Mięsaki macicy są leczone w etapach 1, 2, 3. Objawy, oznaki, przerzuty, rokowanie.

Mięsak macicy - nowotwór złośliwy ciała lub szyjki macicy, pochodzący z niezróżnicowanych elementów tkanki łącznej mięśniówki macicy lub zrębu endometrium. mięsaka macicy przejawia cykliczne i acykliczne krwawienia, ból brzucha, trwały zgniłego zapach leucorrhea, ogólne złe samopoczucie. Mięsak macicy rozpoznaje się przez dwuręcznego egzaminu, histeroskopii, ultradźwięki, łyżeczkowanie diagnostycznych, cytologii i histologii próbek biopsji, laparoskopia. W przypadku mięsaka macicy wykonuje się rozszerzoną panhistektomię połączoną z radioterapią i chemioterapią.

Mięsak macicy

W strukturze nowotworów złośliwych macicy mięsaka wynosi od 3 do 5-7% przypadków. Mięsak macicy często łączy się z mięsakiem pochwy, a także może rozwinąć się w węźle istniejącego mięśniaka macicy. mięsak macicy występuje we wszystkich grupach wiekowych kobiet (często w przed- i pomenopauzalnym), ale nie ma nawet dziewczęta, jako konsekwencja disembriogeneza. Dzięki zlokalizowaniu mięsak ciała macicy jest diagnozowany 10 razy częściej niż jego kręgosłup szyjny. W swoim przebiegu mięsak macicy jest wyjątkowo złośliwy.

Przyczyny mięsaka macicy

Pytania o epiopatogenezę mięsaka macicy są słabo poznane. Zakłada się, że decydującą rolę w rozwoju nowotworów mięsakowy odgrywają czynniki polietiologichesky, w t. H. Disembrioplazii i nawracających urazów, które prowadzą do proliferacji regeneracji tkanek.

Mięsak macicy zwykle poprzedzają niektóre stany patologiczne. Najczęstszym (51-57%) występuje guz dysplazji ogniskowy guzkowy formacji - mięśniaków macicy. Wśród czynników ryzyka przydziela również zaburzenia ginekologiczne embriogenezy, urazy, uszkodzenia płodu do macicy podczas aborcji chirurgicznej i dylatacji i łyżeczkowanie macicy patologii, ze zmianami rozrostowych (endometrioza, polipy endometrium) i inne.

Istotne w etiopatogenezą mięsaki macicy usunięto przewlekłe zatrucie (w tym od nikotyny, alkoholu, leków), zagrożenia zawodowe, Ill miednicy radioterapii raka szyjki środowiska. Nie jest wykluczone, że do rozwoju mięsaka macicy i pomaga brak owulacji hyperestrogenia i neuroendokrynnych chorób powstałych w okresie menopauzy.

Charakterystyka mięsaka macicy

Dysplazja mięsak nowotworowych zazwyczaj występuje w mięśni gładkich macicy (gładkokomórkowego) śródmiąższowej tkance łącznej (zrębu endometrium sarcoma) i innych struktur morfologicznych. Mięsaki mięsniaka są zwykle okrągłe, słabo ograniczone do otaczających tkanek. Na przekroju mięsakowy węzły białawy, różowo-szary kolor miękkiego kruszenie konsystencję, czasami - widok z gotowanego mięsa lub tkanki rdzenia. Przy krwotoku i martwicy mięsaka tkanki nowotworu macicy będzie zróżnicowana zabarwienie. Mięsak macicy często prezentuje Limited (węzełkowe, polypous) przyrosty, co najmniej - mają charakter rozproszony.

Ponieważ wzrost mięsaka macicy infiltruje myometrium i może osiągnąć nawet Perymetria i ścian sąsiadujących narządów (pęcherza, jelita grubego). W wyniku inwazji tkanki okołostawowej może rozwinąć się klinika cechytu. Mięsaka macicy jest nachylona do szybkiego wzrostu i wczesnego degradacji (rozkładu) towarzyszy powstawanie torbieli ubytków. W macicy przerzutów mięsaka (Krwiopochodne, lymphogenous) projekcje Komórki nowotworowe często określane płuc (17%), wątrobie (9%), węzłów pozaotrzewnowych chłonnych (8%), jajników (7%), i kości kręgosłupa (5%).

Klasyfikacja mięsaka macicy

W podstawowej postaci morfologicznych mięsaki macicy gładkokomórkowy, mięsak zrębu endometrium, mieszane nowotwory mezodermy, carcinosarcomas i inne mięsaki, pochodzących z myometrium znaleźć w 47,2% przypadków fibromatous węzłów. - 25,3% macicy - 27,5 %.

Za pomocą kompozycji komórkowej wyizolowano fibroblastyczne, wrzecionowate, komórkowe polimorficzne, komórki okrągłe, komórki mięśniowe, komórki olbrzymie, mięsaki macicy typu małego.

Oceniając częstość występowania mięsaka, macicę dzieli się na etapy IV:

Ja - rozprzestrzenianie się mięsaka macicy ogranicza się do warstwy mięśniowej i / lub śluzowej

 • Ia - inwazja guza wpływa na myometrium lub endometrium
 • Ib - inwazja guza wpływa na myometrium i endometrium

II - lokalizacja mięsaka ogranicza się do ciała i szyjki macicy i nie wykracza poza nie

 • IIa - istnieje bliższa lub dalsza infiltracja parametru bez przejścia do ścian miednicy małej
 • IIb - guz przechodzi do szyjki macicy

III - Lokalizacja mięsaka poza macicą, ale w granicach małej miednicy.

 • IIIa - występuje jednostronna lub dwustronna infiltracja parametru z przejściem do ścian miednicy małej
 • IIIb - przerzuty nowotworów obserwuje się w regionalnych węzłach chłonnych, pochwie, przydatkach, kiełkowaniu dużych żył
 • IIIc - określana kiełkowania surowiczy macicy konglomeraty edukacja przykryć sąsiednich struktur bez porażki

IV - kiełkowanie mięsaka macicy w sąsiednie narządy i sięganie poza miednicę

 • IVa - guz rośnie do pęcherza, odbytnicy
 • IVb - guz powoduje przerzuty do odległych narządów

Objawy mięsaka macicy

We wczesnych stadiach mięsaka macicy jest "głupim" guzem, dającym skąpe objawy. Wraz z rozwojem mięsaka macicy we włóknistych węzłach objawy mogą nie różnić się od kliniki mięśniaków macicy (podbrzusza, podśluzówkowa, śródmiąższowa).

Ponieważ postęp mięsaka macicy, w zależności od położenia, kierunku i szybkości wzrostu obserwuje się nieregularne miesiączki (krwotok miesiączkowy, krwotok maciczny), ból miednicy, obfite łzawienie białka, które stają się zapach zgnilizny wskutek infekcji rozszerzenia. Objawy są najsilniejsze w mięsakach podskórnych węzłów chłonnych i endometrium.

Pod koniec manifestacji mięsaka macicy należą: niedokrwistość, wyniszczenie, zmęczenie, zatrucie, wodobrzusze. Wraz z przerzutami mięsaka w płucach rozwija się zapalenie opłucnej; w wątrobie - żółtaczka; w kręgosłupie - ból w tym lub innym oddziale, a także inne objawy charakterystyczne dla dotkniętego narządu.

Rozpoznanie mięsaka macicy

Podczas rozpoznania mięsaka macicę należy odróżnić od łagodnych mięśniaków. O mięsaku macicy należy myśleć o szybkim wzroście węzłów włóknistych; acykliczne krwawienie; ciężka niedokrwistość, nie odpowiadająca stopniowi krwotoku; wzrost ESR; nawrót objawów po usunięciu podśluzów lub polipów; wykrycie węzłów guza w kikutie po amplifikacji pochwy macicy.

Gdy badanie pochwy przypomina sinicą barwiących karku, ich pęcznienie, przerost czasami - węzeł mięsakowy wykrywania in statu nascendi. Przy dochodzeniu ginekologicznych (dwuręcznego, odbytniczo) umieszczony lokalizacji mięsaki macicy, ilości i składu węzły, ich przesuwności w obecności nacieków, wzrost przydatków stan węzłów chłonnych przyścienne.

Zgodnie z diagnozą ultrasonograficzną ujawnia się węzłowa przemiana macicy, jej heterogenna echogeniczność, nekrotyczne węzły, obecność patologicznego przepływu krwi. Podczas wykonywania biopsji aspiracyjnej z cytologicznym badaniem wymazów, w niektórych przypadkach można wykryć obecność atypowych komórek polimorficznych. Dokładniejsze informacje uzyskuje się za pomocą RDW, po czym następuje badanie histologiczne skrobania endometrium. Diagnostycznie, mięsak macicy, histeroskopia informacyjna, histerocervicography, laparoskopia, limfografia, angiografia.

Wszyscy pacjenci z mięsaka macicy wytworzonego badanie dróg oddechowych (wydalniczy urografii, cystochromoscopy, renografiya), jelita grubego (sigmoidoskopii, baru wlewu), płuc (rentgenowskie klatki), wątroby (USA). Sarkoma macicy podczas diagnozy różni się od mięśniaków macicy, guzów jajnika, polipów endometrialnych, pierwotnych guzów sąsiedniej lokalizacji.

Leczenie mięsaka macicy

Najbardziej skuteczny w mięsak macicy jest leczenie skojarzone. Radykalna interwencja w mięsaka macicy to pangysterektomia; W ciężkich przypadkach - przedłużony histerektomii - usunięcie macicy, usuwaniu najądrza (Adnexektomia), okolicznych węzłów chłonnych, parametrów nasączania i wycięcie sąsiadujących narządów.

Etap chirurgiczny jest uzupełniony radioterapią, mającą na celu dewitalizację komórek nowotworowych. Chemioterapia (doksorubicyna, fluorouracyl, cyklofosfamid, winkrystyna, daktynomycyna), ze względu na brak skuteczności jako metoda paliatywnej nieoperacyjnych procesów i nawrotowych mięsaki macicy.

Rokowanie i zapobieganie mięsakowi macicy

Przewidywanie długoterminowych wyników z mięsakiem macicy jest rozczarowujące. Średnio pięcioletni wskaźnik przeżycia pacjentów z mięsakiem macicy wynosi około 40%: w I-47%, w II. - 44%, na III ul. - 40%, w IV wieku. - 10%. Relatywnie korzystny prąd charakteryzuje się mięsakami macicy rozwijającymi się z węzłów włóknistych (pod warunkiem braku przerzutów), gorsze rokowanie odnotowano w przypadku mięsaków endometrium.

Zapobieganie mięsak macicy jest wczesne wykrywanie i korygowanie zaburzeń neuroendokrynnych, leczenie błony śluzowej macicy, mięśniaki macicy, endometrioza, polipy endometrium. Środki zapobiegawcze obejmują wybór antykoncepcji, zapobieganie aborcji.

Mięsak szyjki macicy i ciało macicy: rokowanie, objawy, nawroty i sposoby leczenia

Procesy nowotworowe w okolicy żeńskich narządów płciowych niestety nie są rzadkie. Nieprawidłowy styl życia i dieta zawierająca różne konserwanty, pestycydy i dodatki znacznie zwiększają ryzyko zachorowania na raka.

A jeśli zresztą kobieta często biegnie do aborcji lub po prostu unika ciąży, jej układ rozrodczy automatycznie wpada w grupę ryzyka rozwoju raka macicy.

Złośliwa onkologia ciała macicy ma kilka odmian. Jedną z form onkologii takiej lokalizacji jest mięsak macicy.

Pojęcie i statystyki przypadków

Mięsak macicy jest uważany za dość rzadki nowotwór macicy, jednak charakteryzuje go specjalna przebiegłość. Ta złośliwa edukacja macicy występuje coraz częściej, charakteryzuje się intensywnym rozwojem i z reguły kończy się śmiercią pacjentów.

Niestety nawet wczesne wykrycie złośliwej onkologii o podobnym charakterze nie daje praktycznie żadnej szansy na pozytywne wyniki terapii.

We wczesnych stadiach rozwoju nie można wykryć mięsaka, ale jeśli guz jest nadal diagnozowany, odpowiednia terapia skojarzona może wydłużyć życie pacjenta.

Objawy i oznaki

We wczesnych stadiach powstawania mięsaka, ciało i szyjka macicy to potajemnie rozwijający się nowotwór, który ma niewiele symptomatycznych objawów.

Onkolodzy zwany mięsak macicy „Silent” guzy, ponieważ często zdarza się, że nawet w końcowych stadiach rozwoju tej onkologii nie objawiać.

Powstaje w węzłach chomiczych, co często prowadzi do błędnej diagnozy łagodnego mięśniaka macicy.

Kiedy choroba osiąga apogeum, kobieta rozwija takie objawy, jak:

 • Krwawe upławy;
 • Przerwy i nieregularne miesiączki;
 • Krwawienie z macicy;
 • Wygląd białawy;
 • Ropne wydzielanie;
 • Tkliwość paroksymetryczna w obszarze niskiego pływu;
 • Zażółcenie skóry na twarzy;
 • Długie okresy braku apetytu;
 • Oznaki silnego osłabienia organizmu, ciągłe zmęczenie i wyczerpanie;
 • Strukturalne zmiany w składzie chemicznym krwi;
 • Anemia i tym podobne

Intensywne progresji Kaposi może pojawić tępy ból w macicy, emmeniopathy i wygląd określonego nieprzyjemnym zapachu upławy.

W końcowej fazie mięsaka macicy u pacjentów obserwuje się wyraźne oznaki zatrucia, ciecz może gromadzić się zaotrzewnowy niedokrwistość powstaje i znika zainteresowania żywności, kobieta zaczyna tracić wagę szybko, jego korpus jest wyczerpana.

Przyczyny rozwoju

Mięsak macicy to niedostatecznie zbadana patologia, szczególnie jej sfera etiologiczna.

Eksperci sugerują, że rozwój takiej onkoprotsessa grupy czynników etiologicznych dotyka takich jak nawracające urazami, disembrioplazii i innych procesów powodujących proliferację regeneracji tkanek.

Taki proces onkologiczny może być poprzedzony patologiami takimi jak:

 1. Urazy porodowe;
 2. Włókniaki;
 3. Naruszenie embriogenezy;
 4. Tworzenie się polipów na endometrium;
 5. Aborcja chirurgiczna;
 6. Endometrioza;
 7. Zaburzenia hormonalne;
 8. Opryszczka narządów płciowych;
 9. Wewnątrzszpitalne łyżeczkowanie itp.

Rolę w rozwoju mięsaka macicy podano niekorzystne warunki pracy i ochrony środowiska, takie jak przewlekłe zatrucie alkoholem, tytoniu lub narkotyków, radioterapią w leczeniu innych onkologii (np raka szyjki macicy) i tak dalej.

Ponadto, specjaliści nie wykluczają, że stymulujące rozwój mięsaka macicy jest patologicznie wytwarzające hormony estrogenowe (hyperestrogenia), zaburzenia pochodzenia hormonalnego, typowym dla menopauzy, a także brak jajeczkowania.

Zgodnie z lokalizacją procesu nowotworowego wyizolowano mięsaka szyjki macicy lub ciała macicy.

Zgodnie ze strukturą komórkową mięsak macicy dzieli się na:

 • Małe komórki;
 • Ogromna komórka;
 • Muskularny;
 • Okrągłe;
 • Komórka polimorficzna;
 • Komora wrzeciona;
 • Fibroblastyczna forma próbki.

Według histologii mięsaki dzieli się na:

 1. Mięsak gładkokomórkowy;
 2. Carcinosarcanomas;
 3. Mieszane formy mezodermalne;
 4. Stromalne mięsaki endometrium itp.

Na ogół około 47,2% mięsaków tworzy się z mięśniówki macicy, około 27,5% z endometrium i 25,3% z włóknistych struktur guzowatych.

Mięśniak gładkokomórkowy macicy i rokowanie

Mięśniak gładkokomórkowy jest nowotworem złośliwym utworzonym ze struktur komórkowych tkanki mięśniowej. Podobne rodzaje mięsaków powstają z mięśni gładkich, które tworzą sieć ścian naczyń krwionośnych i struktur wewnętrznych mięśni.

Mięśniak gładkokomórkowy macicy odnosi się do wyjątkowo groźnych i wysoce złośliwych nowotworów ze skłonnością do wczesnych przerzutów, ciężkiego przebiegu i szybkiego postępu.

Jest taka patologia z obfitym krwawieniem z pochwy lub macicy, niewydolnością miesiączkową i znacznym pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia kobiet.

Na zdjęciu widać mięsaka gładkokomórkowego macicy

Taka formacja guza wymaga wczesnej diagnostyki i leczenia w nagłych wypadkach, w przeciwnym razie wynik leczenia będzie miał wyjątkowo niekorzystne prognozy.

Ogólnie, korzystne cechy rokownicze mięsaka gładkokomórkowego macicy występują jedynie po wczesnym rozpoznaniu i prawidłowym leczeniu w odpowiednim czasie.

Endometrium mięsak zrębu

Podobna odmiana mięsaka macicy występuje u kobiet w wieku 45-50 lat, z jedną trzecią przypadków występujących w okresie pomenopauzalnym.

Stromalne mięsaki macicy powstają z komórek tego samego typu, podobnych do komórkowych struktur zrębu endometrium. Taki mięsak może mieć niski lub wysoki poziom złośliwości lub jest tworzony jako zrębek endometrialny.

Prognozy dotyczące leczenia grupy mięsaków w ciele macicy są zdeterminowane przez naturę powstawania i zależą od stopnia złośliwości.

Carcinosarcoma

Taki nowotwór należy do najrzadszych złośliwych nienabłonkowych formacji. Carcinosarcoma to nowotwór zawierający dwa składniki: mezenchymalny i nabłonkowy.

Składnik mezenchymalny może być reprezentowany przez dwa rodzaje tkanek:

 1. Zgodnie z normami fizjologicznymi, nieobecnymi w macicy przez tkanki, na przykład, włókna kostne, chrząstkowe lub prążkowane. Rozpoznano heterologiczny typ mięsaka macicy;
 2. Podobny do normalnego zrębu endometrium, co ma miejsce w przypadku homologicznych mięsakakomięsaka.

Składnik nabłonkowy to najczęściej gruczolakorak - złośliwa tkanka nowotworowa pochodzenia nabłonkowo-żelazistego. Makroskopowo carcinosarcoma wyglądają jak duże polipowate ciemnoczerwone węzły wyściełające jamę macicy i wyrastające w mięśniach macicy.

Najczęściej raka kanakoczaszkowatego powstają w okresie pomenopauzalnym, więc średni wiek pacjentów z podobną diagnozą wynosi około 60-62 lat.

Często podobny mięsak łączy się z chorobą nadciśnieniową, cukrzycą lub otyłością. Około 10-37% pacjentów na długo przed rozwojem carcinosarcoma przeszło kursy radioterapii w zakresie narządów niskiego pływów.

Mięsieńca mięsaka często wiąże się z węzłami chłonnymi, przydatkami, tkankami wątrobowymi lub płucnymi, rozprzestrzeniającymi się przez otrzewną. W przypadku tego typu raka, typowo agresywny rozwój z wczesnymi przerzutami do węzłów chłonnych i jamy brzusznej.

Etapy choroby

Mięsak macicy charakteryzuje się kursem etapowym:

 • W pierwszym stadium onkologii nowotwór ogranicza się do błony śluzowej i tkanki mięśniowej macicy;
 • W drugim etapie proces nowotworowy rozciąga się na szyjkę macicy, jednak rak nie wychodzi poza ciało macicy i kanał szyjki macicy;
 • W trzecim etapie choroby proces onkologiczny wykracza poza ciało macicy, jednak nie przekracza obwodu obszaru o niskiej dawce;
 • W czwartym etapie rakiem występuje w kiełkowaniu mięsaka tkanek sąsiednich organów, przy czym nowotwór przenika poza malotazovoy lokalizacji, np. E. Opracowanie odległe przerzuty.

Przerzuty

Przerzuty w mięsaku macicy występują poprzez przepływ limfy i przepływ krwi, lub guz rośnie w pobliskich narządach.

Mięsaki przeważnie przenikają do krwioobiegu i przepływu limfy, a następnie przenoszone są przez całe ciało, docierając do kości i układu oddechowego, tkanki wątroby i zewnętrznych narządów płciowych. Ponadto przerzuty mogą również przenosić się do otrzewnej w połączeniu z wodobrzuszem.

Kiedy rozpoczynają się przerzuty, istnieje realne zagrożenie szybkiego wystąpienia śmierci pacjenta. Co więcej, przerzuty mogą rozprzestrzeniać się tak chaotycznie, że praktycznie niemożliwe jest przewidzenie sekwencji i szybkości przerzutów.

Diagnostyka

Na wczesnych etapach, jak już wspomniano, jest prawie niemożliwe zidentyfikowanie mięsaka macicy, ponieważ nie ma znaczącej symptomatologii.

Rozpoznanie rozpoczyna się od badania ginekologicznego za pomocą testu palpacyjno-pochwowego. Po wyznaczeniu laboratoryjnych i sprzętowych procedur diagnostycznych:

 • Biochemia, ogólne analizy i badania krwi pod kątem obecności specyficznych związków białkowych;
 • Cytologia rozmazu;
 • Diagnostyka ultrasonograficzna;
 • Tomografia komputerowa;
 • Badanie cystoskopowe;
 • MRI;
 • Urografia wydalnicza;
 • Łyżeczkowanie diagnostyczne;
 • Badanie histeroskopowe;
 • Biopsja guza, następnie wysłanie do analizy histologicznej.

Czy ten nowotwór jest leczony?

Najskuteczniejszym sposobem leczenia mięsaka jest usunięcie macicy w połączeniu z chemioterapią i radioterapią.

Operacja może obejmować usunięcie macicy wraz z jajnikami (wytępienie) lub usunięcie węzłów chłonnych o znaczeniu regionalnym. Czasami istnieje potrzeba usunięcia nacieków parametrycznych, co implikuje maksymalną objętość operacji.

Ogólnie rzecz biorąc, podejście do leczenia określa się zgodnie z typem guza, jednak operację uważa się za standard leczenia.

Film o rozpoznaniu i cechach chirurgicznego leczenia mięsaka macicy:

Jeśli interwencji operacyjnej nie można wykonać zgodnie ze wskazaniami, wówczas stosuje się kombinację metod chemioterapeutycznych, radioterapeutycznych i medycznych.

Niestety często zdarza się, że efekty chemioterapeutyczne i radiacyjne nie uzasadniają oczekiwań, a następnie rokowanie mięsaka macicy jest negatywne.

Ilu żyje z taką chorobą?

Przewidywana długość życia mięsaka macicy jest niejednoznaczna. Tak więc, formacje, które powstały z włóknistych guzów węzłowych (pod warunkiem, że nie ma rozpowszechnionych przerzutów), różnią się bardziej pozytywnym charakterem przepływu.

Natomiast mięsak endometrialny charakteryzuje się bardzo agresywnym charakterem przebiegu.

Na ogół wskaźnik przeżywalności dla mięsaka macicy wynosi:

 1. Na pierwszym etapie onkologii - 47%;
 2. Na drugim - około 44%;
 3. Na trzecim - 40%;
 4. Na czwartym - 10%.

Nawrót

Mięsak macicy często charakteryzuje się nawrotem onkoform. A eksperci twierdzą, że połowa pacjentów po terapii ma odnowę procesu nowotworowego.

Ze względu na wczesne i szybkie przerzuty, wskaźnik przeżycia pacjentów jest uważany za stosunkowo niski w porównaniu z innymi postaciami raka macicy.

Zapobieganie

Działania profilaktyczne opierają się na regularnych badaniach fizycznych ginekologicznych. Podczas wykrywania łagodnych nowotworów konieczne jest poddanie się niezbędnemu leczeniu.

Ponadto należy dokładnie traktować wszystkie "kobiece" choroby, w szczególności problemy z hormonalnym podłożem. Nie zaleca się zaniedbania głównego celu kobiety - posiadania dzieci, a najlepiej dwóch lub trzech. Jeśli dzieci nie są dostarczane, należy stosować antykoncepcję w celu uniknięcia niechcianej ciąży, a następnie aborcji.

Regularność i przydatność życia seksualnego to także zapobieganie mięsakowi macicy i innym onkogenom.

W sprawie roli radioterapii w leczeniu mięsaka macicy, następujący film powie:

Mięsak macicy

Mięsak macicy jest dość rzadkim, bardzo złośliwym guzem szyjki macicy lub macicy, zgodnie ze specyfiką leczenia, przepływu i przerzutów bardzo różniących się od ciała macicy. Mięsak macicy może wpływać na macicę i jej szyję, jajniki, jajowody i pochwę. Ten proces nowotworowy występuje prawie w każdym wieku, ale częściej u kobiet po czterdziestu latach. Mięsak macicy charakteryzuje się szybkim rozwojem i krwiopochodnymi przerzutami w ścianach pochwy, kości, wątroby i płuc. Choroba ta charakteryzuje się inwazyjnym wzrostem z szybką penetracją do pobliskich tkanek i narządów. Lokalizacja częściej (10 razy) wpływa na ciało macicy, niż na szyję.

rodzaje mięsak macicy: rakomięsak i gładkokomórkowego (80% tej lokalizacji), mięsak Kaposiego zrębu macicy (około 15%) i mięsak Kaposiego czysty (nie więcej niż 5%)

Mięsak macicy - przyczyny

Jednoznaczne odpowiedzi na pytanie o dokładną przyczynę rozwoju mięsaka macicy nie zostały jeszcze podane, ale zidentyfikowano pewne czynniki ryzyka, które mogłyby sprowokować rozwój tej onkologii. Zakłada się, że w rozwoju nowotworu złośliwego jedną z decydujących ról odgrywają czynniki wieloczynnikowe, w tym powodujące proliferację regenerujących się tkanek, nawracające traumy i schorzenia zęba.

Zazwyczaj mięsak macicy poprzedzać takie stany patologiczne, jak mięśniaki, urazów porodowych, zaburzenia embriogenezy uszkodzenia po wygaśnięciu chirurgicznego ciąży, polipy endometrium, endometriozę i tak dalej.

Duże znaczenie przywiązuje się do zagrożenia zawodowe, narażenie małego zbiornika w diagnostyce raka szyjki macicy, niekorzystnej sytuacji ekologicznej w miejscu zamieszkania, przewlekłe zatrucie (narkotyków, alkoholu, nikotyny etc.). Nie jest również wykluczone, że rozwój tego nowotworu jest znacznie promuje hyperestrogenia i brak owulacji występuje podczas zaburzenia endokrynologiczne menopauzy

Mięsak macicy - objawy

W przypadku postępującego mięsaka macicy nie każda kobieta rzuca się do lekarza, ponieważ typowe objawy raka są w większości przypadków całkowicie nieobecne. Czasami kobieta myśli, że zaobserwowane objawy są związane z jakimś innym stanem i wszystko przejdzie obok siebie. Mięsak macicy z powodu złych objawów odnosi się do tak zwanych "cichych guzów". Nawet na ostatnich etapach kursu nie można go w żaden sposób zamanifestować. Lęk często jest bity już wtedy, gdy występuje krwawienie, silny ból w miednicy małej, zaburzenia cyklu i ropienie. Niestety w takich przypadkach szanse na normalny wynik przyszłego leczenia są minimalne, ponieważ proces nowotworowy przeszedł już III etap, co minimalizuje pozytywny wynik.

Główne objawy mięsaka macicy: szybki wzrost guza, chropowatość, czułości w badaniu palpacyjnym i nieregularnej strukturze, acykliczny krwawienia z macicy, niedokrwistość zwiększa zakażenie podczas łączenia parownika. ciało, objawy ściskania odbytnicy i pęcherza moczowego, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie, zespół późnego bólu, ograniczona ruchliwość guza

Etapy mięsaka macicy

• Stadium I. Na tym etapie mięsak macicy ogranicza się do warstwy śluzowej i / lub mięśniowej. Na etapie la dochodzi do uszkodzenia miometrium lub endometrium. W stadium IB wpływają na myometrium i endometrium

• Etap II. Mięsak jest ograniczony przez szyję i ciało macicy, poza guzem nie idzie. W stadium IIa obserwuje się dystalną lub proksymalną infiltrację parametru nie obserwowanego na ściankach miednicy małej. W stadium IIva nowotwór przechodzi na szyjkę macicy

• Etap III. Mięsaki wykracza poza macicę, ale pozostaje w miednicy. Na etapie IIIa obserwuje się obustronny naciek tego parametru na ściankach miednicy małej. W stadium IIIc duże żyły kiełkują, przerzutują do przydatków, pochwy i regionalnych węzłów chłonnych. Etap IIIc charakteryzuje się tworzeniem się konglomeratów z pobliskimi strukturami i kiełkowaniem surowiczej pokrywy macicy

• Etap IV. Mięsak macicy wyrasta na sąsiadujące organy i wychodzi poza miednicę. W stadium IVa guz wyrasta z odbytnicy i pęcherza. W stadium IVb obserwuje się odległe przerzuty

Mięsak macicy - rozpoznanie

Rozpoznanie mięsaka macicy jest dość trudne. Podejrzewa się obecność guzów może być zgodnie z następującymi cechami: acykliczny krwawienia, szybkie włókniste wzrostu lub nowotworów macicy, zwiększoną szybkość opadania krwinek czerwonych, anemię bez utraty krwi znacznego pogorszenia stanu ogólnego po supravaginal macicy w kulcie wystąpi nawrót nowotworu po usunięciu podśluzówkowe węzłów i grubego.

W badaniu pochwy szczególnym uwzględnieniem dodatkowej sinicą kolorów szyjki macicy, jej przerost i obrzęk, a czasem rodząca węzłów mięsakowy. Dzięki odbytniczo dwuręcznego egzaminu miednicy lub zestawu miejsce mięsaka macicy lokalizacyjnych konsystencji, wartości i przesuwności węzłów, obecność nacieków z parametrów i stanu wystających. Ultradźwięki - diagnoza wykazuje obecność nieprawidłowy przepływ krwi, martwiczych węzłami jednostki macicy i jego ewentualnego przekształcenia niejednorodnej echogeniczności. Cienkoigłowej cytologia z dalszym biopsji pomaga ustalić możliwą obecność atypowe komórki polimorficznych. Wszyscy pacjenci z mięsaka lokalizacji przedstawionego utrzymywaniem tych badań: rentgenowskiego klatki piersiowej, ultradźwięków wątroby, baru lewatywy, sigmoidoskopii, renografiya, cystochromoscopy, urografii wydzielniczych.

Podczas rozpoznawania mięsaka macicę należy różnicować z takimi chorobami, jak: guzy pierwotne o sąsiednim umiejscowieniu, polipy endometrialne, guzy jajnika, włókniaki macicy.

W badaniu wizualnym szyjki macicy mięsak ma postać nowotworu, dlatego diagnozę udoskonala się dopiero po badaniu histologicznym. Czas trwania choroby, od czasu odkrycia pierwszych objawów mięsaka, wynosi około dwóch lat. U większości pacjentów umiera mięsakowy płuc (przerzuty w płucach trafienia) lub od wewnątrz obfitym krwawieniem z macicy, zapalenie otrzewnej, odmiedniczkowe zapalenie nerek i mocznicy; rzadko wystarczająco od niewydolności wątroby

Mięsak macicy - leczenie

Zwykle leczenie mięsaka macicy jest chirurgiczne, czasami łączone (dodaje się radioterapię i chemioterapię). Najbardziej skuteczną interwencję radykalną uważa się za całkowite usunięcie macicy, przydatków, regionalnych węzłów chłonnych, dotkniętych naczyń krwionośnych, a na zaawansowanym etapie można usunąć sąsiadujące narządy i widoczne przerzuty.

Zgodnie ze wskazaniami leczenie chirurgiczne można uzupełnić radioterapią. Chemioterapia, ze względu na jej niewystarczającą skuteczność w leczeniu tej choroby, jest stosowana w przypadku nawrotów mięsaka macicy i nieoperacyjnych guzów.

Rokowanie w przypadku mięsaka macicy wystarczająco rozczarowujące. Pięcioletnia przeżywalność w pierwszym etapie wynosi nie więcej niż 45%, w II etapie - 40%, w III etapie - mniej niż 40%, a na etapie IV mniej niż 10%.

Cechy przebiegu mięsaka macicy, metody diagnostyczne i zasady terapii

Mięsak macicy jest jednym z najgroźniejszych nowotworów układu rozrodczego kobiet. Na szczęście jest to dość rzadkie. Nowotwór ten stanowi mniej niż 1% wszystkich chorób onkoginekologicznych i około 3-5% wszystkich możliwych nowotworów macicy.

Średni wiek pacjentów z nowo zdiagnozowaną patologią wynosi 42-55 lat, ale wcześniejszy rozwój choroby nie jest wykluczony. W tym przypadku guz niektórych typów histologicznych pojawia się głównie w okresie pomenopauzalnym, podczas gdy inne warianty są możliwe u kobiet w wieku rozrodczym. Ponadto rozpoznano przypadki mięsaka macicy u dzieci w wieku dziecięcym.

Czym jest mięsak macicy?

Patologiczna edukacja to nowotwór podścieliska o wysokim stopniu złośliwości. Jego źródłem mogą być komórki mezenchymalne lub mezodermalne zlokalizowane w dowolnej warstwie macicy. Dlatego pierwotne miejsce guza można wykryć w endometrium i myometrium, podczas gdy komórki nabłonkowe i mięśniowe nie ulegają degeneracji. Ale czasami mięsaki powstają z tkanek, które nie są charakterystyczne dla macicy: chrząstki, tkanki tłuszczowej, kości i innych typów komórek.

Mięsak jest podatny na szybką inwazję z kiełkowaniem grubości ściany lub szyjki macicy, do wczesnych krwiaków i przerzutów limfogennych. Makroskopowo guz ten jest dość gęstym węzłem o białym kolorze, słabo oddzielonym od otaczających tkanek. Ogniska przerzutowe mają podobne właściwości.

Głębokość guza i jego lokalizacja nie mają dużego znaczenia klinicznego. Ważnymi cechami prognostycznymi są rozmiar nowotworu, tempo jego progresywnego wzrostu i aktywności mitotycznej, stopień inwazji w otaczające tkanki i narządy.

Etiologia

Niemal niemożliwe jest zidentyfikowanie przyczyny pojawienia się mięsaka macicy na obecnym etapie rozwoju medycyny.

Jako czynniki etiologiczne i predysponujące są:

 • zakażenie wirusem opryszczki narządów płciowych;
 • obecność w wywiadzie urazowych uszkodzeń tkanki macicy - w wyniku operacji, medycznych aborcji, diagnostycznego łyżeczkowania, bezskutecznie ustalonych spirali wewnątrzmacicznych, skomplikowanego porodu;
 • zaburzenia dyshormonalne, w tym związane z wiekiem zmiany neuroendokrynne w okresie menopauzy i po menopauzie;
 • obciążenie promieniowaniem, które jest możliwe przy radioterapii narządów miednicy, w życiu w strefach ekologicznie niekorzystnych, w robotnikach związanych z promieniowaniem (w przypadku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa lub awarii urządzeń);
 • obecność przewlekłych infekcyjno-zapalnych chorób ginekologicznych, przenoszonych endometriozą;
 • różne chroniczne zatrucia - podczas palenia, alkoholizacji, obecności zagrożeń zawodowych.

Mięsak macicy może pojawić się w niezmienionych tkankach. Jednak obserwuje się często złośliwość (złośliwość) wcześniej istniejących polipów endometrialnych i mięśniaków.

Patogeneza

Ostrość guza pierwotnego znajduje się w grubości tkanki - w endometrium lub myometrium. Jego pojawieniu się nie towarzyszą żadne objawy i na początku nie powoduje zmiany w wielkości macicy. Dlatego nawet badania profilaktyczne we wczesnych stadiach często nie pozwalają na wykrycie obecności mięsaka. Z tego powodu nazywa się go "cichym guzem".

Ale mięsakowy elementy podatne na szybkim wzroście inwazyjnym z wyjściem na zewnątrz macicy, która towarzyszy znaczny wzrost asymetrycznym macicy i oznak kompresji i nowotworowych zmian sąsiednich narządów. W takim przypadku mogą powstać całe konglomeraty guza, w tym zmienione ścianki macicy, pęcherza, pochwy, jelit, włókna parametryczne. Kiełkowania otrzewnej towarzyszy pojawienie się wodobrzusza.

Mięsak charakteryzuje się wczesnymi przerzutami, nawet przed pojawieniem się guza przez zewnętrzną błonę surowiczą macicy. Wtórne ogniska z przerzutami (skriningi) można wykryć w prawie wszystkich narządach. Szczególnie często dotykają jajniki, płuca, gąbczaste płaskie kości (kręgi, żebra, mostek), wątrobę, gruczoły sutkowe.

Węzły mięsaka są również podatne na centralny zanik. Ogniska nekrozy, które tworzą się w tym przypadku, są często napompowane i zakażone, co daje dodatkowe objawy z obrazem ostrego zapalenia septycznego i ciężkiego zatrucia.

Kacheksja nowotworowa pojawia się również wystarczająco wcześnie. Odnotowano go w przypadku guzów o dużych rozmiarach, uczucia sąsiednich narządów, licznych przerzutów i rozległych ognisk nekrotycznych.

Śmiertelny wynik mięsaka macicy spowodowany jest wzrastającą niewydolnością polio występującą na tle masywnych przerzutów, upośledzonej funkcji wątroby i nerek, postępującej niedokrwistości i zatrucia.

Klasyfikacja

Histomorfologicznie wyróżniamy kilka głównych typów mięsaka macicy, z których każdy może mieć różny stopień zróżnicowania:

 1. Mięśniak gładkokomórkowy. Tworzy się w mięśniowej warstwie macicy i jest najgroźniejszym wariantem choroby. Obejmuje to również mięsaki gładkokomórkowe utworzone w grubości węzła mięśniowego.
 2. Endometrium mięsak zrębu (mięsak endometrium w macicy).
 3. Mieszany homologiczny Mullerowski mięsak rakowy jest guzem zawierającym elementy pochodzenia zrębu i nabłonka. W tym przypadku pochodzi z tkanek charakterystycznych dla macicy.
 4. Heterologiczny mięsak mezodermalny, w którego powstawaniu bierze udział i komórki, które nie są charakterystyczne dla macicy.
 5. Inne typy nowotworów (niesklasyfikowane i rzadkie).

Według lokalizacji przydzielany jest mięsak ciała macicy i mięsaka szyjki macicy. Nowotwory mogą być również podbrzuszne, podśluzówkowe i śródmiąższowe i znajdują się w grubości węzła mięśniowego lub w niezmienionych tkankach. Ale wyjaśnienie położenia ognisk pierwotnych jest możliwe tylko w początkowych stadiach choroby.

Oddzielnie wyizolowany mięsak kikuta macicy, pozostawiony po poprzedniej operacji dla skomplikowanych mięśniaków, masywnej endometriozy lub innych chorób.

Klasyfikacja kliniczno-anatomiczna, biorąc pod uwagę częstość występowania guza, jest również stosowana w praktyce klinicznej. Według niej rozróżnia się następujące etapy mięsaka:

 • I etap. Guz jest ograniczony do jednej części macicy (ciała lub szyi).
 • Ia - węzeł sarkomatyczny nie wykracza poza jedną warstwę ściany macicy (myometrium lub endometrium).
 • Ib - Mięsak przechwytuje wszystkie warstwy ściany macicy, ale nie wykracza poza błonę śluzową.
 • II etap. Guz wpływa na ciało i szyjkę macicy.
 • III etap. Mięsak wykracza poza macicę, ale jego dystrybucja ogranicza się do małej miednicy.
 • IIIa - guz rośnie surowiczo, lub przerzuty występują w przydatkach macicy.
 • IIIb - Występują przerzuty w pochwie i / lub w węzłach chłonnych małej miednicy i / lub nacieki są wykrywane w błonie parametrycznej.
 • IV etap. Guz rozciąga się poza małą miednicę i / lub kiełkuje pobliskie narządy.
 • IVa - Wykryto kiełkowanie.
 • IVb - Wykrywane są odległe przerzuty limfatyczne / hematogenne.

Zastosowanie tej klasyfikacji umożliwia ocenę perspektyw pacjenta i opracowanie wstępnego schematu leczenia. Wszak przewaga guza jest kluczowym znakiem prognostycznym.

Objawy

Mięsak macicy może przez długi czas nie wywoływać żadnych objawów, chociaż guz stopniowo będzie się powiększał. Najczęściej jest to obserwowane z lokalizacją wewnętrzną i podszytową.

Ponadto, objawy pojawiające się u pacjenta są często "zamaskowane" pod manifestacją innych, niezbyt groźnych chorób. Są brane za objawy mięśniaków macicy, polipowatość, zapalenie przydatków, patologicznie występującą menopauzę. Jest to powód późnego leczenia kobiet do lekarza i przedwczesnego diagnozowania patologii, co znacznie pogarsza rokowanie.

Możliwe objawy mięsaka macicy:

 1. Uczucie ciężkości i dyskomfortu w podbrzuszu, ból okresowy. Początkowo nieprzyjemne uczucia mogą wiązać się ze stosunkiem seksualnym, zwiększonym wysiłkiem fizycznym, defekacją. W przyszłości przyjmą one praktycznie stały charakter.
 2. Pojawienie się acyklicznego krwawienia, zmiana charakteru menstruacji.
 3. Zwiększenie objętości jamy brzusznej, co wiąże się z postępującym wzrostem wielkości macicy i dodatkiem puchliny brzusznej na pewnym etapie choroby. Ale ten objaw nie jest dostępny u wszystkich pacjentów, często obszerne formacje macicy nie prowadzą do zmian zewnętrznych.
 4. Beli. Mogą być obfite, wodniste, ubogie w nieprzyjemny zapach lub ropiejące.
 5. Zwiększenie niedokrwistości, nawet jeśli pacjent nie ma krwawienia absolutorium.
 6. Gorączka i ciężkie zatrucie (z martwicą i infekcją węzłów sarkomatycznych).

Czwartemu etapowi mięsaka macicy towarzyszą pojawienie się objawów z dotkniętych narządów, wyniszczenia i ciężkiego zespołu bólowego.

Kiełkowanie mięsaka do pęcherza prowadzi do dysurii i krwiomoczu. Klęska odbytnicy wpływa na charakter stolca i jest przyczyną pojawienia się nieczystości świeżej krwi w kale. Przerzuty w kręgosłupie mogą prowadzić do zespołu bólowego i patologicznych złamań trzonów kręgowych. Objawowemu uszkodzeniu wątroby często towarzyszy pojawienie się żółtaczki, a sarkomatyczne badania przesiewowe do płuc są w stanie symulować odoskrzelowe zapalenie płuc.

Diagnostyka

Wystarczająco duże mięsaki można rozpoznać po badaniu ginekologicznym. Objawy guza są zatem zwiększona, odkształcenia i zmniejszoną ruchliwość macicy (określona metodą badania palpacyjnego w dwuręcznego badania), sinica, że ​​część widoczną szyi, zmiana głębokości sklepienia pochwy, występowanie krwawienia ropne.

Czasami rozerwanie kanału szyjki macicy wykrywa się, gdy wypadają z niego masy podobne do poliposonu. A wraz z kiełkowaniem pochwy na górnej jednej trzeciej ścianek widoczny jest bulwiasty, zniekształcający guz.

Ale takie oznaki wskazują na obecność potencjalnie złośliwego guza, ale nie pozwalają nam na określenie jego pochodzenia, typu histologicznego i rozpowszechnienia procesu. Wymaga to dodatkowych metod diagnostycznych, które pomagają zwizualizować nowotwór i zbadać jego tkanki.

Pacjent z podejrzeniem mięsaków macicy jest przepisywany:

 • Miednicy ultradźwięki zaotrzewnowego węzłów chłonnych, bóle pochwy za pomocą czujników, a opcjonalnie w odbytnicy. W tym przypadku można również wykryć wolny płyn w jamie brzusznej. Ultradźwiękowy podpisuje mięsaki heterogeniczne echogeniczności strony obecność sferoidalnego martwicy nowotworu, zmniejszenie naczyniowe nowotworów wskaźnik oporności i wykrywanie nieprawidłowego przepływu krwi, stosując tryb Dopplera.
 • Badanie radiograficzne narządów miednicy, które pomaga uwidocznić rozmiar macicy i guza, przemieszczanie sąsiednich narządów, kiełkowanie mięsaka w kości miednicy.
 • Hysterosalpingography, pozwala określić deformację jamy macicy, obecność guzowatych wypukłości, aby ocenić stopień zaangażowania w proces jajowodów.
 • TK narządów miednicy. Badanie to służy do dokładniejszej wizualizacji dotkniętej macicy, włókna parametrycznego i regionalnych węzłów chłonnych. Umożliwia także ocenę struktury guza i stopnia jego inwazji. Mięsak macicy na CT jest widoczny jako sękawa niejednorodna struktura bez zewnętrznej kapsułki, która kiełkuje do otaczających tkanek. Można również określić infiltrację parametru, wzrost i niejednorodność węzłów chłonnych.
 • MRI jako alternatywa lub uzupełnienie CT, ma te same cele. Ale kolejna zasada uzyskiwania obrazu pozwala ci uczynić go bardziej szczegółowym.
 • Różne rodzaje biopsji, a następnie badania histologiczne, histochemiczne i cytologiczne. Aby uzyskać próbkę tkanek, biopsję aspiracyjną, oddzielne łyżeczkowanie diagnostyczne, celowaną biopsję podczas histeroskopii można zastosować. Ale biopsja informacyjna w mięsakach śródmiąższowej i podśrodkowej lokalizacji jest niezwykle niska. Rozpoznano je głównie pilnym śródoperacyjnym badaniem histologicznym. Ale endometrialny mięsak macicy zrębu i podskórny dezintegrator (z przełomem w jamie macicy) jest określany w około 30% przypadków.

W przypadku objawów inwazji nowotworu należy zbadać strukturę i funkcję sąsiadujących narządów. Aby to zrobić, należy zastosować cystoskopię, sigmoidoskopię, irygoskopię, wsteczną cewnikowanie moczu lub wydalanie moczu z moczem. Aby zidentyfikować możliwe odległe przerzuty, przedstawiono ogólny obraz klatki piersiowej i kręgosłupa. Scyntygrafia jest również możliwa.

Potwierdzenie rozpoznania mięsaka macicy jest możliwe tylko dzięki wynikom badań cytologicznych i histologicznych. A kluczowe cechy obejmują obecność komórek atypowych i stopień ich aktywności mitotycznej.

Leczenie

Główną metodą leczenia jest chirurgiczne. Biorąc pod uwagę wysoki stopień inwazyjności tego guza, preferowane są najbardziej radykalne operacje nawet w stadium 1 choroby.

Przeprowadzić ekstensywne wycięcie macicy za pomocą przydatków i włókna parametrycznego. Jeśli histologicznie wykryto niediagnozowany nowotwór o wysokiej aktywności mitotycznej, interwencję tę uzupełnia się omentektomią z limfadenektomią miedniczną i zaotrzewnową. W stadium 3 mięsaka wykonuje się również resekcję górnej trzeciej części pochwy. W 4 etapach leczenie chirurgiczne jest nieracjonalne, guz uznaje się za nieoperatywny. Możliwe tylko paliatywne interwencje mające na celu poprawę stanu pacjenta.

Leczenie po zabiegu obejmuje promieniowanie i chemioterapię. Jednocześnie pierwsze 2 kursy prowadzone są w odstępach 1,5 miesiąca, w kolejnych - co sześć miesięcy. W stadium 4 choroby podstawową metodą leczenia jest skojarzona chemioradioterapia. Leczenie metodami ludowymi jest nieskuteczne.

Ile żyć z mięsakiem macicy?

Prognozy dotyczące przeżycia zależą głównie od stadium, w którym rozpoznano chorobę, rodzaju nowotworu i poziomu aktywności mitotycznej komórek nowotworowych. Ważnymi parametrami są również objętość wykonanej operacji i zastosowanie leczenia skojarzonego.

Średni 5-letni rok przeżycia po operacji, a następnie uzupełniająca chemioterapia i radioterapia w 1. stadium choroby osiąga 63%. Na etapie 2 wskaźnik ten wynosi około 40%, a 3 - mniej niż 23%. W 4 stadiach mięsaka macicy w ciągu 5 lat nie więcej niż 7-10% pacjentów żyje, a leczenie chirurgiczne jest nieracjonalne, przy użyciu tylko promieniowania i terapii cytostatykami.

Im szybciej rozpoznano mięsaka macicy, tym większe prawdopodobieństwo leczenia przed rozwojem przerzutów. Rzeczywiście, to badanie przesiewowe guza powoduje częste nawroty choroby. Dlatego pojawienie się jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia wymaga odwołania się do ginekologa w celu pełnego zbadania. Szczególną uwagę należy zwrócić na pacjentów z już zdiagnozowanymi mięśniakami macicy, ponieważ istnieje możliwość ich złośliwości.

Na szczęście mięsak macicy odnosi się do rzadkich typów nowotworów w kobiecym układzie rozrodczym, w większości przypadków zdiagnozowano u kobiet bardziej rokowniczo korzystne choroby onkogenezy.

O Nas

Wielu jest zaskoczonych, gdy okazuje się, że mężczyźni mogą rozwinąć chorobę taką jak rak piersi. Występuje sporadycznie, a liczba przypadków jest niewspółmiernie mniejsza niż u kobiet z tą patologią.