie jest również wykluczone, że rozwój tego nowotworu jest znacznie promuje hyperestrogenia i brak owulacji występuje podczas zaburzenia endokrynologiczne menopauzy

Mięsak macicy - objawy

W przypadku postępującego mięsaka macicy nie każda kobieta rzuca się do lekarza, ponieważ typowe objawy raka są w większości przypadków całkowicie nieobecne. Czasami kobieta myśli, że zaobserwowane objawy są związane z jakimś innym stanem i wszystko przejdzie obok siebie. Mięsak macicy z powodu złych objawów odnosi się do tak zwanych "cichych guzów". Nawet na ostatnich etapach kursu nie można go w żaden sposób zamanifestować. Lęk często jest bity już wtedy, gdy występuje krwawienie, silny ból w miednicy małej, zaburzenia cyklu i ropienie. Niestety w takich przypadkach szanse na normalny wynik przyszłego leczenia są minimalne, ponieważ proces nowotworowy przeszedł już III etap, co minimalizuje pozytywny wynik.

Główne objawy mięsaka macicy: szybki wzrost guza, chropowatość, czułości w badaniu palpacyjnym i nieregularnej strukturze, acykliczny krwawienia z macicy, niedokrwistość zwiększa zakażenie podczas łączenia parownika. ciało, objawy ściskania odbytnicy i pęcherza moczowego, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie, zespół późnego bólu, ograniczona ruchliwość guza

Etapy mięsaka macicy

• Stadium I. Na tym etapie mięsak macicy ogranicza się do warstwy śluzowej i / lub mięśniowej. Na etapie la dochodzi do uszkodzenia miometrium lub endometrium. W stadium IB wpływają na myometrium i endometrium

• Etap II. Mięsak jest ograniczony przez szyję i ciało macicy, poza guzem nie idzie. W stadium IIa obserwuje się dystalną lub proksymalną infiltrację parametru nie obserwowanego na ściankach miednicy małej. W stadium IIva nowotwór przechodzi na szyjkę macicy

• Etap III. Mięsaki wykracza poza macicę, ale pozostaje w miednicy. Na etapie IIIa obserwuje się obustronny naciek tego parametru na ściankach miednicy małej. W stadium IIIc duże żyły kiełkują, przerzutują do przydatków, pochwy i regionalnych węzłów chłonnych. Etap IIIc charakteryzuje się tworzeniem się konglomeratów z pobliskimi strukturami i kiełkowaniem surowiczej pokrywy macicy

• Etap IV. Mięsak macicy wyrasta na sąsiadujące organy i wychodzi poza miednicę. W stadium IVa guz wyrasta z odbytnicy i pęcherza. W stadium IVb obserwuje się odległe przerzuty

Mięsak macicy - rozpoznanie

Rozpoznanie mięsaka macicy jest dość trudne. Podejrzewa się obecność guzów może być zgodnie z następującymi cechami: acykliczny krwawienia, szybkie włókniste wzrostu lub nowotworów macicy, zwiększoną szybkość opadania krwinek czerwonych, anemię bez utraty krwi znacznego pogorszenia stanu ogólnego po supravaginal macicy w kulcie wystąpi nawrót nowotworu po usunięciu podśluzówkowe węzłów i grubego.

W badaniu pochwy szczególnym uwzględnieniem dodatkowej sinicą kolorów szyjki macicy, jej przerost i obrzęk, a czasem rodząca węzłów mięsakowy. Dzięki odbytniczo dwuręcznego egzaminu miednicy lub zestawu miejsce mięsaka macicy lokalizacyjnych konsystencji, wartości i przesuwności węzłów, obecność nacieków z parametrów i stanu wystających. Ultradźwięki - diagnoza wykazuje obecność nieprawidłowy przepływ krwi, martwiczych węzłami jednostki macicy i jego ewentualnego przekształcenia niejednorodnej echogeniczności. Cienkoigłowej cytologia z dalszym biopsji pomaga ustalić możliwą obecność atypowe komórki polimorficznych. Wszyscy pacjenci z mięsaka lokalizacji przedstawionego utrzymywaniem tych badań: rentgenowskiego klatki piersiowej, ultradźwięków wątroby, baru lewatywy, sigmoidoskopii, renografiya, cystochromoscopy, urografii wydzielniczych.

Podczas rozpoznawania mięsaka macicę należy różnicować z takimi chorobami, jak: guzy pierwotne o sąsiednim umiejscowieniu, polipy endometrialne, guzy jajnika, włókniaki macicy.

W badaniu wizualnym szyjki macicy mięsak ma postać nowotworu, dlatego diagnozę udoskonala się dopiero po badaniu histologicznym. Czas trwania choroby, od czasu odkrycia pierwszych objawów mięsaka, wynosi około dwóch lat. U większości pacjentów umiera mięsakowy płuc (przerzuty w płucach trafienia) lub od wewnątrz obfitym krwawieniem z macicy, zapalenie otrzewnej, odmiedniczkowe zapalenie nerek i mocznicy; rzadko wystarczająco od niewydolności wątroby

Mięsak macicy - leczenie

Zwykle leczenie mięsaka macicy jest chirurgiczne, czasami łączone (dodaje się radioterapię i chemioterapię). Najbardziej skuteczną interwencję radykalną uważa się za całkowite usunięcie macicy, przydatków, regionalnych węzłów chłonnych, dotkniętych naczyń krwionośnych, a na zaawansowanym etapie można usunąć sąsiadujące narządy i widoczne przerzuty.

Zgodnie ze wskazaniami leczenie chirurgiczne można uzupełnić radioterapią. Chemioterapia, ze względu na jej niewystarczającą skuteczność w leczeniu tej choroby, jest stosowana w przypadku nawrotów mięsaka macicy i nieoperacyjnych guzów.

Rokowanie w przypadku mięsaka macicy wystarczająco rozczarowujące. Pięcioletnia przeżywalność w pierwszym etapie wynosi nie więcej niż 45%, w II etapie - 40%, w III etapie - mniej niż 40%, a na etapie IV mniej niż 10%.

Mięsak macicy

Wśród chorób ginekologicznych mięsak macicy zajmuje około 3-7% przypadków. W 47% rozwija się z mięśniówki macicy, w 27% z endometrium i 25% z węzła włóknistego.

Co jest niebezpieczne dla mięsaka macicy?

Pochodzenie jest nowotworem złośliwym, utworzonym z niezróżnicowanych elementów warstw macicy.

Niebezpieczeństwo złośliwego ogniska w macicy jest wysokie tempo jego wzrostu, z powodu tego, co obserwuje się:

 • szybkie przerzuty i odległe przerzuty (płuca - 17%, wątroba - 9%, węzły chłonne - 8%, jajniki - 7%, kości - 5%);
 • porażka jelita, pęcherza i peri-endopatia;
 • anemia;
 • wodobrzusze;
 • wyniszczenie;
 • wyraźny zespół bólowy w późnym stadium, który wymaga wprowadzenia narkotycznych leków przeciwbólowych;
 • niepłodność.

Warto również zauważyć, że onkogeneza gwałtownie się rozpada, co prowadzi do zatrucia nowotworowego i nasilenia objawów.

Przyczyny

Aby wymienić prawdziwe powody, gdy nie jest to możliwe. Przydzielaj tylko czynniki prowokujące, które zwiększają ryzyko wystąpienia mięsaka. Należą do nich:

 • uraz narządów miednicy;
 • złośliwość mięśniaków macicy;
 • uraz porodowy;
 • traumatyzacja z aborcją i innymi manipulacjami ginekologicznymi;
 • zapalne i zakaźne choroby narządów rozrodczych;
 • polipy endometrium;
 • zaburzenia hormonalne;
 • złe nawyki, złe odżywianie.

Pierwsze znaki

W początkowym okresie mięsak nie powoduje żadnych objawów, możliwe są tylko okresowe bóle w dolnej części brzucha, acykliczne miesiączki i pojawienie się obfitego leukorrhoea. Już na tym etapie konieczne jest wizytę u lekarza w celu zbadania i rozpoznania, aby zapobiec postępowi choroby i przerzutom.

Dokładne objawy

Objawy kliniczne stają się bardziej zauważalne wraz ze wzrostem onkogenezy. Ponadto objawy zależą od umiejscowienia ogniska złośliwego (najczęstszym objawem jest rak endometrium i podskórne węzły chłonne).

Na tle zespołu bólowego i zaburzeń miesiączkowania kobieta zauważa wzrost temperatury ciała do 37,5 stopnia, utratę masy ciała, ogólne osłabienie, zawroty głowy i bladą skórę. Te ostatnie objawy wskazują na rozwój niedokrwistości z powodu częstych obfitych miesiączek i przerywanego krzepnięcia.

Kiedy komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się przez krew i naczynia limfatyczne, powstają przerzuty (mts), wpływające na odległe narządy. W rezultacie może to powodować kaszel, duszność (MTS do płuc, opłucnej), żółtaczka (MTS do wątroby), ból i zaburzenia funkcji sensorycznych i motorycznych (przerzuty w kręgosłupie i rdzeniu kręgowym).

Kiedy powinienem zobaczyć się z lekarzem?

Wizyta u lekarza powinna być spowodowana pojawieniem się bólu w dolnej części brzucha z jednej lub obu stron. Warto również zwrócić uwagę na zmianę czynności menstruacyjnej (objętość wydalin, obecność cykliczności i pojawienie się międzymiesiączkowej utraty krwi).

Kobietom może także przeszkadzać obfity kałuża z nieprzyjemnym zapachem, prawdopodobnie z ropnym wydzieliną.

Diagnostyka

Rozpoznanie choroby rozpoczyna się od analizy skarg pacjenta i badania ginekologicznego. Podczas badania stwierdza się niebieski odcień szyjki macicy, jego obrzęk, przerost i obecność formacji sarkomatycznej.

Badanie bimanualne ustala wielkość, lokalizację, konsystencję macicy, węzły, ich ruchliwość, ocenia stan przydatków i węzłów chłonnych.

Z technik instrumentalnych, ultradźwięków miednicy mniejszej, tomografia komputerowa służy do wykrywania nowotworu, jego średnicy, heterogeniczności i wizualizacji przepływu krwi.

Za pomocą badania cytologicznego aspiratu z jamy macicy i wacików wykrywa się komórki atypowe. Do celów diagnostycznych wykonuje się histeroskopię, skrobanie diagnostyczne z analizą histologiczną, angiografię i laparoskopię.

Aby ocenić częstość występowania onkologii, RTG klatki piersiowej, urografii, irygacji i ultradźwięków jamy brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej i małej miednicy.

Współczesne leczenie mięsaka macicy

Taktyki terapeutyczne mięsaka macicy opierają się na połączonym podejściu, które obejmuje kursy operacji i chemioterapii. Objętość operacji to często: usunięcie macicy, przydatków, dużej sieci i pobliskich węzłów chłonnych.

Chemioterapia stosowana jest w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się mięsaka i zniszczenia pozostałych atypowych komórek po operacji. Ponadto zaleca się stosowanie chemioterapeutyków w leczeniu nieoperacyjnego raka, gdy nie można całkowicie usunąć konglomeratu guza.

Jak dalej żyć, jeśli macica ma zostać usunięta?

Wiele kobiet martwi się o to, jak zmieni się ich życie po usunięciu macicy? Wszystko zależy od ilości zabiegów chirurgicznych:

 • jeśli macica z wyrostkami i dużą siecią zostanie usunięta, możliwe będzie zmniejszenie libido z powodu usunięcia jajników. Są organem produkującym hormony, na podstawie którego zależy aktywność seksualna. W tym przypadku leki hormonalne są przepisywane jako terapia zastępcza, poziom hormonów jest znormalizowany i przywraca libido.
 • gdy usunie się nie tylko macicę z przydatkami, ale także zewnętrzne narządy płciowe, wówczas oprócz terapii hormonalnej wykonywana jest intymna chirurgia plastyczna, a życie seksualne zostanie wznowione.

Jeśli chodzi o ciążę, jest to niemożliwe w przypadku złośliwego uszkodzenia macicy i przydatków.

Prawdopodobieństwo nawrotu

Prawdopodobieństwo ponownego rozwoju procesu złośliwego istnieje, szczególnie w obecności przerzutów lub niecałkowitego usunięcia konglomeratu guza. Czas trwania okresu wolnego od choroby zależy od stadium raka, wielkości operacji i liczby kursów chemioterapii.

Prognoza

W przypadku potwierdzenia histologicznego mięsak macicy, prognoza jest niekorzystna. Przetrwanie w ciągu następnych 5 lat na etapie 1 wynosi około 40%, z drugim - nie przekracza 20%, a na dalszych etapach oczekiwana długość życia nie przekracza 2-5%.

Mięsak macicy

Mięsak macicy to stosunkowo rzadka patologia, złośliwy nowotwór organizmu lub szyjki macicy. Guz rozwija się z niezróżnicowanych elementów mięśniówki macicy lub endometrium. Ten nowotwór może występować u kobiet w każdym wieku: rozpoznaje się go nawet u dziewcząt (w tym przypadku przyczyną jest malformacja in vitro).

Istnieje kilka odmian tej choroby: mięśniak gładkokomórkowy, naczyniakomięsak i mięsak macicy z zwojem endometrium.

Odpowiedź na pytanie "czy mięsak macicy jest leczony" zależy od stadium wykrycia choroby, wieku pacjenta i stanu jej zdrowia. Wszystkie typy chorób mają wysoki stopień złośliwości i są trudne w leczeniu. Zastanów się szczegółowo, jaki rodzaj choroby, jakie czynniki przyczyniają się do jej wystąpienia i jakie metody są stosowane w jej leczeniu.

 • Wszystkie informacje na stronie mają charakter informacyjny i NIE są wskazówkami do działania!
 • Możesz umieścić PRECYZYJNE DIAGNOZY tylko LEKARZ!
 • Prosimy, aby NIE przyjmować samoleczenia, ale umówić się na spotkanie ze specjalistą!
 • Zdrowie dla Ciebie i Twoich bliskich! Nie zniechęcaj się

Zdjęcie: Mięsak macicy

Przyczyny

Rzeczywiste przyczyny prowadzące do rozwoju mięsaka macicy, nauki medyczne nie są znane. Ale są pewne czynniki, które zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów macicy.

W większości przypadków jest to:

 • choroby przedrakowe macicy (włókniak, schizofria);
 • choroby myometrium - w szczególności endometrioza;
 • uraz macicy po aborcji i porodzie;
 • przewlekłe zatrucie organizmu w wyniku niekontrolowanego przyjmowania produktów leczniczych;
 • działa w szkodliwej produkcji;
 • palenie;
 • zażywanie narkotyków;
 • nadużywanie alkoholu.

Wartość ma połączenie kilku czynników ryzyka. Ponadto rozwój choroby może przyczyniać się do zaburzeń hormonalnych w okresie menopauzy. Czasami mięsaki macicy występują bez oczywistych towarzyszących czynników.

Leiomyosarcoma (najczęstsza postać choroby) występuje głównie u kobiet w wieku 43-55 lat. Karakosakomię rozpoznaje się u osób w wieku powyżej 65 lat. Mięsaki endometrium występują również u kobiet po 45. roku życia u kobiet po menopauzie.

Objawy i oznaki

W pierwszych stadiach mięsaka macica rzadko daje wyraźną symptomatologię. Nawet postępująca choroba może wystąpić bez typowych objawów. Często kobiety przyjmują objawy mięsaka macicy w przypadku objawów innych chorób ginekologicznych, stosują terapię w domu lub czekają, aż choroba sama zniknie. Jest to całkowicie błędne podejście do własnego zdrowia, obarczone najniebezpieczniejszymi konsekwencjami.

W związku z niedoborem objawów mięsaka macicę określa się jako tak zwane "ciche guzy". Często leczenie w szpitalu występuje tylko po pojawieniu się przerzutów.

Wyraźnymi objawami choroby są:

 • krwawienie z pochwy;
 • ból w miednicy;
 • zaburzenia cyklu miesiączkowego;
 • wydalanie ropy.

Jeśli chodzi o takie objawy, szanse powodzenia leczenia są niewielkie: jest to wyraźny dowód na wystąpienie 3 lub nawet 4 stadiów choroby.

Na wcześniejszych etapach następujące objawy wskazują na złośliwy proces w organizmie:

 • ból w badaniu palpacyjnym w podbrzuszu;
 • ból podczas stosunku płciowego:
 • nieprawidłowości w cyklu menstruacyjnym i obfite krwawienie;
 • niedokrwistość (niezdrowy koloryt skóry, osłabienie, senność);
 • częste oddawanie moczu z powodu ucisku guza pęcherza moczowego;
 • zaparcia z powodu ponownego wzrostu guza i wyciśnięcia go za pomocą odbytnicy;
 • okresowe uwalnianie bielogłówki;
 • zmniejszona wydajność;
 • apatia, drażliwość, wahania nastroju;
 • brak apetytu;
 • wzrost temperatury.

Mięsaka macicy często prowadzi do rozwoju jednoczesnego zakażenia dróg moczowych, który ze względu na osłabiony układ odpornościowy jest przenoszone bardzo trudne.

Często mięsak macicy prowadzi do rozwoju puchliny brzusznej - nagromadzenia nadmiaru płynu w jamie brzusznej. Powoduje to zwiększenie objętości jamy brzusznej (przy zmniejszeniu całkowitej masy ciała) i rozwój powikłań.

Naruszenie krążenia płynu w jamie brzusznej może być czynnikiem przyczyniającym się do rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych przez układ limfatyczny. Prowadzi to do powstawania zmian wtórnych. Mięsak ciała macicy rozwija się częściej niż mięsaka macicy: często choroba powoduje uporczywe bóle bóle brzucha, a nie daje żadnych objawów.

Na etapie przerzutów objawy mogą być bardzo zróżnicowane:

 • gdy płuca rozwijają się zapalenie opłucnej wtórnej, krwioplucie, duszność;
 • z uszkodzeniem wątroby, występuje żółtaczka i uszkodzenie wątroby;
 • Kiedy kręgosłup i tkanki kostne są uszkodzone, intensywne bóle odczuwane są w całym ciele.

Często mięsak macicy jest wykryty przez przypadek podczas rutynowego badania ginekologicznego. Tę kombinację okoliczności można nazwać sukcesem dla pacjentów, ponieważ terminowa terapia czasami zwiększa szanse powodzenia. Ginekolodzy ciągle mówią o znaczeniu regularnego badania ginekologicznego kobiet w okresie po 40 latach, szczególnie przed nadejściem menopauzy.

Etapy

Choroba jest stosunkowo powolna. W początkowym stadium mięsak jest małym, dobrze zlokalizowanym nowotworem, który ogranicza się do warstwy śluzowej lub mięśniowej. W pierwszym etapie Problem dotyczy tylko jednej z warstw macicy.

W etapie 2 Mięsak może znacznie zwiększyć rozmiar, ale poza szyjką i ciałem macicy nie wychodzi. Na tym etapie dochodzi do częściowej infiltracji narządu macicy, która nie przechodzi do ścian miednicy małej.

W 3 etapach guz wyrasta z macicy, ale pozostaje w granicach miednicy. Mogą występować przerzuty w najądrzu i jajnikach, a także w regionalnych węzłach chłonnych. Dotknięte i inne pobliskie narządy. Co do zasady, charakterystyczne oznaki patologii zaczynają pojawiać się na 3 etapach, jeśli wcześniej były nieobecne.

Czwarty etap Jest stadium dezintegracji guza i powstawania wielu przerzutów. Wtórne ogniska guza mogą tworzyć się w dowolnych częściach ciała, ale najczęściej atakują wątrobę, płuca, tkankę kostną, szpik kostny.

Objawy mięsaka kręgosłupa opisano w tym artykule.

Diagnostyka

Wykrywanie mięsaka macicy we wczesnych stadiach jest trudne ze względu na brak wskazujących objawów. W pierwotnym recepcji w ginekologa okazuje koniecznie historię medycznych i pokrewnych informacji dotyczących przypadków chorób onkologicznych u pacjenta na najbliższy krewny w linii żeńskiej.

Badanie ginekologiczne jest obowiązkowe - to pozwala zidentyfikować nieprawidłowe zmiany w szyjce macicy i koloru podczas badania palpacyjnego, aby wykryć objawy nowotworów.

Badanie palpacyjno-pochwowe pozwala ocenić wielkość guza, jego ruchomość i konsystencję, a także ocenić stan węzłów układu limfatycznego.

Następnie wyznaczane są dodatkowe procedury diagnostyczne - sprzęt i laboratorium:

 • badanie krwi (ogólne, biochemiczne, specyficzne białka);
 • badanie cytologiczne rozmazu;
 • badanie ultrasonograficzne narządów wewnętrznych;
 • tomografia komputerowa;
 • cystoskopia;
 • urografia wydalnicza;
 • histeroskopia;
 • kiretaż diagnostyczny;
 • MRI.

Rozpoznanie różnicowe eliminuje chorób, takich jak polipy śluzówki macicy, nowotwory jajników, łagodnego rozrostu nowotworów macicy.

Ostateczna diagnoza jest potwierdzona przez biopsję guza - dokładniej, badanie histologiczne próbek nowotworów w laboratorium.

Leczenie

Najskuteczniejszym sposobem leczenia mięsaka macicy jest radykalne usunięcie guza. Ilość interwencji chirurgicznej zależy od lokalizacji i wielkości guza. W najlepszym razie usuwana jest tylko macica z przydatkami, w najgorszym sąsiednie narządy, w których wzrasta guz.

Zasadniczo preferowane są operacje oszczędzające organizm, ale konieczne jest wzięcie pod uwagę niebezpieczeństwa przerzutu. Operacje mogą być zarówno radykalne, jak i paliatywne.

Radioterapia i terapia lekami są stosowane jako pomocnicze metody i są wyznaczone do niszczenia (dewitalizacji) komórek rakowych rozproszonych w dotkniętym obszarze. Promieniowanie radiacyjne jest bardziej skuteczne w mięsakach macicy niż w chemioterapii.

Silnie działające leki są naprawdę istotne jako środek paliatywny na etapie jawnych przerzutów.

Zdjęcia mięsaka kościaka tutaj.

W tej części można zobaczyć objawy mięsaka tkanek miękkich.

Rokowanie w przypadku mięsaka macicy

Prognoza na tak poważną dolegliwość rzadko jest korzystna. Mięsak endometrium (najniebezpieczniejsza odmiana) pozwala nam mieć nadzieję na przezwyciężenie pięcioletniego okresu życia jedynie 20-30% pacjentów. Inne rodzaje guzów są traktowane nieco bardziej pomyślnie. Jeśli terapia rozpocznie się przed tworzeniem przerzutów, wskaźnik przeżycia wynosi 60%.

Głównym zagrożeniem jest nawrót - powtarzające się ogniska choroby. Nawet po usunięciu mięsaka w pierwszym stadium nawroty występują w 50% przypadków. Jeśli leczenie rozpoczyna się w 2 etapach, a następnie ponowne pojawienie się złośliwego ogniska jest prawie nieuniknione.

Mięsak macicy

Mięsaki szyjki macicy lub ciała macicy to nowotwór złośliwy pochodzenia nienabłonkowego. Występuje guz tkanki endometrium, myometrium, rzadko z tkanki naczyniowej lub włóknistej. Przejawia się w bólach brzucha, krwawieniu, patologicznym wydzielaniu z pochwy. Stanowi około 1% wszystkich złośliwych chorób kobiecego układu rozrodczego i około 2-5% nowotworów macicy. Większość przypadków to kobiety w okresie menopauzy. Leczenie operacyjne w połączeniu z radioterapią i chemioterapią. Rokowanie macicy mięsaka nie jest zbyt korzystne.

Mięsaki szyjki macicy i ciała macicy, etiologia i klasyfikacja

Przyczyny rozwoju mięsaka szyjki macicy i macicy nie były dokładnie badane. Czynniki ryzyka obejmują obecność łagodnych guzów, w szczególności mięśniaków, które mogą stać się złośliwe. Niebezpieczne są naruszenia embriogenezy, uraz w porodzie, aborcja i skrobanie macicy. Czujni powinni mieć endometriozę, polipy w macicy, zaburzenia hormonalne. Mięsak macicy jest nieznacznie częściej u kobiet, które palą, nadużywanie alkoholu, pracy w warunkach niebezpiecznych, są narażeni na promieniowanie (żyjących w regionach o niekorzystnych warunkach lub były leczone na raka). Czynnikiem ryzyka jest wiek, ponieważ choroba jest najczęściej diagnozowana w okresie klimakterium.

Mięsak macicy odnosi się do guzów mezenchymalnych. Następujące typy nowotworów wyróżniają się strukturą histologiczną:

 • Endometrium
 • Mięsień gładki (mięśniakomięsak gładki)
 • Mieszane guzy mezenchymalne
 • Mieszane guzy mezenchymalne i nabłonkowe

Najczęstszym mięsakiem macicy jest pochodzenie mięśni gładkich (około 47% przypadków). Nieco rzadziej guz rośnie z węzłów włóknistych (25% przypadków). Ten typ jest często mięsakiem szyjki macicy. Nowotwory z komórek endometrialnych rozpoznaje się w około 27% przypadków. Według rodzaju wzrostu guzy dzielą się na rozproszone i sferoidalne, rosnące jako węzły. Wyizolowano również formy wysoce złośliwe, warianty o średnim i niskim stopniu złośliwości.

Zgodnie z częstością występowania nowotworu mięsak macicy dzieli się na cztery etapy:

 • I - proces nowotworowy dotyczy tylko warstwy mięśniowej i (lub) podśluzówkowej. Warianty: Ia - mięsak maciczny wyrasta tylko z mięśni lub tylko z podstawy podśluzówki; Ib - inwazja wpływa zarówno na warstwę mięśniową, jak i podśluzówkową.
 • II - definiuje się tylko mięsaka szyjki macicy i ciała macicy, który nie wykracza poza granice tego narządu. Warianty: IIa - określa się przenikanie guza do dystalnych lub proksymalnych części parametru, nie dochodząc do ścian miednicy; IIb - rozpoznano mięsaka szyjki macicy, guz pierwotny znajduje się w ciele.
 • III - mięsak macicy wykracza poza swoje granice, ale pozostaje w granicach miednicy małej. Warianty: IIIa - parametr jest infiltrowany z jednej lub dwóch stron, guz rozwija się w małą miednicę; Lllb - nie przerzutów do węzłów chłonnych Następnie macicy, pochwy, może kiełkowanie dużych żył; IIIc - kiełkowanie guza surowiczej warstwy macicy z tworzeniem się konglomeratów z sąsiednimi narządami bez inwazji w nich.
 • IV - inwazja nowotworu na sąsiednie narządy, wychodzące poza miednicę. Warianty: IVa - mięsak macicy rośnie do pęcherza i odbytnicy; IVb - są przerzuty do odległych narządów.

Mięsak z objawami macicy

Choroba może zająć dużo czasu bez żadnych objawów. Mięsak ujawnionych objawów macicy może już na późnym etapie. Często zależą one od umiejscowienia guza, stopnia jego kiełkowania w sąsiednich narządach. Formy guzkowe mięsaka są często maskowane na łagodne guzy, włókniaki macicy. Może objawiać się zaburzeniami cyklu miesiączkowego, krwawieniem poza miesiączką, patologicznym wydzielaniem z pochwy. Prawidłowa diagnoza w tym przypadku pozwala na umieszczenie tylko histologii. Mięsień szyjki macicy lub ciało macicy z rozproszonym rozprzestrzenianiem się może przez długi czas nie objawiać się wcale.

Jeśli kobieta ma ból brzucha, najprawdopodobniej guz wykiełkował już w sąsiednie tkanki lub narządy. Na tym etapie mięsak objawów macicy już daje ogólne. Pacjenci skarżą się na nagłą utratę wagi, osłabienie, utratę apetytu. W ogólnej lub wspólnej ankiecie można zdefiniować bladość, żółtaczka powłok, atrybuty puchliny brzusznej. Ucisk na brzuch jest bolesny, badanie na fotelu ginekologicznym pozwala zidentyfikować guz o dość dużym rozmiarze. Jeśli mięsaka macicy rośnie do pęcherza nie jest łamanie oddawanie moczu, zapalenie pęcherza, częste bóle moczu może być krew. Inwazja do odbytnicy objawia się naporem padaczkowym, odbytniczym krwawieniem jelitowym. Niebezpieczne są inwazje w dużych żyłach, prowadzą one do wewnętrznego krwawienia, czasami ze skutkiem śmiertelnym. Jeśli nerwy są zaangażowane, mięsak macicy daje objawy, takie jak ból korzonków, czasami o wysokiej intensywności.

Najczęstszy mięsak macicy rozwija się w jej ciele z komórek warstwy mięśniowej (mięsak gładkokomórkowy). Przejawia się we wczesnej menopauzie u kobiet w wieku 45-55 lat. Rośnie w ścianach macicy lub w jej jamie. Ma skłonność do najeżdżania jajników, narządów miednicy, pochwy, warg sromowych. Mięsak mięsni gładki objawów macicy pojawia się dość późno, głównie po kiełkowaniu warstwy surowicowej lub sąsiednich narządów. Metastazy rozprzestrzeniają się limfogenicznie do wątroby, szkieletu, płuc. Ten typ mięsaka macicy nie jest bardzo korzystny, pięcioletnia przeżywalność pacjentów waha się od 15% do 25%. Na pierwszym i drugim etapie można osiągnąć 40-70%.

Nieco rzadziej stomijny mięsak macicy, który rozwija się z komórek śródbłonka. Rośnie rozlany lub w postaci guzka, może mieć wysoki lub niski stopień złośliwości. Zaczyna się również u kobiet w okresie menopauzy. To pokazuje krwawienie, bóle w dolnej części brzucha, wspólną symptomatologię charakterystyczną dla chorób onkologicznych. Przerzuty rozprzestrzeniają się głównie w sposób hematogenny. Jeśli guz znajduje się w dolnej jednej trzeciej macicy, szybko rośnie w sąsiednie narządy. Prognozowanie mięsaka macicy w śródbłonku ma, w zależności od stopnia złośliwości, stadium procesu. Nowotwory o niskiej złośliwości w pierwszym etapie po leczeniu dają 67-100% pięcioletniego przeżycia. Wysoce złośliwy mięsak macicy, którego objawy są wyraźne, pozwala pacjentowi żyć nie dłużej niż trzy lata. Węzeł podścieliska, z szybkim wykryciem i leczeniem, ma bardziej korzystne rokowanie.

Mięsak szyjki macicy to rzadka choroba. Zasadniczo pojawia się, gdy proces się rozprzestrzenia, który pierwotnie znajdował się w ciele tego narządu. Bardzo często mięsak szyjki macicy ma postać mieszaną. Badanie histologiczne ujawnia zarówno mezenchymalne, jak i nabłonkowe komórki ze złośliwą degeneracją i różnym stopniem różnicowania. Taki mięsak objawów macicy jest bardzo podobny do raka. Kobiety narzekają przede wszystkim na wydzielinę z pochwy według rodzaju bielszego, z domieszką krwi, czasem ropą. Mięsień szyjki macicy rozwija się w kanale, w okolicy górnej lub dolnej wargi. Z wyglądu może przypominać polipy, erozję, raka. Dość szybko daje przerzuty do płuc, wątroby. Prognozy są niekorzystne, większość pacjentów po rozpoznaniu żyje krócej niż trzy lata.

Mięsak macicy, rozpoznanie i leczenie

Mięsaki szyjki macicy lub macicy rzadko rozpoznaje się na początkowych etapach, ponieważ ma niewielkie objawy kliniczne. Choroba występuje głównie w okresie menopauzy, aw tym wieku niestety kobiety rzadziej zwracają się do ginekologów. Gdy badanie ginekologiczne mięsaka macicy, objawy są niespecyficzne. Możesz wykryć wzrost narządu, guzowatość jego powierzchni, w późniejszych etapach rozprzestrzeniania się mięsaka na szyjce macicy, pochwie, warg sromowych.

Obowiązkową dodatkową metodą badania jest ultradźwięki. Dokładna diagnoza za pomocą ultradźwięków nie dostarczy, ale umożliwia dokładniejszą wizualizację guza, w celu określenia sposobów inwazji obszarów martwicy z zaburzeniami przepływu krwi, przerzuty w narządach i struktur małego basenu, określić lokalizację dla biopsji. Mięsaki szyjki macicy wykrywa się dość łatwo, nawet przy zwykłym badaniu ginekologicznym. Ale jeśli guz znajduje się w kanale i nie wykracza poza to, może być konieczne dodatkowe badania (USG, kolposkopia).

Po wykryciu guza wykonuje się histeroskopię i biopsję aspiracyjną. Metody te dają wynik, jeśli mięsak macicy rozprzestrzenia się w jego jamie. Gdy guz znajduje się głęboko w warstwie mięśniowej lub podśluzówkowej, konieczne jest wykonanie diagnostycznego łyżeczkowania macicy. Dokładną diagnozę choroby przed operacją można przeprowadzić tylko za pomocą badania histologicznego. Jego informatywność wynosi około 80-100%.

Leczenie mięsaka szyjnego lub ciała macicy obejmuje chirurgiczne usunięcie guza. Nowotwory o niewielkim rozmiarze ze wzrostem guzkowym, bez przerzutów lub inwazji sąsiednich tkanek, można usunąć z zachowaniem narządu. Takie operacje są wykonywane głównie w wieku rozrodczym. Wymagają dokładnego badania histologicznego pozostałych obszarów zdrowej tkanki. Niestety częstość nawrotów podczas takich operacji jest bardzo wysoka. Dlatego większość specjalistów woli wykonywać pełne wyrównywanie macicy. Jeśli mięsak maciczny kiełkuje w sąsiednich tkankach, usuwane są również wszystkie wyrostki macicy.

Po operacji mięsak szyjny i macica wymagają dalszego leczenia radioterapią. Napromienianie okolicy miednicy odbywa się przy całkowitej dawce 40-50 Gy. Ponadto zalecana jest chemioterapia. Schematy leczenia zależą od stopnia rozprzestrzeniania się guza, jego typu histologicznego. Najczęściej stosowane kombinacje doksorubicyny, winkrystyny, daktynomycyny, cyklofosfamidu. Im wyższy etap, tym więcej leków wchodzi do pacjenta.

Niestety, rokowanie macicy nie jest korzystne. W niektórych postaciach wskaźnik nawrotów sięga 90%. Nowotwory o wysokim stopniu złośliwości pozwalają przeżyć przez pięć lat tylko 15-20% pacjentów. Dobre wyniki uzyskuje się jedynie w złożonej terapii wysoce zróżnicowanego mięsaka macicy w pierwszym lub drugim etapie.

Mięsak macicy

Mięsak macicy - nowotwór złośliwy ciała lub szyjki macicy, pochodzący z niezróżnicowanych elementów tkanki łącznej mięśniówki macicy lub zrębu endometrium. mięsaka macicy przejawia cykliczne i acykliczne krwawienia, ból brzucha, trwały zgniłego zapach leucorrhea, ogólne złe samopoczucie. Mięsak macicy rozpoznaje się przez dwuręcznego egzaminu, histeroskopii, ultradźwięki, łyżeczkowanie diagnostycznych, cytologii i histologii próbek biopsji, laparoskopia. W przypadku mięsaka macicy wykonuje się rozszerzoną panhistektomię połączoną z radioterapią i chemioterapią.

Mięsak macicy

W strukturze nowotworów złośliwych macicy mięsaka wynosi od 3 do 5-7% przypadków. Mięsak macicy często łączy się z mięsakiem pochwy, a także może rozwinąć się w węźle istniejącego mięśniaka macicy. mięsak macicy występuje we wszystkich grupach wiekowych kobiet (często w przed- i pomenopauzalnym), ale nie ma nawet dziewczęta, jako konsekwencja disembriogeneza. Dzięki zlokalizowaniu mięsak ciała macicy jest diagnozowany 10 razy częściej niż jego kręgosłup szyjny. W swoim przebiegu mięsak macicy jest wyjątkowo złośliwy.

Przyczyny mięsaka macicy

Pytania o epiopatogenezę mięsaka macicy są słabo poznane. Zakłada się, że decydującą rolę w rozwoju nowotworów mięsakowy odgrywają czynniki polietiologichesky, w t. H. Disembrioplazii i nawracających urazów, które prowadzą do proliferacji regeneracji tkanek.

Mięsak macicy zwykle poprzedzają niektóre stany patologiczne. Najczęstszym (51-57%) występuje guz dysplazji ogniskowy guzkowy formacji - mięśniaków macicy. Wśród czynników ryzyka przydziela również zaburzenia ginekologiczne embriogenezy, urazy, uszkodzenia płodu do macicy podczas aborcji chirurgicznej i dylatacji i łyżeczkowanie macicy patologii, ze zmianami rozrostowych (endometrioza, polipy endometrium) i inne.

Istotne w etiopatogenezą mięsaki macicy usunięto przewlekłe zatrucie (w tym od nikotyny, alkoholu, leków), zagrożenia zawodowe, Ill miednicy radioterapii raka szyjki środowiska. Nie jest wykluczone, że do rozwoju mięsaka macicy i pomaga brak owulacji hyperestrogenia i neuroendokrynnych chorób powstałych w okresie menopauzy.

Charakterystyka mięsaka macicy

Dysplazja mięsak nowotworowych zazwyczaj występuje w mięśni gładkich macicy (gładkokomórkowego) śródmiąższowej tkance łącznej (zrębu endometrium sarcoma) i innych struktur morfologicznych. Mięsaki mięsniaka są zwykle okrągłe, słabo ograniczone do otaczających tkanek. Na przekroju mięsakowy węzły białawy, różowo-szary kolor miękkiego kruszenie konsystencję, czasami - widok z gotowanego mięsa lub tkanki rdzenia. Przy krwotoku i martwicy mięsaka tkanki nowotworu macicy będzie zróżnicowana zabarwienie. Mięsak macicy często prezentuje Limited (węzełkowe, polypous) przyrosty, co najmniej - mają charakter rozproszony.

Ponieważ wzrost mięsaka macicy infiltruje myometrium i może osiągnąć nawet Perymetria i ścian sąsiadujących narządów (pęcherza, jelita grubego). W wyniku inwazji tkanki okołostawowej może rozwinąć się klinika cechytu. Mięsaka macicy jest nachylona do szybkiego wzrostu i wczesnego degradacji (rozkładu) towarzyszy powstawanie torbieli ubytków. W macicy przerzutów mięsaka (Krwiopochodne, lymphogenous) projekcje Komórki nowotworowe często określane płuc (17%), wątrobie (9%), węzłów pozaotrzewnowych chłonnych (8%), jajników (7%), i kości kręgosłupa (5%).

Klasyfikacja mięsaka macicy

W podstawowej postaci morfologicznych mięsaki macicy gładkokomórkowy, mięsak zrębu endometrium, mieszane nowotwory mezodermy, carcinosarcomas i inne mięsaki, pochodzących z myometrium znaleźć w 47,2% przypadków fibromatous węzłów. - 25,3% macicy - 27,5 %.

Za pomocą kompozycji komórkowej wyizolowano fibroblastyczne, wrzecionowate, komórkowe polimorficzne, komórki okrągłe, komórki mięśniowe, komórki olbrzymie, mięsaki macicy typu małego.

Oceniając częstość występowania mięsaka, macicę dzieli się na etapy IV:

Ja - rozprzestrzenianie się mięsaka macicy ogranicza się do warstwy mięśniowej i / lub śluzowej

 • Ia - inwazja guza wpływa na myometrium lub endometrium
 • Ib - inwazja guza wpływa na myometrium i endometrium

II - lokalizacja mięsaka ogranicza się do ciała i szyjki macicy i nie wykracza poza nie

 • IIa - istnieje bliższa lub dalsza infiltracja parametru bez przejścia do ścian miednicy małej
 • IIb - guz przechodzi do szyjki macicy

III - Lokalizacja mięsaka poza macicą, ale w granicach małej miednicy.

 • IIIa - występuje jednostronna lub dwustronna infiltracja parametru z przejściem do ścian miednicy małej
 • IIIb - przerzuty nowotworów obserwuje się w regionalnych węzłach chłonnych, pochwie, przydatkach, kiełkowaniu dużych żył
 • IIIc - określana kiełkowania surowiczy macicy konglomeraty edukacja przykryć sąsiednich struktur bez porażki

IV - kiełkowanie mięsaka macicy w sąsiednie narządy i sięganie poza miednicę

 • IVa - guz rośnie do pęcherza, odbytnicy
 • IVb - guz powoduje przerzuty do odległych narządów

Objawy mięsaka macicy

We wczesnych stadiach mięsaka macicy jest "głupim" guzem, dającym skąpe objawy. Wraz z rozwojem mięsaka macicy we włóknistych węzłach objawy mogą nie różnić się od kliniki mięśniaków macicy (podbrzusza, podśluzówkowa, śródmiąższowa).

Ponieważ postęp mięsaka macicy, w zależności od położenia, kierunku i szybkości wzrostu obserwuje się nieregularne miesiączki (krwotok miesiączkowy, krwotok maciczny), ból miednicy, obfite łzawienie białka, które stają się zapach zgnilizny wskutek infekcji rozszerzenia. Objawy są najsilniejsze w mięsakach podskórnych węzłów chłonnych i endometrium.

Pod koniec manifestacji mięsaka macicy należą: niedokrwistość, wyniszczenie, zmęczenie, zatrucie, wodobrzusze. Wraz z przerzutami mięsaka w płucach rozwija się zapalenie opłucnej; w wątrobie - żółtaczka; w kręgosłupie - ból w tym lub innym oddziale, a także inne objawy charakterystyczne dla dotkniętego narządu.

Rozpoznanie mięsaka macicy

Podczas rozpoznania mięsaka macicę należy odróżnić od łagodnych mięśniaków. O mięsaku macicy należy myśleć o szybkim wzroście węzłów włóknistych; acykliczne krwawienie; ciężka niedokrwistość, nie odpowiadająca stopniowi krwotoku; wzrost ESR; nawrót objawów po usunięciu podśluzów lub polipów; wykrycie węzłów guza w kikutie po amplifikacji pochwy macicy.

Gdy badanie pochwy przypomina sinicą barwiących karku, ich pęcznienie, przerost czasami - węzeł mięsakowy wykrywania in statu nascendi. Przy dochodzeniu ginekologicznych (dwuręcznego, odbytniczo) umieszczony lokalizacji mięsaki macicy, ilości i składu węzły, ich przesuwności w obecności nacieków, wzrost przydatków stan węzłów chłonnych przyścienne.

Zgodnie z diagnozą ultrasonograficzną ujawnia się węzłowa przemiana macicy, jej heterogenna echogeniczność, nekrotyczne węzły, obecność patologicznego przepływu krwi. Podczas wykonywania biopsji aspiracyjnej z cytologicznym badaniem wymazów, w niektórych przypadkach można wykryć obecność atypowych komórek polimorficznych. Dokładniejsze informacje uzyskuje się za pomocą RDW, po czym następuje badanie histologiczne skrobania endometrium. Diagnostycznie, mięsak macicy, histeroskopia informacyjna, histerocervicography, laparoskopia, limfografia, angiografia.

Wszyscy pacjenci z mięsaka macicy wytworzonego badanie dróg oddechowych (wydalniczy urografii, cystochromoscopy, renografiya), jelita grubego (sigmoidoskopii, baru wlewu), płuc (rentgenowskie klatki), wątroby (USA). Sarkoma macicy podczas diagnozy różni się od mięśniaków macicy, guzów jajnika, polipów endometrialnych, pierwotnych guzów sąsiedniej lokalizacji.

Leczenie mięsaka macicy

Najbardziej skuteczny w mięsak macicy jest leczenie skojarzone. Radykalna interwencja w mięsaka macicy to pangysterektomia; W ciężkich przypadkach - przedłużony histerektomii - usunięcie macicy, usuwaniu najądrza (Adnexektomia), okolicznych węzłów chłonnych, parametrów nasączania i wycięcie sąsiadujących narządów.

Etap chirurgiczny jest uzupełniony radioterapią, mającą na celu dewitalizację komórek nowotworowych. Chemioterapia (doksorubicyna, fluorouracyl, cyklofosfamid, winkrystyna, daktynomycyna), ze względu na brak skuteczności jako metoda paliatywnej nieoperacyjnych procesów i nawrotowych mięsaki macicy.

Rokowanie i zapobieganie mięsakowi macicy

Przewidywanie długoterminowych wyników z mięsakiem macicy jest rozczarowujące. Średnio pięcioletni wskaźnik przeżycia pacjentów z mięsakiem macicy wynosi około 40%: w I-47%, w II. - 44%, na III ul. - 40%, w IV wieku. - 10%. Relatywnie korzystny prąd charakteryzuje się mięsakami macicy rozwijającymi się z węzłów włóknistych (pod warunkiem braku przerzutów), gorsze rokowanie odnotowano w przypadku mięsaków endometrium.

Zapobieganie mięsak macicy jest wczesne wykrywanie i korygowanie zaburzeń neuroendokrynnych, leczenie błony śluzowej macicy, mięśniaki macicy, endometrioza, polipy endometrium. Środki zapobiegawcze obejmują wybór antykoncepcji, zapobieganie aborcji.

O Nas

Okrężnica nadal jest ślepa i odnosi się do głównego półtora metrowego oddziału jelita grubego. Za nią zaczyna się odbyt. Okrężnica nie trawi pokarmu, ale absorbuje elektrolity i wodę, więc płynna substancja spożywcza (pokarmowa), dostająca się z jelita cienkiego przez ślepotę, staje się bardziej twardymi masami.